Archeopark pravěku – Všestary

Archeopark pravěku – Všestary

Archeopark pravěku – Všestary

Archeopark Všestary se snaží interaktivní a názornou formou návštěvníky seznámit s životem v pravěku. Pravěk ožívá při Dnech živé archeologie, Tvůrčích dílnách i během běžných návštěvních dnů. Budova muzea i pravěká vesnice je uzpůsobena všem věkovým kategoriím, jednotlivců i školním exkurzím. Archeoparku pravěku ve Všestarech je výsledkem spolupráce Společnosti experimentální archeologie Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a Univerzity Hradec Králové. Expozice Archeoparku je rozdělena do dvou částí – vnitřní a venkovní. V rámci venkovní expozice je možné si prohlédnout ukázky pravěkých staveb, jako je neolitický a eneolitický dům, polozemnice ze starší doby železné, rondel, výrobní areály a pravěké pohřebiště s mohylami. (Nejen) pro dětské návštěvníky jsou připraveny praktické ukázky nejrůznějších pravěkých činností – drcení obilí, broušení kamenných seker, obdělávání pole dřevěnými nástroji nebo práce s replikami pravěkých seker. Vnitřní expozice sestává ze tří částí, které představují podzemí, život a duchovní svět prehistorických lidí. Toto dělení navíc reprezentuje i metody archeologické práce: výzkum památek ukrytých pod zemí – rekonstrukce objektů na povrchu – pohled letecké archeologie. Součástí expozice jsou i osm metrů dlouhý model pravěké krajiny, rekonstrukce archeologických vykopávek, jeskyně s pozůstatky zvířat a lidí, výstavní a projekční sál. Areál je umístěn za místní ZŠ Všestary a krytým bazénem. Můžete se sem vydat po archeocyklostrase v délce 12 km, která spojuje Hradec Králové se Všestary a vede po místních archeologicky význačných lokalitách. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Archeopark pravěku – Všestary

Barešův ranč

Barešův rančBarešův ranč

Barešův ranč

Ranč pro rodiny s dětmi

Co dělá indián? Přece sedí v týpí, pozoruje plameny ohněa přemýšlí. Možná nad tím, že je na čase zakopat válečnou sekeru a začít si užívat. Vy si můžete užívat také. A to báječný odpočinek na břehu rybníka Jaroušek, v areálu Barešova ranče. Procházka kolem ranče vás přenese na širé prérie se stády pasoucích se bizonů, muflonů, jelenů a daňků. A když narazíte na pravé indiánské týpí, děti se zcela ponoří do hry na indiány. Máma si konečně vychutná slastné nicnedělání u bazénu a táta poslechne volání divočiny a s rybářským náčiním se vydá na lov. Příjemně strávené dny pak korunuje skvělé jídlo plné nepopsatelných chutí a vůní. Když si k tomu přidáte luxusní ubytování ve srubech, projížďky na ponících nebo na pramici po rybníku, je vám jasné, že přesně toto jste hledali.

 

Barešův ranč, Lužec nad Cidlinou 247, 503 62 Lužec nad Cidlinou

Tel.: +420 603 207 082, recepce@baresuvranc.cz, www.baresuvranc.cz

Barešův rančBarešův ranč

Benátky

Na cestu do Benátek nepotřebujete ani pas, ani velkou svačinu. Najdete je i tady, ve východních Čechách. V místech, kde poklidný život hospodařících vesničanů převrátila naruby bitva u Chlumu. Hrůzy bitvy dnes připomínají jen pomníky a kříže roztroušené v krajině. I když jsou Benátky malou vsí, přesto mají co nabídnout. Propadli jste kouzlu RC modelů? Přijeďte si užít rallye do Benátek, zdejší dráha splní všechna vaše očekávání.

 

OÚ: Benátky 50, 503 03 Smiřice

Tel.: +420 777 771 932, podatelna@benatkynb.cz

www.benatkynb.cz

Benátky

Bílá věž – Hradec Králové

Bílá věž – Hradec Králové

Bílá věž – Hradec Králové

Renesanční Bílá věž je po dlouhé rekonstrukci nabízí jedinečný pohled nejen na Hradec Králové, ale i na vzdálené vrcholky Krkonoš a Orlických hor. Původně renesanční zvonice, dokončená v roce 1589. Součástí věže je druhý největší zvon v Čechách. Renesanční Bílá věž je nejvyšší dominantou města (72 m), z jejích ochozů se otvírá návštěvníkům jedinečný pohled nejen na Hradec Králové, ale i na vzdálené vrcholky Krkonoš a Orlických hor. V posledních letech ožila věž výstavami, stala se centrem akcí cestovního ruchu a kultury. Při výstupu na ochoz Bílé věže můžete mimo jiné shlédnout unikátní skleněný model věže, přes 500 let starý zvon Augustin a původní hodinový stroj sestrojený Josefem Božkem v roce 1829. Zážitkové prohlídky Bílé věže Bílou věž lze mimořádně navštívit v noci na Nočních prohlídkách nebo prožít Svítání a Zvonění na zvon Augustin. Dále se na věži poskytují komentované prohlídky pro skupiny. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Bílá věž – Hradec Králové

Biopark – Klamoš-Štít

Biopark – Klamoš-Štít

Biopark – Klamoš-Štít

Jedná se o soukromé chovné zařízení pro chov exotických i domácích zvířat ohrožených vyhynutím. V bioparku najdete šelmy (lvy, tygry, levharty, pumu), primáty (kočkodany, lemury, makaky), ptáky (různé druhy papoušků, zoborožce, ledňáky, holuby) a ostatní zvířátka (želvy, koně, drůbež, kozy, kozly). (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Biopark – Klamoš-Štít

Boharyně

Vody řeky Bystřice jako by byly předurčeny k tomu, aby poháněly kola vodních mlýnů. Nejinak tomu bylo i v Boharyni, starobylé obci, ke které náleží i vsi Trnava, Zvíkov, Budín a Homyle. Zdejší roubený patrový mlýn pochází z 1. poloviny 18. století. Obci samotné vévodí barokní kostel sv. Bartoloměje, který byl vystavěn v polovině 17. století. Životy 562 zdejších obyvatel zpříjemňují akce pořádané místními spolky hasičů, sportovců, zahrádkářů a myslivců. Až pojedete kolem, zastavte se. Poznáte nejen kus historie, ale hlavně samé dobré lidi.

 

OÚ: Boharyně 53, 503 23 Boharyně

Tel.: +420 495 444 126, +420 724 140 659, obec@boharyne.cz

www.nechanicko.cz/boharyne

Boharyně

Černilov

Česká krajina je nesmírně rozmanitá a každá její část má své kouzlo. Lidé si tady zakládali své domovy už v dávnověku a starobylé obce dodnes žijí bohatým a smysluplným životem. Je tomu tak i v sousedství Hradce Králové. Mírná rovinatá krajina obklopená loukami, poli a lesíky je místem, kde leží Černilov se svými místními částmi Újezd a Bukovina. První osada tady stála už v době bronzové, kdy tudy vedla Kladská obchodní cesta. To, jak bohatá a velká osada to byla, dokládá skutečnost, že už v roce 1271 tady stál farní kostel. Současná podoba kostela sv. Štěpána je výsledkem barokní přestavby v polovině 18. století a úprav z konce století devatenáctého. A aby toho nebylo málo, najdete tady ještě další dva kostely. Evangelický – českobratrský a evangelický augspurského vyznání. Nejen církevními památkami se však Černilov, kde dnes žije 2 500 obyvatel, může pyšnit. Zdejší základní škola, vybudovaná v letech 1930–1931, byla ve své době jednou z nejmodernějších v republice a tento trend si udržuje i v dnešní době. Černilov svým obyvatelům poskytuje vše potřebné ke kvalitnímu životu, a protože tady nikdy nebyl žádný průmysl, splňuje všechny představy o klidném žití v čistém prostředí. K tomu přispívá také množství různých spolků a sportovních i kulturních akcí pro děti i dospělé. A v neposlední řadě také přívětivé okolí. Sedněte na kolo a vyberte si některou ze značených cyklotras. Provede vás místy, kudy v dávnověku kráčeli obchodníci až k dalekému Baltu a poznáte další kout naší krásné země.

 

OÚ: Černilov 310, 503 43 Černilov

Tel.: +420 495 431 221, podatelna@cernilov.cz

www.cernilov.eu

ČernilovČernilov

Černožice

V pohraničním pralese u řeky Labe se ve 12. století začíná psát historie obce Černožice. Tu dnes obývá přibližně 1 100 obyvatel, patřičně hrdých na obecní památky. Těmi jsou barokní socha zasvěcená sv. Janu Nepomuckému a secesní vila Anna z dílny architekta Antonína Balšánka. Klidné místo pro spokojené stáří zde našlo nejen mnoho obyvatel domova důchodců, ale i noví obyvatelé.

 

OÚ: Gen. Svobody 268,  503 04 Černožice

Tel.: +420 495 421 221, cernozice@iol.cz

www.cernozice.cz

Černožice

Dobřenice

Ve vsi ležící 15 kilometrů od Hradce Králové by jen málokdo čekal nějaké překvapení. Ale jak mylné je spoléhat na první dojem. Dobřenice byly osídleny již v době bronzové a právem mohou být pyšné na svou bohatou historii i památky. Kostel sv. Klimenta patří k nejkrásnějším barokním kostelům ve východních Čechách a stojí v sousedství klasicistního zámku. Vstupte branou hlídanou dvěma hrdými lvy do zámeckého parku, který patří k nejpozoruhodnějším u nás. Taje matky přírody tady můžete poznávat celé dlouhé hodiny.

 

OÚ: Dobřenice 10, 503 25 Dobřenice

Tel.: +420 495 451 119, dobrenice@volny.cz

www.dobrenice.cz

Dobřenice

Dohalice

Ať přijedete do Dohalic z kterékoli strany, budete míjet četné pomníky a hřbitůvky. Jsou to mlčenliví svědkové událostí roku 1866, kdy v okolí probíhaly nejprudší boje mezi Rakušany a Prusy. Desetitisíce vojáků padly v rozhodující bitvě u Chlumu a řada historiků považuje toto střetnutí za největší a nejkrvavější válečné střetnutí 19. století v Evropě. Boje se nevyhnuly ani Dohalicím, starobylé obci, která vešla ve známost již v roce 1352. V té době tady stávala neveliká tvrz s vodním příkopem. Během staletí tvrz zanikla, ale v první polovině 19. století byla na jejím místě postavena sýpka. Ta dodnes vévodí návsi, kterou střeží, košatými stromy stíněný, mohutný lev. Z vápence ho v roce 1866 zhotovili rakouští sochaři, kteří tehdy sloužili v Itálii, a je upomínkou na rakouskou vojenskou Knebelovu brigádu. Při procházce Dohalicemi vaší pozornosti neujde ani socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1838, ale váš pohled možná upoutá něco jiného. V dálce, přímo naproti vašim zrakům, ční do nebe štíhlá věž novogotického kostela sv. Jana Křtitele. Stojí na místě starého gotického kostelíka a dodnes si uchoval své středověké zvony. Důvodů, proč se vydat do Dohalic, by se našlo mnoho. Nejen prostřednictvím křížů a pomníků poznáte hrůzy prusko-rakouské války. Obec, kde dnes žije 470 obyvatel, leží tam, kde se můžete do sytosti procházet a neunavíte se. Říčka Bystřice tady tvoří krásná zákoutí a v jednom z nich objevíte hotový poklad. Je to plastika Persea v nadživotní velikosti. Pořádně si ho prohlédněte, abyste zjistili, proč se mu lidově říká „žabař“.

 

OÚ: Dohalice 17, 503 13 Dohalice

Tel.: +420 495 447 010, +420 724 188 644, obec@dohalice.cz

www.dohalice.cz

Dohalice Dohalice

Dolní Přím

Místo, kde se zhruba deset kilometrů od krajského města Hradce Králové rozkládá obec Dolní Přím, dnes nazývá svým domovem přes šest set obyvatel. Ti žijí nejen v obci samotné, ale i jejích místních částech – Horní Přím, Nový Přím, Probluz, Jehlice a osada Bor. Název obce je skutečně nezvyklý a je odvozen od slova pře (soud, spor) a do své dnešní podoby se ustálil v roce 1654. Nenechte se však zmást, historie sahá hlouběji, a to konkrétně do století třináctého. Během let vývoje se zde vystřídalo nejen několik pánů, ale byly postaveny i místní dominanty. Tou největší je bezpochyby místní zámek, původně postavený jako jednopatrová budova, později obohacený o dvě boční křídla. Rekonstrukcí prošla také kaple, ve které se dodnes ozývají nejen mocné hlasy zpěváků, ale i smích místních v rámci obecních akcí. Památky také skvěle doplňuje občanská vybavenost. Vše potřebné si mohou místní vyřídit na obecním úřadě, během cesty do práce zavézt děti do mateřské a základní školy a ve volném čase využít k protažení těla místní sportovní hřiště. Po námaze je potřeba si udělat radost a odměnit se něčím lahodným. Vaše chuťové buňky se budou tetelit blahem, jakmile ochutnáte vyhlášený sýr Niva. Vždyť právě zde se na výrobě tohoto klenotu podílí zaměstnanci, dbající na prvotřídní kvalitu a krémovou chuť. V Dolním Přímu, kolébce tohoto lahodného sýra, vám bude chutnat ještě více.

