Baťův kanál

Baťův kanál v dnešní době nabídne kromě pravidelných lodních plaveb také 52 km dlouhou páteřní cyklostezku vedoucí až k hranicím se Slovenskem, kde končí až ve Skalici. Díky této technické památce nemusíte cestovat za možností strávit dovolenou či jen chvilku na lodi do destinací jako Holandsko či Francie, vše najdete zde, na jednom místě. Plány regulace řeky Moravy se ujal v roce 1922 Jan Antonín Baťa, jenž navázal na myšlenku Tomáše Bati. V dřívějších dobách sloužil hlavně pro převoz lignitu do Otrokovic a mohly ho využívat lodě o nosnosti 150 tun, jež proplouvaly 14 plavebními komorami, zvedacími železničními mosty a mnoha jezy. Nákladní přeprava fungovala až do období let šedesátých, kdy byla ukončena pro nerentabilnost. Po 35 letech se však situace změnila, když zde vznikly první půjčovny lodí a začali přicházet první turisté. Dnes zde najdete přístavy v Otrokovicích, Spytihněvi, Starém Městě, Uherském Hradišti, Veselí nad Moravou, Vnorovech, Strážnici, Petrově, Sudoměřicích, Hodoníně a Skalici s nabídkou služeb jako občerstvení, ubytování či půjčovna lodí. Vše jen dokresluje nádherná okolní krajina, kterou si z lodi můžete vychutnat.

Doručovací adresa:
Baťův kanál, o. p. s.
Zámecká 2
698 13 Veselí nad Moravou

Sídlo:
Panský dvůr
Galerie Baťova kanálu (1.poschodí)
náměstí Míru 664,
Veselí nad Moravou

www.batacanal.cz

Baťův kanál

Baťův kanál

Baťův kanál

Baťův kanál o. p. s.

S myšlenkou regulace řeky Moravy přišel již v roce 1927 Tomáš Baťa tak, aby se propojily veletoky a místa a např. realizovat přepravu lignitu do Otrokovic. Organizačně a technicky náročné práce trvaly od roku 1934 do roku 1938 a bylo vybudováno 14 plaveních komor, zvedací mosty či jezy. Od roku 1939 se zde začaly plavit první výletní lodě, poté přibyly půjčovny lodí a dnes je Baťův kanál uznávaným turistickým místem. Baťův kanál o. p. s. vznikl v roce 2001 a stará se o propagaci na veletrzích, formou propagačních materiálů či prostřednictvím internetových portálů. Nabídne vám také množství upomínkových předmětů a podívat se můžete i do galerie Baťova kanálu, která je volně přístupná veřejnosti a s tímto unikátem vás seznámí.

 

Baťův kanál o. p. s., Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou

Tel.: +420 608 629 750, bartek@batacanal.cz, www.batacanal.cz

Baťův kanál o. p. s.

Baťův kanál o. p. s.

S myšlenkou regulace řeky Moravy přišel již v roce 1927 Tomáš Baťa tak, aby se propojily veletoky a místa a např. realizovat přepravu lignitu do Otrokovic. Organizačně a technicky náročné práce trvaly od roku 1934 do roku 1938 a bylo vybudováno 14 plaveních komor, zvedací mosty či jezy. Od roku 1939 se zde začaly plavit první výletní lodě, poté přibyly půjčovny lodí a dnes je Baťův kanál uznávaným turistickým místem. Baťův kanál o. p. s. vznikl v roce 2001 a stará se o propagaci na veletrzích, formou propagačních materiálů či prostřednictvím internetových portálů. Nabídne vám také množství upomínkových předmětů a podívat se můžete i do galerie Baťova kanálu, která je volně přístupná veřejnosti a s tímto unikátem vás seznámí.

 

Baťův kanál o. p. s., Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou

Tel.: +420 608 629 750, bartek@batacanal.cz, www.batacanal.cz

Baťův kanál o. p. s.

Blatnička

Obec Blatnička leží asi 11 km východně od města Veselí nad Moravou. První známky osídlení jsou zde známy již v letech 6500-4000 př. n. l., což dokazují archeologické nálezy sekeromlatů, jež jsou dnes uloženy v Moravském muzeu města Brna. Větší osídlení zde začíná vznikat až v dobách 13. století, kdy se zde začaly zakládat osady na luckém poli a utvářely se moravsko-uherské hranice, jež jsou do dnešního dne prakticky stejné a leží na hřebenech Bílých Karpat. Obec dříve měla také svou pečeť, jež je dnes uložena v Moravském zemském muzeu v Brně a dala základ pro vytvoření znaku a praporu obce. Nejstarší dochovanou stavbou Blatničky je kaplička stojící u honu Zákapličí. Kaplička je předchůdcem současného kostela. Byla postavena na žádost občanů ve  2. polovině 18. století a její velkou opravu z vlastní iniciativy provedli občané obce. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, dostavěný v roce 1938, stojí v centru obce. Blatnička se také může pochlubit tradicí vzorovaných a bohatě zdobených krojů. Přímo v obci se nachází obecně prospěšná společnost Tradice Slovácka, jejíž hlavní prioritou je výroba a údržba lidových krojů se zachováním osobitosti a tradic našich předků a také šití liturgických oděvů. Kroje oblékají i členové dechové hudby Blatnička, která rozdává radost lidem už od roku 1878. Dětský folklorní soubor Jasenka vznikl v Blatničce roku 2006.

 

OÚ: Blatnička 163, 696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem

Tel.: +420 518 331 522, podatelna@obecblatnicka.cz

www.obecblatnicka.cz

BlatničkaBlatnička

Buchlovice

Městys Buchlovice leží v okrese Uherské Hradiště a poprvé je vzpomínán v listině krále Přemysla Otakara I. roku 1207. V minulosti byly Buchlovice několikrát zpustošeny, např. v souvislosti s dobýváním hradu Buchlova vojsky Matyáše Korvína. V 18. a 19. století postihla Buchlovice cholera. V průběhu let byl městys v držení několika rodů, z nichž jmenujme pány ze Zástřizel, Petřvaldu a z Berchtoldu. Historie obce je spojena se jmény významných osobností. Vzpomeňme českého národního obrozence a spoluzakladatele pražského Národního muzea, filantropa Bedřicha Berchtolda, grafika a faráře Arnošta Hrabala nebo sochaře, medailéra a autora oběžných mincí Františka Davida. Pověst o Janu Dětřichu z Petřvaldu, jenž nechal své manželce postavit sídlo připomínající italskou architekturu, se váže k dominantě městysu, buchlovickému zámku z počátku 18. století. Kolem něj byla postupně vybudována i rozlehlá francouzská a anglická zahrada s mnoha exotickými rostlinami a dřevinami. Ze 17. století pochází farní kostel sv. Martina vybudovaný na místě kostela gotického. Jeho dominantním prvkem je vysoká věž s cibulovou bání. Pozdně gotická kaple sv. Alžběty, původně sbor Jednoty bratrské, dnes slouží jako smuteční obřadní síň. Severozápadní straně Moravského Slovácka dominuje silueta hradu Buchlova. Byl postaven v polovině 13. století a dnes je oblíbeným turistickým cílem. V jeho sousedství na kopci Modle stojí od 17. století pohřební kaple sv. Barbory, jejíž předchozí stavba je zmiňována již v roce 1412. V katastru městyse leží i malé sirnaté lázně Smraďavka obklopené chatovou oblastí. Buchlovice mají velmi bohatý kulturní a společenský život, o který se stará, s podporou městyse, více než dvacet činných spolků. Mezi nejvýznamnější akce patří Festival česneku, Martinské hody či Kosecké písně.

 

ÚM: náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 595 120, mestys@buchlovice.cz

www.buchlovice.cz

BuchloviceBuchlovice

Bukovany

Obec Bukovany leží 4 km severozápadně od Kyjova, v nadmořské výšce cca 354 m, je součástí mikroregionu Babí lom. První zmínky o obci pocházejí z roku 1131. V současné době zde žije 725 obyvatel. Dominantou vesnice je od roku 2013 kaple sv. Jana Pavla II. K vyhledávaným turistickým místům patří rozhledna Bukovanský mlýn, kaplička a památník padlých v Dědině, křížová cesta, vinařská ulička Vývoz.

 

OÚ: Bukovany 222, 696 31 Bukovany

Tel.: +420 518 618 022, oubukovany@tiscali.cz, www.obecbukovany.cz

Bukovany

Bzenec

Dnešní podoba zámku je již třetí v jeho historii. Původně zde stávala tvrz, která po zániku bzeneckého hradu měla šlechtě vytvořit šlechtě důstojné panské obydlí. Jiří z Kravař, majitel bzeneckého panství, dal v roce 1450 postavit v místech dnešního zámku tvrz. Po jeho smrti roku 1466 koupil bzenecké panství Mikuláš Kropáč z Nevědomí. Od roku 1510 do roku 1588 se na panství vystřídalo několik majitelů. Patřili k nim i Žerotínové. V roce 1588 vyženil bzenecké panství pan kašpar Pruskovský, jehož rod (později se psali Proskovští) vlastnil Bzenec až do roku 1769. Kolem roku 1600 byla tvrz zbourána a na jejím místě byl postaven zámek ve slohu renesance. Za majitele hraběte Erdmana Proskovského dochází ke zbourání na tu dobu již nemoderního a ponurého zámku a na jeho místě dal hrabě Erdman postavit v letech 1709-10 zámek nový, ve sloho barokním. Horní část parku byla ve stylu francouzském, dolní část ve stylu anglickém. Dolním parkem protékal potůček, který napájel rybník s několika ostrůvky. Por roce 1769, kdy vymřel rod Proskovských po meči hrabtěm Leopoldem, připadlo panství spřízněnému Dietrichsteinů. V roce 1823 prodal František Dietrichstein bzenecké panství hesensko-kaselskému kurfürstu Vilémovi II. Cenné obrazy včetně galerie obrazů včetně obrazů hrabat rodu Proskovských odvezl na zámek v Boskovicích. Kurfürst Vilém II. Uzavřel nerovný sňatek s herečkou Emilií Ortlapovou z Berlína. Povýšil ji do stavu hraběcího s přídomkem z Reichenbachu-Lesonic a daroval jí panství bzenecké a lesonické. Po hraběnce Emílii zdědil bzenecké panství její syn Vilém z Reichenbachu-Lesonic. Zámek v tu dobu vyžadoval již rozsáhlou opravu, a proto se Vilém rozhodl zámek zbourat a podle tehdejší módy dal postavit zámek ve slohu pseudogotickém, zvaném též anglická gotika. Zámek byl postaven 1855 až 1858. Během stavby se dodavatel materiálu dopouštěl četných podvodů a náklady na stavbu vzrostly do závratné výše. Hrabě Vilém spáchal nakonec sebevraždu. Během stavby zámku došlo také k několika přehmatům. Zámek byl postaven proti původnímu záměru obráceně. Vysoká středová věž, která stála před vchodem do zámku musela být v roce 1862 odstraněna, neboť se začala podezřele naklánět. Vdova po hraběti Vilémovi, hraběnka Amálie, bzenecké panství sice spravovala, ale nikdy v zámku nebydlela. Měla dvě dcery. Karolína zemřela v útlém věku, Pavla, jenž se stala po matčině smrti v roce 1913 univerzální dědičkou, zámek v roce 1917 prodala majiteli strážnického panství, hraběti Antonínu Magnisovi. Zámek nebyl vybaven, a proto jej hrabě pronajal vojenské správě, jako skladiště léčiv. Tato zámek opustila v roce 1923. Zprvu byl zámek opět pronajat, v roce 1938 byl prodán vinařskému družstvu ve Bzenci. Od té doby se stal sídlem vinařů. V prosinci 2002 koupilo objekty zánmku a přilehlého historického parku město Bzenec. Bohužel současný stav „díky řádění posledního majitele“ je velmi neutěšený. Přesto má město Bzenec se stávajícím objektem velkolepé záměry. Zda se vše podaří, to ukáže až budoucnost. Takže bílé stránky historie bzeneckého zámku čekají na další zápis.

(Zdroj: www.bzenec.cz)

Zámecká 17/19, 696 81 Bzenec

www.bzenec.cz

Bzenec

Čejkovice

Turistické informační centrum Čejkovice

Příhon 1
696 15  Čejkovice

E-mail:vinosykora@vinosykora.cz

Telefon:+420 725 835 659

Web:www.infocentrum-cejkovice.cz

 

 

Čejkovice

Obec Čejkovice leží v regionu Hodonínska a již okolo roku 1232 se mohla pochlubit zde stojící gotickou tvrzí se sklepením, které zde nechali vystavět templáři. První písemná zmínka je poté datovaná do roku 1248, kdy daroval Oldřich ze Sponheimu templářům čtyři grunty v Rakvicích. Traduje se, že tvrz byla spojena sklepením dlouhým 24 km až k městečku Skalice a procházela tudy jantarová stezka. Dominujícím prvkem Čejkovic je kostel sv. Kunhuty, jenž měl 3 zvony, které však byly použity jako válečný materiál. Po válce byly nakonec zvony pořízeny nové. S obcí je také spjat T. G. Masaryk, jenž zde chodil do školy jako šestiletý chlapec, když se sem přistěhoval s rodiči. Jeho domek je dnes opraven a najdete v něm stálou expozici o jeho životě. Nesmíme také opomenou Čejkovické Špidláky, jež jsou zachovalou lokalitou nelesní vegetace se stepními biotopy a jsou unikátní díky dvěma stovkám chráněných druhů společenstev a druhového bohatství.

 

OÚ: Templářská 500, 696 15 Čejkovice

Tel.: +420 518 362 701, podatelna@cejkovice.cz,

www.cejkovice.cz

ČejkoviceČejkovice

Čejkovice

Čejkovice leží na jižní Moravě 40 km jihovýchodně od Brna v okrese Hodonín. Katastr obce má rozlohu 2 506 ha. Osou celého území je potok Prušánka. Reliéf je mírně zvlněný, průměrná nadmořská výška území je 208 m n. m. Průměrná roční teplota vzduchu je 9,2°C, což řadí Čejkovice k nejteplejším místům naší republiky. Dominantou obce jsou dvě významné budovy. První je původně gotická tvrz, která postupným vývojem a přestavbami byla přebudována na zámek, v jehož prostorách je dnes umístěn mimo jiné i hotel s restaurací. Druhou dominantou je kostel sv. Kunhuty.Území Čejkovic je vzhledem k tisíciletému osídlení a intenzivní činnosti člověka velmi pozměněno. Původně byla převážná část pokryta lesy, které se až na jedinou výjimku nezachovaly. Oblast obce patří do obvodu teplomilné květeny. Dvě chráněná území republikového významu dokládají důležitost této oblasti k zachování vzácných druhů rostlin. Písemně doložené počátky vinařství v Čejkovicích spadají do 13. stol. Téměř 100 let před panováním českého krále Karla IV. začíná v obci systematicky pěstovat vinnou révu francouzský templářský řád.

Obecní úřad Čejkovice


Templářská 500, Čejkovice 696 15,
Tel.: 518 362 602, 518 362 701,

email: ou@cejkovice.cz

 

 

ČejkoviceČejkovice

Čeložnice

Obec Čeložnice leží na jižním úpatí Chřibů a protéká jí Čeložnický potok, na jehož horním toku najdete lokalitu Tůňka s výskytem čolka horského či navržený památný strom – jeřáb oskeruše. Z roku 1131, kdy Čeložnice náležely k olomouckému statku, pochází první písemná zmínka. Nejvyšším bodem obce je Velká Ostrá s nadmořskou výškou 532 m n. m. Na návsi uprostřed obce stojí zvonice, pravděpodobně postavená roku 1854, na níž najdete unikát v podobě slunečních hodin, jež jsou právem zachovalou památkou dovednosti jejich stavitelů. Druhou památkou je kříž u silnice s vyrytým letopočtem s rokem 1802. Severně od obce se nachází rekreační osada Pastviny a rekreační středisko Relaxx.

OÚ: Čeložnice 3, 696 51 p. Kostelec u Kyjova Tel.: +420 518 617 445, obec.celoznice@seznam.cz www.celoznice.cz

Čeložnice

Dambořice

Dambořice leží 22 km západně od Kyjova a již v dávné historii patřila obec k významným místům a starobylým osadám. První písemná zmínka se váže k roku 1141, kdy Dambořice patřily k břeclavskému hradnímu kostelu. Skrz obec vedla důležitá obchodní cesta z Násedlovic až do Brna. Obec byla dříve řemeslného rázu s obecními trhy, což dokazuje i nalezená keramika v rámci archeologických nálezů v lokalitě. Roku 1531 měl Dambořice v držení Jan Kuna z Kunštátu, který obec zvelebil díky výstavbě farního kostela, obnově pivovaru a rozšířil vinařství. Díky tomu byly Dambořice roku 1534 panovníkem Ferdinandem I. Habsburským povýšeny na městečko. Obchodní rozmach nastal až později díky založení židovské obce, jež se zde udržela od 16. až do 20. století. Vliv židovských obyvatel je dodnes velmi znatelný díky výstavbě středu obce. V obci se do dnešních dnů dochovaly tři významné chráněné kulturní památky. První z nich je kostel sv. Martina Tourského, jež je pozdně barokní stavba pocházející z 2. poloviny 18. století a roku 1999 byly do věže kostela přidány 2 nové zvony. Nyní věž čítá zvony 4 – 3 velké a 1 malý zvon. Kostel obklopuje ohradní zeď se dvěma branami, které vymezují pietní areál kolem kostela. Za katolickým hřbitovem se nachází hřbitov židovský, jenž byl založen na přelomu 16. a 17. století a některé náhrobky zde stojící jsou opatřeny symbolikou související s pohřbeným člověkem a jsou zhotoveny

z pískovce. Rodáky obce jsou například prof. dr. Miroslav V. Fic, česko-kanadský politolog a orientalista, lékař Adolf Huber, výtvarnice Kamila Planerová a ThDr. František Hochmann, kněz a spisovatel.

 

OÚ: Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice

Tel.: +420 518 631 325, e-podatelna@damborice.cz

www.damborice.cz

DambořiceDambořice

Dolní Bojanovice

Obec ležící v úrodné krajině jižní Moravy – to jsou Dolní Bojanovice. První písemná zmínka pochází z roku 1196 v darovací listině a patřila pánům z Kunštátu. Dlouholetou tradici zde má jako i v jiných obcích regionu Hodonínska vinařství a zemědělství. Vinařskou tradici jen potvrzuje tzv. Bojanovský ryzlink, jenž byl jedním z nejlepších vín v dobách Rakouska--Uherska. Dominantou Dolních Bojanovic je kostel sv. Václava, jenž pravděpodobně pochází z roku 1398, avšak svou dnešní podobu získal až roku 1734. Nejstarším stavením zde stojícím je Slovácká chalupa, postavená v 1. polovině 19. století, památkově chráněná od roku 2007, s expozicí rolnického bydlení. Tradiční částí obce jsou také vinné sklepy, jež zdobí typická žudra malovaná slováckými ornamenty. Těmito ornamenty jsou zde také ozdobeny kapličky. Dlouholetou tradici zde má také hudba, již roku 1824 zde vznikl první chrámový sbor a orchestr a hudební dění v obci ovlivnil především učitel hudby Pavel Janeček, jenž byl dirigentem tehdejšího chrámového, nyní Svatováclavského sboru a orchestru. Zajímavostí a unikátem je bohatá hudební a spolková činnost. V obci působí okolo dvacítky hudebních těles napříč téměř všemi hudebními žánry (např. dechové hudby Bojané, Liduška, Šohajka, cimbálové muziky Grajcar, Stupava, Zádruha nebo rocková kapela Šroti, bluegrassová kapela Modrá pečeť, folková skupina Želví nervy aj.). Velmi aktivní jsou zde také spolky a jejich osvětová a kulturní činnost (např. divadelní spolek, muzejní spolek, vinařský spolek, DFS Slunéčko aj.). Ty se podílí na mnoha kulturních a společenských událostech obce, jako jsou Slavnost božího těla, průvod se sochou Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Svatováclavské hody, Hodky s vinobraním a starodávný vinařský zvyk Zarážání „hory“.

