Arcade Hry

Videoherna a muzeum arkádových automatů Aréna je unikátní projekt nabízející veřejnosti šanci znovu si zahrát největší klasiky videoherní éry na původních arkádových automatech. Jedná se o největší retro-arkádovou videohernu a muzeum ve střední Evropě! Přijďte si zahrát, pobavit se, oslavit narozeniny či uspořádat firemní team building. Jedinečné arkádové automaty si můžete také pronajmout na Vaši akci.

 

U Větráku 280, Červený Újezd, 273 51  Unhošť

Tel.: +420 727 834 460, info@arcadehry.cz

www.arcadehry.cz 

Arcade Hry

Arcade Hry

Videoherna a muzeum arkádových automatů Aréna je unikátní projekt nabízející veřejnosti šanci znovu si zahrát největší klasiky videoherní éry na původních arkádových automatech. Jedná se o největší retro-arkádovou videohernu a muzeum ve střední Evropě! Přijďte si zahrát, pobavit se, oslavit narozeniny či uspořádat firemní team building. Jedinečné arkádové automaty si můžete také pronajmout na Vaši akci.

 

U Větráku 280, Červený Újezd, 273 51  Unhošť

Tel.: +420 727 834 460, info@arcadehry.cz

www.arcadehry.cz 

Arcade Hry

Babice

V historii byly Babice součástí církevního řádového panství Uhříněves. Obec je dnes vyhledávaným a atraktivním místem pro bydlení rodin s dětmi, a to nejen díky krásnému okolí. Obec má nyní přes 1000 obyvatel, nachází se zde několik pohostinství, kavárna, internátní škola Open Gate, mateřská školka, obchod a nespočet dalších drobných služeb. Babice křižuje několik turistických a cyklistických stezek.

 

OÚ: Na Návsi 6, 251 01 Babice

Tel.: +420 323 660 966 , info@babiceurican.cz

www.babiceurican.cz

Babice

Bojanovice

Území obce Bojanovice se nachází na levém břehu lesnatého pahorku nad Vltavou mezi Hvozdnicí a Bratřínovem, asi 9 km od obce Davle a 7 km od Mníšku pod Brdy. Obec je situována do krásného prostředí podbrdských lesů a údolí říčky „Kocáby“, která skýtá velké možnosti k rekreaci. Obec Bojanovice se skládá ze 3 katastrálních území – Bojanovice, Malá Lečice a Senešnice. Počet obyvatel se pohybuje kolem 500. O Bojanovicích je zmínka v zápisech zemských již z roku 1107, kdy Kníže Svatopluk daroval tuto ves klášteru Ostrovskému u Davle. Nejstarší zmínka o obci Malá Lečice pochází z roku 1304 v potvrzení výsad pro Zbraslavský klášter králem Václavem II. Počátky obce Senešnice lze podle nejstarších zpráv vystopovat již v 11. - 12. století.

 

OÚ: Bojanovice 12, 252 06 Davle

Tel.: +420 257 770 365, posta@obecbojanovice.cz

www.obecbojanovice.cz

BojanoviceBojanovice

Bořanovice

Ves Bořanovice se připomíná v r. 1227, kdy patřila ke klášteru u sv. Jiří. V roce 1645 koupil statek Pakoměřice Jan Hertvík z Nostic a vytvořil rozsáhlé panství. K hodnotnému celku památek patří zámek přestavěný z tvrze, kostel Narození Panny Marie, fara a kaple s kostnicí. V blízkosti rybníka nalezneme budovy dřívějšího pivovaru. Významná je i zvonička, barokní špýchar a stavba bývalé školy se základním kamenem z hory Říp. U Bořanovického háje se vypíná velký dřevěný kříž.

 

OÚ: Bořanovice, 250 65 pošta Líbeznice, Ke Kampeličce 67

Tel.: +420 283 980 011, www.boranovice.cz

Bořanovice

Brandýs nad Labem

Masarykovo náměstí 1/6,

250 01  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem

Tel.:+420 731 660 933

infocentrum@mesto.brandysnl.cz

www.infocentrum-brandysko.cz

Brandýs nad Labem

Zámek Brandýs nad Labem byl oblíbeným sídlem habsburských panovníků. Významná renesanční památka s dochovanou sgrafitovou výzdobou je otevřena pro veřejnost a zrestaurované sály a interiérová expozice podávají svědectví o pobytech všech císařů monarchie, kterým zámek patřil až do roku 1918.

Zámek v Brandýse nad Labem patří se svojí skvostnou sgrafitovou výzdobou k nejvýznamnějším renesančním památkám Čech. V průběhu čtyř staletí tu pobývali všichni panovníci Habsburské dynastie. Brandýs si velmi oblíbil císař Rudolf II., který jej užíval jako své hlavní mimopražské sídlo. Za lovem sem jezdíval císař Karel VI. s celým dvorem a odsud se vydával do Prahy ke královské korunovaci – stejně tak i Marie Terezie a Ferdinand V. Císaře Františka I. tu v době napoleonských válek navštívil ruský car Alexandr I. a pruský král Fridrich Vilém III. k jednáním před bitvou u Lipska.

V 19. století zámek patřil rodině Toskánských habsburských velkovévodů a arcivévoda Ludvík Salvátor, ve své době významný vědec,  zde soustředil obsáhlé sbírky ze svých cest. Majitelem brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař a český králblahoslavený Karel I., který zde v mládí žil i s císařovnou Zitou jako důstojník 7. dragounského pluku.

Při prohlídkové trase v původních  císařských pokojích se dozvíte mnohé  o osudech posledních Habsburků, zajímavá je knihovna toskánských Habsburků a expozice císařské kavalerie. Otevřeno je zde celoročně.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.brandyszamek.cz

 

Brandýs nad Labem

Bratřínov

Obec Bratřínov se nachází přibližně 30 km jižně od Prahy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1100. Historickou památkou obce je kaplička z roku 1846. Malebná vesnička je zasazena do krásné přírody, kde se střídají pole se smíšenými lesy. V bratřínovském katastru se nachází známá trampská osada s letitou tradicí – Askalona. V letních měsících je okolí Bratřínova vyhledávaným cílem rekreantů a chatařů.

 

OU: Bratřínov 12, 252 05 p. Hvozdnice

Tel.: +420 257 770 477, bratrinov@gmail.com

www.bratrinov.cz

Bratřínov

Buš

Obec o rozloze 690 ha a s 340 trvale bydlícími občany se nachází 35 km jižně od Prahy na levém břehu řeky Vltavy. Nejstarší záznam o obci pochází z roku 1292, kdy král Václav ves daroval Zbraslavskému klášteru. K obci náleží i dvě rekreační osady – Sladovaře a Hrdlička. Okolí obce tvoří rozmanitý terén pokrytý převážně loukami a smíšenými lesy, lokalitou protéká Sladovařský potok s vyústěním do Slapské nádrže. Náves byla v r. 2005 upravena a rozšířena o zeleň, parkoviště a autobusovou zastávku. Pomyslný střed obce historicky vždy tvořil solitérní strom. Dominantním objektem na návsi je budova bývalého špýcharu přestavěná na rodinné sídlo. V blízkosti obce a v klidném prostředí samoty se nachází Statek U Dobré vody, který je znám chovem koní a lesní zvěře. Jihozápadně od obce stojí památný dub, jehož obvod kmene dosahuje 323 cm, výška činí 13 m a průměr koruny 20 m. Pro svůj vzrůst se řadí mezi nejzajímavější stromy středních Čech.

 

OÚ: Buš 8, 252 08 Slapy nad Vltavou

Tel.: +420 242 413 704, info@obecbus.cz

www.obecbus.cz

Buš Buš

Černolice

O vsi Černolice (původně Črňlice) je první písemná zmínka v listině kláštera kladrubského z roku 1239. Čilý společenský život se zde začal rozvíjet v roce 1898, byl ve vsi založen sbor dobrovolných hasičů, v roce 1925 vznikl divadelní kroužek. Obec je známa fotbalovým klubem SK Černolice a romantickou vyhlídkou z Černolických (Čertových) skal. Roku 2018 bude nad obcí vztyčena rozhledna.

 

OÚ: Černolice, Hlavní 64, 252 10 Černolice

Tel.: +420 257 711 372, obec@cernolice.net

www.cernolice.net

Černolice

Čisovice

V obci Čisovice, nacházející se asi 29 km jižně od centra Prahy, žije 1 100 obyvatel. První písemná zmínka o vesnici se váže k roku 1037. Historické části obce vévodí kaplička, která byla postavena roku 1854. Střed obce tvoří budova obecního úřadu s poštou a kulturní dům. Obec jako rekreační místo byla objevena již na počátku 20. století, hlavně kvůli místním trampským osadám.

 

OÚ: Čisovice 4, 252 04

Tel.: +420 318 592 835, ou.cisovice@worldonline.cz

www.cisovice.cz

Čisovice

Davle

Davle leží na soutoku řek Vltavy a Sázavy 25 km jižně od Prahy, pro kterou představuje rekreační zázemí. Díky železnici, autobusové a lodní dopravě je startovním, případně cílovým místem turistů. V letním období se počet obyvatel obce několikanásobně zvyšuje přítomností rekreantů. Pro okolní obce plní městys Davle funkci přirozeného centra. První zmínka o Davli je spojována se vznikem benediktinského kláštera sv. Jana Křtitele, který dal na vltavském ostrově při soutoku založit r. 999 český kníže Boleslav II. Přestože je obec pravděpodobně staršího původu než klášter, ke kterému náležela jako jedna z 31 osad a vsí, je rok 999 považován za dobu, kdy lze poprvé prokázat její existenci. Historie Davle je nerozlučně spojena s plavením dřeva, voroplavbou i ostatní plavbou po Vltavě a Sázavě. Po staletí řeka poskytovala obyvatelům obce i okolních osad obživu. Byla však také zdrojem velkých nepříjemností, zejména při prudkém odchodu ledů při jarním tání nebo při povodních. Ze spolků a klubů je v Davli aktivní Vltavan Davle; Sbor dobrovolných hasičů Davle; Sbor dobrovolných hasičů Sloup; Český svaz včelařů, z.s.; ZO Davle; Český zahrádkářský svaz; Myslivecké sdružení; Spolek Daveláček; Spolek Trepka; farní společenství a několik sportovních oddílů – Slavoj Davle, Judo Davle, Povltavská fotbalová akademie, Nohejbal Davle, oddíl stolního tenisu, oddíl tenisu Slavoj Davle a florbalový klub FBK Davle. Městys je od roku 2011 pravidelným účastníkem soutěže Vesnice roku, ve které se ji již několikrát podařilo získat různá ocenění.

 

ÚM: Na Náměstí 63, 252 06 Davle

Tel.: +420 257 770 238, starosta@obecdavle.cz

www.mestysdavle.cz

DavleDavleDavle

Dobřejovice

Obec Dobřejovice leží cca 5 km od hranice Prahy. Katastr obce má 383 ha, k 31. 12. 2016 žilo v obci cca 1100 trvale hlášených obyvatel. Obec se nachází v údolí Dobřejovického potoka, který po výstupu z obce tvoří v Průhonickém parku přítok Botiče. Dobřejovice jsou připomínané v kronikách již ve 12. století. Kamenné mlaty, části pravěké keramiky a diluviální kosti, svědčí o životě v této lokalitě již v dávném pravěku. Dominantou obce je zámek, který vznikl z bývalé tvrze. Ta zde stála již v roce 1309 jako sídlo Bohuslava. Od té doby se v čele panství, včetně zámeckého dvora, vystřídalo hned několik českých šlechticů. V blízkosti zámku byl pivovar i vinopalna, v obci byla v minulosti i cihelna. Pálit cihly přestala po druhé světové válce. V obci se narodil hudební skladatel Václav Vačkář, který svému rodišti věnoval polku „Dobřejovická“. V okolí je řada míst, které slouží k odpočinku. Tím nejatraktivnějším je Průhonický park, který na obec bezprostředně navazuje, a dendrologická zahrada. Oblíbené je i okolí Nového rybníka a rybníka Skalník. V obci působí řada sdružení a spolků. Dlouholetou tradici má fotbalový klub Dobřejovice, který má k dispozici 2 fotbalová hřiště. Obec má vlastní mateřskou školku a knihovnu. Je zde pošta, prodejna a restaurace, v dobřejovickém zámečku je provozována soukromá základní škola. Největším zaměstnavatelem v obci je společnost ALIMPEX, a.s., která zde vyrábí paštiky a vyváží je do řady evropských zemí. Působí zde ale i řada místních podnikatelů, např. Staročeská pekárna, truhláři, automechanici, zámečníci a servisy jízdních kol.

 

OÚ: Na Návsi 26, 251 01 Říčany

Tel.: +420 323 637 112, obec.dobrejovice@volny.cz

www.dobrejovice.eu

Dobřejovice Dobřejovice Dobřejovice

Dobříč

Obec Dobříč se nachází v okrese Praha-západ, asi 15 km jihozápadně od centra Prahy. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1205, kdy vladyka Nosislav věnoval zdejší dvorec se čtyřmi lány polí, sadem a lesem ostrovskému klášteru. Obec Dobříč leží na frekventované cyklotrase Praha – Karlštejn. Zajímavostí je první mezinárodní pivní etalon, který je tvořen mramorovým prototypem výbrusů otisků deseti pivních půllitrů.

 

OÚ: Dobříč 10, 252 25 Jinočany

Tel.: +420 257 960 015, obec.dobric@email.cz

www.dobric-pz.cz

Dobříč

Dobřichovice

5. května 912, 252 29 Dobřichovice

Tel.: +420 778 772 498

info@dobrichovickydomek.cz

www.dobrichovice.cz

Dobřichovice

Město Dobřichovice se rozkládá na obou březích řeky Berounky, 22 km jihozápadně od centra Prahy. Město a jeho okolí je oblíbeným výletním místem Pražanů a je východištěm výletních cest do Českého krasu či Brd. Město se nachází ve vzdálenosti 10 km od nejznámějšího českého hradu Karlštejna. Dobřichovice a okolí mají silný residenční, rekreační a sportovní potenciál.

 

MěÚ: Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

Tel.: +420 257 711 590, info@dobrichovice.cz

www.dobrichovice.cz

Dobřichovice

Dolní Břežany

Na Panský 11, 252 41 Dolní Břežany

Tel.: +420 734 446 109

ric@dolnibrezany.cz

www.ric-dolnibrezany.cz, www.dolnibrezany.cz

Dolní Břežany

Obec Dolní Břežany leží na jižním okraji hlavního města Prahy, v roce 2017 má téměř 4 000 obyvatel. Obec s významnou keltskou historií se postupně mění v moderní vědecké městečko, jehož vývoj je díky přítomnosti výzkumných laserových center spojen s vědou, výzkumem a inovacemi. Dolní Břežany jsou atraktivní oblastí pro příměstskou turistiku. Nechybí tu krásná příroda a historické památky. Mezi zajímavá místa v obci patří Národní kulturní památka Keltské oppidum Závist (Hradiště), Hradišťátko, sousoší Kalvárie, Keltský a Mlynářský park a ZOO koutek v Břežanském údolí. Milovníci vědy mohou navštívit nejmodernější laserová centra ELI Beamlines a HiLASE, která pravidelně otevírají své brány veřejnosti. V červnu 2015 se začala psát novodobá historie pivovarnictví v Dolních Břežanech. Byl zde otevřen moderní Olivův pivovar, který produkuje piva tradičního českého typu, jako jsou Dolnobřežanská 10°, Laser beer světlý ležák a další pivní speciály. V objektu se nachází restaurace s výbornou kuchyní a pivní lázně. Můžete se zde i ubytovat. (www.olivuvpivovar.cz). Kompletní rekonstrukcí prochází zámecký komplex, který bude od jara roku 2018 zpřístupněn veřejnosti v podobě čtyřhvězdičkového zámeckého hotelu. Těšit se můžete na romantický pobyt, firemní zasedání, výbornou gastronomii, relaxaci v zámeckém parku a meditační zahradě. Přilehlá kaple sv. Máří Magdaleny nabídne zázemí pro zámeckou svatbu s civilním nebo církevním obřadem přesně dle vašich představ (www.w-b-h.cz). Veškeré turistické informace získáte v místním Regionálním informačním centru, jehož součástí je také netradiční muzejní expozice věnovaná keltskému oppidu Závist.

 

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST

Na Panský 11, 252 41 Dolní Břežany

Tel.: +420 734 446 109, ric@dolnibrezany.cz

www.ric-dolnibrezany.cz, www.dolnibrezany.cz

Dolní BřežanyDolní Břežany

Funpark Žirafa

Funpark Žirafa se může pochlubit více než 90 nejmodernějšími atrakcemi pro děti a dospělé. To jej řadí mezi největší zábavní parky v České republikace. V areálu se nachází největší dětská prolézačka v Evropě o velikosti 2000 m3, nejmodernější 9D kino, tobogány, kolotoče, drift auta, elektrická zvířátka a restaurace. Funpark Žirafa je otevřený každý den od pondělí do neděle, v čase od 9.00 do 19.00, v pátek a v sobotu od 9.00 do 21.00.

 

Obchodní 106, 251 01 Čestlice

Tel.: +420 601 334 455, info@funparkzirafa.cz

www.funparkzirafa.cz

Funpark Žirafa

Funpark Žirafa

Funpark Žirafa se může pochlubit více než 90 nejmodernějšími atrakcemi pro děti a dospělé. To jej řadí mezi největší zábavní parky v České republikace. V areálu se nachází největší dětská prolézačka v Evropě o velikosti 2000 m3, nejmodernější 9D kino, tobogány, kolotoče, drift auta, elektrická zvířátka a restaurace. Funpark Žirafa je otevřený každý den od pondělí do neděle, v čase od 9.00 do 19.00, v pátek a v sobotu od 9.00 do 21.00.

 

Obchodní 106, 251 01 Čestlice

Tel.: +420 601 334 455, info@funparkzirafa.cz

www.funparkzirafa.cz

Funpark Žirafa

Geometrický střed Čech

Silnice číslo 104 z městyse Davle po mostě přes Vltavu vás přivede po čtyřech kilometrech do malé vesničky jménem Petrov. Právě nedaleko ní, na kopci Ďábel, se nachází geometrický střed Čech.

Zajímavý přírodní unikát najdete v přírodním parku Střed Čech, na kopci Ďábel, který se zvedá severně od Petrova v Posázaví, nedaleko městysu Davle. Na zalesněném vrcholu leží údajný geometrický střed Čech, odtud je to na hranice Čech s Moravou, Polskem, Německem a Rakouskem vždy shodných 105 km.
 
Na samém vrcholu kopce se skrývá oplocený areál s vodohospodářským objektem. Na hranici lesa, na východní straně, narazíte na
 místo s pěkným výhledem. Nachází se tam malé odpočívadlo a informační tabule popisující kromě výhledu i metodu výpočtu geometrického středu Čech

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.stechovice.info

 

Geometrický střed Čech

Geometrický střed Čech – Petrov

Geometrický střed Čech – Petrov

Herink

Obec Herink ležící 5 km od jihovýchodní hranice hlavního města Prahy, obývá zhruba 550 obyvatel. V současné době má katastrální území 272 ha a zhruba 250 popisných čísel. První zmínka o obci pochází z roku 1422. Podle Věstníku mnichovského vikariátu čerpajícího z nejstarších dochovaných listin se Herink poprvé připomíná právě v tomto roce jako majetek vdovy po pražském měšťanovi. Obec byla založena na staré cestě vedoucí z Prahy do jižních Čech. Podle tzv. milního práva byla sídlem kováře, který měl povinnost opravovat formanské vozy. V r. 1918 byla vystavěna obecní kovárna v dnešní ulici U Kovárny. U někdejší pražské cesty, dnes za obcí v ulici Do Višňovky, stojí kaplička, původně se sochou Jana Nepomuckého.

