Abertamy

Abertamy jsou malebné horské město a rekreační středisko, rozkládající se v oblasti Krušných hor. Město najdeme 25 km severním směrem od Karlových Varů. Abertamy byly založeny jako hornická osada a v jejich okolí se původně těžilo stříbro. Později byly povýšeny na horní královské město. Po 2. světové válce bylo v okolí města objeveno bohaté naleziště uranu a byly tu otevřeny doly. Město je ideální pro cyklovýlety, pěším pak může nabídnout tři naučné stezky a v okolí města je možné navštívit národní kulturní památku Důl Mauritius jako svědectví historické těžby cínu. Jihovýchodním směrem se nad městem zvedá turisticky vyhledávaný vrchol Plešivec (1028 m n. m.), na jehož vrcholku je horský hotel Plešivec s rozhlednou.

 

MěÚ: Farní 2, 362 35  Abertamy

Tel.: +420 774 485 111, infoabertamy@seznam.cz, www.abertamy.eu

Abertamy

Bečovská botanická zahrada

Bečovská botanická zahrada

Bečovská botanická zahrada

Bečovská botanická zahrada o rozloze 9 ha je původně jednou z nejvýznamnějších historických sbírkových zahrad v Čechách. Kromě poznávání vám nabízí řadu zážitků. Pro návštěvníky jsou připraveny unikátní dřeviny, vyhlídky, altány i meditační koutky. U Korunního rybníka se nachází pískové pláže, k bezplatnému zapůjčení jsou k dispozici i loďky. Ke skalnímu lezení láká 1. česká bioferrata.

 

Bečovská botanická zahrada, 364 64 Bečov nad Teplou, tel.: +420 736 642 792, zocsopberkut@seznam.cz,

www.becovskabotanicka.cz

Bečovská botanická zahrada

Bečovská botanická zahrada

Bečovská botanická zahrada o rozloze 9 ha je původně jednou z nejvýznamnějších historických sbírkových zahrad v Čechách. Kromě poznávání vám nabízí řadu zážitků. Pro návštěvníky jsou připraveny unikátní dřeviny, vyhlídky, altány i meditační koutky. U Korunního rybníka se nachází pískové pláže, k bezplatnému zapůjčení jsou k dispozici i loďky. Ke skalnímu lezení láká 1. česká bioferrata.

 

Bečovská botanická zahrada, 364 64 Bečov nad Teplou, tel.: +420 736 642 792, zocsopberkut@seznam.cz,

www.becovskabotanicka.cz

Bečovská botanická zahrada

Bečovská botanická zahrada

Sbírková zahrada byla založena za posledního majitele panství Jindřicha z Beaufort-Spontin a jeho ženy Marie. Od 2. sv. války však nebyla udržovaná a z původního bohatství bylin se zachovalo minimum. Zahrada však díky úsilí několika nadšecům vstává z mrtvých.

Rozsáhlý park se nacházel mimo vlastní areál zámkunaproti nádraží přes řeku Teplou. Otcem Marie Beaufort byl hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca, zakladatel Průhonického parku. Zadání vybudovat sbírkovou zahradu se úspěšně zhostil vrchnostenský zahradník Johann Koditek. V letech 1925–1927 byl zakoupen nevyužívaný svah o velikosti 19 hektarů. Během parkových úprav bylo přemístěno přes 7000 m3 zeminy a vybudován přibližně jeden kilometr cest. Expozice byly věnovány kolekcím rostlin různých světadílů. Samozřejmostí byly prvky drobné zahradní architektury jako odpočívadla, altány a vyhlídky. V roce 1931 již v zahradě rostlo 321 rostlinných rodů v 1005 druzích většinou po 3 exemplářích. Ve stejném roce pak vznikla ještě část zvaná „alpská louka“, kde bylo vysázeno dalších téměř 300 druhů. Každoročně byl aktualizován soupis rostlin s jasným číslováním, plánkem výsadby a krátkým popisem.

Od 2. světové války do roku 2005 byla zahrada téměř bez jakékoliv údržby. Do obnovy zahrady se však zapojila Základní organizace ČSOP Berkut. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Plzni, Správu státního hradu a zámku v Bečově, Městem Bečov, Správou CHKO Slavkovský les i Lesů ČR byla zahájena rekonstrukce zahrady.

V areálu zahrady se dodnes zachovala řada cenných vzrostlých jehličnanů – jedlí, jedlovců, douglasek i smrků. Ze zdejších vzácných listnatých dřevin stojí za zmínku zmarličník či korkovník amurský, tzv. Korkovník pana Koditka, který je „Stromem hrdinou“ České republiky pro rok 2006. Do konce roku 2012 chtějí ochranáři v devítihektarovém areálu vysázet více než tři tisícovky nových rostlin a dřevin. Konkrétně 2 500 trvalek a skalniček, stovku popínavých rostlin, více než tisícovku jehličnatých a listnatých keřů a také 70 stromů. Při návštěvě bečovské zahrady můžete získat publikaci Cesty zámeckých pánů a na fotografiích porovnat, jak jednotlivá místa vypadala ve třicátých letech a v roce 2010, a tak se přesvědčit, jak se do současnosti části zahrady změnily.

Součástí botanické zahrady v Bečově je také unikátní 
bioferrata, první česká skalní stezka zaměřená na skalní vegetaci. Nejjednodušší varianta vede pozvolnou lesní pěšinou a zvládnou ji i rodiny s dětmi.

 

(Zdroj: www.kudyznudy.cz

www.becovskabotanicka.cz

Bečovská botanická zahrada

Bochov

Město Bochov se nachází 16 km jihovýchodně od Karlových Varů. Žije zde asi 2 000 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. Město Bochov bylo založeno coby hornická osada, avšak zdejší nevelké zásoby cínu se brzy vyčerpaly a hlavní obživou obyvatel se stalo zemědělství, řemesla a obchod. Narodil se zde Karl Zimmer (1817—1891), český a rakouský lékař a politik německé národnosti. Historický střed obce tvoří čtvercové náměstí Míru, na kterém se nachází socha svatého Jana Nepomuckého, radnice, věžová studna a žulová kašna. Městem protéká Bochovský potok, na kterém jsou dva rybníky: Křížový a Panský. Město leží při hlavní silnici I/6 spojující krajské město s Prahou. Západně od centra se na kopci tyčí zřícenina hradu Hungerberg, který je od roku 1958 chráněn jako kulturní památka ČR. Pomník padlým hrdinům z 1. světové války, který byl postaven roku 1924 na připomínku 108 padlých občanů Bochova, se nachází na vyvýšenině jižně od města. Mezi místní památky patří také hrad Hartenštejn, který byl založen před rokem 1473. Zrekonstruovaná Karlovarská věž hradu Hartenštejn nyní slouží jako rozhledna. Hrad je přístupný celoročně. Kostel svatého Jakuba, stojící osamoceně v polích jihozápadně od Bochova, pochází již z konce 13. století. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Kostel je obklopen skupinou památných stromů, které se nazývají Jakobovy lípy. Okolí města je intenzivně zemědělsky využíváno, přesto téměř jednu třetinu katastru tvoří lesy. Bochov také protínají dvě značené cyklotrasy.

 

MěÚ: náměstí Míru 1, 364 71 Bochov

Tel.: +420 353 670 121, podatelna@mesto-bochov.cz

www.mesto-bochov.cz

Bochov

Bochovsko

Bochovsko je název pro území rozprostírající se jihovýchodním směrem od krajského města Karlovy Vary, v blízkosti města Bochov, které je vklíněné mezi Doupovské hory a Slavkovský les. Území protíná silnice I/6, která tvoří hlavní dopravní spojení mezi krajským městem a Prahou. Bochovsko tvoří město Bochov a jeho 17 místních částí, které leží na 19 katastrálních územích, rozprostírajících se na ploše o rozloze 95,7 km². Mezi místní části města Bochov patří Číhaná, Dlouhá Lomnice, Herstošice, Hlineč, Javorná, Jesínky, Kozlov, Mirotice, Německý Chloumek, Nové Kounice, Pávice, Pěčkovice, Polom, Rybničná, Sovolusky, Teleč, Těšetice a Údrč. Území je protkáno několika značenými či neznačenými cyklistickými a turistickými trasami, které vás zavedou k mnoha zajímavým místům tohoto regionu. Mezi nejvýznamnější lákadla Bochovska patří hrad Hartenštejn, který lze zařadit mezi významné atrakce celého Karlovarska. Dále přírodní památka Viklan, kterou tvoří osamocený žulový kámen zvaný Dominik, a opuštěný lom Čedičové varhany u Hlinek, kde se nacházejí čedičové výlevy se sloupcovitou odlučností, lidově nazývané kamenné varhany, které v minulosti vznikly smršťováním lávového proudu při jeho chladnutí. Na Bochovsku se nachází také několik rybníků, které jsou typické především pro okolí města Bochov a místní část Údrč. Na rybnících se vyskytuje mnoho druhů vodního ptactva, které zde hnízdí, a další druhy, které se tu zastavují na tahu.

 

MěÚ: náměstí Míru 1, 364 71 Bochov

Tel.: +420 353 670 121, podatelna@mesto-bochov.cz

www.mesto-bochov.cz

BochovskoBochovskoBochovsko

Božičany

Obec Božičany se nachází v Podkrušnohoří v nadmořské výšce 424 m. Obec byla založena jako lesní lánová obec podél Černého potoka. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1359. Jedinou církevní stavbou v katastru obce je barokní kaplička sv. Michaela z 2. poloviny 18. století, která byla postavena z prostředků věřících a církve. Významnou dominantou Božičan je budova školy, která byla postavena v roce 1893. Původně byla dvoupatrová, jelikož ale počet obyvatel v obci stále rostl, a tím i počet žáků, bylo nutné přistavět ještě jedno patro a na budovu byla přistavěna věž s hodinami. Nástavba byla dokončena v roce 1906. Obec Božičany je historicky spjata s těžbou a zpracováním kaolinu. V dnešní době najdeme v Božičanech obecní úřad, poštu, mateřskou a základní školu, obchody a restauraci.

 

OÚ: Božičany 96, 362 26 Božičany

Tel.: +420 353 951 323, info@bozicany.cz, www.bozicany.cz

Božičany Božičany

Bražec

Obec Bražec s místními částmi Javorná a Dolní Valov se nachází 5 km od města Bochov, na jižním úpatí Doupovských hor, na kraji vojenského újezdu Hradiště. Obec vznikla k 1. lednu 2016 oddělením části VVP Hradiště v rámci optimalizace vojenských újezdů. V severní části nad obcí se nachází vrch Kostelní Horka, kde stávala jedna z nejstarších tvrzí v Českých zemích, a kostel sv. Bartoloměje, který dnes připomíná pouze část schodů a hřbitovní zdi. V těsné blízkosti obce se nachází národní přírodní památka Bražecké hliňáky. Jedná se o komplex rybníků, tůní, mokřadů a luk, koncentrovaný na malém prostoru s velmi rozmanitou a chráněnou faunou a flórou. Obec je součástí cyklostezky po okraji Doupovských hor a VVP Hradiště, která nabízí jízdu zapomenutým, ale o to krásnějším krajem.

 

OÚ: Bražec 37, 364 71  Bochov

Tel.: +420 353 230 366, obec@brazec.cz, www.brazec.cz

BražecBražec

Březová

Obec Březovou najdeme 4 km od Karlových Varů proti proudu řeky Teplé. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1543. O pár let později, roku 1579, vystavěl mlynář Pirker mlýn zvaný „Pirkermühle“. Kolem roku 1614 byla dostavěna kovárna „Hammer“, podle které byla obec pojmenována “Pirkermühle Hammer“. V roce 1711 se zde zastavil při své návštěvě Karlových Varů ruský car Petr Veliký, aby ukoval svému koni podkovu a železný prut. Architektura obce se díky přírodním podmínkám rozvíjela podél tří vodních toků, řeky Teplé a jejích dvou přítoků Lomnického a Cínového potoka. V obci se nachází kostel „Jméno Panny Marie“, hrázděný Starý mlýn, vycházkové stezky a altány (1884 – Körnerova vyhlídka). Největší rozkvět obec zaznamenala na konci 19. století, kdy se stala výletním místem světových lázní – Karlových Varů.

 

OÚ: Hamerská 104/38 Březová, 360 01 Karlovy Vary 1

Tel.: +420 353 228 022, starosta@brezovaukv.cz, www.brezovaukv.cz

BřezováBřezová

Čichalov

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1386. Roku 1389 se poprvé uvádí zdejší tvrz jako sídlo zemana Hereše z Čichalova, jeho potomci zde poté vládli až do roku 1530. Obec se skládá ze čtyř částí – Čichalov, Kovářov, Mokrá a Štoutov. Žije zde zhruba 150 obyvatel. Nejvýznamnější památkou obce je původní gotický kostel Všech svatých z první poloviny 14. století, který stojí v místech zaniklé obce Vakov. V Čichalově se nachází kaple svatého Jana a Pavla z 19. století. První písemná zmínka o obci Kovářov pochází z roku 1373, v obci najdeme kapličku. Mokrá se nachází východně od Čichalova, první písemná zmínka je z roku 1463, v místním lomu se těží velmi kvalitní čedič. Štoutov se nachází východně od Čichalova, první písemná zmínka pochází z roku 1428, najdeme zde kapličku.

 

OÚ: Čichalov 55, 364 52 Žlutice

Tel.: +420 353 393 348, obeccichalov@volny.cz, www.cichalov.cz

Čichalov

Dalovice

Obec Dalovice tvoří v současnosti tři sloučené obce - Dalovice, Všeborovice a Vysoká. Rozkládá se na soutoku Vitického potoka s řekou Ohří, která tvoří jihozápadní hranici s městem Karlovy Vary. Založení obce se datuje do roku 1498. V obci se nachází kostel Panny Marie Utěšitelky. Jedná se o pseudorománský kostel postavený v roce 1929. Do hlavního průčelí je vestavěna zajímavě řešená hranolová věž, částečně zasahující do konstrukce původní kaple z roku 1898. Nový zámek, vystavěný v letech 1874—1875 tehdejším majitelem zdejšího panství baronem Fridrichem Riedl von Riedelsteinem, a busta básníka K. T. Körnera jsou společně se zámeckým parkem, ve kterém se nachází, nemovitou kulturní památkou. V parku rovněž najdeme památný strom Körnerův dub. Patří mezi nejstarší v ČR, odhadované stáří je 700 až 900 let. Obvod kmene je 887 cm a výška 18 m. Památný dub přežil i požár ze dne 28. června 1994, který zdolávaly dva hasičské sbory více než šest hodin. Po tomto požáru byl strom dendrologicky ošetřen a zabezpečen proti vandalům. V ulici Hlavní se nachází nový společenský objekt. Na jeho místě původně stála vila ředitele porcelánky, tzv. „Fabrikvilla“, ve tvaru písmene „U“, obklopená parkem s květinovými záhony a vodotryskem. Od r. 1952 do r. 1992 sídlila v budově mateřská škola, pro dům se vžil název „Kamenná školka“. Po přestěhování mateřské školky byl dům nevyužit a postupně chátral. V roce 2014 došlo k demolici a na původních základech k výstavbě zcela nového objektu. Tato stavba získala Zlatou cihlu a Cenu hejtmana.