 

OÚ: Hlavní 383, 696 16 Dolní Bojanovice

Tel.: +420 518 372 225, obec@dolnibojanovice.cz

www.dolnibojanovice.cz

Dolní BojanoviceDolní BojanoviceDolní Bojanovice

Domanín

První písemná zmínka o této obci pochází z roku 1228 v listině krále Přemysla Otakara I., kdy bylo vydáno klášterní privilegium pro osvobození klášterů od daní a jiných povinností a Domanín byl jako jedna z 50 obcí v této listině také zapsán. Centrem Domanína by+l v té době klášterní dvůr a v průběhu staletí se zde vystřídalo hned několik majitelů. Domanín postihly koncem 18. století dva požáry a katastrofa v letech 1900–1901, při které došlo k sesuvu půdy a zřítilo se 42 domů. V letech 1786–1788 zde byl vystavěn kostel sv. Václava, v němž si můžete prohlédnout vkusně provedený mramorový oltář. V obci najdete sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a sv. Floriána. Nesmíme také opomenout Domanínskou lípu, jež se nachází nedaleko zemědělského dvora. Domanín se také může pochlubit velkým počtem spolků a organizací zde působících. Nejznámější osobností obce je operní pěvkyně Libuše Domanínská.

 

OÚ: Domanín 9, 696 83 Domanín

Tel.: +420 518 388 201, domaninho@seznam.cz

www.domanin.eu

Domanín

Domek T. G. Masaryka

T. G. Masaryk v Čejkovicích navštěvoval školu. Domek, v němž bydlel, dnes slouží jako muzeum s expozicí, která je věnována životu našeho prvního prezidenta. S Čejkovicemi je spojen jeden z největších velikánů tohoto století vysokoškolský profesor, spisovatel a humanista, zakladatel Československé republiky v roce 1918 - T. G. Masaryk. Masaryk se narodil v roce 1850 v Hodoníně a do Čejkovic přišel v roce 1856 jako šestiletý chlapec. Zde chodí do školy, poznává život a svět, studuje v zámecké knihovně. Prožívá zde šest let svého dětského života. Do Čejkovic se vrací ještě jednou v letech 1864-65 a působí zde jako praktikant ve škole. Domek, v němž T. G. Masaryk bydlel, byl téměř zničený, léta neudržovaný. Jeho záchrana se podařila díky nadšení čejkovických občanů, obecního úřadu a zemědělského družstva. Na domku byla v roce 1933 instalována terakotová pamětní deska, která setrvala na svém místě až do dnešních dnů. V interiéru domku je instalována stálá expozice ze života TGM.

¨

Adresa: Hodová 696 15, Čejkovice, ou@cejkovice.cz, www.cejkovice.cz

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

 

Domek T. G. Masaryka

Domek T. G. Masaryka - Čejkovice

Domek T. G. Masaryka - Čejkovice

Dražůvky

Obec leží v údolí Trkmanky na úpatí Ždánického lesa. První doložitelná zmínka pochází z roku 1340. Ve středověku byla obec městečkem na obchodní cestě s právem výběru mýta, které je doloženo ještě v 17. století. Po třicetileté válce se z městečka stala malá obec. Na návsi stojí kaplička alpského typu z roku 1892. Obcí prochází cyklostezka na místě tratě „Ždánka“. Jsou zde dva rybníky a venkovní sportovně-kulturní areál.

 

OÚ: Dražůvky 114, 696 33 Archlebov

Tel.: +420 518 633 526, obec.drazuvky@tiscali.cz, www.drazuvky.cz

Dražůvky

Dubňany

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Největší rozmach zažily Dubňany díky hornictví a poté sklářství. Ve městě jsou dodnes živé lidové tradice, umění a obyčeje a v nedaleké vinařské lokalitě se daří rozvíjet několikasetletou tradici vinohradnickou. V zrekonstruované bývalé budově školy z roku 1904 poskytuje své služby Kulturní a informační centrum města Dubňany. Návštěvníci si v budově mohou prohlédnout zajímavě instalované a zrestaurované expozice hornictví a sklářství a slováckou jizbu. Ve výstavní síni se v průběhu roku prezentují místní a přespolní výtvarníci a další umělci. Odpočinková zóna ve dvoře s hracími prvky pro děti a cvičebními prvky pro seniory slouží k relaxaci, ale také pro pořádání společenských a kulturních akcí.

 

MěÚ: náměstí 15. dubna 1149, 696 03

Tel.: +420 518 698 521, recepce@dubnany.eu, www.dubnany.eu

DubňanyDubňany

Hodonín

Informační centrum města Hodonína

Národní třída 3957/36
695 01  Hodonín

E-mail:info@muhodonin.cz

Telefon:+420 518 351 437

Web:www.hodonin.eu

 

 

Hodonín

Až si budete plánovat výlet malebným Slováckem, které je proslulé svojí pohostinností, lahodným vínem, lidovými kroji a živými tradicemi – nezapomeňte navštívit Hodonín. Město vám nabídne exkurzi do doby prvního českého prezidenta, výlet na lodi, návštěvu zoo nebo lázeňské procedury. Historickým centrem města je Masarykovo náměstí, jehož dominantou je secesní radnice se zvonkohrou, která je i sídlem městského úřadu. Z budovy radnice můžete vystoupat na vyhlídkovou věž, která nabízí nádherné výhledy do okolí. Oblíbenou turistickou atrakcí je zpívající fontána na Masarykově náměstí, která kombinuje vodní prvky s hudbou. Naproti radnici stojí historicky cenný kostel sv. Vavřince. Původně gotická stavba z první poloviny 13. století získala v letech 1780–1786 dnešní barokní podobu. V zámečku sídlí Masarykovo muzeum s ojedinělou expozicí věnovanou nejslavnějšímu hodonínskému rodákovi T. G. Masarykovi, zakladateli československého státu a prvnímu prezidentovi. Pokud se zajímáte o kulturu, určitě navštivte Galerii výtvarného umění se stálou expozicí českého malířství a sochařství 20. století. Sídlo galerie se nachází v památkově chráněné vile, kde se zajímavě prolínají prvky místní lidové architektury se secesním stylem. Prohlédněte si také parkově upravený židovský hřbitov nebo Muzeum naftového dobývání a geologie. Hodonín je známý také lázněmi, které se specializují na léčbu pohybového ústrojí. Oblíbené jsou Denní lázně Bliss Day Spa, které rozšířily léčebné možnosti Lázní Hodonín a výrazně posílily strukturu balneo procedur. Skvělým zážitkem je plavba po řece Moravě, která protéká půvabnou rovinatou krajinou s nesčetnými meandry. Při plavbě výletní lodí Konstancie uvidíte přírodu nejkrásnějšího říčního úseku Moravy, stejně jako část Baťova kanálu. Rodiny s dětmi určitě ocení hodonínskou zoo s téměř tisícovkou zvířat.

 

 

Informační centrum města Hodonína, Národní třída 36, 695 01 Hodonín

Tel.: +420 518 352 577, +420 518 351 437, info@muhodonin.cz

www.hodonin.eu

 

HodonínHodonínHodonínHodonínHodonín

Hodonínsko - zajímavosti regionu

Hodonínsko, přezdívané Moravské Slovácko, najdeme v Jihomoravském kraji. Je známo nejen vynikajícím vínem, ale i hřejícím sluncem, které formuje dokonalou chuť bobulí na místních vinicích. Stále živá je tu i lidová tradice.

Centrem regionu je město Hodonín ležící v údolí řeky Moravy. Není tedy divu, že sem můžete dorazit i po proslulém Baťově kanálu. Malebné město je rodištěm prvního českého prezidenta T. G. Masaryka. Jeho rodný dům již nestojí, najdeme zde však Masarykovo muzeum sídlící v budově zdejšího zámku. Navštívit můžete také domek, kde Masaryk bydlel, když plnil povinnou školní docházku, a to v nedalekých Čejkovicích, kde stojí i stylový zámek. Než ale Hodonín opustíte, zavítejte do unikátního Muzea naftového dobývání a geologie. Je totiž jediným českým muzeem věnujícím se těžbě ropy. A pokud zrovna neholdujete technice, nenechte si ujít místní ZOO. Ta sídlí v místní části s příznačným názvem Bažantnice. A toužíte-li si jen užívat jihomoravského slunce a odpočívat, doporučujeme Lázně Hodonín, které se pyšní jodobromovým léčivým pramenem.

Prvenství v návštěvnosti zdejších památek bezpochyby drží Státní zámek Milotice. V zámeckém barokním areálu najdete jak konírnu, tak dvě oranžérie, francouzský park, bažantnici, čestné nádvoří i jízdárnu. Celý komplex, který určitě stojí za celodenní výlet, leží jen 8 km od Kyjova. V tomto malebném vinařském městečku se nachází také zámek, o něco menší, ale s překrásnou sgrafitovou výzdobou. Dnes zde sídlí Vlastivědné muzeum se vzácnou knihovnou. Právě město Kyjov je vedle Strážnice druhým folklórním srdcem zdejšího regionu a jednou za čtyři roky se zde koná festival Slovácký rok.

Strážnice je dějištěm Mezinárodního folklórního festivalu. Na dlouhou lidovou tradici odkazuje i strážnický zámek. Ten je domovem Národního ústavu lidové kultury s unikátní expozicí lidových nástrojů. Je jich tu více než čtyři stovky i s nahrávkami jejich zvuku. S historií vinařské tradice se můžete seznámit i v místním skanzenu. Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy zde provozuje areál vinohradnických staveb s originálním vnitřním vybavením. Nejstarší a nejhodnotnější vinné sklepy Petrov pak naleznete nedaleko odtud v Plžích u Strážnice.

Z církevních památek nesmíte minout nejznámější poutní místo zdejšího regionu kapli svatého Antonína Paduánského na Blatnické hoře, kterému se říká svatý Antonínek, a odkud je nádherný výhled do okolí. Zajímavé je i slovanské hradiště v Mikulčicích, které bylo v minulosti jedním z hlavních center Velkomoravské říše, nebo Slovácká chalupa v Dolních Bojanovicích.

Z ostatních památek je vhodné upozornit na zámky Bzenec a Veselí nad Moravou. Především bzenecký zámek vyniká svým pseudogotickým stylem. Sice není veřejnosti přístupný, ale za návštěvu stojí přilehlý park. Ke Slovácku patří také větrné mlýny. Zatímco ve Starém Poddvorově stojí malebný a dřevěný hranatého tvaru, v Kuželově najdete krásný bílý tzv. holandského typu. Seznámit se tu můžete i s historií mlynářství.

Na závěr doporučujeme lákavou návštěvu zahradní železnice ve Vracově, postavenou vlastníma rukama místních nadšenců. Děti budou obdivovat krásné vagónky, zatímco dospělí si vychutnají sklenku jihomoravského lahodného vína.

Už jste na cestě? Sejdeme se u dvojky bílého!

 

Hodonínsko - zajímavosti regionuHodonínsko - zajímavosti regionuHodonínsko - zajímavosti regionuHodonínsko - zajímavosti regionuHodonínsko - zajímavosti regionu

Hospoda Pod Kaštanem

Hospoda Pod Kaštanem
Nedakonice 22
687 38 Nedakonice
Tel.: +420 731 111 475

 

Hospoda Pod Kaštanem

Hostějov

Hovorany

Obec leží v jihovýchodním cípu Moravy, v okrese Hodonín. První písemná zmínka o Hovoranech je z roku 1593, archeologické nálezy dokládají již dobu kamennou. Prvními osadníky nové vsi Hovorov, založené Janem IV. z Lipé, později nazvané Hovorany, byli migranti z Chorvatska prchající před Turky. Pak se pomalu objevovala i jména česká, plynule tak docházelo ke splývání s okolním obyvatelstvem. Ani po novém osídlení zpustošené obce nezůstaly Hovorany uchráněny před vpády Bočkajovců, Turků ani před morem. Obec má zakládací listinu, obecní pečeť, prapor i znak. Významnou památkou je katolický kostel sv. Jana Křtitele z roku 1725, z roku 1957 je chrám Spasitele Církve československé husitské. K dalším pamětihodnostem patří pomník padlých z r. 1920, kaplička sv. Rocha, dřevěný vyřezávaný kříž, litinová socha Vzkříšení a náhrobek Jany Kleinové. Mezi dominanty obce náleží zrekonstruovaná základní a mateřská škola. Obec leží ve významné vinařské oblasti. V katastru obce se nachází i přírodní rezervace Hovoranské louky s vzácnými suchomilnými rostlinami. Obec žije bohatým spolkovým i folklorním životem, nejznámější událostí jsou letní krojové hody, v zimě krojový ples aj. V krojích vystupují účinkující folklorního kroužku Potůček, cimbálové muziky Cangla a Lúka i dechové hudby Hovorané. Kroje se oblékají i při slavnostech církevních. Obec žije i sportem, má několik fotbalových mužstev, moderní tenisové kurty, florbalová mužstva i družstva hasičského sportu. Dnešní Hovorany mají upravený střed obce, zdobí jej symbol vinařské obce - hrozny révy vinné.

 

OÚ: Hovorany 45, 696 12 Hovorany

Tel.: +420 518 375 102, podatelna@obec-hovorany.cz

www.obec-hovorany.cz

HovoranyHovoranyHovorany

Hroznová Lhota

Hroznová Lhota leží na úpatí Bílých Karpat na Moravském Slovácku. Přesné datum založení není známo, avšak první písemná zmínka pochází z roku 1371. Již tehdy byla obec povýšena na městečko a byl mu udělen i znak. Během staletí obce patřila pod panství ostrožské a veselské. Roku 1654 zde byl pány z Lichtenštejna postaven kostel sv. Jana Křtitele. Osobností zde žijící a pracující byl slovácký malíř Joža Uprka, jehož dům s ateliérem byl později přestavěn dle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Roku 1905 zde byla vysázena lipová alej na počest starosty a poslance Josefa Pavlici. Od roku 1993 je obec také zapojena do Programu obnovy venkova, díky němuž se úspěšně daří obnovovat spolkový a kulturní život.

 

OÚ: Hroznová Lhota 170, 696 63

Tel.: +420 518 327 120, obec@hroznovalhota.cz

www.hroznovalhota.cz

Hroznová Lhota

Hýsly

Obec Hýsly se čtyřmi sty obyvateli je obcí Slovácka, tedy kraje vína, krojů a tradic. Obec patří k velmi starému osídlení. První písemná zmínka je v listině biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1131. Nejstarší část obce tvoří protáhlá náves, k níž dole přiléhají domky u potoka Moštěnky a nahoře se náves kříží ve tvaru písmene T. Nad obcí pak nalezneme malebné vinné sklepy, tzv. „búdy“. Součástí obce je Dolní Moštěnice se svým zámkem z roku 1720. Mezi významné odkazy našich předků patří socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1706 jako památka na velkou povodeň a kaple sv. Prokopa postavená roku 1936, jež nahradila původní zvonici ze dřeva. V bývalé škole z roku 1902 se dnes nachází obecní úřad a pohostinství s venkovním kulturním areálem. Přímo naproti se nachází pomník padlých z roku 1923. Vítán je u nás každý, kdo s dobrými úmysly přichází!

 

OÚ: Hýsly 100, 696 50 p. Moravany

Tel.: +420 518 617 326, obec@hysly.cz, www.hysly.cz

Hýsly Hýsly

Javorník

Obec Javorník se nachází v okrese Hodonín asi 15 km jihovýchodně od města Veselí nad Moravou. Poloha obce je na soutoku Jamného a Hrubého potoka ve Veličku. První písemná zmínka se datuje do roku 1350, kdy markrabí Jan daroval několik obcí spolu s Javorníkem Benešovi z Kravař. Své jméno dostala obec podle velmi hojně rostoucích stromů, javorů. Javorník v dávných dobách velmi trpěl na pohromy, z nichž nejčastější byly nájezdy nepřátelských vojsk a epidemie cholery a nervové zimnice. I tyto pohromy přiměly obyvatele ke stěhování se za lepším. Obyvatelé se živili především zemědělstvím, prací v lese a chovem dobytka či včelařenín. Ačkoliv je obec položena v hornaté krajině, velmi dobře se zde dařilo vinné révě, jež zde byla hojně pěstována především v 16. století. Zajímavostí Javorníku je, že nemá náves. Hlavní dominantou obce je javornický kostel, jehož historie sahá do roku 1782. Po jeho vyhoření, kdy byla současně zničena i fara a církevní škola, byl obnoven až roku 1855. Roku 1733 byla postavena zvonice, za níž stával hřbitov, užívaný do roku 1956. Poslední opravy, kdy byla upravena fasáda, střechy a ohradní kamenné zdi, byly dokončeny v roce 2008. Směrem na jih od obce se nachází rozhledna Drahy. Ta byla vystavěna roku 2009 a pro veřejnost zpřístupněna v únoru roku 2010. Konstrukce rozhledny je dřevěná, ukotvená pomocí ocelových lan, a na její vrchol vystoupáte po 106 schodech. Javorník se také může pochlubit obecním znakem a praporem, v jehož modrém štítě pod zlatým jelenem ve skoku stojí zlatý kalich podložený stříbrno-červenou zavinutou střelou. Do dnešních dnů se také dochovala pečeť z roku 1697 se znakem jelena, půlměsíce a hvězdou s dokola umístěným nápisem DEDINA 1697 GEAWORNIK.

 

 

OÚ: Javorník 207, 696 74 Velká nad Veličkou

Tel.: +420 518 329 208, urad@javornik-ho.cz

www.javornik-ho.cz

JavorníkJavorník

Ježov

Ježov se nachází východně od města Kyjov a je součástí mikroregionu Podchřibí, jenž kromě obce Ježov sdružuje obce Vřesovice, Labuty, Skalka, Žádovice a Kelčany. Obcí protékají hned dva potoky – Hruškovice a Skalecký potok, jež se na jižní části obce sbíhají v jeden. První zmínka o obci je zaznamenána v roce 1320, avšak první majitelé Ježova jsou známi až v roce 1373, kdy patřila obec pod Vojtěcha z Ježova. Roku 1430 prodal Boček z Poděbrad Ježov Artlebu ze Zástřizl, jenž ji spojil s obcí Milotice. Tichým svědkem dávné historie je kostel sv. Jakuba, v němž kromě pěti náhrobků pánů z Dolní Moštěnice najdete také kryptu, v níž jsou pochováni majitelé moštěnického panství. V roce 1688 byla v Ježově zřízena škola, již dnes najdete pod číslem popisným 106. Nová budova školy byla vystavěna až v roce 1880, kdy se zde nacházely 2 mlýny a panská palírna. Obec je právem hrdá na množství spolků a oddílů, jež zde působí. Mezi ně se řadí šachový oddíl, Tělovýchovná jednota VLAST Ježov, stolní tenis a oddíl kopané. Okrskových soutěží a hasičské olympiády se pravidelně účastní místní sbor dobrovolných hasičů, akce jako pálení čarodějnic, dětský den nebo zvěřinové speciality zde pořádá Myslivecké sdružení VLAST Ježov a prodej hnojiv, brambor a polní práce zaštiťuje Český zahrádkářský svaz. Tradicí je zde také každoroční zpívání koled u vánočního stromu na návsi, jež pořádá sdružení zvané Ježovští pěvci. Nezapomeňme také zmínit Klubíčko či Ženy z Ježova a skautský oddíl Podchřibáčci. Ježov se také může pochlubit výbornou občanskou vybaveností a příjemným místem pro procházky okolní krajinou.