 

OÚ: Do Višňovky 28, 251 01 Herink

Tel.: +420 323 637 185, ou@herink.cz

www.herink.cz

HerinkHerink

Horní a Dolní zámek Panenské Břežany

Horní a Dolní zámek Panenské BřežanyHorní a Dolní zámek Panenské Břežany

Hostivice

Hostivice se nachází při západní hranici Prahy, patří do Středočeského kraje a okresu Praha-západ. Město leží na silnici spojující Prahu a Karlovy Vary, její střed je vzdálen asi 4 km od hranic Prahy. Svou polohou se nachází v mírně zvlněné krajině ohraničené z východu návrším Bílá hora. Současná podoba města Hostivice vznikla sloučením a růstem čtyř původně samostatných vsí (Hostivice, Litovice, Břve a Jeneček). Každá z těchto vsí měla zpočátku úplně jiný vývoj. O vlastní Hostivici pochází první doklad z roku 1277. Vznikla zřejmě přesídlením obyvatel z podhradí Pražského hradu. Mezi významné památky a objekty patří hostivický zámek, který vznikl přestavbou staršího raně barokního zámečku z let 1689–1697. V interiéru zámku jsou zachovány fresky z 18. století, na kterých je možné spatřit monumentální zobrazení bitvy na Bílé hoře roku 1620. Kostel svatého Jakuba je nejstarší dochovanou stavbou ve městě. Existoval již v roce 1277, neboť je uveden v nejstarší písemné zmínce o Hostivici. Současný vzhled kostela je výsledkem mnoha přestaveb v průběhu staletí.  Nejvýznamnější stavební památkou v Hostivici je litovická tvrz z první poloviny 14. století. Později byla tvrz vícekrát přestavována a v barokní době upravena na sýpku. V historických jádrech všech čtyř původních vsí se zachovaly jednotlivé stavby lidové architektury - bývalé statky či obydlí dřívějších domkářů. V Hostivici a v Litovicích je k ochraně kulturních památek i struktury zástavby vyhlášeno ochranné památkové pásmo. Nejrozsáhlejší a nejcennější přírodní celek na území obce Hostivice představuje rybniční soustava s okolím, která je chráněna jako přírodní památka Hostivické rybníky.

 

MěÚ: Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice

Tel.: +420 220 397 136, info@hostivice.eu,

www.hostivice.eu

HostiviceHostiviceHostivice

Hostivice

Hostivický zámek byl postaven v letech 1689 - 1697 jako jednopatrová raně barokní stavba. Do současné podoby dvoupatrové budovy s centrální halou procházející od prvního patra až po střešní nástavec byl přestavěn v letech 1732 - 1734.

Od druhé poloviny 18. století zájem o zámek upadal a postupně byl přeměněn k bydlení zaměstnanců císařského statku. Zachránila ho náročná rekonstrukce v letech 1977 - 1983. V interiéru jsou zachovány fresky z 18. století. Malba v centrální hale zachycuje výjevy z bitvy na Bílé hoře roku 1620.

V současnosti zámek slouží jako sídlo městského úřadu. V přízemí v bývalé kapli se konají výstavy a centrální hala je využívána ke koncertům vážné hudby.

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.hostivice.eu

 

Hostivice

Hrad Červený Újezd a Muzeum českého venkova

Hrad Červený Újezd a Muzeum českého venkova

Hrad Červený Újezd a Muzeum českého venkova

Najdete zde muzeum českého venkova, skanzen v krásných zahradách, restauraci Krčma, která připravuje nejrůznější krajové speciality a hernu ArcadeHry.

Soukromá stavba Hrad Červený Újezd vznikla v roce 2001 a jejím záměrem bylo postavit místo pro rozsáhlé sbírky a ukázat je veřejnosti. Tato kopie historického sídla nám umožňuje snít v moderní době.  

V restauraci Krčma si můžete z bohatého jídelního lístku vybrat například halušky s lesními houbami, vepřovou panenku s hruškami, vepřová žebra s pikantním salátem, jehněčí na česneku a mnoho dalšího. Osvěžit se můžete tradiční malinovkou, plzeňským pivem nebo vínem ze sklepů Lechovice. 

Převážně v letním měsících pořádáme dalších aktivity (vystoupení, ukázky řemesel apod.), sledujte naše webové stránky s aktuálním programem. Po celý rok organizujeme soukromé či firemn akce všeho druhu, např. svatby, prezentace, školení apod.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.hrad-cervenyujezd.cz

 

Hrad Červený Újezd a Muzeum českého venkova

Hradištko

Obec Hradištko leží na skalnatém ostrohu nad údolím řeky Vltavy a Sázavy těsně před jejich soutokem u Davle. Z řady míst v okolí obce jsou na toky obou řek a malebnou zvlněnou krajinu, charakteristickou pro celou oblast středního Povltaví a dolního Posázaví, nádherné výhledy. První písemná zmínka o osadě Hradiště se objevila v roce 1310 v bule papeže Klimenta V. Obec Hradištko tvoří čtyři místní části – Hradištko, Pikovice, Brunšov a Rajchardov. V obci se nachází pošta, policie, zdravotní středisko, několik restaurací, prodejny potravin, cukrárna, řeznictví, kemp, penzion, autoopravna, oděvy a kadeřnictví. Dopravní spojení s hlavním městem zajišťují autobusové linky a vlaková trať Posázavský Pacifik. Obec Hradištko je vyhledávaným místem vodáku a chatařů, kteří se sem rádi vrací.

 

OÚ: Chovatelů 500, 252 09 Hradištko

Tel.: +420 257 740 441, obec@hradistko.cz

www.hradistko.cz

HradištkoHradištko

Hradištko

První písemná zmínka o vsi je z roku 1310, kdy je připomínána v bule papeže Klimenta V. jako součást majetku ostrovského kláštera. V dobách husitských zde sedí Jeroným Čečelický, ale již roku 1448 je Hradišťko opět v majetku kláštera. Roku 1558 kupují zdejší zboží Šternberkové a připojují jej k panství konopišťskému. Do roku 1571, kdy Hradišťko vlastní Jiřík Slepotický ze Sulic, připadá také první zmínka o zdejší tvrzi. Slepotičtí drží ves do roku 1609, kdy Kateřina Slepotická, rozená z Lub, prodává ves se statkem a tvrzí Zuzaně Šanovské, rozené ze Sudoměře. Od této chvíle se zde majitelé mění v rychlém sledu – 1612 Adam Hozlauer z Hozlau, 1617 Mariana Mrakšová, rozená z Kolovrat, hrabě Maxmilián z Meuningenu a konečně Rudolf Malovec z Malovic, který Hradišťko prodává roku 1638 Strahovskému klášteru. V roce 1709 nechává tehdejší opat kláštera Vít Seidel přestavět zdejší tvrz na jednoduchý obdélný dvoupatrový zámek s vížkou. V majetku kláštera zůstal zámek až do roku 1945. 

(zdroj: www.stredoceske-zamky.cz)

 

Hradištko

Hrusice

Obec Hrusice leží asi 35 km jihovýchodně od Prahy ve velice malebném koutu Posázaví. Bydlí zde více než 800 obyvatel. První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I. z roku 1205. Vzhledem ke své řadu staletí trvající historii je to obec v plném slova smyslu starobylá a její dnešní podoba byla formována desítkami generací jejích obyvatel. Jak krajina, tak i Hrusice samotné si stále ještě uchovaly mnohé ze své původní přirozenosti a okouzlujícího původu. Hrusice se pyšní zachovalou stavební dispozicí centrální části, starobylým, z románských dob pocházejícím kostelem sv. Václava, vzrostlou zelení a doposud úplně nenarušeným přírodním okolím. Jméno Hrusic je nerozlučitelně spojeno s jedním s nejslavnějších českých malířů 20. století a hrusickým rodákem Josefem Ladou, který výtvarným zpracováním převážně hrusických motivů vytvořil ve svých obrazech, kresbách a ilustracích zřejmě nejznámější a nejrozšířenější představu typické české vesničky. V Památníku Josefa Lady je představen jeho i život i tvorba. Na návsi se můžete občerstvit v Hospodě U Sejků, kde se odehrála rvačka ze slavného obrazu. Na obecním úřadě je instalována expozice modelů hrusických chaloupek. A nejen proto je vcelku samozřejmé, proč se právě obec Hrusice stala centrem jednoho z turisticky velice zajímavých regionů v blízkosti hlavního města České republiky a proč v posledních letech tak výrazně stoupá její návštěvnost.

 

OÚ: Hrusice 142, 251 66 Senohraby

Tel.: +420 323 655 326, ouhrusice@gmail.com

www.obec-hrusice.cz

Hrusice Hrusice

Hrušov

Nejvýznamější stavbou této části obce byl hotel Valencia, č. p. 36. Hotel postavil koncem 19. století Antonín Šimek. V roce 1928 jej koupil plukovník Roja z Prahy, který z něj udělal cíl mnohých návštěvníků, především z Prahy. Byl mezi nimi i přítel plukovníka herec Vlasta Burian. V minulosti se v budově nacházel charitní domov. V roce 1992 byl hotel restituován a v současně době budova slouží jako obytný dům.

 

OÚ: Hrusice 142, 251 66 Senohraby

Tel.: +420 323 655 326, ouhrusice@gmail.com

www.obec-hrusice.cz

Hrušov

Hvozdnice

Slovanské jméno Hvozdnice je pravděpodobně odvozeno od slova „hvozd“, tj. mohutný les, který se v těchto místech nalézal. První písemná zmínka o obci je z roku 999 n. l., kdy byla spravována klášterem na Ostrově u Sv. Kiliana. Rozloha Hvozdnice je 470,3 ha, k 31. 3. 2017 měla 485 trvale žijících obyvatel. V roce 1910 byla v obci postavena obecná škola, která prošla v roce 2010 rekonstrukcí a v současné době slouží jako škola mateřská. Obecní dům byl slavnostně otevřen 1932, ale společenskému dění slouží především Kulturní dům s hospůdkou U Rybníka. Českobratrská církev evangelická zde v roce 1920 založila hřbitov, jehož správcem je obec, a v roce 1924 vybudovala Husův dům. V obci aktivně působí SK Hvozdnice a Sbor dobrovolných hasičů. Obec má svůj znak i vlajku.

 

OÚ: Hvozdnice 160, 252 05 Hvozdnice

Tel.: +420 311 360 058, obec.hvozdnice@seznam.cz

www.hvozdnice.eu

Hvozdnice

Chýně

Obec Chýně leží 2 km západně od Prahy v nadmořské výšce 370 m n. m., první písemná zmínka o obci pochází z roku 1273. Obec je obklopena krajinou přímo navazující na přírodní památku Hostivické rybníky a na katastru obce se nachází rybníky Bašta a Strahovský. V budově původního Panského dvora z roku 1584 mohou turisté ochutnat pivní speciály z nejstaršího minipivovaru v Čechách.

 

OÚ: Hlavní 200 Chýně, 253 01 Hostivice

Tel.: +420 311 670 595, info@chyne.cz 

www.chyne.cz

Chýně

Chýnice

Obec Chýnice, ve které žije něco přes 300 obyvatel, leží v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji, 17 km severovýchodně od hlavního města Prahy. Leží v údolí Radotínského potoka a jeho malého přítoku, tzv. Chýnického potoka. Nejstarší dochovaná zmínka je z farní Ořešské knihy z 12. století, další zpráva je z druhé poloviny 14. století. Obyvatelé se dříve živili především zemědělstvím. Ve středu obce je několik dochovaných zemědělských usedlostí. Dochovaly se i dva mlýny a pozůstatky dalších se nacházejí v blízkém okolí.  Dopravní spojení s hlavním městem, kde je zaměstnána velká část místních obyvatel, zajišťují dvě autobusové linky. Každoročně se v Chýnici koná volejbalový turnaj O pohár starosty.

 

OÚ: Karlštejnská 22, 252 17 Chýnice

Tel.: +420 257 960 075, chynice@chynice.cz

www.chynice.cz

Chýnice

Jenštejn

Zřícenina hradu s mohutnou válcovou věží zde stojí více jak 600 let. První písemná zmínka o tomto hradu pochází z roku 1341. Hrad je cenným dokladem české gotické architektury z období druhé poloviny 14. století, který patří mezi typické produkty stavební huti Václava IV.

Hrad Jenštejn byl založen v první polovině 14. století Jenčíkem z Janovic, dvorským místosudím. V roce 1368 ho odkoupil notář královské komory Pavel z Vlašimi, jenž byl u dvora Karla IV. ministrem financí. Po zakoupení hradu se začal psát „z Jenštejna“. V erbu měl dvě supí hlavy a tento znak dnes můžete spatřit při vstupu do areálu hradu na zdi uprostřed. Hrad stál na skalnatém ostrohu v úzkém údolí potoka Chobotu.

Byl to 
vodní hrad, chráněný z jižní strany rybníkem, z ostatních vodním příkopem vytesaným ve skále. Dosud jsou zachovány zbytky brány, věže a v nepatrném rozsahu i obvodní zeď křídla paláce na vnitřním nádvoří. V jihovýchodním rohu hradního areálu stojí válcová věž, obklopená navenek masivní plášťovou zdí, spadající do někdejšího příkopu. Do věže se dalo vstoupit pouze brankou ve výši 8,6 m nad nádvořím hradu po můstku z hradního paláce. Zdvižený můstek zapadl do mělkého obdélníkového výklenku ve věži. Z předsíňky za brankou byl přístup do kaple a na šnekové schodiště ve vnitřní straně zdi, které spojovalo kapli s klenutým patrem pod ní a s místností v patře nad ní; do ostatních podlaží věže se stoupalo po žebřících.
 

Syn Pavla z Vlašimě arcibiskup Jan z Jenštejna užíval hradu jako oblíbeného sídla až do sporů s králem Václavem IV. Královi oblíbenci ochotně poskytovali záminky, jimiž provokovali arcibiskupa k prudkým odvetným opatřením, které měly za následek nové výbuchy králova hněvu. K nejbezohlednějším odpůrcům Jana z Jenštejna patřil králův podkomoří Zikmund Huler, který se roku 1390, neznámo jak, hradu Jenštejna zmocnil. Potom se majitelé hradu rychle střídali. V 15. století sídlila na Jenštejně pražská měšťanská rodina z Cách. Po nich hrad patřil rozličným šlechtickým rodům, např. Hrzánům z Harasova, Lobkovicům i samotnému Václavu IV. Od roku 1608 se však udává jako „zámek starý a zpustlý“. V 19. a ještě na počátku 20. století se stala zřícenina obydlím i hospodářským zařízením venkovské chudiny. Zřícené zdivo posloužilo jako stavebního materiál k výstavbě domků v prostorách hradu. Když stav horní části věže už ohrožoval sousední budovy, bylo po provedení archeologického průzkumu hradní torzo opraveno a tato významná historická památka r. 1977 zpřístupněna veřejnosti. V gotické, 22 metrů vysoké, věži je umístěna stálá expozice z dějin hradu a v hradním domku stálá výstava archeologie v Jenštejně a okolí.

Hrad Jenštejn se nalézá cca 15 km severovýchodně od Prahy. Dostanete se na něj po silnici z Prahydo Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi. Hradní věž uvidíte už mezi obcemi Vinoř a Podolánka.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.jenstejn.cz

 

 

Jenštejn

Jesenice

Město Jesenice leží 16 km jihovýchodně od Prahy a je tvořeno částmi Jesenice, Osnice s osadou Kocanda, Zdiměřice, částí Rozkoše, Drazdy  a Horními Jirčany. Historie města spadá do roku 1088, odkud pochází i první písemná zmínka v listině Vyšehradské kapituly. Město se může pochlubit řadou drobných sakrálních staveb, z nichž nejvýznamnější je národní kulturní památka, barokní památník, připomínající tragickou nehodu z roku 1706, při níž zde zahynula Maxmiliána Alsterová z Astfeldu. Mohyla je uváděna jako historicky první pomník oběti dopravní nehody na našem území. V roce 2015 se k jesenickým památkám přidala i kaplička a zrekonstruovaná hasičská zbrojnice.

 

MěÚ: Budějovická 303, 252 42 Jesenice

Tel.: +420 241 021 710, mu@mujesenice.cz, www.mujesenice.cz

Jesenice

Jílové u Prahy

Masarykovo náměstí 16, 254 01  Jílové u Prahy

Tel.: +420 241 950 791

info@muzeumjilove.cz

www.muzeumjilove.cz

Jíloviště

Obec Jíloviště se nachází nedaleko Prahy na okraji Brdské pahorkatiny. Založení obce se odehrálo někdy po r. 1342 a souvisí s kolonizační činností Zbraslavského kláštera. První písemná zpráva o obci pochází z r. 1347. Katastrální území obce je převážně pokryté lesy a sousedí s jihozápadní hranicí Prahy, na východě je ohraničeno Vltavou a na západě Berounkou. Nejvyššími místy jsou vrch Kámen (414 m) a Kopanina (411 m), na kterém stojí  zdaleka viditelný televizní a rozhlasový vysílač Cukrák jenž byl uveden do provozu v roce 1961. Pro krásné okolí je obec vyhledávaným cílem turistů z hlavního města, kterým nabízí občerstvení řada restaurací a cukrárna. Přes obec vede trasa mezinárodního závodu historických vozidel do kopce, jehož cílem je vrchol Cukrák. Novodobý závod Zbraslav–Jíloviště pořádá Veteran Car Club Praha od roku 1967.

 

OÚ: Pražská 81, 252 02 Jíloviště

Tel.: +420 257 730 274, obec@jiloviste.cz, www.jiloviste.cz

JílovištěJíloviště

Jinočany

Obec Jinočany se nachází v okrese Praha-západ, asi 14 km jihozápadně od centra Prahy a 3 km východně od Rudné. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1406. V obci působí mnoho organizací – Jihočanský klub JINOK, Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol Jinočany a TJ Sokol Jinočany – fotbalový klub a Rybářský spolek Jinočany. Obcí je zřizována knihovna, mateřská škola a základní škola rodinného typu s prvním stupněm. V obci se nachází kaplička, která byla postavena roku 1903 z větší části jako užitková než duchovní stavba. Měla sloužit především už o rok dříve založenému spolku hasičů jako požární zbrojnice. Kaplička prošla v roce 2007 významnou přestavbou a stala se centrem veřejného života v obci.

 

OÚ: Náměstí 5. května 19, 252 25 Jinočany

Tel.: +420 257 960 009, info@jinocany.cz

www.jinocany.cz 

Jinočany Jinočany

Kaliště

První dochovaná písemná památka o vsi Kaliště pochází z roku 1428, kdy patřila pánům z Dubé. S protějšími Hvězdonicemi spojuje Poddubí visutá lávka s předpjatým pásem pro pěší o délce 131 metrů, vybudovaná v roce 1977. O vsi Lensedly patřící k panství Zlenice se zmiňují dokumenty již v roce 1357. Náves je vyhlášena památkovou zónou lidové architektury s dochovanými původními stavbami a památkově chráněnými lípami.

 

OÚ: Kaliště 53, 251 65 Ondřejov

Tel.: +420 602 410 081, obec@kaliste.eu, www.kaliste.eu

Kaliště

Kamenný Přívoz

Známá trampská a vodácká obec Kamenný Přívoz se nachází na obou březích dolního toku řeky Sázavy. Skládá se ze čtyř částí, a to Kamenného Přívozu, Kamenného Újezdce, Žampachu a Hostěradic s osadou Rakousy. Kamenný Přívoz má okolo 1350 obyvatel a přes 1500 chat a chalup pro rekreaci. V obci se nachází kostel sv. Ludmily, dále kapličky v Hostěradicích a v Kamenném Újezdci a také několik pomníků. Obcí prochází tři turistické značené cesty, z nichž nejznámější je Posázavská stezka procházející kaňonem Sázavy a navazující na turistické cesty v Požárských lesích. Nabízí krásné výhledy na meandry řeky, okolní skály a trať Posázavského Pacifiku. Divoká Sázava je rájem vodáků. V obci je několik restaurací a penzionů, kde se lze občerstvit a ubytovat.