 

OÚ: Dolní Přím 1, 503 16 Dolní Přím

Tel.: +420 495 441 076, obec@dolni-prim.cz

www.dolni-prim.cz

Dolní PřímDolní Přím

Dřevěný kostel sv. Mikuláše – Hradec Králové

Dřevěný kostel sv. Mikuláše – Hradec Králové

Dřevěný kostel sv. Mikuláše – Hradec Králové

Dřevěný kostel stával původně v obci Habura na Slovensku. V roce 1740 tam však postavili kostel kamenný a dřevěný odprodali Malé Polaně. Ale i Malá Polana si časem postavila svůj kostel, a dřevěný kostelík koupilo město Hradec Králové. Dnes je umístěn v Jiráskových sadech na soutoku Labe a Orlice. Roubený kostel, zasvěcený svatému Michaelu archandělu vznikl 1605 ve východoslovenské obci Habura u Medzilaborců. Roku 1740 byl prodán a přestěhován nedaleké vsi Malá Polana, kde byl v roce 1759 zasvěcen svatému Mikuláši Divotvorci. Kostel zde patřil řeckokatolické církvi a svému účelu sloužil až do roku 1915, kdy byl silně poničen za první světové války. Opraven byl až po vzniku Československa, ale od konce dvacátých let dvacátého století nebyl využíván, protože v Malé Polaně byl v té době postaven kostel již kamenný. V roce 1934 byl stav kostela velmi špatný a hrozil jeho zánik. Stavba byla proto nabídnuta k odkoupení do Hradce Králové. Zastupitelstvo Hradce Králové schválilo na návrh starosty města Josefa Pilnáčka koupi kostelíku za dvanáct tisíc korun československých. Kostel byl během května a června 1935 rozebrán a přepraven po železnici do Hradce Králové. Už v létě 1935 stál kostelík v novém "domově", a to v Jiráskových sadech. Po drobných úpravách byl 28. října roku 1935 slavnostně otevřen jako památka padlých československých legionářů za první světové války. V současné době je kostel majetkem města a slouží Pravoslavné církvi. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Dřevěný kostel sv. Mikuláše – Hradec Králové

Dvůr Králové nad Labem

náměstí Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod

Tel.: +420 321 612 219

info@cesbrod.cz

www.cesbrod.cz

Historická radnice – Hradec Králové

Historická radnice – Hradec Králové

Historická radnice – Hradec Králové

Radniční budova čp. 1 na Velkém náměstí v Hradci Králové má gotické základy včetně části sklepů. Poprvé se připomíná v roce 1418. Roku 1588 prošla renesanční přestavbou a v roce 1696 přibyla dřevěná vížka s hodinami. Další přestavby včetně osazení dvou vězí proběhly v letech 1742 a 1786. V letech 1851 - 1852 se realizovala klasicistní přestavba do současného stavu včetně zvýšení o jedno patro. Ve druhé polovině 20. století sloužil objekt jako učňovské středisko a postupně chátral. Koncem uplynulého století však prošel kompletní rekonstrukcí, jež odpovídá ve všech směrech potřebám náročných uživatelů. Objekt je čtyřpodlažní, ve všech podlažích jsou pronajímatelné plochy pro využití jako kancelářské prostory. Přístup do nadzemních podlaží je zajištěn dvěma samostatnými schodišti včetně dvou samostaných výtahů. V každém podlaží jsou k dispozici minimálně tři samostatné toalety a s vyjímkou přízemí disponují jednou kuchyňkou. Objekt je vytápěn samostatnou plynovou kotelnou. Komunikační rozvody jsou založeny v podpodlahových šachtách. Všechny prostory disponují možností připojení na vysokorychlostní internet. Ostraha objektu a osobní služby je zajištěna vrátnicí situované ve vstupním prostoru do objektu.Čistotu zajišťuje každodenně úklidová služba. O organizační věci se starají v pracovních hodinách pracovníci kanceláře nájemce. (zdroj: www.radnice-as.cz)
Historická radnice – Hradec Králové

Hořice

Náměstí Jiřího z Poděbrad 3, 508 01 Hořice

Tel.: +420 492 105 432

infocentrum@horice.org

www.horice.org

Hradec Králové

Velké náměstí 165, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 495 580 492

icko2@ic-hk.cz

www.ic-hk.cz

Hvězdárna a planetárium – Hradec Králové

Hvězdárna a planetárium kromě tradičních projekcí hvězdné oblohy nabízí ukázky objektů večerní oblohy. Pro děti je připraven program s astronomickou pohádkou. Projít se můžete i po naučné Planetární stezce. Hvězdárna a planetárium Hradec Králové se nachází na jižním okraji metropole východních Čech, Hradce Králové. Pro stavbu hvězdárny bylo zvoleno jedno z nejkrásnějších míst - na hřebenu mezi Zámečkem a Novým Hradcem Králové, odkud se otevírá pohled na západ do polabské nížiny a na jižní protáhlé údolí se zrcadly rybníků Datlíka a Roudničky. Výstavba hvězdárny probíhala v letech 1947 až 1961. V objektu sídlí též pobočka Českého hydrometeorologického ústavu - Solární a ozonová observatoř a část Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Vedle pravidelného pozorování noční oblohy, Slunce nebo jiných zajímavých těles na obloze či ukázky dalekohledů a popisu hvězdného oblohy v planetáriu nabízí hvězdárna i řadu zajímavých přednášek, výstav nebo program s astronomickou pohádkou, a to nejen pro děti. Pokud se chcete vydat na procházku do přírody a ještě se něco užitečného dozvědět, rozhodně nevynechejte putování po Galaktické stezce. V těsné blízkosti hvězdárny vzniklo také digitální planetárium, které slouží i jako návštěvnické centrum pro popularizaci vědy a výzkumu. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Hvězdárna a planetárium  – Hradec Králové

Hvězdárna a planetárium – Hradec Králové

Hvězdárna a planetárium – Hradec Králové

Chlumec nad Cidlinou

Kozelkova 26/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Tel.: +420 495 484 121

knihovna@chlumecnc.cz

www.ic.chlumecnc.cz

 

Jaroměř

náměstí ČSA 16, 551 01 Jaroměř

Tel.: +420 491 812 400

info@jaromer-josefov.cz

www.jaromer-josefov.cz

Jeníkovice

Vyjděte na holý vrchol kopce Turek a Jeníkovice budete mít jako na dlani. Hlavní ulici lemují selská stavení s moderními vilkami. Obec se nachází necelé 3 km od Třebechovic pod Orebem a je usazena do krásné lesnaté a kopcovité krajiny. Při pohledu z výšky upozorní na Jeníkovice silueta kostela sv. Petra a Pavla a taktéž 40metrový metrový komín staré jeníkovické cihelny s kruhovou pecí. Jeníkovická cihelna ožívá akcemi pořádanými spolkem „Cihelna“. Živo je v obci i zásluhou dalších spolků, fungujícího víceúčelového i fotbalového hřiště a hlavně jeníkovické hospůdky se společenským sálem, kde se převážně všichni scházíme.

 

OÚ: Jeníkovice 25, 503 46 Třebechovice pod Orebem

Tel.: +420 495 593 579, +420 724 179 758, jenikovice@wo.cz

www.jenikovice.trebechovicko.cz

Jeníkovice

Jílovice

Každá správná vesnice v Čechách má místo, kde se pravidelně setkávají všichni obyvatelé. Nejinak je tomu v Jílovici, která leží jen několik málo kilometrů od Třebechovic pod Orebem. Kdy přesně Jílovice byla založena, se kvůli nedostatku historických pramenů neví. Jisté je, že poprvé je obec zmíněna v listinách z roku 1458. Od těch dob se v Jílovici změnilo mnohé a je to dobře. Jílovičtí, jichž tady dnes žije přes tři sta, mohou využívat všech vymožeností moderní doby a malá víska se postupně rozrůstá. Je to také díky tomu, že procházka Jílovicí je potěchou pro oko. Upravená prostranství lákají k posezení a sportovní areál „Na Ohrádce“ je místem, kde potkáte opravdu každého. Přidejte se a vyzkoušejte si, jak se žije ve východních Čechách.

 

OÚ: Jílovice 26, 517 72 Jílovice u Dobrušky

Tel.: +420 494 661 824, +420 724 179 750, jilovice@wo.cz

www.obec-jilovice.cz

JíloviceJílovice

Káranice

Češi jsou vyhlášení jako národ houbařů. A pro mnohé je představa, že by dovolenou nebo víkend strávili jinak než slíděním po kořisti, naprosto nemyslitelná. Proto přichystejte košíky a nabruste nože, lesy v okolí Káranic už na vás čekají. Poprvé vešly Káranice ve známost ke konci 13. století. Život tady nebyl nikdy jednoduchý. Třicetiletá válka obec téměř vyhladila, následná léta neustálé roboty na panském donutila Káranické k účasti na selském povstání v roce 1775 a ani druhá světová válka se Káranicím nevyhnula. Obyvatele Káranic, jichž tady dnes žije 220, však nezlomilo nic. Je to místo, kde každý žije rád. A poznat ho můžete i vy. Stačí vystoupit z vlaku, který tady staví už od roku 1893, projít krásnou nádražní budovou z let třicátých a vyrazit za poznáním.

 

OÚ: Káranice 48, 503 66 Káranice

Tel.: +420 495 499 521, karanice@seznam.cz

www.karanice.cz

Káranice Káranice

Katedrála sv. Ducha – Hradec Králové

Katedrála sv. Ducha – Hradec Králové

Katedrála sv. Ducha – Hradec Králové

Již téměř sedm století je katedrála Sv. Ducha výraznou dominantou Hradce Králové. Svou osobitou cihlovou architekturou zaujme na první pohled snad každého návštěvníka. V roce 1424 byl v kostele pochován vojevůdce Jan Žižka z Trocnova (později převezen do Čáslavi). Kontrast červeného neomítaného zdiva a bílého pískovce portálů, oken a říms vytváří působivý estetický dojem. Katedrála je jedinečná nejen svou architekturou ale i tím, že se dochovala jako jediný středověký gotický kostel v celém městě i předměstí, neboť výstavba vojenské pevnosti si v 18. století vyžádala velké stavební úpravy. Katedrální kostel sv. Ducha stojí na náměstí v Hradci Králové již od roku 1307, kdy ho dala založit královna Eliška Rejčka. Ačkoliv se hned zkraje nevyhnul katastrofě v podobě požáru, byl opraven a v roce 1360 byla dotvořena jeho dnešní silueta s dvěma mohutnými věžemi. Za třicetileté války byl kostel vypleněn Švédy, v roce 1664 jej papež Alexandr VII. povýšil na katedrálu v souvislosti se založením královéhradeckého biskupství. Z vybavení interiéru je nejvzácnější cínová křtitelnice z roku 1406, kořist husitských vojsk získaná z podlažického kláštera, dále pseudogotický pískovcový oltář v jižní lodi s pozdně gotickými malbami nebo obraz sv. Antonína od Petra Brandla z roku 1730. Dvě mohutné kostelní věže nesou několik zvonů, z nichž největší a nejstarší jsou Orel (1496) a Žebrák (1538). (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Katedrála sv. Ducha – Hradec Králové

Kosice

Velká část obcí má historii spojenou s hlavním městem jejich regionu a obec Kosice, ležící nedaleko Chlumce nad Cidlinou, v tomto není výjimkou. Právě první zmínka je evidována v roce 1315 v souvislosti s městem Hradec Králové. Historie však nebyla již od začátku příliš růžová. Majitelé Kosic, jistí vladykové Budislav Bernát a Hroznata, byli proslulí neustálými spory se sousedy, čímž způsobili mnoho škod. Dnes však nic takového nehrozí a život tady je přímo idylický. Srdcem obce je obdélníková náves, kterou zdobí lipové stromořadí, zahrnuté do státní ochrany. Uprostřed návsi se připomíná válečné a poválečné období, které zde také zanechalo své stopy. Pomník, který je vystavěn právě na návsi, je věnován obětem 1. a 2. světové války. Pomníku dělá společnost zvonička a křížek znázorňující boží muka. Pokud se od centra vydáte východním směrem, narazíte na obecní Mekku událostí a akcí, konajících se převážně v letních měsících. Tou je Kulturní dům, který je sídlem i obecního úřadu a pohostinství. Když se vaše kroky stočí od centra na sever, dovedou vás k víceúčelové vodní nádrži a nohejbalovému hřišti. Sport zde má své neodmyslitelné místo. Podporuje jej spolek TJ Sokol Kosice a sbor dobrovolných hasičů. Kromě sportovních akcí a soutěží v hasičském sportu se aktivně věnují i akcím kulturním a společenským. V posledních letech si zde své místo vydobývá také tenis. A kdo ví, třeba se právě zde v Kosicích zrodí nová tenisová legenda, jako byla například Martina Navrátilová.

 

OÚ: Kosice 66, 503 51

Tel.: +420 495 499 456, obec@kosice.cz

www.kosice.cz

Kosice Kosice Kosice

Koupaliště Flošna – Hradec Králové

Koupaliště Flošna – Hradec Králové

Koupaliště Flošna – Hradec Králové

Obyvatelé i návštěvníci Hradce Králové se mohou v horkých dnech osvěžit v novém plaveckém areálu pod širým nebem. Hradec Králové získal jedinečný sportovní a relaxační areál v bezprostřední blízkosti centra. Milovníci vodních radovánek v areálu najdou tři vodní plochy, a to padesátimetrový plavecký bazén s pěti drahami, rekreační bazén a dětský bazén. Hlavními atrakcemi jsou velká skluzavka a dva tobogany. Travnatá plocha pro slunění má rozlohu 1,5 hektaru. Součástí areálu je objekt wellness studia, kde se nachází finská sauna, bio sauna, aroma kabina, parní kabina, komplex s masážními sprchami, vana NeoQi - Harmony, solárium, Vichy sprchy, 2 masérny, vířivka a menší oddechový bazén. V budově je i restaurace s letní zahrádkou a bowlingem, fitness centrum a squashové kurty. Na 2 terasách budovy je místo pro slunění, celá vrchní terasa je pak v pondělí a ve čtvrtek vyhrazena pro nudisty. K aktivnímu pobytu na slunci slouží i dva kurty na plážový volejbal. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Koupaliště Flošna – Hradec Králové

Koupaliště Lodín

Koupaliště Lodín

Koupaliště Lodín

Tři vyhřívané bazény s nejdelším tobogánem na Královéhradecku, aquazorbing, obří trampolína – to je jen výčet nejhlavnějších atrakcí, které vás čekají na koupališti v Lodíně. Koupaliště v Lodíně u Nechanic, nedaleko města Hradec Králové, láká návštěvníky členitým třemi vyhřívanými bazény, tobogánem a vodními hřiby. Na vlastní kůži si můžete vyzkoušet i aquazorbing. Chvíle mimo vodu můžete strávit na volejbalovém hřišti, na obří trampolíně nebo využít víceúčelové osvětlené hřiště (tenis, minigolf, basketbal, volejbal a fotbal), hřiště na plážový volejbal a rychlé občerstvení. K dispozici je i půjčovna slunečníků. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Koupaliště Lodín

Královéhradecko

Krajina kolem Hradce Králové je potěchou pro duši každého cestovatele. Je klidná a mírumilovná, prosluněné borové lesy střídají úrodná pole a životadárné řeky. Skrývá však také mnohá překvapení a je jen na vás, která z nich objevíte.

Hradec králové – salon republiky

Stotisícové město plné zeleně ležící na soutoku Labe a Orlice oplývá bohatou a dlouhou historií. Vstupte do ulic města, které bylo ve středověku věnným městem českých královen, ve století osmnáctém se stalo významnou vojenskou pevností a na počátku století dvacátého mu vtiskli osobitou tvář architekti evropského formátu. Slávu dob středověkých dodnes připomíná nepřehlédnutelná dominanta Hradce, gotická katedrála sv. Ducha. Hlas zvonů z mohutných kostelních věží, z nichž nejstarší je zvon Orel z roku 1496, se nese městem už více než sedm století. Vystoupejte na sousední Bílou věž. Už po cestě nahoru budete mlsat – unikátní skleněný model věže, přes 500 let starý zvon nebo původní hodinový stroj každého navnadí na sladkou odměnu, která čeká na ochozu. Výhled na celý Hradec Králové a vzdálené vrcholky Krkonoš a Orlických hor je neopakovatelný. Město pod Bílou věží má svou jedinečnou atmosféru. Stavby gotické střídá architektura renesanční a barokní a to vše je dokonale propojeno moderní českou architekturou v duchu secese a funkcionalismu. Světoznámí architekti Jan Kotěra, jeho žák Josef Gočár a další umělci mají zásluhu na tom, že od počátku 20. století je Hradec Králové nazýván „salonem republiky“. Procházka městem vás přenese do časů, kdy elegance šla ruku v ruce s krásou a čistými liniemi. Dokonalou ukázkou změn, kterými v té době Hradec Králové prošel, je Muzeum východních Čech z let 1909–1913. Tady se také seznámíte s dějinami královského města od počátku věků až do poloviny 18. století. Hradec Králové není jen město úžasné architektury. Je metropolí kultury a společenského a sportovního života celých východních Čech. Je to město mladých, kteří na zdejších vysokoškolských fakultách studují. Město s neuvěřitelným množstvím možností, jak strávit volný čas s dětmi i bez nich. Vychutnejte si procházky Jiráskovými sady kolem dřevěného kostelíka z Podkarpatské Rusi a pozůstatků opevnění z 18. století anebo romantickou plavbu po Labi na kolesovém parníčku. Za slunečných dní či romantických podvečerů, za svítání nebo v hluboké noci – atmosféra Hradce Králové je jedinečná v každém okamžiku.

