Budova obecního úřadu

Budova obecního úřadu

Česká kaplička

Česká kaplička

Dvojité křížení železničních tratí se silnicí

Dvojité křížení železničních tratí se silnicí

Fotbalové hřistě

Fotbalové hřistě

Hájovna Rokyta

Hájovna Rokyta

Hostinec U Tří lip - Muzeum Kounovských kamenných řad

Hostinec U Tří lip - Muzeum Kounovských kamenných řad

Hřbitov

Hřbitov

Kaple svatého Vojtěcha

Kaple svatého Vojtěcha

Keltské hradiště

Keltské hradiště

Keltský pomníček

Keltský pomníček

Kostel svatého Víta se zvonicí

Kostel svatého Víta se zvonicí

Kounovské kamenné řady

Kounovské kamenné řady

Křížek

Křížek

Křížek u sochy Otevřená náruč

Křížek u sochy Otevřená náruč

Mateřská škola

Mateřská škola

Opukový dům č. p. 9

Opukový dům č. p. 9

Probios Kounov, zemědelský areál

Probios Kounov, zemědelský areál

Socha Otevřená náruč

Socha Otevřená náruč

Socha svatého Jana Nepomuckého

Socha svatého Jana Nepomuckého

Sokolovna + památný jilm

Sokolovna + památný jilm

Torzo sochy Panenky Marie

Torzo sochy Panenky Marie

Velký rybník

Velký rybník

Vrch Špičák - Špičácké řady

Vrch Špičák - Špičácké řady

Výskyt mravenišť

Základní škola + památná lípa

Základní škola + památná lípa

Železniční mostek z opuky

Železniční mostek z opuky

Železniční zastávka Kounov

Železniční zastávka Kounov