Dům seniorů

Hřbitov

Kaple Panny Marie, Svatá studánka

Kostel sv. Petra a Pavla

Mateřská škola

Myslivna

Obecní úřad, Pošta

Sportovní areál

Střelnice

Základní škola