Apollónův chrám

Jednou z památek Lednicko-valtického areálu na jižní Moravě je Appolonův chrám na návrší u břehu Mlýnského rybníka. Leží na trase spojující Lednici a Valtice a jedná se o středovou vyhlídkovou terasu LVA s dalekohledem zdarma!
Chrám Apollo se tyčí nad Mlýnským rybníkem nedaleko (2,5 km) od obce Lednice. Byl postaven v letech 1817 – 1819 vídeňským architektem Josefem Kornhäuselem (žil v letech 1782 – 1819), jež byl nástupcem Josefa Hardtmutha, coby vrchního architekta rodu Liechtensteinů. Náklady na stavbu chrámu činily 39 192 zlatých a vrchním stavitelem byl mistr Poppelack.

Chrám je z přední části vyzdoben osmi (+ 2) dórskými sloupy. Vrcholek chrámu je tvořen terasou s klasicistickým zábradlím, na kterou se vystupuje po točitém schodišti. Zadní část budovy je pak tvořena bytem, jež kdysi sloužil jako přístřeší stráže.

Ústředním motivem je reliéf s mytologický výjev boha Apollóna na slunečním voze. V horní části chrámu jsou sochy z Chrámu Múz - uprostřed oblouku je skupina amoretů s Apollonovou lyrou a po stranách jsou 2 dvojice soch, znázorňující múzy.

Střecha zámečku sloužívala jako vyhlídka, jde odsud vidět třpytící se hladiny rybníků i drobné lichtenštejnské stavby.
(zdroj: www.kudyznudy.cz)
Apollónův chrám

Apollónův chrám

Apollónův chrám

Aqualand Moravia

V Pasohlávkách najdete nejmodernější aquapark v České republice - 12 bazénů, 20 tobogánů, 24 saun a procedur. K tomu kryokomora, římské lázně a restaurace pro 480 hostů. Užijte si vodní radovánky v krásné krajině Pálavských vrchů v Pasohlávkách, jen 20 minut od Brna.

Aqualand Moravia je nejmodernějším aquaparkem s největším počtem zastřešených atrakcí v České republice. Aqualand Moravia vyslyšel přání zákazníků a zrealizoval na konc roku 2017 výstavbu dvou nových termálních bazénů s výhledem na Pálavu, které mají teplotu 37 stupňů Celsia!

Jen 20 minut jízdy od Brna, na břehu Novomlýnských nádrží a na místě původních římských lázní, najdete 20 tobogánů, 12 bazénů, 24 saun a procedur. Vzhled vnitřních prostor je inspirovaný obdobím římských lázní. Mezi největší lákadla parku patří tobogány Propast a Boomerango, z nichž první má délku přes sto metrů. Dále si zde můžete užít U-Wave, Supercrater, Wild River nebo Yellow Crash. Dětem jsou určené dětské bazény a skluzavky, užijí si také v bazénu s atrakcemi, kde mají k dispozici skákadla, šplhací sítě nad vodou, bublinkovače nebo chrliče.

Milovníky relaxace pak potěší 24 saun a procedur, kryozóna nebo slunenční a římské lázně. Vyznavači relaxace se mohou těšit také na solnou nebo aroma lázeň, balneo vany nebo ledovou studnu s ledovou tříští, která slouží k atraktivnímu ochlazování těla v rámci saunové procedury. Pro relaxační bazény a wellness procedury se využívá voda s vysokým obsahem sirovodíku a minerálních látek z geotermálního vrtu Mušov dosahující teploty až 46°C.

http://www.aqualand-moravia.cz/

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Aqualand Moravia

Aqualand Moravia

Aqualand Moravia

Archeopark Pavlov

Zblízka si prohlédnout jedinečné paleolitické sídliště a dozvědět se řadu podrobností o životě našich předků v době lovců mamutů můžete v archeologickém parku v Pavlově. Výstavní prostor by měl evokovat návštěvu jeskyně, téměř celý objekt se skrývá v terénní vlně.

Terénní expozice lovců mamutů na okraji Pavlova, v místě, kde se rozkládalo sídliště z období mladého paleolitu a které bylo v roce 2010 prohlášeno za národní kulturní památku, vznikla moderně pojatá terénní expozice. Ze země vystupující asymetrické bílé věže se podobají skalám, jež se tyčí na svazích Pálavy. Netradičnímu pojetí stavby odpovídá i uspořádání sbírek. Uvidíte zde nejen osídlení z doby před 25 až 27 tisíci lety, ale také umělecké předměty, nástroje, rituální hroby. Největším lákadlem je experimentální archeologie, v expozicích uvidíte kosti mamutů a další nálezy z okolí Pavlova a nedalekých Dolních Věstonic.

http://www.archeoparkpavlov.cz/

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Archeopark Pavlov

Archeopark Pavlov

Archeopark Pavlov

Archeopark Pavlov

Budovu zapuštěnou čtyři metry pod zemí v místech, která vydala jedny z nejcennějších paleolitických nálezů na světě, najdeme nedaleko centra obce Pavlov. Moderní expozice prezentuje historii výzkumů z doby lovců mamutů. Dobové fotografie, dokumenty a audiovizuální prezentace představují tehdejší život. Unikátem je rekonstrukce hrobového celku a skládka mamutích kostí umístěná in situ.

 

Archeopark Pavlov, 23. dubna 264, 692 01 Pavlov

Tel.: +420 519 322 126, archeopark@rmm.cz

www.archeoparkpavlov.cz

Archeopark Pavlov

Belvedere

V jednoduchosti je krása - o tom svědčí zámeček Belveder, vystavěný na severním okraji Valtic Josefem Hardmuthem. Příkaz knížete zněl „postavit pěknou bažantici“ a architekt se tohoto úkolu zhostil víc než dobře.
Hospodářský objekt navrhl tak, aby se líbil nejen bažantům, které zde páni hodlali chovat, ale i stavebním oborníkům. Šlechta, jež sem čas od času zavítala, byla okouzlena překrásným výhledem. Nejen na blízké Valtice, ale i nedaleký Mikulov, obklopený lány vinic a skalami Pálavy, tu má člověk jako na dlani.

Empírová budova byla vystavěna na Liščím vršku v roce 1802. Dobová literatura popisuje především interiér hlavního salonku, upraveného jako čínskou síň. Uprostřed seděl Číňan, obklopený druhy, sedícími na bohatě vyřezávaných sedátkách. Při zdech stály černé židle, vykládané perletí. Pokoj zalívalo tlumené světlo lampionů. Když nestačilo, rozzářil se skvostný lustr, pomalovaný čínskými draky. Stěny zdobily originální hedvábné obrazy. V některých pokojích Belvederu byly uchovávány sbírky cenného porcelánu; před branami se rozkládaly klece plné chovných bažantů.

V roce 1928 se plánovalo zámeček ještě víc zkrášlit. Měly sem přijít hedvábné tapety, které do roku 1882 zdobily čínský pavilon v Lednici. Ozdoba pocházela až z proslulého Versailles! K obnově Belvederu však nikdy nedošlo. Kníže nečekaně zemřel a práce byly zastaveny. Později tu bylo založeno pracoviště Akademie věd a architektura budovy utrpěla necitelnými zásahy laiků. V současnosti je zámeček v rekonstrukci, tak se brzy dočkáme jeho zpřístupnění.

Zámeček Belveder se nachází asi 1 km severně od Valtic. Z centra se k němu dostanete po červené a posléze modré turistické trase. Přímo k objektu odbočuje asi 250 m dlouhá neznačená zpevněná cesta.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Belvedere

Boleradice

První zmínka o Boleradicích pochází z roku 1141, roku 1278 zde již stál románský kostel sv. Jana Křtitele s farou a od poloviny století 14. okolí střeží hrad pánů z Kunštátu. Obec čekal zlatý věk až do násilné konfiskace r. 1622. V druhé polovině 19. století za císaře Ferdinanda I. jsou Boleradice povýšeny na městečko. Začíná tak čilý kulturní ruch, živý až dodnes. Obyvatelé se těší z tradičních Jánských hodů, národopisného souboru Polehrádek udržujícího lidové zvyky, ochotnického Divadelního spolku bratří Mrštíků a dalších místních organizací a spolků, které se starají o místní kulturu. Naučná stezka Paseky-hrad vybudovaná spolkem Techsport pokračuje přes významná místa městyse k rozhledně Nedánov a k sousoší sv. Cyrila a Metoděje. Přes obec vedou moravské cyklostezky do okolí Hanáckého Slovácka.

ÚM: Boleradice 401, 691 12 Boleradice

Tel.: +420 519 423 185, starosta@boleradice.cz, www.boleradice.cz

BoleradiceBoleradice

Brumovice

Obec Brumovice se rozkládá na mírném svahu Chřibů. Nejvyšší bod Ochozy-Klínky leží v nadmořské výšce 319 metrů. Vesnice je kolonizačního původu z poloviny 13. století. Brumovice leží v úrodné vinařské oblasti, o čemž svědčí i přítomnost vinné révy v obecním znaku a obcí procházející dvě vinařské stezky. Největší pamětihodností Brumovic je zdejší kostel. Marie Antonie z Lichtenštejna zde nechala roku 1716 vystavět kapli sv. Antonína Paduánského, jež byla v roce 1784 zvětšena na kostel. Ten byl v roce 1903 dále rozšířen a byla přistavěna věž. 8. září 1927 si v obci postavili vlastní modlitebnu brumovičtí evangelíci. Kulturní život v obci je tradičně bohatý, za rok lze napočítat přes dvacet akcí, na nichž se velkou měrou podílejí četné brumovické spolky a sdružení.

OÚ: Brumovice 26, 691 11 Brumovice

Tel.: +420 519 423 707, obec@brumovice.cz, www.brumovice.cz

BrumoviceBrumovice

Břeclav


Lichtenštejnský dům
U Tržiště 8, 690 02 Břeclav

tel./fax: 519 326 900
mobil: 731 428 235, 731 428 250
e-mail: tic@ticbreclav.cz

 

Břeclav

Město na slunném a vinorodém jihu Moravy získalo své jméno po knížeti Břetislavovi, který zde v 11. století postavil pohraniční hrad. Historie Břeclavi však navazuje také na významné období Velkomoravské říše. Už v 6. století začali do oblasti na soutoku řek Moravy a Dyje přicházet první Slované, až se zde usadili natrvalo. V 9. století vznikla rozsáhlá sídlištní aglomerace – hradisko Pohansko, jedno z nejvýznamnějších opevněných center Velkomoravské říše.

Břeclav v průběhu dějin postupně měnila svoji tvář, a tak se dnes může pochlubit řadou památek a pamětihodností. Nejvýznamnější je zajisté zámek Břeclav. Počátky břeclavského zámku sahají do 

11. století, kdy byl na jeho místě v roce 1041 založen pohraniční hrad. V průběhu let hrad vystřídal hned několik majitelů, z nichž nejvýznamnější jsou Žerotínové, kteří jej

v 16. století nechali přebudovat na renesanční zámek, a dále Lichtenštejnové. Ti jej částečně upravili do podoby umělé zříceniny. Dnešní moderní kostel sv. Václava v Břeclavi stojí na náměstí T. G. Masaryka na místě barokního kostela z roku 1756, který byl zasažen bombou spojeneckých armád na konci 2. světové války a byl zcela zničen. Stavba současného kostela svatého Václava byla zahájena v září roku 1992 podle návrhu výtvarníka a malíře Ludvíka Kolka z Brna. Před samotnými stavebními pracemi byl proveden archeologický průzkum, při kterém byly objeveny zbytky prvního románského kostela.

Kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné dal postavit kníže Jan II. z Lichtenštejna podle projektu lichtenštejnského dvorního architekta Karla Weinbrennera, který navrhl i veškeré zařízení interiéru kostela a sakristie. Vysvěcení kostela se konalo 3. 7. 1898. Stavba je nápadná volbou použitého materiálu, zejména zeleně glazovanými střešními taškami, které dodaly místní knížecí keramické závody.

Zdejší rovinatá krajina je jako stvořená pro pěší výlety i cykloturistiku, je protkána množstvím cyklistických stezek, které jsou napojeny na rakouské i slovenské příhraničí. K výletům láká síť Moravských vinařských a Lichtenštejnských stezek. Na romantické procházky jsou ideální místní lužní lesy, které v Evropě nemají obdoby.

www.breclav.eu

BřeclavBřeclavBřeclav

Břeclavsko - zajímavosti regionu

Dovolte, abychom vás pozvali do vinařského kraje, kde ve vánku zní cinkání vinných sklenek a kde se táhnou vinice dlouhé, kam až oko dohlédne. To ale není jediný důvod, proč byste na Břeclavsko měli zavítat. Je to také kraj rozhleden a archeologických nalezišť, která dokládají, že tento úrodný kraj si za svůj domov Slované volili již od pradávna. Vítejte na Břeclavsku!