 

OÚ: Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz

Tel.: +420 241 951 443, urad@kamennyprivoz.cz

www.kamennyprivoz.cz 

Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz

Káraný

Káraný

Keltské oppidum Závist

Největší známé keltské oppidum v Čechách i ve Střední Evropě můžete navštívit i vy. Bylo vybudováno na vrchu Hradiště zvaném Závist, nad dnešní Zbraslaví u Prahy v nadmořské výšce 391 metrů.

Rozloha oppida se během staletí měnila a nakonec přesáhla sto hektarů. Archeologové zde v rozsáhlém výzkumu objevili stopy mnoha obytných a užitkových staveb a odhalili několik fází budování mohutného opevnění, které změnilo terén i tvar kopce. Pozůstatky oppida Závist dnes přibližuje naučná stezka vybudovaná v rámci mezinárodního projektu Keltská Evropa. Archeologické naleziště však muselo být z důvodu ochrany zasypáno.

První keltské osídlení je doloženo před polovinou 6. století před naším letopočtem. Těsně před přelomem letopočtu dosáhlo své maximální rozlohy 118 ha. Rozlehlý opevněný prostor byl schopný pojmout až 40 000 lidí. Důsledný archeologický výzkum v letech 1963 - 1989 prokázal existenci mnoha obytných i užitkových staveb, akropoli s kultovním okrskem na Hradišti, ale také několik fází budování mohutného opevnění, které změnilo terén i tvar kopce. Byla také nalezena celá řada předmětů, které dokumentují vysokou úroveň práce keltských řemeslníků. Z důvodu ochrany před různými destruktivními vlivy muselo být rozsáhlé naleziště v roce 2003 zasypáno.

 (Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.dolnibrezany.cz

Keltské oppidum Závist – Dolní Břežany

Klášter Skalka

Severně od Mníšku pod Brdy na návrší Skalka se nachází poutní místo s kostelíkem sv. Maří Magdaleny. K vrchu Skalka vede z městečka Mníšek pod Brdy naučná stezka s obnovenou křížovou cestou s kapličkami z roku 1672. Od kostelíka je krásný výhled na město Mníšek pod Brdy i jeho okolí.

Na sklonku 17. století vyrostl na skalnatém ostrohu "Rochota" nad Mníškem komplex budov, později nazývaný Skalka. První stavbou na skalnaté vyvýšenině nad Mníškem byl kostelík sv. Maří Magdalény, vybudovaný v letech 1692-1693 stavitelem Kryštofem Dienzenhoferem. Kostelík byl postaven na náklady Serváce Ignáce Engela z Engelsflussu. V roce 1694 byly dokončeny další významné stavby Kryštofa Dienzenhofera - klášter nedaleko od kostelíka a na samém vrcholu Skalky poustevna, obě určené pro benediktinské mnichy.

Interiér kostela sv. Máří Magdaleny měl imitovat jeskyni, ze stěn a stropu visely krápníky, na zemi byly oblázky z nedaleké řeky Berounky. Dodnes se zachovalo jen několik náznaků původního interiéru.

Kostelík i celý areál utrpěly necitlivým poddolováním Skalky v padesátých letech. S postupem těžby železné rudy se ve zdech kostelíka i ostatních staveb začaly objevovat trhliny a v okolním terénu propadliny. Ačkoli byl po 2. světové válce celý areál nákladně zrekonstruován, po 10 letech od rekonstrukce byl zdevastován a zcela opuštěn. Některá umělecká díla byla naštěstí zachována - např. vzácný nástropní obraz sv. Maří Magdalény od Petra Brandla byl restaurátory sňat a přenesen do mníšeckého kostela sv. Václava.

V kostelíku se v letním období pořádají výstavy.

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.mnisek.cz

 

Klášter Skalka

Klášter Skalka – Mníšek pod Brdy

Klášter Skalka – Mníšek pod Brdy

Klecany

Klecany jsou nejmenším městem okresu Praha-východ. Podle pověsti Lapák, syn Bazáka, člověk to opatrný, ale kulhavý (klecavý), nechal pro sebe založiti roku 719 prostorný dvůr, který velikým nákladem nechal zbudovati. Od těch dob Klecany jméno mají podle zakladatele svého – klecavého Lapáka. První písemná zmínka o Klecanech pochází z r. 1316. Město se rozprostírá na zvlněném svahu nad Vltavou proti Roztokům u Prahy. Součástí města jsou i osady Drasty (bývalá zemědělská usedlost) a Klecánky ležící na pravém břehu Vltavy. Spojení s hlavním městem vzdáleným asi 8 kilometrů zajišťuje autobusy Regionální organizátor pražské integrované dopravy – ROPID. Blízkost dálnice D8 umožňuje rychlé automobilové spojení s kulturními a obchodními centry hlavního města Prahy. Na druhý břeh Vltavy je možné se dopravit jedním z posledních přívozů, který se nachází v jižní části Klecánek a je v letních měsících hojně využíván především cykloturisty. Okolí láká k pěkným vycházkám a skýtá atraktivní pohled na Prahu, meandry Vltavy i historický Levý Hradec s vrchem Řivnáčem v pozadí. Mezi chráněné památky Klecan patří kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století, socha sv. Václava ze století 17. a socha sv. Jana Nepomuckého ze století 18. Obě sochy naleznete v blízkosti kostela. Za zmínku stojí také naučná stezka „Klecany – křížem krážem šumným městem“, která propojuje 26 nejzajímavějších míst a upozorní návštěvníky města na historicky i přírodně zajímavá místa obce.

 

MěÚ: Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

Tel.: +420 284 890 064, muklecany@mu-klecany.cz

www.mu-klecany.cz

Klecany Klecany Klecany

Klínec

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1310. Založení Klínce je spojeno s těžbou zlata a polodrahokamů. Památkou této těžby jsou kopečkovité útvary a jámy vyskytující se v okolních lesích. Nad menším z místních rybníků se nachází kaplička, v katastru obce se také najdeme několik křížků, jež jsou památkou původního vyznání obyvatelstva.

 

 

 

OÚ: Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

 

Tel.: +420 257 730 306, urad@obecklinec.eu, www.obecklinec.eu

 

Klínec

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – poutní místo

Ranně barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie stojí postavil na začátku 17. století italský stavitel Giaccomo de Vaccani, do dnešní podoby jej upravili A. Leuther a K. I. Dienzenhofer. Uvnitř kostela je uchováváno tzv. Paládium země české - gotický pozlacený reliéf Madony Staroboleslavské z 15. stol.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na náměstí ve Staré Boleslavi stojí v místech, kde byl již v 11. století starší románský kostel Panny Marie a sv. Jiří. V jeho dřevěné kapli byl uchováván ochranný obraz země - původně tepaný reliéf, zničený snad v době husitských válek, byl údajně roku 1160 nalezen sedlákem ve Staré Boleslavi při orání. Považoval se za reliéf, který podle legendy dostala sv. Ludmila od sv. Metoděje při křtu a její vnuk sv. Václav jej měl mít u sebe ve chvíli smrti. Václavův věrný sluha Podiven ho pak z hrudi mrtvého knížete sňal a zakopal na bezpečném místě. Vzácný předmět začal být v souvislosti s kulty sv. Václava a sv. Ludmily uctíván jako palladium - záštita země a tato úcta se postupně rozvinula v tradici každoročních zbožných poutí.

Na místě staršího kostela byl v letech 1613 – 1623 zbudován raně barokní jednolodní kostel Nanebevzetí  Panny Marie, který patří mezi první barokní stavby na našem území. Italský architekt Giacomo de Vaccani se inspiroval římským kostelem Il Gesu. V letech 1674 – 1675 byla Abrahamem Leuthnerem postavena severní věž a konečnou podobu chrámu dal Kilián Ignác Dientzenhofer, když v letech 1748 – 1749 postavil věž jižní. Interiéru jednolodního kostela s  bočními kaplemi ve výklencích dominuje hlavní oltář zhotovený v letech 1717-1723 podle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky. Sochařská výzdoba pochází z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Sochařsky ztvárněný výjev Nanebevzetí Panny Marie obklopují sochy sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Kosmy a sv. Damiána. Na oltáři je umístěno palladium. Hlavní západní průčelí kostela je zdobeno sochami českých zemských patronů sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa z roku 1737 a sochami sv. Jana Nepomuckého a blahoslaveného Podivena z doby kolem roku 1760. Šest bočních výklenkových kaplí, pojmenovaných po jednotlivých donátorských šlechtických rodech, je bohatě sochařsky i malířsky vyzdobeno. Mezi jinými uměleckými díly se ve zdejší Lažanské kapli nachází obraz Karla Škréty„Mariina cesta do chrámu“ ze 40. let 17. století.

Růst významu poutního místa ve Staré Boleslavi se odrazil i v tom, že bylo s Prahou spojeno cestou, která nesla název Via sancta. Tato cesta, po níž bylo podle tradice převáženo tělo knížete Václava do Prahy, bylo lemováno řadou 44 výklenkových kaplí připomínajících legendu o sv. Václavu. Kaple vznikly kolem roku 1674 na náklady českých šlechtických rodů a církevních hodnostářů a některé z nich se dochovaly do dnešním dnů.

 

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.staraboleslav.com

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – poutní místo

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – poutní místo – Stará Boleslav

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – poutní místo – Stará Boleslav

Kostelec nad Černými

Kostelec nad Černými lesy byl založen mezi 10. a 11. stoletím, patrně jako ochrana obchodní cesty mezi Prahou a Kouřimí. Svůj název odvozuje od původního názvu castellum – opevněné místo. Castellum v té době stávalo v místě dnešní zámecké kaple a podle pověstí ho založil sv. Vojtěch. První písemnou zmínku najdeme v roce 1344 na listině potvrzující výměnu hradu kosteleckého za hrad náchodský. V roce 1489 vymohl tehdejší vlastník kosteleckého panství pan Jindřich z Kostelce povýšení vsi Kostelec na městečko obdařené mnohými právy a honosným erbem. V Kostelci se tak mohli usazovat řemeslníci a obchodníci, občané mohli vařit pivo a slady. Roku 1558 kupuje od císaře Ferdinanda kostelecké panství Jaroslav Smiřický a Kostelec zahajuje jedno ze svých nejvýznamnějších období. Je postaven nový renesanční zámek a význam rodu Smiřických k nám přivádí přední šlechtu království. Koná se zde i jednání připravující stavovské povstání. Z hlediska kulturního dědictví bylo pro Kostelec požehnané panování Marie Terezie Savojské, rozené Liechtensteinové. Z této doby stojí za zmínku nový špitál postavený v roce 1726, který byl už tenkrát vytápěn teplým vzduchem rozváděným kanály v podlaze a otvory ve stěnách. Na období vlády Liechtensteinů navázala v roce 2012 i návštěva prince Constantina, nejmladšího syna knížete Hanse Adama II. z Liechtensteinu. V polovině 19. století se v Kostelci rozmáhá keramická výroba. Město se i v dnešní době stává centrem keramiky, a to každoročně poslední sobotu v květnu, kdy jsou pořádány tradiční keramické trhy.

 

MěÚ: Nám. Smiřických 53, Kostelec nad Černými lesy, 281 63

Tel.: +420 311 240 900, mesto@kostelecncl.cz

www.kostelecncl.cz

Kostelec nad ČernýmiKostelec nad Černými

Kostelec nad Černými lesy

náměstí Smiřických 33,

281 63 Kostelec nad Černými lesy

Tel.: +420 311 240 922

infocentrum@kostelecncl.cz

www.kostelecncl.cz

Kostelec nad Černými lesy

Zámek v Kostelci nad Černými lesy je památkově chráněným objektem České zemědělské univerzity v Praze.

Slouží pro konání různých společenských akcí, svateb, konferencí, seminářů, výuky, poskytuje ubytování, stravování včetně rozvozu jídel. Na zámku jsou k dispozici i kancelářské prostory k dlouhodobému pronájmu. 

Když gotický hrad v roce 1549 vyhořel, začala v rámci rekonstrukce pod vedením italského stavitele Hanse Tyrola jeho přestavba na renesanční zámek. V započaté práci pokračoval také italský stavitel Ulrico Aostalli, který po vzoru italských kastelů postavil pro Jaroslava Smiřického čtyřkřídlý dvoupatrový objekt s nárožními polygonálními věžemi. Poslední z věží byla dokončena o několik let později. Jižní křídlo zdobí dvoupatrové renesanční arkády

Po třicetileté válce byl zámek barokně upraven podle návrhu Josefa Jägera. Úpravy se dotkly také interiérů. Zajímavostí je krytá chodba, která spojuje zámek s goticko-renesanční zámeckou kaplí sv. Vojtěcha.

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

wwwold.slp.cz

 

Kostelec nad Černými lesy

Kostelní Hlavno

Nedaleko Mladé Boleslavi byla přetvořena z původní vojenské strážní veže ze Slaného. Právě tato věž je důkazem toho, že v České republice nestojí pouze nezajímavé rozhledny, ale i ty netradiční. Vyhlídka byla slavnostně otevřena v říjnu 2011. Pozemek okolo rozhledny je oplocen, tudíž není volně přístupná. Věž stojí v nadmořské výšce 215 metrů, meří 11 metrů a vyhlídková plošina, ke které vede 28 schodů, leží ve výšce 8 metrů.

Rozhledna nabízí výhled na Říp, Vrátenskou horu, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, severní okraj Prahy, blízké obce a les u Staré Boleslavi. Severním směrem brání výhledu nedaleký kopec.

Pokud se rozhodnete cestovat automobilem, z rychlostní komunikace R10 se do Kostelního Hlavna dostanete exitem 21. Rozhledna je již z cesty na dohled, tyčí se nad severním okrajem obce.

(zdroj: www.zazabavou.cz)

Kostelní Hlavno

Křenice

Obec Křenice získala svůj název dle slova chřenná, tj. křenná ves, a archeologické nálezy v jejím blízkém okolí pocházejí již u období 6. století př. n. l. Katastr obce se nachází asi 21 km od centra Prahy, díky níž je vhodným výchozím bodem pro turistiku po okresu Praha-východ. Během let se zde vystřídalo mnoho panujících rodů zde panujících a stávala zde také tvrz a barokní špýchat. Ty se bohužel do dnešních dob nedochovaly. Nejstarší dochovanou památkou je zvon z roku 1747, jež je dnes umístěn v kamenné zvonici z přelomu 19. a 20. století. Vedle kříže stojí poutní kříž, jenž znázorňuje ukřižovaného Ježíše a Pannu Marii. Jedenáct křenických rodáků padlých v 1. světové válce připomíná pomník padlým, na nějž byla později připevněna deska rodáka Dr. Josefa Kratochvíla, který byl popraven nacisty. Spolkem fungujícím do dnešních dnů již od roku 1936 je tělovýchovná jednota Sokol.

 

OÚ: K Návsi 8, 250 84 Křenice

Tel.: +420 323 602 206, krenice@volny.cz

www.obec-krenice.cz

KřeniceKřenice

Květnice

Obec leží na obou březích potoka Výmola v ploché krajině na východ od Prahy, přibližně 2,5 km východně od Kolodějí a 2,5 km jihozápadně od Úval. Uprostřed obce se nad potokem zvedá nízký, ale příkrý skalnatý pahorek, jehož vrchol byl ve středověku osídlen hrádkem. V obci se nachází bowling, posilovna se střelnicí, rybárna, ze spolků pak Sbor dobrovolných hasičů, Rybářský spolek

a Myslivecký spolek Bažant.

 

OÚ: K Dobročovicům 35, 250 84  Květnice

Tel.: +420 281 982 108, podatelna@kvetnice.eu, www.kvetnice.eu

Květnice

Kytín

Na úpatí brdských Hřebenů asi 30 km jihozápadně od Prahy, obklopena hustými lesy, leží obec, která si stále zachovává svůj vesnický ráz. Malebnou náves s kostelem a vodníkem střežícím rybník, stejně jako Kovárnu pro radost či hospodu Na vršíčku, zná většina turistů mířících do Brd. Obec a její okolí láká tisíce trampů, běžkařů, cyklistů a houbařů, nově i za vyhlášeným místním minipivovarem. První obydlené osady na území Kytína se objevují již v 10. - 12. století. Někdy ve 13. - 14. století pak byl postaven místní kostel. Podle pověsti se v těchto místech zastavila při své pouti paní Korutanská, která v místní studánce omyla tvář slepému dítěti a ono začalo vidět. První, co uvidělo a pojmenovalo, bylo „kytí“ – odtud pak pochází název obce. V Kytíně se neustále něco děje - masopustní průvod, vánoční a velikonoční trhy, vepřové hody, výlov rybníka, stavění a kácení máje, Hawai párty, myslivecký ples, letní kino, dětský den, veteránské akce a další. Po revitalizaci je náves a okolí pomníku obětem světové války, veřejnosti se otevřel minipivovar s výtečným pivem. V současné době se připravuje plac pro sportovní a kulturní vyžití napříč generacemi místních obyvatel i návštěvníků. Přijďte se i vy sami přesvědčit o tom, jak kytínští naplňují heslo svého starosty: „Jaký si to tu uděláme, takový to budeme mít.“

 

OÚ: Kytín 65, 252 10

Tel.: +420 318 590 640, obec@kytin.eu

www.kytin.eu

KytínKytín

Ládví u Kamenice

Na vrcholu Vlková (488 m.n.m.) nad osadou Ládví byla v roce 2011 postavena nová kovová rozhledna. Rozhledna je dobře přístupná autem, na kole i pěšky po modré turistické značce z Ládví.

Výška rozhledny je 45 m s vyhlídkovou plošinou z plechové mřížoviny 25 metrů nad zemí a na plošinu vede 150 schodů. Zajímavostí této rozhledny je, že není vůbec vidět na Prahu, kterou kryje vrch Mandava. Naopak rozhledna na Vlkové poskytuje zajímavé výhledy na Benešovsko. Rozhledna je přístupná veřejnosti denně od 1.3. do 31.10. v době od 9 do 19 hodin, v případě nepříznivých klimatických podmínek je rozhledna uzavřena. Vstup je zdarma. Turisté mohou získat turistické razítko, které je k dispozici v restauraci u Vlkové na Ládví nebo v Kulturním centru Kamenice.

 

(Zdroj: www.kudyznudy.cz

www.obeckamenice.cz

Ládví u Kamenice

Lázeň Toušeň

Starobylé městečko na břehu Labe proti soutoku s Jizerou je známé hlavně jako lázeňské středisko. Hosté slatinných lázní si užívají pěší procházky po Labské promenádě, cyklistiku, houbaření i rybaření, bonusem je snadná dostupnost: do Čelákovic a Brandýsa nad Labem je to odtud skutečně jen kousek.

Městečko leží v místě, osídleném už před mnoha tisíci lety. Býval tu brod a později přívoz solné stezky, vodní hrádek a posléze renesanční zámek, který sloužil jako vedlejší rezidence sídla Rudolfa II. v Brandýse nad Labem. Největší rozkvět zažila Toušeň po polovině 19. století: zrodila se tradice Floriánské pouti, která se koná každoročně začátkem května kolem novogotického kostela sv. Floriána a na Floriánském náměstí, byl založen cukrovar a v roce 1868 také slatinné lázně.
 

K prvním hostům patřil básník Josef Svatopluk Machar, ale lázně postupně přilákaly klienty zvučnějších jmen. Pobýval tu poslední rakouský císař Karel I., skladatel Leoš Janáček, bratři Josef a Karel Čapkovi, herečka Stella Zázvorková nebo spisovatel Bohumil Hrabal. Od druhé světové války sem jezdívali manželé Dana a Emil Zátopkovi, kteří se zasloužili o zaměření lázní na vrcholové sportovce, léčbu a rehabilitaci pohybového aparátu. Lázně Toušeň proto využívali například atletka Jarmila Kratochvílová, oštěpař Jan Železný, tenista Petr Korda či desetibojař Roman Šebrle.
 

