Fotbalové hřistě

Galerie ak. malíře J. M. Minaříka v Heřmani

Hřbitov Heřmaň

Kostel sv. Václava

Kulturní dům

Mlýnský rybník

Obecní úřad, pošta