 

OÚ: Hlavní 82/25, 362 63 Dalovice

Tel: +420 353 222 789, podatelna@ou-dalovice.cz

www.ou-dalovice.cz

DaloviceDalovice

Děpoltovice

Obec leží asi sedm kilometrů severně od Karlových Varů v podhůří Krušných hor, v nadmořské výšce 492 m. Obec byla založena v krajině, kterou získal jako tzv. hroznětínský újezd tepelský klášter. První písemná zmínka o obci coby klášterním příslušenství pochází z roku 1273. Od 16. století se v písemných pramenech uvádí, že byla obec změněna v centrum statku s tvrzí. Starý zámek vznikl přestavbou středověké tvrze a dnes slouží jako restaurace a ubytovací prostory. Nový zámek má podobu dvoukřídlé budovy z 2. poloviny 17. století, v současné době je však v havarijním stavu. V obci se dále nachází barokní kostel sv. Michala z 18. století a v části Nivy barokní kaple rovněž z 18. století. Vedle kapličky roste lípa, která je památným stromem.

 

OÚ: Děpoltovice 44, 362 25 p. Nová Role

Tel.: +420 353 951 217, info@obecdepoltovice.cz, www.obecdepoltovice.cz

Děpoltovice

Doupovské Hradiště

Doupovské Hradiště se nachází v okrese Karlovy Vary, 16 km východním směrem od svého okresního města. Historie obce se začala psát teprve nedávno, jelikož bylo nynější katastrální území součástí vojenského újezdu Hradiště. Území obce sice bylo již od roku 2006 tzv. zpřístupněnou oblastí vojenského újezdu, samotná obec vznikla teprve až k 1. lednu 2016, kdy byl vojenský újezd zmenšen. Administrativně se obec dělí na čtyři části – centrem je sídlo Lučiny,  včetně území téměř zaniklé osady Činov. K obci dále patří ves Dolní Lomnice a osada Svatobor. Významnou kulturní památkou v místní části Svatobor je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl založen v roce 1358 a v současné době prochází rekonstrukcí. Skrz Doupovské Hradiště protéká Lučinský potok, severně od obce se nachází Harmanovský kopec o nadmořské výšce 535 metrů. Obcí prochází cyklotrasa číslo 2249 z Ostrova podél hranice vojenského újezdu do Valče. Na území obce se nachází rozhledna Bučina, kterou nechal na vrchu Bučina nad obcí Kyselka vystavět v době kolem roku 1880 tehdejší majitel zdejších lázní Heinrich Mattoni. Kamenná válcová stavba dosahuje celkové výšky 13 m, na zastřešený vyhlídkový ochoz ve výšce 10 m vede schodiště s 62 kamennými stupni. Z vyhlídkové plošiny se vzrostlými stromy nabízí částečně omezený výhled do údolí řeky Ohře s obcemi Kyselka a Radošov, zčásti také na hraniční pohoří Krušných hor s Klínovcem na severním obzoru. Jihozápadním směrem lze spatřit část Doupovských hor a skalní ostroh se zříceninami hradu Andělská Hora. Na západním okraji Doupovských hor se nachází přírodní památka Skalky skřítků. Jedná se o unikátní seskupení několika desítek pseudokrasových dutin, které jsou hluboké od několika desítek centimetrů až k přibližně pěti metrům, nejširší má průměr okolo jednoho metru. Nezvyklá pravidelnost „chodbiček“ o kruhovém či oválném průřezu vedla k řadě dohadů o jejich vzniku. Turistické stezky v okolí Doupovského Hradiště vedou po okrajových částech Doupovských hor. Díky dlouholeté existenci vojenského prostoru jsou Doupovské hory jedním z významných území České republiky z hlediska výskytu řady zvláště chráněných a ohrožených druhů ptáků –předmětem ochrany je 11 druhů. I proto se tato oblast právem řadí mezi nejcennější a ekologicky nejhodnotnější území střední Evropy. Přijďte se do obce Doupovské Hradiště a jejího okolí podívat, své návštěvy tohoto do nedávna veřejnosti nepřístupného území nebudete litovat.

 

OÚ: Lučiny 1, 362 72 Doupovské Hradiště

Tel.: +420 353 228 570, podatelna@doupovskehradiste.cz

www.doupovskehradiste.cz

Doupovské HradištěDoupovské HradištěDoupovské HradištěDoupovské Hradiště

Farma Hory

Komplex Farmy Hory se rozkládá 2 km od Karlových Varů v malé vesničce jménem Hory. V tomto moderním areálu si na své přijdou milovníci přírodních krás, dobrého jídla, nadstandardních podmínek pro ustájení koní a v neposlední řadě zájemci o ubytování v těsné blízkosti CHKO Slavkovský les. Farma Hory také nabízí plné služby v oblasti ustájení koní, podmínky pro trénink v hale, kruhovce a opracovištích.

 

Farma Hory, Hory 105, 360 01 Karlovy Vary

Tel.: +420 351 120 149, info@farma-hory.cz,

www.farma-hory.cz

Farma Hory

Golf & Spa Resort Cihelny

Golf & Spa Resort Cihelny

Golf & Spa Resort Cihelny

V malebném údolí řeky Teplé leží Golf & Spa Resort Cihelny - místo jako stvořené pro relaxaci. Čtyřhvězdičkový wellness hotel stojící v areálu golfového hřiště splní i ty nejnáročnější představy o komfortním ubytování s bazénem, saunami, jacuzzi a masážemi. Samozřejmostí je bar a restaurace se zahrádkou a grilem. Navštivte nás a načerpejte novou energii.

 

Cihelny 7, Karlovy Vary, 364 64 Bečov nad Teplou, tel.: +420 773 759 578,

reception@golfresortcihelny.cz,

www.golfresortcihelny.cz

Golf & Spa Resort Cihelny

Golf & Spa Resort Cihelny

V malebném údolí řeky Teplé leží Golf & Spa Resort Cihelny - místo jako stvořené pro relaxaci. Čtyřhvězdičkový wellness hotel stojící v areálu golfového hřiště splní i ty nejnáročnější představy o komfortním ubytování s bazénem, saunami, jacuzzi a masážemi. Samozřejmostí je bar a restaurace se zahrádkou a grilem. Navštivte nás a načerpejte novou energii.

 

Cihelny 7, Karlovy Vary, 364 64 Bečov nad Teplou, tel.: +420 773 759 578,

reception@golfresortcihelny.cz,

www.golfresortcihelny.cz

Golf & Spa Resort Cihelny

Golf & Spa Resort Cihelny

V malebném údolí řeky Teplé leží Golf & Spa Resort Cihelny - místo jako stvořené pro relaxaci. Čtyřhvězdičkový wellness hotel stojící v areálu golfového hřiště splní i ty nejnáročnější představy o komfortním ubytování s bazénem, saunami, jacuzzi a masážemi. Samozřejmostí je bar a restaurace se zahrádkou a grilem. Navštivte nás a načerpejte novou energii.

 

www.golfresortcihelny.cz

Golf & Spa Resort Cihelny

Horní Blatná

Město se nachází ve vrcholových partiích Krušných hor. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1518 a území bylo spjato s těžbou cínu a důlní činností. Historické jádro města patří k nejzachovalejším v Krušných horách. Horní Blatná je městskou památkovou zónou. Ve městě se nachází muzeum a množství kulturních památek – kostel a kaple sv. Kříže, fara, měšťanské domy, množství soch a sousoší.

 

MěÚ: nám. sv. Vavřince 1,

362 37 Horní Blatná, tel.: +420 353 892 768,

starosta.horniblatna@volny.cz,

www.horni-blatna.cz

Horní Blatná

Hrad a zámek Bečov nad Teplou

Hrad a zámek Bečov nad TeplouHrad a zámek Bečov nad Teplou

Hrad a zámek Bečov nad Teplou

Udělejte si výlet na jeden z nejzachovalejších českých hradů, který se může pyšnit unikátní památkou evropského významu - relikviářem sv. Maura, který se stářím a hodnotou blíží českým korunovačním klenotům.

Uprostřed hlubokého údolí nad řekou Teplá se na vysoké skále tyčí majestátní hrad Bečov. Jeho počátky souvisí s křižovatkou důležitých cest, kdy se při jejich průjezdu vybíralo clo. Největší bohatství majitelé hradu získali během 14. až 16. století, když byla těžba cínu v této oblasti na svém vrcholu.   Hrad Bečov se řadí mezi jeden z nejzachovalejších českých hradů. A to proto, že už v renesanci nevyhovoval náročným reprezentativním požadavkům a nárokům na bydlení a byl využíván pouze jako hospodářská budova. Počátkem 18. století byl na základech dělové bašty vystavěn nový, pozdně barokní zámek. Přiléhala k němu kuchyně a terasové zahrady. Z přízemí nové zámecké budovy na severní straně vedlo dvouramenné schodiště a uprostřed byl bazén. Na terasy, které zdobily bazénky a fontány, byl přístup přímo ze zámeckých pokojů.

Nejvzácnějším klenotem, který je na zámku k vidění, je vzácný relikviář svatého Maura. Jeho vlastníkem byl rod Beaufort-Spontin. Beaufortové však za války spolupracovali s německými okupanty, a když válka končila, zřejmě relikviář ukryli do zásypu hradní kaple s tím, že se pro něj brzy vrátí. Vzácný relikviář však zůstal v zemi ležet 40 let a unikátní památku vypátrali až 5. 11. 1985 kriminalisté pomocí detektoru kovů. Relikviář je vypracován do nejmenších podrobností, najdeme zde i tzv. gemy, které pocházejí z 1. až 3. století našeho letopočtu. O sv. Maurovi víme pouze to, že byl kněž, který poté, co pokřtil několik desítek křesťanů, byl spolu s nimi sťat v 1. nebo 3. století našeho letopočtu.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.zamek-becov.cz

 

 

Hrad a zámek Bečov nad TeplouHrad a zámek Bečov nad Teplou

Hrad Loket

Hrad Loket

Hrad Loket

Středověký hrad na výrazném skalním ostrohu, za tří stran obklopený řekou Ohří, je srdcem malebného městečka. Díky 26 m vysoké hradní věži si můžete všechno pěkně prohlédnout z ptačí perspektivy, včetně náměstí s barokním sloupem Nejsvětější Trojice, historických měšťanských domů a zbytků hradeb.

Opevněné město Loket s hradem mnozí nazývali "klíčem ku Království českému". Ve středověku se totiž říkalo, že kdo dobude Loket, dobude celé Česko. Otec vlasti, Karel IV., zařadil Loket po boku Karlštejna mezi sídla, která nesmějí být české koruně nikdy zcizena. Místní hrad však patřil k nejpevnějším místům Evropy a za jeho hradby se nedostali ani velcí válečníci.

Hrad Loket je prodchnut historií, příznivci tajemných příběhů a záhad si tu přijdou na své, hlavně v expozici útrpného práva, neboli tortury. Útrpné právo, neboli způsob jak vymoci z obžalovaného doznání, mělo několik stupňů. K nejmírnějším patřilo zastrašování slovem (territio verbalis), k nejhrůznějším pak mučení mučícími nástroji. Řada způsobů týrání je barvitě popsána v knize Malleus Maleficarum neboli Kladivo na čarodějnice, kterou vydala katolická inkvizice. Pohybující se figuríny v životní velikosti předvádí několik způsobů mučení spolu s nervy drásajícím zvukovým doprovodem. V roce 2015 došlo rozšíření expozice, a to o dvě nové kobky ve dvou místnostech vedle rotundy.


V přízemí Hejtmanského domu si naopak můžete prohlédnout pohádkově něžnou výstavu porcelánu z produkce okolních továren, z nichž některé už bohužel neexistují. Stará škrtátka, stojánky na párátka ve tvaru postaviček, porcelánové hlavičky panenek, plastiky ve stylu art deco, dekory ze starých zákresových knih a ovšem i užitkový porcelán. Výraznou část výstavy tvoří také staré lázeňské koflíky.

Objekt 
rotundy a část křídla Dolní bašty byly nově zrekonstruovány a začleněny do průvodcovského okruhu, jež se tím rozšířil díky využití ochozu mezi markrabstvím a křídlem Dolní bašty. Zrekonstruovaný úsek zahrnuje chodbu, vlastní prostor bašty a přilehlou místnost a rotundu.

Tajemná atmosféra středověkého města 
s legendami o Pánovi skal zakletý meteorit, který zde uchovávají od 15. století, sem již v minulosti přitahovaly romantické básníky jako byl např. J. W. Goethe.

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.hradloket.cz

Hrad Loket

Jan Becher Muzeum

Jan Becher Muzeum se nachází v bývalé továrně Becherovky, kterou nechal postavit v roce 1867 Jan Becher. Díky zrekonstruovaným sklepním prostorům mají návštěvníci možnost projít se místy, která spojuje slavný Becherovod, nasát vůni Becherovky v místnostech pod kamennými klenbami a obdivovat krásu a trvanlivost původních sudů. Muzeum dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším turistickým atrakcím v Karlových Varech – v loňském roce jej navštívilo přes 50 tisíc návštěvníků. Interaktivní expozice nabízí historii Becherovky a seznamuje s jednotlivými fázemi výroby – od míchání bylin až po expedici. Součástí muzea je i firemní prodejna, kde si návštěvníci mohou kromě Becherovky za zvýhodněnou cenu zakoupit i další produkty firmy Jan Becher či suvenýry.

 

Jan Becher Muzeum, T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary

Tel.: +420 359 578 142, vstupenky@pernod-ricard.com, www.becherovka.cz

Jan Becher Muzeum

Jan Becher Muzeum

Jan Becher Muzeum se nachází v bývalé továrně Becherovky, kterou nechal postavit v roce 1867 Jan Becher. Díky zrekonstruovaným sklepním prostorům mají návštěvníci možnost projít se místy, která spojuje slavný Becherovod, nasát vůni Becherovky v místnostech pod kamennými klenbami a obdivovat krásu a trvanlivost původních sudů. Muzeum dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším turistickým atrakcím v Karlových Varech – v loňském roce jej navštívilo přes 50 tisíc návštěvníků. Interaktivní expozice nabízí historii Becherovky a seznamuje s jednotlivými fázemi výroby – od míchání bylin až po expedici. Součástí muzea je i firemní prodejna, kde si návštěvníci mohou kromě Becherovky za zvýhodněnou cenu zakoupit i další produkty firmy Jan Becher či suvenýry.