 

OÚ: Ježov 75, 696 48 Ježov

Tel.: +420 518 626 221, objezov@tiscali.cz

www.jezov.cz

JežovJežov

Josefov

Josefov se nachází asi 9 km zá- padně od Hodonína v mírném podnebném pásu a protéká jím říčka Prušánka. Ráz obce je především zemědělsko-vinařský, avšak v dřívějších dobách zde také probí- hala těžba lignitu a stále probíhá těžba ropy, zemního plynu či jodobromové vody, jež je využívána k léčebným procesům v Lázních Hodonín. Založení obce se datuje až do dob pozdějších, přesně byla založena roku 1782 na území bývalého panského dvora, jenž byl situován na místě zaniklé vesnice Kukvice, avšak první zmínky o ní jako o Kukvicích se datují do roku 1383, kdy zde stál kostel a fara. Stejně jako mnoho obcí a měst regionu Hodonínska, i Josefov byl postižen několika katastrofami. Mezi ně patří období 2. světové války či dříve vypálení Kukvic Uhry v letech 1468–1470. Kukvice zanikly koncem třicetileté války a památka na původní vesnici se zachovala v názvech viničních a polních tratí. Na jejím místě vznikla roku 1782 vesnice nová, dnešní Josefov. Své jméno získala obec jako poctu císaři Josefu II. a její obyvatelé byli osvobozeni od roboty, což bylo velmi vzácné. Na počátku byla sloučena s Dolními Bojanovicemi, roku 1867 poté došlo k odloučení. Dominantou Josefova je kaplička, roku 1877 přestavěná na kostel Všech svatých. Směrem na Prušánky stojí barokní sousoší sv. Anny, jež je zde dle pověsti postaveno na místě, kde našel pastýř poklad. Svůj tradiční a lidový ráz si Josefov zachovává díky tradičním zvykům, jako je Smrtnica, což je vítání jara, hrkačování na Velikonoce, josefovské krojové hody s ručním stavěním máje či tradiční vinařská slavnost Zarážání hory. V obci působí spolky jako mužácký pěvecký sbor, kostelní pěvecký sbor, sbor dobrovolných hasičů, MS DIANA, Josefovští vinaři, TJ Sokol Josefov a kynologický klub, které se na dění v obci spolupodílejí.

 

OÚ: Hlavní 131, 696 21 Josefov

Tel.: +420 518 373 004, info@josefov.eu

www.josefov.eu

JosefovJosefovJosefov

Kameňácká myslivna

Roubenka v mysliveckém stylu se nachází na úpatí Chřibů. Svou polohou slouží jako startovní místo pro pěší, cyklistické výlety, je výchozím místem naučné stezky „Po hranici“. Restaurace nabízí domácí kuchyni, venkovní zahrádku a možnost uspořádání rodinných i firemních akcí (projekční technika). V zimě se zde můžete ohřát u kachlových kamen. 

 

Těšíme se na vaši návštěvu!

 

Kameňácká myslivna, Moravany u Kyjova 307, 696 50

Tel.: +420 515 557 800,

restaurace@kamenackamyslivna.cz

www.kamenackamyslivna.cz

Kameňácká myslivna

Kameňácká myslivna

Roubenka v mysliveckém stylu se nachází na úpatí Chřibů. Svou polohou slouží jako startovní místo pro pěší, cyklistické výlety, je výchozím místem naučné stezky „Po hranici“. Restaurace nabízí domácí kuchyni, venkovní zahrádku a možnost uspořádání rodinných i firemních akcí (projekční technika). V zimě se zde můžete ohřát u kachlových kamen. 

 

Těšíme se na vaši návštěvu!

 

Kameňácká myslivna, Moravany u Kyjova 307, 696 50

Tel.: +420 515 557 800,

restaurace@kamenackamyslivna.cz

www.kamenackamyslivna.cz

Kameňácká myslivna

Kostelec

Obec Kostelec se nachází 3 km severovýchodně od Kyjova a je členem mikroregionu Moštěnka. První písemnou zmínku najdete v roce 1141 v listině biskupa Jindřicha Zdíka. Dominantou obce je bezpochyby románský kostel sv. Václava, jenž se tyčí nad kopci nad vsí a je viditelný ze všech stran, a to i v noci, kdy je v záři reflektorů. Obec nemůžete minout, pokud budete mířit do Chřibů. Autem projedete prostornou návsí nebo na kole polní cestou za kostelem, kde si odpočinete U Lip s krásným výhledem na Chřiby, Malé i Bílé Karpaty a všechny okolní obce.

 

OÚ: Kostelec 260, 696 51 Kostelec

Tel.: +420 518 614 790, obec.kostelec@wo.cz, www.obec-kostelec.cz

KostelecKostelec

Kozojídky

Obec Kozojídky se nachází na úpatí Bílých Karpat a leží asi 3 km jihovýchodně od Veselí nad Moravou. První psaná zmínka se datuje do roku 1490. Kozojídky jsou členek mikroregionu Strážnicko. Významným rodákem obce je Karel Benedík, jenž byl akademickým malířem a restaurátorem. Ve své tvorbě se inspiroval místní krajinou a rodným krajem, což je velmi znatelné na krajinomalbách a portrétech slováckých krojů. Pozoruhodnou stavbou zde stojící je kaple sv. Martina, vysvěcená roku 1971. Stejně jako mnoho dalších obcí tohoto krásného kraje, i Kozojídky oslavují tradiční Martinské hody, pořádají fašank, ochutnávky vín, Den matek či mikulášskou nadílku pro děti. Myslí však i na sportovce, pro které je zde k dispozici sportovní areál.

 

OÚ: Kozojídky 100, 696 63 Hroznová Lhota

Tel.: +420 518 327 350, ou@kozojidky.cz, www.kozojidky.cz

Kozojídky

Kyjov

Informační centrum města Kyjova

Svatoborská 26/6
697 01  Kyjov

E-mail:info@mukyjov.cz

Telefon:+420 518 323 484

Web:www.ickyjov.cz

 

 

 

 

Kyjov

Území, na němž se město Kyjov v současné době rozkládá, bylo osídleno již v pravěku, o čemž svědčí významné archeologické nálezy z období paleolitu až po slovanské osídlení. Nejstarší dochovaná písemná zpráva o Kyjovu pochází z roku 1126. Kyjov se v ní připomíná jako trhová ves, která byla olomouckým knížetem Václavem Jindřichem darována benediktinskému klášteru Hradisko u Olomouce. Důvodem tohoto obdarování nebyla jen spása duše Václavova strýce, jak se praví v darovací listině, ale také přání mnichů získat lokalitu „slunce a vína“ – úrodnou pahorkatou krajinu s mozaikou lesů, polí, sadů a vinohradů. Premonstráti, kteří získali klášter po benediktinech, zde záhy založili tržiště, jehož ploše i tvaru odpovídá dnešní podoba kyjovského náměstí. V roce 1201 se Kyjov stal městečkem, povýšení na město se dočkal v roce 1515. Podobně jako řadě dalších moravských měst a obcí, ani Kyjovu se v průběhu jeho historie nevyhnuly válečné události a existenční potíže. Následné zklidnění hospodářské situace umožnilo městu znovu se nadechnout, začít růst a hospodářsky i socioekonomicky se rozvíjet. V roce 1540 byl vybudován renesanční zámeček, který je nejstarší dochovanou stavbou ve městě. V letech 1561 a 1562 na náměstí vyrostla renesanční radnice, ve 20. letech 17. století prostor před ní ozdobil mariánský sloup. Mezi další kyjovské dominanty patří například barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1718–1721, také kaple sv. Josefa, která v letech 1831–1832 vznikla na místě bývalého farního kostela sv. Martina. Zajímavá je i historie budovy dnešní základní umělecké školy, ve které původně sídlil chudobinec. Název města se odvozuje od osobního jména Kyj (nositel tohoto jména, pravděpodobně slovanského původu, mohl mít Kyjov kdysi ve vlastnictví), německy se město nazývalo Gaya, dříve také Geyen. Kyj, kratší a na jednom konci rozšířenou hůl, sloužící jako pracovní nástroj, má město i ve svém znaku. Město je díky své poloze významným národopisným, kulturním a hospodářským centrem Kyjovska.

 

MěÚ: Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov

Tel.: +420 518 697 411, urad@mukjov.cz

www.mestokyjov.cz

KyjovKyjovKyjovKyjovKyjov

Lázně

Lázně

Lázně Hodonín

Lázně Hodonín leží na jižní Moravě v nádherném prostředí Slovácka. Krásu malebné rovinaté krajiny dotváří rozsáhlé lány vinic, listnatých a jehličnatých stromů. Lázně Hodonín jsou typem moderních lázní, poskytujících cílenou léčebnou a rehebilitační péči na vysoké odborné úrovni. Příroda obdarovala Lázně Hodonín vlastním přírodním léčivým zdrojem, a to rozsáhlými zdroji jodobromové solanky, nacházejícími se v nedalekém okolí. Kromě nízké mineralizace vyniká tato jodová voda vysokým obsahem jodu a svým složením patří mezi nejkvalitnější jodové vody v Evropě. Lázně Hodonín poskytují cílenou léčebnou a rehabilitační péči s více než pětatřicetiletou tradicí. Vysoká úroveň služeb a léčby je dosažena nejen přírodním léčivým zdrojem, ale také profesionalitou a kvalitou personálu lázní spojenou s využíváním nejmodernějších postupů a metod. Specializují se zejména na léčbu pohybového aparátu s orientací na zánětlivá revmatologická onemocnění, artrózu, vertebrogenní syndromy a Bechtěrevovu nemoc. Zajišťují léčbu dlouhodobých potíží, předoperačních a pooperačních stavů i poúrazovou rehabilitaci. Výborného jména dosáhly lázně v oblasti rehabilitace totálních endoprotéz. Dále se zaměřují na léčbu nemocí kardiovaskulárního systému a neurologických nemocí. V neposlední řadě jsou vyhledávanou a oblíbenou destinací nejenom k léčbě, ale i relaxaci a poznávání krás místního regionu.

(zdroj: www.laznehodonin.cz)

 

Lázně Hodonín, příspěvková organizace 
Měšťanská 140, Hodonín 695 04

Informace o pobytech a procedurách Vám podá recepce:
+420 606 600 723, 518 395 501 (500), recepce.eva@laznehodonin.cz

www.laznehodonin.cz

 

Lázně Hodonín

LDO Osvětimany

Lesní družstvo Osvětimany bylo založeno v roce 1995 a její hlavní náplní je odborná správa lesů pro obce, jenž jsou členem LDO – rozkládá se na katastrech obcí Osvětimany, Vřesovice a Moravan a je zastoupena mnoha dřevinami jako buk, dub, lípa, olše a další. Lesnictví, těžba dřeva včetně jejich prodeje, obchodní činnost, myslivecké služby jako je např. honitba, a správa a údržba nemovitostí jsou jen několika z výčtu nabídky služeb lesního družstva. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, statutárním orgánem představenstvo a po stránce odborné je družstvo vedeno čtyřmi odborně vzdělanými pracovníky, jenž se starají kromě lesů i o několik loveckých chat a o 0,32 ha půdy místní lesní školky. Samozřejmostí je také péče o zvěř a tradicí je také tradiční společný lov na černou zvěř.

 

Lesní družstvo Osvětimany, Osvětimany 268, 687 42 Osvětimany

Tel.: +420 572 594 157, ldosvetimany@cmail.cz, www.ldosvetimany.cz

LDO OsvětimanyLDO Osvětimany

Lesní družstvo Osvětimany

Lesní družstvo Osvětimany bylo založeno v roce 1995 a její hlavní náplní je odborná správa lesů pro obce, jenž jsou členem LDO – rozkládá se na katastrech obcí Osvětimany, Vřesovice a Moravan a je zastoupena mnoha dřevinami jako buk, dub, lípa, olše a další. Lesnictví, těžba dřeva včetně jejich prodeje, obchodní činnost, myslivecké služby jako je např. honitba, a správa a údržba nemovitostí jsou jen několika z výčtu nabídky služeb lesního družstva. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, statutárním orgánem představenstvo a po stránce odborné je družstvo vedeno čtyřmi odborně vzdělanými pracovníky, jenž se starají kromě lesů i o několik loveckých chat a o 0,32 ha půdy místní lesní školky. Samozřejmostí je také péče o zvěř a tradicí je také tradiční společný lov na černou zvěř.

 

Lesní družstvo Osvětimany, Osvětimany 268, 687 42 Osvětimany

Tel.: +420 572 594 157, ldosvetimany@cmail.cz, www.ldosvetimany.cz

 

Lesní družstvo OsvětimanyLesní družstvo Osvětimany

Lipov

Obec Lipov se nachází v okrese Hodonín a osídlení obce ukazuje do období mladší doby kamenné. Prvním důkazem o obyvatelstvu a osídlení jsou archeologické nálezy kostrového hrobu s pohárem ozdobeným ornamentem a hraněným sekeromlatem. První písemná zmínka pochází z roku 1358, kdy ji měli v držení bratři Pavel ze Strání a Ctibor z Lipova. Nejdéle zde vládnoucím rodem byli páni z Kravař, jež měli obec v držení více než sto let. Poté se v průběhu let stala majetkem několika dalších pánů, z nichž jmenujme Václava I. z Kravař, Lacka z Helfenštejna. Ten se dokonce stal po smrti svého strýce zemským hejtmanem moravským. Ani Lipov neminuly v průběhu let válečné pohromy. Nejdůležitější dominantou obce je kostel Všech svatých, postavený roku 1878, jehož interiér je zdoben dřevěnými pavlačemi a dřevěným stropem. I když není Lipov velkou obcí, i tak má bohatý kulturní a společenský život. Ten v obci udržuje především folklorní soubor Lipovjan, jenž sdružuje od roku 1972 více než 30 tanečníků a tanečnic nejen z Lipova, ale i okolí. Soubor každoročně pořádá Štěpánskou besedu u cimbalu, vánoční Zpívání u Panenky Marie a jednou za dva roky organizuje regionální kolo soutěže O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Horňácko hojně navštěvoval například Leoš Janáček, bratři Uprkové nebo Alois a Vilém Mrštíkové. Dalšími aktivními spolky jsou Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky a Horňácká cimbálová muzika Jožky Staši. Pro sportovní nadšence je zde připraven Memoriál Matěje Tomčala, Lipovská „10“ a Horňácká „25“. Dalšími aktivními spolky obce jsou ochotnické divadlo a sbor dobrovolných hasičů.

 

OÚ: Lipov 182, 696 72 Lipov

Tel.: +420 518 338 134, podatelna@obeclipov.cz

www.obeclipov.cz

LipovLipov

Louka

Obec Louka leží v okrese Hodonín v oblasti Slovácka, mikroregionu Horňácko. Její poloha je asi 4 km severně od města Velká nad Veličkou a 12 km východně od Strážnice. První dochovanou zmínkou o obci je rok 1046 a je pravděpodobně nejstarší obcí regionu Horňácko, osídlení je však pravděpodobně známo již od dob pravěku. Kolonizace v 9. století nastala díky slovanského obyvatelstvu, což dokládá pohřebiště, jež bylo objeveno při budování železniční tratě u Lipova. Původními jmény obce byl např. Luce, Lokos nebo Lauce. Louka velmi trpěla během válek, kdy obec několikrát napadli Uhrové a o území obce se také vedly spory a boje mezi knížaty českými a králi uherskými. Vývoj také ovlivnily obě světové války. Během první bylo odvedeno mnoho mladých mužů, druhá přinesla opět ztráty jak na majetku, tak na životech. V rámci pamětihodností, jež dnes můžete v obci najít, jmenujme bývalou tvrz, o níž se traduje, že z ní vedla chodba směřující až do Hluku. Později byla přestavěna na statek, jenž měli po dlouhou dobu v držení Lichtenštejnové. Dokladem tradiční lidové architektury je zde kaplička se zvonicí postavená v 18. století, hojně zdobená slováckými ornamenty. Roku 1999 zde byl postaven kostel Panny Marie Růžencové, jenž ve stejném roce vysvětil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Mezi obcemi Loukou a Lipovem byl roku 1926 vybudován unikátní 20 metrů vysoký železniční viadukt s úctyhodnou délkou 209 metrů. Louka také velmi žije kulturními a společenskými akcemi, jako jsou tradiční stavění máje a říjnové hody.

 

 

OÚ: Louka 19, 696 76 Louka nad Veličkou

Tel.: +420 518 338 133, starosta@obeclouka.cz

www.obeclouka.cz

LoukaLoukaLouka

Lovčice

Obec leží 12 km severozápadně od Kyjova pod výběžky Kyjovsko-věteřovské pahorkatiny. V obci se stékají potoky Syslůvka a Jordánek, které obec opouštějí jako Lovčický potok. Název obce se pravděpodobně odvíjel od jména lovčík (lovec) díky prvním osadníkům, kteří v okolních hlubokých lesích vykonávali vrchnosti funkci lovců, ale může být také odvozen od rybářů, již lovili v místních rybnících, ale které se do dnešních dnů bohužel nedochovaly. Třetí verze, jak název obce vznikl, je spojena se jménem knížete Lovka, jenž Lovčice daroval své dceři Lovce. Ozdobou Lovčic je románský kostel zasvěcený sv. Petru a Pavlu a postavený v letech 1803–1805. Zajímavostí je, že má kostel svůj chrámový sbor, jenž byl založen v roce 1939 a jeho současným sbormistrem je pan Jan Šrámek. Důležitou budovou je v Lovčicích i budova fary, jednopatrová budova nad vchodem ozdobená freskou Ježíše. Budova školy zde stojící byla dle pramenů vybudována ještě dříve než výše zmiňovaný kostel a stávala pravděpodobně právě pod ním. Dnešní budova školy byla postavena roku 1900 a nachází se zde kromě základní školy také škola mateřská a pošta. Zajímavou památkou jsou i památníky postavené jako připomínka výročí 40letého panování knížete Jana II. z Lichtenštejna a dodnes se dochovaly v devíti lokalitách katastru obce. Dalšími neméně důležitými pamětihodnostmi jsou kaple v Kučích, socha sv. Jana Nepomuckého, pomník padlým ve světových válkách a rybník.

 

OÚ: Lovčice 118, 696 39 Lovčice

Tel.: +420 518 633 420, ou.lovcice@iol.cz

www.lovcice.cz

LovčiceLovčiceLovčice

Lužice

Obec leží 4 km jihozápadně od města Hodonína. Své jméno Lužice patrně získaly od četných vodních ploch, které se zde v dávných dobách rozlévaly (louže, luže). Významné archeologické naleziště v katastru obce (120 hrobů, kolem 800 předmětů) svědčí o osídlení kmenem Langobardů v 6. století. Nejstarší písemná zmínka o Lužicích pochází z roku 1250. Dominantou obce je kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 1874 s výzdobou Jano Köhlera. K nejstarším budovám patří Starý kvartýr v centru obce, který zve návštěvníky k nahlédnutí do historie. Parky a veřejná prostranství jsou ozvláštněna mnoha sochami a dřevěnými plastikami. V obci působí občanská sdružení nejrůznějšího zaměření – chovatelé, vinaři, včelaři, Lužičtí mužáci, muzejní spolek, klub seniorů, Slovácký krúžek, dětská cimbálová muzika, oddíly Junáka a Brontosaura, sportovní oddíly Tělocvičné jednoty Sokol a Tělovýchovné jednoty Baník Lužice. Nejvýznamnější folklorní událostí v roce jsou Cyrilské hody začátkem července. V září při sklizni hroznů vinné révy se koná tradiční slavnost Vinobraní. Ke sportovnímu vyžití slouží sportoviště v areálu T. J. Sokol, TJ Baník s novou sportovní halou z roku 2008, přírodní areál Cihelna a kopec na sáňkování v parku U Vrchnice. V roce 2011 byla v Lužicích otevřena včelařská přírodní zahrada – arboretum, která je první tohoto druhu na Moravě.

