Dětské hřiště

Hřbitov

Kaple Panny Marie Růžencové, sv. Josefa a sv. Vojtěcha

Kovárna s čapím hnízdem

Kulturní dům

Nový mlýn

Obecní úřad Kvítkovice

Penzion Blanský les

Požární zbrojnice

Rybník Hliňák

Rybník Paseky