 

Jan Becher Muzeum, T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary

Tel.: +420 359 578 142, vstupenky@pernod-ricard.com, www.becherovka.cz

Jan Becher Muzeum

Jezdecký klub Farma Hory

Komplex Farmy Hory se rozkládá 2 km od Karlových Varů v malé vesničce jménem Hory. V tomto moderním areálu si na své přijdou milovníci přírodních krás, dobrého jídla, nadstandardních podmínek pro ustájení koní a v neposlední řadě zájemci o ubytování v těsné blízkosti CHKO Slavkovský les. Farma Hory také nabízí plné služby v oblasti ustájení koní, podmínky pro trénink v hale, kruhovce a opracovištích.

 

Farma Hory, Hory 105, 360 01 Karlovy Vary

Tel.: +420 351 120 149, info@farma-hory.cz,

www.farma-hory.cz

Jezdecký klub Farma Hory

Karlovarsko - zajímavosti regionu

Vítejte v regionu, jehož centrem jsou nejznámější lázně v Evropě – Karlovy Vary. Město nesoucí jméno svého zakladatele, krále a císaře Karla IV., leží na soutoku řek Ohře a Teplá a aktuálně disponuje 16 minerálními prameny. Karlovarská honosnost a majestátnost vás oslní. Není tedy divu, že právě ve Varech se každoročně koná Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Stejně jako festival je ve světě známý také pojem „karlovarský porcelán“, který zde má tradici trvající více než 200 let. Základní surovina pro výrobu porcelánu – kaolin je v karlovarském regionu jednou z nejkvalitnějších na světě.

 

Bezpochyby nejznámějším pramenem Varů je Vřídlo. Vyvěrá na pravém břehu říčky Teplé přímo v centru města a díky svému tlaku vytváří unikátní gejzír dosahující výšky až 12 metrů a teploty 72 °C. Na opačném břehu Teplé se skví vyhlášená Mlýnská kolonáda. Pseudorenesanční kamenná stavba byla postavena v 19. století podle návrhu architekta Josefa Zítka a jedná se o největší lázeňskou kolonádu ve městě. Na šarmu jí přidává 12 alegorických pískovcových soch a samozřejmě 5 pramenů, které zde vyvěrají.

 

Dalším z mnoha zdejších architektonických skvostů je pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla, který byl vystavěn v letech 1893—1898 v byzantském stylu.

 

Na závěr se na Vary podívejte pěkně z výšky a vyjeďte lanovkou na vrchol nad Grandhotelem Pupp, kde se nachází kamenná rozhledna Diana. Po jejím zdolání můžete pokračovat na vyhlídku Jelení skok. S ní je spojena legenda o Karlu IV., který uštval loveného jelena natolik, že ten raději skočil ze skály. V místě, kde dopadl, vytryskl minerální pramen.

 

Zdejší region je na lázně mimořádně bohatý. Jen kousek od Varů na řece Ohři leží Mattoniho lázně v Kyselce. Jak napovídá jméno, dnešní podobu místu vtiskl především Heinrich Mattoni. Muž, který dal zdejší vodě jméno, tu má i své muzeum. Bohužel na jeho lázně se po druhé světové válce zapomnělo. Dnes se tak majitelé snaží zvrátit již značně pokročilý proces chátrání, který národní kulturní památku sužuje.

 

Ani po Kyselce ale s lázněmi nekončíme. Směrem k Božímu Daru, kde stojí rozhledna Klínovec, najdete první radonové lázně na světě – léčebné lázně Jáchymov. Hlavním nositelem léčebných schopností je tu voda obohacená o radon, která vyvěrá ze zdejšího dolu.

 

Máte už lázní dost? Nebojte, v nabídce máme také hrady a zámky. Ten nejpohádkovější hledejte v Klášterci nad Ohří. Za dalšími se můžete vydat do Ostrova, Chyše či do Valče, kde najdete jednu z nejkrásnějších barokních zahrad. Za zmínku stojí kromě známého hradu Loket také hrad a zámek v Bečově a nedaleká Bečovská botanická zahrada s tzv. bioferratou – první českou skalní stezkou zaměřenou na skalní vegetaci. Na zámku v Bečově se nachází významná památka, kterou je Relikviář svatého Maura. Co do hodnoty je tato zlatnická památka srovnatelná s korunovačními klenoty. Minout byste neměli ani klášter v Teplé disponující hned několika zajímavými prohlídkovými okruhy.

 

Z přírodních krás doporučujeme tzv. Skalky skřítků u Doupovského Hradiště nebo Vlčí jámy u Horní Blatné. Své kouzlo mají i oblíbené rozhledny jako Hartenštejn, Bučina, Pajndl, Třasák či Blatenský vrch. Ještě stále váháte? Není proč – Karlovarsko uzdravuje, a to nejen vodou a přírodou, ale i sportem. Přijeďte se přesvědčit třeba do Golf Resortu Cihelny.

 

Ať přijedete v létě, nebo v zimě, Karlovarsko vás chytí a už nepustí. Slibujeme!

Karlovarsko - zajímavosti regionuKarlovarsko - zajímavosti regionuKarlovarsko - zajímavosti regionuKarlovarsko - zajímavosti regionuKarlovarsko - zajímavosti regionuKarlovarsko - zajímavosti regionuKarlovarsko - zajímavosti regionuKarlovarsko - zajímavosti regionuKarlovarsko - zajímavosti regionu

Karlovy Vary

Lázeňská 2075/14, 360 01 Karlovy Vary

Tel.: +420 773 290 632,

infocentrum@karlovyvary.cz

www.karlovyvary.cz

Klášter Teplá

Klášter Teplá

Klášter Teplá

Budete si moci prohlédnout dosud nepřístupné části kláštera: malý a velký muzejní sál, a pracovnu knihovníka, historická knihovna i s pohledem do knihovny shora - z úrovně druhé galerie. Součástí expozice je kompletní sbírka portrétů všech opatů, kteří vedli klášter od 12. až do 20. století.

Na řece Teplé, v Tepelské vrchovině na západě Čech leží nedaleko Mariánských Lázní město a klášter Teplá. Proslulý premonstrátský klášter založil v roce 1193 český velmož blahoslavený Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Jeho ostatky jsou uloženy v severní kapli.

Na přelomu 17. a 18. století byl klášter skvěle barokně přestavěn K. Dienzenhoferem. Poslední období rozkvětu zažil klášter na přelomu 19. a 20. století, kdy byla vybudována nová knihovna a muzeumspolu s parkem. Hospodářsky klášter podlomila pozemková reforma po vzniku Československa a nacistická okupace. V roce 1990 se do kláštera vrátili premonstráti a dochází k postupné obnově.

V revitalizovaných prostorách je připraveno několik nových výukových poznávacích okruhů, které budou přístupné jak dětem, tak i dospělým. Poutavou formou přiblíží nejen historii premonstrátů a historickou úlohu kláštera, ale i jeho současnost.

V doprovodu průvodce - animátora se návštěvníci projdou opravenými klášterními sály či jeho podzemím. Získají tak vědomosti o stavebním vývoji klášterních budov nebo o životě klášterní komunity v minulosti a dnes.

Klášterní knihovna obsahuje 100 000 svazků a patří k nejstarším a nejvýznamnějším historickým knihovnám v České republice. Jsou zde vzácné rukopisy45 středověkých kodexů, prvotiskypaleotypy a staré listiny, hlavně teologické, ale i z vědních oborů ve všech světových jazycích.

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.klastertepla.cz

 

 

Klášter Teplá

Krásný Les

Obec Krásný Les se spolu se svými osadami Damice a Horní Hrad nachází na jihovýchodním úpatí Krušných hor zhruba 6 km severovýchodně od města Ostrov. První zmínky pocházejí již z první poloviny 13. století. Ze stejného století pravděpodobně pochází hrad Hauenštejn, který byl součástí hraničního opevnění. V současné době je hrad postupně rekonstruován, v sezóně na hradě probíhá řada akcí, např. hudební festivaly Wicked Castle a Folková Ohře, konají se tu noční prohlídky, letní tábory a školy v přírodě. Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla, který v roce 1982 vyhořel. Dne 7. listopadu 1987 za účasti kardinála Františka Tomáška, arcibiskupa pražského a primase českého, byl rekonstruovaný kostel znovu vysvěcen.

 

OÚ: Krásný Les 20, 363 01 Ostrov

Tel.: +420 353 893 120, info@krasnyles.cz, www.krasnyles.cz

Krásný Les

Kyselka

Kyselka leží 11 kilometrů severovýchodně od Karlových Varů v úzkém lesnatém údolí řeky Ohře v nadmořské výšce 340 metrů. Obec se skládá z částí Nová Kyselka, Kyselka a Radošov. První zmínku o takzvané Bukové kyselce najdeme ve druhém vydání balneologického spisu Dr. W. Payera z roku 1522. Zhruba kilometr severovýchodně od Kyselky se nachází jedna z nejstarších a historicky nejzajímavějších částí obce Kyselka – Radošov. Část obce Radošov vznikla patrně již ve 12. století na místě přechodu obchodní cesty přes řeku Ohři. Po dlouhá staletí stával v Radošově krytý dřevěný most přes řeku Ohři, který byl postaven roku 1364 na místě takzvaného Radovanova brodu. V roce 1986 byl most zničen požárem a v roce 2003 byl znovu obnoven. V Radošově se dále nachází kostel sv. Václava, který byl postaven v první polovině 14. století. V době kolem roku 1768 byl kostel pozdně barokně přestavěn. Nevyužité dřevo z přestavby objektu bylo následně použito při opravě poničeného historického dřevěného krytého mostu v Radošově. V roce 1858 byla provedena poslední stavební adaptace kostela, během které byla přistavěna nová hranolová zvonová věž. Od roku 2015 je kostel ve vlastnictví obce a postupně prochází obnovou. Na levém břehu Ohře se nachází starý smírčí kříž a na hranici Kyselky a Radošova vývěr Jindřichova pramene. Obec Nová Kyselka, do roku 1950 zvaná Rydkéřov, se nachází asi 1,5 km jihozápadně od Kyselky. Na návsi se nachází obecní kaple, která prošla v červnu roku 2012 celkovou rekonstrukcí a v roce 2015 byl do kaple slavnostně navrácen funkční zvon.

 

OÚ: Radošov 118, 362 72 Kyselka

Tel.: +420 353 941 127, sekretariat@obeckyselka.cz, www.obeckyselka.cz

KyselkaKyselka

Lázně Kyselka

První zmínku o takzvané Bukové kyselce najdeme ve druhém vydání balneologického spisu Dr. W. Payera z roku 1522. Kolem roku 1790 byla Buková kyselka již všeobecně známa a její voda byla stáčena a rozesílána v kameninových lahvích. Vítanou reklamou byla pro malé lázně návštěva řeckého krále Otty v roce 1852. Na jeho počest bylo hlavní zřídlo nazváno Ottův pramen. Největší lékařskou autoritou a propagátorem Kyselky byl v 19. století vynikající balneolog dr. Josef Löschner. Roku 1867 si vývoz Ottova pramene od hraběte z Neubergu pronajal karlovarský vývozce minerální vody Heinrich Mattoni. S obdivuhodnou energií zahájil velkorysou výstavbu lázní a vývoz Ottova pramene. Nechal v Kyselce vybudovat stáčírnu a expedici minerálky s obytnými budovami, sklady. Následovaly stavby lázeňských domů, hotelů, promenád, kolonády a vodoléčebného ústavu. Již kolem roku 1880 patřila Mattoniho kyselka k nejznámějším minerálním vodám světa. V roce 1948 byl majetek dřívější akciové společnosti Heinrich Mattoni v Kyselce znárodněn. Lázně sloužily dále svému účelu, ale nedosáhly rozsahu jako před první světovou válkou. Po roce 1970 se lázně Kyselka staly výhradně dětskou lázeňskou léčebnou a následnou reorganizací došlo k rozdělení na stáčírnu minerálních vod a lázně. Lázeňské budovy se od 70. let nacházely ve špatném stavu. V rámci privatizace v 90. letech budovy často měnily vlastníky, kteří nevěnovali domům dostatečnou pozornost a zanedbali údržbu. Od roku 2013 se památkově chráněné budovy v Kyselce systematicky a citlivě rekonstruují.

 

Lázně Kyselka, Nová Kyselka 28, 362 72 Kyselka

Tel.: +420 720 993 208, info@laznekyselka.org,

www.laznekyselka.org

Lázně Kyselka Lázně Kyselka Lázně Kyselka

Lázně Kyselka

První zmínku o takzvané Bukové kyselce najdeme ve druhém vydání balneologického spisu Dr. W. Payera z roku 1522. Kolem roku 1790 byla Buková kyselka již všeobecně známa a její voda byla stáčena a rozesílána v kameninových lahvích. Vítanou reklamou byla pro malé lázně návštěva řeckého krále Otty v roce 1852. Na jeho počest bylo hlavní zřídlo nazváno Ottův pramen. Největší lékařskou autoritou a propagátorem Kyselky byl v 19. století vynikající balneolog dr. Josef Löschner. Roku 1867 si vývoz Ottova pramene od hraběte z Neubergu pronajal karlovarský vývozce minerální vody Heinrich Mattoni. S obdivuhodnou energií zahájil velkorysou výstavbu lázní a vývoz Ottova pramene. Nechal v Kyselce vybudovat stáčírnu a expedici minerálky s obytnými budovami, sklady. Následovaly stavby lázeňských domů, hotelů, promenád, kolonády a vodoléčebného ústavu. Již kolem roku 1880 patřila Mattoniho kyselka k nejznámějším minerálním vodám světa. V roce 1948 byl majetek dřívější akciové společnosti Heinrich Mattoni v Kyselce znárodněn. Lázně sloužily dále svému účelu, ale nedosáhly rozsahu jako před první světovou válkou. Po roce 1970 se lázně Kyselka staly výhradně dětskou lázeňskou léčebnou a následnou reorganizací došlo k rozdělení na stáčírnu minerálních vod a lázně. Lázeňské budovy se od 70. let nacházely ve špatném stavu. V rámci privatizace v 90. letech budovy často měnily vlastníky, kteří nevěnovali domům dostatečnou pozornost a zanedbali údržbu. Od roku 2013 se památkově chráněné budovy v Kyselce systematicky a citlivě rekonstruují.

