Farma Nerad

Hasičská zbrojnice

Polygonální stodola

Sběrný dvůr

Železniční zastávka