VSTUPTE DO BRÁNY LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU

Břeclav je městečko ležící na řece Dyji, která je zde obklopena pečlivě upravovaným nábřežím lákajícím k poklidné procházce. Před druhou světovou válkou bylo město domovem velké židovské komunity, jedné z největších na Moravě, ale památek se dochovalo jen velmi málo. Tou nejkrásnější je bezpochyby novorománská synagoga. Ta je po nákladné rekonstrukci v 90. letech minulého století využívána jako galerie, koncertní sál i dějiště řady společenských akcí. Z nežidovských památek zmiňme zámek, který za svou dnešní podobu vděčí rodu Lichtenštejnů, stejně jako nedaleký krajinářský park.

ZAVŘETE OČI A PŘENESTE SE DO POHÁDKY

Lednicko-valtický areál rozkládající se mezi Lednicí, Valticemi a Břeclaví asi netřeba dlouze představovat. Největšími místními lákadly jsou zámky Lednice a Valtice, či Janův hrad. Za bližší návštěvu stojí i empírový zámeček Pohansko v lesích jižně od Břeclavi, v jehož blízkosti se nachází Muzeum lehkého opevnění. To zahrnuje původní bunkr, který se partě nadšenců podařilo uvést do podoby, jakou měl ve 30. letech 20. století. Prohlídky jsou na objednávku, ale stojí za to.

SRDCE MILOVNÍKŮ VÍNA ZAPLESAJÍ RADOSTÍ

Milovníci vína si nemohou nechat ujít Mikulov. Rozkládá se na kraji Chráněné krajinné oblasti Pálava a jeho dominantou je již z dálky zřetelný barokní zámek. Kromě rozsáhlé expozice týkající se vinařství, zde najdete i obří vinný sud. Přímo z města vás pak křížová cesta dovede na protější Svatý Kopeček s kaplí Sv. Šebestiána. Mikulovské přírodní krásy zase nejlépe reprezentuje smaragdové jezírko v nitru jeskyně Na Turoldu.

Pokračujte dále do středu Pálavského oblasti, směrem k Novomlýnským nádržím. U Pavlova leží zřícenina hradu Děvičky. Gotické torzo známé také jako Dívčí hrady je čarokrásné a výhledy z něj patří mezi ty, na něž se nezapomíná. V Pavlově vznikl nedávno také nový Archeopark navazující na místní nálezy z dob mamutů a především na sošku slavné Venuše pocházející z nedalekých Dolních Věstonic.

OBJEVUJTE KRÁSY OČIMA PTÁKŮ

Protože krása zdejších vinic vynikne nejlépe z výšky, je po kraji rozeseto hned několik rozhleden. Svou rozhlednu mají obce Zaječí, Bořetice, Přítluky, Nový Poddvorov, Boleradice, Drnholec, Hustopeče i Velké Pavlovice a podrobněji značené je najdete v naší mapě. Pozor ale, ať se vám z nich nezamotá hlava, ve spojení s lahodným moravským vínem, to může být nebezpečná kombinace.

Na závěr lze doporučit návštěvu kaple sv. Cyrila, Metoděje, Václava a Urbana ve Velkých Bílovicích nebo větrných mlýnů ve Vrbicích či Kloboukách u Brna. Zajímavé jsou i Čejkovice a domek, v němž bydlel T. G. Masaryk v době, kdy zde navštěvoval školu. A jste-li unaveni, zamiřte do Pasohlávek. Aqualand Moravia vás postaví na nohy, zatímco děti se vyřádí v hale plné tobogánů.

Břeclavsko - zajímavosti regionuBřeclavsko - zajímavosti regionuBřeclavsko - zajímavosti regionuBřeclavsko - zajímavosti regionuBřeclavsko - zajímavosti regionuBřeclavsko - zajímavosti regionuBřeclavsko - zajímavosti regionu

Dianin chrám

O drobné stavby, tzv. salety, které měly sloužit k potěše šlechty, není v Lednicko-valtickém areálu nouze. Saletu Rendez-vous můžete znát také pod názvem Dianin chrám. Postavena byla v první čtvrtině 19. století a zasvěcena bohyni lovu Dianě, což vysvětluje i její druhý název. Fasády zámečku jsou vyzdobeny reliéfy s antickou mytologií, uvnitř se pak skrývá bohatě zdobený hlavní sál nebo byt lovčího.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Dianin chrám

Dianin chrám

Dianin chrám

Dietrichsteinská hrobka

Hrobka Dietrichsteinů bývala dříve kostelem, který však roku 1784 vyhořel. Stavba tak byla přestavěna na hrobku v níž je nyní uloženo 45 rakví a 3 urny s ostatky příslušníků rodu Dietrichsteinů. Exteriéry i interiéry prošly rekonstrukcí a dnes slouží také jako galerie.

Na místě dnešní hrobky původně stával kostel svaté Anny z první poloviny 17. století s napodobeninou Svaté chýše (Santa Casa) v italském Loretu, který byl ovšem značně poškozen požárem. (Jednalo se o vůbec první loretánský kostel v českých zemích). Na jihozápadní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů, počátkem 18. století získal dvouvěžové průčelí podle návrhu J. B. Fischera z Erlachu. Celou stavbu zasáhl zničující požár města v roce 1784 a teprve v polovině 19. století byl kostel přestavěn na hrobku rodiny Dietrichsteinů.

V hrobce je uloženo celkem 45 rakví s ostatky příslušníků rodu (z let 1617-1852), kteří sem byly přeneseni z prozatimního útočiště pod kostelem sv. Václava. Samotný zakladatel hrobky kníže František Josef Dietrichstein je pohřben ve Vídni, v hrobce je uloženo pouze jeho srdce.


(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Dietrichsteinská hrobka

Dietrichsteinská hrobka

Dietrichsteinská hrobka

Dívčí hrady

 

Hrad Děvičky, jehož zřícenina se tyčí na výrazném kopci v rámci CHKO Pálava, tvoří výraznou dominantu krajiny. Je tudíž logické, že i výhled z hradu na okolní krajinu je čarokrásný. Pouze je třeba upozornit, že návštěva této památky je vykoupena poněkud náročnějším výstupem.

Zřícenina gotického královského hradu Děvičky (rovněž Dívčí hrady, Maidberk či Maidenburg) je jednou z výrazných dominant Pálavských vrchů. Hrad se nachází západně od obce Pavlov na příkré, ze tří stran nepřístupné skále, asi 1 km od nejvyššího vrchu Pálavy, Děvína.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Dívčí hrady

Dívčí hrady

Dívčí hrady

Domek T. G. Masaryka

T. G. Masaryk v Čejkovicích navštěvoval školu. Domek, v němž bydlel, dnes slouží jako muzeum s expozicí, která je věnována životu našeho prvního prezidenta.

S Čejkovicemi je spojen jeden z největších velikánů tohoto století vysokoškolský profesor, spisovatel a humanista, zakladatel Československé republiky v roce 1918 - T. G. Masaryk.

Masaryk se narodil v roce 1850 v Hodoníně a do Čejkovic přišel v roce 1856 jako šestiletý chlapec. Zde chodí do školy, poznává život a svět, studuje v zámecké knihovně. Prožívá zde šest let svého dětského života. Do Čejkovic se vrací ještě jednou v letech 1864-65 a působí zde jako praktikant ve škole.

Domek, v němž T. G. Masaryk bydlel, byl téměř zničený, léta neudržovaný. Jeho záchrana se podařila díky nadšení čejkovických občanů, obecního úřadu a zemědělského družstva. Na domku byla v roce 1933 instalována terakotová pamětní deska, která setrvala na svém místě až do dnešních dnů.

V interiéru domku je instalována stálá expozice ze života TGM.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Domek T. G. Masaryka

Domek T. G. Masaryka

Domek T. G. Masaryka

Hlohovec

Hlohovec osídlili v 2. polovině 16. století před Turky prchající Chorváti jako ves na moravsko-rakouské hranici. Tu dodnes připomíná klasicistní Hraniční zámeček, postavený Lichtenštejny v roce 1826 na břehu Hlohoveckého rybníka. Místní filiální kostel z roku 1836 zasvěcený sv. Bartoloměji je kulturní památkou, stejně jako plastika sv. Floriána na návsi a boží muka u silnice do Valtic. Hlohovec žije čilým národopisným ruchem. Dvakrát ročně se tu pořádají tradiční slovácké krojované hody, vinobraní a festivaly. Malebná vesnička leží ve středu přírodně a kulturně chráněného území. Soustava Lednických rybníků na území obce je známá jako stanoviště vodního ptactva evropského významu.

OÚ: Hlavní 75, 691 43 Hlohovec

Tel.: +420 591 354 103, obec@hlohovec.cz, www.hlohovec.cz

HlohovecHlohovec

Hodonín

Informační centrum města Hodonína
Národní třída 36
Hodonín 695 35
Telefon:
+420 518 351 437
+420 518 352 577
E-mail:
info@muhodonin.cz
 
 

Horní Bojanovice

Horní Bojanovice jsou starou moravskou zemědělskou a vinařskou obcí, která leží asi 40 km jižně od Brna a přibližně 7 km na jih od Hustopečí. Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1298. Architektonickou dominantu obce tvoří památkově chráněný kostel sv. Vavřince z 13. století a kaple sv. Rocha, sv. Rozálie a sv. Šebestiána, která je taktéž památkově chráněnou stavbou. K významným osobnostem obce patří František Serafínský Satora, který byl učitelem T. G. Masaryka, dále malíř Antonín Vojtek či zpěvák Bob Frídl. Turisté a cykloturisté v obci najdou areál odpočinku a sportu, který tvoří lesopark a řada sportovišť. Pro návštěvníky obce je k dispozici jeden obchod a pohostinství. Nejvýznamnější akcí v obci jsou krojované hody, které se konají na svátek svatého Vavřince kolem 10. srpna a trvají dva dny. V roce 1998 si obec připomněla 700 let od založení.

OÚ: Horní Bojanovice 96, 693 01 Horní Bojanovice

Tel.: +420 519 414 227, info@hornibojanovice.cz, www.hornibojanovice.cz

Horní BojanoviceHorní Bojanovice

Horní Věstonice

Obec byla založena krátce před rokem 1312 při hradu Děvičky. Roku 1769 byl vystavěn a vysvěcen kostel sv. Rozálie, dominanta obce. Mezi chráněné památky je zapsána také budova fary 

z 18. století, kříž u kostela, socha sv. Floriána a boží muka. Na území obce se rozkládá krásná část CHKO Pálava, která je navštěvovanou turistickou oblastí. Obcí vede naučná vinařská stezka a cyklostezka Rozálie. Obec v roce 2010 postavila kapličku sv. Urbana.

OÚ: Lípová 131, 691 81 Horní Věstonice

Tel.: +420 519 517 668, horni-vestonice@quick.cz www.horni-vestonice.cz

Horní Věstonice

Hraniční zámeček

Château de Frontiere / Hraniční zámeček byl vystavěn na západním kraji Hlohoveckého rybníka v letech 1816 až 1819 šlechtickým rodem Lichtenštejnů a sloužil jako jejich letní sídlo. Zámeček je dnes v soukromých rukou a žije poměrně rušným životem jako kdysi.

Hraniční zámeček u obce Hlohovec je významná architektonická památka Lednicko-valtického areálu. Byl vybudován Lichtenštejny jako letní sídlo. Nachází se při břehu Hlohoveckého rybníka a stojí na historické hranici Moravy a Dolního Rakouska, což připomíná i název na fasádě "Zwischen Österreich und Mähren" (mezi Rakouskem a Moravou).

Jedna polovina stavby byla postavena na rakouské a druhá na moravské straně. Ve své době procházela totiž hranice středem tehdy jednoho rybníka. Ta byla posunuta až daleko na jih za Valtice přičleněním Valticka k ČSR v roce 1920. Zámek byl vystavěn na močálovité půdě, která musela být nejdříve zpevněna dřevěnými piloty a rošty, na které pak byly položeny základy objektu.

Hotel Hraniční Zámeček nabízí ubytování nedaleko měst Břeclav, Valtice a Mikulov. V areálu Hraničního zámečku se nachází hotel, restaurace, kavárna, vinný sklep, terasy, salonky, kongresový sál, sauna, masážní vířivá vana, venkovní bazén a mnoho dalších služeb.