 

Lázně Kyselka, Nová Kyselka 28, 362 72 Kyselka

Tel.: +420 720 993 208, info@laznekyselka.org,

www.laznekyselka.org

Lázně KyselkaLázně KyselkaLázně Kyselka

Léčebné lázně Jáchymov

Léčebné lázně Jáchymov

Léčebné lázně Jáchymov

Lázně Jáchymov jsou ideálním místem pro váš aktivní odpočinek, ať už pěšky, či na kole, projeďte se v novém Trail Parku na Klínovci a užijte si mnoho volnočasových aktivit v blízkém okolí. Dokonalou relaxaci zažijete v Aquacentru Agricola s nabídkou lázeňských procedur. Každý si u nás vybere ubytování podle svých představ. Těšíme se na vaši návštěvu!

 

Léčebné lázně Jáchymov a. s.

T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov

Tel.: +420 353 836 000

info@laznejachymov.cz,

www.laznejachymov.cz

Léčebné lázně Jáchymov

Léčebné lázně Jáchymov

Lázně Jáchymov jsou jedinečné. První radonové lázně na světě vás opět postaví na nohy a pomohou dlouhodobě od bolestí. Léčí se zde pomocí radonové vody, která nemá na rozdíl od jiných zdrojů účinky chemické, ale energetické.

Unikátním zdrojem tohoto přírodního bohatství je v Jáchymově dodnes funkční důl, nejstarší v Čechách a pravděpodobně také v Evropě. Důl Svornost vznikl roku 1518 a na jeho dvanáctém patře, v hloubce 500 m pod zemí, se nalézají prameny radonové vody pojmenované např. po akademiku Běhounkovi nebo Marii Curii – Sklodowské.

Krušné hory nabízejí širokou nabídku sportovních a kulturních aktivit. Léčebné lázně Jáchymov a.s. mají výjimečné postavení v léčbě chorob pohybového aparátu díky unikátnímu základnímu léčebnému prostředku - radonovým minerálním vodám. Tento přírodní léčebný zdroj s vysokým obsahem radioaktivního plynu radonu, který je zdrojem měkkého alfa záření, má celkový intenzivní účinek na lidský organismus. Samotná léčba formou celotělových vanových koupelí má značný protizánětlivý a analgetický efekt, a přináší tak pacientům dlouhodobou úlevu od bolestí. Novodobou tradicí pro Lázně Jáchymov je medicínské pojetí lázeňské péče a také vynikající úroveň stravovacích a ubytovacích služeb.

Léčivá energie radonu vám od bolestí nejen pomůže, ale posílí i vaše zdraví. Lázeňská léčba probíhá pod dohledem lázeňského lékaře, který vám po vstupním vyšetření, dle vašeho zdravotního stavu, sestaví individuální léčebný program a předepíše ty nejvhodnější procedury. Základem většiny léčebných plánů jsou koupele v radonové vodě vhodně kombinované s nejmodernějšími metodami fyzikální terapie a odborné rehabilitace. Optimální léčebný efekt přináší 3-týdenní pobyt, minimální délka pobytu je 12 dní.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.laznejachymov.cz

 

Léčebné lázně Jáchymov

Léčebné lázně Jáchymov a. s.

Lázně Jáchymov jsou ideálním místem pro váš aktivní odpočinek, ať už pěšky, či na kole, projeďte se v novém Trail Parku na Klínovci a užijte si mnoho volnočasových aktivit v blízkém okolí. Dokonalou relaxaci zažijete v Aquacentru Agricola s nabídkou lázeňských procedur. Každý si u nás vybere ubytování podle svých představ. Těšíme se na vaši návštěvu!

 

Léčebné lázně Jáchymov a. s.

T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov

Tel.: +420 353 836 000

info@laznejachymov.cz,

www.laznejachymov.cz

Léčebné lázně Jáchymov a. s.

Mattoni Muzeum – Kyselka

Mattoni Muzeum – Kyselka

Mattoni Muzeum – Kyselka

Muzeum v Löschnerově pavilonu je věnováno především historii stáčení minerálních vod v Kyselce, která sahá až do roku 1873. Expozice muzea se soustředí především na Heinricha Mattoniho, zakladatele tradice dnešní společnosti KMV a na historii samotné značky Mattoni.

Muzeum je umístěno v památkově chráněném objektu Löschnerova pavilonu, který byl postaven roku 1907.  Sloužil jako provozovna, v níž se stáčela stejnojmenná minerálka. Budova inspirovaná švýcarskou alpskou architekturou nese jméno po lékaři Dr. Josefu Löschnerovi, příteli zakladatele tradice stáčení minerálek v Kyselce Heinricha Mattoniho.

Expozice muzea se věnuje především historii stáčení minerálních vod v Kyselce a zejména Heinrichu Mattonimu, který zdejší minerální vodu proslavil. Dále se zde dozvíte o všech společnostech, které v různých historických epochách minerální vodu do lahví stáčely. Prohlédnete si řadu historických dokumentů a dobových reálií, jako jsou fotografie, certifikáty ochranných známek, obchodní korespondence, mapy, projekty realizovaných i nerealizovaných staveb či historické lahve. Mezi vzácné předměty, se kterými se veřejnost ještě neměla možnost seznámit, patří např. dvoudílná rukopisná historická kniha o rodině Mattoni, jenž získal při dražbě v Německu ředitel Karlovarských minerálních vod Alessandro Pasquale. V expozici muzea je zařazen i historický trezor firmy Mattoni AG nebo originál litinové orlice, původně umístěné na jedné z budov lázní, která se kdysi po pádu rozbila na cca 15 kousků a nyní byla odborným pasířem opravena.


Součástí muzea jsou ale i 
interaktivní výstavní předměty a moderní technologie, které zpestří návštěvu muzea zejména dětem. Další zajímavostí pro děti může být i animovaný film, který vznikl z reklamního leporela firmy Mattoni z 30. let 20. století.
Nechybí ani rozsáhlá 
sbírka historických lahví, do nichž se stáčela karlovarská minerální voda v průběhu času. Stejně tak se můžete těšit na sbírku etiket, zdobící lahve Mattoni v minulosti i současnosti. Unikátem vztahujícím se k regionu je pak originální hodinový stroj z 16. století z věže kostela v Radošově, dnešní součást obce Kyselka.

V budoucnu má v muzeu vzniknout 
rekonstrukce původního provozu, kdy se stáčela minerálka. 

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.mattonimuzeum.cz

 

Mattoni Muzeum – Kyselka

Mlýnská kolonáda – Karlovy Vary

Mlýnská kolonáda – Karlovy Vary

Mlýnská kolonáda – Karlovy Vary

Kolonády v Karlových Varech byly budovány za účelem spojení pití vody přímo u pramene s klidnými procházkami. Slouží také jako ochrana před nepříznivým počasím. Největší kolonáda Karlových Varů v sobě ukrývá pět minerálních pramenů. Nově zde byla otevřena také horní terasa.

 

Mlýnská kolonáda je jednou ze čtyř kolonád Karlových Varů a v současnosti také největší. Byla vystavěna v letech 1871–1881 podle návrhu architekta Josefa Zítka ve stylu neorenesance. V současné době kryje kolonáda 5 pramenů, včetně tzv. Mlýnského, který se stejně jako Vřídlo plní do lahví a vyváží do ciziny. Balustrádu kolonády zdobí sochy, představující 12 měsíců. Pod střechou kolonády, kterou nese 124 korintských sloupů, se nachází orchestřiště a minerální prameny – Mlýnský, Rusalčin, Knížete Václava, Libušin a Skalní.

 

V roce 2014 se také poprvé otevřela horní terasa Mlýnské kolonády, odkud se naskýtá jeden z nejhezčích pohledů na historické centrum lázeňského města. V uplynulých téměř 20 letech se turisté na terasu nedostali kvůli opravám a rekonstrukcím. Z terasy si prohlédnete nejen dvanáct soch, ale také vřídelní zlom - zdrojovou puklinu karlovarských pramenů, z ní prýští všechny karlovarské prameny. Terasa je otevřena pouze přes hlavní sezónu, tedy do konce září.

 (zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.karlovyvary.cz

Mlýnská kolonáda – Karlovy Vary

Nejdek

náměstí Karla IV. 241, 362 21 Nejdek

Tel.: +420 353 240 135,

infocentrum@nejdek.cz

www.nejdek.cz

Ostrov

Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov

Tel.: +420 353 800 511,

ic@dk-ostrov.cz

www.dk-ostrov.cz

Ostrov

Téměř na půli cesty mezi dvěma světoznámými lázeňskými městy – Karlovými Vary a Jáchymovem leží město Ostrov. Město je s téměř 17 tisíci obyvateli největším sídlem podhůří západní části Krušných hor a díky více než 700leté historii je bohaté na řadu památek. Historickému jádru Ostrova vévodí původně gotický zámek, přestavěný do barokní podoby. Bezprostředně na něj navazuje rozsáhlá zámecká zahrada, která byla v době své největší slávy nazývána osmým divem světa. V ní pak najdeme barokní Palác princů s unikátní Dianinou lázní či letohrádek, dnes sídlo pobočky Krajské galerie umění Karlovy Vary s významnou sbírkou české grafiky. Dominantami Starého náměstí je renesanční radnice a kostel sv. Michaela s bohatě zdobeným interiérem. Na okraji památkové zóny se nachází Posvátný okrsek - areál piaristického kláštera z roku 1674 s věhlasným gymnáziem, několika kaplemi a kostelem Zvěstování Panny Marie. Po roce 1945 se Ostrov rozrůstal, vzniklo tak nové „Zahradní město“ ve stylu SORELY - architektury 50. let 20. století, s mohutným Domem kultury, v němž se každý rok koná Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana. Ostrov je vzhledem ke své poloze na úpatí Krušných hor také výborným výchozím místem nejen pro všechny druhy zimních sportů, ale i pro letní rekreace v horách, v čele s vyznavači méně či více náročných terénů pro horská kola. Ve městě samotném se pro sportování nabízí řada sportovišť, turisté ocení nabídku několika naučných stezek a cyklotras.

 

MěÚ: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Tel.: +420 354 224 999, podatelna@ostrov.cz

www.ostrov.cz

OstrovOstrov

Otovice

První zmínka o vsi Otovice pochází z roku 1325, kdy zde český král Jan Lucemburský „daroval 16 lánů země u Lokte mezi řekami Ohří a Teplou věrnému Kojatovi z Otovic (Otnawitz)“. Nejstarším domem v Otovicích je bývalá kovárna, hrázděná stavba. Kdysi zřejmě patřila k zámku pánů ze Štampachu. Na zámku roku 1669 vypukl požár, který jej úplně zničil a nebyl již obnoven. Dnes je dům užíván k bydlení a majitel je vášnivým sběratelem historických předmětů, proto zde můžete zajímavé kousky z minulosti pořídit v jeho antiku. Dalším zajímavým místem je bývalý psí hřbitov v Katzenholtzi (Kočičí lesík). Vznikl kolem roku 1897 na žádost lázeňského hosta, který chtěl pochovat svého věrného psa. Vyhledal místního rasa, ten psa pohřbil a dal tak vzniknout psímu hřbitovu. Kromě pejsků jsou zde pohřbeny kočky či exotické opice. Z původních náhrobků jsou dochovány pouze tři, místo je volně přístupné. Pokud Otovice navštívíte, můžete se zastavit v cukrářství Ondřejíčkovi v Hroznětínské ulici. Cukrářství nabízí výborné zákusky, kávu a další teplé či studené nápoje. V letních měsících nabízí cukrárna výbornou točenou zmrzlinu. V obci Otovice jsou příjemné podmínky pro život. V posledních letech se postavilo několik rodinných domů, přistěhovali se mladí obyvatelé, většinou s rodinami. Obec provozuje základní a mateřskou školu, v roce 2010 se pro kulturní a sportovní vyžití podařil vybudovat sportovní areál s fotbalovým, míčovým, tenisovým a dětským hřištěm.

 

OÚ: Hroznětínská 130, 362 32 Otovice

Tel.: +420 353 566 866, obecniurad@otovice.cz

www.otovice.cz

Otovice Otovice Otovice

Otročín

Obec leží ve zvlněné lesnaté krajině v severozápadní části Tepelské vrchoviny na území CHKO Slavkovský les. Nachází se ve středu trojúhelníku, jehož vrcholy jsou města Bečov nad Teplou, Toužim a Teplá. Otročínem prochází cyklotrasa Euroegrensis. Obecní úřad Otročín spravuje také obce Brť, Měchov, Poseč a Tisová. K občanské vybavenosti v obci patří obecní úřad s obřadní síní, pošta, obchod, knihovna, společenská místnost s tanečním parketem, dětské, víceúčelové a fotbalové hřiště. V obci je několik zájmových organizací – Český svaz žen, sbor dobrovolných hasičů a oddíl kopané TJ Budoucnost Otročín, pořádajících různé akce, mezi které patří stavění májky a pálení čarodějnic, dětské dny, masopustní průvody masek a další.

 

OÚ: Otročín 48, 364 01 Otročín

Tel.: +420 353 394 237, info@otrocin.eu, www.otrocin.eu

Otročín

Penzion Harmonie

Penzion Harmonie, to není jen krásné ubytování, ale hlavně oáza klidu a odpočinku v krásné přírodě. Penzion Harmonie nabízí ubytování ve Žluticích, jen 30 km od Karlových Varů, a to ve 2 typech: v penzionu a bungalovech. V areálu je možné využít virtuální bowling, multifunkční trenažér (golf, fotbal, hokej, basketbal, baseball), střelecký trenažér, squash, ping-pong a minigolf. Součástí penzionu je i restaurace s venkovní terasou.

 

Penzion Harmonie, Žižkov 540, 364 52 Žlutice, tel.: +420 725 964 015,

recepce@penzionharmonie.com,

www.penzionharmonie.com

Penzion Harmonie

Penzion Harmonie

Penzion Harmonie, to není jen krásné ubytování, ale hlavně oáza klidu a odpočinku v krásné přírodě. Penzion Harmonie nabízí ubytování ve Žluticích, jen 30 km od Karlových Varů, a to ve 2 typech: v penzionu a bungalovech. V areálu je možné využít virtuální bowling, multifunkční trenažér (golf, fotbal, hokej, basketbal, baseball), střelecký trenažér, squash, ping-pong a minigolf. Součástí penzionu je i restaurace s venkovní terasou.