 

OÚ: Česká 592/1, 696 18 Lužice

Tel.: +420 511 117 821, obec@luziceuhodonina.cz

www.luziceuhodonina.cz

LužiceLužice

Malá Vrbka

Obec Malá Vrbka se nachází na moravsko-slovenském pomezí a je nejmenší obcí na Horňácku. Katastr obce se nachází 6 km od obce Velká nad Veličkou a je součástí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. První písemná zmínka se datuje do roku 1447. Dnešní obec se může pochlubit touto občanskou vybaveností: obchod, penzion s pohostinstvím, dětské hřiště se zimním bruslením. Zajímavostí obce jsou bezpochyby květnaté orchidejové louky, jež jsou skvostem v celostátním měřítku díky rostlinám jako hadinec černý, lilie zlatohlavá a šalvěj luční. Malá Vrbka má možnost od roku 2005 užívat také obecní znak a prapor. Tradiční akcí obce je Horňácké kosení. Pamětihodností obce je kromě zvoničky také pomník obětem 1. a 2. světové války.

 

OÚ: Malá Vrbka 56, 696 73 Hrubá Vrbka

Tel.: +420 724 165 460, obec@malavrbka.cz

www.malavrbka.cz

Malá VrbkaMalá Vrbka

Masarykovo muzeum

Masarykovo muzeum

Masarykovo muzeum

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.

(zdroj: www.masaryk.info)

 

Zámecké nám. 27/9

Hodonín, okres Hodonín

E-mail:masarykovomuzeum@masaryk.info

Telefon:+420 518 351 834

Web:www.masaryk.info

 

Masarykovo muzeum

Medlovice

Medlovice se rozkládají na úpatí Chřibů na půli cesty mezi Kyjovem a Uherským Hradištěm a mluví se zde slováckým nářečím. První písemná zmínka pochází z roku 1351. Historie Medlovic byla dříve velmi dlouho spjata s osudem bzeneckého a pak buchlovského panství. V katastru se také nachází unikátní lom jaspisových porcelanitů, jež je využíván k výzkumu Českým geologickým ústavem. V Medlovicích je také stále živá tradice krojů, jež se postupně vyvíjely a k vidění jsou na akcích jako fašank či hody dodnes. Dominantou obce je kaple Panny Marie vysvěcená roku 1866. Roku 1907 byla v obci postavena také škola, výuka však byla roku 1977 ukončena a dnes slouží jako domov pro postižené děti. Roku 1930 zde byl odhalen pomník T. G. Masaryka. Aktivními spolky jsou Červený kříž, L.O.M. lidé okolo Medlovic nebo Magdance. Obcí vede cyklotrasa Velkomoravská poutní cesta mikroregionu Buchlov.

 

OÚ: Medlovice 140, 687 41 Medlovice

Tel.: +420 572 594 731, obec@obecmedlovice.cz

www.obecmedlovice.cz

MedloviceMedlovice

Mikulčice

Turistické informační centrum Mikulčice

Mikulčice 238
696 19  Mikulčice

E-mail:infomikulcice@seznam.cz

Telefon:+420 736 135 050

Web:www.infomikulcice.cz

 

 

Mikulčice

Obec se poprvé připomíná roku 1141, kdy byla majetkem hradského velkofarního kostela v Břeclavi. Leží asi 7 km jihozápadně od města Hodonín při hranici se Slovenskem a je doloženo, že již v období 6. až 10. století se zde nacházelo slovanské blatné hradisko, jež bylo jedním z hlavních center Velkomoravské říše. V dobách 12.–13. století se zde rozkládalo mladohradištní pohřebiště a pravděpodobně se zde pochovávalo obyvatelstvo ze sídliště, jež bylo doloženo archeologickými nálezy řadových domků. Během 13. a 14. století si obec začala utvářet svůj ráz a vznikl zde i kostel, jenž je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Uvnitř si můžete prohlédnout bytelný oltář vyrobený z dubových kmenů a před kostelem naleznete dvě sochy – sochu sv. Oldřicha a sochu sv. Jana Nepomuckého. Neméně důležitou stavbou je i kaple sv. Rocha, jež je zdobena slováckým žudrem a stojí u hřbitova. Není to však jediná dominanta, jež je tímto slováckým žudrem zdobena. Mezi dalšími je to například budova fary a obecního úřadu. Obec je velmi aktivní v pořádání kulturních a společenských akcí. Tyto jsou často zajišťovány spolu s místními spolky. Jsou to především včelaři, zahrádkáři, sbor dobrovolných hasičů, klub seniorů, vinaři, Junák Mikulčice i sportovci TJ Mikulčice - oddíly atletiky, kopané a stolního tenisu. Nejvýznamnější osobností je Fanoš Mikulecký, skladatel zlidovělých písní z rodného kraje, z nichž jmenujme V širém poli studánečka a Vínečko bílé. Byl také spoluzakladatelem a vedoucím redaktorem časopisu Malovaný kraj.

 

OÚ: Mikulčice 245,

696 19 Mikulčice

Tel.: +420 518 357 230,

podatelna@mikulcice.cz

www.mikulcice.cz

MikulčiceMikulčiceMikulčiceMikulčice

Milotice

Státní zámek Milotice je unikátně zachovaným komplexem barokních staveb a zahradní architektury, který nechal v letech 1719–1743 vybudovat Karel Antonín Serényi. Zámecká instalace nabízí pohled do životního stylu a každodennosti posledního majitele JUDr. Ladislava Seilerna (1886–1976) a jeho rodiny v první polovině 20. století.

Státní zámek Milotice
Zámecká 1
696 05 Milotice

email: milotice@npu.cz, www.zamekmilotice.cz

(zdroj: www.zamekmilotice.cz)

 

 

Milotice

Milotice

Okolí obce je známo svou výhodnou geografickou polohou, která ji předurčila k usazování se obyvatel již v dobách nejstarších, což také dokazuje mnoho četných nálezů paleolitických pazourkových industrií či menší pohřebiště z doby bronzové. Své jméno obec dostala pravděpodobně dle svého majitele - Milota a své počátky má v období mezi 11. a 12. stoletím, ačkoliv první písemná zpráva pochází až z roku 1341. V průběhu let se zde vystřídalo několik majitelů a za husitských válek byly Milotice významným střediskem husitů, již si zde postavili opevněný tábor, jenž se táhl kolem místní tvrze. Období 19. století je ve znamení vývoje společenského života, kdy zde zásluhou místního faráře vznikla Občanská záložna, stála zde cihelna, lihovar a byla vystavěna také například škola. Významnou dominantou obce je barokní zámek se zámeckým parkem a bažantnicí, jenž byl vystavěn roku 1586–96 pravděpodobně jejím majitelem, Bernardem Ludvíkem Tovarem z Enczesfeldu. Ten se může pochlubit unikátní sochařskou výzdobou z dílny Johanna Christophera Schlettera a dominantou vstupních prostor je hlavní schodiště, jež je bohatě vyzdobeno a je nejhonosnějším na celé Moravě. Na obecní návsi stojí kostel Všech svatých postavený v letech 1697–1701. V přírodní rezervaci Horky ležící asi 2 km jihozápadně od Milotic se nachází nejpočetnější populace hlaváčku jarního v okrese Hodonín.

 

 

OÚ: Školní 72, 696 05 Milotice

Tel.: +420 518 619 479, podatelna@milotice.cz

www.milotice.cz

MiloticeMilotice

Moravany

Obec se rozkládá na soutoku Moravanského a Čeložnického potoka a je vzdálena 5 km od města Kyjov. Již v dávných dobách zde byla významná obchodní stezka, jež vedla od slovanského Veligradu směrem na Brno a protínala také Moravany, jež patří mezi nejstarší a nejvýznamnější osady regionu Kyjova. Katastr obce je bohatý na nerostné bohatství a první důl na železo zde stál již v 8. století. První písemná zmínka o obci se datuje do roku 1324 podpisem Štěpána z Moravan na smlouvě mezi Protivcem a velehradským klášterem. K obci patří dvě místní části – Zavadilka a Kameňák, jež jsou hojně využívány k rekreaci a odpočinku. Významnou dominantou Moravan je kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici a zvonička na návsi ze 17. století.

 

OÚ: Moravany 73, 696 50 Moravany

Tel.: +420 518 617 530, moravany@tiscali.cz

www.obecmoravany.cz

MoravanyMoravany

Moravský Písek

První zmínka o naší obci pochází z roku 1300, kdy byla darována velehradskému klášteru. Osobností zde narozenou je generálmajor Tomáš Vybíral, jenž byl letcem RAF. Dominantou obce je kostel sv. Anny se sochou sv. Jana Nepomuckého. Turistům nabízíme rozšiřující se síť cyklotras, víno od místních vinařů i odpočinek na pěkném obecním koupališti. V naší obci žijeme čilým spolkovým životem, termíny pořádaných veřejných akcí jsou aktualizovány na webových stránkách obce.

 

OÚ: Velkomoravská 1, 696 85 Moravský Písek

Tel.: +420 518 387 370, info@moravskypisek.cz, www.moravskypisek.cz

Moravský Písek

Motorest Samota

Chřiby jsou známé díky rozmanité fauně a flóře a jsou bezesporu jednou z oblíbených turistických oblastí jižní Moravy. A pokud právě i vy plánujete tento kout České republiky navštívit, budete příjemně překvapeni také nabídkou ubytování. Hned u hlavní cesty z Brna do Uherského Hradiště leží Motorest Samota, jenž je obklopen krásnou přírodou chřibských lesů s velkým množstvím značených turistických stezek. Ubytování vám nabídne v jedno a třílůžkových pokojích hotelového typu, jež je vhodné jak pro odpočinek na dlouhých cestách, tak i pro rodiny s dětmi toužícími po příjemně strávené dovolené. Děti dozajista nadchnou ručně vyřezávané sochy umístěné v areálu motorestu. Po dlouhé procházce oborou oceníte restauraci upravenou ve stylu hájenky, která vám nabídne jak českou kuchyni a krajové speciality, tak i mezinárodní kuchyni. V létě se můžete osvěžit na zahrádce, kde si skvěle vychutnáte nejen vychlazené nápoje či zmrzlinu, ale také například slovácká vína z místní vinotéky. Restaurace je doplněna také o salonek jak pro firemní, tak rodinné akce a okouzlí vás jeho lovecká výzdoba. Výborné jídlo, občerstvení přímo v salonku a kvalitní vína budou příjemnou třešničkou na dortu.

 

Výhodná poloha pro výlety do okolí je také příjemným bonusem navíc. Z motorestu se snadno dostanete na hrad Buchlov, jenž se pyšní titulem jeden z nejstarších hradů v České republice a je výraznou dominantou buchlovských kopců. Daleko to nebudete mít ani do měst, jako jsou Koryčany, Kroměříž či Uherské Hradiště.

 

Motorest Samota, Zástřizly 81, 768 05 Koryčany

Tel.: +420 573 375 062, samota.motorest@seznam.cz, www.motorestsamota.cz

Motorest Samota

Motorest Samota

Chřiby jsou známé díky rozmanité fauně a flóře a jsou bezesporu jednou z oblíbených turistických oblastí jižní Moravy. A pokud právě i vy plánujete tento kout České republiky navštívit, budete příjemně překvapeni také nabídkou ubytování. Hned u hlavní cesty z Brna do Uherského Hradiště leží Motorest Samota, jenž je obklopen krásnou přírodou chřibských lesů s velkým množstvím značených turistických stezek. Ubytování vám nabídne v jedno a třílůžkových pokojích hotelového typu, jež je vhodné jak pro odpočinek na dlouhých cestách, tak i pro rodiny s dětmi toužícími po příjemně strávené dovolené. Děti dozajista nadchnou ručně vyřezávané sochy umístěné v areálu motorestu. Po dlouhé procházce oborou oceníte restauraci upravenou ve stylu hájenky, která vám nabídne jak českou kuchyni a krajové speciality, tak i mezinárodní kuchyni. V létě se můžete osvěžit na zahrádce, kde si skvěle vychutnáte nejen vychlazené nápoje či zmrzlinu, ale také například slovácká vína z místní vinotéky. Restaurace je doplněna také o salonek jak pro firemní, tak rodinné akce a okouzlí vás jeho lovecká výzdoba. Výborné jídlo, občerstvení přímo v salonku a kvalitní vína budou příjemnou třešničkou na dortu.

 

Výhodná poloha pro výlety do okolí je také příjemným bonusem navíc. Z motorestu se snadno dostanete na hrad Buchlov, jenž se pyšní titulem jeden z nejstarších hradů v České republice a je výraznou dominantou buchlovských kopců. Daleko to nebudete mít ani do měst, jako jsou Koryčany, Kroměříž či Uherské Hradiště.

 

Motorest Samota, Zástřizly 81, 768 05 Koryčany

Tel.: +420 573 375 062, samota.motorest@seznam.cz, www.motorestsamota.cz

Motorest Samota

Mouchnice

Obec Mouchnice leží na obou březích řeky Kyjovky na úpatí chřibského pohoří a první písemná zmínka se datuje do roku 1350. Archeologické výzkumy však ukazují, že bylo území osídleno již mnohem dříve, pravděpodobně v dobách pravěku. V rámci archeologických prací je nejvýznamnější rok 1955, kdy byly při pracích pro zavedení vodovodního potrubí objeveny pozůstatky objektů, jež odhalily sídliště neolitického charakteru s nálezy keramiky. Dnes jsou Mouchnice velmi oblíbeným místem pro trávení dovolené a rekreaci. Haluzická hájenka vám nabídne kromě ubytování také bazén, klubovny, jídelny a sportovní vyžití jako stolní tenis, kulečník či ruské kuželky. Turisté také ocení naučnou stezku Ždánický les. Za hájenkou také naleznete studánku Bezdýnku, nad níž stojí pozůstatky příkopů a valů středověkého hrádku. Dominantou Mouchnic je bezesporu kaple zasvěcená sv. Cyrilu a Metodějovi, jež stojí na místě původní kaple z 1. poloviny 19. století, u kaple stojí kříž z roku 1864. Dalšími památkami jsou boží muka hranolovitého tvaru nebo pomník obětem 1. a 2. světové války. V roce 1993 v haluzickém údolí vznikla firma STABILA ČR s.r.o. , která se zabývá výrobou dřevěných skládacích metrů. Firma je pobočkou známého německého výrobce měřidel pro stavebnictví firmy  STABILA Messgeräte a patří k významným zaměstnavatelům v této oblasti.

 

OÚ: Mouchnice 7, 683 33 Nesovice

Tel.: +420 517 367 428, obec.mouchnice@tiscali.cz

www.mouchnice.webnode.cz

MouchniceMouchniceMouchnice

Mutěnice

Obec Mutěnice leží asi 10 km severozápadně od města Hodonína a protéká jí Mutěnický potok. V dávných dobách vznikla pravděpodobně kolonizací, na níž měl podíl také rod templářů, jimž obec náležela ve 13. století. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1367 v záznamu zemských knih v Brně. V tomto roce bylo darováno mutěnické panství faráři Michalu Damasovi. Nejhorším obdobím bylo pro obec období válek česko-uherských, kdy bylo mnoho obcí a osad zničeno a obyvatelé byli odvedeni a byly také zničeny památky kraje. Nejstarší dochovaný dokument o obci uložený v hodonínském archivu pochází z období před třicetiletou válkou a nazývá se Katovská listina. Další velkou ránou bylo rozšíření moru, jež ještě více osady v kraji oslabil. Mutěnice jsou také církevně založeny, což dokazuje římskokatolický kostel sv. Kateřiny, v němž se pravidelně každou neděli konají bohoslužby. Dalšími neméně významnými památkami jsou kaple sv. Jana a Pavla, na hřbitově se nacházející kaple sv. Rocha, barokní, neboli tzv. stromový kříž postavený Marií Antonií z Lichtenštejna roku 1717 či přírodní památka Nivky za Větřákem. Cyklisté a turisté budou rozhodně nadšeni Mutěnickou vinařskou stezkou, jež je dlouhá 65 km a kromě Mutěnic vás provede Čejčí, Čejkovicemi až do Kyjova. Mimořádně se zde daří odrůdám Rulandské bílé a Rulandské šedé, Tramín či Chardonnay. Mutěnice se mohou od roku 2001 pochlubit mužským pěveckým sborem a dalšími aktivními spolky jsou např. fotbalový klub, kynologický klub či Sokol Mutěnice.

 

OÚ: Masarykova 200, 691 11 Mutěnice

Tel.: +420 518 370 425, starosta@mutenice.cz

www.mutenice.cz

MutěniceMutěnice

Muzeum naftového dobývání a geologie

Jediné muzeum "naftařiny" v České republice najdete v budově bývalých kasáren v Hodoníně. Muzeum naftového dobývání a geologie tvoří vnitřní expozice a venkovní technologický park v okolí muzea. Muzeum představuje expozici naftového podnikání na území České a Slovenské republiky. Prohlédnete si zde různé fotografie a vysvětlující texty o těžbě ropy především na Slovácku, kde se těží ropa a zemní plyn sto let. V muzeu najdete také menší stroje a nástroje potřebné k dobývání a zpracování černého zlata. K vidění je nářadí používané na vrtání, třeba obří dláta a také modely vrtných věží a soustav. V okolí Hodonína se nachází ropná políčka a naftařské památky, které jsou zmapovány v muzeu. Oblíbený je např. památník s replikou těžební trojnožky na prvním ložisku na Moravě zvaném Nesyt. Jednou z ukázek je také expozice s názvem Rodina Redlichů – její význam pro Hodonín. Dr. Fritz Redlich (1868 – 1921) byl starostou města Hodonín v letech 1913 – 1918. Rodina Redlichů položila svým podnikáním základy hodonínskému průmyslu. Vybudovali cukrovar, cihelnu, mlýn a pekárnu. Stavební firma Redlich-Berger se podílela na výstavbě kasáren a řady staveb v Hodoníně i řady významných technických staveb v Čechách.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

 

 

Muzeum naftového dobývání a geologie

Kasárenská 1022, 695 01 Hodonín

mng.webz.cz/index.php

Muzeum naftového dobývání a geologie

Muzeum naftového dobývání a geologie

Muzeum naftového dobývání a geologie

Muzeum naftového dobývání a geologie - Hodonín

Muzeum naftového dobývání a geologie - Hodonín

Národní ústav lidové kultury

Historie této organizace zaměřující se na základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj je spjata s pořádáním Strážnických národopisných slavností. Organizace si klade za důraz provádět výzkum kulturního dědictví v odvětví lidové a tradiční kultury a získávání a zachovávání dokladů, neméně důležitou součástí je i poradenství a informační služby pro všechny druhy folklórních aktivit v Česku. Národní ústav lidové kultury sídlí ve městě Strážnici a spravuje 99 objektů, z nichž 7 je také památkově chráněných a celkem 45 ha zeleně. Samozřejmostí jsou také semináře, workshopy či škola folklórních tradic, jenž si klade za cíl prohloubení znalostí a dovedností hudebního a tanečního folkloru a je určena především pro pedagogy, umělecké pracovníky souborů a zájemce o lidový tanec. Nabídne vám tištěné publikace, CS s tradiční lidovou hudbou či časopis Národopisná revue. Unikátem je také ve Strážnici se každý rok konající Mezinárodní foklorní festival „Strážnice“, jenž vám představí soubory z Horňácka, Kyjovska, Uherskohradišťska, Moravských Kopanic či Luhačovického Zálesí. Zajímavým místem pro objevování tradic a kultury je i Skanzen Strážnice se 60 zajímavými objekty s ukázkou lidových stavebních postupů, vývoje vinohradnictví či zemědělstvím a chovem zvířat.