Nově zrekonstruovaná restaurace v historicko moderním stylu nabízí kvalitní českou i zahraniční kuchyni s možností ochutnání řady vín z Vinných sklepů Valtice. Restauraci najdete přímo v historické budově hraničního zámečku a slouží jak pro soukromé obědy či večeře, tak pro firemní akce, svatební hostiny, nebo rodinné oslavy až pro 60 osob.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Hraniční zámeček

Hraniční zámeček

Hraniční zámeček

Hrušky

Obec Hrušky se nachází 8 km severovýchodně od Břeclavi v rovinaté, jen místy zvlněné krajině v nadmořské výšce 175 m. Geomorfologicky je celý katastr obce součástí Dolnomoravského úvalu, který tvoří severní polovinu Vídeňské pánve. Jihovýchodním okrajem obce protéká Svodnice II, z vodních nádrží je největší rybník Na Zahajce. Jedna z výhod obce spočívá v její výjimečné dopravní obslužnosti, obec se nachází v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem, na hlavní železniční trati Břeclav–Přerov a jen 4 km od dálnice Praha– Bratislava, do obce Hrušky se lze velmi dobře dostat autobusem z Břeclavi nebo Hodonína. V obci Hrušky, která je součástí etnografického regionu Podluží, mohou návštěvníci naleznout mnoho sklepů s výborným vínem. S vínem a tradicemi je také spojen bohatý kulturní program obce. U místních i turistů je velmi oblíbená akce pořádaná na začátku července, kdy se otvírá více než 20 sklepů. Návštěvníci tak mají jedinečnou možnost nahlédnout do vinařského řemesla, ochutnat a zakoupit místní víno či posedět u cimbálové muziky. Originálně je během této akce řešena doprava mezi jednotlivými sklepy, kterou každou půlhodinu zajišťují koňské povozy. Každý účastník této akce obdrží při vstupu anketní lístek, po jeho vyplnění jej odevzdá do boxu, ze kterého se losuje 5 výherců, kteří obdrží volné vstupenky na příští rok. Hrušky jsou ideálním místem také pro cykloturisty, neboť je protíná vinařská cyklostezka, která je oblíbená především těmi, kteří neradi zdolávají kopce.

OÚ: U Zbrojnice 100, 691 56 Hrušky

Tel.: +420 519 343 220, obec@hrusky.cz, www.hrusky.cz

HruškyHruškyHrušky

Hustopeče

Hustopeče bývaly nejvýznamnějším středověkým vinařským městem a vinice je obklopovaly ze všech stran. Dávné vinařské tradice nyní připomínají vinné sklepy a četné vinařské slavnosti, vinařská expozice v renesančním domě U Synků a také kuriózní socha kvasinky vinné.

Na hlavním hustopečském náměstí stojí moderní chrám sv. Václava a sv. Anežky České, který nahradil starší kostel, poškozený za války. Jeho autorem je architekt Ludvík Kolek, který stál u zrodu dalších nových kostelů na jižní Moravě, například v Břeclavi a Senetářově. Za vidění stojí i novorenesanční radnice a barokní kaple sv. Rocha na úpatí Křížového vrchu na jižním okraji města.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Hustopeče

Dukelské náměstí 23
69301 Hustopeče

telefon: +420 519 412 909

e-mail: tic@hustopece.cz

Hustopeče

Město Hustopeče leží v samém srdci jižní Moravy a představuje vynikající výchozí bod pro milovníky vína i cykloturistiky. Centrem je Dukelské náměstí obklopené měšťanskými domy. Mezi nimi stojí i renesanční dům U Synků z roku 1579. Hustopeče se můžou pochlubit i středoevropským unikátem – dvěma mandloňovými sady. Nyní v nich roste více než tisícovka stromů a stojí zde i 17 metrů vysoká rozhledna. Slavnostem mandloní a vína patří každoročně jedna březnová sobota. Město je úzce spjato i s vinařstvím. První zmínka pochází již ze 13. století. Mezi nejoblíbenější akce spojené s vínem patří dubnová soutěžní přehlídka vín O Hustopečskou pečeť, Svatomartinské slavnosti či unikátní Světový duel vín. Vyhledávané jsou také hustopečské Burčákové slavnosti. Ty se konají vždy první říjnový víkend a celé město ponoří do středověku.

MěÚ: Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Tel.: +420 519 441 011, posta@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Hustopeče

CHKO Pálava

V severozápadním výběžku Panonské nížiny, v nejteplejší a téměř nejsušší oblasti České republiky, se nachází Pavlovské vrchy. Zdejší zem dodnes střeží dávná tajemství lovců mamutu, Keltů i zapomenuté osudy vojáků X. římské legie, kteří tu podle legendy začali s pěstováním vinné révy.

Pálava byla v roce 1976 vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí a o deset let později biosférickourezervací UNESCO. Nejvýznamnějšími výchozími body pro turistiku je Mikulov a Pavlov. Oblast s mnoha jedinečnými druhy rostlin má také vynikající polohu pro pěstování vinné révy. Úrodný kraj kolem Pálavských vrchu však skrývá mnohem víc, než uvidíte ze sedla kola při cestách rozlehlými vinohrady.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

CHKO Pálava

CHKO Pálava

CHKO Pálava

Janův hrad

Zříceniny podtrhují tajemnou atmosféru romantického parku v Lednici. Projděte si oba prohlídkové okruhy a představte si ty bujaré oslavy dobrého lovu, pány holedbající se svými úlovky a dámy tančící v přepychových róbách.
Zřícenina nedaleko zámku v Lednici je plně funkční lovecký zámeček. Od počátku 19. století se zde hojně hodovalo po honech. Byl tu prostor na ustájení koní, přípravu pokrmů z ulovených zvířat i pro zábavu panstva. Mimo hony obýval Janohrad knížecí hajný.

Stavba je tvořena čtyřmi nárožními věžemi, jež jsou ze tří stran spojeny pouze obvodovými zdmi. Na jejich zevní straně pak arkády nesou ochozy, což jsou dlouhé spojovací balkony mezi jednotlivými věžemi. Čtvrtou stranu nádvoří uzavírá vlastní budova zámečku. Ten sloužil jako lovecký, to znamená jako shromaždiště panstva před honem.

Zajímavostí mohou být i tři točitá dubová schodiště. Jsou v původních plánech a dnes již takřka 200 let stará.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Janův hrad

Janův hrad

Janův hrad

Jeskyně Na Turoldu

Jeskyně Na Turoldu jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi v jurském vápenci v ČR a leží v přírodní rezervaci vrch Turold na okraji města Mikulova. Místo krápníků jeskyni zdobí unikátní "turoldská výzdoba" - korozní tvary, podobné korálovým útesům, které evokují procházku po dně jurského moře.

Spolu s jeskyní Liščí díra tvoří 2,5 km dlouhý labyrint chodeb. Na rozdíl od ostatních zpřístupněných jeskyní vznikla na zlomech a puklinách ve vápencích druhohorního stáří, postižených mladým alpínským vrásněním. Jedná se vrstevní, korozně erozní jeskyně s pozdější remodelací dutin řícením a pohybem horninových bloků.

Zpřístupněn je i tzv. Jezerní dóm - část jeskyně, v níž se nachází jezírko se smaragdově zbarvenou vodou. Jezerní dóm je ze zpřístupněné části největším prostorem podzemního komplexu. Jeho délka dosahuje 30 metrů a šířka 17 metrů. Vedle jezírka můžete obdivovat jeskynní výzdobu, která vznikala chemickým rozpouštěním. Jedná se o jakousi "kamennou pěnu", ve které jsou krystalky kalcitu. Vyvolává proto pocit, že se procházíte po dně korálového útesu.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Jeskyně Na Turoldu

Jeskyně Na Turoldu

Jeskyně Na Turoldu

Kaple sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava a sv. Urbana

Na vyvýšenině uprostřed vinic nedaleko Velkých Bílovic stojí kaplička ve tvaru románské rotundy. Stojí na návrší Hradištěk-Zímarky a je od ní pěkný výhled na okolní vinice a pálavské kopce.

Vršek Hradištek leží na jižním okraji malého návrší nad Velkými Bílovicemi zvané Zímarky z nejvýše položeným bodem 262 m.n.m. Strategická poloha Hradištku a vynikající výhled na rozhraní Dolnomoravského a Dyjskosvrateckého úvalu dává základ domněnkám o tom, že zde měla římská desátá legie, ležící u Mušova, umístěn svůj strážní oddíl. Tyto úvahy podporuje i nález honosné římské dvouplamenné lampy ve vinici v původní trati Zímarky po levé straně Hradištku.


(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Kaple sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava a sv. Urbana

Kaple sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava a sv. Urbana

Kaple sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava a sv. Urbana

Kaple sv. Huberta

Při cestě po červené turistické značce z Lednice do Valtic (nebo naopak) natrefíte na gotickou kapli svatého Huberta. Přívlastek „gotická“ vlastně není úplně na místě. Svatý Hubert je nejmladší stavbou Lednicko-valtického areálu, která na svém místě stojíteprve od roku 1855.

Novogotická kaple je zasvěcená patronu lovců, svatému Hubertovi - na tomto místě byly zahajovány a ukončovány významné liechtensteinské hony. Pokud však nepatříte k zapáleným obdivovatelům architektury, ani nepoznáte, že se jedná o „neo“ sloh - pískovcové kvádry, ze kterých je kaple postavena, jsou pro autentičnost dokonce opatřeny smyšlenými středověkými kamenickými značkami.

Kaple je trojboká, hrotitými arkádami otevřená stavba, celá vystavěná z bohatě zdobených pískovcových kvádrů. Uprostřed kaple se nachází socha svatého Huberta, stojící na podstavci se sochami andělů.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Kaple sv. Huberta

Kaple sv. Huberta

Kaple sv. Huberta

Klobouky u Brna

nám. Míru 169/1
691 72  Klobouky u Brna

E-mail:knihovna@kloboukyubrna.cz

Telefon:+420 519 361 576

Klobouky u Brna

První písemné zmínky o obci jsou z roku 1207. Dominantou okolí byly větrné mlýny. Na konci 2. sv. války však poslední větrný mlýn vyhořel. Obětaví občané „větřák“ rekonstruovali i za finančních výpomocí firem a v r. 1985 opět otevřeli. Další kloboucké památky jsou katolický a evangelický kostel, na návrší kaple sv. Barbory a na náměstí kloboucký zámek s městským muzeem.

MěÚ: nám. Míru 169/1,

691 72 Klobouky u Brna

Tel.: +420 519 361 570

podatelna@kloboukyubrna.cz

www.kloboukyubrna.eu

Klobouky u Brna

Kobylí

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Město je daleko, zato příroda je na dosah ruky. První písemná zmínka o obci je datována do roku 1252 v darovací listině pána Bočka z Obřan. V roce 1997 bylo založeno Muzeum obce Kobylí, v jehož sbírkách jsou historicky cenné předměty vypovídající o životě kobylských občanů v minulosti. Dnešní život v Kobylí je úzce spojen s vinohradnictvím a vinařstvím, bohatý je i život kulturní a sportovní. Veřejné dění obohacuje aktivní činnost mnoha spolků. Sportovní areál „Za mlýnem“ v dolní části obce je dějištěm různých sportovních klání. Vždy druhou sobotu v srpnu se zde tradičně koná věhlasný turnaj ve volejbale Memoriál Petra Zemánka a Antonína Kani. Kobylí láká své návštěvníky lidovou tradicí v písni, tanci, nářečí i lidových zvycích. Ještě dnes zde potkáte starší ženy ve všedním kroji a při slavnostních příležitostech, jako jsou hody, církevní svátky či kulturní vystoupení v muzeu, můžete obdivovat krásu slavnostního mužského, ženského i dětského kroje. Především hody, vždy třetí víkend v červnu, jsou nejen živou tradicí, ale i setkáním „místních a přespolních“. Kobylí je čtvrtou největší obcí Velkopavlovické vinařské oblasti se 250 ha registrovaných vinic a 500 vinaři. Svahy kolem bývalého Kobylského jezera svědčí mnohým odrůdám pro výrobu vín bílých i červených. Dominantou obce je nově zbudovaná „Vyhlídka nad vinohrady“.

OÚ: Augusty Šebestové 459, 691 10 Kobylí

Tel.: +420 519 431 106, ou@kobyli.cz, www.kobyli.cz

KobylíKobylíKobylí

kolonáda na Rajstně

Nad Valticemi se tyčí monumentální klasicistní stavba kolonády Reistna. Kolonáda představuje památník, který nechal postavit Josef I. z Lichtenštejna pro vzpomínku na své zesnulé předky – otce Františka Josefa I. a na bratry Aloise I. Josefa a Filipa Josefa.
Kolonáda na Reistně, zdobená postavami z antické mytologie, byla údajně postavena jako imitace Glorietty vídeňského Schőnbrunnu. Stavební práce kolonády vedl valtický lichtenštejnský stavitel Josef Poppelack. Místní sochy Josefa Kliebera představují ctnosti a vlastnosti bývalých vládců. Na stavbě se podíleli stavební mistři a lidé z okolí. Kámen na stavbu dováželi poddaní z lomu v Úvalech u rakouských hranic, vápno a cihly se vyráběly v lichtenštejnských podnicích.