 

Penzion Harmonie, Žižkov 540, 364 52 Žlutice, tel.: +420 725 964 015,

recepce@penzionharmonie.com,

www.penzionharmonie.com

Penzion Harmonie

Potůčky

Na krušnohorských svazích se přímo na státní hranici se SRN rozkládá obec Potůčky, která byla založena v roce 1654 podél Černého a Blatenského potoka. Obec se dělí na části Potůčky a Stráň, z pamětihodností se v obci nachází kostel Navštívení Panny Marie, za zmínku stojí i lyžařský areál a Horská naučná stezka. V katastru obce lze navštívit Blatenský vrch s rozhlednou, přírodní památku Vlčí jámy a Blatenský vodní příkop.

 

OÚ: Potůčky 58, 362 38 Potůčky

Tel.: +420 353 820 123,

infocentrum@potucky-obec.cz,

www.potucky-obec.cz

Potůčky

Pravoslavný kostel Svatého Petra a Pavla – Karlovy Vary

Pravoslavný kostel Svatého Petra a Pavla – Karlovy Vary

Pravoslavný kostel Svatého Petra a Pavla – Karlovy Vary

Nádherně zdobený byzantující pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla byl vystavěn v tehdy vyrůstající výstavní vilové čtvrti Westend v letech 1893 - 1898 podle plánů architekta Gustava Widemanna z Františkových Lázní.

 

Vzorem stavby se stal byzantsko-staroruský chrám v Ostankinu nedaleko Moskvy. Potřebné finance na stavbu kostela v Karlových Varech byly získány prostřednictvím sbírky mezi zámožnou srbskou a ruskou lázeňskou klientelou a šlechtou. Nový kostel tak nahradil patrně již nevyhovující původní pravoslavnou modlitebnu v Mariánskolázeňské ulici.

Bohatě zdobený byzantující pravoslavný chrám na půdorysu řeckého kříže je završen pěti pozlacenými kupolemi. Stěny kostela doplňuje bohatá ornamentální sochařská a figurální malířská výzdoba. Vnitřní zařízení kostela tvoří bohatý majolikový dřevěný ikonostas s olejovými ikonami světců od malíře Tjurina, vyrobený původně v Kuzněcovu pro Světovou výstavu v Paříži v roce 1900. U schodiště proti Sadové ulici je umístěn bronzový reliéf Petra I. od sochaře M. Hillera. 

K církevní stavbě ve vilové čtvrti Westend několik možných tras. Nejkratší cestou vystoupáte ke kostelu z lázeňského centra města od Vřídla procházkou dlouhou asi 900 metrů ulicí Zámecký vrch kolem anglikánského kostela sv. Lukáše a dále ulicí Petra Velikého. U rybníčku Malé Versailles odbočíte vpravo do ulice Krále Jiřího a po několika metrech stojíte před pravoslavným chrámem. Druhou variantou je dojet od Tržnice autobusem MHD č. 4 na zastávku "Krále Jiřího" a odtud sejít pouze kousek ulicí Petra Velikého přímo ke kostelu.

Kostel je přístupný v návštěvních otevíracích hodinách denně od 9:00 do 18:00 hodin.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.karlovyvary.cz

 

Pravoslavný kostel Svatého Petra a Pavla – Karlovy Vary

Pšov

Správní území obce leží zhruba v poloviční vzdálenosti mezi Žluticemi a Manětínem. Obec vznikla sloučením sídel Borek, Chlum, Kobylé, Kolešov, Močidlec, Novosedly, Pšov, Semtěš, která jsou nepravidelně rozložena na rozlehlém území o výměře 4 870 ha v nadmořské výšce 480—580 m. Žije zde okolo 600 obyvatel. V obci Borek se nachází kaplička sv. Martina, Borecký rybník, Borecký mlýn a zbytky hradu Štědrý hrádek, obci Chlum dominuje kostel sv. Jiljí a přírodní rezervace Chlumská hora. V obci Kobylé se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie, v obci Močidlec kostel sv. Jakuba Většího, v obci Novosedly kaple sv. Martina a zbytky kostela sv. Petra a Pavla. V obci Pšov se nachází kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v obci Semtěš nalezneme kapličku a Semtěšský mlýn.

 

OÚ: Pšov 48, 364 52 Žlutice

Tel.: +420 353 393 429, obecpsov@volny.cz, www.psov.cz

Pšov Pšov

Resort Poppy

Perfektní servis rovná se Resort Poppy. Přesně tak by se dal charakterizovat hotel, který díky hlasům veřejnosti a věrných zákazníků opakovaně obdržel v letech 2015, 2016 i 2017 první místo v anketě CZECH HOTEL AWARDS v kategorii 4hvězdičkových hotelů v Karlovarském kraji. Vedení hotelu to přisuzuje zejména snaze o vytvoření nezapomenutelného pobytu v tomto hotelu, který je obklopen pohodou a přírodou. Resort Poppy představuje 62 komfortních designových pokojů s balkonem a výhledem do lázeňských lesů nedaleko západního konce lázeňské kolonády. Odpočinout si a načerpat nové síly můžete v léčivém a relaxačním Balneu POPPY, kde lze vyzkoušet širokou škálu masáží (od klasických až po exotické) či koupele. Wellness provoz poskytuje širokou nabídku kosmetických ošetření, peelingu, manikúry, pedikúry nebo zábalů, které pomáhají při detoxikaci organismu, redukci váhy či omlazení pokožky. Během pobytu můžete navštívit také solnou jeskyni, která příznivě působí při onemocnění dýchacích cest, při nedostatečné činnosti štítné žlázy, onemocnění srdce a oběhového systému, na hypertenzi a dermatologická onemocnění. Gastronomický zážitek se vám dostane v místní restauraci, která se zaměřuje na moderní gastronomii. Pro svou snídani, oběd či romantickou večeři můžete využít také venkovní letní terasu. V areálu hotelu se dále nachází lobby bar, konferenční salonek a kongresové prostory. Resort Poppy se nachází uprostřed lázeňských lesů, 5 minut autem od lázeňské kolonády Karlových Varů. Díky blízké dostupnosti tenisových a golfových hřišť je také ideálním místem odpočinku pro nadšené sportovce. Gloria Musaealis.

 

 

Hamerská 1, 360 01 Březová

Tel.: +420 353 224 849,

reception@resortpoppy.com

www.resortpoppy.com

Resort Poppy Resort Poppy Resort Poppy Resort Poppy

Resort Poppy

Perfektní servis rovná se Resort Poppy. Přesně tak by se dal charakterizovat hotel, který díky hlasům veřejnosti a věrných zákazníků opakovaně obdržel v letech 2015, 2016 i 2017 první místo v anketě CZECH HOTEL AWARDS v kategorii 4hvězdičkových hotelů v Karlovarském kraji. Vedení hotelu to přisuzuje zejména snaze o vytvoření nezapomenutelného pobytu v tomto hotelu, který je obklopen pohodou a přírodou. Resort Poppy představuje 62 komfortních designových pokojů s balkonem a výhledem do lázeňských lesů nedaleko západního konce lázeňské kolonády. Odpočinout si a načerpat nové síly můžete v léčivém a relaxačním Balneu POPPY, kde lze vyzkoušet širokou škálu masáží (od klasických až po exotické) či koupele. Wellness provoz poskytuje širokou nabídku kosmetických ošetření, peelingu, manikúry, pedikúry nebo zábalů, které pomáhají při detoxikaci organismu, redukci váhy či omlazení pokožky. Během pobytu můžete navštívit také solnou jeskyni, která příznivě působí při onemocnění dýchacích cest, při nedostatečné činnosti štítné žlázy, onemocnění srdce a oběhového systému, na hypertenzi a dermatologická onemocnění. Gastronomický zážitek se vám dostane v místní restauraci, která se zaměřuje na moderní gastronomii. Pro svou snídani, oběd či romantickou večeři můžete využít také venkovní letní terasu. V areálu hotelu se dále nachází lobby bar, konferenční salonek a kongresové prostory. Resort Poppy se nachází uprostřed lázeňských lesů, 5 minut autem od lázeňské kolonády Karlových Varů. Díky blízké dostupnosti tenisových a golfových hřišť je také ideálním místem odpočinku pro nadšené sportovce. Gloria Musaealis.

 

 

Hamerská 1, 360 01 Březová

Tel.: +420 353 224 849,

reception@resortpoppy.com

www.resortpoppy.com

Resort PoppyResort PoppyResort PoppyResort Poppy

Restaurace a kavárna Valeč

Restauraci s příjemnou barokní kavárnou naleznete v centru malebné obce Valeč na Karlovarsku. Barokní perla se ukrývá před zraky zvědavých návštěvníků na okraji Doupovských hor. Šťastlivci, kteří ji objeví, si ji s určitostí zamilují. V centru obce, nedaleko Tržního náměstí, naleznete Muzeum Valeč, jehož součástí je i turistické informační centrum a k němu přiléhá stylová restaurace. Od jara do podzimu zde probíhají akce i na zahradní terase – grilování, oslavy, svatební hostiny. K dispozici je i oddělený salonek s možností promítání nebo hudební produkce. Interiér kavárny je často využíván i pro kulturní akce, vítání občánků, setkání rodáků nebo dámské kluby. Stálou kapacitu 50 míst je možno navýšit i pro pořádání větší oslavy. V blízkosti restaurace se nachází Dům zámeckých kaplanů, jehož vstupní portál z roku 1701 nese znak Thurn-Valssasinů. Fasáda této původně barokní fary je zdobena pilastry a průběžnými římsami. Památkově chráněný objekt patří Nadaci Valeč v Čechách a návštěvníkům nabízí netradiční zážitek v podobě šesti překrásných pokojů. Můžete přenocovat v komnatě paní baronky, maminčině království nebo v pokoji starého kaplana. Pro svatebčany je k dispozici pokoj panny nevěsty i novomanželské apartmá. Kapacita objektu je 22 míst. Dům zámeckých kaplanů se nachází nedaleko kostela Nejsvětější Trojice naproti špitálu, který sloužil i jako škola.

 

Restaurace a kavárna Valeč, Široká 182, 364 55 Valeč

Tel.: +420 737 444 602, +420 603 839 210, umuzea@restaurace-valec.cz

www.restaurace-valec.cz

Restaurace a kavárna ValečRestaurace a kavárna Valeč

Restaurace Pod Kaštanem

Restaurace má velmi dlouhou tradici, funguje již od roku 1944 a je v provozu nonstop 24 hodin. Vybrat si můžete z cca 15 hotových jídel a dalších minutek. Restaurace se zaměřuje na tradiční českou kuchyni, provádí také rozvoz jídel do firem. Návštěvníci mohou využít také služeb ubytování, kapacita pokojů je 15 lůžek.

 

Restaurace Pod Kaštanem, Hory 37, 360 01

Karlovy Vary, tel.: +420 353 332 810,

renatapastelakova@seznam.cz,

www.restauracepastelakovi.cz

Restaurace Pod Kaštanem

Restaurace Pod Kaštanem

Restaurace má velmi dlouhou tradici, funguje již od roku 1944 a je v provozu nonstop 24 hodin. Vybrat si můžete z cca 15 hotových jídel a dalších minutek. Restaurace se zaměřuje na tradiční českou kuchyni, provádí také rozvoz jídel do firem. Návštěvníci mohou využít také služeb ubytování, kapacita pokojů je 15 lůžek.

 

Restaurace Pod Kaštanem, Hory 37, 360 01

Karlovy Vary, tel.: +420 353 332 810,

renatapastelakova@seznam.cz,

www.restauracepastelakovi.cz

Restaurace Pod Kaštanem

Restaurace U Muzea Valeč

Restaurace U Muzea ValečRestaurace U Muzea Valeč

Rozhledna Blatenský vrch – Potůčky

Rozhledna Blatenský vrch – Potůčky

Rozhledna Blatenský vrch – Potůčky

Rozhledna Blatenský vrch je vysoká 21 m a nabídne jedinečný pohled na úchvatnou přírodní scenérii okolní krajiny z celkové výšky 1044 metrů nad mořem.

Rozhledna na Blatenském vrchu byla postavena v roce 1912 hornoblatenskou jednotou pro zimní sporty, a to spolu s restaurací a s turistickou chatou. Projekt vypracoval chebský architekt Karl Matusch. Rozhledna byla pojmenována jako "Zitina vyhlídka", podle poslední rakouské císařovny Zity Bourbunsko Parmské.

Hotel s rozhlednou sloužili svému účelu až do 40. let, kdy tu vznikl vojenský prostor. Kvůli havarijnímu stavu musel být hotel o několik let později zbourán. Rozhledna se zachovala jen díky péči členům Českého svazu ochránců přírody. Za výstup po 85 schodech budeme odměněni 
výhledem na téměř všechny dominanty Krušných hor.

K rozhledně se dostanete několika způsoby, nejhezčí je po naučné stezce z Horní Blatné okolo Vlčích jam. Další možností je přístup z Horní Blatné po zelené značce ve směru na Rýžovnu a na rozcestí pak odbočíte vlevo po červené až na vrchol (tuto cestu lze v létě absolvovat i autem).

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

Rozhledna Blatenský vrch – Potůčky

Rozhledna Bučina – Doupovské Hradiště

Rozhledna Bučina – Doupovské Hradiště

Rozhledna Bučina – Doupovské Hradiště

Nad Lázněmi Kyselka, v údolí Ohře pod vrcholem Bučiny v Doupovských horách se vypíná desetimetrová kamenná věž, kterou nechal postavit slavný podnikatel rodák Heinrich Mattoni roku 1880.

Desetimetrovou kamennou stavbu zde v roce 1880 nechal vybudovat místní rodák a slavný podnikatel Jindřich Mattoni, jehož jméno i rodinný erb (orlice) dodnes nese karlovarská minerální voda. Místo bylo vybráno zejména díky působivému výhledu na údolí řeky Ohře až ke Karlovým Varům a bylo příjemným vycházkovým místem pro tehdy mondénní Lázně Kyselka. Po druhé světové válce začala stavba s úpadkem lázní chátrat, nyní je rozhledna opravená a znovu přístupná milovníkům dalekých rozhledů.

Kamenná válcová rozhledna dosahuje celkové výšky 13 m. Na 
zastřešený vyhlídkový ochoz, ve výšce 10 m vede schodiště s 62 kamennými stupni. Z vyhlídkové plošiny nabízí vzrostlými stromy částečně omezený výhled do údolí řeky Ohře s obcemi Kyselka a Radošov s částí hraničního pohoří Krušné hory s Klínovcem na severním obzoru. Jihozápadním směrem lze spatřit část Doupovských hor a skalní ostroh se zříceninami hradu Andělská Hora.

Na rozhlednu vystoupáte z centra obce 
Kyselka kolem zchátralých lázeňských budov a Ottova pramene po červené turistické trase. Náročná procházka s velkým převýšením po kamenitých lesních cestách je dlouhá asi 1,5 kilometru. Za vysilující výšlap však budete odměněni nádherným výhledem. 

