Fotbalové hřiště

Hřbitov

Kostel sv. Bartoloměje

Obecní úřad, pošta