Kolonáda funguje jako vyhlídka a je veřejnosti přístupná v návštěvních hodinách. Z ochozu jde vidět na všechny světové strany. Shlédnete tak vinohrady obklopené Valtice, lednický park, Malé Karpaty a siluetu Mikulova a také rakouský Schattenberg.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

kolonáda na Rajstně

Kolonáda na Rajstně

Kolonáda na Rajstně

Kurdějov

Obec Kurdějov se nachází severovýchodním směrem od Hustopečí v hlubokém údolí končících výběžků Ždánické vrchoviny. Z historického hlediska se obec řadí mezi nejstarší místa kraje, první písemná zmínka o obci je z roku 1286. Nepřehlédnutelnou dominantu obce tvoří kostel sv. Jana Křtitele, jenž je se svým unikátním fortifikačním systémem jednou z nejvýznamnějších historických památek Hustopečska. Asi 1 km severozápadně od obce se nachází přírodní rezervace Kamenný vrch, která chrání typickou vegetaci drnové stepi a teplomilných trávníků. Najdeme zde například čilimník bílý, bezobalku sivou, hadinec červený, koniklec luční český, len žlutý nebo kosatec různobarvý.

OÚ: Kurdějov 1, 693 01 Hustopeče

Tel.: +420 519 412 493, info@obec-kurdejov.cz, www.obec-kurdejov.cz

KurdějovKurdějov

Ladná

Obec Ladná se nachází asi 8 km severně od města Břeclavi, na železniční trati č. 250, v blízkosti dálnice D2. V blízkosti obce se nachází Biosférická rezervace Dolní Morava, přírodní park Niva Dyje a Lednicko-valtický areál, který je zapsaný na seznamu UNESCO. Obec je díky své poloze ideálním místem pro turisty a cykloturisty, v blízkosti obce vede Velkopavlovická cyklostezka.

OÚ: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná

Tel.: +420 519 324 502, info@obecladna.cz,

www.obecladna.cz

Ladná

Lanové centrum Hájenka

Park hájenka byl vybudován na jaře roku 2016. Park se i nadále bude rozrůstat, připravujeme pro vás další možnosti spojené s tímto areálem. Na celkové ploše více než 9 000 m2 si můžete užít nejen lanové centrum, ale také dětské hřiště, houpačku Big Swing, programy pro děti, balanční prvky, lukostřelbu, chůdy, holandské kozičky… Do budoucna chystáme atrakce svým rozsahem jedinečné v České republice. Rodinný park Hájenka nabízí také jediný lanový park v Lednicko-

-valtickém areálu. Rozléháme se v nádherném prostředí panenské přírody valtického lesa. Naše poloha je v bezprostřední blízkosti města Břeclav, 6 km od města Valtice a 7 km od navštěvované Lednice. Areál Parku Hájenka a lanového centra nabízí rovněž občerstvení a sociální zázemí. Díky svým dispozicím nabízíme kvalitní prostředí pro pořádání firemních akcí, teambuildingů či oslav.

Park se i nadále bude rozrůstat, připravujeme pro vás další možnosti spojené s tímto areálem.

Hájenka Břeclav s. r. o., Hraniční 763/60, 691 41 Břeclav

Tel.: +420 602 537 959, info@hajenkabreclav.cz, www.hajenkabreclav.cz

Lanové centrum Hájenka

Lanové centrum Hájenka Břeclav

Park hájenka byl vybudován na jaře roku 2016. Park se i nadále bude rozrůstat, připravujeme pro vás další možnosti spojené s tímto areálem. Na celkové ploše více než 9 000 m2 si můžete užít nejen lanové centrum, ale také dětské hřiště, houpačku Big Swing, programy pro děti, balanční prvky, lukostřelbu, chůdy, holandské kozičky… Do budoucna chystáme atrakce svým rozsahem jedinečné v České republice. Rodinný park Hájenka nabízí také jediný lanový park v Lednicko-

-valtickém areálu. Rozléháme se v nádherném prostředí panenské přírody valtického lesa. Naše poloha je v bezprostřední blízkosti města Břeclav, 6 km od města Valtice a 7 km od navštěvované Lednice. Areál Parku Hájenka a lanového centra nabízí rovněž občerstvení a sociální zázemí. Díky svým dispozicím nabízíme kvalitní prostředí pro pořádání firemních akcí, teambuildingů či oslav.

Park se i nadále bude rozrůstat, připravujeme pro vás další možnosti spojené s tímto areálem.

Hájenka Břeclav s. r. o., Hraniční 763/60, 691 41 Břeclav

Tel.: +420 602 537 959, info@hajenkabreclav.cz, www.hajenkabreclav.cz

Lanové centrum Hájenka BřeclavLanové centrum Hájenka BřeclavLanové centrum Hájenka Břeclav

Lány

Lánský zámeček se nachází asi 7 km jižně od Břeclavi v oboře Soutok. Zdejší zachovalé lužní lesy křižuje řada cest, některé jsou turisticky značeny. Interiér zámku je veřejnosti nepřístupný.
Na sever od soutoku Dyje a Moravy je krásná příroda. Zachovalé lužní lesy křižují kanály, slepá ramena a potůčky; jako perly jsou tu rozesety azurové tůně. Zelenavým, ztepilým stromům dominují staleté duby. Louky připomínají květinové koberce a v šumících korunách zpívá vzácné ptactvo.
 
Harmonii místního kraje milovali už Lichtenštejnové a často se sem vydávali na lov. Štvanice a hony zakončovali hostinou v zámečku Lány, který nechali k tomuto účelu vybudovat v letech 1810 až 1812. Návrhu na stavbu se zhostil architekt Josef Hardmuth – slavný vynálezce tužky. Lánský zámeček vystavěl jako jednopatrovou empírovou budovu obdélníkového tvaru. Budovu zdobí otevřený půlkruhový pavilon s pilíři.
 
Jihomoravský lužní les je nedaleko česko-rakouských hranic. V šedesátých letech byl ohrazen a nazván oborou Soutok. Na 4 200 ha se dodnes chovají jeleni a daňci. Kvůli poloze se sem až do roku 1989 nesmělo. Dneska je krásný les protkaný asfaltovými cestami, avšak bez turistického značení.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Lány

Lanžhot

Informační centrum Soutok
Na Šlajsi 35
691 51 Lanžhot
Telefon: 777 925 055

Lanžhot

Město Lanžhot leží v nivě řek Moravy a Dyje a je nejjižněji položeným moravským městem. První zmínka o obci pochází z roku 1384. V jeho okolí se nachází unikátní lužní lesy a nivní louky. Jejich součástí jsou i národní přírodní rezervace Ranšpurk a národní přírodní rezervace Cahnov - Soutok, které chrání části lesa pralesovitého charakteru. Celá oblast vyniká jako mimořádně významné naleziště řady druhů živočichů, rostlin a hub. Značnou část nivy zabírá obora pro chov jelení a daňčí zvěře. Pro využití volného času mohou návštěvníci zvolit cyklostezky a cyklotrasy k soutoku Moravy a Dyje, na Pohansko nebo do Mikulčic. V obci i jejím okolí se nachází několik historických památek, a to kapliček, křížů a božích muk. Ke sportovnímu vyžití slouží fotbalová hřiště, sportovní hala, tenisové kurty a od roku 2017 i in-line dráha. Nechybějí zde ani architektonické památky, které jsou lákadlem pro turisty. Dominantou obce je kostel Povýšení svatého Kříže s vyhlídkou z věže. Je zde místní muzeum s dochovaným původním malovaným žudrem a s expozicí lidové kultury. Každoročně se v polovině září konají na náměstí tradiční lanžhotské hody, k nimž patří ruční stavění máje, krásné kroje, lahodné víno, dobré jídlo a zábava.

MěÚ: Náměstí 177, 691 51 Lanžhot

Tel.: +420 519 336 107

urad@lanzhot.cz

www.lanzhot.cz

LanžhotLanžhotLanžhot

Lednice

Zámecké náměstí 68
691 44  Lednice

E-mail:tic@lednice.cz

Telefon:+420 519 340 986

Lovecký zámeček

Rendez-vous patří k dvaceti tzv. saletům Lednicko-valtického areálu. Jsou to drobné stavby, které tuto krajinu, přetvořenou rodem Lichtenštejnů v obrovský anglický park, zkrášlují. Lednicko-valtický areál je od roku 1997 na seznamu památek UNESCO.
Rendez-vous, též zvaný Dianin chrám, se nachází asi 3 km severovýchodně od Valtic. Nechal ho postavit Jan I. z Lichtenštejna mezi lety 1810 - 1812. Stavba je zasvěcena bohyni lovu Dianě – odtud i její druhý název Dianin chrám. Hlavní fasády jsou bohatě zdobeny reliéfy s antickou mytologií (jak řeckou, tak římskou). Interiéry stavby jsou rozděleny do čtyř nadzemních podlaží.

První dvě jsou rozděleny obloukem, v pravé části je umístěno schodiště zaklenuté lunetami, na stěnách je malované stínované kvádrování. V levé části je dnes dvoupodlažní byt správce (dříve lovčího) a nad ním malý salonek příležitostně využívaný k reprezentativním účelům. Dominantním prostorem celého zámečku je bohatě štukem zdobený hlavní sál o rozměrech 7 x 16 m.

Zámeček je využíván pro kulturní a společenské akce a od dubna do října je přístupný i pro návštěvníky, pro které je jedním z mnoha tipů na výlet po Lednicko Valtickém areálu. Nejlépe se k němu dostanete autem směrem na východ od Valtic (směr Břeclav ), zaprakovat lze po levé straně na malém odpočivadle u hájenky asi 3 km od Valtic a odsud je to k Rendez-vous pěšky asi 350 metrů lesem.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Lovecký zámeček

Lovecký zámeček

Lovecký zámeček

Městské muzeum a galerie Břeclav

Městské muzeum a galerie BřeclavMěstské muzeum a galerie BřeclavMěstské muzeum a galerie Břeclav

Mikulov

Náměstí 158/1

692 01 Mikulov


tel.: +420 519 510 855, +420 519 512 200
e-mail: info@infomikulov.cz | tic@mikulov.cz

Mikulov

Mikulov je městem památek, vinařských tradic, cyklostezek a naučných tras. Jednou z nejznámějších památek je zámek, který je dominantou města a v dobách největší slávy byl sídlem olomouckého biskupa kardinála Františka z Dietrichsteina. Dnes zde sídlí Regionální muzeum se svými sbírkami a expozicemi. Zámecká barokní zahrada zve k odpočinku a relaxaci, prohlédnout si můžete i historické náměstí a Dietrichteinskou hrobku. Mikulov, to jsou i židovské památky, např. Horní synagoga nebo židovský hřbitov, který patří mezi nejvýznamnější a největší v českých zemích. Věž Kozího hrádku je přístupná veřejnosti a nabízí pohled na Mikulov a okolí. Další výraznou dominantou města je Svatý kopeček, na který vás zavede křížová cesta se 14 zděnými kapličkami. Na vrcholu je kaple sv. Šebestiána, zvonice a kaple Božího hrobu. V severní části města najdete jeskyni Na Turoldu a geopark Turold. Nadšenci vojenské historie mohou navštívit Pruský hřbitov a vojenskou pevnost. Pavlovské vrchy (Pálava), síť cyklotras, naučných stezek, vinařské tradice spolu s památkami města tvoří zajímavou a lákavou nabídku pro každého. Mikulov je také známý svou každoroční akcí Pálavské vinobraní. Více informací na našich internetových stránkách. 

MěÚ: Náměstí 1, 692 20 Mikulov

Tel.: +420 519 444 551, podatelna@mikulov.cz, www.mikulov.cz

 

MikulovMikulovMikulov

Minaret

Nejstarší romantická stavba Lednicko-valtického areálu, z let 1797 – 1802, se nachází nedaleko zámku v Lednici. Jedná se o největší stavbu tohoto druhu v neislámských zemích. Výška je přes 60 metrů, z vrcholu si tak prohlédnete i daleké okolí. V 1. patře objevíte restaurované salonky.
Stavba leží v nadmořské výšce 175 m n. m., je viditelná ze širokého okolí, krásný pohled je na ni průhledem parkem od lednického zámku. Štíhlá věž dosahuje výšky 60 m, má tři vyhlídkové ochozy a na nejvyšší vede 302 schodů. K rozhledně dojdete po 1,5 km cesty zámeckým parkem po rovince nebo můžete využít dopravu loďkou po zámecké Dyji od přístaviště u zámku.

V jednopatrové hranolové základně s arkádami je osm místností s orientální výzdobou, které sloužily jako muzeum liechtensteinských exotických sbírek. Steny zde zdobí citáty z koránu. Minaret byl zbudován Aloisem Josefem I. podle plánů architekta Josefa Hardtmutha na přelomu 18. a 19. století. Je výjimečnou stavbou tohoto charakteru v Evropě a se svými téměř 60 metry patří na kontinentu mezi nejvyšší. Od minaretu se můžete zpět k zámku přepravit lodí anebo lze pokračovat dál až k Janovu hradu.
 