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

 

 

 

Rozhledna Bučina – Doupovské Hradiště

Rozhledna Diana – Karlovy Vary

Rozhledna Diana – Karlovy Vary

Rozhledna Diana – Karlovy Vary

Věž z roku 1914 najdete na Výšině přátelství nad Grandhotelem Pupp. Dostanete se k ní pěšky po lesních stezkách nebo lanovkou od Grandhotelu Pupp. Na ochoz rozhledny Diana, do výšky 25 m, vyjedete buď výtahem, nebo protáhnete nohy na 150 schodech.

 

Za krásného počasí je údajně vidět až do vzdálenosti 70 km. K rozhledně náleží také restaurace Diana s příjemnou lesní terasou. Menu restaurace tvoří široká nabídka alkoholických i nealkoholických nápojů a teplé i studené kuchyně. Děti si určitě oblíbí místní "minizoo". Najdou tu poníky, kamerunské kozy, čínská prasátka a pávy.

 

Na rozhlednu nemusíte šlapat pěšky, k dispozici je zde lanová dráha. Výstavbu lanové dráhy provedla vídeňská stavební společnost Leo Arnoldi za pomoci místních řemeslníků a firem v roce 1912. Lanová dráha Diana má spodní nástupní stanici "Stará louka", mezistanici "Jelení skok" a výstupní řídící stanici "Diana" Je tradičním a velmi oblíbeným dopravním prostředkem Karlových Varů na Výšině přátelství.

Okolí rozhledny Diana je přímo stvořené pro příjemné lázeňské vycházky. K dispozici tu jsou upravené lesní stezky, celá řada odpočívadel v podobě altánů, krásná příroda a další lákadla. Nejbližším okolím Diany vede hned několik lesních cest, např.: Cesta přátelstvíMarxova pěšina, Ruselova cesta, Fibichova stezka atd. Projděte se odtud lesem třeba k Jelenímu skoku, který je odsud vzdálen něco přes 1 km, nebo na druhou stranu k vyhlídce Karla IV.

 

(zdroj: www.kudyznudy.cz

www.karlovyvary.cz

Rozhledna Diana – Karlovy Vary

Rozhledna Hartenštejn – Bochov

Rozhledna Hartenštejn – Bochov

Rozhledna Hartenštejn – Bochov

Hrad Hartenštejn je vrcholným představitelem nejpromyšlenějších kombinací vyspělé aktivní dělostřelecké obrany s bateriovými věžemi i důmyslným vedením přístupové komunikace. Náleží k vrcholným projevům české fortifikační architektury doby pozdní gotiky a svým významem přesahuje rámec Čech.

Samotné městečko Bochov vzniklo na obchodní stezce mezi Prahou a správním městem Loktem zhruba ve 14. století. Hrad Hartenštejn měl téměř čtvercový půdorys. Pozoruhodný byl velmi promyšlený hradní obranný systém s bateriovými věžemi vybavenými střílnami, které střežily spirálovitou přístupovou cestu. Věže byly vybaveny klíčovými střílnami a klenutými suterény. Dodnes se zachovala 15 metrů vysoká okrouhlá věž, dva sklepy, zbytky bašt a kamenná studna. S historií hradu a české opevňovací architektury vás seznámí obrazové panely, které obsahují také historické kresby hradu a dobové fotografie.

Hrad Hartenštejn (jehož jméno znamená "tvrdý hrad")byl založen 
před rokem 1473 Jindřichem II. z Plavna, jako nástupce nedaleko stojícího hradu Hungerberg. Ten byl kolem roku 1468 zničen při obléhání vojsky českého krále Jiřího z Poděbrad po rozepři s Jindřichem II. z Plavna. Sídlo bylo pojmenováno Nový Hartenštejn, podle rodového hradu Plavenských v Sasku, a stalo se opěrným vojenským bodem panství na Bochovsku. V průběhu času docházelo k častému střídání majitelů a v roce 1573 se už hrad uvádí jako zpustlý. Následně byl ještě úsporně obnoven, ale po připojení k panství Andělská Hora v roce 1609 byl definitivně opuštěn. Zchátralý hrad byl poté přeměněn v kamenolom.

Městečko 
Bochov se nachází u hlavní silnice D6 na Karlovy Vary. Z náměstí vyjděte po červené značce, ke hradu je to asi 1,5km po polní cestě mezi pastvinami. Z vrcholu věže lze spatřit krajinu Krušných a Doupovských hor, celé městečko Bochov, vojenské rozhledny v Doupovských horách nebo například Třeboňský vrch a Klínovec

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.mesto-bochov.cz

 

Rozhledna Hartenštejn – Bochov

Rozhledna Klínovec – Boží Dar

Rozhledna Klínovec – Boží Dar

Rozhledna Klínovec – Boží Dar

Na nejvyšší hoře Krušných hor Klínovci (1244 m n.m.) leží 80 m vysoká dominanta radiotelekomunikační věže a rozhledna. 

Již v r. 1817 usnadňovala výhled jednoduchá dřevěná pyramida, kterou poštmistr Florián Makasy a Jáchymovský hostinský Petr Weigl v r. 1838 nahradili otevřeným glorietem. Po vybudování silnice sem v kočárech přijížděli lázeňští hosté z Karlových Varů. V roce 1868 ale gloriet zničil požár. V květnu roku 1880 vznikl v Jáchymově Krušnohorský spolek, jehož členové se rozhodli postavit na Klínovci 17 m vysokou rozhlednu, která byla nakonec slavnostně otevřena 3.8.1884 a pokřtěna po císaři Františku Josefovi I.

Velký zájem si ale vynutil 
přístavbu hostinské místnosti a protože už na přelomu 19. a 20. stol. rostl zájem o zimní sporty, zůstala zařízení na Klínovci v provozu celý rok. Z výstavní haly se stala restaurace a centrum nového objektu, otevřeného roku 1927. Dva roky na to část vyhořela, po opravě a přístavbě získal areál dnešní podobu. Za prohlídku stojí především hotelový sál s unikátním kazetovým stropem, najdete na něm znaky všech obcí a měst pod Klínovcem.

V r. 1965 byla uvedena do provozu sedačková lanová dráha z Jáchymova (3 km po žluté turistické značce od kulturního domu v Jáchymově k dolní stanici). Dráha je dlouhá 1630 m, zdolává převýšení 428 m, v provozu je po celý rok. V létě je Klínovec oblíbeným cílem pěších i cykloturistů, v zimě pak vyhledávané lyžařské středisko. Najdete tu dva vynikající ski areályKlínovec jih a Klínovec sever, na samém vršku spojené slavnou rozhlednou, která se nyní rekonstruuje.

Z rozhledny i vlastního vrcholku hory se otvírá nádherný výhled na vrcholky 
Krušných horČeské středohoří, Doupovské hory, Karlovy Vary, Slavkovský les a Šumavu.

 

(Zdroj: www.kudyznudy.cz

www.klinovec.cz

Rozhledna Klínovec – Boží Dar

Rozhledna Pajndl – Nejdek

Rozhledna Pajndl – Nejdek

Rozhledna Pajndl – Nejdek

Zhruba tři kilometry severně od města Nejdku se nachází rozhledna, která je po Klínovci, Blatenském vrchu a Plešivci čtvrtou nejvýše položenou rozhlednou v Krušných horách. Jedná se o rozhlednu Pajndl ležící zhruba 300 metrů na východ od vrcholu Tisového vrchu.

Kamenná věž o výšce 24 m včetně třímetrového hromosvodu stojí na svahu Tisovského vrchu nad Nejdkem v nadmořské výšce 976 m n.m. Tisovský vrch (něm. Peindelberg, zvaný také Pajndl) se stal koncem 19. století oblíbeným turistickým cílem s vyhlídkovým místem. Členové spolku Neudeker Erzgebirgsverein (Nejdecká krušnohorská jednota) se rozhodli postavit na této skále kamennou rozhlednu, protože výhledu ze skály bránily vzrostlé stromy. Věž začal stavět stavitel Schöberle v červenci roku 1895 a 6. září 1897 byla rozhledna otevřena. Rozhledna přišla tenkrát na 4.000 zlatých. Na vyhlídkovou plošinu rozhledny vede 114 schodů.

Výhled z Tisovského vrchu je bezesporu jedním z nejlepších ve středním a západním Krušnohoří. Východním horizontu dominují vrcholky Klínovce, Fichtelberg a Doupovských hor, k jihozápadu lze shlédnout výšiny Slavkovského lesa, průmyslové oblasti sokolovské uhelné pánve a věže poutního kostela v Chlumu sv. Máří, bránu Chebska. Za příznivého počasí je z Tisovského vrchu možné spatřit i vzdálené vrcholky Šumavy.

Výstup na Tisovský vrch lze nejlépe doporučit 
cestou z Nejdku přes obec Tisovou, z Tisové pak po modře a žlutě značené cestě a z Nových Hamrů po žlutě značené turistické cestě. Na vrchol se dostanete také od železniční zastávky Tisová nebo Nové Hamry. 

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

 

 

Rozhledna Pajndl – Nejdek

Rozhledna Třasák – Útvina

Rozhledna Třasák – Útvina

Rozhledna Třasák – Útvina

Dřevěná rozhledna na kamenném podstavci se nachází ve výšce 610 m n. m. Stavba je 12 m vysoká a má tři vyhlídkové plošiny (nejvyšší je ve výšce 10 m). Za příznivého počasí nabízí krásný výhled na Plzeňsko, Rakovnicko a Krušné hory.

Rozhlednu Útvina – tzv. Třasák najdete na svahu u jižního okraje obce Útvina, nedaleko města Toužim. Jedná se o dřevěnou stavbu na kamenném podstavci. Rozhledna je svého druhu unikátní, jelikož ji postavil v roce 2003 na svém pozemku soukromník pan Václav Krysl. Přesto je rozhledna veřejnosti volně přístupná.

Vyhlídková věž je 
12 metrů vysoká, má tři vyhlídkové plošiny a nejvyšší z nich je ve výšce 10 metrů. Rozhledna skýtá výhled na Útvinu a její okolí. 

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.utvina.cz

 

Rozhledna Třasák – Útvina

Sadov

První písemná zmínka o obci Sadov pochází z roku 1523. Území obce Sadov, včetně sídel Lesov, Podlesí, Bor a Stráň, se nachází mezi Karlovými Vary a Ostrovem. Polohou jsou dány těsné vazby území na obě města z hlediska dopravní dostupnosti, zaměstnanosti, občanské vybavenosti, kultury či sportu. Obec se nachází ve východní části Sokolovské pánve, na kontaktu s Doupovskými horami v nadmořské výšce 410 m. Reliéf terénu má charakter členité pahorkatiny a je modelován erozí a denudací. Severozápadní lem obce tvoří Krušné hory, které určují charakter tohoto území. Sverovýchodním směrem se nachází úchvatný krajinný celek, který tvoří kaňon řeky Ohře. Zásadní vliv na prioritní postavení obce Sadov v minulosti mělo nalezení ložisek kaolinu a otevření uhelných dolů. Obec se nachází v blízkosti Sadovského potoka, který je napájen Velkým rybníkem, severně od obce územím protéká Borský potok. Obec využívá dobrou dopravní a obchodní infrastrukturu, veřejný vodovod, kanalizaci a plynofikaci. Občanům je k dispozici škola, knihovna, kulturní dům, sportovní a dětská hřiště. V obci dále najdete hřbitov, farní kostel sv. Máří Magdalény, kapličku v Stráni a další kapličku v Sadově. Vedle tohoto zázemí a vybavení obce je možné využít řadu cyklostezek a turistických tras, a to přímo v obci, v oblasti Krušných hor či na březích řeky Ohře.

 

 

OÚ: Sadov 34, 362 61 Sadov

Tel.: +420 353 590 121, podatelna@sadov.cz

www.sadov.cz

Sadov Sadov

Skalky skřítků – Doupovské Hradiště

Skalky skřítků – Doupovské Hradiště

Skalky skřítků – Doupovské Hradiště

Tato velmi vzácná geologická lokalita, dnes chráněný přírodní výtvor, se nachází zhruba 3 km jihozápadně od obce Kyselka u Karlových Varů. Ve vrcholové stěně kóty Schwedelberg najdete zhruba šedesát válcovitých dutin o průměru od několika centimetrů po 1,5 metru. Hloubka otvorů činí až 5 metrů. 

Národní přírodní rezervace Skalky je v České republice jedinou lokalitou svého druhu, chráněnou od roku 1979 na ploše 8,5ha. V minulosti měla tato geologicky zajímavá lokalita nejrůznější označení. Nejvíce byly nazývány doupatapernice trpaslíků, díry trpaslíků. Podle pověstí zde sídlili skřítkové.

O původu nevšedních dutin vznikla řada vědeckých hypotéz. Dnes se většina geologů domnívá, že záhadné otvory vznikly 
zvětráním vyvrácených kmenů stromů ve vulkanických sedimentech nebo erupcí plynů v tuhnoucí lávě.

Ke Skalkám skřítků se dostanete 
nejépe ze vsi Dubiny (asi 2 km) po červené a žluté odbočce, nebo z Kyselky po červené značce (23,5 km), u hájovny pak uvidíte žlutou odbočkou (1km). 

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

 

 

 

Spa & Wellness Hotel Zámek Lužec****

SPA & Wellness Hotel Zámek Lužec**** je stylizovaný jako lovecký zámeček českého krále Karla IV. Hotel vás přenese do slavných dob minulosti. Jediné, co působí současně, je vynikající úroveň péče a maximální komfort počínaje stylově zařízenými pokoji a konče širokým sortimentem relaxačních služeb. Výjimečnost podtrhuje okolní krásná příroda, která vám dodá sílu a dobrou náladu.

 

Zámek Lužec, Lužec 1, 362 25 Nová Role

Tel.: +420 353 103 111,

reception@zamek-luzec.cz,

www.zamek-luzec.cz

Spa & Wellness Hotel Zámek  Lužec****

SPA & Wellness Hotel Zámek Lužec****

SPA & Wellness Hotel Zámek Lužec**** je stylizovaný jako lovecký zámeček českého krále Karla IV. Hotel vás přenese do slavných dob minulosti. Jediné, co působí současně, je vynikající úroveň péče a maximální komfort počínaje stylově zařízenými pokoji a konče širokým sortimentem relaxačních služeb. Výjimečnost podtrhuje okolní krásná příroda, která vám dodá sílu a dobrou náladu.