Svět jako na dlani

Co svět světem stojí, toužil člověk vzlétnout do oblak a vidět svět z výšky jako ptáci. Díky skvělému vynálezu letadla si dnes tento sen může splnit každý. Ale někdy stačí vystoupat pár desítek schodů a dostane se vám stejného privilegia jako opeřencům. Rozmanitost krajiny kolem Hradce Králové a daleké výhledy až k horám na obzoru si nejlépe vychutnáte z rozhleden, které zdobí zdejší mírné vršky. Pohled na krajskou metropoli, Hradecké lesy, které na podzim hýří všemi barvami, ale i k vrcholům Krkonoš či Jeseníků nabízí rozhledna Milíř ve Vysoké nad Labem. Unikátní trojboká stavba ze dřeva, oceli a litého betonu je jedinou svého druhu v celé republice. A i když nahoru vede 160 schodů, vynaložená námaha bude opravdu dostatečně odměněna nádherným výhledem. Do Podkrkonoší můžete nahlédnout také z rozhledny v Libníkovicích. Ta stojí na místě památné staré lípy, v jejíž košaté koruně byla koncem 19. století vybudována plošina. Poté, co lípa padla za oběť silné vichřici, místní občané se vlastními silami i penězi zasadili o to, aby toto místo neupadlo v zapomnění. I když výhled poněkud omezují vzrostlé stromy, minulost rozhledny z ní dělá přitažlivé turistické místo. Krajina kolem Hradce Králové působí velmi mírumilovným dojmem. Ale každý ví, že se v roce 1866 stala místem nejkrvavějšího vojenského střetu 19. století. Ať vyjdete do polí, anebo projíždíte obcemi, stovky pomníků a památníků svědčí o hrůzách prusko-rakouské bitvy. Na vrcholu Chlumu, odkud rakouští vojevůdci plánovali postup armády, byla vystavěna v roce 1899 kovová rozhledna. Z vyhlídkové plošiny ve výšce téměř 53 metrů přehlédnete bojiště v celé jeho velikosti. A dohlédnete i mnohem dál, až na obzor, kde se k nebi vypíná naše nejvyšší hora, Sněžka. Tu ostatně můžete spatřit i z osmimetrové dřevěné rozhledny v Kosicích, která stojí na uměle vytvořeném kopci uprostřed úrodné roviny.

V hlavní roli voda ve všech podobách

Když je léto, jak má být a slunce pálí z modré oblohy, není nic příjemnějšího než vyhledat pořádné osvěžení. Ne každému se poštěstí strávit letní měsíce v přímořském letovisku, tak proč nevyužít to, co se nabízí přímo na dosah ruky? Hradecké koupaliště Flošna není jen tak ledajaké koupaliště. Tento unikátní komplex nabízí nejen tři vyhřívané bazény s tobogany a skluzavkami, ale také aquazorbing, kurty na plážové sporty, bowling, fitness a pro ty nejmenší dětské hřiště. Koupel ve slunečních paprscích si pak nejlépe vychutnáte na venkovních terasách. Ten, kdo si chce užít skvělé koupání dál od ruchu velkoměsta, by měl zajet do Lodína. Není to daleko, jen několik málo kilometrů západně od Hradce. A kromě toho, že zdejší bazény jsou členité a vyhřívané, do jednoho z nich se můžete sklouznout nejdelším toboganem na Královéhradecku. A když se vám odtud nebude chtít, nezoufejte. Součástí areálu je ten nejlepší kemp v republice. Léto u vody nemusí nutně znamenat jen koupání. Může to být také sjíždění řek. Orlice je k tomu jako stvořená, pokud se vyhnete nebezpečnému splavu v Albrechticích nad Orlicí. Tam musíte po břehu, ale jinak si cestu na svižné a meandrující řece opravdu užijete. Pokud ovšem před adrenalinem dáváte přednost romantice, v Hradci Králové jste na tom správném místě. Unikátní kolesové parníčky vás svezou proti proudu Labe až ke kouzelnému kamennému mostu z roku 1912 v Pláckách. Můžete se svézt i s kolem a pak se vydat buď na zpáteční cestu, nebo dál, proti proudu Labe. Třeba až do Smiřic, abyste se pokochali pohledem na obloukový Tyršův most. Prázdniny v Hradci Králové a okolí, to nemusí být jen vodní radovánky všeho druhu. S dětmi se vypravte za zvířátky do Stěžer, kde v malé zoologické zahradě potkáte množství druhů zvířat z celého světa. Těm všem, jako sama královna, vládne samice velblouda dvouhrbého. V Bioparku Štít nedaleko Chlumce nad Cidlinou se potěšíte pohledem na exotická i domácí zvířata, kterým hrozí vyhynutí. Je libo procházka deštným pralesem nebo po dně tropické řeky?  Obří akvárium v Hradci Králové čeká jen na vás. A čím nejlépe završit čas strávený na Královéhradecku? Jedině hrou a zábavou všeho druhu. Toho všeho a mnohem víc se vám dostane v zábavním parku Fajnpark v Chlumci nad Cidlinou. Královéhradecko vskutku ví, jak potěšit každého. Prolíná se tady historie s moderní dobou, kultura se zábavou a poznáním. Stačí si vybrat, nabídka je nekonečná.

KrálovéhradeckoKrálovéhradeckoKrálovéhradeckoKrálovéhradeckoKrálovéhradeckoKrálovéhradecko

Kratonohy

Jsou za původem zvláštního názvu obce lidé s krátkýma nohama? Anebo ves vznikla na místě, kde několik dní tábořil knížecí syn se svou družinou? Byli unavení a „krátil se jim krok“ – tedy přeneseně i nohy. Ať už si to vysvětlíte jakkoli, první zmínky o vsi Kratonohy pocházejí z roku 1316. A z té doby patrně pocházela také tvrz, na jejímž místě byl v 18. století postaven zámeček. Jeho někdejší výstavnost dnes připomíná pouze brána bývalého zámeckého dvora. Zato při vstupu do kostela sv. Jakuba se zatají dech každému, kdo propadl kouzlu baroka. Spočiňte zde na chvíli a pak se vydejte upravenou obcí až do Michnovky, která je součástí Kratonoh. Možná se vám bude krátit krok, ale ten klid a mír, který na vás odevšad vyzařuje, stojí za tu trochu únavy.

 

OÚ: Kratonohy 31, 503 24 Kratonohy

Tel.: +420 495 451 617, obec@kratonohy.cz

www.kratonohy.cz

Kratonohy Kratonohy

Ledce

Pojďte dobýt království vodníka Čáji a vstupte do síně slávy mezi ty, kterým se to už podařilo. Malá víska Ledce kousek od Třebechovic pod Orebem se každoročně mění v metropoli smíchu, skvělé zábavy a mokrých zážitků. Ledecká lávka je soutěží neuvěřitelných disciplín a způsobů, jak překonat úzkou lávku z jednoho konce požární nádrže na druhý bez plavidla a suchou nohou. Věřte, že i když suší patrně nebudete, tolik legrace si na běžném koupališti určitě neužijete. Nejen Lávkou jsou Ledce známé. Obec, ke které náleží také Klášter nad Dědinou a Újezdec, je místem úžasných architektonických skvostů, jakými se může pyšnit jen málokterá vesnice v republice. Gotický kostelík sv. Máří Magdalény za ohradní zdí je tím prvním, čeho si všimnete, když do Ledec přijedete od Třebechovic. Byl postaven v 15. století a patří k nejstarším v regionu. Skromný kostelík sv. Jana Křtitele v Klášteře nad Dědinou pochází z 16. století a připomíná místo, kde v minulosti patrně stál klášterní konvent. Klášter nad Dědinou by měli znát také všichni přátelé strojů z dílny naší nejproslulejší motocyklové značky. Svůj rodný dům tady totiž má zakladatel firmy JAWA, František Janeček. Nablýskejte a osedlejte své nespoutané oře na dvou kolech a zamiřte do míst, která nejsou jen tečkou na mapě. A nezapomeňte si plavky a dostatek náhradního oblečení, odvahy a dobré nálady. Protože kdo navštívil Ledce a nevyjel na úzkou lávku alespoň na trakaři nebo na kole, jako by tady ani nebyl.

 

OÚ: Ledce 77, 517 71 České Meziříčí

Tel.: +420 494 627 129, obec@ledce.cz

www.ledce.eu

Ledce Ledce Ledce

Lejšovka

Když budeme ve staročeštině pátrat po původu názvu obce, dopátráme se zajímavého výsledku. Za neobvyklým jménem stojí slovo „líše“, které ve staročeštině znamená liščí mládě. Z toho můžeme usuzovat, že na přelomu 13. a 14. století, kdy Lejšovka vznikla, byly okolní lesy patrně bohaté na liščí rodiny. Nenechme se však zmást, „dobrou noc“ tady lišky skutečně nikdy nedávaly. Historie Lejšovky je bohatá na různé dějinné zvraty. Řádila tady husitská vojska, třicetiletá válka se přes obec přehnala jako tajfun a Lejšovce se nevyhnuly ani spory Marie Terezie s pruským králem Fridrichem II. v roce 1745. Lejšovští muži také posílili řady legionářů v první světové válce a obec je na ně právem pyšná. Dnešní Lejšovka, ležící v krajině protkané cyklotrasami, dává domov 220 obyvatelům. Návesní rybník je místem, kde se všichni setkávají při pravidelných rybářských závodech anebo si sem chodí zasportovat. Hned vedle rybníka je totiž sportovní hřiště s kurty pro tenis, volejbal a nohejbal a hřištěm na malou kopanou. Volejbalové a fotbalové turnaje v Lejšovce jsou vyhlášené po celém okolí a jen málokdo odolá, aby se nepokusil získat slavný „Posvícenský tuplák“ ve známém turnaji malé kopané. Zkusit to může opravdu každý. I když třeba zvítězí někdo jiný, pořád je tady záruka výborné zábavy. A také skutečnost, že když se vydáte do lesů v okolí Lejšovky, báječně si dobijete energii. Prosluněné borové lesy jsou plné vůně a zvou do své náruče všechny, kteří touží po důkladné dávce čerstvého vzduchu. Vstupte, jste vítáni.

 

OÚ: Lejšovka 52, 503 03 Smiřice

Tel.: +420 495 421 958, obec.lejsovka@tiscali.cz

www.lejsovka.cz

Lejšovka Lejšovka

Libčany

Důmyslně skryty hustými lesy a ovocnými sady, plodícími jen to nejlepší ovoce. To jsou Libčany. Říká se, že zdejší kraj si oblíbil malíř Mikoláš Aleš, který to tady díky půvabné poloze nazýval Českým Betlémem. Historicky je obec prvně zmíněna v období století jedenáctého, zdejší kraj byl obydlen pravděpodobně však mnohem dříve. Dokladem vývoje původní osady je tvrz na rybničním ostrohu, do dnešních dnů se však nedochovala. Na místě druhé tvrze vznikl zámek, později byl přestavěn na základní školu. Obyvatelům slouží místní kostel původně z 12. stol. s hlavním oltářem a náhrobkem Jana Petra Straky z Nedabylic a Libčan z dílny sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Avšak ani milovníci flóry nepřijdou zkrátka. Jako vzpomínku na návštěvu si nezapomeňte vybrat krásnou bonsaj v místním Bonsai centru. Obec je pyšná na své rodáky – loutkáře Matěje Kopeckého, ak. malíře Vojtěcha Sedláčka, akademika Zdeňka Wirtha ap. Vzpomínat na Libčany budete bezpochyby dlouhé roky.

 

OÚ: Libčany 80, 503 22

Tel.: +420 495 585 127, obec@libcany.cz

www.libcany.cz

Libčany Libčany

Librantice

René, já a Rudolf chodíváme na golf… Tak se přidejte a zahrajte si na golfovém hřišti v Libranticích. Librantice leží severovýchodně od Hradce Králové a vznikly patrně ve 13. století, i když toto území bylo osídleno již v mladší době kamenné. Dnes tady žije 570 obyvatel a to, jak se místní o svou obec starají, dokládá několik ocenění, která Librantice získaly v soutěžích Vesnice roku. Samozřejmostí je spousta zeleně či sportovní a dětské hřiště. Mladší děti po dlouhých letech konečně nemusí do školy dojíždět. Ta zdejší, z roku 1914, prošla totiž důkladnou rekonstrukcí a modernizací a je opravdovou chloubou Librantic. Obce, kde lidé vědí, jak si užívat. Množství a popularita akcí konaných v hospůdce „Na Hřišti“ je toho důkazem. Až vás unaví golf, stavte se, nebudete litovat.

 

OÚ: Librantice, 503 46 Třebechovice pod Orebem

Tel.: +420 495 431 905, oulibrantice@volny.cz

www.librantice.cz

LibranticeLibrantice

Lodín

Představte si horký letní den, kdy slunce pálí z jasně modré oblohy a nikde ani mráček. Dokonce i stromy v lese jako by se nechtěly podělit ani o kousek stínu. Každá část vašeho žárem rozpáleného těla volá po kapce vody. Ani se nemusíte moc rozhlížet a vaše nohy automaticky zamíří tam, odkud se nese hlahol a smích. Na koupaliště. To lodínské patří k nejmodernějším a nejnavštěvovanějším v republice. Tři vyhřívané bazény, nejdelší tobogan na Královéhradecku, dvouproudová skluzavka nebo aquaroller, víceúčelové hřiště, minigolf, dětské hřiště a další lákadla sem přivádějí tisíce návštěvníků. A zdejší autokemp pravidelně sbírá zlaté medaile a ocenění jako nejlepší kemp a potkáte v něm turisty ze všech koutů republiky. Toto úžasné místo najdete 17 kilometrů západně od Hradce Králové. Lodín je jednou z nejstarších obcí. V historických písemnostech se o něm psalo už v roce 1073, v době vlády knížete Vratislava. Místní částí Lodína je i osada Janatov, která je naopak jednou z nejmladších obcí v republice. Vznikla totiž až ke konci 18. století. Obživou zdejších usedlíků bylo vždy zemědělství, i proto má nyní Lodín ve znaku snop obilí a peří. Dohromady zde žije 410 obyvatel, ale s rostoucím zájmem o bydlení na venkově jich přibývá. A není divu. Vysoká úroveň údržby celé obce a okolí je patrná na první pohled. A už na ten druhý zjistíte, co všechno se vám tady nabízí. Po celý rok se najde spousta příležitostí, jak si užít dobrou zábavu a potkat sousedy. Plesy, maškarní bály pro děti i dospělé, pálení čarodějnic, rybářské nebo střelecké závody či pouťový den se stávají tradicí, při které každý odhodí své starosti a jen se dobře baví. Ale nejen zábavou žijí Lodínští. Všichni také přispívají svými silami k tomu, aby celá obec i s okolím byla čistá a upravená. Odměnou je jim vědomí, že po celý rok mohou se ctí přivítat turisty, kteří se rozhodnou dovolenou strávit právě tady. A ti se na oplátku stále vracejí. Protože vědí, že i když počasí zrovna nebude ideální ke koupání, v Lodíně a Janatově je krásně.

OÚ: Lodín 100, 503 15 Nechanice

Tel.: +420 495 445 107, oulodin@mybox.cz, obec@lodin.cz

www.lodin.cz

LodínLodínLodínLodín

Lochenice

Jen co by kamenem dohodil, osm kilometrů od města Hradce Králové, žije okolo šesti set obyvatel v obci Lochenice. Její minulost a vývoj, který započal v 11. století, jsou promítnuty do chladných stěn kostela Narození Panny Marie. Ten zdobí pamětní deska bratru básníka Karla Hynka Máchy Michalou. Dominantou je také chráněné krajinné území Trotina, poskytující útočiště mnoha rostlinám a živočichům. Přijedete je objevit?

