Fotbalové hřiště

Hřbitov

Kostel sv. Maří Magdaleny

Místní oddělení Policie ČR

Obecní knihovna

Obecní úřad

Pošta

Sběrný dvůr

Základní škola