 

Zámek Lužec, Lužec 1, 362 25 Nová Role

Tel.: +420 353 103 111,

reception@zamek-luzec.cz,

www.zamek-luzec.cz

SPA & Wellness Hotel Zámek Lužec****

Stanovice

Stanovice se nachází cca 17 km od města Karlovy Vary a skládají se ze čtyř částí – Stanovice, Nové Stanovice, Dražov a Hlinky. Obec Stanovice leží na návrší na levém břehu Lomnického potoka, na kterém se nachází nádrž Stanovice, zásobující pitnou vodou Karlovy Vary a okolí. Hráz přehrady je vysoká více než 60 m a je v ní umístěna malá vodní elektrárna. V obci se nachází kostel Zjevení Páně a několik domů franského typu s hrázděným patrem, jsou to domy č. 1 – tzv. „Selský dvůr“, dům č. 72 nebo 69. Vznik obce Nové Stanovice souvisí s pálením dřevěného uhlí, na vzniklé pasece byla koncem 18. století vrchností povolena zemědělským dělníkům výstavba domů. V minulosti se zde nacházela vrchnostenská ovčárna, nyní zde najdeme hospodářskou usedlost, sloužící jako rekreační chalupa, školní budovu či dům s vyhlídkovou zvoničkou z poloviny 19. století, kde dříve býval hostinec. Dominantou obce Dražov je kaple sv. Víta. V minulosti se zde nacházel hřbitov, obecní škola, obecní úřad či hasičská zbrojnice. Horní část obce leží na svahu mezi pahorky a údolím, dolní část kopíruje údolí Dražovského potoka a potůček Gallawa. Na východ od obce se nachází hora Traben, dnes Uhelný vrch, kde se v minulosti těžila železná ruda a uhlí. Továrna byla uvedena do provozu roku 1908 a fungovala až do roku 1924. Převážná část katastru obce Hlinky se svažuje severním směrem od vrcholu Hůrka. V místech, kde dnes obec leží, se koncem 18. století těžil kaolin. V minulosti zde stával tzv. Panenský dvůr, kterému se říkalo Bukovina (Buchwald) a který byl historickým počátkem obce.

 

OÚ: Stanovice 44, 360 01 Stanovice

Tel.: +420 353 972 221, ou@obecstanovice.cz

www.obecstanovice.cz

Stanovice Stanovice Stanovice

Šemnice

Obec se nachází 10 km východně od Karlových Varů na řece Ohři. V současné době má obec 7 osad: Šemnice, Sedlečko, Dubina, Muzikov, U Mostu, Beraní Dvůr a Pulovice. Obecní kronika uvádí založení obce r. 1203, rozložení staré dochované výstavby ukazuje na slovanský původ. Slovanský ráz byl změněn pozdějším přílivem německého obyvatelstva. Nová historie začíná po válce v roce 1945–1946, kdy přicházejí první čeští osídlenci. Díky své poloze je Šemnice vyhledávaným rekreačním místem, v létě stoupá počet obyvatel až na dvojnásobek. Obec Dubina je známa hlavně vodácké veřejnosti hostincem a kempem U Dvořáků. V obci se nachází dvě přírodní památky. Na řece Ohři přírodní výtvor Kamenné stádo a směrem na Andělskou Horu výrazná krajinná dominanta Šemnická skála 641 m n. m. V osadě Pulovice je nově zrekonstruovaná  kaple svatého Huberta.

 

OÚ: Dubina 25, 362 72 Kyselka

Tel.: +420 353 941 106, obec@semnice.cz,

www.semnice.cz

Šemnice

Štědrá

Obec Štědrá se nachází 5 km jihozápadně od Žlutic a 25 km jihovýchodně od Karlových Varů. V písemných pramenech ji lze poprvé doložit roku 1239, kdy zde sídlil jakýsi Vít ze Štědré. Obec se skládá z 8 částí, mezi které patří Štědrá, Brložec, Lažany, Mostec, Prohoř, Zbraslav, Domašín a Přestání. Na počátku 18. století byl v obci založen zámek, dále se zde nachází kostel Narození Panny Marie a barokní sochy. Na zámku probíhá dlouhodobá rekonstrukce. V obci působí  sbor dobrovolných hasičů, myslivecká sdružení Háje a Mostec, včelaři. V obci se nachází budova obecního úřadu, Česká pošta Partner, knihovna a mateřská škola, která je jednotřídní školkou rodinného typu a sídlí v budově obecního úřadu. Krásná příroda s množstvím rybníků vytváří oázu klidu, která přímo vybízí k turistice či cykloturistice.

 

OÚ: Štědrá 43, 364 52 Žlutice

Tel.: +420 725 051 080, ou.stedra@iol.cz, www.stedra.cz

Štědrá Štědrá

Teplička

Malebná obec Teplička se nachází v severní části Slavkovského lesa, asi 10 km na jih od Karlových Varů na železniční trati do Mariánských Lázní. Nejstarší písemná zmínka o této klidné vesničce pochází z roku 1475. Tehdy byla zapsána do urbáře panství Bečov jako poddanská vesnice s názvem „TOPPELESS“. Původně zemědělská osada se postupně rozrostla na obec, která měla v r. 1930 přes 400 obyvatel a 58 domů. K 1. 1. 2017 je sice v obci jen 118 trvale hlášených obyvatel, ale v letních měsících se cca dvojnásobně rozroste o chataře a chalupáře. Těm se stala pro svou přátelskou atmosféru druhým domovem. Řeka Teplá a místní rybník jsou předurčeny k rybaření a okolní smíšené lesy jsou zase rájem pro houbaře. Na své si přijdou i sportovci v areálu sportovního klubu, jehož součástí je i tenisový kurt.

 

OÚ: Teplička 40, 364 64 Teplička

Tel.: +420 607 673 858, obecteplicka@gmail.com, www.teplicka.cz

Teplička

Toužim

náměstí Jiřího z Poděbrad 35,

364 01 Toužim

Tel.: +420 353 226 431,

infotouzim@seznam.cz

www.infotouzim.cz

Toužim

Toužim (612 m n. m.) je malé historické město, ležící 36 km jihovýchodně od Karlových Varů, v Tepelské náhorní plošině mělkého širokého údolí horního toku říčky Střely. Toužim je největším a nejvýznamnějším hospodářským a sídelním střediskem jižní části okresu Karlovy Vary, již od svého počátku byla Toužim správním centrem. Dějiny Toužimi a jejího okolí se začaly psát na sklonku 12. století, první písemná zmínka je z roku 1354, kdy je zde připomínáno proboštství s kostelem (sv. Jana Křtitele) v majetku milevských premonstrátů. Díky své odlehlé poloze a venkovskému charakteru regionu je Toužim a její okolí zajímavým místem k návštěvě. Odkaz dávné Evropy střeží pravěké hradiště na hoře Vladaři, křesťanské kořeny zde připomíná klášter premonstrátů v Teplé a slavné barokní poutní místo Mariánské Skoky. Historické jádro Toužimi se zámkem je památkovou zónou, stejně jako dvě vesnická sídla Kosmová a Kojšovice. Jde o doklad urbanistického řešení města založeného v období pozdní gotiky na území ČR. Jádrem zóny je středověké město vymezené hradbami, s pravidelnou uliční sítí a parcelací, se zajímavým funkčním členěním parcel a zástavby, mnoho domů obsahuje pozdně gotická jádra. Cennou součástí zóny je rozsáhlý areál dnešního zámku a významná je také dochovaná vazba volné krajiny na historické sídlo. Bohatá minulost společně se zdejší přírodou vytvářejí dobré podmínky k aktivnímu odpočinku a zvou k návštěvě a poznání této dosud málo známé oblasti Čech. Mezi významné akce, při kterých můžete poznat krásy města a jeho okolí, patří například Den města Toužimi, Toužimská pouť, novoroční výšlap na Třebouňák či tradiční pochod Toužimskem – Toužimskej puchejř.

 

MěÚ: Sídliště 428, 364 01 Toužim

Tel.: +420 354 224 500, touzim@touzim.cz

www.touzim.cz

ToužimToužimToužim

Útvina

Obec a její zájmové území leží v jižní části okresu Karlovy Vary, přibližně 3 km od města Toužim. Útvinou prochází důležitá dopravní tepna - silnice I. třídy č. 20 spojující města Plzeň a Karlovy Vary. První písemná zmínka o obci se vyskytuje v listině krále Václava IV. vydané v Praze 22. 12. 1387. Ve 2. pol. 14. století se Útvina stává živým, rušným místem a roste její význam, získává „městské právo“. V bojích mezi králem Jiřím z Poděbrad a jeho protivníky bylo město vypáleno. Obyvatelstvo založilo u nedalekého hradu nové město Toužim. Později obnovená Útvina už nikdy nedosáhla svého někdejšího významu a rozvoje. Dnešní obec se skládá z 6 částí: Útvina, Český Chloumek, Chylice, Přílezy, Sedlo a Svinov. Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Víta v Útvině, kaple sv. Floriána ve Svinově, filiální kostel sv. Bartoloměje, soubor božích muk a kříže v Přílezích.

 

Obec Útvina: Útvina 163, 364 01 Toužim

Tel.: +420 353 312 020, obec@utvina.cz, www.utvina.cz

Útvina

Valeč

Obec se nachází přibližně 40 km východním směrem od Karlových Varů. První písemné prameny o Valeči pocházejí až z období vlády Karla IV., osídlení zde jistě existovalo mnohem dříve. Dnešní název vznikl ze jména Válek (původně snad Valentin). Historické jádro je městskou památkovou zónou. Obec má pět sídelních jednotek – Valeč, Jeřeň, Kostrčany, Nahořečice a Velký Hlavákov. V obci každoročně v květnu probíhá Slavnost květů, velkou hudební událostí je festival Povaleč, kterého se účastní tisíce návštěvníků. Obec Valeč má své muzeum, jsou zde pořádány výstavy, přednášky a mnoho akcí pro děti i dospělé. V obci je činných několik podnikatelských subjektů a neziskových organizací. Činná je i skupina bývalých obyvatel z řad sudetských Němců, kteří byli násilně odsunuti po roce 1946.

 

OÚ: Náměstí 119, 364 55 Valeč

Tel.: +420 353 399 700, podatelna@valec.cz, www.valec.cz

Valeč

Vlčí Jámy – Potůčky

Vlčí Jámy – Potůčky

Vlčí Jámy – Potůčky

I v tom nejparnějším létě zde na vás z pozůstatků po dolování rud dýchne zima. Klima je zde takové, že led a sníh tu neroztává po celý rok.

Ledová jáma s věčným ledem a sněhem tvoří 60 m hluboká průrva vzniklá propadnutím středověkého dolu Jiří. Po bitvě proti Napoleonovi u Lipska z tohoto dolu dováželi led k ošetřování raněných.

Odtud už dojdete k Vlčí jámě, která vznikla propadnutím dolu Wolfgang, který byl jedním z největších dolů v okolí. Ve svém nejhlubším místě dosahoval hloubky až 85 metrů. Dno Vlčí jámy je plné zřícených balvanů a ve stěnách rokle ční tmavé otvory slují. 

K Vlčí i Ledové jámě se dostanete po červené turistické značce z Horní Blatné směrem na 
Blatenský vrch, kde 21 metrů vysoká rozhledna se sedmdesátidevíti kamennými a sedmnácti dřevěnými schody.  

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.horni-blatna.cz

 

Vlčí Jámy – Potůčky

Vojenské lesy a statky

Divize Karlovy Vary hospodaří na území Doupovských hor ve VVP Hradiště. Z turistických zajímavostí se na obhospodařovaném území nachází tzv. „Waldkapelle“ – lesní kaple, kterou nechal nad řekou Ohří vystavět ve 40. letech 19. století tehdejší majitel lázní v Kyselce, hrabě Wilhelm von Neuberg. V době před rokem 1885 nechal kapli upravit Heinrich Mattoni. Po vyjasnění majetkových vztahů byla v roce 2008 zrekonstruována Vojenskými lesy a statky ČR, s. p. za přispění Karlovarského kraje. Kaple je volně přístupná veřejnosti. Další zajímavostí je rozhledna Bučina, jejíž celkovou opravu realizovaly VLS ČR, s. p. v roce 2016.

 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Mattoniho nábřeží 203/130,

360 09 Karlovy Vary 9, tel.: +420 353 239 411, kvary@vls.cz,

www.vls.cz

Vojenské lesy a statky

Vojenské lesy a statky ČR

Divize Karlovy Vary hospodaří na území Doupovských hor ve VVP Hradiště. Z turistických zajímavostí se na obhospodařovaném území nachází tzv. „Waldkapelle“ – lesní kaple, kterou nechal nad řekou Ohří vystavět ve 40. letech 19. století tehdejší majitel lázní v Kyselce, hrabě Wilhelm von Neuberg. V době před rokem 1885 nechal kapli upravit Heinrich Mattoni. Po vyjasnění majetkových vztahů byla v roce 2008 zrekonstruována Vojenskými lesy a statky ČR, s. p. za přispění Karlovarského kraje. Kaple je volně přístupná veřejnosti. Další zajímavostí je rozhledna Bučina, jejíž celkovou opravu realizovaly VLS ČR, s. p. v roce 2016.

 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Mattoniho nábřeží 203/130,

360 09 Karlovy Vary 9, tel.: +420 353 239 411, kvary@vls.cz,

www.vls.cz

Vojenské lesy a statky ČR

Vojkovice

Obec se skládá ze dvou částí – Vojkovice a Jakubov. Území obce se nachází v hlubokém údolí řeky Ohře, kraji, oblíbeném milovníky přírody a vodáckého sportu. Obec leží na významné železniční cestě Cheb—Chomutov (—Praha). Po řece Ohři projíždí obcí každoročně tisíce vodáků. V obci jsou každoročně pořádány různé oblíbené akce, jako jsou např. oslavy Dne dětí či Silvestrovský výstup na Špičák. Vojkovice se aktivně podílejí na ochraně přírody, a to účastí na projektu Ptačí oblasti - Doupovské vrchy. Okolní krajina přímo zve k vycházce po Tematické stezce Špičák—Vojkovice. Oblíbeným místem k odpočinku je oblast historického hradiště, která se rozkládá na levém břehu řeky Ohře. V obci se dále nachází smírčí kříž, mlýn v Jakubově či pískovna s možností rybolovu.

 

OÚ: Vojkovice 57, 362 73 Vojkovice

Tel:. +420 774 432 168, ou@vojkovice-nad-ohri.cz,

www.vojkovice-nad-ohri.cz

Vojkovice

Vřídlo – Karlovy Vary

Vřídlo – Karlovy Vary

Vřídlo – Karlovy Vary

Symbolem Karlových Varů je bez pochyby Vřídlo, gejzír horké minerální vody o 72°C. Gejzír Vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů.