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice

Tel.: +420 518 306 611, info@nulk.cz

www.nulk.cz

Národní ústav lidové kulturyNárodní ústav lidové kultury

Násedlovice

Obec Násedlovice leží v regionu Hodonínska a své jméno má odvozeno od osobního jména Sedlata. První písemná zmínka se objevuje v roce 1327, kdy patřily klášteru Elišky Rejčky na Starém Brně. Roku 1376 byla obec prodána rodu Černínů a v průběhu let se zde vystří- dalo ještě několik pánů, jimž obec patřila. Násedlovice byly v dřívějších dobách sídlem především nižší šlechty a stával zde panský dvůr a tvrz, ze které vedla podzemní chodba až na protější kopec Palác. Zřízeny byly také 3 rybníky v údolí Trkmanky a dochoval se pouze rybník jeden, zvaný Boudný, jenž byl v letech 1820–1824 vysušen. Od roku 1699 Násedlovice užívaly pečeť se znaky klasu, hrozna, radlice, kosíře a nápisem „Diedina Násedlowitz“ až do 60. let 19. století, kdy byly znaky a nápis zjednodušeny. Nejstarší památkou v obci je zvonice, která byla postavena roku 1824 a využívali ji jak příslušníci katolického, tak evangelického vyznání. Roku 1878 si evangeličtí obyvatelé postavili zvonici novou a naproti ní byla vystavěna v roce 1896 evangelická modlitebna. Roku 1928 byl dostavěn kostel zasvěcený sv. Martinu a sv. Cyrilu a Metodějovi na zá- kladě plánů dr. Mendla. Kostel je také hlavní dominantou Násedlovic. Dnes zde kromě kapliček a kostela najdete i dva hřbitovy, jež jsou obehnány zelení a pečlivě upravovány. Výjimkou nejsou ani kříže rozeseté po katastru, další kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuckému a boží muka stojící na polní cestě směrem na Krumvíř.

 

OÚ: Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice

Tel.: +420 518 631 428, podatelna@obecnasedlovice.cz

www.obecnasedlovice.cz

NásedloviceNásedloviceNásedlovice

Nechvalín

Obec leží na jižních svazích Ždánického lesa a na svazích, kde jsou vysázeny vinice a ovocné sady, kde zrají meruňky, broskve a jablka. První zmínka o Nechvalínu se datuje do roku 1261, avšak území bylo dle archeologických nálezů osídleno již dříve. Ve 14. století zde byla pravděpodobně postavena rytířská tvrz, jež je dnes vedena jako nemovitá kulturní památka. Dominantou obce je kaple sv. Kateřiny. Obec si velmi zakládá na společenských akcích zde se konajících, každý rok začíná školním plesem a následují další akce jako pálení čarodějnic, dětský den a drakiáda. Tradicí jsou také kateřinské hody, vánoční výstava a košt štrúdlů. U kapličky se před Vánoci rozsvěcuje vánoční strom. Vítanou možností je i prodej jablek a meruněk v sezoně, prodejna potravin a restaurace. Nechvalín je členem mikroregionu Babí lom, sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu a Dobrovolného svazku obcí Severovýchod.

 

OÚ: Nechvalín 13, 696 31 Nechvalín

Tel.: +420 518 618 224, nechvalin@tiscali.cz, www.nechvalin.cz

NechvalínNechvalín

Nenkovice

Obec Nenkovice se řadí mezi malé obce ležící v okrese Hodonín. Díky své poloze je propojena polními asfaltovými cestami a je také součástí Kyjovské turistické stezky, což přímo vybízí k projížďce na kole. Území se může pochlubit velkou řadou křížů, božích muk a kapliček, avšak dominantními budovami jsou velká budova školy, římskokatolická kaple, historická budova místní radnice a zvonice, která patří mezi kulturní památky a která se nachází uprostřed návsi. Kromě těchto staveb si zde také můžete prohlédnout působivé stavby lidového stavitelství, jež obci dodávají neobyčejný ráz. Jako mnoho dalších obcí tohoto regionu se i Nenkovice mohou pochlubit dlouholetou historií vinařství a dodnes zde najdete několik drobných vinařů. Rodákem obce je akademický malíř Jano Kohler, jehož práci najdete v mnoha kostelích na Moravě i v Čechách, či skladatel dechové hudby pan St. Pěnčík.

 

OÚ: Nenkovice 37, 696 37 Želetice

Tel.: +420 518 622 621, nenkovice@nenkovice.cz, www.nenkovice.cz

NenkoviceNenkovice

Nová Lhota

Obec Nová Lhota leží v okrese Hodonín, 19 km jihozápadně od města Veselí nad Moravou. Částí obce je malá osada Vápenky s památkovou zónou kolonie dělnických domků, jež je velmi oblíbená pro rekreaci. První písemná zmínka se datuje do roku 1598. Hlavní dominantou obce je kostel sv. Matouše, postavený v 18. století v barokním stylu. V obci a v jejím okolí prochází několik turistických tras.

 

OÚ: Nová Lhota 355,

696 74 Velká nad Veličkou

Tel.: +420 724 168 208, starosta.novalhota@seznam.cz

www.novalhota.cz

Nová Lhota

Nový Poddvorov

Nový Poddvorov má své jméno odvozeno od zaniklého městečka Potvorova a v dávných dobách patřilo cisterciáckému klášteru. První písemná zmínka spadá do roku 1261. Obec má ryze zemědělský ráz, což také dokládá pěstování vína. Pamětihodnostmi obce jsou místní kaplička a také rozhledna Na Podluží, jež je vysoká 30 metrů a je vystavěna z oceli a za jasného počasí si z ní můžete vychutnat pohled až na Rakouské Alpy.

 

OÚ: Nový Poddvorov 25, 696 16 Starý Poddvorov

Tel.: +420 518 372 528, ou.novypoddvorov@tiscali.cz

www.novypoddvorov.cz

Nový Poddvorov

Ostrovánky

Ostrovánky jsou jednou z nejmenších obcí v okrese Hodonín s katastrem o rozloze 163 ha. Poprvé je obec zmíněna roku 1141, avšak osídlení obce sahá již do dob pravěku. Pamětihodnostmi Ostrovánek jsou kaple sv. Václava, jejíž oltář namaloval Jano Köhler a u nějž stojí také kříž, a kaple Panny Marie z roku 1884. Od roku 1990 je opět samostatnou obcí a je například členem mikroregionu Babí lom.

 

OÚ: Ostrovánky 1, 696 31 p. Bukovany

Tel.: +420 518 618 023, obec.ostrovanky@quick.cz

www.ostrovanky.cz

Ostrovánky

Osvětimany

Historie tohoto městysu sahá až do dob velkomoravských a je spojena s horou sv. Klimenta. Pověst praví, že své jméno Osvětimany dostaly dle Metoděje, jenž řekl svému bratru „Bog osvěti many“ na setkání byzantské mise s vyslanými muži. První písemná zmínka se objevuje roku 1350 a za svou dlouhou historii se zde vystřídala řada majitelů. Nejvýznamnější dominantou je hradisko sv. Klimenta, jež leželo v blízkosti dřívější obchodní cesty. Na místě původního dřevěného kostela byl v letech 1689–1691 postaven kostel sv. Havla. Najdete zde také sochy zasvěcené sv. Janu Nepomuckému, sv. Floriánu a sv. Panně Marii. Zajímavou památkou jsou také hraniční kameny u Trojáku. Do dnešních dnů se v městysu zachovaly i tradiční akce jako hody a dodnes se nosí i tradiční ženský a mužský kroj.

 

ÚM: Osvětimany 350, 687 42 Osvětimany

Tel.: +420 572 594 111, obec.osvetimany@quick.cz, www.osvetimany.cz

OsvětimanyOsvětimany

Penzion a hotel Beta

Penzion a hotel Beta
nám. Svobody 760
696 81 Bzenec
www.hotelbeta.cz
e-mail: info@hotelbeta.cz
Tel.: 518 385 084

 

Penzion a hotel Beta

Penzion Alfa

Penzion Alfa
Velkomoravská 520
696 85 Moravský Písek
www.penzionalfa.eu
e-mail: penzion.alfa@email.cz
Tel.: +420 731 111 475
Penzion Alfa

Penzion Vila

Penzion Vila leží v malebné krajině kyjovského regionu přímo v srdci města Kyjov a dnešní podoba vznikla rekonstrukcí původní Šádovy vily. Exteriér a interiér penzionu jsou upraveny do stylu doby 1. republiky. Komfort vám poskytne 5 dvoulůžkových pokojů a 1 apartmá s televizí s nabídkou českých a satelitních programů, telefonem a vlastním sociálním zařízením. Samozřejmostí je také wifi signál po celém hotelu. V budově penzionu se zastavte v naší místní restauraci, jež nabízí tradiční českou kuchyni, hotovky či denní menu a pro ubytované nabízí polopenzi i plnou penzi. V případě krásného počasí si jídlo či nápoje můžete vychutnat na zahrádce s 36 místy k sezení a děti se dozajista vyřádí v dětském koutku. Pokud máte v plánu firemní, rodinnou či jakoukoliv slavnostní akci, můžete si v penzionu pronajmout salonek s kapacitou 12 míst a stejně jako restaurace je i salonek nekuřácký. Parkování je umožněno přímo v areálu penzionu.

 

Penzion Vila, Masarykovo náměstí 34, 697 01 Kyjov

Tel.: +420 518 612 749, info@vila-kyjov.cz

www.vila-kyjov.cz

Penzion VilaPenzion Vila

Penzion Vila

Penzion Vila leží v malebné krajině kyjovského regionu přímo v srdci města Kyjov a dnešní podoba vznikla rekonstrukcí původní Šádovy vily. Exteriér a interiér penzionu jsou upraveny do stylu doby 1. republiky. Komfort vám poskytne 5 dvoulůžkových pokojů a 1 apartmá s televizí s nabídkou českých a satelitních programů, telefonem a vlastním sociálním zařízením. Samozřejmostí je také wifi signál po celém hotelu. V budově penzionu se zastavte v naší místní restauraci, jež nabízí tradiční českou kuchyni, hotovky či denní menu a pro ubytované nabízí polopenzi i plnou penzi. V případě krásného počasí si jídlo či nápoje můžete vychutnat na zahrádce s 36 místy k sezení a děti se dozajista vyřádí v dětském koutku. Pokud máte v plánu firemní, rodinnou či jakoukoliv slavnostní akci, můžete si v penzionu pronajmout salonek s kapacitou 12 míst a stejně jako restaurace je i salonek nekuřácký. Parkování je umožněno přímo v areálu penzionu.

 

Penzion Vila, Masarykovo náměstí 34, 697 01 Kyjov

Tel.: +420 518 612 749, info@vila-kyjov.cz

www.vila-kyjov.cz

Penzion VilaPenzion Vila

Pivovar Syrovar

Historie minipivovaru sahá až do roku 1938 a od založení je rodinným pivovarem. Pivo dostalo jméno Syrovar. Výroba piva se provádí starými technologiemi a je nepasterizované a nefiltrované. V nabídce najdete také pivní speciály a ochutnat jej můžete na 10 místech České republiky. Neváhejte a ochutnejte jeho nezaměnitelnou chuť.

 

Pivovar Syrovar, Syrovín 31, 696 84 Těmice

Tel.: +420 702 536 362,

vojtech10@gmail.com, www.syrovar.cz

Pivovar Syrovar

Pivovar Syrovar

Historie minipivovaru sahá až do roku 1938 a od založení je rodinným pivovarem. Pivo dostalo jméno Syrovar. Výroba piva se provádí starými technologiemi a je nepasterizované a nefiltrované. V nabídce najdete také pivní speciály a ochutnat jej můžete na 10 místech České republiky. Neváhejte a ochutnejte jeho nezaměnitelnou chuť.

 

Pivovar Syrovar, Syrovín 31, 696 84 Těmice

Tel.: +420 702 536 362,

vojtech10@gmail.com, www.syrovar.cz

Pivovar Syrovar

Poutní areál Svatý Antonínek - Blatnice pod Svatým Antonínkem

Poutní areál Svatý Antonínek - Blatnice pod Svatým Antonínkem

Prušánky

První písemnou zmínku o obci můžeme najít v Zakládací listině vizovického kláštera z roku 1261, kdy ji Smil ze Střílek, tehdejší kastelán brumovský, daroval nově založenému klášteru Smilenheim. Původní místní jméno Prusy prošlo několika obměnami, od 16. století je zaznamenáno jméno Prušánky. Ve své historii byla obec několikrát vypálena a vyrabována, ať už Bočkajovci nebo během třicetileté války či trojím vpádem Tatarů ve 2. polovině 17. století. Od nepaměti bylo zemědělství hlavním zdrojem obživy, dařilo se tu zejména vinné révě. Nedaleko obce leží jedinečná vesnička s více než čtyřmi stovkami vinných sklepů - Nechory, přes kterou vede vinařská cyklostezka. Ve vsi je mnoho sakrálních památek - nejvýznamnější je chrám sv. Isidora z období vrcholného baroka, můžete zde najít sochu sv. Josefa, sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého, množství křížů a kapliček. V obci jsou dosud dodržovány lidové tradice – krojované hody, slavnost vinobraní aj.

 

OÚ: Prušánky 100, 696 21 Prušánky

Tel.: +420 518 374 125, podatelna@obecprusanky.cz, www.obecprusanky.cz

PrušánkyPrušánky

Ratíškovice

Obec Ratíškovice patří mezi největší obce regionu Hodonínska a obydlena byla již v dávných dobách, což dokazují nálezy mamutí kosti a stoličky. První písemná zmínka o obci je z roku 1141 (1131?) v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Dominantou obce je budova kostela, jenž je zasvěcen sv. Cyrilu a Metodějovi. Na jeho dnešním místě stála původně kaple sv. Josefa. Zajímavou pamatkou je i hřbitovní brána zhotovená mistrem kovářského řemesla Františkem Hnilicou. Novou dominantou obce pocházející z roku 1993 je místní radnice. Do dnešních dnů se zde kromě památek dochovalo také místní nářečí, jež můžete s trochou štěstí zaslechnout od generace dříve narozené. Své zázemí zde má i sport, a to sportovní areál se dvěma travnatými a jedním škvárovým hřištěm.

 

OÚ: U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice

Tel.: +420 518 367 236, podatelna@ratiskovice.com, www.ratiskovice.com

RatíškoviceRatíškovice

Restaurace Nový Svět

Restaurace Nový Svět se nachází na předměstí města Kyjova a její historie sahá až 100 let zpátky. Restaurace vám nabídne denní menu, stálý jídelní lístek a velké množství podávaných alkoholických i nealkoholických nápojů, jenž vás zaručeně osvěží. V letních měsících můžete využít venkovní posezení s kapacitou až 470 míst. Pro fanoušky biliáru nabídneme možnost si zahrát, příznivci sportovních přenosů si zde také přijdou na své. Nezapomíná ani na nejmenší návštěvníky, pro které je zde připraven dětský koutek. Nabídne vám také svůj salonek pro pořádání akcí, ať už rodinných, či firemních. Samozřejmostí je také Wi-fi připojení a restaurace je nekuřácká. V letních měsících také pořádá různé kulturní akce.

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT, PROČ JSME V KYJOVĚ NEJLEPŠÍ!

Restaurace Nový Svět v Kyjově, Tyršova 167, 693 01 Kyjov

Tel.: +420 518 612 119, restaurace.ns@seznam.cz, www.restauracenovysvet.cz

Restaurace Nový SvětRestaurace Nový Svět

Restaurace Nový Svět v Kyjově

Restaurace Nový Svět se nachází na předměstí města Kyjova a její historie sahá až 100 let zpátky. Restaurace vám nabídne denní menu, stálý jídelní lístek a velké množství podávaných alkoholických i nealkoholických nápojů, jenž vás zaručeně osvěží. V letních měsících můžete využít venkovní posezení s kapacitou až 470 míst. Pro fanoušky biliáru nabídneme možnost si zahrát, příznivci sportovních přenosů si zde také přijdou na své. Nezapomíná ani na nejmenší návštěvníky, pro které je zde připraven dětský koutek. Nabídne vám také svůj salonek pro pořádání akcí, ať už rodinných, či firemních. Samozřejmostí je také Wi-fi připojení a restaurace je nekuřácká. V letních měsících také pořádá různé kulturní akce.

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT, PROČ JSME V KYJOVĚ NEJLEPŠÍ!

Restaurace Nový Svět v Kyjově, Tyršova 167, 693 01 Kyjov

Tel.: +420 518 612 119, restaurace.ns@seznam.cz, www.restauracenovysvet.cz

Restaurace Nový Svět v Kyjově

Rodinné vinařství Zimolkovi

Náš penzion vám kromě pohodlného a příjemného ubytování nabídne množství kvalitních zážitků, jež potěší vaše oko i smysly. Potěšte své chuťové pohárky degustací vín, zúčastněte se pravé moravské zabijačky, naplánujte si zde firemní večírek, oslavy či rodinné setkání nebo k nám přijeďte pouze poznávat krásy okolí tohoto vskutku krásného kraje. Budeme tady pro vás!

 

Neváhejte a přijďte k nám!

 

Rodinný penzion s vinařstvím, Luční 152, 696 11 Mutěnice

Tel.: +420 777 243 423,

marek.zimolka@seznam.cz

www.penzion-mutenice.cz

Rodinné vinařství Zimolkovi

Rodinný penzion s vinařstvím Zimolkovi

Náš penzion vám kromě pohodlného a příjemného ubytování nabídne množství kvalitních zážitků, jež potěší vaše oko i smysly. Potěšte své chuťové pohárky degustací vín, zúčastněte se pravé moravské zabijačky, naplánujte si zde firemní večírek, oslavy či rodinné setkání nebo k nám přijeďte pouze poznávat krásy okolí tohoto vskutku krásného kraje. Budeme tady pro vás!

 

Neváhejte a přijďte k nám!

 

Rodinný penzion s vinařstvím, Luční 152, 696 11 Mutěnice

Tel.: +420 777 243 423,

marek.zimolka@seznam.cz

www.penzion-mutenice.cz

Rodinný penzion s vinařstvím Zimolkovi

Skalka

Obec Skalka se skládá z několika místních částí – Dědina, Za Humny, Drahy, Pod Skalú a Za Kaplí a poprvé se připomíná v roce 1318, kdy ji měl v držení Jan z Hradce, jenž ji poté směnil a předal ke statkům olomouckého biskupství. Svůj název obec získala pravděpodobně od pískovcové skály, jež je dominantou obce a právem součástí obecního znaku a praporu. Tato skála se nachází nad Skaleckým potokem v dolní části obce. Hlavní památkou Skalky je kaple sv. Josefa, jež byla pravděpodobně vystavěna roku 1898 a byla postavena jako připomínka 50letého jubilea Jeho Veličenstva krále Františka Josefa. Roku 1904 byla vnitřní část kaple nově upravena a vybavena a roku 1907 znova vysvěcena. V ulici Za Kaplí se nachází obecní dům a obecní úřad, jenž byl postaven na místě původní budovy obecní stodoly. Později k ní byla přistavěna také požární zbrojnice. Součástí obecního úřadu je také knihovna a zasedací místnost, která slouží také jako místo konání mnoha kulturních a rodinných akcí. V části Dědiny se nachází pomník vojínů padlých v 1. a 2. světové válce. Aktivními spolky obce jsou Český zahrádkářský svaz a majitelé vinic, jejichž vína se uchovávají v Drahách, kde se nachází množství vinných sklípků, z nichž nejstarší pocházejí ze začátku století minulého a jsou dnes součástí Kyjovské vinařské stezky. Ve výčtu zajímavostí obce nesmíme opomenout také výrobu tradičních velikonočních kraslic technikou zvanou rýsování, což znamená vyškrabování barvy vajíček speciálním rydlem, nebo vyšívání a šití slováckých krojů, jež jsou často viditelné na hodech a jiných slavnostech. Na svých cestách byste také neměli minout okolí obce se stepní strání Hošťálka, kde najdete velké množství vzácných rostlin, jako je například koniklec velkokvětý, a jistě vás okouzlí její romantické okolí skýtající mnoho údolí a strání.

