Areál bývalého ZD

Areál bývalého ZD

Dětské hřiště

Dům s pečovatelskou službou a Mateřská škola

Dům s pečovatelskou službou a Mateřská škola

Fotbalové hřiště

Fotbalové hřiště

Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice

Kulturní dům Moravany

Kulturní dům Moravany

Obecní úřad

Základní a mateřská škola

Základní a mateřská škola

Zvonice

Zvonice