Již před rokem 1650 byly nad Vřídlem a v jeho okolí vybudovány obecní lázně. Od roku 1774 až do 20. let 19. stol. nad Vřídlem stávala barokní lázeňská stavba, nahrazená v roku 1826 empírovou kolonádou. Dnešní kolonádní stavba architekta J. Votruby byla vybudována v 70. letech minulého století.

Gejzír Vřídlo vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a dnes je jediným pramenem využívaným ke koupelím. Díky tlaku je schopen vytrysknout až do výšky 12 metrů. Pramen však není jen symbolem Karlových Varů, ale především hlavním zdrojem termální vody pro všechna lázeňská zařízení a plynného oxidu uhličitého (CO2pro vanové koupele. Kolonáda neslouží pouze jako krytý prostor pro pitnou kúru či odpočinek pacientů ale z hlediska balneotechnického představuje především uzlový bod rozvodů vřídelní vody. V prostoru kolonády je umístěno celkem 5 kašen s vřídelní vodou o teplotách 72, 57 a 41 °CPod podlahou kolonády se nalézá místo pro čerpání, rozvod a tepelnou regulaci vřídelní vody.

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.karlovyvary.cz

 

Vřídlo – Karlovy Vary

Vyhlídka Jelení skok – Karlovy Vary

Vyhlídka Jelení skok – Karlovy Vary

Vyhlídka Jelení skok – Karlovy Vary

Jelení skok je nejstarší vyhlídkovou stavbou v Karlových Varech. Dřevěný altánek na skalním ostrohu nechal postavit v roce 1804 karlovarský rodák, bohatý vídeňský obchodník Mayer, podle něhož se stavba někdy také nazývá Mayerův gloriet.

Jelení skok je skalka s kovovou sochou kamzíka z roku 1851 od berlínského sochaře Augusta Kisse. Sochu zde pokoutně nechal nainstalovat baron Lützov, aby zesměšnil pověst o objevení Vřídla, neboť podle pověsti se tomuto místu říká "Pod jelením skokem". Podle pověsti právě z tohoto místa skočil jelen, kterého pronásledovala lovecká družina Karla IV., dolů do místa, kde tryskala horká voda. Karel IV. usoudil, že tato voda může zahnat mnohé nemoci (sám ji užil při léčbě nemocné nohy). V místě dal založit město, které nazval „Teplé lázně u Lokte“. Dnešní pojmenování města je výrazem úcty ke svému objeviteli. 

K vyhlídce Jelení skok vede nejpohodlnější cesta pomocí lanovky k rozhledně Diana, která vede od Grandhotelu Pupp. Můžete vystoupit v mezistanici Jelení skok nebo vyjet až nahoru k rozhledně Diana a kousek (asi 500 m) sejít. Půjdete přes sanatorium Myslivna kolem chaty U Myslivny až k restauraci Jelení skok. Od té sejdete už jen kousek k vyhlídce. Nenechte se zmást stejným jménem tří míst, na správném místě jste, až u sochy kamzíka.

Od kamzíka můžete sejít dolů po schodech a pěšinou se dát doprava zpět ke Grandhotelu Pupp. Cesta je značena, jsou zde k dispozici také ukazatele a orientační mapy.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.karlovyvary.cz

 

Vyhlídka Jelení skok – Karlovy Vary

Zámek a zámecký pivovar Chyše

Obec Chyše se pyšní krásným, nově zrekonstruovaným zámkem. Do prohlídkových tras zámku byly zařazeny nejhodnotnější interiéry, navštívit lze i zámeckou knihovnu. Prohlídkové trasy jsou rozděleny na tři části – zámecké interiéry, zámecké sklepení a expozici věnovanou pobytu Karla Čapka, který zde působil coby domácí učitel. Zámek Chyše je sídlem rodu Lažanských. Součástí zámeckého areálu je i panský pivovar, který byl vystavěn v letech 1839–1841. V historických interiérech vás uvítá stylový restaurant a tradiční pivnice. Přijďte ochutnat speciality pivní kuchyně, ale především – dopřejte si chyšské pivo vařené dle staročeských receptur z nejkvalitnějších českých a moravských sladů, žateckého chmele a přírodní jiskrné vody z Doupovských hor.

 

Zámek a zámecký pivovar Chyše, Chyše 54, 364 53 Chyše

Tel.: +420 602 472 051, lazansky@seznam.cz, www.chyse.com

Zámek a zámecký pivovar  ChyšeZámek a zámecký pivovar  Chyše

Zámek a zámecký pivovar Chyše

Zámek a zámecký pivovar Chyše Zámek a zámecký pivovar Chyše

Zámek a zámecký pivovar Chyše

Obec Chyše se pyšní krásným, nově zrekonstruovaným zámkem. Do prohlídkových tras zámku byly zařazeny nejhodnotnější interiéry, navštívit lze i zámeckou knihovnu. Prohlídkové trasy jsou rozděleny na tři části – zámecké interiéry, zámecké sklepení a expozici věnovanou pobytu Karla Čapka, který zde působil coby domácí učitel. Zámek Chyše je sídlem rodu Lažanských. Součástí zámeckého areálu je i panský pivovar, který byl vystavěn v letech 1839–1841. V historických interiérech vás uvítá stylový restaurant a tradiční pivnice. Přijďte ochutnat speciality pivní kuchyně, ale především – dopřejte si chyšské pivo vařené dle staročeských receptur z nejkvalitnějších českých a moravských sladů, žateckého chmele a přírodní jiskrné vody z Doupovských hor.

 

Zámek a zámecký pivovar Chyše, Chyše 54, 364 53 Chyše

Tel.: +420 602 472 051, lazansky@seznam.cz, www.chyse.com

Zámek a zámecký pivovar ChyšeZámek a zámecký pivovar Chyše

Zámek a zámecký pivovar Chyše

Tento novogotický zámek zasazený v rozsáhlém parku je pozoruhodný hned z několika důvodů: jako učitel tu působil známý český spisovatel Karel Čapek a dnes se tu vaří podle staročeských receptur originální chyšské pivo. V interiérech si povšimněte především sálu s krásnou nástropní malbou od Petra Brandla. Při prohlídce navštívíte také nejstarší část objektu – zámecké sklepení.

 

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.chyse.com

Zámek a zámecký pivovar Chyše Zámek a zámecký pivovar Chyše

Zámek Klášterec nad Ohří

Zámek Klášterec nad Ohří

Zámek Klášterec nad Ohří

Expozici porcelánu ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze nabízí zámek v Klášterci nad Ohří, kde si můžete prohlédnout jak český porcelán, tak také porcelán z jiných koutů světa, jako z Číny, Japonska, ale i Evropy.

Hlavním lákadlem zámku je prohlídka Muzea porcelánu se sbírkou českého porcelánu v 21 sálech prvního patra zámku, která dokumentuje více něž 200letou historii výroby porcelánu v Čechách. V dobových vitrínách a interiérech je vystavena produkce českých manufaktur a porcelánek. V rámci porcelánového okruhu se návštěvníci dále seznámí s ukázkou čínského, japonského a evropského porcelánu s expozicí počátků světové výroby porcelánu z období 17. až 19. století.

Další dva okruhy jsou pak věnovány zámeckému areálu s kostelem Nejsvětější Trojice s Thunskou hrobkou a expozici Pohádková země Vítězslavy Klimtové a loutek rodiny Kopeckých, které lákají především rodiny s dětmi. V průběhu letní sezóny je přístupná také zámecká vyhlídková věž, ve které je nově nainstalována stálá výstava keramických děl paní Štefánkové pod názvem "Bylo, nebylo" na téma pověstí a legend Severozápadních Čech.

Zámek je otevřen celoročně. Na zámku se pořádají různé výstavy např. v renesančním sále, v Galerii Thun nebo v prodejní galerii. V areálu zámku se dále nachází Mineralcentrum (broušení drahých kamenů), JM-Porcelán (malování porcelánu) a zámecká cukrárna.

Zámecký areál na levém břehu Ohře tvoří významnou součást nově opravené městské památkové zóny. Zámek se nachází uprostřed rozlehlého a velmi cenného anglického parku s 220 druhy stromů z celého světa. Je propojen se salou terrenou s glorietem (autorem sochařské výzdoby je Jan Brokoff, 80. léta 17. století), severní části parku pak dominuje křížová cesta (90. let 17. století).

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.zamek.klasterec.cz

 

Zámek Klášterec nad Ohří

Zámek Ostrov

Zámek OstrovZámek Ostrov

Zámek Ostrov

Jedná se o komplex několika budov zvaných Šlikovský zámek, Lauenburský zámek, Palác princů (též Bílý dvůr) a letohrádek. Jižně a zejména západně od zámku se rozprostírá kdysi proslulý park.

 

V Zámku dnes sídlí Městský úřad Ostrov a informační centrum. Nachází se zde dva výstavní sály - Ostrovsko a hornictví.

Expozice v Sala terreně prezentuje historii rudného hornictví Krušných horách od 15. do 20. století a zobrazuje každodenní život horníků. Druhá část se nachází v Podkroví, tato výstava je věnována šlechtickému rodu Schliků, mincování, jáchymovské latinské knihovně a krušnohorským řemeslům např. paličkářství, rukavičkářství apod.

Zámecké objekty stojí na okraji udržovaného parku, který býval v 17. století jedním z nejproslulejších architektonických parků v Čechách. Areál doplňuje raně barokní letohrádek, který je využíván jako galerie. Do komplexu budov Ostrovského zámečku patří také zrestaurovaný Palác princů, kam lze nahlédnout bez průvodce.
 

Z historie zámku

V 15. století získal zdejší panství rod Schliků, který jej postupně rozšiřoval a zveleboval. Ve třicátých a čtyřicátých letech 17. století byl zámek upraven a rozšířen Juliem Jindřichem, vévodou Sasko-Lauenburským. V letech 1685-1690 nechal Julius František, vévoda Sasko-Lauenburský před původním šlikovským zámkem přistavět zámek nový – tzv. Lauenburský. Na výstavbě zámku se podíleli významní stavitelé Abrahám Leuthner, Kryštof Dientzenhofer a Giulio Broggi.

Po požáru roku 1691 byl šlikovský zámek upraven jako vedlejší zámecké křídlo. Současná podoba zámeckého areálu je výsledkem úprav a přestaveb, prováděných 
velkovévody Toskánskými v průběhu 19. a 20. století. Po roce 1918 sloužil zámecký areál jako sídlo školy, poštovního úřadu, lesní správy, část zabrala i armáda. V roce 1939 zde nacisté zřídili koncentrační tábor a po vypuknutí 2. světové války tady bylo vojenské skladiště.

Základ dnešního zámeckého komplexu tvoří 
dvoupatrová, čtyřkřídlá stavba z druhé poloviny 17. století. Vnější podobu dala především klasicistní přestavba po požáru v roce 1795. Vpravo od hlavního vchodu přiléhá k zámku čtverhranná věž, v jejímž přízemí je brána do města. Dnes zde sídlí Střední průmyslová škola. Znak císařského orla v kartuši, umístěný ve frontonu hlavního vstupu, pochází z doby, kdy majiteli byli velkovévodové Toskánští. Vstupní portál dokončený roku 1690 je dílem ostrovského sochaře Martina Möckela. V budově zámu dnes sídlí radnice města Ostrova.

 

(zdroj: www.kudyznudy.cz) 

www.dk-ostrov.cz

Zámek OstrovZámek Ostrov

Zámek Valeč

Zámek Valeč

Zámek Valeč

Areál zámku Valeč na Karlovarsku tvoří ojedinělou ukázku vrcholně barokního stavitelství a krajinného urbanismu. V zámeckém parku můžete obdivovat budovu kovárny a teatron. Zpestřením zimní sezony jsou noční prohlídky s lucernou.

 

První písemné zmínky o Valči jsou z poloviny 14. století, kdy je statek uváděn jako rozdělené zboží, držené bratry Ctiborem a Benešem z Valče. Až z roku 1526 je také první písemná zpráva zmiňující výslovně zámek. V této době se však označení zámek užívalo i pro hrady. Na počátku 18. století byl zámek barokně přestaven. V roce 1945 byo sídlo posledním majitelům, na základě Benešových dekretů, zkonfiskováno. Po válce se zámek stal na krátkou dobu sanatoriem pro válečné veterány, v 50. letech útočištěm pro korejské děti a na dlouho poté dětským domovem. V roce 1976 zámek zachvátil zničující požár. Obnova zámku trvá dodnes.

Areál nabízí prohlídky interiérů zámku a nedávno obnoveného kostela Nejsvětější Trojice. V zámku se nejedná o klasickou expozici, ale o stav objektu po částečné obnově. Množství obnažených konstrukcí vám více přiblíží stavební historii objektu. Nebudete ochuzeni ani o část zrestaurovaných interiérů - především o Braunův sál s barokní výzdobou. V kostele Nejsvětější Trojice uvidíte nedávno zrestaurovaný barokní mobiliář a výstavu přibližující proces obnovy památky. Zpestřením zimní sezony jsou noční prohlídky s lucernou, které se konají v pátek a sobotu od 17:00 do 23:00 hodin. Lucerny jsou k zapůjčení v kavárně "Prádelna" kde se mohou návštěvnící po prohlídce zahřát horkým svařákem.

Zámecký park býval jednou z nejkrásnějších barokních zahrad v Čechách, kterou zdobily sochy z dílny Matyáše Bernarda Brauna představující alegorie vlastností a postavy z řecké mytologie a desítky terakotových soch. Řada soch se dochovala do dnešních dní. V zámeckém parku lze najít řadu dalších zajímavostí, a to nejen opravený skleník s vysokou kopulí a podélnou lodí, nebo budovy kovárny, ale především teatron. Původně se tímto názvem označuje hlediště antického divadla, přeneseně seskupení soch v určitém výjevu. Teatron byl častou součástí barokních francouzských a italských zahrad. Stupně teatronu byly osazeny částmi z původní parkové výzdoby. Uprostřed spodního stupně je k vidění erb Štampachů, vytesaný z červeného pískovce, který původně zdobil, spolu s dalšími prvky ze stejného materiálu, fasádu průčelí zámku. Park je celoročně přístupný a vstupné je dobrovolné.

V infocentru zakoupíte vstupenky do zámku (bez průvodce), ale můžete si tam půjčit hry na krácení volných chvil či půjčit si deku pro piknik v zámecké zahradě.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.zamek-valec.cz

 

Zámek Valeč

Žlutice

Velké náměstí 137, 364 52 Žlutice

Tel.: +420 353 393 187,

infocentrum@zlutice.cz

www.zlutice.cz