 

OÚ: Lochenice 83, 503 02 Předměřice nad Labem

Tel.: +420 495 582 568, lochenice@iol.cz

www.obec-lochenice.cz

Lochenice

Lužany

Trávíte aktivní dovolenou v Královéhradeckém kraji? Pak jistě při svých toulkách zavítáte do obce Lužany. Prvně je v písemných pramenech zmíněna v roce 1394 a od té doby se vyvinula v menší obec, jež trvale obývá okolo sto čtyřiceti obyvatel. Konkrétně její dvě místní části – Lužany a Lhota, které zdobí památky drobnější, jako jsou křížky a pomníky. Když k tomu přičtete polohu na naučné cyklostezce, dozvíte se na svých cestách i něco nového.

 

OÚ: Lužany 47, 503 05 Lužany

Tel.: +420 495 426 013, luzanynt@volny.cz

www.luzanynt.cz

Lužany

Lužec nad Cidlinou

Jste stejně dobří jako Zdeněk Štybar? Tak to přijeďte dokázat do Lužce nad Cidlinou. Akce lužeckého HoKl Clubu, nadšenců pro cyklistiku všeho druhu, jsou vyhlášené po celých východních Čechách. Velmi starý původ Lužce nad Cidlinou, který je poprvé zmiňován už v roce 1325, můžeme pozorovat dodnes. Dlouhá přímá cesta procházející vesnicí a široké prostranství kolem ní zaujmou každého, kdo tudy projíždí. A není se čemu divit. Při procházce Lužcem totiž máte pocit, že jdete parkem. Spousta zeleně je oživena sochami, křížky a pomníky. Až budete míjet kapličku ve středu obce, nahlédněte dovnitř. Barokní řezbu Panny Marie Karlovské z první poloviny 18. století jinde neuvidíte. Zajímavým kontrastem ke katolické kapličce je mistr Jan Hus, který ze svého podstavce shlíží na kolemjdoucí už od roku 1931. Centrem dění na venkově býval vždy kostel a nejinak tomu bylo i v Lužci nad Cidlinou. Ten zdejší, zasvěcený sv. Jiří, tady stával už v druhé polovině 14. století a jeho nynější podoba je výsledkem práce stavebníků z 19. století. Každý, kdo do Lužce nad Cidlinou přijede, je okouzlen. Toto okouzlení je jasně viditelné hlavně o víkendech a o prázdninách, protože mnohé domy slouží už dlouhá léta jako chaty a chalupy. Chalupáři se zapojují do akcí, které pořádají místní spolky, a spolu s místními si užívají krásy okolní krajiny. Nejlépe ji poznáte při jízdě na kole. Proto šlápněte do pedálů a jeďte. A když zrovna bude mít HoKl Club naplánovanou nějakou akci, klidně se přidejte. Mezi místní skvěle zapadnete.

 

OÚ: Lužec nad Cidlinou 203, 503 62 Lužec nad Cidlinou

Tel.: +420 495 482 103, obec@luzecnadcidlinou.cz

www.luzecnadcidlinou.cz

Lužec nad CidlinouLužec nad CidlinouLužec nad Cidlinou

Máslojedy

K tomu, abyste se dopátrali, kdy obec vznikla, musíte daleko do minulosti, konkrétně do století třináctého. Tehdy byla majetkem pruských křižovníků, poté benediktinského kláštera nebo Petra Kudlince z Ostroměře. Ti byli svědky nejen radostí, ale i strastí, které obec sužovaly. Nasvědčují tomu i památky. Většina z nich je věnována útrapám válek. Počet válečných pomníků, které se nacházejí v katastru obce, vydá za pomníky několika desítek měst a obcí. A kolik že jich je? Celkem 120! Většina je věnována památce prusko-rakouské války z roku 1866, kdy se les Svíb stal hlavním svědkem rozhodující bitvy válčících stran. Dodnes odpočívají v lese a na místním vojenském hřbitově tisíce padlých známých i neznámých hrdinů. Dnes v lese nenajdete vojáky, ale státem chráněnou lokalitu plnou převážně listnatých stromů. Jedním z nich je i lípa svobody, vysazená v roce 1918. Zachovalé polní cesty jsou místními postupně osazovány novými stromky, díky čemuž zůstává zelenou obcí. Stromy vám poskytnou příjemný stín při poznávání nejen Máslojed, ale i jejich okolí. Neváhejte a nechte se těmito stromy vést i do širokého okolí, skýtajícího také mnoho k vidění. Obec pro vás bude na tyto toulky skvělým výchozím bodem, stejně jako je domovem pro 223 obyvatel.

 

OÚ: Máslojedy 33, 503 06 Smiřice

Tel.: +420 724 189 546, obec@maslojedy.cz

www.maslojedy.cz

Máslojedy Máslojedy

Měník

Malá obec se svými více než šesti sty obyvateli, ale velká jejich srdci. Ti žijí nejen v Měníku, ale i v místních částech Bydžovská Lhotka, Barchůvek a Libeň. Přijít na zoubek tomu, kdy byla obec založena, musíme pátrat v 15. století, kde se také dozvídáme, že je slovo Měník zdrobnělinou užívanou po úbytku obyvatel ve válkách a morových epidemiích. Za ty se zde dříve obyvatelé modlili v kostele sv. Václava a Stanislava. Dnes vám před nemocemi v Měníku utuží zdraví především sport jako cyklistika a jezdectví. Z koňského hřbetu se vám bude okolí poznávat jinak.

 

OÚ: Měník, 503 64 Měník

Tel.: +420 724 764 590, ou@menik.cz

www.menik.cz

Měník

Městské muzeum – Chlumec nad Cidlinou

Městské muzeum – Chlumec nad Cidlinou

Městské muzeum – Chlumec nad Cidlinou

Byla postavena podle plánů Františka Maxmiliána Kaňky, který často spolupracoval s významným českým barokním architektem Janem Santinim Aichlem. Objekt byl vystavěn v letech 1717-1719 původně jako škola a kolej piaristického řádu, jehož posláním byla bezplatná výchova dětí v katolickém církevním učení. Po přerušení, zřejmě z důvodu stavby zámku, byla Loreta dokončena roku 1740. V prvním patře Lorety začíná prohlídka v místnosti upravené jako stará selská jizba (barokní lidový nábytek, lidové kroje, obrázky na skle). Další místnost je vyhrazena životnímu stylu měšťanstva (figuríny v dobových oblecích). Následující prostory jsou věnovány řemeslům a cechům či připomínají významné chlumecké osobnosti, např. spisovatele Václava Klimenta Klicperu nebo historika a profesora KU Jaroslava Golla. Prostory ambitů jsou určeny k rozmístění historické zemědělské techniky a informují o historii Chlumce n. C., např. o velkém selském povstání r. 1775 nebo o aktivitách chlumeckého ostrostřeleckého sboru. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Městské muzeum – Chlumec nad Cidlinou

Městské muzeum – Nový Bydžov

Městské muzeum – Nový Bydžov

Městské muzeum – Nový Bydžov

Muzeum založené již v roce 1888 zaujímá nyní dvě poschodí secesní budovy spořitelny na Masarykově náměstí. Vedle historické muzejní expozice mohou návštěvníci poznat i bohatou galerii výtvarných děl 19. a 20. století, stálou výstavu Bydžov známý a neznámý a pravidelné výstavy. Ozdobou muzejní expozice jsou deskové obrazy ze 16. století, mezi nimi zejména archa bydžovská, rozměrný epitaf Jindřicha Kapouna ze Svojkova z roku 1599, barokní obrazy Petra Brandla – Ukřižovaný a Matka Bolestná z roku 1733, ukázky nábytku, cechovních památek, fajánse, kameniny, porcelánu, skla, šperků a dalších uměleckých předmětů a bohatá expozice venkovského národopisu. Zvláštní pozornosti se těší pamětní síň profesora Bohumíra Nevyjela a jeho dcery se vzácným souborem dalších cenných obrazů a uměleckých předmětů. Poetické kouzlo vyzařuje ze soch naivního umělce Václava Kudery – Křapíka. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Městské muzeum – Nový Bydžov

Miletín

Městský dvůr 400, 507 71 Miletín

Tel.: +420 728 155 953

infomateridouska@miletin.cz

www.miletin.cz

Mlékosrby

Počátky obce sahají do roku 1343, kdy je prvně zmíněna, stejně jako její pravděpodobný majitel Jan de Mlekosrb, v tehdejších písemnostech. Celému katastru dominuje především stavba kostela. Ten je zasvěcený sv. Filipu a Jakubovi. Původní stavba ze století sedmnáctého byla později doplněna o západní věž, díky které vznikla dnešní podoba. V kryptě pod kostelem se nachází rodinná hrobka Kinských. Ke kostelu přiléhá hřbitov, který se stal důstojným místem k odpočinku těch, co nás již opustili. V západní části obce stojí kaple zasvěcená Panně Marii, která byla postavena v roce 1898 místním statkářem Josefem Hladíkem. Na zhruba 240 obyvatel, co zde trvale žijí, dává pozor sbor dobrovolných hasičů, založený již před více než sto dvaceti lety jako první v blízkém okolí. Pomoc hasičů byla vítaná především v letech 2012 a 2013, kdy se aktivně podíleli na pomoci lidem postiženým povodněmi. Hasiči se ale věnují i mnohem příjemnějším událostem. Těmi jsou především kulturní a společenské akce. Každý rok se zde koná v širokém okolí vyhlášený Mlékosrbský jarmark. Ať sem zavítáte kdykoliv, okolní příroda vás okouzlí. Především v zimě, kdy je zahalena do sněhové pokrývky. Právě tehdy se pořádá rozsvícení vánočního stromku či tvoření adventních věnců. Během roku je to hasičský ples, ale i taneční zábavy, country bály či akce pro nejmenší. Celkový dojem z půvabné a pohostinné obce dokresluje řeka Cidlina. Díky mnoha turistickým a cyklistickým trasám jsou Mlékosrby přitažlivým místem k návštěvě z řad turistů. Líbit se zde bude i vám. Přijedete zdejší krásy, ať už autem, či na kole, objevit?

 

OÚ: Mlékosrby 51, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Tel.: +420 724 186 945, obec.mlekosrby@seznam.cz

www.mlekosrby.cz

Mlékosrby

Mokrovousy

Máte doma někdy mokro? A co teprve, když je mokrá celá ves? Mokrovousy jsou obcí založenou ve 2. polovině století čtrnáctého. Název vznikl díky říčce Bystřici, která se často vylévala z koryta, možná taky díky věčné mlze na blatech, kvůli níž zůstávaly jinochům kapky vody ve vousech – mokré vousy. Dnes tuto malou vesničku obývá okolo 380 obyvatel. Nad těmi drží stráž sv. Antonín Paduánský, kterému je v Mokrovousech věnována barokní socha. Dominantou obce je zvonička, která se v samém středu na návsi nachází. Z dávné doby vlády rodu Harrachů můžete obdivovat i technickou památku – historickou studnu. Ideální je navštívit nás v létě na kolech (značené cyklotrasy každý kolař hravě najde), osvěžit se můžete v letním kiosku, který zde stojí od roku 2011.

 

OÚ: Mokrovousy 18, 503 15 Nechanice

Tel.: +420 498 773 921, ou@mokrovousy.cz

www.mokrovousy.cz

Mokrovousy Mokrovousy

Muzeum východních Čech – Hradec Králové

Muzeum východních Čech – Hradec Králové

Muzeum východních Čech – Hradec Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové sídlí na Eliščině nábřeží v monumentální budově postavené podle návrhu architekta Jana Kotěry v letech 1909 - 1912 a prohlášené v roce 1995 národní kulturní památkou. V roce 2018 čeká stavbu zebrubná rekonstrukce, hotová by měla být v polovině roku 2019. Muzeum bylo v Hradci Králové založeno v roce 1880. Přímým podnětem k jeho zřízení se stala zdejší výstava starožitností a památností konaná v létě roku 1879. Mnoho předmětů vystavených při této příležitosti město postupně zakoupilo do sbírek nově budovaného muzea. Jeho součástí se staly také cenné městské památky uchovávané dosud na radnici - tzv. Eliščin pás a gotické lžičky, ciborium, nástroje z královéhradecké mučírny a sbírka vzácných hudebních rukopisů bývalých královéhradeckých literátských kúrů. Dnes muzeum shromažďuje a spravuje bohaté přírodovědecké soubory i rozsáhlé archeologické, uměleckoprůmyslové, etnografické, numismatické a historické sbírky od pravěku až po současnost. V expozici jsou představeny nejstarší dějiny královského města od pravěku až do poloviny 18. století. Jedním z hlavních unikátů je nový model podoby města před rokem 1420. Další zajímavostí je model z let 1908-1916 zachycující podobu vojenské pevnosti v roce 1865 od Františka Žaloudka a model města z roku 2000, který dokumentuje zejména období tzv. Salonu republiky. Kromě expozic a výstav muzeum pořádá i další kulturní a společenské akce. Muzeum východních Čech je otevřeno denně mimo pondělí. Součástí Muzea východních Čech je Památník bitvy 1866 na Chlumu. Historická budova muzea byla postavena v letech 1909 - 1912 podle plánů význačného českého architekta Jana Kotěry (1871-1923), který navrhl také všechny její interiéry včetně nábytku a dalšího vybavení. Na výzdobě budovy se podíleli i další čeští umělci - sochař Vojtěch Sucharda, malíři Jan Preisler, František Kysela nebo Josef Novák. Budova je jedinou Národní kulturní památkou ve městě. Bronzová socha chlapce, kterou drží alegorické ztvárnění Průmyslu na fasádě (druhá představuje Historii), symbolizuje město Hradec Králové. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Muzeum východních Čech – Hradec Králové

Myštěves

Jediný sport, který byl zahrán mimo planetu Zemi, je už léta hlavním lákadlem k návštěvě Myštěvsi. Nádherný anglický park s rybníkem a novobarokním zámečkem je místem, které uvítá všechny nadšence a příznivce golfu. Myštěves leží v nádherné krajině nedaleko Nového Bydžova. Okolní lesy, opředené mnoha pověstmi, v sobě ukrývají nejedno tajemství. Ať už dáváte přednost golfu, nebo procházkám lesními pěšinkami, Myštěves je tím pravým místem k načerpání nové energie.

 

OÚ: Myštěves 15, 503 15 Nechanice

Tel.: +420 724 183 735, mysteves@volny.cz

www.mysteves.cz

Myštěves

Mžany

Při pohledu do mírumilovné krajiny se jen těžko věří tomu, že právě tady kdysi znělo dunění děl. Bylo to v červenci roku 1866, kdy od posledních stavení Dubu vedl pruský král rozhodující bitvu ve válce Pruska s Rakouskem. Dub, stejně jako Stračovská Lhota jsou dnes místními částmi obce Mžany, která leží 14 kilometrů severozápadně od Hradce Králové. Obyvatelé všech tří obcí, jichž zde žije 415, tady najdou vše potřebné. A svůj volný čas nemusí trávit jen na zahrádce. Místní pivovar LINDR totiž nevaří jen výborné pivo. Citlivě zrekonstruovaný historický komplex s wellness zónou, víceúčelovým hřištěm, dětským hřištěm či sálem s divadelním jevištěm je společenským centrem celého regionu. A když zatoužíte po klidu, zajděte si ke kapličce Panny Marie Lurdské. Zdejší studánka má zázračnou vodu a nikdy nevysychá.

 

OÚ: Mžany 19, 503 15 Nechanice

Tel.: +420 498 773 919, obec@mzany.cz

www.mzany.cz, www.lindr-pivovar.cz

Mžany Mžany

Neděliště

První zmínka o obci Neděliště pochází z r. 1073. Dominantou obce je barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. V létě se můžete osvěžit v místním koupališti. Milovníci historie zde najdou válečné hroby z období války v r. 1866. Prehistorii tohoto území mapuje Archeostezka z Hradce Králové do Smiřic, která má v Nedělištích 9. zastavení.