Hosté lázní i běžní výletníci mají rádi jak lázeňské vinárny, kavárny a cukrárny, tak cyklistické a pěší výlety podél Labe. Rájem rybářů a v letních dnech také všech vodomilů je rozsáhlé jezero Malvíny, jedno z nejlepších přírodních koupališť ve středních Čechách. Pláže objevíte ve východní části pískovny podél levého břehu Labe, západní část slouží rybářům. Na výlet se můžete vypravit například do skanzenu v Přerově nad Labem, do Čelákovic nebo do Lysé nad Labem.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.slatinnelaznetousen.cz

 

Lázně Toušeň

Lety

Z písemností z roku 1088 je zřejmé, že obec Lety patřila k vyšehradskému chrámu sv. Petra a Pavla. Z historie vychází i znak obce, v němž jsou vyobrazeny zlaté klíče jako klíče svatopetrské a skutečnost, že se Lety rozkládají na obou březích Berounky. V Letech se zachovala malebná náves s kapličkou pocházející z roku 1820. Na tomto místě se odehrává také většina společenských akcí obce – masopust, máje, martinské posvícení nebo advent. Každoročně tudy prochází průvod Karla IV. cestou na Karlštejn. Lety jsou obchodním centrem. Najdete zde lékárnu, textil, vinotéku a kavárnu, zahradnictví, wellness, lékařské ordinace, několik restaurací, pivotel MMX a dvě velkoplošné prodejny. Místní spolky a kluby mají velmi dlouhou historii a každoročně organizují společně s obcí řadu kulturních akcí. O všech těchto událostech informuje obecní web a aplikace pro chytré telefony nazvaná „Obec Lety“.

 

OÚ: Na Návsi 160, 252 29 Dobřichovice

Tel.: +420 257 711 180, ou@obeclety.cz

www.obeclety.cz

Lety Lety

Levý Hradec

Na území dnešního města Roztoky, v části zvané Žalov, stávalo raně středověké hradiště Levý Hradec. Toto hradiště bylo pravděpodobně původním sídlem přemyslovského knížete Bořivoje I. Ten zde nechal v 80. letech 9. století vybudovat první křesťanský kostel v Čechách, zasvěcený sv. Klimentu.

Místo lze označit za první ohnisko křesťanství v Čechách a také jako první mocenské centrum přemyslovského státu. Zmínku o hradišti zvaném Hradec či Levý Hradec najdeme už v Kosmově kronice. Z původního kostela z Bořivojovy doby se zachovaly pouze základy rotundy pod podlahou dnešního kostela. Kostel byl pak v gotické a renesanční době několikrát rozšiřován a upravován. Celkové rekonstrukce se kostel dočkal v letech 1939-1940. V posledních letech byly restaurovány také fresky z konce 14. století. K návštěvě kostela můžete využít průvodcovské služby, která je k dispozici od května do září o sobotách a nedělích od 10 do 18 hodin a mimo sobotu, kdy se koná od 14 do 15 hodin mše. Průvodce je také možné objednat předem na telefonech 737 701 608, 606 245 198 a 724 191 019.


První přemyslovská knížata začala budovat na přelomu 9. a 10. století ústřední sídlo na 
Pražském hradě a zároveň síť středočeských hradišť jako strategických opor své moci. Levý Hradec spolu s Budčí patřil k vnitřním hradištím, Tetín, Libušín, Lštění, Stará Boleslav a Mělník tvořily vnější pás opevněným bodů. O významu Levého Hradce na sklonku 10. století svědčí i skutečnost, že právě zde byl 19. února 982 zvolen Vojtěch z rodu Slavníkovců v pořadí druhým pražským a prvním biskupem českého rodu. Královští úředníci sídlili na Levém Hradci ještě za dob Přemysla Otakara I., jak dokládají listiny z let 1221 a 1233. V roce 1233 byl Hradec (jako obec) předán do majetku ženského benediktinského kláštera u sv. Jiří na Pražském hradě. Na dlouhá století se pak na Levý Hradec pozapomnělo a pod vlivem některých nepříliš seriózních kronik byly počátky křesťanství na českém území přesouvány na Vyšehrad či do Hradce Králové. Na své historické místo se Levý Hradec vrátil až v obrozeneckých dobách, kdy začal také jeho archeologický průzkum.

Levý Hradec byl tradičně cílem poutí. Jejich počátek spadá do doby kolem roku 1870, pak byly pořádány každoročně až do druhé světové války a po ní naposledy v roce 1947. Obnovy se tradice dočkala v roce 1991. Dnes je Levý Hradec sledován archeology středověkého oddělení Archeologického ústavu AV ČR a Středočeského muzea. Vede zde také naučná stezka, která je dlouhá 800 metrů a má osm zastavení.

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.levyhradec.cz

 

 

Levý Hradec

Louňovice

Louňovice se nacházejí mezi městy Říčany a Kostelec nad Černými Lesy na západním okraji mikroregionu Černokostelecko. Centrum obce se nalézá v nadmořské výšce 443 m n.m. a na jejím okraji začíná přírodní rezervace Voděradské bučiny a kaskáda jevanských rybníků. Historie Louňovic sahá až do 14. století. Staré osídlení bylo původně v zalesněné jižní části obce. Název Louňovice je patrně odvozen od staročeského slova „lůň“ - luňák, tedy dravý pták. V roce 1868 byl použit kámen z místního lomu Kaménka ke stavbě Národního divadla. Při slavnosti položení základních kamenů byl na kameny z Řípu a z Radhoště položen blok z louňovické žuly; polovinou své délky na každém z nich, aby tím bylo vyjádřeno spojení a jednota Čech a Moravy. V tomto bloku byla vytesána čtvercová schránka a do ní uloženo pouzdro se zakládající listinou Národního divadla. Schránka byla uzavřena žulovou deskou s vytesaným nápisem „Národ sobě“. Dnešní Louňovice jsou moderní, dobře vybavenou a upravenou obcí. Obec zaznamenává prudký rozvoj výstavby rodinných domů - více než 400 čísel popisných a více než 1 000 trvalých obyvatel. Díky okolním hlubokým lesům, členitému terénu a čisté přírodě jsou Louňovice vyhledávanou turistickou a rekreační oblastí.

 

OÚ: Horní náves 6, 251 62  Louňovice 

Tel.: +420 323 660 205, obec@lounovice.cz

www.lounovice.cz

LouňoviceLouňoviceLouňovice

Mandava

Rozhledna se nachází jen necelých 15 kilometrů jižně od Prahy. Leží poblíž obce Sulice, u takzvané „staré benešovské“, tedy silnice, která spojuje Prahu s okresním městem Benešov. Velmi jednoduše se k rozhledně můžete vypravit i pražskou příměstskou dopravou. od stanice metra Budějovická sem jezdí několik autobusů denně, a to i o víkendech.

Rozhledna na Mandavě, která leží na kótě 480 m n. m., je zároveň i památníkem, který připomíná setkání stoupenců husitů pod vedením Václava Korandy z roku 1419. Rozhledna byla slavnostně otevřena 5. července roku 1931 a každoročně se zde konaly poutě a sešlosti. Bohužel po válce upadla rozhledna Mandava v zapomnění a začala chátrat. Její chátrání pokračovalo více jak 50 let a za tu dobu se stala cílem vandalů. Teprve roku 1998 se díky občanům Sulic a okolních obcí dočkala rozhledna rekonstrukce.

Na vyhlídkovou plošinu, která je ve výšce zhruba 11 metrů vede celkem 44 schodů. Rozhled je bohužel kvůli vzrostlým stromům v okolí velmi omezený a v podstatě lze pozorovat severním směrem jen Prahu. Rozhledna je v současnosti volně přístupná po celý týden. Výlet si můžete prodloužit například procházkou přes zámek Štiřín až na rozhlednu Ládví u Kamenice, ze které krásný výhled na posázavskou krajinu. 

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.obecsulice.cz

 

Mandava

Mnichovice

Masarykovo náměstí 83, 251 64  Mnichovice

Tel.: +420 323 666 311

infocentrum@mnichovice.info

ic.mnichovice.info

Mnichovice

Město Mnichovice se nachází jihovýchodně od Prahy. První historická zmínka pochází z roku 1134, kdy zde opat Sázavského kláštera založil baziliku sv. Michala. V roce 1848 se Mnichovice staly samostatným městečkem a v roce 2000 byla Parlamentem ČR znovu obnovena městská správa. Mnichovice jsou od roku 2001 členskou obcí dobrovolného svazku obcí Ladův kraj. V obci se nachází kostel Panny Marie, barokní socha Panny Marie Svatohorské („Morový sloup“), fara, socha sv. Jana Nepomuckého a Štefánikova mohyla, která je nejstarší dochovanou Štefánikovou mohylou v Čechách. Ukázkou lidové architektury je Zittův mlýn, který je kulturní památkou, zajímavý je také Žižkův dub, který je starý cca 800 let a je jedním z nejstarších stromů ve středních Čechách. Severovýchodně od centra se nachází horský sportovní areál „Šibeniční vrch“ s 200 m dlouhým lyžařským vlekem. Z kulturních akcí se ve městě koná Mnichovické kramaření, v září Mariánská pouť, v  prosinci akce Možná přijde i Mikuláš a Vánoční setkání u betléma. Každoročně se koná běžecký závod Mnichovická běhna a tradiční pochody „Po stopách kocoura Mikeše“ a „Cesta kocoura Mikeše“. Trasy vedou po místech, o kterých píše Josef Lada ve svých knihách o kocouru Mikešovi. V roce 2005 bylo otevřeno informační centrum, kde najdete informace o městě a mikroregionu Ladův kraj, ubytování a stravování, kulturních a turistických zajímavostech města a okolí. Zakoupit si zde můžete také mapy, pohledy, knihy, turistické známky a další upomínkové předměty.

 

MěÚ: Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice

Tel.: +420 323 666 311, podatelna@mnichovice.info 

www.mnichovice.info 

MnichoviceMnichoviceMnichovice

Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy leží 12 km jižně od okraje Prahy na dálnici D4 směřující z metropole směrem na Strakonice. Je přirozeným centrem regionu, ve kterém se nachází hustá síť cyklotras a turistických stezek. Pro své lesnaté okolí a dobrou dostupnost je také oblíbenou sídelní adresou. Městečko na úpatí brdského masivu se pyšní státním zámkem a parkem s řadou zajímavých dřevin a stromů. Mníšecký zámek nabízí dva na sebe navazující prohlídkové okruhy, které zájemce provedou reprezentačními místnostmi s kaplí nebo soukromými pokoji posledních majitelů z rodu Kastů. V tamním romantickém prostředí je možné uspořádat svatební obřady. Zvláštností stavby je skutečnost, že má čtyři rohy, ale pouze tři nárožní věže. Na náměstí pojmenovaném po zdejším rodáku, spisovateli F. X. Svobodovi, stojí kostel sv. Václava a farnost. Výjimečný je barokní areál Skalka tyčící se nad městem s kostelíkem sv. Maří Magdalény, klášterem a rekolekčním domem (poustevnou), které vzájemně propojuje 14 kapliček křížové cesty. Skalka je unikátní krajinný prvek, jehož význam nebyl utlumen ani po desítkách let trvající nacistické a následně komunistické totality. Po obnově v 90. letech nabývá významu opět nejen ve smyslu krajinotvorném, ale také duchovním a kulturním. Probíhá tam řada akcí – výstavy, koncerty i svatební obřady. O červencové Skalecké pouti je v areálu sloužena mše svatá. Město Mníšek pod Brdy rozhodně stojí za návštěvu nejen při této tradiční akci. Každý turista je zde vítán po celý rok.

 

MěÚ: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Tel.: +420 318 541 911, mesto@mnisek.cz

www.mnisek.cz

Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy

Vyslechněte příběh ševce Serváce, který ke šlechtickému titulu a zámku přišel. Prohlédněte si pokoje posledních majitelů v tom stavu, jak je opustili. Nebo jen relaxujte v zámeckém parku.

Klasicistní zámek Mníšek pod Brdy se třemi nárožními věžemi leží v centru města, přitom je obklopen parkem s rozlehlým rybníkem. Zámek byl sídlem nižší šlechty, která tu setrvala až do období první republiky. A právě atmosféru této doby můžete na zámku zažít. Prohlídkové trasy vás provedou reprezentačními místnostmi se zámeckou kaplí nebo soukromými pokoji posledních majitelů z rodu Kastů. Vydejte se do Mníšku za zážitkem!

Mníšek  pod  Brdy  leží  asi  
12 km jižně od okraje Prahy, v podhůří Brdské vrchoviny na rychlostní komunikaci R4 Praha-Strakonice.

I. návštěvnický okruh zámku zahrnuje 11 historických prostor představujících bydlení drobné šlechty na počátku 20. století. Jde o reprezentativní místnosti - Zimní jídelnu, Kapli, Velkou jídelnu, Přípravnu, Velký salon s hodinovou věží, Pánský salon, Dámský salon, Knihovnu, Pracovnu, Lovecký salon a Arkádu s nástupním schodištěm.

II. návštěvnický okruh zámku zahrnuje 6 historických prostor a Arkádu. Seznámíte se se soukromými pokoji, ve kterých poslední  majitele Kastové každodenně pobývali. Uvidíte dětské pokoje, ložnice, koupelny jsou zařízeny do nejmenších detailů, nechybí křtící zavinovačka, dobové hračky, učební pomůcky, záchod či nočník. Mnoho věcí si určitě budete pamatovat od svých babiček a dědečků.

 

Návštěvu zámku můžete zakončit piknikem v zámecké zahradě. Zámek nabízí také prohlídky pro dětinoční prohlídky, divadla i řemesla.

 (Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.zamek-mnisek.cz

Mníšek pod Brdy

Modletice

První zmínka o Modleticích pochází z roku 1336. Dominantou obce je barokní zámek z roku 1778, patrová budova s mansardovou střechou s drobnou věžičkou, která společně se zámeckým rybníkem tvoří centrum obce. V blízkosti zámku se nachází památný strom kaštanovníku jedlého, zvaného „Zvoník“, který je díky svému obvodu (436 cm) výjimečným stromem tohoto druhu v České republice. Za zhlédnutí stojí i socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1806 a kaplička z počátku 20. století nacházející se v osadě Doubravice. Ve vánočním období je v obci k vidění ručně vyřezávaný betlém. Pokud se rozhodnete Modletice navštívit, je zde několik vycházkových tras, které propojují okolní obce a lze je využít k příjemné procházce.

 

OÚ: Modletice 6, 251 01 Modletice

Tel.: +420 323 637 187, obec@modletice.cz, www.modletice.cz

ModleticeModletice

Mukařov

Obec Mukařov se nachází v okrese Praha-východ, sedm kilometrů východně od města Říčany. Pod správu obce spadají kromě katastrálního území Mukařov také katastry Srbín a Žernovka. Archivní materiály muzea v Kostelci nad Černými lesy popisují legendu, jež dává vznik obcí i jejich názvy do souvislosti s vojíny Mukarem a Srbou. Tito vojíni se ve vojsku krále Vladislava ve 12. století vyznamenali svou odvahou a od krále se jim pak v Černém lese dostalo manských údělů, na nichž vystavěli své dvorce. Zajímavý je původ jména obce Žernovka. S ohledem na žulové podloží se zde v minulosti v lomech vyráběly mlýnské kameny pro ruční mlýny na obilí, tzv. žernovy. V obci Mukařov je pošta, několik obchodů s potravinami a průmyslovým zbožím, tři restaurace a řada provozoven služeb. Mateřská i základní škola slouží nejen mukařovským dětem, ale i širšímu spádovému obvodu. Dominantou Mukařova je kostel Nanebevzetí Panny Marie z konce 19. století. Součástí starší zástavby Mukařova je i tzv. Tyršova vila a arcidiecézní Domov pro seniory kardinála Berana. Z dalších pamětihodností se zachovaly drobné zvoničky v Srbíně (na návsi) i na Žernovce (u rybníka). Volnočasovou a kulturní nabídku obohatilo Kulturní a komunitní centrum Mukařov, které pořádá kroužky i jednorázové akce pro všechny věkové kategorie. Obec je součástí svazku obcí Ladův kraj, svazku obcí Region Jih a MAS Říčansko.

 

OÚ: Příčná 11, 25162 Mukařov

Tel.: +420 323 660 246, obec@mukarov.cz

www.mukarov.cz

Mukařov Mukařov

Nupaky

Obec Nupaky leží jihovýchodně od Prahy, poblíž dálnice D1. Historie obce se začíná psát od roku 1380. Během své existence se zde vystřídalo několik vládnoucích rodů a byla postavena nupácká tvrz. Ta se bohužel do dnešních dnů nedochovala, dominantou je dnes zvonička, která je součástí obecního znaku. Díky své poloze je obec vhodným místem pro turistické toulky po okolí.

 

OÚ: Nupacká 106, 251 01 Nupaky

Tel.: +420 272 680 559, ounupaky@iol.cz

www.nupaky.info

Nupaky

Okolí Prahy - zajímavosti regionu

Rozhodli jste se strávit svůj volný čas poznáváním okolí Prahy? Čeká na vás nejen nádherná příroda, ale i mnoho památek a nevšedních zážitků.

Zajímáte se o historii? Doporučujeme vám návštěvu Hradiště Závist či keltského oppida v Dolních Břežanech. Najdete zde naučné stezky, které vám ukáží, jak v těchto místech vypadalo osídlení v dobách dávno minulých. Nedaleko města Roztoky naleznete raně středověké hradiště Levý Hradec, na jehož základech byl v 9. století vybudován první křesťanský kostel v Čechách, zasvěcený sv. Klementu, patronu kameníků, kloboučníků a námořníků. Další zajímavé místo leží jihozápadně od Prahy na skalnatém ostrohu Rochota. Je jím komplex budov ze 17. století nazývaný Skalka. Za návštěvu určitě stojí i dvě poutní stezky. První z nich je barokní poutní stezka v Mníšku pod Brdy, k jejíž obnově došlo v roce 2010. Druhou zajímavou zastávkou je poutní cesta do Staré Boleslavi, kde byl roku 935 zavražděn sv. Václav. Tato unikátní cesta vede z Prahy okolo 44 kapliček. V neposlední řadě je třeba připomenout i „Palladium země české“, obraz uložený v chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kterému je připisována ochranná moc nad českými zeměmi.

Chcete spojit pobyt v přírodě s poznáváním památek? Vydejte se ke zřícenině hradu Zlenice (lidově Hláska), který byl oblíbeným motivem nejen Josefa Lady či Karla Hynka Máchy. Můžete se sem přijít poučit o životě našich předků na každoročně pořádaný festival středověkých řemesel s názvem „Oživlý středověk v podhradí“. Směrem na severozápad od Prahy najdete trempy opěvovanou zříceninu hradu Okoř, nedaleko které se nachází křižovatka mnoha turistických cest a cyklostezek.

Znáte zámky v okolí Prahy? Zámek v Brandýse nad Labem, oblíbené sídlo habsburských panovníků, vám přiblíží období renesance. Můžete si zde prohlédnout zrestaurované sály, interiérové expozice a obdivovat dochovanou sgrafitovou výzdobu. Jižním směrem od Prahy naleznete malebný Mníšek pod Brdy, o jehož hradu se první písemná zmínka nachází již v díle Karla IV. „Majestas Carolina“ z roku 1348. Přilehlý zámecký park vás okouzlí vůní levandule, pestrobarevností květin a poklidným šuměním vody v zámeckých kašnách. Nejen krásy baroka můžete objevovat severovýchodně od Mníšku, kde se na zámku Řitka vydáte na cestu poznání z pomyslného koňského hřbetu. Část života totiž na zdejším zámku prožila dosud jediná ženská vítězka Velké pardubické steeplechase Lata Brandisová. Jsou místa, kudy kráčely dějiny, a přesto se na ně poněkud zapomnělo. Jedním z nich je i barokní zámek v Panenských Břežanech. Místo, které bude navždy spojeno se jménem geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela, jehož rukopis je nesmazatelně vepsán do kaple sv. Anny. Na rozlehlém náměstí v Hostivicích před raně barokním zámkem nepřehlédnete 9 metrů vysoký pískovcový mariánský sloup z roku 1734.  V současnosti zámek slouží jako sídlo městského úřadu. Na zámku Roztoky je Středočeské muzeum, které láká návštěvníky na výstavy a expozice, ateliér Zdenky Braunerové, kulturní akce a dílny pro děti i dospělé. Průhonický zámek je spolu s Průhonickým parkem jedním z turisticky nejnavštěvovanějších míst v bezprostřední blízkosti hlavního města. Zdejší park je významný nejen z historického, ale rovněž botanického hlediska. Návštěvníci se zde mohou kochat obsáhlým souborem domácích i cizokrajných dřevin. Rododendrony jsou s Průhonicemi spjaty již déle než sto let. Park a jeho sbírky rostlin byly v roce 2010 zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Na západ od Prahy ve vesnici Červený Újezd byl v roce 2002 otevřen nově postavený historizující objekt sloužící jako muzeum českého venkova.