 

OÚ: Skalka 69, 696 48 Ježov

Tel.: +420 518 626 227, ou.skalka@seznam.cz

www.skalkaobec.cz

SkalkaSkalka

Skanzen Strážnice

Na počátku 20. století se objevují první snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě. Teprve v roce 1973 se začíná s výstavbou muzea ve Strážnici. Koncepce vychází z představy jejich iniciátorů o ukázce lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka, a proto je skanzen rozčleněn do areálů představujících tyto regiony. Od roku 1981 jsou veřejnosti zpřístupněny areály Moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka, technických vodních staveb, vinohradnický areál a areál lučního hospodářství. Celkem je zde umístěno 64 objektů v terénu, který byl uměle modelován navážkami a vysazen zelení tak, aby odpovídal původnímu prostředí.

Expozice situované do vybraných objektů seznamují návštěvníka se způsobem života a bydlení lidu jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví, kde je velká část hospodaření rolníků založena na pěstování vinné révy. Ukázka vinohradnických staveb a jejich zařízení, která je doplněna vinohradem představujícím pěstování vína od nejstarších dob po současnost, je jedinou expozicí svého druhu na našem území. Řemeslná výroba je zastoupena kovárnou z Lipova a tkalcovskou dílnou z Nové Lhoty na Horňácku. Zajímavá a starobylá je i vstupní budova do muzea, která pochází z roku 1612 a je přestavěna v barokním slohu. Původně zde byl panský pivovar, dnes objekt slouží jako zázemí pro návštěvníky.

V průběhu celého roku se ve skanzenu uskuteční řada tematicky laděných akcí představujících moravskou vesnici na přelomu 19. a 20. století se svým způsobem života, tradičními lidovými řemesly, zemědělstvím či zvyky nebo obyčeji v daném ročním období. K neméně zajímavým akcím patří i vojenská nebo hasičská neděle, folklorní či divadelní odpoledne a jiné další pořady.

V současné době existují mimo MFF čtyři další didaktické programy zaměřené na školní mládež i běžné návštěvníky. – Fašanky, fašanky, Velká noc ide, program seznamuje s obdobím od fašanku po Velkou noc. Zvyky, obyčeje ale i běžný způsob života je návštěvníkům prezentován masopustními maskami, šlaháči, děvčaty vynášejícími smrtku ap., Abeceda řemesel, jak sám název napovídá, si klade za cíl seznámit s technologiemi a tvůrci lidového řemesla. Děti na vlastní oči vidí, jak vznikaly předměty denní potřeby či hračky jejich prarodičů. V rámci tematicky zaměřených pořadů byla představena výroba ze slámy, dřeva, proutí, textilních vláken a mnoha jiných materiálů. – Podzim na dědině se zaměřuje především na zemědělské práce a způsoby zpracování plodin. Důraz je kladen na seznámení s běžnou ruční prací – šústáním turkyně, mlácením a mletím obilí – s možností si tyto činnosti vyzkoušet. Mnohá hospodářská zvířata a jejich využití při polní práci vidí děti často vůbec poprvé až zde. – Radujme se, veselmse se... Vánoční doba má své neopakovatelné kouzlo, které je v muzeu navíc umocněno atmosférou vytopené jizby, prostřeného stolu a domácích prací adventního času – drápání peří, předení konopí a lnu, trhnutí turkyně. Poetickou atmosféru doplňují obchůzky Lucek, pastýře s koledníky, sv. Mikuláše a Tří králů

Hliněné stavitelství patří k nejohroženější skupině historického stavebního fondu na venkově a je významným svědectvím o životě minulých generací.

V našem muzeu v přírodě se návštěvníci mohou seznámit nejen s různými typy objektů prezentujícími jednotlivé oblasti jihovýchodní Moravy a které byly stavěny z hlíny ale díky ojedinělé výstavě Hliněné stavitelství na Moravě i s jednotlivými způsoby stavby, technologiemi a pracovními postupy.

(zdroj: www.skanzenstraznice.cz)

 

 

Adresa: Bzenecká 1510

Strážnice, okres Hodonín, Jihomoravský kraj

Email: skanzen@nulk.cz, www.skanzenstraznice.cz

 

 

 

 

Skanzen Strážnice

Skanzen Strážnice

Skanzen StrážniceSkanzen Strážnice

Slovácká chalupa

Slovácká chalupa byla v roce 2010 rekonstruována. Z původního osídlení se podařilo zachránit stavení (č.p. 217) Františka Vymyslického, rolníka a lidového řezbáře, na kterém později hospodařil Julius Bohůn. Stavení je chráněno památkovou péčí. Vnitřní část stavení byla v současné době zrekonstruována. Chalupa je otevřena po rekonstrukci vždy v neděli v čase od 15.30 do 17.30 hod. Zájemcům bude zpřístupněna i po telefonické dohodě se správkyní chalupy, tel. 607 679 901.

Jste srdečně zváni!

Adresa: Kyjovská 217, Dolní Bojanovice, okres Hodonín

www.dolnibojanovice.cz

(zdroj: www.dolnibojanovice.cz)

¨¨

Slovácká chalupa

Slovácká chalupa Dolní Bojanovice

Slovácká chalupa Dolní Bojanovice

Slovanské hradiště

Národní kulturní památka. V 8. a 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Významné místo počátků naší státnosti. Místo možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů. Vynikající stálá archeologická expozice. Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry. Kulturní akce pro děti, mládež i dospělé. Neopakovatelné kouzlo spojení historie, kultury a přírody. Místo aspirující o zápis na listinu UNESCO.

Slovanské hradiště
Mikulčice
69619

(zdroj: www.masaryk.info)

Slovanské hradiště

Slovanské hradiště Mikulčice

Slovanské hradiště Mikulčice

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Významné místo počátků naší státnosti a jedinečná archeologická památka velkomoravské doby. Naleznete zde vynikající expozice s bohatými sbírkami, včetně šperků, moderní pavilony. Místo možného působení sv. Cyrila a Metoděje. Fascinující podklady života Slovanů, příroda, lužní les, vzácné druhy rostlin i živočichů. Národní kulturní památka aspirující na zápis na listinu UNESCO.

 

696 19 Mikulčice 738 - Valy

Tel.: +420 604 384 410, +420 518 357 293

mikulcice-valy@masaryk.info

www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Významné místo počátků naší státnosti a jedinečná archeologická památka velkomoravské doby. Naleznete zde vynikající expozice s bohatými sbírkami, včetně šperků, moderní pavilony. Místo možného působení sv. Cyrila a Metoděje. Fascinující podklady života Slovanů, příroda, lužní les, vzácné druhy rostlin i živočichů. Národní kulturní památka aspirující na zápis na listinu UNESCO.

 

696 19 Mikulčice 738 - Valy

Tel.: +420 604 384 410, +420 518 357 293

mikulcice-valy@masaryk.info

www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Sobůky

Sobůlky jsou malá obec ležící asi 3 km západně od města Kyjov a v raném středověku byly jednou z největších osad Kyjovska. V katastru obce najdete velké množství památek, jako jsou kříže, sochy a kapličky. Z nich je nejvýznamnější socha sv. Jana Nepomuckého, kaplička sv. Heleny či barevně zdobený kříž stojící před průčelím kaple Panny Marie Nejsvětějšího srdce.

 

OÚ: Sobůlky 105, 697 01 Kyjov

Tel.: +420 518 622 425, sobulky@wo.cz, www.sobulky.cz

Sobůky

Starý Poddvorov

Starý Poddvorov se nachází v regionu Slovácko, asi 13 km od města Hodonína, a je středně velkou obcí. Její historie sahá až do 13. století, kdy patřila jako jedna z mnoha osad pod cisterciácký klášter na Velehradě. První zmínka se datuje do roku 1704, kdy měla název Potvorov, současné jméno obce je známo až od roku 1924. Starý Poddvorov je v širokém okolí známý především výrobou krojů – šitím a vyšíváním košilí, fěrtochů a rukávců, malováním mašlí. Další neméně důležitou tradicí je zde také výroba velikonočních vajíček technikou vyškrabování. Nezbytnou součástí je i svérázné nářečí a pohostinnost místních obyvatel. K životu obce neodmyslitelně patří krojované hody, soutěžní přehlídka dětských zpěváčků Zpěváček Podluží, dýňový víkend a krojované vinobraní. Obyvatelé se v dřívějších dobách živili především zemědělstvím, pěstováním vinné révy, což dokladuje pečeť dochovaná z roku 1779. Tradice výroby vína se zachovala dodnes. Na svých toulkách obcí byste rozhodně neměli minout původně dřevěnou, dnes zděnou zvonici, jež je zasvěcena sv. Martinu. Výraznou dominantou je kostel sv. Martina, který byl vysvěcen roku 1994. Na prostranství u hřbitova stojí socha sv. Jana z roku 1850, ze čtyř stran doplněná o obrazy sv. Anny, sv. Floriána, sv. Martina a sv. Vendelína. Unikátní památkou je větrný mlýn z roku 1870, jenž byl roku 2003 kompletně zrekonstruován. Starý Poddvorov je také bohatý na spolky a sdružení, z nichž jmenujme Myslivecký spolek Poddvorov, TJ Starý Poddvorov, Český zahrádkářský svaz, Český svaz chovatelů, Český svaz včelařů, klub seniorů a DNS Kordulka.

 

OÚ: Starý Poddvorov 230, 696 16 Starý Poddvorov

Tel.: +420 518 372 123, obec@poddvorov.cz

www.poddvorov.cz

Starý PoddvorovStarý PoddvorovStarý Poddvorov

Státní zámek Milotice

Státní zámek Milotice

Stavěšice

Obec leží v dolině mezi obcemi Strážovice a Nenkovice a první zmínka se datuje do roku 1389. Obec mělo v průběhu let v držení několik rodů a roku 1692 byla připojena k milotickému panství. Významnou osobností Stavěšic byl František Kopeček, boxer, jenž získal bronzovou medaili na mistrovství Evropy v roce 1934. Obec zdobí kaple sv. Floriána

a socha sv. Jana Nepomuckého.

 

OÚ: Stavěšice 9, 696 38 Strážovice

Tel.: +420 518 622 152, podatelna.stavesice@quick.cz

www.stavesice.eu

Stavěšice

Strážnice

Turistické informační centrum Strážnicka

Vinohradská 35
696 62  Strážnice

E-mail:infocentrum@straznice-mesto.cz

Telefon:+420 722 804 151

Web:www.straznice-mesto.cz

 

 

Strážnice

Strážnice

Strážnický zámek - původně vodní hrad, založený ve 2. pol. 13. století, kdy hrad a město patřilo Milotovi z Dědic. Měl strážní funkci (od něj také název města) . Na začátku 14. stol. jej obdržel za odměnu Vok z Kravař. Panství bylo často terčem nájezdů uherských a tureckých, později i protihusitských vojsk, proto jej Jiří z Kravař přestavěl v gotickém slohu a obehnal valem a příkopem; zbytky se dochovaly jako tzv. Šance. 

Nejvíce změnil tvář zámku Jan Jetřich ze Žerotína, přebudoval hrad v renesanční zámek s arkádami, který přetrval až do 19. stol. Od 19. stol. je v novorenesanční podobě. Posledními šlechtickými majiteli byla od rekatolizace po Bílé hoře až do konce 2. světové války hrabata z Magni. Poté zámek znárodnil stát.

Nyní v něm sídlí Národní ústav lidové kultury, jehož zřizovatelem je MInisterstvi kultury. Návštěvníci si zde můžou prohlédnout zámeckou knihovnu, kapli, stálou expozici lidových hudebních nástrojů. V okolí zámku je anglický park založený v 1. polovině 19. stol. Za zmínku stojí i sousední Černá brána a platanová alej.

(zdroj: www.straznice-mesto.cz)

 

 

Turistické informační centrum Strážnicko Vinohradská 35, 696 62 Strážnice tel.: 518 325 721 e-mail: infocentrum@straznice-mesto.cz www.straznice-mesto.cz 

Strážnice

Strážovice

Strážovice leží na jihozápadním svahu kopce Babí lom a dělí se na několik částí - Horní konec, Dolní konec, Jamy, Kamence a Pod Uličkou. První písemná zmínka se datuje do roku 1131 v listině Jindřicha Zdíka. Strážovice mají dobrou občanskou vybavenost čítající školu, poštu, obecní úřad a knihovnu. Dominantami jsou zámek a kaple Nejsvětější Trojice se sochami sv. Jana Nepomuckého

a sv. Anny. V letech 1926–1941 zde žil a také je na místním hřbitově pochován významný moravský malíř Jano Köhler.

 

OÚ: Strážovice 196, 696 38 p. Strážovice

Tel.: +420 518 622 128, obec@strazovice.cz, www.strazovice.cz

Strážovice

Stříbrnice

Stříbrnice se řadí k jedněm z nejstarších obcí Uherskohradišťska a jejich historie sahá do roku 1141, kdy je zaznamenána v listině olomouckého biskupa. Památkami obce jsou kostel sv. Prokopa, kaple sv. Prokopa, památník padlým, morový sloup či několik křížů. Ochranitelskou funkci měla socha sv. Jana Nepomuckého. Obec má také dobrou občanskou vybavenost.

 

OÚ: Stříbrnice 124, 687 09 Boršice

Tel.: 420 571 501 191, obec@stribrnice.cz

www.stribrnice.cz

Stříbrnice

Sudoměřice

Sudoměřice jsou vinařskou obcí založenou v r. 1262 Sudomírem. Na návsi se nachází panský zbytkový statek, zvonice a funkcionalistický kostel Krista Krále z r. 1933. Zajímavostí je výklopník na Baťově kanálu s vyhlídkovou věží a místní půjčovnou lodí. V obci také naleznete vinařskou sklepní uličku s amfiteátrem, penziony a obecní sklep. Směrem do Bílých Karpat se nachází RO Mlýnky s přehradou Kostolnica.

 

OÚ: Sudoměřice č. p. 322, 696 66

Tel.: +420 518 335 222,

pod.sudomerice@seznam.cz, www.obecsudomerice.cz

Sudoměřice

Suchov

Obec leží na okraji chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat a spadá do území Jihomoravského kraje. Od města Veselí nad Moravou je vzdálena asi 14 km jihovýchodně. Součástí Suchova jsou osady Suchovské Mlýny, Podhajské Mlýny a Zámečníkovy Mlýny. První písemná zmínka pochází z roku 1500 a traduje se, že Suchov založily rodiny Horňáků, jež pocházely od slovenského města Žiliny. Suchov je spolu s dalšími devíti obcemi v etnografickém subregionu Slovácka. Díky své výhodné poloze je atraktivním místem pro výlety do okolní krajiny jako například hrad Buchlov, jenž můžete vidět přímo z obce, zámek Buchlovice, skanzen Strážnice či pro sportovní nadšence sjezdovky Nová Lhota a Filipov, koupaliště ve Veselí nad Moravou či v Horním Němčí. Samozřejmostí jsou také cyklistické stezky v okolí. Roku 2010 zde byla uvedena tradice spojená se vznikem tzv. Súchovské republiky, jež byla založena roku 1882 – folklorní pochod Po stopách súchovských republikánů, jenž vede ze Suchova do Velké nad Veličkou. Mezi dominanty obce patří podhajský vodní mlýn, zřícenina středověkého hradu Kanšperk, jenž pravděpodobně založil Beneš Hus v roce 1389. Do dnešních dnů se však dochovaly pouze zbytky zdí a dnes zde probíhají letní tábory s archeologickou tematikou. Pozornost poutající dominantou je také kaple zasvěcená sv. Lukáši, kaplička s památnou lípou či přírodní památka Búrová s ojedinělým výskytem kýchavice černé.

 

OÚ: Suchov 63, 696 71 Suchov

Tel.: +420 518 383 124,

ou-suchov@post.cz

www.suchov.cz

SuchovSuchovSuchov

Sv. Antonínek

Svatý Antonínek je významné poutní místo Moravského Slovácka. Nachází se na kopci mezi obcemi Blatnice pod Svatým Antonínkem a Ostrožská Lhota, 14 km jižně od Uherského Hradiště, na hranici Jihomoravského a Zlínského kraje. Posvátné místo, zasvěcené svatému Antonínu Paduánskému, tvoří Kaple svatého Antonína, v přírodě zasazená křížová cesta a liturgický prostor. Poutní areál naplňují již od roku 1668 každoročně desítky tisíc poutníků, kteří přichází prosit svatého Antonína přímluvce v naléhavých potřebách. V kapli, která je denně otevřena (letní období 10-17 hodin, zimní období 11-15 hodin), Vám ochotní strážci kaple přiblíží osobnost kandidáta blahořečení , služebníka Božího P. Antonína Šuránka a provedou Vás historií kaple. Autem nebo autobusem se dopravíte pohodlně až ke kapli. Linkovým autobusem je nejlépe přijet do Blatnice pod Svatým Antonínkem a pak pěšky asi dva kilometry, příjemnou cestou kolem vinných sklepů, podél vinohradů a lipovou alejí až na Svatý Antonínek.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

(zdroj: www.antoninek.cz)

 

 

 

 

Sv. Antonínek

Svatobořice-Mistřín

Obec Svatobořice-Mistřín vznikla v roce 1964 sloučením dvou samostatných obcí Svatobořic a Mistřína. Žije zde asi 3 525 obyvatel. Svatobořice sice patří k nejstarším osadám okresu, ale v listinách je o nich zmínka až v roce 1349. Mistřín se připomíná v listinách už v roce 1228. Mezi pamětihodnosti patří pozdně barokní kostel Navštívení Panny Marie z roku 1743, dvě kamenné hlavy s podobou starořímského boha Januse s dvěma tvářemi pocházejí z poloviny 17. století a jsou nazývány “svatoborské opice“. Nejstarší stavbou v obci je zvonice z roku 1719, která byla v roce 2016 kompletně zrekonstruována. Internační tábor, který byl v době 2. světové války ve Svatobořicích, připomíná nově vybudovaný památník s pomníkem a muzeem. Svatobořice--Mistřín je živá vinařská a folklorní obec. Udržují se zde bohaté folklorní tradice, např. hody, fašank, košty vína a destilátů. Je známá překrásným krojem, písněmi a tanci v podání místních národopisných souborů, dechových a cimbálových muzik. V obci najdete i několik výborných penzionů a restaurací s možností jídla, ochutnávky vlastních kvalitních vín a ubytování. V obci žil a tvořil akademický malíř Vladimír Vašíček.

 

OÚ: Hlavní 1000/113, 696 04 Svatobořice-Mistřín

Tel.: +420 518 620 237, obec@svatoborice-mistrin.cz

www.svatoborice-mistrin.cz

Svatobořice-MistřínSvatobořice-Mistřín

Syrovín

Obec leží na pramenech potoka Syrovínky a její název je odvozen od osobního jména Surova, což znamená syrový. V nejstarších doložených pramenech je uváděna pod jménem Surowin. První písemná zmínka pochází z roku 1371. V letech 1371–1517 náležela k majetku bzeneckého panství a významnými držiteli byl především rod Pruskovských z Pruskova. V tomto období je doložena také obecní pečeť s motivem španělského štítu se vztyčeným kosířem a dvěma hrozny. Originál této pečeti je dnes uložen v kyjovském muzeu. Obec je známa svým výborným vínem a v současné době se zde pěstuje především Burgundské šedé, Burgundské bílé a Ryzlink. Syrovín je opředen několika pověstmi hovořícími o 17 kusech zlatých kačen či o tajných chodbách vedoucích k hradu Buchlov. Dominantou je především barokní kostel Obrácení sv. Pavla z roku 1714 postavený nákladem místního kněze Pavla Jaroše, jenž je zde také pohřben. Pod kostelem stojí bývalá budova školy z roku 1879. V roce 2015 byla budova přestavěna na bytový dům. Mezi zajímavosti patří pojízdná potahová stříkačka z r. 1898, je umístěna ve vitríně před obecním úřadem. Na jižním okraji obce stojí kaplička Panny Marie Sedmibolestné a směrem na Újezdec se nachází kaplička zasvěcená Panně Marii Lurdské. Na památku padlým v 1. světové válce byl na návsi postaven památník - socha Panny Marie z roku 1919. Po katastru obce je rozeseto sedm kamenných křížů. Aktivními spolky obce jsou sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, katolický spolek Jednota Orel, myslivecké sdružení. Občanům je k dispozici knihovna s internetovým připojením. V současné době zde žije 350 obyvatel.