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Minaret

Minaret

Minaret

Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves se nachází mezi městy Hodonín a Břeclav. Malebná podlužácká obec se rozkládá na terase nad říčkou Kyjovkou, poblíž hranice se Slovenskem. První písemná zmínka o obci se datuje do roku 1261, kdy je zde kolonizační ves patřící velehradskému klášteru, nazývaná Waltersdorf. Na území obce se nachází více než 150 hektarů vinic a okolo 170 vinných sklepů, vyšlechtěna zde byla odrůda Cabernet Moravia, která zde má svůj pomník. Dominantou obce je kostel sv. Jakuba z roku 1773. Zajímavými místy městyse a jeho katastru – například vinařskými uličkami či lužním lesem – vás provede Neoveská stezka, jež tvoří spojnici mezi dvěma dálkovými cyklostezkami procházejícími obcí. Místní tradice a folklor je možné poznat během četných akcí konaných v průběhu celého roku.

ÚM: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

Tel.: +420 519 342 202, podatelna@mnves.cz, www.mnves.cz, www.vinarimnves.cz

Moravská Nová VesMoravská Nová Ves

Moravský Žižkov

Moravský Žižkov je nejmladší a nejjižněji položenou obcí Hanáckého Slovácka. Dominantou obce je nový kostel Panny Marie Vítězné. V obci jsou dodnes živé folklorní tradice, bezesporu nejvýznamnější společenskou událostí obce jsou krojované hody probíhající v polovině srpna. K dalším tradičním akcím patří fašanková obchůzka maškar, místní výstava vín, vinařská slavnost Zarážení hory, Svatomartinská husa nebo Poslední leč. V obci působí dětský folklorní soubor Žižkovjánek, chasa Moravský Žižkov a mužský pěvecký sbor Žižkovští mužáci. Aktivní je také sportovní klub TJ Moravský Žižkov, volejbalisté, sdružení dobrovolných hasičů, myslivecký spolek a vinařský spolek Žižkovští vinaři. V obci funguje několik vinařských podniků, největší z nich je rodinné Vinařství Maděřič, provozující v obci i restauraci s penzionem. Návštěvníci si mohou prohlídnout také zdejší Pivovar Moravský Žižkov, nabízející ochutnávku jejich piva.

OÚ: Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov

Tel.: +420 519 346 930, obec@moravskyzizkov.cz, www.moravskyzizkov.cz

Moravský ŽižkovMoravský Žižkov

Morkůvky

Morkůvky leží ve vinařském kraji Hanáckého Slovácka. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350. Z památek zde najdete barokní zvonici z 18. století a trojboká boží muka zapsaná v ÚSKP ČR. V lese jihozápadně od obce se nachází pozůstatky halštatského hradiska zvaného „Hrádek“. Nejznámějším rodákem je generál František Peřina – jeden z nejslavnějších československých stíhacích pilotů, kterému je zde věnováno muzeum. Obec je známá bohatým kulturním a společenským děním včetně několika krojovaných akcí za rok, největší z nich jsou srpnové hody. Je zde několik možností ubytování. K procházkám zvou okolní listnaté lesy, ale také třeba louky se vzácnou květenou (Díly pod Úlehly, PR Hrádek). Můžete využít víceúčelové a dětské hřiště včetně občerstvení a také tělocvičny.

OÚ: Morkůvky 113, 691 72 Klobouky u Brna

Tel.: +420 519 423 125, podatelna@morkuvky.cz, www.morkuvky.cz

MorkůvkyMorkůvky

Muzeum lehkého opevnění

Muzeum československého opevnění 1936-38 Pohansko je umístěno v lehkém objektu (LO) vzor 37, typ A-120N, který se nalézá v sousedství loveckého zámečku Pohansko na břehu rybníka. V interiéru si prohlédnete dobovou výstroj a výzbroj, ruční ventilátor a několik zbraní.

Hned vedle zámečku Pohansko je pro veřejnost zpřístupněn betonový bunkr (vzor 37, typ A-120N), který byl součástí prvorepublikového opevnění Československa. Milovníci vojenské historie zde naleznou předválečnou výzbroj a výstroj.

Pravá střelecká kasemata jsou vybavena předválečnou lafetou, lapačem nábojnic a drobným nářadím. V chodbičce mezi oběma střeleckými místnostmi si můžete prohlédnout ruční ventilátor a střílnu pro obranu vstupu. V levé střelecké místnosti je instalována poválečná lafeta s lehkým kulometem vz. 37, periskop, granátový skluz a další doplňky patřící k tehdejšímu vybavení bunkru.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Muzeum lehkého opevnění

Muzeum lehkého opevnění

Muzeum lehkého opevnění

Nikolčice

První písemné zmínky o Nikolčicích máme již z 11. století, zakládací listina staroboleslavské kapituly svědčí o tom, že obec byla kapitule darována knížetem Břetislavem spolu s dalšími vesnicemi. Listina dokládá také změnu názvu obce, píše se v ní nikoli o Nikolčicích, ale o Mikulčicích na půdě Hustopečska. Název se v historii několikrát změnil např. na Horní Mikulčice, Nykulčice aj. Dominantami obce jsou kostely. Farní kostel sv. Jakuba Staršího postavený v roce 1777 na místě staré zchátralé stavby, který je národní kulturní památkou. V obci je také evangelický kostel postavený v roce 1862 a přestavěný v moderním slohu roku 1952. Tradičně je v obci pořádáno několik akcí. Košt vín s ochutnáváním zvěřinových specialit, májová zábava, babské hody. V červenci pořádá Jakubské hody a v srpnu se sjíždějí milovníci motorek a rockové muziky na „Nikolčický motonálet“.

OÚ: Nikolčice 85, 691 71 Nikolčice

Tel.: +420 775 118 599, podatelna@nikolcice.cz

www.nikolcice.cz

NikolčiceNikolčiceNikolčice

Nový dvůr

Nový dvůr se nachází asi 3 km jižně od Lednice nedaleko Prostředního a Mlýnského rybníka. Leží na červené turistické trase mezi Lednicí a Valticemi a nejbližší vlaková zastávka Lednické rybníky je vzdálena jen 500 m. V současnosti slouží objekt k chovu koní a interiéry jsou nepřístupné veřejnosti.

Stavba Nového dvora je důkazem, že i užitkové budovy mohou vypadat co k čemu. Budovu na návrší, zdvíhajícím se od břehů Lednických rybníků, tvořily stáje a obytná část. Na empírovém statku je nejhezčí kruhová Rotunda uprostřed průčelí, v níž je krásně vymalovaný salónek.

Kdysi se tu chovali ovce; po přestavbě, kterou měl na starost císařský architekt Josef Körnhausel, přivítaly stáje koně a krávy. Nejen hřebcům, ale i jezdcům se tu líbilo. Zdi Nového dvora poměrně těsně lemoval les, křížený jízdními drahami, rozbíhajícími se do čtyř světových stran. Z alejí se dodnes zachovalo jen pár borovic, trasy jsou zarostlé trávou.

Samotná budova Nového dvora zažila krušná léta za totality. Objekt byl využíván k živočišné výrobě a na historický význam památky nebyly brány ohledy. Když se časem začalo přemýšlet o renesanci, objevila se hned trojice nápadů: udělat tu rekreační středisko, zřídit zde zemědělské muzeum anebo založit chov anglického plnokrevníka s dostihovou stájí. Z diskuze vyšel vítězně poslední nápad.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Nový dvůr

Nový dvůr

Nový dvůr

Obelisk

Obelisk zvaný Facka se nachází asi 3 km severně od Lednice. V současné době je kolem něj vytvořena oplocená obora. Přístup k objektu je umožněn jen pěším – branka se nachází u silnice, vedoucí z Lednice na Podivín.

Teorie, které vysvětlují, proč byl severně od Lednice vystavěn štíhlý Obelisk, jsou dvě. Ta první vypráví o tom, jak na místě, kde dnes monument stojí, dostal kníže od manželky pohlavek. Pro to by mohl svědčit fakt, že domorodci neřeknou Obelisku jinak než „Facka“. Různé verze pověstí, které najdeme zapsané ve starých knihách a památnících, se neshodnou v tom, čím si šlechtic takovou potupu vysloužil. Jeden historik tvrdí, že propil a prohrál v kartách celou vesnici. Jiní povídají, že byl kněžnou ztrestán za nevěru.

Podle nápisu na Obelisku lze soudit, že výstavba neměla s fackováním nic společné. Stavba byla vztyčena na památku uzavření míru mezi Francií a Rakouskem v roce 1797. A za války se jistě bojovalo tvrději než pár záhlavci! Obelisk nechal postavit Alois Josef I. z Lichtenštejna, jehož bratr Jan Josef I. se válek na straně Rakouska účastnil.

Lednický Obelisk stojí o celých čtyřicet let déle než ten známější (Černý) v Paříži. Nachází se na půl cesty mezi Lednicí a Přítlukami. Pískovcové kvádry jsou seskládány do třiadvacet metrů vysoké štíhlé pyramidy. Vrchol zdobí pozlacená hvězda. Původně k monumentu vedla topolová alej a díky jejím pozůstatkům je dodnes vycházka k Obelisku příjemná.

(zdroj: www.lednicko-valticky-areal.cz) 

Obelisk

Obelisk

Obelisk

Penzion Volařík

Penzion Volařík nabízí pohodlné ubytování ve 25 pokojích ve vinařské obci Dolní Dunajovice. Polohou je ideální pro dovolenou na kolech, okolí zaujme milovníky historických památek i pálavské přírody a gurmány potěší nabídka vynikajících vín z Vinařství Volařík.

Penzion Volařík, Rudé armády 40, 691 85 Dolní Dunajovice

Tel.: +420 721 755 679, info@penzionvolarik.cz, www.penzionvolarik.cz

 Penzion Volařík

Pohořelice

Brněnská 2
691 23  Pohořelice


tel: 519 424 268
kic@pohorelice.cz

 

Popice

Obec Popice byla v dřívějších dobách majetkem i rodu Dietrichsteinů. Časté války a epidemie moru

v 17. století zbídačelé vesničany těžce postihovaly, avšak příznivé klimatické podmínky vždy lákaly nové osadníky, takže Popice přežily. Na poděkování postavili kapli, zasvěcenou patronům ochraňujícím proti moru – sv. Rozálii, sv. Rochu

a sv. Šebestiánovi. Nejvýznamnější památkou v obci je románský kostel svatého Ondřeje (přestavba v letech 1696–1699, věž z roku 1863), který vítá svou krásnou štíhlou věží. K dalším dominantám obce patří fara, kterou postavili vídeňští štukáteři a zedníci v roce 1905. Popice byly typickou zemědělskou obcí s dobrou nabídkou služeb pro místní obyvatele. Potěšitelný je vzestup zdejšího vinařského umění. K nejvýznamnějším vinařstvím patří Sonberk, Gotberg, rodinné vinařství Židek a rodinné vinařství Málek. V obci je řada aktivních spolků – TJ Sokol Popice, jezdecký oddíl TJ Palava Popice, myslivecké sdružení. Každoročně v květnu pořádají vinaři z Popic hojně navštěvovaný košt vín a spolek Rybáři z Popic organizuje rybářské závody pro dospělé i děti. Folklor v obci příkladně reprezentuje Spolek popických žen, Popická chasa a Mužáci z Popic.

OÚ: Hlavní 62, 691 27 Popice

Tel.: +420 519 415 523, podatelna@obecpopice.eu, www.obecpopice.eu

 

PopicePopicePopice

Přítluky

Obec Přítluky a místní část Nové Mlýny leží v nadmořské výšce 165 metrů na úpatí Přítlucké hory, v nejcennějším zbytku nivy národní přírodní rezervace Křivé jezero. U slepého ramene Dyje byla prozkoumána staroslovanská mohylová žárová pohřebiště z 5.–7. stol. n. l. Na samém sklonku 16. století obec Přítluky získali Lichtenštejnové. Ti ji roku 1617 připojili ke svému lednickému panství a od té doby byly Přítluky i Nové Mlýny jeho součástí. Za návštěvu stojí významné dílo Novomlýnské nádrže. Dominantní památkou obce je kostel sv. Markéty. Dnešní stavba pochází z roku 1784 a má gotické jádro. V Nových Mlýnech neminete budovu školy na návsi, zdobenou secesními prvky, je z roku 1910. A celé okolí lze shlédnout z místní rozhledny.

 

OÚ: Obecní 11, 691 04 Přítluky

Tel.: +420 519 349 303, info@pritluky.cz, www.pritluky.cz

PřítlukyPřítluky

Rakvice

První písemná zmínka o Rakvicích pochází z roku 1248, ale dokladem toho, že zde mnohem dříve existovalo pravěké slovanské osídlení, jsou nálezy slovanské keramiky. Znamení Raka bylo již součástí  nejstarší obecní pečeti a do třicetileté války měly Rakvice v opisu oppidum (městečko), poté se staly vsí. Hrozen s listem na znaku Rakvic pak dokládá dlouhou  vinařskou tradici obce, která je dnes významným vinařským střediskem Velkopavlovické podoblasti. V obci se nachází řada vinařských závodů i menších rodinných vinařství. Rakvice se dostaly do povědomí historiků a numizmatiků svými častými nálezy mincí, jež byly na katastru objeveny. V roce 1886 byl zde objeven „Rakvický poklad“, uložený do země někdy na počátku 12. století, jenž obsahoval přes 4000 různorodých mincí. Dominantou obce je kostel sv. Jana Křtitele, původně kaple sv. Ondřeje, kterou si Rakvičtí vystavěli před rokem 1487. Počátkem 17. století byl postaven kostel a roku 1875 zvětšen rozšířením lodi. Obnovena nebo přistavěna byla věž se zvonem

z r. 1668. Za zmínku stojí rovněž socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1775 a kříž z roku 1803. Malebné okolí Rakvic pak můžete shlédnout z blízké rozhledny Přítluky–Zaječí–Rakvice.