Díváte se rádi na krajinu z ptačí perspektivy? Okolí Prahy vám nabízí hned několik možností. Můžete si vybrat nejen díla, která stvořily ruce člověka, jakými jsou například rozhledny v Ládví u Kamenice, Skalka na Vyžlovce nebo Mandava u Sulic, ale i unikátní přírodní vyhlídku Orlí hnízdo, která se nachází na soutoku Vltavy a Sázavy. Nedaleko tohoto soutoku leží Ostrov sv. Kiliána, na jehož jižní části se dochovaly pozůstatky středověkého kláštera Stětí sv. Jana Křtitele.

Chcete poznat ještě něco zajímavého? Jděte se podívat na český nejvyšší železniční kamenný viadukt, který se nachází v Žampachu (je jen o metr nižší než pražský Nuselský most). Poučným zážitkem se může stát návštěva hvězdárny v Ondřejově, kde si můžete ve starých secesních objektech prohlédnout i Astronomické muzeum. Pokud byste rádi poznali místo, kde se těžilo zlato, navštivte technickou památku Štola sv. Josefa. Prohlídky tohoto důlního díla pořádá Regionální muzeum v Jílovém u Prahy.

Jedete na výlet s dětmi? Vypravte se do malé lesní zoo, kterou najdete v Břežanském údolí u Zbraslavi. Cestou podél potoka se seznámíte s lesní zvěří a ptáky. Největší atrakcí pro děti budou jistě divočáci. Jako další cíl můžete zvolit Památník Josefa Lady v Hrusicích – muzeum, které potěší každého bez rozdílu věku. Potom si lze vybrat ze dvou naučných stezek po místech známých z Ladových knih, a to „Cestu kocoura Mikeše“ nebo „Pohádkové Hrusice“.

Dáváte přednost netradičnímu způsobu cestování? Nastupte pod Slapskou přehradou na palubu parníku, který vás doveze až do Prahy, odkud můžete pokračovat dál až za Roztoky. Nebo zvolte legendární „Posázavský pacifik“, historický vláček, který vás sveze malebným kaňonem kolem řeky Sázavy.

 

Užijte si zábavu a poznání na cestách s Malovanými mapami!

Okolí Prahy - zajímavosti regionuOkolí Prahy - zajímavosti regionuOkolí Prahy - zajímavosti regionuOkolí Prahy - zajímavosti regionuOkolí Prahy - zajímavosti regionuOkolí Prahy - zajímavosti regionuOkolí Prahy - zajímavosti regionuOkolí Prahy - zajímavosti regionu

Okoř

Zřícenina hradu Okoř je oblíbeným cílem výletníků i cyklistů a zároveň jednou z našich nejzobrazovanějších hradních zřícenin. V letních měsících se zde konají šermířská vystoupení či výpravné bitvy a prostranství před hradem se stává dějištěm festivalů a koncertů.

K hradu vede cesta ze vsi Okoř podél Zákolanského potoka. Prohlídkový okruh si můžete projít buď s průvodcem nebo bez něj. V hradu si zblízka prohlédnete torzo věže a ruiny raně gotické kaple.

Na západní, severní a jižní straně opevnění si můžete všimnout zbytků pozdně gotického opevnění, které tvořila polokruhová bašta s klíčovými střílnami z 15. století. Svah východně od hradu, který skrýval potencionální nebezpečí ze strany útočníků, přiměl majitele vybudovat samostatnou předsunutou baštu, z které dnes můžete vidět valy a příkopy.

Počátky tohoto hradu spadají do 13. století. Hrad byl mnohokrát přestavován s důrazem na jeho lepší obranyschopnost. Důležitou součástí jeho obrany byl rybník, který obklopoval hrad ze tří stran. Přesto byla stavba během třicetileté války hodně pobořena. Z dolního hradu z konce 15. století se dnes zachovala část opevnění, bašta a zbytky první prány. Lépe zachovány zůstaly části starší stavby, tzv.horního hradu.

Okolí hradu je vhodné zejména pro milovníky koní, cyklistiky i pěší turistiky. Dnes spravuje trosky hradu Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.hrad-okor.cz

www.okor.cz

 

 

Okoř

Okrouhlo

Vznik obce Okrouhlo není časově přesně doložen. První zmínka je z r. 1228, kde se praví, že Okrouhlo „odedávna“ patřilo klášteru sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle, který byl založen v r. 999. Stejně tak není jasný původ názvu Okrouhlo. Jedna legenda praví, že Okrouhlo byla uhlířská vesnice a název pochází z oblých tvarů milířů, které byly seskupovány do kruhu. Dřevěné uhlí bylo používáno k tavení zlata z jílovských dolů. Druhá legenda praví, že původní název Wokrouhlow je odvozen od tzv. „okruhování“ dřeva, které se používalo k výdřevě šachet a štol při dolování zlata. Okrouhlo se nachází 10 km jižně od Prahy. Územní katastr obce má rozlohu 831 ha. K obci patří místní část Zahořany. Okrouhlo je součástí přírodního parku Střed Čech. Právě v okrouhelském katastru končí Pražská plošina a začíná Benešovská pahorkatina. Okolní krajina si stále udržuje svoji přírodní a estetickou hodnotu, proto je tato oblast vhodná pro pěší turistiku a cykloturistiku. Územím obce procházejí dvě turistické trasy – žlutá z Libně přes Okrouhlo a Nové Okrouhlo Zlatým údolím k Zahořanskému potoku, kde navazuje na modrou z Libře přes Zahořany podél Zahořanského potoka do Davle. Nad vsí se vypíná vrch Varta do výšky 376 m n.m. V novodobé historii vznikla jihozápadně od Okrouhla chatová osada Nové Okrouhlo. Přírodně cenný Zahořanský potok s mnoha přítoky, zařazený mezi pstruhové vody, se klikatí ze Psár do Davle-Libřice Zahořanským údolím, které je známé trampskými osadami. V zalesněném údolí žije řada chráněných živočichů, v okolí potoka a v bočních údolích jsou stopy po středověkém dobývání zlata.

 

OÚ: Okrouhlo 44, 254 01 Jílové u Prahy

Tel.: +420 257 760 340 , ouokrouhlo@volny.cz

www.okrouhlo.cz

Okrouhlo Okrouhlo Okrouhlo

Oleška

Obec Oleška se nachází zhruba 5 km jihovýchodně od Kostelce nad Černými lesy na silnici spojující Prahu a Kutnou Horu. Obec sestává z pěti částí – Oleška, Krymlov, Brník, Bulánka a Králka. První písemná zmínka o obci Oleška pochází z roku 1315. Již v roce 1352 zde existovala fara a ze stejného roku pochází i zdejší gotický kostel Všech svatých, který byl přestavěn roku 1888. O obci Krymlov pochází první písemná zmínka z roku 1360. Přes obec procházela stará obchodní stezka tzv. Čertova brázda. Obec Brník byla obnovena v roce 1667, původní ves byla v roce 1639 vypálena švédským vojskem. V Brníku je rodný dům válečného letce generála Půdy. Zbylé dvě části obce mají kratší historii. Bulánka vznikla na konci 18. stol. a Králka v 1. pol. 19. stol.

 

OÚ: Oleška 1, 281 62 Oleška

Tel.: +420 321 697 689, ou@oleska.cz

www.oleska.cz

Oleška Oleška

Ondřejovská hvězdárna

Nad obcí Ondřejov na vrcholku Žalov nedaleko Mnichovic u Prahy stojí hvězdárna založená roku 1905 J. Fričem. Místní observatoř patří Astronomickému ústavu Akademie věd České republiky (AVČR).

V areálu hvězdárny si můžete ve starých secesních objektech prohlédnout Astronomické muzeum V. Šafaříka včetně 150 let starého dalekohledu Alvana Clarka, který stále slouží k pozorování oblohy.

V severní části se nachází kopule s dvoumetrovým zrcadlovým 
dalekohledem, největším v ČR, instalovaným v sedmdesátých letech 20. století. Celý rozsáhlý areál je upraven jako park s vzácnými stromy (arboretum) a řadou moderních plastik.

Ondřejovská hvězdárna patří k nejdůležitějším vědeckým pracovištím ve svém oboru v Evropě. Zabývá se pozorováním Slunce a dalších hvězd, meziplanetární hmoty či vysokoenergetických objektů ve vesmíru. Areál observatoře v Ondřejově je v letní sezoně přístupný veřejnosti každý víkend.

V blízkosti Ondřejova můžete navštívit muzeum Josefa Lady v Hrusicích, oblíbeného zastavení v kraji tohoto významného českého malíře.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.asu.cas.cz

 

 

Ondřejovská hvězdárna

Ondřejovská hvězdárna – Ondřejov

Ondřejovská hvězdárna – Ondřejov

Ořech

Obec a její katastrální území leží v mírně zvlněné krajině na rozvodí Ořešského a Radotínského potoka. Na části katastru v údolí Radotínského potoka se rozkládá CHKO Český Kras. Nejstarší zmínka o obci Ořech je z roku 993 a patří tedy mezi nejstarší obce v Čechách. V obci se nachází tři kulturní chráněné památky – Kostel Stětí svatého Jana Křtitele, barokní fara, ve které působil kněz a spisovatel Jindřich Šimon Baar (v letech 1895–1897 a 1909–1919). Dále je zde Husova mohyla, socha Jana Nepomuckého a pomník padlých. Z občanské vybavenosti se v obci nachází obchod se smíšeným zbožím, restaurant Rapír, prodejna Květiny a dárky, mateřská a základní škola do 5. roč. O kulturu, sport a společenský život se starají také místní spolky, mezi které patří Spolek Ořech, Spolek Oříšek, KFOŠ Kruh fandů ořešské školy, Včelín Ořech z.s., SK Viktorie Ořech z.s., Cyclo tourist pétanque club, Pobočný spolek ÚAMK Ořech-Kuchař, Lanové centrum a Sbor dobrovolných hasičů.

 

OÚ: Baarovo náměstí 20, 252 25 Jinočany

Tel.: +420 257 960 454, obecorech@volny.cz

www.obecorech.cz

Ořech

Ostrov sv. Kiliána – základy Ostrovského kláštera – Davle

Ostrov sv. Kiliána – základy Ostrovského kláštera – Davle

Památník Josefa Lady

Stálá expozice díla Josefa Lady – malíře a spisovatele, karikaturisty, tvůrce pohádkových postav provázejících děti od nejútlejšího dětství, ilustrátora, který nezapomenutelně ztvárnil Haškova Švejka. Prohlídky s průvodcem.

Památník je vlastně letní vilka rodiny Ladových, postavená Josefem Ladou ve 30. letech 20. století. V 60. letech věnovala paní Alena Ladová – Vránová tento objekt státu, aby tu mohlo být zřízeno muzeum Josefa Lady. Od roku 1986 Památník Josefa Lady spravuje muzeum – dnes Oblastní muzeum Praha - východ se sídlem v Brandýse nad Labem, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj.

V Památníku se mohou návštěvníci 
seznámit s bohatým životem Josefa Lady, ale především si prohlédnou obrázky a knihy tohoto českého malíře a spisovatele. Každým rokem navštíví Památník Josefa Lady více než 10 000 malých i velkých návštěvníků. Je cílem především školních výletů a rodin s malými dětmi.

Prohlídky jsou s průvodcem 
ve všední den začínají každou celou hodinu. Poslední prohlídka vychází v 16 hod. Prohlídky trvají 45 – 60 min. V období svátků návštěvníky okouzlí sváteční výzdoba. Pro mateřská centra a dětské domovy připravíme po telefonické dohodě kulturní a sportovní program v zahradě Památníku

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.hrusice.muzeumbrandys.cz

 

 

Památník Josefa Lady

Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny – Hrusice

Památník Josefa Lady a jeho  dcery Aleny – Hrusice

Panenské Břežany

Panenské Břežany jsou poprvé zmíněny počátkem 13. století. Patřily k majetku kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě, kde zůstaly až do konce 18. století. Svatojiřské abatyše tu počátkem 18. století vybudovaly raně barokní zámek, dnes zvaný horní, a v přilehlé zahradě kapli sv. Anny, kterou navrhl Jan Blažej Santini-Aichel. V 19. století Břežany koupil baron Matyáš Bedřich Riese-Stallburg a vybudoval zde dolní empírový zámek s rozsáhlou volně krajinářskou zahradou. Za první republiky břežanské zámky vlastnili dva významní podnikatelé – cukrovarnický magnát Ferdinand Bloch-Bauer a majitel továrny na nábytek Bedřich Gerstel. Během nacistické okupace je užívali Karl Hermann Frank a Reinhard Heydrich. V horním zámku je nově otevřen Památník národního útlaku a odboje.

 

OÚ: Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70 Odolena Voda

Tel.: +420 283 970 553, obec@panenskebrezany.cz

www.panenskebrezany.cz

 

Památník národního útlaku a oboje

Hlavní 11, 250 70 Panenské Břežany,

Tel.: +420 730 561 207, pamatnik.brezany@gmail.com

Panenské Břežany

Panenské Břežany

Jsou místa, kudy kráčely dějiny, a přesto se na ně poněkud zapomnělo. Jedním z nich je vcelku nevelký barokní zámek v Panenských Břežanech. Místo, které bude navždy spojeno se jménem geniálního architekta barokní gotiky Santiniho-Aichela, jehož rukopis je nesmazatelně vepsán do kaple sv. Anny.

S tímto místem byly spjaty osudy dvou významných prvorepublikových podnikatelů židovského původu. Stejně tak jako jsou s místem nerozlučně spjati dva nacističtí zločinci Karl Herman Frank a Reinhard Heydrich.

 

Něco málo o historii horního zámku

Horní zámek v Panenských Břežanech sloužil původně jako rezidence benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském Hradě, byl vybudován na přelomu 17. a 18. století. Na počátku 18. století nechala abatyše svatojiřského kláštera Františka Helena Pieroni da Galiano vystavět poblíž zámku kapli svaté Anny. Návrh kaple svěřila mladému nadanému umělci Janu Blažeji Santinimu-Aichelovi, který zde poprvé užil svou koncepci paprsčité centrály.

Po zrušení kláštera v důsledku josefinských reforem se pozemky dostaly do majetku Matyáše Friedricha von Riese-Stallburga, jenž po sobě zanechal tzv. dolní zámek. Na začátku 20. století získal oba zámky v Panenských Břežanech židovský podnikatel v cukrovarnickém průmyslu Ferdinand Bloch-Bauer. Portrét jeho manželky Adele, tzv. „Dáma ve zlatém“, od Gustava Klimta se právem stal ikonou secesního malířství. Ve 20. letech 20. století si horní zámek koupil Friedrich Gerstel, majitel významné nábytkářské firmy. Krátce po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byly oba zámky arizovány a usadili se v nich prominentní nacisté. Horní zámek obýval státní tajemník a později státní ministr pro protektorát Karl Hermann Frank. Naopak dolní zámek užíval zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich s manželkou Linou a dětmi.

V roce 2012 získalo horní zámek Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace Středočeského kraje, které zde vybudovalo Památník národního útlaku a odboje. Moderní interaktivní expozice památníku „Zločin a trest“ ukáže návštěvníkům jedno z nejhrůznějších období českých dějin. Během prohlídky se návštěvníci ponoří do událostí vedoucích k rozpadu první Československé republiky, spatří unikátní repliku „pankrácké gilotiny“, projdou vlakem symbolizujícím obludné transporty židovského obyvatelstva do koncentračních táborů a budou svědky zločinů vysokých představitelů Protektorátu Čechy a Morava. V závěru prohlídky zasednou v soudní síni, v níž bylo rozhodnuto o trestu nad válečnými zločinci a kolaboranty s německou okupační mocí.

Panenské BřežanyPanenské Břežany

Pepř

Třicetimetrová ocelová telekomunikační věž nabízí krásný kruhový výhled z otevřeného ochozu ve výšce 18 metrů. Z ochozu rozhledny uvidíte nejen na Prahu a Brdy, ale třeba až na památnou horu Říp.

Ocelová telekomunikační věž z roku 2007 se nachází na kopci Pepř v nadmořské výšce 449 metrů je vysoká téměř 31 metrů a na vyhlídkovou plošinu vede 91 schodů. Jedná se o klasickou ocelovou konstrukci s vnitřním točitým schodištěm. Rozhledna nabízí ničím nerušený panoramatický výhled do všech stran – plných 360°!

Dohlédnout lze na Cukrák, Prahu s 
Žižkovským vysílačem a Petřínem, za nimi uvidíte krajinu Českého středohořís horou Říp, dále je vidět Veselý vrchBrdy i Hřebeny, ale také na Konopiště, krajinu kolem řek Sázavy a Vltavy a samozřejmě také samotné město Jílové u Prahy. Všechna tato místa bezpečně poznáte díky na ochozu pěkně zpracovaným výhledovým panoramatům.

Nejlépe se k rozhledně dostanete červeně značenou naučnou stezku 
Jílovské zlaté doly přímo z náměstí v Jílovém u Prahy. Samotná cesta je dlouhá přibližně 1 km

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.jilove.cz

 

Pepř

Pětihosty

První písemná zmínka o obci je z roku 1371. Obec byla v minulosti nejbohatší ve svém okolí, díky nezvykle úrodné půdě v tomto regionu. V současné době má obec více jak 250 obyvatel a díky strategické lokalitě blízko Prahy se stále pozvolna rozrůstá. V obci se nachází kaple, lípa svobody a památník hrdinů 1. světové války, který byl odhalen v roce 2014 za účasti historika Plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka a dalších zástupců Československé obce legionářské.

 

OÚ: Pětihosty 41, 251 67 Pyšely

Tel.: +420 323 655 309, obec@petihosty.cz, www.petihosty.cz 

Pětihosty

Petrov

Obec tvoří tři samostatné části – Petrov, Bohuliby a Chlomek. Vesnice Petrov byla založena ve 13. století a ve stejné době vznikly v okolí vesnice Bohuliby doly pro dobývání zlata. Vesnice Chlomek je nejmladší, první rekreační objekty se zde začínaly stavět v 1. pol 20. století. Krajina s řekou Sázavou je kolébkou trampingu a přímo vybízí k turistice či cykloturistice. Podstatná část lesů je součástí přírodního parku Střed Čech.

 

OÚ: Hlavní 30, 252 81 Petrov

Tel.: +420 241 950 648, starostka@petrovuprahy.cz

www.petrovuprahy.cz

Petrov

Podolanka

 

Obec Podolanka se nachází zhruba 300 m za severovýchodní hranicí hlavního města Prahy a jeho části Vinoř. Více než 800 let byly dějiny tvořeny třemi samostatnými obcemi. Současná podoba obce se vytvořila v letech 1682–1918. Základní občanskou vybavenost obce tvoří obecní úřad s knihovnou, prodejna potravin, hospoda a hasičská zbrojnice. Mezi památkami obce figuruje areál kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích. Z historicky zajímavých památkově chráněných prvků je třeba dále jmenovat boží muka ve Cvrčovicích, kamenný kříž z r. 1825 a pomník padlým v 1. světové válce na návsi v Kostomlátkách.