 

OÚ: Syrovín 70, 696 84 Těmice

Tel.: +420 518 388 127, ou@syrovin.cz

www.syrovin.cz

SyrovínSyrovínSyrovín

Šardice

Šardice se nachází nedaleko od Kyjova a jsou obcí s dlouholetou historií. Lokalita obce je zajímavá nejen z folklorního hlediska, ale také z hlediska tradice pěstování vinné révy a vinařství. Viniční trati v obci jsou písemně doloženy již ve 13. století. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1286. Nejstarší budovou v obci a kulturní památkou je kostel sv. archanděla Michaela, který je postaven v raně barokním stylu na gotickém základě. Od roku 1370 se Šardice staly trvalým vlastnictvím augustiniánů. Během staletí byly Šardice mnohokrát zpustošeny, smírčí kámen z roku 1605 slouží jako připomínka pustošení Tatary. V 18. století vznikla přestavbou sýpky šardická rezidence, reprezentační sídlo augustiniánů. Zajímavostí je, že v této budově bydlel Johan Gregor Mendel, zakladatel genetiky. V současné době se zde nachází obřadní síň a muzeum. Od roku 1842 se na území naší obce těžil lignit, těžba byla skončena v roce 1992. Okolí obce láká fotografy z celého světa, na malé ploše je zde umístěno mnoho zajímavých scenérií. Obcí prochází vinařské stezky s napojením na okolní cyklostezky, v obci je možnost ubytování ve sklípcích a prodej vína přímo u vinařů. Šardice žijí bohatým kulturním životem, v obci máme tři dechové hudby, tři cimbálové muziky, působí zde slovácký kroužek, mužský a ženský pěvecký sbor, divadelní soubor, chovatelé, hasiči, včelaři, myslivecké sdružení, Mendelův vinařský spolek a mnoho dalších spolků a zájmových organizací, které celoročně pořádají tradiční kulturní akce jako například košt vína, otevřené sklepy, přehlídku mládežnických dechových hudeb, zpívání sborů, hody, zarážání hory či tradiční Mikulášské trhy.

 

OÚ: Šardice 601, 696 13 Šardice

Tel.: +420 518 624 525,

podatelna@sardice.cz

www.sardice.cz

ŠardiceŠardiceŠardice

Tasov

Původně vinařská obec Tasov leží na úpatí Bílých Karpat a patří mezi nejstarší obce v regionu. První zmínka se datuje do roku 1217 a vedla tudy cesta z Čech do Uher známá jako „Porta Tasi“. Hodnotnou stavbou je kaple sv. Václava a také jeden z posledních domů s malovaným žudrem z konce 18. století. Zdejší krásná příroda láká k výletům pěší i cyklisty.

 

OÚ: Tasov 89, 696 63 p. Hroznová Lhota

Tel.: +420 518 327 336, obec.tasov@seznam.cz,

www.tasov-ho.cz

Tasov

Těmice

Obec Těmice se nachází v okrese Hodonín, jsou od Bzence vzdáleny asi 4 km a patří mezi menší vesnice v regionu, jenž je znám díky své vinařské a zemědělské výrobě. Svůj název obec získala pravděpodobně od svahů ji obklopujících. Dominantou Těmic je komín bývalé cihelny, jenž upoutá pozornost přijíždějících řidičů do obce, najdete zde však také budovy, jež jsou dodnes historicky cenné, jako například budovu mateřské školy, starý mlýn či dům rodiny Klingelovy. Těmice se mohou pochlubit velmi pestrým kulturním životem také díky místním spolkům, jako jsou zahrádkáři či chovatelé, jež se starají spolu s obcí o akce jako slovácké hody na sv. Kateřinu, tradiční košt vína, posezení u hudby na sádku či výstavy všeho druhu. Také sport má díky fotbalovému družstvu a volejbalistům dlouholetou tradici.

 

OÚ: Těmice 176, 696 84 Těmice

Tel.: +420 518 388 207, obec@temice.cz, www.temice.cz

Těmice

Tvarožná Lhota

Obec se poprvé připomíná roku 1486 jako část panství strážnického a do dnešních dnů se pyšní přívlastkem vinařská obec. Uprostřed návsi majestátně stojí kostel sv. Anny postavený ve funkcionalistickém slohu, ale najdete zde také Muzeum oskoruše, jímž je obec také pověstná. Malebné okolí obce je také vhodným místem k cyklistice, turistickým vycházkám či sběru hub.

 

OÚ: Tvarožná Lhota 190,

696 62 p. Tvarožná Lhota

Tel.: +420 518 337 726, starosta@tvarozna-lhota.cz

www.tvarozna-lhota.cz

Tvarožná Lhota

Uherské Hradiště

Městské informační centrum Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 21
686 01  Uherské Hradiště

E-mail:mic@uherske-hradiste.cz

Telefon:+420 572 525 525

Web:www.uherske-hradiste.cz

 

Uhřice

Uhřice leží v okrese Hodonín 13 km západně od města Kyjova, k obci patří i osada Janův Dvůr. Místní pověsti tvrdí, že obec patřila mezi významné osady tehdejší Velkomoravské říše a říká se, že dřevěnou baziliku tehdy zde stojící vysvětil arcibiskup Metoděj. První písemná zmínka je zaznamenána v letech 1336–1341, kdy byla v držení několika majitelů. V období husitských válek patřila Václavu Rackovi z Mrdic a tento rod měl obec v držení v období roků 1392 až 1545, kdy byli pochováni poslední dva potomci, již, kteří jsou spolu s ostatními členy rodu pohřbeni v kryptě uprostřed zdejšího kostela zasvěceného sv. Janu Křtiteli, která údajně ukrývá tři rakve a zbytky kříže a růžence. Dle dohadů zde dříve stávala i tvrz, jež se nacházela v místech dnešních domů čp. 202 a 208 a poprvé byla zmíněna roku 1368, avšak doložena až v roce 1547. Její součástí býval pivovar a lisovna s vinným sklepem. Kromě již zmiňovaných dominant, jako je kostel, zde najdete v jeho bezprostřední blízkosti kapličku P. Marie Lurdské, dále pak sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána a několik drobných křížů rozesetých po celém katastru obce. Mezi další lákadla patří také okolní příroda, která potěší nejen turisty, ale také cyklisty, a to díky cyklostezce vedoucí přes obec. Občanská vybavenost skýtá základní školu, mateřskou školu, hasičskou zbrojnici, kulturní dům. Najdete zde sportovní areály: aquapark, fotbalové hřiště, tenisové hřiště, volejbalové hřiště a sjezdovku. Zavítat můžete také na tradiční Martinské hody nebo Kateřinskou zábavu, konající se v listopadu, nebo na výstavu vín spojenou s ochutnávkou.

 

OÚ: Uhřice 177, 696 34 p. Žarošice

Tel.: +420 518 631 630, starosta@uhrice.cz

www.uhrice.cz

UhřiceUhřice

Veselí nad Moravou

Turistické informační centrum Veselska

náměstí Míru 664
698 01  Veselí nad Moravou

E-mail:info@tic-veseli.cz

Telefon:+420 518 321 881

Web:www.tic-veseli.cz

 

Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou

Zámek ve Veselí nad Moravou byl původně vybudován jako vodní hrad kolem poloviny 13. století a tím se řadí k nejstarším hradům na moravském území.

Hrad měl střežit důležitou hranici a hraniční přechod přes řeku Moravu do Uher. Hynek Bílek zahájil ve třicátých letech 16. století přestavbu hradu na renesanční zámek s rozsáhlou přilehlou zahradou. Jako zůstatek byla zachována velká okrouhlá věž, která souvisela s pevnostní funkcí stavby.

Později u objektu vznikla zahrada s několika architektonicky zajímavými stavbami, vzácnými dřevinami a jezírky. Zámek velmi poškodil vpád uherských i císařských vojsk, ovšem v průběhu třicetileté války zámek vypálili Švédové. Zámek byl později několikrát upravován až do současné pozdně klasicistní podoby. Na konci Druhé světové války byl těžce poškozen a od té doby čeká na svoji rekonstrukci.  V 90. letech 20. století bylo provedeno statické zajištění objektu, které zabránilo jeho zřícení.

V roce 2003 město zámek prodalo v dražbě do soukromých rukou. Od té doby probíhá jeho pomalá, postupná rekonstrukce. Díky novému majiteli, který nabyl zámek o pár let později, se zde konal v letech 2008-2010 archeologický výzkum. Ten odhalil řadu nových a zajímavých nálezů a informací. Ovšem v současné době není objekt zpřístupněn z důvodu plánované obnovy a přestavby.

 (Zdroj: www.tic-veseli.cz)

Turistické informační centrum Veselska, náměstí Míru 664, 698 01 Veselí nad Moravou tel.: +420 518 321 881, info@tic-veseli.cz, www.tic-veseli.cz 

 

Veselí nad Moravou

Věteřov

Věteřov se rozprostírá pod Lysou horou nedaleko města Ždánice a první písemná zmínka pochází již z roku 1131, kdy obec patřila pod břeclavský kostel. Území obce zdobí tři kapličky, boží muka stojící nedaleko cihelny a unikátem obce je také 13 křížů či pomníků. Dominantu obce tvoří kostel sv. Cyrila a Metoděje a secesní fara. Na svých toulkách se zastavte i v muzeu obce připomínající život našich předků.

 

OÚ: Věteřov 207, 697 01 p. Kyjov

Tel.: +420 518 622 420, ou.veterov@tiscali.cz

www.veterov.eu

Věteřov

Větrný mlýn

Větrný mlýn beraního typu, celodřevěné konstrukce, pochází z roku 1870. Je situován na návrší, asi 3 km od obce Starý Poddvorov směrem na Čejkovice, tedy v krajině vínorodé, plné pečlivě ošetřovaných vinohradů a ovocného stromoví. Ze své výše zhlíží mlýn do krajiny až k Buchlovským vrchům a k východu přes úrodnou rovinu Podluží až k předhůří Bílých Karpat. Díky důmyslné konstrukci soustrojí byl mlýn celý otočný, aby lopaty byly vždy na straně větru. Při vší pevnosti se celou stavbou dalo snadno otočit.

 

(Zdroj: www.poddvorov.cz)

 

 

Větrný mlýn

Větrný mlýn

Jeden z mála dochovaných větrných mlýnů tzv. holandského typu. Byl postaven v roce 1842 a více než sto let sloužil zemědělcům z okolí. Jeho činnost ustala v roce 1946. Prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která jej znovu uvedla do provozuschopného stavu, ovšem už jako exponát Technického muzea v Brně. Mlýn má kuželovitou kamennou konstrukci, která nese otočnou střechu se šindelovou krytinou a čtyřmi křídly větrného kola, upevněných na hřídeli. Mlecí zařízení je technologicky tzv. českým složením. Vedle mlýna stojí obytné a hospodářské budovy s expozicí horňáckého bydlení a hospodaření na přelomu 19. a 20. století. Součástí expozice je i ukázka různých nástrojů na údržbu mlýna, kterou si většinou mlynář prováděl sám. V červenci se v prostorách památky konají tradiční národopisné Horňácké slavnosti. Větrný mlýn se nachází na nezalesněném hřbetu Bílých Karpat nad obcí Kuželov, jihozápadně od Velké nad Veličkou.

 

(zdroj: www.technicalmuseum.cz)

Větrný mlýn

Větrný mlýn Kuželov

Větrný mlýn Kuželov

Větrný mlýn Starý Poddvorov

Větrný mlýn Starý Poddvorov

Vinařství Dufek

Ať už jste příznivci bílého či červeného vína, ve vinařství Dufek najdete vždy ty nejlepší. Vinařství si zakládá na poctivé práci a nejvyšší kvalitě dodávaných vín. Vinice se nacházejí v nadmořské výšce 220 m n. m. u obce Svatobořice–Mistřín a pěstují se zde odrůdy např. Ryzlinku rýnského, Veltlínu či vzácného Sylvánu zeleného. Výsledky nesou ovoce a vína se skvěle umísťují i na soutěžích po celém světě. Pokud vás ochutnávka v místním vinařství láká, přijeďte je navštívit. Kromě kvalitního vína vám nabídnou také ubytování ve 2,3 a 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Samozřejmostí je také pohoštění, jenž pro vás bude gastronomickým zážitkem. A nezapomínejte, dobré víno se stává výjimečným tehdy, pijete-li jej ve společnosti výjimečných lidí.

 

NEVÁHEJTE A PŘIJEĎTE JE K NÁM OCHUTNAT!

Vinařství Dufek, Pod Sokolovnou 1185/17, 696 04 Svatobořice–Mistřín

Tel.: +420 603 275 655, josef.dufek@vinarstvi-dufek.cz, ww.vinarstvi-dufek.cz

Vinařství DufekVinařství Dufek

Vinařství Dufek

Ať už jste příznivci bílého či červeného vína, ve vinařství Dufek najdete vždy ty nejlepší. Vinařství si zakládá na poctivé práci a nejvyšší kvalitě dodávaných vín. Vinice se nacházejí v nadmořské výšce 220 m n. m. u obce Svatobořice–Mistřín a pěstují se zde odrůdy např. Ryzlinku rýnského, Veltlínu či vzácného Sylvánu zeleného. Výsledky nesou ovoce a vína se skvěle umísťují i na soutěžích po celém světě. Pokud vás ochutnávka v místním vinařství láká, přijeďte je navštívit. Kromě kvalitního vína vám nabídnou také ubytování ve 2,3 a 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Samozřejmostí je také pohoštění, jenž pro vás bude gastronomickým zážitkem. A nezapomínejte, dobré víno se stává výjimečným tehdy, pijete-li jej ve společnosti výjimečných lidí.

 

NEVÁHEJTE A PŘIJEĎTE JE K NÁM OCHUTNAT!

Vinařství Dufek, Pod Sokolovnou 1185/17, 696 04 Svatobořice–Mistřín

Tel.: +420 603 275 655, josef.dufek@vinarstvi-dufek.cz, ww.vinarstvi-dufek.cz

Vinařství DufekVinařství Dufek

Vinařství Žůrek

Jsme vinařství s tradicí již od roku 1990 a specializujeme se na výrobu přívlastkových vín a produkujeme vína té nejvyšší kvality. Přijďte si k nám posedět, popovídat a dát si dobré víno. Rádi vám nabídneme naše salonky pro akce všeho druhu. Degustace vín je samozřejmostí.

U nás dostanete jen ta nejlepší vína!

 

Vinařství Žůrek, Žeravice 327, 696 47

Tel.: +420 602 356 253, vinozurek@seznam.cz

www.vinozurek.cz

Vinařství Žůrek

Vinařství Žůrek

Jsme vinařství s tradicí již od roku 1990 a specializujeme se na výrobu přívlastkových vín a produkujeme vína té nejvyšší kvality. Přijďte si k nám posedět, popovídat a dát si dobré víno. Rádi vám nabídneme naše salonky pro akce všeho druhu. Degustace vín je samozřejmostí.

U nás dostanete jen ta nejlepší vína!

 

Vinařství Žůrek, Žeravice 327, 696 47

Tel.: +420 602 356 253, vinozurek@seznam.cz

www.vinozurek.cz

Vinařství Žůrek

Vinné sklepy Plže

Památková rezervace lidové architektury - Plže je chloubou obce Petrov. V areálu je okolo 80 vinných sklepů budovaných od 15. století. Sklepy budovali sami vinaři. Vinné sklepy vytvářejí ulicovou zástavbu se dvěma náměstíčky. Areál je hojně navštěvován turisty a rozvíjí se zde výrazně vinařská turistika. Po celý rok je přístupný veřejnosti. Během léta bývá ihned na začátku rezervace otevřena vinotéka, kde může turista ochutnat místní vína. V areálu vybudovala obec v roce 2005 veřejné sociální zařízení. Během letních měsíců zde bývá spousta kulturních akcí. Obec má  turistickou známku "Petrov - Plže" (No.1126).

 

(zdroj: www.obec-petrov.cz)

 

Vinné sklepy Plže

Vinné sklepy Plže-Petrov

Vinné sklepy Plže-Petrov

Vinné sklepy Skalák

Vinné sklepy Skalák jsou tradičním rodinným vinařstvím sídlícím ve Skalce u Kyjova, odtud také vznikl název „Skalák“. V současné době se zaměřují na výrobu vín jak starších ročníků, tak vín mladých a speciálních s cílem oslovit široké spektrum zákazníků a poskytnout nejlepší kvalitu. Vína však nejsou to jediné, co Skalák může nabídnout, je především úžasným místem pro svatby, rodinné oslavy, firemní akce různého charakteru. A aby byl zážitek úplný, můžete si v rámci akce prohlédnout sklepy s degustací vín, poslechnout cimbálovou muziku, ochutnat domácí kuchyni

a využít ubytování přímo nad sklepem. Kromě špičkových vín se vám bude líbit i osobitý přístup ke každému klientovi, vlídné, domácí prostředí a vysoká kvalita poskytovaných služeb.

 

Neváhejte a přijďte se přesvědčit, proč jsou tyto vinné sklepy tak unikátní!

 

Vinné sklepy Skalák, Skalka u Kyjova 85, 696 48

Tel.: +420 518 321 763, info@sklepskalak.cz, www.sklepskalak.cz

Vinné sklepy SkalákVinné sklepy Skalák

Vinné sklepy Skalák

Vinné sklepy Skalák jsou tradičním rodinným vinařstvím sídlícím ve Skalce u Kyjova, odtud také vznikl název „Skalák“. V současné době se zaměřují na výrobu vín jak starších ročníků, tak vín mladých a speciálních s cílem oslovit široké spektrum zákazníků a poskytnout nejlepší kvalitu. Vína však nejsou to jediné, co Skalák může nabídnout, je především úžasným místem pro svatby, rodinné oslavy, firemní akce různého charakteru. A aby byl zážitek úplný, můžete si v rámci akce prohlédnout sklepy s degustací vín, poslechnout cimbálovou muziku, ochutnat domácí kuchyni

a využít ubytování přímo nad sklepem. Kromě špičkových vín se vám bude líbit i osobitý přístup ke každému klientovi, vlídné, domácí prostředí a vysoká kvalita poskytovaných služeb.

 

Neváhejte a přijďte se přesvědčit, proč jsou tyto vinné sklepy tak unikátní!

 

Vinné sklepy Skalák, Skalka u Kyjova 85, 696 48

Tel.: +420 518 321 763, info@sklepskalak.cz, www.sklepskalak.cz

Vinné sklepy SkalákVinné sklepy Skalák

Vinný sklep Krýsa

Nacházíme se v obci Kostelec u Kyjova v okolí krásné přírody Moravy. Nabízíme ubytování v našem pensionu pro rodiny s dětmi, romantický pobyt či firemní akci. Posezení v tradičním vinném sklípku. Uspořádáme vám rodinnou oslavu či firemní teambuilding.

 

Vinný sklep Krýsa,

Kostelec u Kyjova 343, 696 51 Kostelec

Tel.: +420 731 178 483, info@vesklepe.cz

www.vesklepe.cz

Vinný sklep Krýsa

Vinný sklep Krýsa

Nacházíme se v obci Kostelec u Kyjova v okolí krásné přírody Moravy. Nabízíme ubytování v našem pensionu pro rodiny s dětmi, romantický pobyt či firemní akci. Posezení v tradičním vinném sklípku. Uspořádáme vám rodinnou oslavu či firemní teambuilding.