OÚ: Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Tel.: +420 519 349 205, podatelna@rakvice.cz, www.rakvice.cz

RakviceRakvice

Rozhledna Dalibor

Zděná rozhledna Dalibor se nachází 262 m n.m. nedaleko obce Zaječí v okrese Břeclav, na kopečku nad Vinařstvím U kapličky. Na náklady majitelů vinařství byla rozhledna v roce 2012 postavena, stejně jako o pět let dříve vedle stojící kaplička. Rozhledna je vysoká 11 metrů. Vyhlídková plošina je ve výšce 8 metrů, vede na ni 30 poměrně strmých ocelových schodů.

(zdroj: www.jizni-morava.cz)

Rozhledna Dalibor

Rozhledna Dalibor

Rozhledna Dalibor

Rozhledna Hustopeče

Rozhledna Hustopeče

Rozhledna Kraví hora

Rozhledna Kraví hora se nachází na kopci Olbramy mezi obcemi Bořetice a Němčičky na Břeclavsku, kousek za hranicemi Svobodné spolkové republiky Kraví hora v nadmořské výšce 272 m.
Dřevěná rozhledna byla postavena v roce 2006 místními řemeslníky na památku vítězství obce Bořetice v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2005. Na vyhlídkovou plošinu patnáctimetrové čtyřpatrové rozhledny nacházející se ve výšce 12 metrů nad zemí vede celkem 65 schodů.

Ze zastřešeného ochozu rozhledny se otevírají neobvyklé pohledy na Novomlýnské nádrže, Pavlovské vrchy, na mírně zvlněné hřebeny Kyjovské pahorkatiny či roviny Dolnomoravského úvalu a hlavně na okolní vinařské tratě. K rozhledně je možné se dostat po cestě mezi vinnými sklípky od bořetického hotelu Kraví Hora. Z bořetického náměstí vede k rozhledně žlutá turistická značka.
Rozhledna Kraví hora

Rozhledna Kraví hora

Rozhledna Kraví hora

Rozhledna Maják

Přítlucká hora (292 m) se zvedá z rovin jižní Moravy mezi obcemi Zaječí, Přítluky a Rakvice. Na horní vyhlídkový ochoz zde postavené rozhledny Maják, která se tyčí do výšku 26 metrů, vede přesně 108 schodů.

Rozhledna s dřevěnou konstrukcí a točitým kovovým schodištěm poskytuje nádherný výhled na Pálavu i na sousední Rakousko. Mimo to si vás volně přístupná rozhledna podmaní pohledem na záplavu vinic v okolí, nejvyšší vrchol Pálavských vrchů Děvín na obzoru a vodní dílo Nové Mlýny.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Rozhledna Maják

Rozhledna Maják

Rozhledna Maják

Rozhledna Na Podluží

Rozhlednu, která záměrně připomínáí těžební naftovou věž, odkazující do nedávnou minulost kraje, můžete navštívit nedaleko Nového Poddvorova na Hodonínsku.
Kovová konstrukce rozhledny dosahuje výšky 30 metrů a svou podobou ropné těžní věže připomíná, že byl region Podluží na Moravském Slovácku nejznámějším nalezištěm ropy na Moravě.

Pokud vyšlápnete přes 150 schodů naskytne se vám pohled na široké okolí lužního lesa, Pálavu a Lednicko-valtický areál. Při dobré viditelnosti můžete v dálce zahlédnout vrcholky Karpat, slovenskou i českou část Bílých Karpat nebo Chřiby.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Rozhledna Na Podluží

Rozhledna Na Podluží

Rozhledna Na Podluží

Rozhledna Nedánov

Dřevěná stavba rozhledny s kovovými prvky měří k vrcholu 26 m. Její umístění na Nedánově umožňuje návštěvníkům výhled do širokého okolí. Po Pálavě je Nedánov nejvyšší přístupná turistická vyhlídka na jih od Brna.

Vrchol Nedánov se nachází ve výšce 368 m n.m. Stojí vedle místa bývalého průzkumného vrtu hlubokého pět a půl kilometru. Ropa sice nebyla nalezena ale díky vrtu je znám přesný geologický profil zdejší krajiny. Projekt rozhledny navrhl Ing. Antonín Olšina. Její základní kámen byl položen již v květnu 2006 ale otevřena je od 12. července 2009.

Vyhlídka rozhledny je ve výši 22 m, vede na ni celkem 105 schodů a celková výška rozhledny činí 26 m. Její tvar má připomínat přesýpací hodiny – symbol času.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Rozhledna Nedánov

Rozhledna Nedánov

Rozhledna Nedánov

Rozhledna Slunečná

Rozhledna Slunečná u Velkých Pavlovic se nachází na vinařská trati Nadzahrady nedaleko Velkých Pavlovic v nadmořské výšce 225 m. Z rozhledny se otevírají panoramatické výhledy na Pálavu, na Lednicko - valtický areál a okolní vinařské obce s přilehlými vinohrady.

Rozhlednu Slunečnou naleznete na vinařská trati Nadzahrady asi 1 km východně od Velkých Pavlovic. Je součástí turistického areálu s dalšími dvěma stavbami stylizovanými do podoby typických jihomoravských vinných sklípků. Rozhledna, které má svým tavrem připomínat samotný keř vinné révy měří 18,6 m a na vyhlídkový ochoz ve výšce 15 m vystoupáte po 75 schodech.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Rozhledna Slunečná

Rozhledna Slunečná

Rozhledna Slunečná

Rozhledna U Křížku

Dřevěná rozhledna U Křížku, která byla otevřena 16.6.2012, se nachází v blízkosti Městyse Drnholec. Z 11 metrové výšky máte krásný výhled na česko-rakouské pohraničí či masiv Pálavy.

Na projektu rozhledny spolupracovali Ing. Antonín Olšina z Vysokého Mýta s Ing. Martinem Novákem z Proseče u Skutče.  Plošina rozhledny leží 228 m nad mořem a dostanete se na ni po 52 schodech. Je snadno přístupná pěšky i na kole.


(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Rozhledna U Křížku

Rozhledna U Křížku

Rozhledna U Křížku

Rybniční zámeček

Současná podoba zámečku má původ v návrhu Josefa Kornhäusela z roku 1815. V roce 2003 byla objevena 80 cm široká a 10 m dlouhá zeď, která je důkazem, že zámeček byl někdy přestavován. Jeho původní podoba se tedy od té dnešní výrazně lišila.

Když Franz Engel stavěl roku 1824 na protějším břehu rybníka Tři Grácie, přesvědčil panstvo, aby byly k Rybničnímu zámečku dostavěny alespoň postranní arkády. Jeho důvod byl velice prostý – chtěl, aby byl z Grácií hezčí výhled na okolí.

Přibližně dva kilometry jižně od Lednice u severního břehu Prostředního rybníka se nachází klasicistní Rybniční zámeček, jehož jižní průčelí je opatřeno předsunutým rizalitem s trojúhelníkovitým štítem vyzdobeným motivem harfy obklopené květinovými ornamenty.

Stejně jako mnoho ostatních saletů, tedy uzavřených zahradních staveb, sloužil kdysi Rybniční zámeček k lovu ptactva a ryb. V roce 1928 darovali Lichtenštejni objekt ornitologům a hydrobiologům.

V prvním patře se nachází slavnostní sál a dva rohové salonky (společenský na východní straně a lovecký na západní straně). První patro je s přízemím zámku spojeno točitým pískovcovým schodištěm. V přízemí budovy se nacházejí dva komfortní apartmány tvořené rohovými pokoji s kuchyňskými kouty, koupelnami a předsíněmi. Nachází se zde také sociální zázemí pro ostatní prostory zámečku. Všechny tyto prostory je možné celoročně využít ke konání pracovních, společenských nebo kulturních akcí.


(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Rybniční zámeček

Rybniční zámeček

Rybniční zámeček

Starovice

Vinařská obec Starovice leží asi 3 km severozápadně od Hustopečí, její okolí tvoří převážně orná půda, vinice a ovocné sady na terasovitých svazích. Za obcí se nachází soustava vinných sklepů, umístěných ve třech řadách kaskádovitě nad sebou. Dominantou Starovic je kostel sv. Jiří a Mikuláše, dále kaštanová alej, která vytváří krásný přírodní areál. Rybník v severní části obce nabízí v letních měsících možnost koupání.

OÚ: Starovice 180, 693 01 Hustopeče

Tel.: +420 519 412 494, +420 602 776 110, starosta@starovice.cz, www.starovice.cz

Starovice

Starovičky

Starovičky leží uprostřed vinorodé oblasti v sousedství správního centra Hustopeče. Významnou historickou památkou je kostel z 15. století a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1743. Za pozornost stojí pozdně gotická kamenná boží muka, nepřehlédnutelný památník tankové bitvy 2. světové války - tank T 34 na betonovém podstavci a také rozhledna nad obcí s výhledem na oblast Novomlýnských jezer a Pálavských vrchů.

OÚ: Starovičky 43, 691 68 Starovičky

Tel.: +420 519 414 035,

starovicky@starovicky.cz, www.starovicky.cz

Starovičky

Státní zámek Lednice

Novogotický zámek Lednice budoval po staletí rod Lichtensteinů jako své reprezentační sídlo. Dnešní podobu získal v polovině 19. století, kdy tak došlo k rekonstrukci původního renesančního zámku ze století 16. Zámek je zasazen do nádherného parku, jehož další dominantu tvoří jedinečný minaret, postavený v r. 1802. Celý Lednicko-valtický areál je zapsán do seznamu UNESCO a patří k nejnavštěvovanějším destinacím v ČR.

Státní zámek Lednice, Zámek 1, 691 44 Lednice

Tel.: +420 519 340 128, lednice@npu.cz

www.zamek-lednice.com

Státní zámek Lednice

Strachotín

Obec leží při Novomlýnských nádržích asi 15 km od Mikulova. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1046. Návštěvníci se mohou těšit z pestré škály pamětihodností obce, a to například z kostela sv. Oldřicha, který se řadí k nejstarším gotickým kostelům na Břeclavsku, dále sochy sv. Floriána z roku 1829, Sklepní ulice s vinnými sklepy, které také mají historickou hodnotu, a jiných.

OÚ: Osvobození 87,

693 01 Strachotín

Tel.: +420 519 415 720,

strachotin@strachotin.cz, www.strachotin.cz

Strachotín

Svatý kopeček

Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant Mikulova je Svatý kopeček (363 m n. m.) - původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel sv. Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Svatý Kopeček je významným poutním místem.

Starobylé město Mikulov, ležící na proslulé Jantarové stezce, bylo již za dávných časů místem, kde cestovatelé z dalekých končin hledali odpočinek a klid. Vystoupáte-li dnes na Svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Svatý kopeček

Svatý kopeček - Mikulov

Svatý kopeček - Mikulov

Synagoga Břeclav

Synagoga v Břeclavi byla k bohoslužebným účelům využívána do začátku okupace a celé půlstoletí pak sloužila jako skladovací prostory. Po celkové náročné rekonstrukci v letech 1997–1999 slouží jako výtvarná galerie, koncertní sál a dějiště společenských akcí.

V břeclavské synagoze vznikla nová stálá expozice o historii tamní židovské komunity. Patřila k největším na Moravě a podobně jako jinde zanikla za druhé světové války. Největší atrakcí výstavy je tóra z Podivína.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Synagoga Břeclav

Synagoga Břeclav

Synagoga Břeclav

Šakvice

První zmínka o obci Šakvice pochází z roku 1371. Hlavní dominantu obce tvoří kostel svaté Barbory s gotickým jádrem. Na střeše kostela se nachází ojedinělý papežský kříž, který naleznete jen asi na deseti dalších kostelích na celé Moravě. Červený templářský a černý papežský kříž jsou použity i v obecním znaku. Mezi nejvýznamnější kulturní památky obce patří sousoší sv. Jana Nepomuckého s prosebnicí z r. 1724 a socha sv. Isidora z r. 1748, v kanceláři starosty se nachází historický stůl z roku 1783, na jehož desce jsou intarzované monogramy radních z té doby a masivní obecní pokladna. Šakvice jsou známé dětským folklorním souborem Hanýsek a dechovou hudbou Túfaranka a Sokolka. V roce 2013 byla obec oceněna titulem Vesnice Jihomoravského kraje.

