Dětské hřiště

Ekocentrum

Fotbalové hřiště

Hotel Háj

Hřbitov

Kostel sv. Matouše

Kostel sv. Matouše

Obecní úřad

Obecní úřad

Tenisové hřiště

Turistická ubytovna

Základní a mateřská škola