 

OÚ: Jos. Česáka 30, 203 12 Neděliště

Tel.: +420 493 815 290, nedeliste@seznam.cz

www.nedeliste.cz

Neděliště

Nepolisy

Kolo je ideálním dopravním prostředkem. Dostanete se na něm skoro všude a pohodlně se můžete kochat krajinou, která ujíždí kolem vás. A krajina v Polabské nížině je k cyklistům víc než vstřícná. Rovinu střídají mírné vyvýšeniny, ze kterých je vidět do širokého okolí. Z dálky viditelná je také vysoká věž kostela sv. Máří Magdalény v Nepolisech. V obci, ke které jsou přidruženy také Luková a Zadražany, dnes žije téměř tisíc obyvatel. Až budete vesnicemi projíždět, zastavte se na chvíli ve stínu rozložitých lip a kaštanů, které na jaře svou vůní lákají tisíce včel z celého okolí. Všechny tři vesničky mají své neopakovatelné kouzlo, které dotváří množství zeleně, soch a křížků. Objevte je a svůj objev si rozhodně nenechávejte pro sebe.

 

OÚ: Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy

Tel.: +420 495 497 234, +420 734 616 990, nepolisy@volny.cz

www.nepolisy.cz

Nepolisy Nepolisy

Nový Bydžov

Husova 1370, 504 01 Nový Bydžov

Tel.: +420 495 493 269

knihovna@novybydzov.cz

www.knihovna.novybydzov.cz

Nový Bydžov

Projděte se věnným městem českých královen, jehož pravidelný geometrický půdorys vás přenese do dob, kdy bylo město založeno. Čtvercové náměstí křižují hlavní ulice směřující do všech světových stran jen s velmi malou odchylkou a do každého rohu ústí dvojice k sobě téměř kolmých uliček. Tento půdorys představoval na počátku 14. století, kdy město bylo založeno, naprostý středoevropský unikát. Vydejte se historickým Novým Bydžovem za poznáním úžasných architektonických skvostů, jimž po právu vévodí gotický kostel sv. Vavřince. Stojí tady od dob vybudování v letech 1305 –1311 v téměř nezměněné podobě, což je v Českých zemích zcela ojedinělý jev. Při pohledu na výstavní budovu radnice budete mít pocit, že jste se přenesli v čase do viktoriánské doby. V nádherné secesní budově Městského muzea poznáte nejen bohatou historii města. Najdete tady i poklady výtvarného umění od dob středověkých až do současnosti. Svoje putování časem důstojně završíte návštěvou starého židovského hřbitova. Po pražském a kolínském patří ten novobydžovský k nejstarším v Čechách, vždyť byl založen už v roce 1520. Procházka historickým jádrem Nového Bydžova opravdu stojí za to. A když si k tomu přidáte skutečnost, že město je centrem společenského i sportovního dění pro celé široké okolí, pak už by nad návštěvou Nového Bydžova neměl váhat opravdu nikdo. Klub MEKKA vám dodá tu správnou dávku alternativního umění a přední divadelní soubory či ochotnické spolky se vám předvedou v dokonale rekonstruovaném Jiráskově divadle. Zkrátka nepřijdou ani vyznavači pohybových aktivit. Zdejší sportovní areál je jediným víceúčelovým sportovištěm v regionu a nabídka možností, jak si protáhnout tělo, široká. V létě uvítáte osvěžení na koupališti a své bruslařské umění můžete ukázat na zimním stadionu. To příjemné, co Nový Bydžov nabízí, si může užít opravdu každý. Není nic jednoduššího než se přidat k sedmi tisícům místních a užívat si. A až se nabažíte všech městských radovánek, vydejte se ven z města. Cestou i necestou poznáte krásy krajiny, která je druhou nejteplejší oblastí v republice. Tady najdete to pravé osvěžení pro svou duši i tělo. Každý, kdo jednou Nový Bydžov navštívil, neodolá jeho lákání a znovu se rád vrací.

 

MÚ: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov

Tel.: +420 495 703 911, město@novybydzov.cz

www.novybydzov.czNový BydžovNový BydžovNový BydžovNový BydžovNový Bydžov

Obří akvárium – Hradec Králové

Obří akvárium – Hradec Králové

Obří akvárium – Hradec Králové

Obří akvárium skýtá jedinečnou možnost zhlédnutí flóry a fauny Jižní a Střední Ameriky. Žije zde přes 40 druhů ryb v celkovém počtu okolo 500 kusů a tisíce mláďat. Kromě ryb, které můžete znát ze svých akvárií zde najdete opravdové rarity. Celkový objem výstavní nádrže činí 130 000 l vody. Obří akvárium bylo otevřeno v roce 1998 jako první veřejné akvárium ve střední a východní Evropě. Během prohlídky projdete deštným pralesem i pod hladinou sladkovodní tůně, kde nerušeně pozorujete přirozené chování vzácných ryb. Nenechte si ujít krmení těchto ryb, které v akváriu provádí potápěči. To se koná každý čtvrtek od 13 do 15 hod. Ve druhé části prohlídky se ocitnete na tropické lávce v deštném pralese, kde můžete sami na sobě poznat co obnáší pobyt v tropech - kombinaci tepla s vlhkostí 85-90%. Zde se budete moci pokochat krásou rostlin jako jsou orchideje, bromelie a tillandsie v obdivuhodné tvarové i barevné rozmanitosti ve více než 150 druzích a odrůdách. Dojem deštného pralesa umocňuje občasný tropický déšť či uměle připravovaná mlha. Po průchodu pralesem se ocitnete na dně sladkovodní tropické tůně se společenstvím ryb Jižní a Střední Ameriky. Žije zde přes 40 druhů ryb v celkovém počtu okolo 500 kusů a tisíce mláďat. Kromě ryb které můžete znát ze svých akvárií zde najdete opravdové rarity. Nejvíce druhů ryb patří do čeledi Cichlidae. Spatřit můžete například mohutné přísavné krunýřovce, v žádném případě nelze přehlédnout až 90 cm dlouhé ryby rodu Colossoma Serrasalmidae vážící až 23 kg. V největším sladkovodním akváriu si můžet užít i individuální relaxační večery pro 2-6 osob přímo v podvodním tunelu od 18:30. Každý den po skončení prohlídek máte možnost vychutnat si pobyt pod 130 tunami vody v komorním prostředí sami nebo s nejbližšími přáteli. Konkrétní náplň večera tu zajistí přesně podle vašich přání, od romantické večeře při svíčkách, přes netradiční posezení s občerstvením až po absolutně nerušený odpočinek s příjemnou hudbou a spoustou ryb okolo. Relaxačním večerem můžete překvapit svého partnera, potěšit známé nebo ho můžete věnovat někomu blízkému jako originální dárek. Kromě obřího akvária s podvodním tunelem a deštným pralesem nabízí Envi dům také videoprojekci přírodních krás na obří obrazovce v "Projekci U rejnoka". Pokud byste byli po prohlídce příliš znaveni je pro vás připraveno Café Piraňa", kde se můžete občerstvit a přitom pozorovat dravé pirani. V objektu se též nachází rodinné sportoviště s ricochetovým kurtem, saunou a posilovnou, které nabízí aktivní odpočinek v soukromí s celou rodinou. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Obří akvárium – Hradec Králové

Olešnice

Vydejte se na cestu časem do dob, kdy lidé na venkově žili v kouzelných chaloupkách. Tato cesta vás zavede do obce Olešnice, která na první pohled okouzlí každého, kdo sem přijede. V zeleni pečlivě udržovaných zahrádek svítí bílé zdi chaloupek, o které jejich majitelé po generace s láskou pečují. Olešnice spolu s Levínem jsou starobylými obcemi, Levín je připomínán už v roce 1316, kdy se narodil Karel IV., a Olešnice o několik desetiletí později. Dnes tady, při břehu řeky Cidliny, žije 350 obyvatel. Ti všichni se hřejí na výsluní slávy. Protože Olešnické mažoretky sbírají zlato na soutěžích po celé Evropě. Seznamte se s jejich uměním a vydejte se také do okolí.

 

OÚ: Olešnice 44, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Tel.: +420 495 486 075, urad@olesnice-nad-cidlinou.cz

www.olesnice-nad-cidlinou.cz

Olešnice Olešnice

Osičky

Kraj kolem věnného města českých královen Hradce Králové je půvabný a má své nepopsatelné kouzlo. Byla by škoda prosvištět po dálnici a nenahlédnout do soukromí malých vesniček v okolí. Jednou z nich jsou i Osičky. Své domovy tady lidé nacházeli už v dobách prehistorických a dnes v Osičkách žije 170 obyvatel. Stará selská stavení se prolínají s moderními domky a přívětivou tvář vesnice skvěle dotváří cihlová zvonice na návsi. Zpomalte a poznejte to, co z dálnice neuvidíte.

 

OÚ: Osičky 19, 503 27 Lhota pod Libčany

Tel.: +420 724 183 063, obec@osicky.cz

www.osicky.cz

Osičky

Památník Bitvy u Hradce Králové – Všestary-Chlum

Památník Bitvy u Hradce Králové – Všestary-Chlum

Památník bitvy u Hradce Králové – Všestary-Chlum

Severozápadně od Hradce Králové na vyvýšenině Chlum byla 3. července 1866 svedena prusko-rakouská bitva. Téměř ihned po skončení válečných událostí bylo zahájeno budování četných pomníků a památníků bitvy. Severozápadně od Hradce Králové na vyvýšenině Chlum byla 3. července 1866 svedena prusko-rakouská bitva. Téměř ihned po skončení válečných událostí bylo zahájeno budování četných pomníků a památníků bitvy a rozvinula se všestranná péče o ně. V centrálním prostoru bojiště bylo v roce 1936 vybudováno válečné muzeum, které v současnosti představuje ve své expozici výzbroj a výstroj všech armád zúčastněných v této druhé největší vojenské bitvě 19. století. Památková zóna Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové zahrnuje území, na kterém jsou rozmístěny více než čtyři stovky pomníků, individuálních hrobů i hromadných pohřebišť, z nichž nejvýznamnější jsou přístupné po značených turistických a cyklistických trasách i po speciálních naučných stezkách (Svíb a Chlum). Možnost dokonalého výhledu na celý centrální prostor bojiště nabízí od roku 1999 vyhlídková věž. Každoročně ve výroční dny bitvy se v prostoru památkové zóny konají pietní a vzpomínkové akce. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Památník bitvy u Hradce Králové – Všestary-Chlum

Pamětní síň Františka Škroupa – Osice

Pamětní síň Františka Škroupa – Osice

Pamětní síň Františka Škroupa – Osice

Pamětní síň rodáka z Osic a skladatele národní hymny Františka Škroupa se nachází v jídelně fary. Vystavují se zde památky celé rodiny Škroupů, obvzvláště Františka Škroupa. Kromě pamětní síně je v obci k vidění také památník, pomník a Škroupův dům (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Pamětní síň Františka Škroupa – Osice

Podorlický skanzen – Třebechovice pod Orebem-Krňovice

V areálu jsou umístěny jak stavby lidové architektury přenesené z původních lokalit Královéhradecka a podhůří Orlických hor, tak i obnovené nedochované stavby. Nechybějí ukázky dobových řemesel, strojů a pracovních nástrojů potřebných k životu předešlých generací. V těsném sousedství přírodního parku Orlice postupně vyrůstají domy venkovského i městského typu z Královéhradecka a podhůří Orlických hor. Celek doplňují ukázky dobových řemesel, strojů a pracovních nástrojů, sady původních a krajových odrůd, sušárny ovoce a další drobné objekty. Objekty jsou přenášené z původních lokalit, kde jim hrozil zánik, ale vznikají i rekonstrukce nedochovaných staveb. Návštěvníkům se tak nabízí srovnání historických staveb po staletích užívání a staveb tak, jak vypadaly v době svého vzniku. Používané stavební materiály jsou typické pro regionální stavitelství - dřevo, opuka a cihly v nejrůznějších kombinacích. Nechybějí ukázky dobových řemesel, strojů a pracovních nástrojů potřebných k životu předešlých generací. Příkladem může být funkční žentour, stabilní benzínové a elektrické motory a mnoho dalších zemědělských strojů. V areálu jsou kolem vznikajících staveb vysazovány sady a zahrady z původních odrůd ovocných dřevin - zejména jabloní, hrušní, švestek a dalších druhů. V rámci prohlídkové trasy lze vidět nejen stavby samotné, ale i jejich interiér vybavený dobovými exponáty. Maximální důraz je kladen na funkčnost všech exponátů a mnohé z nich je možné si v rámci prohlídky vyzkoušet. Prohlídky se konají v každou celou hodinu, jsou s průvodcem a minimální počet je 5 návštěvníků. V případě, že se skupina nesejde a okolnosti provozu to umožní, je možná samostatná prohlídka s tištěným průvodcem. Celý areál je bezbariérový a přístupný na kolečkovém křesle. Interiéry historických objektů bezbariérové vzhledem ke své povaze nejsou. Většina expozic je však viditelná ze dveří. V areálu je k dispozici bezbariérové WC. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Podorlický skanzen –  Třebechovice pod Orebem-Krňovice

Podorlický skanzen – Třebechovice pod Orebem-Krňovice

Podorlický skanzen – Třebechovice pod Orebem-Krňovice

Převýšov

Víte, kde potkáte ohroženého roháče obecného a kde roste čtvrtý nejstarší východočeský památný strom? Je to Převýšov, malá obec s velkými úspěchy, která leží na dohled od Chlumce nad Cidlinou. Zdejší fotbalový klub byl založen už v roce 1919 a od počátku sbírá jeden triumf za druhým. V současné době hraje Českou fotbalovou ligu a poráží i věhlasné pražské celky. Stavte se do Převýšova na zápas a uvidíte. Plni euforie se pak můžete vydat za pozorováním vzácných brouků.

 

OÚ: Převýšov 89, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Tel.: +420 495 486 041, ouprevysov@seznam.cz

www.prevysov.cz

Převýšov

Puchlovice

Rovinatá a úrodná krajina v povodí řeky Bystřice, s ostrůvky lesů a lesknoucí se hladiny rybníků. To je kraj, který láká od nepaměti. Svá sídla tady rozkládá množství větších i menších obcí a mezi nimi jsou i Puchlovice. Za svůj netypický název vděčí svému zakladateli, který se jmenoval Puchlov. První zmínky pocházejí z druhé poloviny 15. století. Od těch dob uplynulo v řece Bystřici hodně vody, ale Puchlovice jsou stále stejně přitažlivé. Malou náves zdobí kamenný kříž a jen o kousek dál pozornému návštěvníkovi neujde novobarokní kaplička se starobylou sochou sv. Jana Nepomuckého. Děti se mohou vydovádět na novém dětském hřišti a procházka k blízkému rybníku je víc než příjemná. A celé okolí je doslova rájem všech cyklistů.

 

OÚ: Puchlovice 16, 503 15 Nechanice

Tel.: +420 495 444 279, +420 725 081 310, Puchlovice@email.cz

www.puchlovice.cz

Puchlovice

Ráby

Pohádkový svět u Kunětické hory 38, 533 52 Ráby

+420 466 612 474

www.pernikova-chaloupka.cz

Račice nad Trotinou

Malá vesnička, ale i přesto je co k vidění. Když k tomu přičtete vzdálenost 15 kilometrů od Hradce Králové a krásnou krajinu, je to splněný sen. Okolí tvoří lesy a kopce s výhledem až na majestátní Krkonoše. Obec samotnou zdobí boží muka, zvonička a památníky bitvy u Hradce Králové z roku 1866. A kultura se sportem? Také bohaté, organizované nejen obcí, ale i místním sborem dobrovolných hasičů a Sokolem.