 

Vinný sklep Krýsa,

Kostelec u Kyjova 343, 696 51 Kostelec

Tel.: +420 731 178 483, info@vesklepe.cz

www.vesklepe.cz

Vinný sklep Krýsa

Vracov

Město se rozkládá na úrodné rovině. Ze severu je obklopeno mírnými svahy, kde se velmi daří vinné révě. Její pěstování zde má dlouholetou tradici. Dokládají to místní staré vinné sklepy. Vracov je vyhlášen pěstováním zeleniny, např. salátu, okurek či cibule. Katastrem obce protéká Vracovský potok. V současné době má město cca 4500 obyvatel. První písemná zmínka o městě pochází ze 13. století. Nejstarší památkou ve městě je raně gotický kostel zasvěcený sv. Vavřinci z 13. století. Z tohoto období se dochoval i presbytář. V 18. století prošel kostel barokní přestavbou. Sochařská výzdoba kostela pochází z dílny Ondřeje Schweigla. Nejstarší částí obce je Stará ulice, pocházející z roku 1604. Do 16. století je datována ulice Baráky, kde můžeme najít nejstarší vinné sklepy ve Vracově. Další významnou stavbou města je radnice. Ta byla postavena v letech 1948–1949 podle návrhu architekta Jiřího Jeřábka. Ve dvou vracovských muzeích se mohou návštěvníci seznámit s tím, jak se zde kdysi žilo. Další zajímavostí je jistě Muzeum železnic. Ve městě najdeme i celou řadu drobných sakrálních staveb. Rájem vodních sportů a rybářů je jezero Rašelina. Ve Vracově se dodržuje spousta lidových tradic a obyčejů. K jejich udržování přispívají místní soubory Lipina, Lipinka, Vracovjan, Marýnka a také DH Vracovjáci. Jednou z největších událostí roku ve městě jsou tradiční vracovské hody. V hodovém průvodu jde po oba dva dny až 800 krojovaných.

 

 

MěÚ: náměstí Míru 202, 696 42 Vracov

Tel.: +420 518 628 066, infocentrum@mestovracov.cz

www.mestovracov.cz

VracovVracovVracov

Vřesovice

Obec proslavená ovocnářstvím leží v regionu Hodonínska a první zmínka se datuje do roku 1358, kdy ji markrabě Jan Jindřich daroval klášteru sv. Tomáše v Brně. Traduje se, že v dobách 14. a 15. století zde existoval svobodný dvůr a místní vladykové sídlili na zde postavené tvrzi, u níž se dodnes dochovaly zbytky opevňovacího systému. Obec byla velmi zasažena v dobách okupace, kdy zde padlo mnoho obyvatel. V dobách po okupaci se však začala obec znovu rozvíjet a byl zde založen roku 1901 sbor dobrovolných hasičů. Dominantami Vřesovic je bezpochyby pískovcová pamětní deska Přemka z Víckova na fasádě budovy obecního úřadu a směrem na Koryčany u silnice stojící boží muka a výklenková kaplička. Návštěvníci muzea v Podchřibí si můžou připomenout životní osud vojáka, vlastence a velitele výsadkové skupiny ZINIC Oldřicha Pechala.

 

OÚ: Vřesovice 72, 696 48 p. Ježov

Tel.: +420 518 626 302, ou@obecvresovice.cz, www.obecvresovice.cz

VřesoviceVřesovice

Zahradní železnice

V obci Vracov nedaleko Kyjova vybudoval spolek Železnice 600 250 metrů dlouhou zahradní železnici. Po úzkorozchodné trati postavené v letech 2007 až 2008 jezdí dvě vlakové soupravy o celkové kapacitě 35 osob. Zajímavostí je, že veškerý vozový park je vlastní výroby, nikoliv kopie vozidel ČD. Budování zahradní železnice začalo v létě roku 2007. Původní 20ti metrová trať se z jara 2008 prodlužuje na 250 metrů, a od jara 2014 na 500m. Položili jsme 15 tun kolejiva, 1500 pražců, a asi 50 tun kamene. U kolejového tělesa je uložen kabel pro napájení a provoz zabezpečovacího zařízení. Byl zprovozněn železniční přejezd se závorami, a 8 výhybek z toho část je řízena elektromotorickými přestavníky. Díky kamarádům a známým máme ve sbírce již několik železničářských čepic a nějaké části uniforem, které se snažíme za provozu používat. Zajíždějí k nám domácí i přespolní návštěvníci, kteří jsou potěšeni jízdou na malé železnici, a některé děti náš vláček jen velmi nerady opouštějí. Vozíme mateřské školy, veřejnost, turisty, a všechny možné příznivce úzkorozchodné železnice. Veškerý vozový park je vlastní výroby. Nyní je ve fázi dokončení výroba skutečné soupravy osobního vlaku Českých drah pro rozchod 600mm - což bude pravděpodobně světovým unikátem. Momentálně jsou v provozu dvě vlakové soupravy o celkové kapacitě cca 35 osob. První souprava je tvořená čtyřnápravovou lokomotivou se dvěma motory, o celkovém tažném výkonu 24kW ( el. 3kW ) a dvěma čtyřnápravovými osobními vozy. Druhou soupravu vede dvounápravová lokomotiva o tažném výkonu 8kW (el.1,1kW ) s jedním dvounápravovým vozem pro 10 osob. Většina výhybek je osazena elektromotorickými přestavníky. Ve výstavbě je ucelený zabezpečovací systém. Dráha vede celkem přes čtyři pozemky. Ze dvou zastávek se dá dojít k rybníku, kde jsou různá malá posezení. Celý areál lze projít třeba i s kočárkem pěšky. Občerstvení je zatím umístěno v budově nádraží na Záboří, ale ve výstavbě je nová budova hlavního nádraží, kde bude i malé zázemí pro personál a také návštěvníky.

 

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

 

Dubová

696 42 Vracov

www.zeleznice600.cz

Zahradní železnice

Zahradní železnice Vracov

Zahradní železnice Vracov

Zámeček Kyjov

Zámeček Kyjov

Zámeček Kyjov

Nejstarší dochovaná stavba ve městě pochází z poloviny 16. století. Nechal jej postavit kolem roku 1540 tehdejší pán Kyjova, Jan Kuna z Kunštátu. Zámeček sloužil jako sídlo pánů Kyjova, po r. 1548 se stal majetkem města. Byla zde také nemocnice. V roce 1911 byl poprvé rekonstruován a opatřen sgrafity Jano Köhlera. Celou budovu získalo v roce 1928 vlastivědné muzeum, které zde sídlí dodnes. Stálou expozici archeologickou, etnografickou, přírodovědnou a expozici Příroda Kyjovska doplňují příležitostné výstavy během celého roku. Do dnešních dnů se nashromáždilo více než 40 tisíc sbírkových předmětů. Součástí sbírek je také cenná knihovna, jejíž základ tvoří vzácné tisky z 15. – 18. století.

(zdroj: www.vychodni-morava.cz)

Vlastivědné muzeum Kyjov

Palackého 70

697 01 Kyjov

 

telefon: 518 612 338

e-mail: muzeum.kyjov@masaryk.info

www: www.masaryk.info

 

Zámeček Kyjov

Zámek a skanzen Strážnice

Historie této organizace zaměřující se na základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj je spjata s pořádáním Strážnických národopisných slavností. Organizace si klade za důraz provádět výzkum kulturního dědictví v odvětví lidové a tradiční kultury a získávání a zachovávání dokladů, neméně důležitou součástí je i poradenství a informační služby pro všechny druhy folklórních aktivit v Česku. Národní ústav lidové kultury sídlí ve městě Strážnici a spravuje 99 objektů, z nichž 7 je také památkově chráněných a celkem 45 ha zeleně. Samozřejmostí jsou také semináře, workshopy či škola folklórních tradic, jenž si klade za cíl prohloubení znalostí a dovedností hudebního a tanečního folkloru a je určena především pro pedagogy, umělecké pracovníky souborů a zájemce o lidový tanec. Nabídne vám tištěné publikace, CS s tradiční lidovou hudbou či časopis Národopisná revue. Unikátem je také ve Strážnici se každý rok konající Mezinárodní foklorní festival „Strážnice“, jenž vám představí soubory z Horňácka, Kyjovska, Uherskohradišťska, Moravských Kopanic či Luhačovického Zálesí. Zajímavým místem pro objevování tradic a kultury je i Skanzen Strážnice se 60 zajímavými objekty s ukázkou lidových stavebních postupů, vývoje vinohradnictví či zemědělstvím a chovem zvířat.

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice

Tel.: +420 518 306 611, info@nulk.cz

www.nulk.cz

Zámek a skanzen StrážniceZámek a skanzen Strážnice

Zámek Bzenec

Zámek Bzenec

Zámek Čejkovice

Zámek Čejkovice

Zámek Strážnice

Zámek Strážnice

Zámek Veselí nad Moravou

Zámek Veselí nad Moravou

Zámek Ždánice

Zámek Ždánice

Zoo

Původním účelem zoologických zahrad bylo především seznámit návštěvníka s co největším počtem různých druhů zvířat. Zvířata byla často chována v naprosto nevyhovujících podmínkách malých ubikací. K významné změně došlo v poměrně nedávné době a zoo se dnes mění nejen ve významná centra odpočinku a vzdělání, ale je zde  kladen důraz i na vědecký výzkum a záchranu ohrožených druhů živočichů.  Důkazem této snahy jsou dva záchovné programy evropských zoologických zahrad známe pod zkratkou EEP a ESB (obdobný program mají také americké zoologické zahrady). Mezi hlavní cíle moderních zoologických zahrad tak patří chov a rozmnožování ohrožených druhů živočichů, programy na jejich zpětné vysazování do přírody (tzv. ex - situ projekty) i  ochrana zvířat  in -situ, tedy v místě jejich původního výskytu.  K velkým změnám došlo i v rámci prostředí zoo. Namísto vystavování jednotlivých zvířat se snaží zoologické zahrady prezentovat celé skupiny živočichů v ubikacích,  co nejvíce napodobujících jejich přirozené prostředí. Díky existenci zoologických zahrad se podařilo zachránit již řadu vymírajících nebo zcela v přírodě vyhubených druhů. Patří k nim např. kůň Převalského, zubr, jelen milu, přímorožec arabský a šavlorohý. Samozřejmostí je vedení plemenných knih ohrožených druhů. 

(zdroj: www.zoo-hodonin.cz)

 

Zoologická zahrada Hodonín,
příspěvková organizace
U Červených domků 3529
695 01 Hodonín

www.zoo-hodonin.cz

 

Zoo

Zoo Hodonín

Zoo Hodonín

Žarošice

Historie obce se začíná psát již v dobách prehistorických a nejstarší zprávy o obci pocházejí ze 13. století. Dříve zde stával kostel, jenž roku 1797 vyhořel. Na tomto místě byl postaven kostel sv. Anny, který je hlavní dominantou obce. Žarošice se mohou pochlubit statutem jednoho z nejstarších poutních míst na Moravě a dodnes dodržují tradice, s nimiž jsou spojeny kulturní a společenské akce v obci.

 

OÚ: Žarošice 14, 696 34 Žarošice

Tel.: +420 518 631 530, starosta@zarosice.cz, www.zarosice.cz

Žarošice

Ždánice

Ždánice

Město Ždánice leží v severozápadní části regionu Hodonín na úpatí Ždánického lesa. První písemnou zmínku najdete v roce 1286 v souvislosti se zmínkou o místním kostelu. Původní osada zde stojící byla vybudována na místě pod hradem Palánek, jenž však roku 1538 vyhořel. Na jeho místě byl poté roku 1569 postaven renesanční zámek. Dnes v něm najdete Vrbasovo muzeum, jež bylo založeno učitelem a historikem Jakubem Vrbasem a obsahuje velmi cenný soubor historických předmětů. Součástí areálu okolo zámku je také zámecký park, jenž se pyšní vzácnými dřevinami. Nedaleko zámku najdete pozoruhodnou budovu Seidlovy vily, která je dílem architekta L. Bauera, pocházejícího z Vídně, jenž na vile propojil prvky historicismu a modernismu. Nesmíme také opomenou další důležitou stavbu města, kterou je bezpochyby kostel Nanebevzetí Panny Marie, jenž zde stojí již od 18. století. Není to však jediné, co zde najdete. Pro ty, kdo na svých toulkách nezapomínají také na sportovní vyžití, zde slouží víceúčelové sportovní hřiště či moderní koupaliště. Okolo města je také řada cyklistických a turistických stezek, jež vás provedou zdejšími lesy v rámci Naučné stezky Ždánickým lesem. Příznivci kultury by zase rozhodně neměli vynechat jednu z akcí, jež pořádá například místní kulturní dům, či folklorní akce jako Písničky v trávě, krojované hody a Kateřinská zábava. Tyto tradiční akce jsou úzce spojeny s historií tohoto města i celého regionu Hodonínska.

 

MěÚ: Městečko 787, 696 32 Ždánice

Tel.: +420 518 633 412, infocentrum.zdanice@centrum.cz

www.muzdanice.cz

ŽdániceŽdániceŽdánice

Ždánice

Město Ždánice leží v severozápadní části regionu Hodonín na úpatí Ždánického lesa. První písemnou zmínku najdete v roce 1286 v souvislosti se zmínkou o místním kostelu. Původní osada zde stojící byla vybudována na místě pod hradem Palánek, jenž však roku 1538 vyhořel. Na jeho místě byl poté roku 1569 postaven renesanční zámek. Dnes v něm najdete Vrbasovo muzeum, jež bylo založeno učitelem a historikem Jakubem Vrbasem a obsahuje velmi cenný soubor historických předmětů. Součástí areálu okolo zámku je také zámecký park, jenž se pyšní vzácnými dřevinami. Nedaleko zámku najdete pozoruhodnou budovu Seidlovy vily, která je dílem architekta L. Bauera, pocházejícího z Vídně, jenž na vile propojil prvky historicismu a modernismu. Nesmíme také opomenou další důležitou stavbu města, kterou je bezpochyby kostel Nanebevzetí Panny Marie, jenž zde stojí již od 18. století. Není to však jediné, co zde najdete. Pro ty, kdo na svých toulkách nezapomínají také na sportovní vyžití, zde slouží víceúčelové sportovní hřiště či moderní koupaliště. Okolo města je také řada cyklistických a turistických stezek, jež vás provedou zdejšími lesy v rámci Naučné stezky Ždánickým lesem. Příznivci kultury by zase rozhodně neměli vynechat jednu z akcí, jež pořádá například místní kulturní dům, či folklorní akce jako Písničky v trávě, krojované hody a Kateřinská zábava. Tyto tradiční akce jsou úzce spojeny s historií tohoto města i celého regionu Hodonínska.

 

MěÚ: Městečko 787, 696 32 Ždánice

Tel.: +420 518 633 412, infocentrum.zdanice@centrum.cz

www.muzdanice.cz

ŽdániceŽdániceŽdánice

Želetice

Vznik jména této obce je kromě osobního jména Želeta také připisován posvátnému místu, kde naši předkové pochovávali své zemřelé. První písemná zmínka pochází z roku 1131 v souvislosti s břeclavským kostelem, avšak předpokládá se, že obec vznikla již daleko dříve. Želetice byly velmi zasaženy nájezdem Tatarů roku 1663, požáry a epidemií cholery roku 1831. Nejvýznamnější památkou Želetic je kostel sv. Jakuba Staršího, muzeum obce sídlící v budově místní školy či přírodní památka Na Adamcích, kde najdete velké množství chráněné fauny (zejména motýlů) a flóry. Zajímavostí také je, že zde má dlouholetou tradici chov daňků. Farma byla vybudována roku 1985 a je jednou z nejuznávanějších v celé České republice.

 

OÚ: Želetice 189, 696 37 Želetice

Tel.: +420 518 622 725, zeletice@zeletice.cz, www.zeletice.cz

ŽeleticeŽeletice

Žeravice

Obec je součástí středověkého osídlení, na úpatí Chřibů ustáleného především ve  12. a 13. století, své majetky zde mělo například biskupství olomoucké, klášter Hradisko a mnoho dalších. Historicky první zmínka o existenci obce pochází z roku 1235 v predikátu Sudimíra ze Žeravic a na dlouhou dobu je zprávou poslední. Další majitelé jsou známi až po více než sto letech. Obec byla v držení několika majitelů, z nichž nejvýznamnějšími byla rodina Kuželů ze Žeravic, jež obec vlastnila téměř 150 let. Velmi důležitou postavou ve vývoji obce byl Tas z Ojnic, jenž spojením množství vesnic vytvořil rozsáhlé panství a využil svých konexí u královského dvora tak, že 14. června 1503 byly Žeravice povýšeny králem Vladislavem II. Jagellonským na městečko. V dobách, kdy obec náležela Vilémovi z Víckova, Žeravice dostaly svůj znak, jenž zobrazoval erb pána, vinařský nůž a srp jako symbol dvou hlavních forem obživy obyvatel. Okolo roku 1538 zde sídlili čeští a moravští bratři, konaly se zde bratrské synody - konsilia sedmi starších. Na jednom z nich byl 26. dubna 1616 ordinován na kněze Jan Amos Komenský, v tomto místě dnes stojí památník a expozice lidových řemesel a umění. Jednou z dominant je bývalá budova zámečku, jenž po opuštění poslední majitelkou, Marií Crestencií z Petřvaldu, sloužil jako ženská nemocnice. Od přestavby v roce 1947 dodnes slouží jako budova školy. Uprostřed obce stojí barokní kostel, jehož základní kámen byl položen v roce 1722, je zasvěcen Stětí sv. Jana Křtitele a obklopuje jej stromořadí lip. Historicky cenná je i hřbitovní kaple sv. Barbory. Jako památka k ukončení tyfové epidemie, jíž byla obec velmi postižena, byl postaven na návsi sloup se sousoším Svaté rodiny. Na nejvyšším místě nad obcí stojí boží muka s kapličkou sv. Antonínka.

 

OÚ: Žeravice 40, 696 47 Žeravice

Tel.: +420 518 626 022, podatelna@obeczeravice.cz

www.obeczeravice.cz

ŽeraviceŽeraviceŽeraviceŽeraviceŽeravice

Žeraviny

Obec Žeraviny leží na úpatí Bílých Karpat asi 7 km jižně od Veselí nad Moravou. Je to typická poklidná ves jižní Moravy s 185 obyvateli. První písemná zmínka je z roku 1447, kdy patřila do ostrožského panství. V obci se nachází několik stavebních zajímavostí. Je to zvonice z roku 1901, dále kaplička z 20tých let minulého století, zasvěcena P. Marii Lurdské. Raritou obce jsou dva objekty bývalých mlýnů vystavěných na východním a západním okraji obce. Dominantou obce je kaple zasvěcená patronce obce sv. Alžbětě, kaple byla postavena díky rodákům žijících v Kanadě, a vysvěcena v roce 2001. Obec se pyšní prvenstvím v okrese Hodonín v komplexní pozemkové úpravě, jejíž součástí jsou zpevněné polní cesty pro zemědělskou techniku a vysázené větrolamy. V Žeravinách je také obchod se smíšeným zbožím, dětské hřiště, hřiště pro volejbal a tenis. K dispozici pro kulturní a společenské akce je kulturní dům. Kolem celé obce je vybudována stezka vhodná pro cyklisty i pěší turisty. Obec je členem DSO mikroregion Strážnicko.

 

OÚ: Žeraviny 44, 696 63 Hroznová Lhota

Tel.: +420 518 327 123, ou.zeraviny@seznam.cz, www.zeraviny.cz

ŽeravinyŽeraviny