 

 

 

OÚ: Hlavní 15, 250 73 Podolanka

 

Tel.: +420 286 851 496, obec.podolanka@podolanka.cz

 

www.podolanka.cz

 

PodolankaPodolanka

Praha

Praha, hlavní město České republiky, má mnoho přezdívek. Je nazývána srdcem samotné Evropy, ale také Prahou stověžatou. Její uličky lákají turisty z blízka i z daleka díky své neopakovatelné atmosféře. Možná jste už slyšeli, že pohled z Karlova mostu na Hradčany a Pražský hrad je tím nejkrásnějším v celé střední Evropě. Pohodlně se sem dostanete díky Letišti Václava Havla v pražské části Ruzyni, které je pojmenováno po prvním porevolučním prezidentovi České republiky.

 

Ve městě, kterým se kdysi procházel Karel IV. nebo milovník alchymie Rudolf II., nesmíte vynechat hned několik památek. Začněte u katedrály sv. Víta a na Pražském hradě, sídle českých panovníků, a projděte se také tzv. Zlatou uličkou. Na Hradčanech si nenechte ujít ani Loretánské náměstí pojmenované podle nádherného souboru barokních staveb zvaném Loreta. Pokud vám její prohlídka vyjde právě na celou hodinu, vychutnáte si i její zvonkohru. Ta se poprvé rozezněla roku 1695 a jedná se o největší historickou chrámovou zvonkohru v Evropě. Dále pokračujte labyrintem pražských uliček na Staroměstské náměstí. Tomu vévodí Staroměstská radnice, na jejíž jižní straně najdete orloj, který je pravděpodobně nejlépe zachovaným středověkým orlojem vůbec. Odtud můžete pokračovat k Národnímu divadlu. Divadlo bylo po dlouhých snahách českých vlastenců slavnostně otevřeno 11. června 1881 premiérou opery Libuše Bedřicha Smetany. Prohlídku centra zakončete na Václavském náměstí, kde se mnohdy odehrávaly české dějiny, a v jeho horní části navštivte Národní muzeum.

 

Hledáte-li místo, kde můžete ve věčně živém pražském městě relaxovat, vydejte se na Vyšehrad. Rozsáhlý areál pojmenovaný podle vysoké skály tyčící se nad Vltavou je spjat hned s celou řadou pověstí. Ty mu dávají nezapomenutelnou magickou atmosféru a povyšují ho na skutečně památné místo českého národa. Dáváte-li přednost romantické atmosféře, vyjeďte lanovkou na Petřín a navštivte Petřínskou rozhlednu. Podobný výhled se vám naskytne už jen z Žižkovské věže dominující staré stejnojmenné městské části. Věž je se svou vyhlídkovou plošinou nejvyšší v Česku.

 

Na Petříně se dá odpočívat celý den. Kromě nádherné přírody můžete zavítat do petřínského bludiště nebo navštívit Štefánikovu hvězdárnu. Interaktivní prohlídky hvězdné oblohy pak nabízí pražské Planetárium nacházející se ve hvězdárně v Ďáblicích. Relaxovat můžete také v areálu usedlosti Cibulka s nově opravenou kamennou rozhlednou. Ta nabízí nový a neobvyklý pohled na hlavní město.

 

Ať už milujete aktivní či pohodový odpočinek, Praha má pro vás spoustu možností. Romantické duše jistě ocení návštěvu letohrádku Hvězda s okolními parky či zříceninu letohrádku Baba. Tu najdeme na památkově chráněném ostrohu nad levým břehem Vltavy v pražské části Dejvice. Od zříceniny je také nádherný výhled. Pro aktivní odpočinek doporučujeme proseckou bobovou dráhu nebo pražskou zoologickou zahradu. Ta byla otevřena v roce 1931 a sídlí v pražské Troji, kde najdete i stejnojmenný zámek. Svou vysokou návštěvností se ZOO drží na nejvyšší příčce žebříčku návštěvnosti českých turistických cílů. V roce 2015 byla dokonce prestižním zahraničním cestovatelským portálem označena čtvrtou nejlepší ZOO na světě. Máte-li však raději flóru než faunu, zavítejte do rozsáhlé botanické zahrady.

www.prague.eu

PrahaPrahaPrahaPrahaPraha

Prusice

Obec Prusice leží v okrese Praha-východ. Nachází se asi osmnáct kilometrů východně od města Říčany. V obci žije zhruba 80 obyvatel. Vesnice je v dochovaných materiálech poprvé zmiňována v roce 1228. Rozvoj hospodářského a kulturního života obce ukončil příchod německých vojsk a počátek druhé světové války. Obyvatele Prusic však všechno toto utrpení a těžkosti ještě více sblížily.

 

OÚ: Prusice 11, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Tel.: +420 313 034 134, obec.prusice@tiscali.cz, www.prusice.cz

PrusicePrusice

Přemyslovské hradiště Levý Hradec – Roztoky

Přemyslovské hradiště Levý Hradec – Roztoky

Přezletice

Obec Přezletice se nachází v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji. Rozkládá se asi 15 km severovýchodně od centra Prahy a 8 km jihozápadně od města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. První písemná zmínka o vsi se datuje do roku 1352. Od konce 16. století byly Přezletice připojeny ke Ctěnicím. Přezletice spadaly v minulosti vždy do vinořské farnosti a k vinořské škole. Nejvýznamnějším rodákem je nejspíše Josef Černý, řečený Josef Miran z Přezletic, který se zúčastnil selského povstání na jaře roku 1775 a následně byl 29. března 1775 u Invalidovny, v místech pozdějšího Karlína, oběšen. Po něm jsou pojmenovány Miranovy duby ve Vinořském háji zasazené údajně v době povstání. Jádrem Přezletic jsou prostranství Horní a Dolní náves, mezi kterými je umístěn obecní úřad. Kolem původního centra vyrostlo mnoho ulic s rodinnými domy – většina z těchto ulic má názvy podle stromů. V severní části katastrálního území Přezletic leží staropleistocenní sídliště Zlatý kopec. Zde bylo od roku 1975 odkryto celé sídliště archantropů se zbytky chat, ohniště a smetiště s kostmi, zbytky potravy a zahozenými nástroji. Na Dolní návsi můžeme vidět jednu z vlastních památek Přezletic, a to kapličku zasvěcenou Panně Marii. U jihozápadního okraje území Přezletic stojí, na území Vinoře, osada Ctěnice a ctěnický zámek. Celé okolí Přezletic je velmi bohaté na kulturní i přírodní zajímavosti. V okruhu pouhých 10 km se tak nabízí například zřícenina hradu Jenštejn, tvrz Dřevčice, Divadlo kouzel Pavla Kožíška nebo Proboštská jezera. Je zde několik sportovních oddílů jako Sokol, Střelecký klub SSK Přezletice (dlouhodobě úspěšný v mládežnických kategoriích), fotbalový oddíl malé kopané Hanspaulka nebo oddíl stolního tenisu.

 

OÚ: Veleňská 48, 250 73 Přezletice

Tel.: +420 286 853 333, obec@prezletice.cz

www.prezletice.cz

PřezleticePřezletice

Psáry

Obce Psáry a Dolní Jirčany se nacházejí v okrese Praha-západ a žije v nich zhruba 3700 obyvatel. Velkou divizí této obce je okolní příroda. Psáry mají dobrou polohu na úpatí vrchů Posázaví. Ze zdejších památek a zajímavostí může být zmíněn kostel svatého Václava v Dolních Jirčanech, kulturní památka z 12. století. Dále místní skála Vápenka a Záhořanský potok, který pramení v severní části obce, po jehož délce toku vede turistická stezka.

 

OÚ: Pražská 137, 252 44 Psáry

Tel.: +420 241 940 454, Email: podatelna@psary.cz

www.psary.cz

Psáry

Ptice

Obec Ptice se nalézá 10 km západně od Prahy, první písemná zmínka o vsi pochází z roku 1328. Ptice byly původně dvě vsi – Horní a Dolní Ptice. Původní osadníci se dle pověstí živili chytáním zpěvných ptáku, podle čehož získala obce svůj název, a dokládá to i její znak. Ke spojení dvou částí do jedné obce došlo na začátku 20. století. Do současnosti spadají pod obec také osady kolem potoka Kačák – Dolní Podkozí, Rejnov a Chrbiny. Pamětihodností v obci je státem chráněný objekt – zachovalý bývalý špejchar v Dolních Pticích, dnes využívaný jako byt. Další zajímavostí jsou kapličky v obou původních obcích a dvě památné lípy. Jedna stojí u kapličky v Dolních Pticích, druhá, tzv. Svárovská, je stará 200 let. Ptice byly do 20. století typickou zemědělskou obcí, v současné době se vzhled obce s přibývající výstavbou rodinných domů mění, ale zemědělský ráz zůstává i díky třem koňským stájím.

 

OÚ: Hlavní 140, Ptice, 252 18 Úhonice

Tel.: +420 311 670 527, obecptice@gmail.com

www.obecptice.cz 

Ptice

Radějovice

Obec Radějovice se nachází v okrese Praha-východ, asi 12 km jihozápadně od Říčan. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227. Vesnice vznikla v přirozeném centru obhospodařovaných polí okolo centrální návsi. Původní zástavbu tvořily zemědělské usedlosti s vnitřními dvory. Nyní k obci patří také místní část Olešky, která vznikla před rokem 1352 jako klášter s hospodářským zázemím. Po zániku kláštera se stal statek samostatným a v jeho okolí začala vznikat obec se zemědělskými usedlostmi. Dominantou Olešek je kostel Narození Panny Marie, vystavěný jako pozdně románský kostel ve 13. století, který byl později barokně upravován. Jeho zajímavostí jsou gotické nástěnné malby z 2. poloviny 14. století. Obec je rodištěm a působištěm bratrů muzikantů Františka a Josefa Hotových, z nichž mladší Josef proslul též jako hudební skladatel známých dechových skladeb.

 

OÚ: Radějovice 10, 251 68 Kamenice

Tel.: +420 323 673 101, radejoviceobec@radejoviceobec.cz

www.radejoviceobec.cz

RadějoviceRadějovice

Reprezentační prodejna čajů Pangea Tea s.r.o.

Reprezentační prodejna čajů Pangea Tea s.r.o., která se nachází v areálu Sportcentra Hlubočinka, nabízí širokou škálu sypaných a porcovaných čajů a čajových specialit firmy Pangea Tea s.r.o. Ta je průkopníkem čajové kultury a dovozu čajů na českém trhu od roku 1993. V nabídce najdete přes 100 druhů sypaných čajů, přes 30 druhů porcovaných čajů, celosvětově patentovaný čajový adventní kalendář, kvetoucí čaje, speciální čajové dárkové kolekce, létající lampiony štěstí a mnoho dalšího - to vše za bezkonkurenční velkoobchodní ceny a z vlastní produkce. V prodejně můžete příjemně posedět v čajem provoněném prostředí s výhledem do okolní přírody a zúčastnit se každodenní degustace. Součástí prodejny je showroom a malé muzeum s vystavující sbírky čajů a čajového příslušenství z celého světa.

 

Sportovní 1190, 251 68 Sulice-Hlubočinka

Tel.: +420 739 005 456, info@sporthlubocinka.cz 

www.sporthlubocinka.cz

Reprezentační prodejna čajů Pangea Tea s.r.o.

Reprezentační prodejna čajů Pangea Tea s.r.o.

Reprezentační prodejna čajů Pangea Tea s.r.o., která se nachází v areálu Sportcentra Hlubočinka, nabízí širokou škálu sypaných a porcovaných čajů a čajových specialit firmy Pangea Tea s.r.o. Ta je průkopníkem čajové kultury a dovozu čajů na českém trhu od roku 1993. V nabídce najdete přes 100 druhů sypaných čajů, přes 30 druhů porcovaných čajů, celosvětově patentovaný čajový adventní kalendář, kvetoucí čaje, speciální čajové dárkové kolekce, létající lampiony štěstí a mnoho dalšího - to vše za bezkonkurenční velkoobchodní ceny a z vlastní produkce. V prodejně můžete příjemně posedět v čajem provoněném prostředí s výhledem do okolní přírody a zúčastnit se každodenní degustace. Součástí prodejny je showroom a malé muzeum s vystavující sbírky čajů a čajového příslušenství z celého světa.

 

Sportovní 1190, 251 68 Sulice-Hlubočinka

Tel.: +420 739 005 456, info@sporthlubocinka.cz 

www.sporthlubocinka.cz

Reprezentační prodejna čajů Pangea Tea s.r.o.

Restaurace U Zlaté rybky

V obci Lety se nachází sádky, ve kterých najdete více než 10 druhů živých ryb (amur, kapr, sumec, pstruh, jeseter, úhoř.…), zakoupit si zde můžete také okrasné i násadové rybičky, rostliny a krmení. V areálu sádek najdete přes 60 ručně vyrobených loutek a ZOO koutek. Pro školy a školky jsou pořádány odborné exkurze. Kousek od sádek nad Letovským mostem se nachází restaurace U Zlatý rybky, která po celý den nabízí čerstvé ryby z vlastního chovu, polední menu, steaky, grilované speciality, krevety atd. Navštivte restauraci a budete nadšeni. Používají tam totiž čerstvé, domácí a regionální potraviny. Pro zájemce o gastronomii jsou pořádány také kurzy vaření. Restaurace je upravena pro bezbariérový vstup a rodiny s dětmi ocení nekuřácké prostory, stejně jako možný vstup i s domácími mazlíčky.

 

RESTAURACE U ZLATÝ RYBKY, Na Skalkách 557, Lety

Tel.: +420 722 132 631, sadkylety@seznam.cz, www.uzlatyrybky.com.

ST-NE 11-22:00, v sezóně PO-NE 11-23:00.

Restaurace U Zlaté rybky

Roblín 

Obec Roblín (dříve též Horní Roblín) se nachází asi 21 km jihozápadně od centra Prahy a 6 km západně od města Černošice. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1365. Obec se skládá ze dvou částí – Roblín a Kuchařík. Na návsi se nachází osmiboká kaplička se zvoničkou z roku 1806, nedaleko obce je možné najít přírodní rezervaci Karlické údolí.

 

OÚ: Karlštejnská 4, 252 26 Třebotov

Tel.: +420 257 712 855, ouroblin@volny.cz, www.roblin.cz

Roblín Roblín 

Rozhledna Kostelní Hlavno

Rozhledna Kostelní Hlavno

Rozhledna Ládví u Kamenice

Rozhledna Ládví u Kamenice

Rozhledna Mandava – Sulice

Rozhledna Mandava – Sulice

Rozhledna Pepř – Jílové u Prahy

Rozhledna Pepř – Jílové u Prahy

Rozhledna Skalka – Vyžlovka

Rozhledna Skalka u Vyžlovky nabízí výhled do širokého okolí z výšky 455 metrů nad mořem. Za dobré viditelnosti můžete spatřit Milešovku, Bukovou Horu, Sedlo, Ralsko, Ještěd, Sněžku nebo Velkou Deštnou s hřebeny Orlických hor, Kralický Sněžník nebo Praděd.

Trávíte rádi čas v přírodě a rozhlížíte se do krajiny z výšky? Zkuste oblíbenou oblast Vyžlovka, kde se 200 metrů od obce tyčí rozhledna. Od Prahy je toto místo vzdálené asi 35 km směrem na jihovýchod.

Nadmořská výška, ve které se rozhledna nachází, je 435 metrů. Celková výška rozhledny je 25 metrů a na vyhlídkovou plošinu se dostanete po vystoupání 105 schodů. Nejvyšší podesta rozhledny je ve výšce cca 
455 metrů

Od severozápadu k severovýchodu se otevírá pohled na 
Krušné horyČeské středohoříJizerské horyKrkonoše a částečně i Orlické hory. Ostatní světové strany jsou kryty pásmem lesů kolem Jevan zvaným Voděradské bučiny

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.rozhlednaskalka.cz

 

Rozhledna Skalka – Vyžlovka

Rozhledna Vinice – Úvaly

Rozhledna Vinice – Úvaly

Roztoky

Muzeum představuje návštěvníkům výstavy a expozice, ateliér Zdenky Braunerové, kulturní akce, dílny pro děti i dospělé, park se sochami a vzácnými dřevinami, možnost výletů po okolí.

Dnešní objekt prošel několika proměnami - od vodní tvrze po renesanční zámek, později barokně upravený. Mezi stálé expozice muzea patří Historie a stavební vývoj zámkuAteliér malířky Zdenky BraunerovéSalon ve stylu biedermeieru.

Součástí expozice je i vlastní presbytář bývalé kaple sv. Jošta z 80. let 14. století. Ke konci 70. let získalo muzeum areál Braunerova mlýna a po stavebních úpravách se sem přestěhovala celá administrativa muzea, včetně ředitelství, depozitářů a laboratoří.

Každé roční období zde najdete tématickou výstavu, pozorování zvířat, nebo folklórní akci. Na jaře je navíc Středočeské muzem ústředním bodem setkání historických vozidel. Součástí zámku je i kavárna a infocentrum, kde je pro vás připraven komplexní turistický servis.

Od roku 2014 jsou v Roztokách otevřeny dvě nové expozice - "Sídlo hospodářské a úřednické správy 18. století" v přízemí zámku, která představí zázemí Lichtenštejnů, kde uvidíte spíž, černou kuchyni, jídelnou, obytný prostor správce i vrchnostenskou kancelář, a v prvním patře "Letoviska přelomu 19. a 20. století", kde se dozvíte o životě a volném času nejen Pražanů na přelomu předminulého století. Expozice budou přístupné celoročně.

Z historie zámku: koncem 13. nebo počátkem 14. století vznikla na vltavském břehu tvrz. V kruhové hradbě stála hranolová věž, jejíž základy jsou vyznačeny v dlažbě nádvoří. Na sklonku 14. století dali pražští měšťané, bratři Eberhard a Reinhard z Remeše, postavit na místě starší hradby nový palác s kaplí, sevřený dvěma věžemi. Z kaple se dodnes dochoval arkýř.

Na přelomu 16. a 17. století nechali rytíři Boryňové ze Lhoty přestavět tvrz na renesanční zámek, který byl upraven v 18. století do dnešní podoby. Po celém obvodu nádvoří byly dobudovány arkády, nad arkýř vztyčena vížka a vznikl dodnes zčásti zachovaný hospodářský dvůr se sladovnou, stodolou a stájemi v předzámčí. Od 19. století vyrůstal anglický park se vzácnými a cizokrajnými stromy.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.muzeum-roztoky.cz

 

Roztoky

Rudná

Město Rudná se nachází cca 3 km od západní hranice Prahy. Současné město Rudná vzniklo v roce 1951, a to sloučením dvou do té doby samostatných obcí – Dušníky a Hořelice. První písemná zmínka o obci Dušníky pochází z roku 1228, v případě obce Hořelice je nejstarší zpráva datována k roku 1052. Z přírodních atraktivit cestovního ruchu jsou neopomenutelné dvě CHKO (Český kras a Křivoklátsko), které se nachází v blízkosti Rudné.

 

MěÚ: Masarykova 94/53, 252 19 Rudná

Tel.: +420 311 652 311, sekretariat@mestorudna.cz

www. mestorudna.cz

Rudná

Řevnice

Město Řevnice leží u toku Berounky při svazích brdských Hřebenů, 9 km jihozápadně od hranic Prahy. Nejstarší zmínka o Řevnicích je z roku 1253, kdy král Václav I. uděluje patronátní právo ke kostelu v Řevnicích ve prospěch Rytířského řádu křižovníků. Město se postupem času stalo oblíbeným letoviskem, ale i vyhledávaným bydlištěm lidí toužících po kontaktu s přírodou a majících smysl pro krásu poberounské krajiny.

 

MěÚ: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice

Tel.: +420 313 104 211, pod@revnice.cz, www.revnice.cz

Řevnice

Říčanská hájovna

Muzeum Říčany zve do nové venkovní expozice na Říčanské hájovně: Les jako zdroj tradice. Můžete si přivonět k bylinkám lesní zahrádky, prohlédnout si slovanský "idol", klát, úl i model milíře, dozvědět se něco o historii místních lesů a zdejších o zaniklých vesnicích.

