Dětská hřiště

Hřbitov

Kaple sv. Panny Marie

Kostel sv. Jiří

Kulturní dům, Hasičská zbrojnice

Obecní úřad

Obchod

Pomník mistra Jana Husa

Pomník obětem 1. světové války

Pošta

Socha sv. Linharta

Sportovní areál

Švehlův park

Základní škola, Mateřská škola