OÚ: Hlavní 12, 691 67 Šakvice

Tel.: +420 519 416 220, sakvice@sakvice.cz, www.sakvice.cz

ŠakviceŠakvice

Šitbořice

Obec Šitbořice se nachází 25 km jihovýchodním směrem od Brna na úpatí Ždánického lesa. Obec byla pravděpodobně založena na přelomu tisíciletí v době usazování Slovanů na jižní Moravě. První písemné doklady jsou z r. 1255.

V obci se nachází farní kostel sv. Mikuláše, který byl postaven v letech 1909–1912 na místě prastarého kostela s osmihrannou věží ukončenou bání. Šitbořice mají dlouholetou vinařskou tradici, což dokládá množství sklepů, které tvoří obvod celé východní, severovýchodní a jihovýchodní části obce. Zajímavostí Šitbořic je minerální voda Štengar s obsahem síry, která má léčivé účinky. V budově společenského domu Orlovna jsou vybudovány koupele, které jsou stále více využívány k léčení kožního onemocnění a pohybového ústrojí. Součástí společenského domu je také restaurace, bowling, ubytování a víceúčelový sál s videoprojekcí. V obci se také nachází rozsáhlý sportovní areál s fotbalovým hřištěm, víceúčelovým hřištěm, tenisovými kurty a tréninkovou zdí. K rybolovu a relaxaci mohou návštěvníci využít Novodvorský rybník, který je vzhledem ke svému pěknému okolí velmi oblíbený. V obci je aktivně činných několik spolků, které pravidelně pořádají různé společenské, kulturní a sportovní akce a věnují se práci s mládeží. Šitbořický kroj můžeme vidět při Svatováclavských hodech či při stavění máje. Mezi další akce pořádané v obci například patří velikonoční ochutnávka vín, hasičské a rybářské závody, živý betlém, Martinské hody, babské hody či mezinárodní turnaj v kolové, pořádaný od roku 1995. Obec Šitbořice je známá i mezi cykloturisty, neboť leží na Velkopavlovické vinařské cyklostezce.

OÚ: Osvobození 92, 691 76 Šitbořice

Tel.: +420 519 421 253, podatelna@sitborice.cz, www.sitborice.cz

 

ŠitbořiceŠitbořice

Tři Grácie

Asi 5 km severovýchodně od Valtic se nachází Chrám tří Grácií. Leží na červené turistické trase, která spojuje Valtice s Lednicí a dále pokračuje k Novomlýnským nádržím. Interiér je veřejnosti nepřístupný.
Klasicistní chrám s půlkruhovou kolonádou pochází z roku 1825 z dílny Jana Karla Engela. Tři Grácie ve skutečnosti žádné grácie nejsou. Sousoší zobrazuje trio antických bohyní: Athénu, Afroditu a Artemis. Sousoší vytesal z jediného balvanu Leopold. Původně stávalo v lednickém zámeckém parku, ke kolonádě bylo přemístěno hned po jejím dostavení v roce 1825.

Kolonáda ukrývá ve svých útrobách salon s mozaikovou podlahou. Má tvar půlkruhovitého ochozu, jejž podpírá dvanáct jónských sloupů. Ve stěně je rovněž tucet výklenků. Z nich na krásné panny na „nádvoří“ koukají alegorické sochy klasického umění a věd. Zezadu je k chrámu přistavěn sál s toskánskou lodžií.

Chrám Tři Grácie je situován v krásném prostředí Lednicko-valtického areálu, zapsaném na Seznamu světového kulturního s přírodního dědictví UNESCO.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Tři Grácie

Tři Grácie

Tři Grácie

Uherčice

Uherčice jsou vinařskou obcí, která se nachází v severní části Dyjsko-svrateckého úvalu, převážně na levém břehu řeky Svratky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1220. Historické jádro obce tvoří náves s kostelem sv. Jana Křtitele a obecní dům, který je památkově chráněný. Mezi přírodní zajímavosti obce patří lesní pahorkatina Kolby, do jejíž jihovýchodní strany zasahuje známá Pouzdřanská lesostep patřící k nejlépe dochovaným lesostepním útvarům na jižní Moravě. Mezi další přírodní zajímavosti patří část původního meandrového koryta Svratky – tzv. Hakle. Značná část vinic se nachází v kopcovité oblasti jihovýchodně od obce zvané Stará hora. Obcí prochází Velkopavlovická vinařská stezka vedoucí přes region Hanáckého Slovácka.

OÚ: Uherčice 32, 691 62 Uherčice

Tel.: +420 519 418 113, obec@uhercice.cz, www.uhercice.cz

UherčiceUherčice

Valtice

nám. Svobody 4

691 42 Valtice

tel.: +420 734 256 709
e-mail: tic@valtice.eu  

 

Valtice

Valtice byly povýšeny na město mezi roky 1192–1227. V příštích stoletích změnilo panství několikrát svého majitele. Ale už v roce 1387 získávají šestinový podíl Lichtensteinové, a tak také začíná dlouhá éra jejich působení ve Valticích, které se odrazilo v současné nevyčíslitelné historické hodnotě města i okolí. V roce 1938 přechází panství na Františka Josefa z Lichtensteina a je v jeho držení až do roku 1945, kdy mu bylo na základě tzv. Benešových dekretů zabaveno a velkostatek převeden pod státní správu. Symbolem Valtic je bezesporu zámek. Do dnešní podoby byl přestavěn v letech 1643–1730. Zámek tvoří třípatrová čtyřkřídlá budova s ​​konírnou, jízdárnou, galerií, rokokovým divadlem a kočárovnou. Z renesančního období se zachovaly dvě nárožní věže, od kterých vedou nízká boční křídla uzavírající s hlavní budovou čestný dvůr. Lednicko-valtický areál jako jeden z pokladů světového kulturního a přírodního dědictví je se svými historickými objekty, zahradní architekturou, rybníky a sítí cyklistických tras považován za nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. Valtice jsou v neposlední řadě světově proslulé vinařským uměním, které mohou návštěvníci ocenit při nesčetných kulturních akcích, konaných v tomto velmi živém městě po celý rok.

MěÚ: nám. Svobody 21, 691 42 Valtice

Tel.: +420 519 301 400, info@valtice.eu

www.valtice.eu

ValticeValticeValtice

Velké Bílovice

nám.Osvoboditelů 1363

69102 Velké Bílovice

(u vstupu do kulturního domu)

+420 774 918 315

tic@velkebilovice.cz

Velké Bílovice

Velké Bílovice jsou městem s velmi rozvinutým vinařstvím i sadařstvím a největší vinařskou obcí v ČR. Stále živý  je také půvab lidové kultury. Největším svátkem jsou velkobílovické hody. Slaví se vždy nejbližší neděli po svátku Narození Panny Marie (8. 9.) a patří k vyhledávaným folklorním událostem v regionu. Téměř celoročním sportem se zde stává cykloturistika. Návštěvníkům k projetí města, vinných sklepů a vinic slouží místní naučně-poznávací stezka mezi vinicemi Velkých Bílovic, která je seznamuje na zastávkách mimo jiné i s pěstováním révy, výrobou vína a celoroční prací vinaře. Po její trase se dostanete až na vyhlídku Hradištěk, kde stojí kaple, zasvěcená sv. Cyrilu a Metodějovi, sv. Václavovi a sv. Urbanovi. Toto místo nabízí překrásný výhled na široké okolí. Z daleka je viditelná i věž místního kostela Narození Panny Marie vysoká 42,7 m z poloviny 18. století. Ráz města dokreslují sochy sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého a sv. Vendelína, rovněž z poloviny 18. století. Za návštěvu určitě stojí místní vlastivědné muzeum, sportovní areál na Fabianě s možností využití tenisových kurtů a fotbalového hřiště nebo rybník Velký Bílovec. Pobyt ve Velkých Bílovicích je možné zpestřit si mnoha kulturními akcemi. Jarním putováním za vínem počínaje a přiťuknutím svatomartinským vínem konče. Velké Bílovice jako město lidových tradic vína a ovoce byly povýšeny na město v roce 2001.

MěÚ : nám. Osvoboditelů 570, 691 02 Velké Bílovice

Tel: +420 519 367 111, podatelna@velkebilovice.cz, www.velkebilovice.cz

Velké BíloviceVelké BíloviceVelké Bílovice

Velké Hostěrádky

Obec se nachází v malebném údolí ze všech stran obklopeném lesy. Obec zdobí římskokatolický kostel zasvěcený sv. Šebestiánovi, sv. Rochovi a sv. Rozálii a kaple Českobratrské církve evangelické. Nejvýznamnější lidovou tradicí v obci jsou hody, které se konají vždy čtvrtou neděli v říjnu. V obci je aktivní skupina hostěradských žen z občanského sdružení Tradice, které pořádají „své“ Babské hody, ostatky a besedy pro důchodce. TJ Sokol kromě fotbalových utkání a utkání ve stolním tenise zajišťuje v obci ve spolupráci s kulturní komisí obce kulturní, společenské a sportovní dění a různé akce pro děti.

OÚ: Velké Hostěrádky 66, 691 74 Velké Hostěrádky

Tel.: +420 519 419 523, starosta@velkehosteradky.cz, www.velkehosteradky.cz

Velké HostěrádkyVelké Hostěrádky

Velké Němčice

Velké Němčice byly založeny na levém břehu řeky Svratky a jméno obce se v písemných pramenech poprvé uvádí v roce 1228. Bývalá středisková obec se svými téměř osmnácti sty obyvateli je nejsevernější a poslední obcí na pomezí okresů Břeclav a Brno-venkov. Městys patří mezi městečka s velkou a bohatou historií. Návštěvníky nadchne budova bývalého zámku, mlýna, starého pivovaru, radnice a také množství dalších stavebních památek vypovídá o dějinách obce na každém kroku. Patří k nim také bohaté vinařské tradice a folklor, který tvoří významnou část života místních obyvatel. Díky občanské vybavenosti patří Velké Němčice k vyhledávaným a žádaným lokalitám pro život. Ke zkvalitnění života v obci přispívají velkou měrou také místní organizace a spolky, které vítají návštěvníky na pořádaných kulturních, společenských a sportovních akcích.

ÚM: Městečko 85, 691 63 Velké Němčice

Tel.: +420 519 417 316, obec@velkenemcice.cz, www.velkenemcice.cz

Velké NěmčiceVelké Němčice

Velké Pavlovice

Hlavní 9691 06 Velké Pavlovice
tel.: 519 428 149
e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz

Velké Pavlovice

Město Velké Pavlovice leží v samotném srdci jižní Moravy. Jeho nejtypičtějšími atributy jsou víno, meruňky, živý folklor, bohatý kulturní život, cykloturistika a v neposlední řadě svěží moderní duch podtržený neustálým budováním a zvelebováním celého městečka i jeho okolí.

Poznejte město pěšky nebo na kole prostřednictvím naučné stezky „Zastavení v kraji vína a meruněk“, která vám na trase o délce 10,5 km představí nejzajímavější a nejpěknější místa ve městě a jeho nejbližším okolí. Na trase neminete barokní perlu – kostel Nanebevzetí Panny Marie, tereziánskou kontribuční sýpku přebudovanou na moderní hotel, rozhlednu Slunečná nabízející skvostné výhledy do zvlněné krajiny Modrých Hor. Unikátní jsou i tančící pestrobarevné Opilé sklepy, voňavé rozárium Penzionu André, řada vyhlídkových míst, mokřady, rybníky, rozhlehlé vinice, meruňkové sady, kapličky, křížky… A také si můžete zahrát „Hru pro zvídavé návštěvníky“ s tajenkou a pěkným dárkem v závěru. Atmosféru města poznáte nejlépe účastí na jedné z mnoha společenských akcí, ať už folklorních, vinařských, anebo i sportovních. Nejvýznamnější a nejslavnostnější akcí jsou srpnové „Krojované hody“ plné hudby, tance a veselí, víno a burčák tečou proudem o zářijovém „Velkopavlovickém vinobraní“, sladké meruňkové pokušení na vás číhá začátkem července na „Meruňkobraní“ a dát si do těla můžete třeba na březnovém běžeckém závodě „O velkopavlovickou meruňku“. Neváhejte, přesvědčte se sami na vlastní kůži a zavítejte do tohoto města, které se na vás již nyní velmi těší!

 

Turistické informační centrum, Hlavní 9, 691 06 Velké Pavlovice

Tel.: +420 519 428 149, infocentrum@velke-pavlovice.cz

www.velke-pavlovice.cz, www.modrehory.cz

Velké PavloviceVelké PavloviceVelké Pavlovice

Větrný mlýn - Klobouky u Brna

Historie větrných mlýnů v Kloboukách je velmi bohatá a proto se skupina místních nadšenců rozhodla, že nepřipustí, aby navždy zanikla. Z podobného mlýna se podařilo zajistit hlavní části a ty byly převezeny do Klobouk. V letech 1983 – 1985 byl mlýn renovován a postaven na původním místě, kde stával.