Expozice na Říčanské hájovně představuje středověký les a jeho okolí z historického a přírodního hlediska. Uvidíte zde idol (sochü boha) odkazující na slovanská božstva, klát vás zavede k samým počátkům využívání včelích produktů a tradiční úl představuje pokročilejší formu domestikace včel.

Dále si prohlédnete model milíře a milířiště, které zůstalo po spálení skutečného milíře a Připomíná tak výrobu dřevného uhlí. Nechybí zde ani lesní zahrádka s lesními bylinkami plodinami. Objevíte tu také klokoč, z jehž semen se vyráběly růžence, amulety a ozdoby. Lesní stromy zde zastupuje lípa, habr a buk.

K odpočinku lze využít dřevěné lavičky a stůl. Nejen pro děti je k relaxaci určen Brvoun – imaginární tvor z mohutného kmene akátu. Cyklisté si mohou odložit kola do dřevěného stojanu. Část expozice (úly, zahrádka) je umístěna v zahradě Říčanské hájovny, která je zpřístupněna veřejnosti během akcí pro veřejnost.

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.ricany.cz

 

 

Říčanská hájovna

Říčanská hájovna – Říčany

Říčanská hájovna – Říčany

Říčany

Masarykovo nám. 83/1, 251 01  Říčany

Tel.: +420 323 618 169

jarmila.vorackova@ricany.cz

www.laduv-kraj.cz

Říčany

Historie města je velmi bohatá a první zmínka o Říčanech se podle Hájkovy kroniky vztahuje k roku 748. Na město byla obec povýšena v roce 1575. Mezi nepřehlédnutelné architektonické památky patří zřícenina kdysi honosného hradu, který byl postaven kolem r. 1270 v gotickém slohu a který v  roce 2013 prošel rekonstrukcí. Upravený hradní prostor nabízí možnost využití pro kulturní a společenské akce nebo svatební obřady. Mezi další významné památky ve městě patří kostel sv. Petra a Pavla, klenby nenápadné kaple v jeho interiéru zdobí fresky z doby kolem r. 1400. Uprostřed náměstí mezi kostelem a starou radnicí se nachází Mariánský sloup z roku 1699. Nejstarší dochovanou budovou je dům č. 44 nazývaný po jednom z prvních majitelů „U Čechů“. Byl postaven roku 1706 na obecním pozemku jako budova mýta. V nedávné době byl dům zrekonstruován a moderně upraven na penzion. Na okraji Říčan se v lesích nachází budova připomínající zámeček. Jedná se o Olivovnu založenou v roce 1890 manželi Olivovými jako vychovatelna pro zanedbané a opuštěné děti. Dnes slouží jako dětská léčebna respiračních chorob. Do katastrálního území města Říčany patří Jažlovice, Kuří, Pacov, Radošovice, Říčany, Strašín a Voděrádky. Říčany jsou druhým největším městem v okrese Praha – východ. Leží v nadmořské výšce 333 metrů o rozloze 2581 hektarů s více než 16 000 obyvateli. Říčany protéká Rokytka a Říčanský potok, na jejichž toku se nacházejí rybníky Jureček, Marvánek a Mlýnský. Zdravé životní prostředí láká obyvatele k trvalému pobytu a pro rekreanty je místem oddychu. Město Říčany žije bohatým kulturním i sportovním životem. Masarykovo náměstí se od jarních měsíců proměňuje v improvizované jeviště pro rozličná vystoupení. V dubnu se místní loučí se zimou na akci Vynášení Morany, v květnu náměstí rozkvete díky Festivalu řemesel a slavnostem bylinek, letní prázdniny pravidelně zahajuje Petropavelská pouť, na konci srpna probíhá týdenní jazzový festival Pohoda Džez. V předvečer Vánoc se lidé setkávají pod rozzářeným stromem. Sportovní úspěchy slaví např. říčanští ragbisté, šachisté, tanečníci či tenisté. Na své si přijdou ale i milovníci fotbalu, hokeje, stolního tenisu, fitness, cyklistiky, jezdectví, pěší turisticky nebo bojových sportů. V roce 2013 se Říčany dočkaly i plaveckého bazénu. Novinkou pro milovníky hledání pokladů pomocí GPS je hra nazvaná „Poznej Říčany na kole nebo pěšky, zapoj se do hry a najdi kešky…“. Trasu je možné absolvovat pěšky, na kole nebo na koloběžce, kterou lze zapůjčit na nádraží v infocentru. Turistické informační centrum na náměstí poskytuje i službu půjčování šachových figurek zdarma na venkovní šachový stolek. K dispozici jsou i vesla na lodičky, na kterých se může návštěvník projet na Mlýnském rybníku. Vycházku dlouhou necelých 9 km po naučné stezce Říčansko zvládnou i méně zdatní turisté. První tři z celkem 18 zastavení jsou věnována historii a kultuře, ostatní zastavení jsou zaměřena na přírodu.

 

MěÚ: Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany

Tel.: +420 323 618 111, podatelna@ricany.cz

www.info.ricany.cz

ŘíčanyŘíčanyŘíčanyŘíčanyŘíčany

Říčany

Říčanský hrad byl vystavěn pravděpodobně v letech 1260 - 1270. Hrad patří mezi nejvýznamnější stavby české hradní architektury doby posledních Přemyslovců. Je ukázkou nejstarších kamenných hradů na našem území.

Nápadné je velmi kvalitní provedení architektonických článků ukazující na práci královské huti. Jen zámožný šlechtic z nejbližšího okolí panovníka si mohl dovolit postavit takovouto miniaturu královského typu hradu. Jsou známy jen dva případy – hrady Říčany a Vízmburk. Říčany tak představují jeden zabsolutních vrcholů šlechtické hradní konstrukce 13.století.

Dochovalo se skoro celé dvorní průčelí a jedna příčná 
zeď hlavního paláce, a to prakticky v plné výšce. Mimo něj se na říčanském hradě zachovalo nároží donjonu, nepatrná část dvorního zdiva nižší palácové stavby a studna ve středu nádvoří. 

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

info.ricany.cz

 

 

Říčany

Řitka

Zámek má zajímavou historii, která se vztahuje ke koním. Část života zde prožila i Lata Brandisová, doposud jediná ženská vítězka Velké Pardubické. 56. ročník tohoto slavného dostihu v roce 1937 vyhrála v sedle klisny Normy, od níž pochází i název našeho jezdeckého klubu.

(Zdroj: www.zamekritka.cz)

 

Řitka

Sádky a Restaurace U Zlaté rybky

V obci Lety se nachází sádky, ve kterých najdete více než 10 druhů živých ryb (amur, kapr, sumec, pstruh, jeseter, úhoř.…), zakoupit si zde můžete také okrasné i násadové rybičky, rostliny a krmení. V areálu sádek najdete přes 60 ručně vyrobených loutek a ZOO koutek. Pro školy a školky jsou pořádány odborné exkurze. Kousek od sádek nad Letovským mostem se nachází restaurace U Zlatý rybky, která po celý den nabízí čerstvé ryby z vlastního chovu, polední menu, steaky, grilované speciality, krevety atd. Navštivte restauraci a budete nadšeni. Používají tam totiž čerstvé, domácí a regionální potraviny. Pro zájemce o gastronomii jsou pořádány také kurzy vaření. Restaurace je upravena pro bezbariérový vstup a rodiny s dětmi ocení nekuřácké prostory, stejně jako možný vstup i s domácími mazlíčky.

 

RESTAURACE U ZLATÝ RYBKY, Na Skalkách 557, Lety

Tel.: +420 722 132 631, sadkylety@seznam.cz, www.uzlatyrybky.com.

ST-NE 11-22:00, v sezóně PO-NE 11-23:00.


Sádky a Restaurace U Zlaté rybky

Sádky a Restaurace U Zlaté rybky

V obci Lety se nachází sádky, ve kterých najdete více než 10 druhů živých ryb (amur, kapr, sumec, pstruh, jeseter, úhoř.…), zakoupit si zde můžete také okrasné i násadové rybičky, rostliny a krmení. V areálu sádek najdete přes 60 ručně vyrobených loutek a ZOO koutek. Pro školy a školky jsou pořádány odborné exkurze. Kousek od sádek nad Letovským mostem se nachází restaurace U Zlatý rybky, která po celý den nabízí čerstvé ryby z vlastního chovu, polední menu, steaky, grilované speciality, krevety atd. Navštivte restauraci a budete nadšeni. Používají tam totiž čerstvé, domácí a regionální potraviny. Pro zájemce o gastronomii jsou pořádány také kurzy vaření. Restaurace je upravena pro bezbariérový vstup a rodiny s dětmi ocení nekuřácké prostory, stejně jako možný vstup i s domácími mazlíčky.

 

RESTAURACE U ZLATÝ RYBKY, Na Skalkách 557, Lety

Tel.: +420 722 132 631, sadkylety@seznam.cz, www.uzlatyrybky.com.

ST-NE 11-22:00, v sezóně PO-NE 11-23:00.

Sádky a Restaurace U Zlaté rybky

Senohraby

Zářezy a kaňony členěná krajina okolo Sázavy je rájem turistů v létě i v zimě. Obec vstupuje do psané historie až v roce 1444, ale archeologické nálezy kladou její počátky již na přelom 12. a 13. století. Osada tvořená pár usedlostmi okolo prameniště patřila ve 14. století k panství Zlenice a v 2. pol. 15. století byla připojena ke Komornímu Hrádku. V průběhu 16. století se majitelé rychle střídali a posledními vlastníky byli před 2. sv. válkou Khewenhúllerové. Stavba železnice (1871) proměnila poklidný ráz obce na vyhledávané příměstské letovisko s kvalitní vilovou architekturou a trampskými osadami v okolí. Vila architekta O. Novotného byla roku 2015 vyhlášena kulturní památkou. Lákadlem je zřícenina hradu Zlenice (lidově Hláska) s typickým středem paláce, jak ho známe z ilustrací Josefa Lady. Hrad pánů ze Zlenic, poprvé zmiňovaný k roku 1318, vznikl již na konci 13. století a mezi majiteli se střídaly významné šlechtické rody (páni z Dubé, Kostkové z Postupic). V neklidném průběhu 15. století byl záměrně pobořen. Plovárna pod hradem z roku 1899 s přívozem připomíná idylu Vančurova Rozmarného léta a na okrajích obce nalezneme i další dva zaniklé hrady (Ježov a Hrad u Čtyřkol). Senohraby jsou dnes moderní obcí s vybudovanou infrastrukturou, turistickým zázemím a bohatým kulturně společenským životem. Moderní dominantou centra se nedávno (2011) stala kaple sv. Vojtěcha postavená z darů místních občanů.

 

OÚ: Příčná 61, 251 66 Senohraby

Tel.: +420 323 655 336, obec@senohraby.cz, www.senohraby.cz

SenohrabySenohraby

Skalka

Skalka

Slapy

Obec Slapy leží 33 km jižně od Prahy, rozkládá se v nadmořské výšce asi 350 m n. m. a je vzdálena 3 km od Vltavy. Slapy leží doslova nad Vltavou, i když dnes již ne tak vysoko, jako tomu bylo před postavením Slapské přehrady. Celá oblast Slap je součástí Středočeské pahorkatiny. Nejstarší nepochybná zmínka o Slapech pochází z 10. srpna roku 1292, kdy český král Václav II. zakládal Zbraslavský klášter a v listině vypočítával řadu vesnic, které se poté staly klášterním majetkem. Slapy jsou centrem rozsáhlé rekreační oblasti, vodní nádrž nabízí skvělé podmínky k rekreaci, sportu i zábavě a také nespočet krásných přírodních zákoutí. V centru obce stojí barokní kostel sv. Petra a Pavla s mohutnou kopulí, který v roce 2016 slavil 300 let od svého založení. Další památkou je slapský zámek, který je v současné době v soukromých rukou, je prázdný a veřejnosti nepřístupný. Často je využíván filmaři k natáčení českých i zahraničních filmů. Východně od Slap stojí kaple Na Rovínku. Ta kdysi shlížela do údolí Vltavy z výšky padesáti metrů, dnes jí však Slapská přehrada téměř omývá základy. Slapská přehrada byla stavěna v padesátých letech minulého století a je jedním z devíti vodních děl na Vltavě označovaných jako Vltavská kaskáda. Kolem Slap objevíte celou řadu míst, kde si můžete půjčit jachty, motorové čluny nebo šlapadla, ke koupaní můžete využít místní pláže a ubytovat se můžete v místních kempech. Všem milovníkům golfu je určeno golfové hřiště Golf Park Slapy sv. Jan. První devítka nese název Rabyňská hora, druhá se jmenuje Tři kříže, a to podle údajného geografického středu Království českého. Místo se nachází ve strmém svahu nad přehradou, má své kouzlo a rozhodně stojí za bližší prozkoumání.

 

OÚ: Slapy 72, 252 08 Slapy

Tel.: +420 257 750 322, ou.slapy@volny.cz

www.slapynadvltavou.cz

Slapy Slapy Slapy

Sportcentrum Hlubočinka

Sportcentrum Hlubočinka se nachází v těsném sousedství Ladova kraje obklopeném krásnou přírodou. Sportovní areál nabízí 14 kurtů na badminton a 3 hřiště na florbal (2 velká, 1 malé pro děti), prostory jsou v letních měsících klimatizovány, v zimních měsících vytápěny. Areál svým návštěvníkům nabízí i možnost dalšího sportovního vyžití, např. sálovou kopanou, basketbal, volejbal či další míčové sporty. Po sportu můžete využít oblíbenou wellness zónu s masážemi, saunou či odpočinkovou místností. Samozřejmostí je i klimatizovaná samoobslužná restaurace s terasou a krásným výhledem do okolní přírody, reprezentační prodejna čajů a showroom s malým muzeem čajů firmy Pangea Tea s.r.o. Sportcentrum Hlubočinka nabízí také možnost ubytování. Přijďte si užít špičkovou kvalitu nového vybavení, dokonalé služby a servis. Zázemí splňuje veškeré požadavky evropských standardů a představy náročných klientů.

 

Sportovní 1190, 251 68 Sulice-Hlubočinka

Tel.: +420 739 005 456, info@sporthlubocinka.cz 

www.sporthlubocinka.cz

Sportcentrum Hlubočinka

Strančice

 

Obec Strančice a její přidružené obce se nacházejí 15 km jihovýchodně od hlavního města Prahy u dálnice D1. Žije zde celkem cca 2200 obyvatel a dělí se na 6 místních částí - Kašovice, Otice, Předboř, Sklenka, Svojšovice a Všechromy. První písemná zmínka o Strančicích pochází z roku 1404, kdy majitelem panství byl kněz Václav, syn Vítka ze Strančic. Velkým přínosem pro obec bylo vybudování železniční tratě v roce 1871, stavba druhé koleje do Benešova v roce 1904 a zřízení pošty v roce 1909. Ve Strančicích v lese je studánka, která má podle pověsti zázračnou moc a po umytí uzdravuje oční neduhy. Koncem 19. století byla u studánky postavena kaplička sv. Anny, která se stala slavným poutním místem. Kaplička je v majetku obce a ve Strančicích se pravidelně na sv. Annu pořádají poutě. Mezi další zajímavosti Strančic patří pomník T. G. Masaryka, židovská synagoga, pomníky padlým v I. a II. světové válce, sluneční hodiny a rodný dům Emila Kolbena. Emil Kolben byl jeden z nejvýznamnějších českých elektrotechniků a podnikatelů, zakladatel továrny Kolben a a spol. Zemřel v koncentračním táboře Terezín. V přidružených obcích lze nalézt další zajímavosti. V Kašovicích je to zvonička a socha sv. Floriána, v Předboři zámek založený v 17. století, který je ale ve špatném technickém stavu. Otice se pyšní kostelem sv. Mikuláše ze 14. století, Sklenka rybníkem Broďákem. Ve Svojšovicích můžeme na návsi vidět kapličku, ve Všechromech lipovou alej u hřbitova, zvoničku na návsi a zbytky židovského hřbitova. V obci Strančice je škola, školka, obecní úřad, pošta, nádraží a značené turistické i cyklistické trasy. Strančice jsou oblíbeným výletním místem pro snadnou dostupnost Pražskou integrovanou dopravou i autem.

 

 

 

 

 

OÚ: Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice

 

Tel.: +420 323 641 120, obec@strancice.cz

 

www.strancice.cz


StrančiceStrančiceStrančiceStrančice

Sulice

Obec Sulice leží ve Středočeském kraji v průměrné nadmořské výšce 445 metrů (nejvyšší bod s rozhlednou Na Křížkách leží v nadmořské výšce 486 m). Součástí obce Sulice jsou čtyři obecní části – Sulice, Hlubočinka, Nechánice a Želivec. V obci žilo v roce 2017 cca 2000 obyvatel. Sulice jsou vzhledem ke své poloze, blízkosti hlavního města Prahy, dobré dopravní obslužnosti a absenci průmyslu vyhledávanou lokalitou zejména pro bydlení. Okolo bývalé státní silnice Praha – České Budějovice, dnes nazývané „stará benešovská“, se rozkládá ploché návrší s názvem Křížka. Zde byl na paměť shromáždění lidu v dobách husitských válek, roku 1931 vybudován památník a rozhledna Mandava dle návrhu architekta Jansty. Výška rozhledny u památníku je 12 metrů, na vrchol rozhledny vede 44 schodů. I přes to, že rozhlednu převyšují okolní stromy, je za dobré viditelnosti možné z celého návrší Na Křížkách, dohlédnout až na Říp, Krkonoše nebo Lužické hory. Jeden z obrazů Slovanské epopeje Alfonse Muchy z roku 1916 odráží přímo dějiny v obci Sulice. Zobrazuje situaci po smrti Mistra Jana Husa, kdy převzal vedení reformistů utrakvistický kazatel Václav Koranda starší. Tento kněz podporoval tzv. přijímání pod obojí. Na Muchově plátně je zobrazen, jak káže shromážděným následovníkům na Křížkách 30. září 1419. Připomíná, že pro obranu víry je potřeba i zbraní. Tento obraz představuje začátek husitských válek. Praporce na obraze symbolizují život a smrt – bělobu a červeň.

 

Historie obce:

Sulice jsou v písemných pramenech poprvé zmíněny roku 1282. Dříve byly Sulice především zemědělskou obcí, což dokazuje 49% orné půdy v jejím katastru. Obyvatelé obce putovali za obživou jako dělníci na panských dvorech nebo se živili polním hospodářstvím. Místní část Hlubočinka se nachází 1 km severně od Sulic a měla ve třicátých letech okolo 30 obyvatel. První zmínka o Nechánicích pochází z roku 1349 a její část byla v majetku Markvarta z Kamenice a byla roku 1576 připojena k panství Kamenice. Na východ od Nechánic pramení Chotouňský potok. Osada Želivec je poprvé v písemných pramenech zmíněna roku 1402, kdy zde žilo 197 obyvatel. Během třicetileté války byl Želivec zcela zničen.

 

OÚ: Kostelecká 150, 251 68 Sulice – Želivec

Tel.: +420 323 673 122, info@obecsulice.cz, www.obecsulice.cz 

SuliceSulice

Svazek obcí Ladův kraj

Ladův kraj – místo, kde chcete žít, nebo se do něj opakovaně vracet. Region rozkládající se od jihovýchodních hranic Prahy k řece Sázavě. Zvlněná malebná krajina s lesy, loukami, poli, rybníky, kostelíky, zvoničkami či stodolami, jak ji zachytil ve svých dílech Josef Lada, rodák z Hrusic. Jeho krajina vybízí k turistickým výletům – pěším, cyklistickým či koloběžkovým. Láká k procházkám nebo proběhnutí se. V zimě můžete na běžkách porovnat zimu z Ladových pohlednic se skutečností. Region je hustě protkán značenými turistickými nebo cyklistickými trasami. Nenarazíte tu na znečišťující průmysl, a tak je např. z Ondřejovské hvězdárny dobrý výhled. Rozhlédnout do kraje se můžete i z přírodních vyhlídek nebo rozhleden. Rovněž můžete navštívit jednu z mnoha přírodních nebo kulturních památek. Objevit historií, záhadami či mystikou zahalená místa např. zvánovické mlýnské kameny nebo senohrabskou Hlásku. Děti vítají návštěvy dětských hřišť, bazénů, zimních stadionů, dospělí pak relaxační místa, občerstvovací zastavení s vysokou gastronomií, kulturní centra, muzea. Každý si v Ladově kraji nalezne oblíbené místo nebo akci. Celoročně je v regionu obcemi, organizacemi a spolky pořádáno množství kulturních, enviromentálních a sportovních událostí. Informace o nich naleznete na webových stránkách obcí Čestlice, Hrusice, Kaliště, Klokočná, Kostelec u Křížku, Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Mukařov, Nupaky, Ondřejov, Říčany, Senohraby, Světice, Svojetice, Tehov, Velké Popovice, Všestary, Zvánovice.