 

OÚ: Račice nad Trotinou 70, 503 03 Smiřice

Tel.: +420 495 426 179, +420 725 532 094, obec@racicenadtrotinou.cz

www.racicenadtrotinou.cz

Račice nad Trotinou

Rodný dům Václava Hanky – Hořiněves

Rodný dům Václava Hanky – Hořiněves

Rodný dům Václava Hanky – Hořiněves

Hořiněves zřejmě nejvíce zviditelnil její rodák, spisovatel, bohemista, básník a velký vlastenec Václav Hanka - „objevitel“ Rukopisu královédvorského. Rodný dům Václava Hanky je v Hořiněvsi dochován, jedná se o roubený lidový dům, který byl postaven kolem roku 1720 jako zájezdní hospoda. Rozlehlý dřevěný dům čp. 10 se nachází v horní části obce Hořiněves u hlavní silnice. Dům je reprezentativním příkladem roubené lidové stavby pocházející pravděpodobně z roku 1720. Uvnitře se nachází stálá expozice věnovaná životu a dílu Václava Hanky (1791 - 1861), významného českého vlastence, jazykovědce, básníka, překladatele, literárního historika, vydavatele staročeských a staroslověnských památek a prvního bibliotékaře knihovny Muzea království českého. Hned v čelní straně předsunuté komory je umístěn oválný reliéf s podobiznou Václava Hanky odhalený, za přítomnosti Františka Palackého a F.L. Riegra, v roce 1862. V prostoru před domem je zase umístěna Hankova socha, dokonce v nadživotní velikosti. Zhotovil ji hořický sochař Černila v roce 1890. Mezi českou veřejností však Hanka nejvíce proslul jako spolu padělatel Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského (spolu s Josefem Lindou). Mimo nich je autorem zcela seriózních děl, jako je Pravopis český podle základů gramatiky Josefa Dobrovského (1817), Mluvnice čili soustava českého jazyka podle Dobrovského (1849) nebo Počátky posvátného jazyka slovanského (1846). (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Rodný dům Václava Hanky – Hořiněves

Rozhledna Chlum – Všestary

Rozhledna Chlum – Všestary

Rozhledna Chlum – Všestary

Na vrcholu Chlumu kde proběhla v roce 1866 jedna z nejkrvavějších bitev byla v roce 1899 postavena kovová 25 metrů vysoká rozhledna. Rozhledna umožnňuje výhled hlavně po bývalém bojišti, na místní památník, a za dobrých podmínek byly vidět i vrcholky Krkonoš. V roce 1987 byla rozhledna zesílena a rekonstruována. Ovšem zanedlouho opět vyžadovala rekonstrukci. Navíc rozhlednu přerostl les a výhled byl omezen. V roce 1999 byla rozhledna prodána telekomunikační společnosti. Vež byla rozebrána a ještě téhož roku zde vyrostla nová železná telekomunikační věž o výšce 55,6 metrů s vyhlídkovou plošinou ve výšce 34,8 metrů. Na něj pak vede točité schodiště o 183 kovových schodech. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Rozhledna Chlum – Všestary

Rozhledna Kosice

Rozhledna Kosice

Rozhledna Kosice

Stavba soukromé dřevěné 8 metrů vysoké rozhledny (o průměru základny cca 6 metrů) se nalézá na severním okraji obce Kosice u Chlumce nad Cidlinou. Osmimetrová dřevěná rozhledna z roku 2017 je postavena na uměle vytvořeném kopci, který vznikl navršením materiálu z vybagrovaného rybníka. Ten leží na severním okraji rozsáhlého volně přístupného soukromého přírodního parku. Kruhový výhled z kryté plošiny ve výšce necelých 5 metrů nabízí v dálce vrcholky Železných hor. K vididění je také pára z chladících věží elektrárny Chvaletice, na severním obzoru Krkonoše a na východním Orlické hory, na západě vojenský radar u obce Nepolisy. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Rozhledna Kosice

Rozhledna Libníkovice

Rozhledna Libníkovice

Rozhledna Libníkovice

Nenáročný výlet na rozhlednu, která leží nedaleko od krajského města Hradce Králové. Je dostupná autem, takže se může jednat o krásný rodinný výlet. Z Hradce se vydáme směr Šumperk po silnici č. 11. Na Slezském předměstí odbočíme vlevo, přejedeme železniční přejezd a přes obce Slatina a Librantice vjedeme asi po 15 km do obce Libníkovice. V obci po pravé straně v domě čp. 38 lze získat pohled a pamětní razítko. Cestu k rozhledně najdete na konci obce, odbočka v levo. Na kraji lesíka jsem nechal auto a lesní pěšinou to je pět minut cesty. Rozhledna měří 15 metrů a datuje se k roku 1930. Na informační tabulce umístěné na konstrukci rozhledny se můžeme dočíst podrobnější informace o historii rozhledny. Mimo jiné, že celkový náklad na vybudování rozhledny činil 16 825 kč. Důležitá je poslední věta. Vstup na rozhlednu je pouze na vlastní nebezpečí! Tato věta je na místě. V roce 1992 prošla rekonstrukcí, ale postupně chátrá a zasloužila by si více péče. Konstrukce rezaví, ale hlavně si musíte dát pozor kam šlapete. Schody i jednotlivé dřevěné podlahy jsou místy již dosti nahlodané zubem času. (zdroj: www.turistika.cz)
Rozhledna Libníkovice

Rozhledna Milíř – Vysoká nad Labem

Rozhledna Milíř – Vysoká nad Labem

Rozhledna Milíř – Vysoká nad Labem

Rozhlednu na kopci Milíř naleznete ve Vysoké nad Labem nedaleko Hradce Králové. Jedná se o unikátní trojbokou stavbu ze dřeva, oceli a litého betonu, jedinou svého druhu v celé ČR. Rozhledna MilířRozhledna stojí v nejvyšším bodě kopce Milíř, v nadmořské výšce 284,5 metrů. Samotná stavba je vysoká 31 metrů, vyhlídková plošina se nalézá ve výšce 27 metrů a vede na ni 160 schodů. Ve dvanácti a osmnácti metrech jsou pro unavené turisty připravena odpočívadla. Z vyhlídkové můžete za dobrého počasí dohlédnout na Krkonoše, Jeseníky, Orlické či Železné hory, za výjimečné viditelnosti jsou vidět i Jizerské hory. Rozhledna Milíř vyrostla na místě, kde ještě po druhé světové válce stávala původní dřevěná rozhledna. Nový objekt má tři nosné sloupy z lepeného dřeva o délce přes 31 metrů. Sestavené jsou z šestimetrových dílů. Sloupy obepínají ocelové schodiště, které je složené ze tří osmimetrových kusů, vyhlídková plošina je šestiboká. K rozhledně se nejlépe dostanete přímo z obce Vysoká, další možnost je červená značka z Roudničky nebo modrá značka od rybníku Biřička. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Rozhledna Milíř – Vysoká nad Labem

Sadová

Místo, kde se psala historie. Tak by se dala charakterizovat obec Sadová, ležící na severním okraji regionu Hradec Králové. Své půvabné jméno dostala od místních sadů, plných ovocných stromů se šťavnatým ovocem, kterým se zde již v dobách dávno minulých velice dařilo. Díky tomu se zde poměrně brzy usídlili i první obyvatelé, konkrétně ve století jedenáctém. V roce 1866 se zde odehrála rozhodující bitva prusko-rakouské války, kterou dnes připomíná řada pomníků na počest vojáků obou armád. V minulosti zde stávaly pivovar, cukrovar a tvrz, posléze přeměněná na krásný zámek, který býval obklopen obrovskou zahradou. Její krásy v minulosti opečovával praděd slavného hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Zámek vyhořel v roce 1844 a již nebyl obnoven. Dnes obyvatelé opečovávají především pomníky z válečného období a okolí obecního úřadu. Sem vezměte především děti, jejichž oči se rozzáří při pohledu na místní dětské hřiště. Vy si budete moci příjemně odpočinout, mezitím co se vaše děti vyřádí do sytosti na mnoha atrakcích. Osvěžit se společně poté můžete zmrzlinou z Hospůdky u kanonýra Jabůrka. V místních prodejnách také nakoupíte potraviny, drogerii, květiny, stavebniny či krmení pro své čtyřnohé miláčky. Spokojení budete všichni. Domů vás doveze jeden ze spojů v podobě autobusu či vlaku, které vám dají možnost příjemně si strávené odpoledne v Sadové užít v myšlenkách znova. Stejně jako si jej každý den užívá na 330 obyvatel.

 

OÚ: Sadová 25, 503 15 Nechanice

Tel.: +420 498 773 905, ousadova@nechanicko.cz,

www.obec-sadova.cz

Sadová Sadová Sadová

Sendražice

Po zemi, kde vyrostla obec Sendražice, se procházeli Chorvati. Ti se později přejmenovali na Sendražské a založili ve století třináctém dnešní obec. Toto období dokládá již zaniklá tvrz. Dnes je důkazem umu architektů především kostel sv. Stanislava pocházející z 15. století. Pamětníkem staršího data je lípa srdčitá se svými pěti sty lety. Okolo ní projdete k místní hospůdce, kde se po objevování příjemně osvěžíte.

 

OÚ: Sendražice 1, 503 03 Smiřice

Tel.: +420 495 426 210, ou@sendrazice.cz

www.sendrazice.cz

Sendražice

Sloupno

Čeština je od svých počátků úchvatný jazyk. Například slovem „slup“ byl kdysi pojmenován koš na chytání ryb. A toto, pro nás dnes neznámé slovo, dalo název obci ležící při řece Cidlině, co by kamenem dohodil od Nového Bydžova. Sloupno je obcí prastarou, její písemná historie se datuje už od roku 1278. V tomto období tady postupně vznikalo a zanikalo několik tvrzí. Z té poslední bylo v 17. století vystavěno letní sídlo benediktinských opatů. V polovině století osmnáctého byl podle návrhů významného architekta Dientzenhofera zámeček přestavěn na honosnou barokní rezidenci. Zámek ve Sloupně dnes vítá návštěvníky v novém kabátě a pravidelně se tady po celou letní sezónu konají výstavy, vernisáže, koncerty a jiné společenské akce. Dnes se do Sloupna nejezdí na ryby. Dnes se sem jezdí za kulturou.

 

OÚ: Sloupno 47, 503 53 Sloupno

Tel.: +420 495 493 647, obec@sloupno.cz

www.sloupno.cz

Sloupno

Smidary

Když se dnešní maturanti rozhodují, na kterou vysokou školu si podají přihlášku, u mnohých to vyhraje brněnská Masarykova univerzita. Málokdo však tuší, že o její založení a skvělou úroveň se na počátku 20. století zasloužil profesor MUDr. Edward Babák, rodák z východočeských Smidar. Obec, která leží šest kilometrů severně od Nového Bydžova, sdružuje další čtyři vsi – Křičov, Červeněves, Chotělice a Loučnou Horu. A každá z těchto částí se může pyšnit něčím jiným. Přímo ve Smidarech každého cestovatele zaujme zvláštní stavba v blízkosti zámku. Je to unikátní technická památka – lednice bývalého pivovaru z 19. století. Když vstoupíte do kostela sv. Stanislava, budete uchváceni jeho barokní a rokokovou výzdobou. Zámek v Chotělicích, kde dnes sídlí ústav sociální péče, je nádhernou ukázkou novorenesanční architektury a hluboko do minulosti se přenesete v Loučné Hoře. Dřevěný kostelík sv. Jiří vznikl před polovinou 14. století a přes všechny úpravy a přestavby po celá staletí dokládá umění svých středověkých stavitelů. Prostranství u kostela krásně doplňuje dřevěná zvonička z roku 1942, která byla postavena podle vzoru původní starobylé zvonice. Smidary spolu se svými částmi skutečně mají čím přilákat. Nejen že tady najdete spoustu architektonických skvostů. Obec všem 1 550 obyvatelům, kteří tady žijí, poskytuje vše potřebné ke spokojenému a kvalitnímu životu. Sokolovna je důležitým střediskem společného setkávání všech, kteří nechtějí svůj volný čas trávit doma. A krajina při soutoku Javorky s Cidlinou zve k poznávání všechny milovníky turistiky i cyklistiky. Východní Čechy jsou krásné, tak proč nezačít s jejich zkoumáním právě ve Smidarech?

 

OÚ: nám. Prof. Babáka 106, 503 53 Smidary

Tel.: +420 495 496 127, podatelna@smidary.cz

www.smidary.cz

SmidarySmidary

Sovětice

Za sedmero horami a řekami, necelých osm kilometrů od Hořic, města sladkých trubiček, leží malebně položená vesnička s názvem Sovětice. Její původní název je odvozen od tehdejšího majitele, jistého Soběty, který zde založil statek spolu s tvrzí. Rozrůstáním této rodiny se začaly stavět další usedlosti a chalupy. Díky tomu se od nejmenší osady, která byla prvně zmíněna ve století čtrnáctém, vyvinula v dnešní obec dělící se na části Sovětice a Horní Černůtky. A právě z místní části Horní Černůtky budou okouzleni především milovníci divů matky přírody. Díky její poloze na vyvýšeném místě se vám otevře výhled do širokého okolí, ale i na místní zahrádkářské kolonie, kterými je proslulá. Není to však jediné, co vás na první pohled zaujme. Jsou to také místní políčka, rodící ty nejlepší zlaté plodiny. Nachází se zde také krásný areál myslivecké bažantnice, o který pečuje místní myslivecké sdružení. Místní jsou na svou kouzelnou přírodu náležitě hrdí, což dokládá založení občanského sdružení s názvem Klub přátel koní a turistiky. Pokud jste se někdy v obci zúčastnili událostí, jako je velikonoční výšlap, vánoční putování nebo vánoční setkání, vězte, že právě ty jsou dílem tohoto spolku. Není však spolkem jediným. Působí zde také Sbor dobrovolných hasičů, starající se o bezpečí svých 220 obyvatel, ovšem nejen o ně, ale i o na padesát nových potenciálních hasičů, kteří jsou nyní v dětském věku. Navštívit zde můžete dětské hřiště, víceúčelové hřiště, Petříkův statek i hospůdku na návsi U Rechů. Sovětice i Horní Černůtky jsou pohádkovým domovem. A když se k tomu přidá ještě rozhled na lesy, je to nejen zážitek, ale i pohled přímo kouzelný.

 

OÚ: Sovětice 25, 503 15 Nechanice

Tel.: +420 491 612 800, info@sovetice.cz

www.sovetice.cz

Sovětice Sovětice Sovětice

Splav řeky Orlice

Splav řeky Orlice

Splav řeky Orlice Albrechtice nad Orlicí – Hradec Králové

Splav řeky Orlice Albrechtice nad Orlicí – Hradec Králové

Stará Voda

Malá studánka před starobylým kostelíkem má velkou sílu. Našel ji sám kníže Václav, který se do zdejších hlubokých lesů vypravil na lov. Studánce se začalo říkat Stará Voda a jméno zůstalo i vsi, která se kolem ní rozrostla. Starovodští odedávna studánku opatrovali, protože poznali, že pramen má velkou sílu a nikdy nevysychá. Váží si jí i dnes a pečlivě se o ni starají. Zastavte se u studánky a ochutnejte. Voda je stále stejně svěží jako tehdy, když ji ochutnal svatý Václav.

