Boží muka

Druhý kříž

Dům s pečovatelskou službou

Hostinec

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kříž před Vranovým

Kříž u Obecňáku

Mateřská škola

Obecní úřad

První kříž (Lenčin)

Socha sv. Václava

Zámecký park s obeliskem