Areál zemědělského družstva Sázavka

Hasičská zbrojnice

Hasičské športoviště

Obecní úřad, obecní sál, klubovna SDH

Vodojem