 

OÚ: Stará Voda 68, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Tel.: +420 495 499 484, obec.staravoda@seznam.cz, libor.6@seznam.cz

www.staravodahk.cz

Stará Voda

Starý Bydžov

Kde jinde byste se mohli vnořit do historie Českých zemí než tam, kde lidé sídlili už v době kamenné a bronzové? Starý Bydžov byl důležitým střediskem okolní oblasti už ve 12. století a jeho tehdejší význam dokazuje původně románský kostel sv. Prokopa. Během staletí prošel několika přestavbami, stále však důstojně vévodí obci, která žije čilým společenským ruchem. Obecní hospoda s velkým sálem a vinárnou se každoročně stává dějištěm mnoha tanečních zábav a bálů, na které se sjíždějí i sousedé z okolních obcí. V obci Starý Bydžov se nachází multifunkční sportovní hřiště a procházejí zde cyklotrasy, které jsou propojeny s okolními obcemi.

 

OÚ: Starý Bydžov 13, 503 57 Starý Bydžov

Tel.: +420 495 493 328, +420 724 187 620, ousb@seznam.cz

www.starybydzov.cz

Starý Bydžov

Stěžery

Máte pocit, že vás šálí zrak? Nebo jste skutečně mohli zahlédnout hrby korábu pouště tady, ve starobylé východočeské obci? Oči máte dobré, protože za exotikou nemusíte putovat až na opačný konec světa nebo do věhlasných zoologických zahrad. Malý zoopark s množstvím jihoamerických a australských papoušků a savců z různých kontinentů, kterým s klidem sobě vlastním vládne velbloudí královna, najdete ve Stěžerách. Stěžery, k nimž v současné době náleží i místní části Stěžírky, Charbuzice a Hřibsko, jsou velmi starou obcí. Vždyť archeologické nálezy jasně hovoří o osídlení již v mladší době kamenné a první písemná zpráva je v listině samotného krále Přemysla Otakara I. z roku 1229. Během středověku obec zažila mnohé těžké chvíle, až se jí v roce 1632 ujala hrabata z Harrachů a nastal významný obrat. Místní zámek, který dnes slouží potřebám obce, opravili pro úředníky z panství, postavili nový kostel a v roce 1887 založili první Hospodyňskou školu v Čechách. Kostel sv. Marka i dnes vévodí dvoutisícové obci. Není však jedinou zajímavou památkou. Projděte se Stěžerami, které jsou vyhlášené svými památnými lípami. Objevíte několik soch, zhotovených místními statkáři. Místního rodáka, spisovatele a etnografa Františka Řehoře, vám připomene pamětní deska na jednom z domů uprostřed obce. Milovníci pěnivého moku jistě ocení, že ve Stěžerách se opět po dlouhých letech vaří pivo. A až uslyšíte hromové „góóóól“ z nedalekého stadionu, zajděte tam a zjistěte, jestli vedou kluci, holky, áčko, nebo stará garda. Ocitnete se mezi lidmi, kteří své Stěžery mají rádi a umějí to dát najevo.

 

OÚ: Lipová 31, 503 21 Stěžery

Tel.: +420 498 773 916, obec@stezery.cz

www.stezery.cz, www.zoostezery.cz, www.pivovarberanek.cz

StěžeryStěžeryStěžery

Střezetice

Vzlétnout do oblak jako ptáci a přehlédnout krajinu jedním pohledem. Toto přání možná problesklo myslí těch, kteří na nejvyšším místě v rovině před Hradcem Králové plánovali rozestavění vojsk. My si toto přání splnit můžeme. Z rozhledny na Chlumu se nám bojiště, kde 3. července 1866 zuřila jedna z nejstrašnějších bitev prusko-rakouské války, otevře jako na dlani. Válečné běsnění se nevyhnulo ani Střezeticím. Snad nejpůsobivějším mementem této události je bronzové sousoší jezdce a těžce raněného koně, který pohledem žádá svého pána, aby mu pomohl od bolesti. Další němé svědky bitvy najdeme po celém kraji a také v Dlouhých Dvorech, které jsou místní částí Střezetic. Životy dnešních 390 obyvatel Střezetic jsou mnohem klidnější. Prosluněnou krajinou už neuhánějí na svých koních vojska, ale cyklisté, kteří vyrazili za poznáváním krás Královéhradecka.

 

OÚ: Střezetice 48, 503 12 Všestary

Tel.: +420 495 447 440, +420 725 489 909, obec@strezetice.cz

www.strezetice.cz

Střezetice Střezetice

Světí

Historie se psala i v této vesničce, kudy vedly cesty vojáků v bitvě r. 1866. Bude to ale kostel sv. Ondřeje, který vás dnes okouzlí věžičkou až do nebe. Letní dny si vychutnáte s chlazeným nápojem v hospůdce Zavadilka, která je místem, kde se potkávají i místní. Kromě života v obci, který zde vede 321 obyvatel, navštivte i ten v rámci naučné stezky. Budete překvapeni, jak dobře to má příroda zařízené.

 

OÚ: Světí 1, 503 12 Všestary

Tel.: +420 606 649 132, obec@sveti.cz

www.sveti.cz

Světí

Šrámkův statek – Hradec Králové-Piletice

Šrámkův statek – Hradec Králové-Piletice

Šrámkův statek – Hradec Králové-Piletice

Šrámkův statek v Pileticích je památkově chráněným souborem původní lidové architektury se vzácnými dřevěnými objekty. Jedná se o areál původní lidové architektury, jehož součástí je ve zdejším prostředí ojedinělé dvoupatrové roubené obytné stavení s pozoruhodnou pavlačí z roku 1802. Skanzen tvoří roubená obytná budova, roubená stodola, kamenná brána a ostatní hospodářské budovy. Jedná se o jednu z mála zachovaných staveb lidové architektury z počátku 19. století, které se na Královéhradecku dochovaly. Nejcennějším objektem je roubené dvoupatrové obytné stavení s pavlačí. Ve skanzenu se také pravidelně konají folklórní slavnosti, výstavy, jarmarky, přehlídky tradičních řemesel a společenské akce s doprovodným programem. Součástí areálu jsou zkušebny folklorních souborů, pobočka Městské knihovny a stylová hospůdka. Satek se svým prostorným dvorem a zahradou s otevřeným pódiem přímo vybízí ke konání různých kulturních akcí. Konají se zde např. folklórní slavnosti, výstavy, jarmarky, trhy výrobků lidové tvorby a uměleckých řemesel, folkové festivaly, ale i společenské akce všeho druhu. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Šrámkův statek – Hradec Králové-Piletice

Třebechovice pod orebem

Masarykovo náměstí 1426, 503 46 Třebechovice p. O.

Tel.: +420 495 592 053

info@betlem.cz

www.itrebechovice.cz

Třebechovické muzeum betlémů

Třebechovické muzeum betlémů

Třebechovické muzeum betlémů

Betlém z třebechovic

Jenom tam najdete jediné muzeum svého druhu nejen u nás, ale i v celé Evropě. Třebechovické muzeum spravuje přes 500 betlémů zhotovených z nejrůznějších materiálů z České republiky i zahraničí. Nejcennějším a nejobdivovanějším je unikátní mechanický Proboštův betlém. Už více než 100 let můžeme obdivovat umělecké dílo, na jehož úctyhodné ploše se nachází více než 2 000 vyřezávaných dílů. Pokud jste dosud pochybovali, tady se přesvědčíte, že české ruce jsou odjakživa ty nejšikovnější na světě.

 

Třebechovické muzeum betlémů

Masarykovo nám. 1426, 503 46 Třebechovice pod Orebem

Tel.: +420 495 592 053, info@betlem.cz

www.betlem.cz

Třebechovické muzeum betlémů

Třebechovické muzeum betlémů – Třebechovice pod Orebem

Třebechovické muzeum betlémů má ve svých sbírkách více než 400 betlémů zhotovených z nejrůznějších materiálů a pocházejících ze všech oblastí České republiky, velmi starých, ale i ze současnosti. Návštěvník tak může posoudit, do jakých zajímavých forem se ve své historii betlémářství rozvinulo. Nejcennější a nejobdivovanější doma i ve světě je unikátní mechanický betlém - Národní kulturní památka Třebechovický Proboštův betlém o rozměrech 7x3x2 m. Betlém je více než 100 let starý a má zhruba 2000 vyřezávaných dílů a 350 figurek. Jednapadesát z nich se pohybuje při práci a dalších 120 jezdí na několika pohyblivých pásech. Figurky jsou uváděny do pohybu jemným mechanickým systémem od Josefa Frimla. Betlém je 7 metrů dlouhý, více než 3 metry široký a téměř 2 metry vysoký. Ústředním motivem jsou jesličky se svatou rodinou a klanícími se pastýři. Na dalších terasách najdeme výjevy ze života obyčejných lidí a řemeslníků, kde se autor nechal inspirovat skutečnými postavami z Třebechovic a okolí. Zbývající terasy jsou zaplněny scénkami představujícími biblické výjevy od zvěstování Panně Marii k ukřižování Ježíše Krista až po jeho nanebevstoupení. Zcela před betlém vystupují do popředí dvě figurky - chlapec a dívka - s cínovými miskami v rukou jako taktní upozornění pro tehdejší návštěvníky, kam položit peníz jako vstupné a odměnu za možnost betlém si prohlédnout. Celé dílo uzavírají strojově opracované dřevěné výplně a kulisy, kulisové závěsy a rovněž vysoustruhované dřevěné věžičky. Kromě Proboštova betlému nabízí muzeum i velký skleněný betlém od železnobrodských sklářů, jehož části dostali papež Pius XII. a starosta Montrealu. Nechybí ani mechanický betlém z Hostinného, v němž je vidět zubař trhající zub nebo selka, která vystrkuje zadek z okna, či dílo předního českého restaurátora betlémů Kamila Andrese. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Třebechovické muzeum betlémů –  Třebechovice pod Orebem

Třebechovické muzeum betlémů – Třebechovice pod Orebem

Třebechovické muzeum betlémů – Třebechovice pod Orebem

Třesovice

Je známo, že duby se mohou dožít úctyhodného stáří. A kdybychom rozuměli jejich řeči, dozvěděli bychom se mnohem víc z historie naší země. Zkuste se zaposlouchat do jejich ševelení v Třesovicích a k nim přidružených Popovicích. Právě tady najdete ten nejstarší dub na Královéhradecku, jehož věk se odhaduje na více než 600 let. I když historické prameny zmiňují Třesovice až v roce 1412, obec tady stála mnohem dříve, snad už v jedenáctém nebo dvanáctém století. Popovice jsou známy od roku 1398, kdy zde stávala tvrz rytířů z Popovic. Obě obce leží na území, které v roce 1866 pustošila vojska pruské a rakouské armády při památné bitvě na Chlumu. To, jak hluboce tento kraj bitva zasáhla, připomínají dnes pomníky a kříže roztroušené v polích a obcích v celé oblasti. Nejsou však jedinou připomínkou bohaté historie Třesovic a Popovic. V roce 1830 získaly Třesovice od vrchnosti památnou gotickou sochu Panny Marie s Ježíškem, která je dodnes ozdobou obce. Popovice se právem mohou pyšnit starým roubeným mlýnem z 19. století, poblíž něhož už přes šest století roste památný dub. Obě vsi leží v krajině, která láká zvláště k vyjížďkám na kole. Vydejte se na své toulky po značených cyklotrasách nebo jen tak, polní cestou, a poznejte kraj, kde si svou sílu dokazovaly mocné armády. A když se zastavíte ve stínu starého dubu, tiše poslouchejte. Třeba právě vám šepot listí prozradí mnohé z toho, co se v žádných kronikách nedočtete.

 

OÚ: Třesovice 30, 503 15 Nechanice

Tel.: +420 498 773 907, obec.tresovice@tiscali.cz

www.nechanicko.cz/tresovice

Třesovice Třesovice Třesovice

Tyršův most – Smiřice

Tyršův most – Smiřice

Tyršův most – Smiřice

Dokladem silničního stavitelství našich předků je obloukový Tyršův most ve Smiřicích. Postaven byl v letech 1930-1933, provozu sloužil do roku 1981, kdy byl otevřen most nový. Dnes je obloukový Tyršův most přístupný pouze pro pěší a cyklisty. (zdroj: www.turistika.cz)
Tyršův most – Smiřice

Všestary

Stejně jako Sherlock Holmes se i vy můžete vydat po stopách bitvy u Hradce Králové. Obec Všestary pro vás bude výhodným výchozím bodem. Její katastr se rozdělen na šest místních částí s názvy Všestary, Bříza, Chlum, Lípa, Rosnice a Rozběřice, jejichž počet obyvatel, každý den sem se vracejících k rodinám, je okolo sedmnácti set. Ne vždy tomu tak však bylo. V dobách prehistorických, kdy se začíná obec formovat, se zde život teprve začínal rozvíjet. Tuto část historie dokládá nejen mnoho nálezů, ale i místní Archeopark. Jeho specializací je především interpretace nejen uměleckých, ale i řemeslných technik. Vraťme se však zpět do minulosti. Významnějším milníkem je rok 1360, odkdy je datována prvně v písemných listinách. Jen o dvacet čtyři let později je již znám zdejší kostel Nejsvětější Trojice, do dnešní podoby upravený v letech 1842–1843. Bitvu u Hradce Králové dokládá řada památníků. Ta se odehrála mezi řekou Labe a obcemi Hořiněves, Benátky, Sadová, Dolní Přim a Mokrovousy. Do bitvy se postavila pruská armáda proti rakousko-saské a zavinila ztrátu dosavadního čelního postavení v Německu. Vojáci, padlí v krvavých bojích, dnes odpočívají na vojenském hřbitově v místní části Chlum. Bližší informace získáte také díky naučné stezce s názvem Centrální bojiště Chlum. Po náročném výšlapu a poznání určitě rádi využijete k odpočinku možnost uvolnit se v sauně či si dát do těla zdoláním několika bazénů. Ve Všestarech se na konci svého putování budete cítit jako znovuzrození.

 

OÚ: Všestary 35, 503 12 Všestary

Tel.: +420 495 458 028, urad@vsestary-obec.cz,

www.vsestary-obec.cz

VšestaryVšestaryVšestary

Vyhlídkové plavby – Hradec Králové

Vyhlídkové plavby – Hradec Králové

Vyhlídkové plavby – Hradec Králové

Parníčky Královna Eliška a Primátor Ulrich připomínají lidský důmysl 19. století. Jde o unikáty, s nimiž se můžete projíždět díky Hradecké paroplavební společnosti po řece Labi a zažít pocity cestujících z dob, kdy tento pomalý způsob cestování byl běžný. Plavba se provozuje od května do září (v případě dobrých klimatických podmínek až do října) od 15:00 do 19:00, o víkendech a svátcích od 10:00 do 19:00 hodin. V době prázdnin (červenec - srpen) otevřeno již od 10.00 hod. i ve všední dny. Vyplouvá se zpravidla v celou hodinu. Bezplatně vám na lodi přepraví také vaše kolo. Plavba trvá 50 minut, s obrátkou pod kamenným mostem na Pláckách. Lodě je možné si objednat i mimo provozní dobu (pro školní výlety, zájezdy, soukromé akce, apod.). Dětem můžete dopřát projížďku na pirátské plachetnici nebo si můžete půjčit loď. Přístaviště najdete v Hradci Králové na Smetanově nábřeží naproti městským lázním. Hradecká paroplavební společnost vznikla v roce 1998. Jejími zakladateli jsou Jaroslav Kostkan a Zdeněk Balský, kteří si pro svoji potěchu postavili parní člun „Hradec“. Ten se stal novou turistickou atrakcí pro obyvatele i návštěvníky Hradce Králové. Roku 1999 byla na Smetanově nábřeží (znovu po 30letech) otevřena Půjčovna malých plavidel a začal provoz parní lodi. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Vyhlídkové plavby – Hradec Králové

Výrava

Chcete zažít pořádnou dávku rockové muziky? Tak to jste tady správně. Letní parket ve Výravě od roku 1998 přitahuje jako magnet všechny milovníky rockových koncertů a festivalů. Od května do září tady potkáte výkvět rockové muziky české i zahraniční a ani nemusíte přemýšlet nad tím, kde vlastně budete parkovat. Každý správný rocker už ví, že téměř ze všech částí Královéhradeckého kraje sem jezdí speciální festivalový autobus. A když už ve Výravě budete, porozhlédněte se kolem. Není přece od věci dopřát svým uším chvilku klidu. Navíc tato východočeská vesnička i se sousedním Dolním Černilovem má své osobité kouzlo. První písemná zmínka pochází z roku 1406. Podle uspořádání domů převážně kolem hlavní ulice je ale zřejmé, že vznikla mnohem dříve, snad během německé kolonizace na počátku 13. století. A je docela možné, že už v těch dobách na místě dnešní kaple stávala kaplička. Její zasvěcení sv. Janu Křtiteli by tomu nasvědčovalo. Téměř tříkilometrová procházka obcí vás příjemně překvapí. Hlavní cestu stíní košaté stromy prostřídané rozkvetlými předzahrádkami. Posezení u rybníčku navodí tu správnou atmosféru české vesnice uprostřed prosluněné úrodné krajiny. A jako každá správná vesnice, i Výrava se svými 420 obyvateli si dokáže užívat každého nového dne. Parta nadšenců společně s rodiči a místním sborem dobrovolných hasičů každoročně pořádá v okolí rybníka „Ve Vrbičkách“ a v prostorách sportovního areálu akci pro děti pod názvem „Pohádkový rybník“. Tato již tradiční akce každý rok přiláká spoustu dětí a jejich rodiče ze širokého okolí.