Malebné údolí, kopce Nedánov a Zumperk jsou okolím města, v pohledu od Brna uvidíte v zorném poli chybět kloboucký "větřák". Původně tři větrné mlýny odedávna doplňovaly ráz kraje, na konci druhé světové války však poslední z nich vyhořel.

Klobouky by si však nikdo bez "větřáku" nedokázal představit a tak obětaví občané mlýn zrekonstruovali a v roce 1985 opět otevřeli.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Větrný mlýn - Klobouky u Brna

Větrný mlýn - Klobouky u Brna

Větrný mlýn - Klobouky u Brna

Větrný mlýn - Vrbice

V nejvyšší části vinařské obce Vrbice, která se nazývá – od dob, kdy se zde střídaly hlídky, ohlašující blížícího se nepřítele či nebezpečí – Stráž, stával dřevěný větrný mlýn již v roce 1835 nebo 1839. Informací o něm je pomálu, ale většinou se dozvíme, že moc dlouho si otáčení svých lopatek neužil, protože o pouhé čtyři roky později lehl – stejně jako téměř celá vesnice - popelem. Tato historická informace se však zřejmě týká druhého z vrbických mlýnů, protože někdejší Gregorův mlýn na Stráži se prý v roce 1863 změnil na Mainzelův a mlel si tu svou vesele dál, a to i v období I. světové války. V každém případě i tento mlýn, který stával v místech dnešní Mohyly míru, bychom v obci dnes hledali marně.

Na Vrbici se v roce 2004 rozhodli oživit historii a vybudovat proto repliku starého mlýna. Asi i proto, aby bylo každému hned jasné, proč se některé zdejší vinné sklepy jmenují právě „Pod větřákem“. Toto úsilí bylo korunováno úspěchem roku 2008.

Replika dřevěného mlýna na Vrbici, postavená na betonových patkách převážně svépomocí, je přibližně pět metrů vysoká a má čtvercový půdorys o straně dva a půl metru. Na rozdíl od novodobé repliky, stojící pár desítek metrů od původní stavby, byl starý mlýn také místem, kde mlynář Josef Mainzel trvale bydlel. Mlýn dnes stojí na obecním pozemku a obec se na jeho stavbě také aktivně podílela, například koupí nosných trámů.

(zdroj: www.turistika.cz)

Větrný mlýn - Vrbice

Větrný mlýn - Vrbice

Větrný mlýn - Vrbice

Vinařství Volařík

Vinařství Volařík Mikulov obhospodařuje 80 ha vlastních vinic na úpatí Pavlovských vrchů. Stěžejními odrůdami jsou Ryzlink vlašský, Pálava, Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský, jimž vápenec v podloží dává nezaměnitelné minerální tóny a typicky slanou dochuť. Nabídku přívlastkových bílých vín obohacují vína rosé, Sekt Volařík a hroznový mošt. Vinařství několikrát získalo ocenění Král vín za nejlepší kolekci, stalo se Championem Valtických vinných trhů a Vinařem roku. Vína je možné ochutnat přímo ve vinařství.

Vinotéka Volařík poskytuje příjemné posezení v centru Mikulova s vyhlídkou na dominanty města – Svatý kopeček, Kozí hrádek a zámek Mikulov. Širokou nabídku vín z produkce Vinařství Volařík můžete vychutnat v moderním interiéru vinotéky nebo na terase s neopakovatelným výhledem.

Vinařství Volařík, K Vápence, 692 01 Mikulov

Tel.: +420 519 513 553, info@vinarstvivolarik.cz, www.vinarstvivolarik.cz

 

Vinotéka Volařík, Kostelní náměstí, 692 01 Mikulov

Tel.: +420 739 732 705, info@vivaldihotel.cz, www.vivaldihotel.czVinařství VolaříkVinařství Volařík

Vinařství Volařík

Vinařství Volařík Mikulov obhospodařuje 80 ha vlastních vinic na úpatí Pavlovských vrchů. Stěžejními odrůdami jsou Ryzlink vlašský, Pálava, Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský, jimž vápenec v podloží dává nezaměnitelné minerální tóny a typicky slanou dochuť. Nabídku přívlastkových bílých vín obohacují vína rosé, Sekt Volařík a hroznový mošt. Vinařství několikrát získalo ocenění Král vín za nejlepší kolekci, stalo se Championem Valtických vinných trhů a Vinařem roku. Vína je možné ochutnat přímo ve vinařství.

Vinotéka Volařík poskytuje příjemné posezení v centru Mikulova s vyhlídkou na dominanty města – Svatý kopeček, Kozí hrádek a zámek Mikulov. Širokou nabídku vín z produkce Vinařství Volařík můžete vychutnat v moderním interiéru vinotéky nebo na terase s neopakovatelným výhledem.

Vinařství Volařík, K Vápence, 692 01 Mikulov

Tel.: +420 519 513 553, info@vinarstvivolarik.cz, www.vinarstvivolarik.cz

 

Vinotéka Volařík, Kostelní náměstí, 692 01 Mikulov

Tel.: +420 739 732 705, info@vivaldihotel.cz, www.vivaldihotel.cz

Vinařství VolaříkVinařství Volařík

Vrbice

Obec Vrbice se nachází ve východní části Břeclavska v nadmořské výšce 280–320 metrů. Druhá nejvýše položená obec v okrese nabízí dokonalý rozhled po okolní krajině. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1222. Obec se může pochlubit unikátními vinnými sklepy, které protkávají kopec Stráž v sedmi patrech nad sebou. Na nejvyšším místě obce stojí kostel sv. Jiljí, v dolní části obce se nachází kaple sv. Anny, parčík pod základní školou zdobí socha sv. Aloise. Během roku se v obci koná několik akcí, mezi které například patří otevřené sklepy, které mají název „Z kopca do kopca“, setkání mužáckých sborů - Vrbecká dědina a hlavní událost roku – krojované hody konané poslední srpnovou neděli, pondělí a úterý. Obcí procházejí čtyři cyklistické stezky, v roce 2014 se obec stala vítězem soutěže Vesnice roku Jihomoravského kraje.

OÚ: Vrbice č.p. 89, 691 09 Vrbice

Tel.: +420 519 430 303, podatelna@vrbice.cz, www.vrbice.cz

VrbiceVrbice

Zámeček Belvedere

Zámeček Belvedere

Zámeček Lány

Zámeček Lány

Zámeček Pohansko

Empírový lovecký zámeček z let 1810 – 1812 vybudovaný podle návrhu architekta Josefa Hardtmutha, v němž byla po rozsáhlé rekonstrukci v roce 1997 otevřena archeologická expozice dokumentující výsledky výzkumů slovanského hradiště.
Zámeček náleží do systému lednicko-valtického areálu, který pro originalitu a rozsáhlost byl v roce 1996 zařazen mezi památky UNESCO.

Jedná se o jednoduchou stavbu se sloupovým portikem v patře a z obou stran přiléhajícími arkádovými křídly s vyhlídkovými terasy. V severním průčelí prvního patra se nachází lodžie s plným parapetem uzavřená 12 jónskými sloupy, na nárožích sdružená do dvojic. Sloupy nesou kládí, profilovanou římsu a atiku. Pod římsou přízemního patra a v čele patrové nástavby jsou kruhové reliéfní medailony a obdélníkové reliéfy se štukovými loveckými výjevy inspirovanými antickými příběhy. Autorem těchto výzdob je s největší pravděpodobností vídeňský sochař Josef Klieber (1773–1850), působící ve službách lichtenštejnského dvora, kde vytvořil mj. i celou řadu reliéfních plastika jednotlivých paletách lednicko-valtického areálu. Plochá fasáda pohanského zámečku poskytla Kliebrovi řadu možností k uplatnění romantických příběhů antických hrdinů.

V kruhových medailonech, stylově námětově si velmi blízkých, se odvíjí příběhy, které je možno pojit s bájemi vztahujícími se převážně bohyni lovu Artemidě, v římské mytologii zvané též Diana.
 
V blízkosti zámečku Pohansko je, na místě významného nížinného hradiště, postupně budován archeoskanzen, mj. i replika kultovního místa tvořeného dřevěnými idoly pohanských božstev.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Zámeček Pohansko

Zámeček Pohansko

Zámeček Pohansko

Zámek Břeclav

Počátky zámku v Břeclavi sahají až do 11. století, kdy byl v jeho místech po roce 1041 vybudován pohraniční hrad. V roce 1534 panství koupili bratři ze Žerotína, za nichž byl starý hrad přestavěn v renesanční zámek. Přístupná je pouze vyhlídka z věže.

Dnešní podobu dostal zámek na počátku 19. století, kdy Lichtenštejnové budovali Lednicko - valtický areál. V roce 1945 se stal zámek majetkem československého státu, v dnešní době je ve správě města. Značně zchátralý objekt v současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

http://www.muzeumbv.cz/

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Zámek Břeclav

Zámek Břeclav

Zámek Břeclav

Zámek Lednice

Novogotický zámek Lednice budoval po staletí rod Lichtensteinů jako své reprezentační sídlo. Dnešní podobu získal v polovině 19. století, kdy tak došlo k rekonstrukci původního renesančního zámku ze století 16. Zámek je zasazen do nádherného parku, jehož další dominantu tvoří jedinečný minaret, postavený v r. 1802. Celý Lednicko-valtický areál je zapsán do seznamu UNESCO a patří k nejnavštěvovanějším destinacím v ČR.

Státní zámek Lednice, Zámek 1, 691 44 Lednice

Tel.: +420 519 340 128, lednice@npu.cz

www.zamek-lednice.com

Zámek Lednice

Zámek Lednice

Zámek Lednice

Zámek Mikulov

Silueta mohutného zámku je v krajině Pálavy viditelná už dáli. V jeho zdech pobývala řada známých osobností, mezi jinými i císař Napoleon. Čeká tu na vás expozice "Od gotiky po empír", expozice "Víno napříč staletími" obrazy z rodové sbírky Dietrichsteinů, zámecká knihovna i obří sud.
Někdejší liechtensteinský a později dietrichsteinský zámek, stojící na výrazném skalním útesu tvoří již několik století nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. v roce 1249 udělen Liechtensteinům. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základů vyhořel, avšak díky péči Spolku pro obnovu mikulovského zámku byl v 50. letech nákladně opraven.
 

K nejzajímavějším součástem zámku patří zámecká knihovna a sál předků. Nyní je zámek sídlem Regionálního muzea v Mikulově a naleznete zde hned několik zajímavých expozic. 

Unikátní na zámku je expozice vinařství v zámeckém sklepě s obřím sudem. Expozici s názvem Víno napříč staletími vás zavede až do doby starého Egypta, umožní vám navštívit románský sklep, gotickou kapli či barokní divadlo. Připraveny jsou též filmové projekce, které přiblíží zábavnou formou rozmach vinohradnictví a vinařství v jednotlivých obdobích historie. Na závěr je přichystána interaktivní „projížďka“ na kole vinařskými cyklostezkami, kde návštěvník opravdu usedne do sedla a nechá se unášet krásnými výhledy na vinice. Výstava je umístěna do zrekonstruovaných barokních koníren mikulovského zámku, jejichž prostor dostal v kombinaci s citlivým nasvícením a komponovanou dobovou hudbou zcela nový rozměr.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Zámek Mikulov

Zámek Mikulov

Zámek Mikulov

Zámek Valtice

Dominantou Valtic je barokní zámek s kaplí a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kaple je využívána k hudebním produkcím. Zámek sloužil rodu Lichtenštejnů jako „rodinný domek“. Zpřístupněno je 21 místností zámku a nachází se zde také expozice o knížecí rodině, nově opravené sály a zámecké divadlo.

Barokní a rokokové zařízení zámeckých pokojů poskytuje představu o tom, jak si v 17. a 18. století žili bohatí šlechtici. Prohlédnete si jakousi muzeální instalaci, představující cenné předměty z liechtensteinského majetku a připomínající významné návštěvníky a obyvatele zámku – rakouského císaře Františka Josefa I. s manželkou Elizabeth, kancléře Metternicha či knížete Josefa Václava Liechtensteina. Druhý prohlídkový okruh představuje výstavu Rytíři Řádu Zlatého rouna na Moravě. Součástí expozice jsou kromě jiného dva originály Řádu Zlatého rouna a dva zlaté komornické klíče. Největší atrakcí okruhu je obří plátno, které pochází z 18. století a zachycuje rodinu knížete Lichtenštejna - někdejšího majitele zámku. Dále si můžete projít expozici o knížecí rodině Liechtensteinů ve II. patře zámku, kde jsou zpřístupněny nedávno rekonstruované sály. Samotný prohlídkový okruh nabízí reinstalované osvětlení obrazárny či unikátní porcelánový servis značky Wedgwood. Na děti čeká v přízemí zámku nový dětský koutek.


(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Zámek Valtice

Zámek Valtice

Zámek Valtice