Coop – obchod

Evangelická modlitebna

Evangelický hřbitov, dětské hřiště

Fotbalové hřiště

Hasičská zbrojnice

Hospoda u Vase

Kaplička Jana Nepomuckého

Kaplička sv. Václava

Katolický hřbitov, parkoviště

Kostel sv. Martina

Kulturní dům, ubytovna, kavárna Iberka, víceúčelové sportoviště, dětské hřiště

Mateřská škola, zdravotní středisko

Obecní úřad, knihovna, pošta, muzeum, galerie, dětské hřiště

Zvonice