 

OÚ: Výrava 116, 503 03 Smiřice

Tel.: +420 495 431 021, obec.vyrava@tiscali.cz

www.vyrava.cz, www.vyrava-letniparket.cz

Výrava Výrava

Vysoká nad Labem

Jen málo obcí se může pochlubit tím, že leží na nejvyšším bodě širokého okolí. Obec Vysoká nad Labem to se svými 284,5 metru skutečně dokázala. Její okolí zdobí především smíšené a borové lesy, stvořené k houbaření, a niva řeky Labe, těšící se oblibě turistiky a cykloturistiky. Necelých tři sta metrů je pěkná výška, avšak dalších 31 metrů je příjemný bonus. Do této výšky se tyčí místní rozhledna Milíř, ze které se vám otevře rozhled na obec, ve které trvale žije tisíc šest set obyvatel. Tato populace se formovala z původní malé osady, založené již v roce 1085. Svědkem vývoje obce je také místní kaplička, připomínkou hrůz válek, ale také naděje a srdnatosti lidí pomník věnovaný paraskupině Barium, jejíž členové byli velmi aktivní v odbojové činnosti. I díky nim je obec dodnes živým místem, kde se odehrává nejen mnoho obecních událostí, ale i životních osudů.

 

OÚ: Vysoká nad Labem 22, 503 31 Vysoká nad Labem

Tel.: +420 495 580 130, info@vysoka-nad-labem.cz

www.vysoka-nad-labem.cz

Vysoká nad LabemVysoká nad Labem

Zábavní park – Chlumec nad Cidlinou

Zábavní park – Chlumec nad Cidlinou

Zábavní park – Chlumec nad Cidlinou

Fajnpark je zábavním parkem pro celou rodinu, který byl vybudován podle zcela nového konceptu. Tento jedinečný park vyrostl na osmi hektarech bývalého vojenského prostoru v Chlumci nad Cidlinou. Při budování parku mysleli jeho tvůrci na všechny věkové kategorie, takže nikdo nepřijde zkrátka a nikdo se nebude nudit. Pro děti i dospělé jsou připraveny jak aktivity, které protáhnou svaly a procvičí kluby, tak ale také odpočinkové zóny, jejichž návštěva doslova pohladí po duši a zklidní mysl. Fajnpark spojuje největší trampolínové centrum v Česku – Hopsálkov, písečná hřiště na plážový tenis a volejbal, vodní a vzduchová děla, Mini cars, hřiště pro nejmenší – Miniměsto, vybavené mlžítkem pro případy horkého počasí, úžasný Dinoprales plný pohybujících se a řvoucích prehistorických ještěrů, procházku Zvířátkovem a Kozovem, při které je možno procházet se přímo výběhem s kozami, lamami, ovcemi, oslíky i klokany a v neposlední řadě Bosov – stezku bosou nohou a poklidnou relaxační zónu. Ve Fajnparku je k dispozici také stylové občerstvení s pestrou nabídkou jídel i nápojů. Atrakce jsou nepřetržitě kontrolovány proškoleným personálem a jako bonus je pro návštěvníky každý den připraven pečlivě připravovaný bonusový program. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Zábavní park – Chlumec nad Cidlinou

Zachrašťany

Až pojedete po hlavní silnici z Chlumce nad Cidlinou do Nového Bydžova, budete projíždět okrajem malé vesničky. Leží za lesem, ve staré češtině „za chrastím“, a právě proto nese název Zachrašťany. Osada vznikla ve 13. století kolem neblaze proslulé tvrze. Její vlastníci, jak je v historických pramenech doloženo, byli totiž známí lapkové. Po tvrzi už bychom dnes marně pátrali, ale Zachrašťany tady, v úrodné rovině, stojí dodnes. Je to sice obec malá, ale dala světu jednoho z velkých hrdinů druhé světové války. Pilota RAF Dobromila Špinku, jehož památku připomíná pomník na místě jeho rodného domu. Odbočte z hlavní cesty a projděte se Zachrašťany. Děti se dosyta mohou vydovádět na úžasném dětském hřišti, jakým se může pyšnit jen málo vsí. A vůni hub z okolních lesů odolá jen málokdo.

 

OÚ: Zachrašťany 35, 504 01 Nový Bydžov

Tel.: +420 494 145 490, +420 725 081 341, ouzach@tiscali.cz

www.zachrastany.cz

Zachrašťany Zachrašťany

Zámek Hrádek u Nechanic

Zámek Hrádek u Nechanic

Zámek Hrádek u Nechanic

Zámek Hrádek u Nechanic je jednou z nejvýznamnějších romantických staveb na území České republiky. Zámek vznikl v letech 1839 - 1857 ve stylu windsorské gotiky, jako reprezentační sídlo šlechtického rodu Harrachů. Zámecké interiéry mají převážně novorenesanční vzhled. Zámek Hrádek u Nechanic byl postaven v letech 1839 – 1857 ve stylu romantické windsorské gotiky jako reprezentační sídlo významného hraběcího rodu Harrachů. V původních bohatě zdobených a vybavených interiérech je prezentována ukázka bydlení šlechty ve druhé polovině 19. století. Impozantní Rytířský sál je věnován nejvýznamnějším členům rodu a jeho historii. Největší a nejkrásnější zámeckou místností je Zlatý sál. Jeho pojmenování je odvozeno od unikátních zlacených kožených tapet na stěnách, vyrobených v 17. století v Belgii. V Mühlgrubském salonu je vystaven ojedinělý soubor kurfiřtských židlí, v jídelně uvidíte vzácné sbírky harrachovského skla, keramiky a cínového nádobí ze 16. a 17. století. V herně si prohlédnete obraz "Slavnost v lázních" od slavného malíře 16. století Lukase van Falckenborgha. V prvním patře jsou soukromá apartmá hraběte a hraběnky, rodová galerie v letní jídelně a pokoje pro hosty. Kolem zámku je anglický park. Některé části místností (stropy, obklady, portály) byly na zámek přeneseny z jiných starších harrachovských sídel a pocházejí i ze 16. století. V zámeckém parku se pravidelně konají i C. a K. manévry. V parku zámku se nachází golfové hřiště Hrádek. Hřiště na Hrádku má 9 jamek s celkovým parem 66 a díky své poloze ve staletém zámeckém parku, nabízí svým návštěvníkům mimořádný zážitek. Devítijamkové golfové hřiště vybudovala v období 1994-97 společnost Golf Hrádek s.r.o., ve zvlněné malebné krajině 12 km od Hradce Králové. V květnu 2005 bylo realizováno rozšíření hřiště o nové jamky v prostoru bývalých zámeckých sadů. Přestože se celkový par hřiště (66) nezvýšil, došlo k prodloužení o cca 500 metrů. V bezprostřední blízkosti golfového hřiště Hrádek se nachází tréninkové centrum. Driving range nabízí 20 odpalovacích stání pro trénovaní odpalů. Pro trénink krátké hry slouží tříjamkový Putting green, Chipping green se čtyřmi jamkami a Training bunker. V prostorách zámeckého parku je umístěna Pitching area na trénink krátkých přihrávek do vzdálenosti cca 80 metrů od greenu. V Driving Centru Hrádek působí PRO trenér a cvičitel golfu, s nimiž je možné absolvovat celou řadu výukových kurzů. Pro začátečníky je organizován kurz pro získání "Golfové způsobilosti" (dřive tzv. Zelená karta), pro pokročilé hráče jsou připraveny kurzy sloužící ke zvýšení golfové výkonnosti. Pro svoji atraktivní polohu a širokou nabídku služeb je golfový areál vyhledáván úspěšnými společnostmi, které zde pořádají řadu rozmanitých akcí pro obchodní partnery či zaměstnance firmy. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Zámek Hrádek u Nechanic

Zámek Karlova Koruna – Chlumec nad Cidlinou

Zámek Karlova Koruna – Chlumec nad Cidlinou

Zámek Karlova Koruna – Chlumec nad Cidlinou

Karlova Koruna je považována za jeden z vrcholů iluzivního baroka v Čechách. Plány na zámek zpracoval jeden z nejvýznamnějších barokních stavitelů italského původu Jan Santini Aichel. Zámek Karlova Koruna si nechal postavit jako své letní reprezentační sídlo v letech 1721-23 hrabě František Ferdinand Kinský, nejvyšší kancléř a nejvyšší lovčí království Českého. Nezvyklé jméno propůjčil reprezentačnímu sídlu rodu Kinských originální půdorys, připomínající tvar královské koruny. Plány zámku vypracoval Giovanni Santini-Aichl a stavbu pak vedl další ze známých stavitelů vrcholného baroka F. M. Kaňka. Rozlehlý zámecký park ve stylu anglické zahrady. Reprezentativní a romantické prostory zámku vytváří jedinečnou atmosféru pro svatby a další slavnosti. Impozantní taneční sál s jedinečným kulatým tvarem je ideální pro svatební obřady. Zámecká kaple nacházející se vedle zámku, je určena pouze pro římskokatolické svatby. Zámek je perfektním místem pro uspořádání svatební hostiny po obřadu. V zámeckém parku najdete dva pohádkové okruhy. Malí i velcí návštěvníci se tak mohou seznámit s pohádkovými postavičkami z okolí Karlovy Koruny a poznat jejich příběhy. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Zámek Karlova Koruna – Chlumec nad Cidlinou

Zámek Sloupno

Zámek Sloupno

Zámek Sloupno

Zámek Sloupno je významnou stavbou nacházející se ve stejnojmenné obci nedaleko Nového Bydžova v Královéhradeckém kraji. Zámek byl vybudován na místě staršího zámeckého objektu po polovině 18. století za opata Benna I. Löbla jako benediktinská rezidence, která sloužila břevnovsko-broumovskému klášteru. Benediktýni získali statek Sloupno roku 1672 za opata Tomáše Sartoria. Roku 1687 byla stará renesanční tvrz přestavěna na barokní zámek. Důvodem, proč benediktini usilovali o zakoupení Sloupna byla jeho strategická poloha zhruba na polovině vzálenosti mezi pražským Břevnovem a Broumovem. Rezidence proto sloužila jako útočiště při cestách mezi oběma částmi Břevnovsko-broumovského kláštera. O podobě původního zámku však nelze říci nic určitého říci, protože ve zdivu stávající budovy nelze jakékoli starší konstrukce identifikovat. Projekt nynější stavby vypracoval roku 1748 břevnovsko-broumovský architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Jeho Výstavba probíhala v následujících letech. Řešením sloupenského zámku navázal na vlastní starší projekt přestavby benediktýnské rezidence na Kladně. Zámek patřil až do roku 1948 benediktýnům. Po roce 1948 zde byl sklad zdravotnického materiálu OÚNZ Hradec Králové. V této době byla stavba značně devastována neúdržbou a utilitárními úpravami. V současné době je zámek v majetku obce Sloupno a po celou letní sezónu je přístupný veřejnosti. Pod záštitou OS Pocidliní se zde pravidelně konají výstavy, vernisáže, koncerty a jiné společenské a kulturní akce. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Zámek Sloupno

Zdechovice

K tomu, abyste dohlédli až k horám na obzoru, nemusíte vystoupat na rozhlednu nebo kostelní věž. Dokonce se ani nemusíte trmácet na vrchol vysokého kopce. Přesvědčíte se o tom ve Zdechovicích. Obec leží v mírně zvlněné krajině, co by kamenem dohodil od Nového Bydžova. A aniž byste se museli moc namáhat, dohlédnete odsud až k vrcholkům Krkonoš. Poprvé jsou Zdechovice připomínány v listinách z roku 1311, kdy ves vlastnili zemani ze Zdechovic. Jak už to v minulosti bývalo zvykem, majitelé panství se často střídali a po mocných rodech Vartenberků a Pernštejnů patřily Zdechovice dokonce samotnému císaři Ferdinandu I. Dnes vás na vašich toulkách krajem přivítá víska, jejíž chloubou jsou pečlivě upravené zahrádky u domů rozestavěných kolem silnice a spousta zeleně. Život tady plyne klidně jako voda v potůčku, vytékajícího z místního rybníčku. Není proto divu, že si obec ke své tvorbě vybral také akademický malíř Bohumil Kubišta, který tady v době před první světovou válkou žil. I dnes Zdechovice mohou být velmi příjemným místem k životu. Obec se postupně modernizuje. Nový sportovní areál s dětským hřištěm slouží jako zázemí pro pořádání různých akcí, stejně jako obecní úřad s kulturní místností. A okolní krajina je jako stvořená ke krásnému toulání. Blízký les je protkán cestičkami, které vás zavedou na nejlepší houbařská místa. A když sednete na kolo, nechte se vést značenými i neznačenými cestami krajem, odkud bez námahy přehlédnete velký kus naší krásné vlasti až k jejím nejvyšším vrcholkům.

 

OÚ: Zdechovice 7, 504 01 Nový Bydžov

Tel.: +420 725 081 342, obec.zdechovice@seznam.cz

www.obec-zdechovice.cz

Zdechovice Zdechovice Zdechovice

Zoopark – Stěžery

Zoopark – Stěžery

Zoopark – Stěžery

Rodinný Zoopark nedaleko Hradce Králové se rozkládá na 2 hektarech a je možné tu vidět ptáky a zvířata z celého světa. Některá chovaná zvířata je možné i pohladit. V Zooparku ve Stěžerech, vesnici 3 km od Hradce Králové, se milovníci zvířat rozhodli založit si svoji vlastní mini zoo. V chovu zooparku uvidíte papoušky Jižní Ameriky, ale i živočkchy z australského kontinentu. Ze savců např. mývaly severní, nosály červené, rysa kanadského, minishetlandského pony, osla domácího, kozu girgentánskou, lamu alpaku a mnoho dalších. Dominantou zoo je desetiletá samice velblouda dvouhrbého. (zdroj: www.kudyznudy.cz)
Zoopark – Stěžery