Fotbalové hřiště

Hřbitov

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Markéty

Obecní úřad

Pošta

Požární zbrojnice

Studánka Na horním konci

Vlaková stanice

Základní a mateřská škola