 

Svazek obcí Ladův kraj

Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany

Tel.: +420 727 865 138, css.laduv.kraj@seznam.cz

www.laduv-kraj.cz

 

Svazek obcí Ladův kraj

Škvorec

Městys Škvorec je původně starobylé městečko, které bylo poprvé zmíněno v roce 1279. Městys se nachází v okrese Praha-východ, asi 22 kilometrů východně od centra Prahy, 10 kilometrů západně od Českého Brodu a 16 kilometrů jižně od města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Škvorec se rozprostírá ve svazích nad údolím Škvoreckého potoka při silnici 101 spojující města Úvaly a Říčany. Najdeme zde celou řadu významných a zajímavých památek. Městys tvoří dvě části – Škvorec a Třebohostice. Ve Škvorci se nachází kostel sv. Anny, novogotický evangelický kostel, barokní špýchar, kamenné kříže a Nový a Starý zámek, který je nejstarší památkou ve Škvorci. Původně se jednalo o hrad vystavěný Domaslavem, nejvyšším číšníkem a královským komorníkem. Hrad je poprvé připomínán roku 1262. Stavba byla ve 14. století rozšířena na čtyřkřídlý hrad s palácem, kaplí a branou. V letech 1532-50 jej Zikmund ze Smiřic přestavěl na renesanční zámek. Místní část Třebohostice jsou malá poddanská vesnička původně patřící ke Slušticím. První zmínka pochází z r. 1417 (Trzebohosticzich villam). V minulosti zde bývalo vyhledávané lesní koupaliště, nyní zde na návsi najdeme čtverhrannou kapličku se zvoničkou z r. 1841 a před školou pomník padlým ve světové válce. Nedaleko obce Třebohostice se nachází bývalý, dnes zatopený lom Na Plachtě, jehož okolí je vyhlášeno chráněným územím - přírodní památkou. Přírodní památkou byl vyhlášen v roce 1990 a motivem ochrany jsou žulové výchozy se zatopenými vytěženými prohlubněmi.

 

ÚM: Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec

Tel.: +420 224 283 840, obecniurad@obecskvorec.cz

www.obecskvorec.cz

ŠkvorecŠkvorec

Štěchovice

Městys Štěchovice se nachází asi 29 km jižně od centra Prahy. Obec se skládá ze tří částí na dvou katastrálních územích – Štěchovice, Masečín a Třebenice. Ve Štěchovicích se nachází secesní Kostel svatého Jana Nepomuckého s farou. Štěchovicemi protéká řeka Vltava, na které se nachází přehrada. Nad přehradní nádrží vede značená naučná trasa s atraktivními výhledy. Turistickými značenými trasami je také protkáno celé okolí Štěchovic a údolí řeky Kocáby.

 

ÚM: Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

Tel.: +420 257 740 403, info@ou-stechovice.cz, www.stechovice.info

Štěchovice

Štola sv. Josefa

První úvahy o otevření některé z mnoha stovek opuštěných důlních děl se v muzeu objevily kolem roku 1995, konkrétní podoby pak nabyly v roce 1997. Štola sv. Josefa v Dolním Studeném na Kocourském pásmu byla pro veřejnost otevřena v roce 2002 a stala se tak trvalým magnetem pro návštěvníky zdejšího regionu.

Štola sv. Josefa je jedním z mnoha důlních děl významné části jílovského zlatonosného revíru – Kocourském žilném pásmu. Štola je zakreslena na jedné z nejstarších dochovaných map jílovského revíru z roku 1718.

Není tedy vyloučeno, že těžařské společnosti pracující zde v 18. století, pokračovaly ve starém důlním díle, možná již z doby předhusické (nejslavnější období těžby, s velkým rozsahem důlních prací, bylo ve 14. století). Jmenována je v „Seznamu hor a cechů v obvodu královského horního úřadu v Jílovém“ v druhé polovině 18. století, asi roku 1762, v Česnavském (Česenském) horstvu, jak se tato oblast nazývala. Jisté je, že původní štola se později rozrostla v důlní dílo, jehož přesný rozsah ani historie nejsou známy.

Dále předkládáme některé zjistitelné údaje. Celková délka dosud známých chodeb je 280 m (z toho přístupno je 200 m). Profil chodeb je šikmý, odpovídající uložení hornin (metabazity), s mírným sklonem ve směru k řece Sázavě. Objem vytěženého materiálu z prostor, které jsou prozkoumány činí přibližně 1100 m3. Hlavní chodby mají sklon k ústí asi 6%. Pokud by těžební práce probíhaly středověkým způsobem ražení a vždy se pracovalo jen na jediném místě ražby, potom by práce na viditelném úseku dolu trvaly okolo 26 let.

Vytěžená zlatá ruda byla z dolu dopravována povozy na pravý břeh Sázavy, na Žampach, kde byly rudní mlýny a kde se také ruda vypírala. Pravděpodobně se i hlušina dostávala z větší části k uložení na pravý břeh řeky, i k úpravě cesty tímto údolím.

Přesnější zprávy z historie důlního díla, o výtěžnosti dolu ap. nejsou známy. Vzhledem k blízkosti dalších starých důlních prací zde ve stráni, není vyloučeno ani někdejší spojení dolu Josef s některou z nich.

Pět minut procházkou odtud roklí Kocour je další zajímavá technická památka – železniční viadukt (nejvyšší kamenný železniční most ve střední Evropě, výška 41,5 m).

(zdroj: www.muzeumjilove.cz)

 

 

 

Štola sv. Josefa

Štola sv. Josefa – Jílové u Prahy

Štola sv. Josefa – Jílové u Prahy

Tehovec

Obec leží 5 km východně od Říčan u Prahy mezi Mukařovem a Svojeticemi. První písemná zmínka pochází z roku 1373. Kronika obce je psána od r. 1935 a zachycuje život hrnčířského průmyslu a místních trhů hliněného nádobí v osadě „Trhovec“. Název se postupem času zkomolil a vznikl současný název obce Tehovec. Na návsi u rybníka stojí zvonička, vedle ní kříž, nejnavštěvovanějším místem turistů je pramen řeky Rokytky.

 

OÚ: Tehovecká 22, 251 62 Tehovec

Tel.: +420 323 661 119, ou@tehovec.cz, www.tehovec.cz

Tehovec

Trnová

V roce 1342 byla založena obec Trnová, která dostala právo zřídit krčmu, kovárnu, mlýn a lazebnu. V obci se nachází kostel Sv. Ducha a zámek, který byl také krátce vlastněn Václavem Škroupem, bratrem Františka Kroupa, autora nápěvu české hymny. F. Škroupa v Trnové často pobýval, miloval vyhlídku na vltavské údolí zvanou Kazatelna (dnes Škroupova vyhlídka) a podle místní tradice zde vznikl nápěv písně Kde domov můj. Na začátku 20. století jezdila do trnovského zámku na dovolenou i operní pěvkyně Emma Destinová. V roce 1994 byl zámek zařazen mezi kulturní památky a v letech 2006–2008 zrenovován. V Trnovské krčmě byl v 19. století provozován pivovar a dochovaly se zde historické gotické klenby. V současné době je zde hostinec. Obec má necelých 400 stálých obyvatel a vzhledem k poloze a krásné přírodě je využívána k rekreaci. V obci se také nachází domov pro seniory Borová, jezdecký areál, penzion s restaurací a konferenčními sály a autoservis.

 

OÚ: Trnová 80, 252 10 Mníšek pod Brdy

Tel.: +420 257 730 554, obec@obectrnova.cz, www.obectrnova.cz

TrnováTrnová

Třebotov

Obec Třebotov se nachází asi 18 km jihozápadně od Prahy a 4 km severozápadně od Černošic. Jméno Třebotov odvozují někteří kronikáři od staršiny Třebaty, který přišel do zdejší krajiny již v době praotce Čecha. První písemný záznam je z roku 1160. Obec se skládá ze třech částí – Třebotov, Kala a Solopisky. V obci se z pamětihodností nachází tvrz, která je ideálním místem pro pořádání různých společenských akcí. Dále zde najdeme pseudorománský kostel sv. Martina a židovský hřbitov. Ten byl v letech 2015 a 2016 restaurován a nyní je místem, které láká mnoho návštěvníků. V katastrálním území obce se nachází přírodní rezervace Kulivá hora. Třebotovem prochází několik turistických značek, turisté i cyklisté se mohou občerstvit v restauraci U Růžičků v Třebotově a hostinci U Valtrů v Solopiskách.

 

OÚ: Klidná 69, 252 26 Třebotov

Tel.: +420 257 830 153, obec@obectrebotov.cz

www.obectrebotov.cz

TřebotovTřebotov

Velké Popovice

Velké Popovice

Vinice

Nachází se v nadmořské výšce 295 metrů a název vychází ze starého vinohradu který se rozkládal na jižním svahu kopce. Rozhledna zde stojí od roku 2013.

Rozhlednu tvoří kovová konstrukce vysoká 36 metrů. Vyhlídková plošina pro návštěvníky je ve výšce 21 metrů. Při dobré viditelnosti je možné vidět horu Říp, Malý a Velký Bezděz nebo liberecký Ještěd. Směrem na Prahu je dobře vidět Žižkovský vysílač.

K rozhledně 
nevede značená turistická stezka. Je dobře přístupná pěšky z náměstí (cca 10 minut) a zvláště večer nabízí úžasné výhledy. 

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.mestouvaly.cz

 

Vinice

Vrané nad Vltavou

Obec Vrané nad Vltavou se rozkládá na pravém břehu Vltavy asi 5 km jižně od hlavního města Prahy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 993. Obec se skládá ze dvou historických částí, Skochovic a Vraného. Je zde 650 domů a 2400 trvale bydlících obyvatel. Obec je aktivně využívána i k rekreaci a je zde postaveno 568 chat. Mezi zajímavosti obce patří kostelík sv. Jiří stojící na malém návrší. První zmínka o něm je z roku 1352. Ve Vrané bývala také dlouhá tradice výroby papíru, ta však skončila v roce 2000 a budova místních papíren byla rozprodána. V obci se nachází vodní nádrž Vrané, která byla postavena v letech 1930-1936 jako první část vltavské kaskády, elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1936. S Vraným je také spojeno jméno Jaromíra Vejvody, autora slavné písně „Škoda lásky“, který v obci žil v letech 1935-1961.

 

OÚ: Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou

Tel.: +420 257 760 351, ou@vranenadvltavou.cz

www.vranenadvltavou.cz

Vrané nad VltavouVrané nad Vltavou

Všenory

Všenory vznikly sloučením bývalých Všenor a Horních Mokropes v roce 1951. První historická zmínka o Horních Mokropsech je z roku 1088, staré Všenory jsou v písemnostech uváděny od roku 1205. Současné Všenory jsou nejen domovem pro 1600 obyvatel, ale i romantickým cílem výletníků a rekreantů z blízké Prahy. Mezi chatovými osadami je nejvýznamnější Montana u řeky Berounky, situovaná poblíž známé kazínské skály. V obci lze vidět např. vily z 19. a začátku 20. století, zámek, kapli sv. Jana Křtitele, vyhlídkový altán Gloriet, památný dub či husitské památky. Všenory jsou spojeny s osobnostmi jako byli básník Vladimír Holan, hudebník Zdeněk Krotil, básnířka Marina Cvětajevová, pedagog Josef Kubálek nebo filozof Karel Kosík... Obcí prochází cyklotrasa, tradičními sporty jsou fotbal a házená. Více informací  lze získat ve všenorské knihovně.

 

OÚ: U Silnice 151, 252 31 Všenory

Tel.: +420 257 711 010, obec@vsenory.cz, www.vsenory.cz

Všenory Všenory

Vyhlídka Orlí hnízdo

Stezka Sekanka provede návštěvníky těmi nejvýznamnějšími lokalitami souvisejícími s počátky českých dějin a s rozvojem regionu dolního Posázaví. Trasa vznikla v rámci projektu Ora et labora (Modli se a pracuj – motto řádu svatého Benedikta), který připravilo Regionální muzeum v Jílové u Prahy.

Naučná stezka spojuje benediktínský Ostrovský klášter na soutoku Vltavy a Sázavy u Davle se zaniklým středověkým městem Sekanka a s kostelem sv. Kiliána, který býval součástí širšího kostelního komplexu.
 
Celkem 
10 informačních panelů seznamuje návštěvníky s historickou podobou míst, s jejich dějinami a s výsledky archeologických průzkumů. Součástí každého panelu je i velkoplošný snímek s vizualizací, který ukáže, jaký pohled by se návštěvníkovi naskytl, kdyby přišel o několik set let dříve. K vidění jsou také 3D modely obou lokalit. Virtuální prohlídku je možné absolvovat v Regionálním muzeu v Jílovém u PrahyPrvních pět informačních panelů se nachází přímo v místech zaniklého města Sekanka, jehož rozsah i podobu odkryly až systematické archeologické výzkumy v 50. a 60. letech 20. století. Přibližují nejen historii, ale i život a dramatický zánik sídla. Šestý panel je umístěný u cesty tesané ve skále, kterou lze sestoupit k soutoku Sázavy s Vltavou. Další tři panely najdou návštěvníci přímo v areálu ostrova u Davle, a to u zrekonstruovaných a zakonzervovaných pozůstatcích základů kláštera. Zabývají se nejen řeholním životem, ale i dějinami řádu sv. Benedikta. Stezku uzavírá poslední panel umístěný u státní silnice poblíž kostela sv. Kiliána, který je jediný tohoto patrocinia v České republice. Panel připomíná i historii městyse Davle a zdejší středověké latinské školy, jejíž budova stávala u svatokiliánksého chrámu.    
 
Ostrovský klášter u Davle nad soutokem Vltavy a Sázavy byl druhým nejstarším řeholním mužským konventem, který zde na sklonku prvního tisíciletí našeho letopočtu založil kníže Boleslav II. a obýval jej řád benediktinů. Během dalších 500 let měl tento klášter významný vliv na vývoj a rozvoj osídlení v této oblasti. Stál u založení mnoha obcí a byl hospodářským a kulturním centrem. 

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.muzeumjilove.cz

 

Vyhlídka Orlí hnízdo

Vyhlídka Orlí hnízdo – Hradištko (soutok Vltavy a Sázavy)

Vyhlídka Orlí hnízdo – Hradištko (soutok Vltavy a Sázavy)

Výžerky

 

Obec Výžerky leží v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji. Rozkládají se 35 km jihovýchodně od centra hlavního města Prahy. Žije zde zhruba 160 obyvatel. Z dosavadních archeologických průzkumů vyplývá, že byla zdejší oblast osídlena již před 5 000 lety v mladší a pozdní době kamenné. V 8. století našeho letopočtu bylo území obýváno rodem Zličanů. Naleziště z této doby se nacházejí v okolí rybníka Propast a v Oplanech. První historicky doložená zmínka o obci pochází z roku 1339, kdy byla ves společně se sousedními Prusicemi a Komorcemi darována markrabětem Karlem kostelu Všech svatých na Pražském hradě. Ke kostelu patřily Výžerky až do roku 1461, kdy se stal majitelem vsi Jan Čábelický. Již tehdy byly patrně Výžerky součástí zástavního statku Komorce. Čábeličtí zůstávali držiteli zástavního statku až do třetí čtvrtiny 16. století, kdy jej zastavili Janu Kutovcovi z Úrazu. Přímo v Komorcích byl pivovar se sladovnou a ve Výžerkách ovčín. V roce 1558 byly Výžerky prodány panu Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic a od tohoto roku zůstala obec již natrvalo součástí černokosteleckého panství. V roce 1623 přešly do vlastnictví Lichtensteinů, jimž patřily až do roku 1848. Východním okrajem obce protéká Nučický potok, který je pravostranným přítokem řeky Sázavy. Tato obec se nachází v údolí Čertovy brázdy, která vede ze Sázavy na Kouřim a je obklopena převážně jehličnatými lesy. V obci je aktivní Rybářský spolek Výžerky a Sbor dobrovolných hasičů Výžerky. Během roku probíhají v obci různé akce jako např. dětský den, rybářské závody a mikulášská nadílka.

 

 

 

OÚ: Výžerky 71, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

 

Tel.: +420 311 249 640, ou_vyzerky@volny.cz, www.obec-vyzerky.cz

 

VýžerkyVýžerkyVýžerky

Vyžlovka

Obec Vyžlovka se nachází asi 35 km od centra hlavního města Prahy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1334. Obec tehdy byla významnou zastávkou na cestě Praha – Kutná Hora. Krajina má svým charakterem blízko k nedalekému Posázaví. Díky nedaleké metropoli a celkem zdravému prostředí se zdejší okolí stává stále více navštěvovaným a obydlovaným. Vyžlovka má zhruba 650 stálých obyvatel, ale s chataři, hlavně v létě, toto číslo prudce stoupá. K návštěvě láká především možnost rekreace na zdejším přírodním koupališti, okolní hluboké lesy nabízí chvilku oddechu a samozřejmostí je také možnost sportovního vyžití. Obecní návsi dominuje kaplička sv. Václava, pomník padlých v I. světové válce a početná skupina vzrostlých stromů. V katastru obce leží i část národní přírodní rezervace Voděradské bučiny, kde začíná za rybníkem Vyžlovský malebná kopcovitá krajina vhodná pro letní turistiku, cykloturistiku i zimní běžkování. V obci je několik rybníků, přírodní koupaliště s mnohaletou tradicí, škola, pizzerie, restaurace, hotely, samoobsluha, několik zastávek autobusu, čistička odpadních vod, fotbalové hřiště a tenisové kurty. Kromě obce jsou v přípravách akcí aktivní i různá sdružení. Jedním z nejpilnějších je SK Vyžlovka, který zajišťuje v obci většinu sportovních i společenských událostí. Mimo program pravidelných fotbalových zápasů jsou pořádány i akce jako triatlon „Železný muž Vyžlovky“, turnaj „O pohár starosty obce Vyžlovka“, Dětský den, podzimní Posvícenská zábava či jarní Karneval, včetně dětského. Dále je v obci znovuobnoven masopust a letní koupací sezónu otvírá festival Vyžlovské léto. Na severu od obce se nachází rozhledna Skalka, ze které je možno vidět severní horské panorama České republiky od Krušných hor až po Krkonoše.

 

OÚ: Na Návsi 57, 281 63 Vyžlovka

Tel.: +420 321 677 116, info@vyzlovka.cz

www.vyzlovka.cz

Vyžlovka Vyžlovka

Základy Ostrovského kláštera

Ostrov sv. Kiliána se nachází těsně před soutokem Vltavy a Sázavy v Davli, na říčním kilometru 81,8. Na jižní straně ostrova se ukrývají pozůstatky středověkého kláštera sv. Jana Křtitele zvaného Ostrovský klášter či klášter Ostrov.

Původní benediktinský klášter z roku 999 nazývaný také Ostrovní nebo Na ostrově byl založen knížetem Boleslavem II., který sem uvedl mnichy z Dolního Altaichu v Bavorsku. Šlo o historicky první mužský klášter na našem území. Opuštěné místo na ostrově na soutokem Vltavy a Sázavy, uprostřed hlubokých lesů, vyhovovalo potřebám benediktinského řádu, jehož mniši zasvětili život rozjímání a modlitbám.
 
Klášter se časem stal vlastníkem mnoha okolních obcí a tak získal velkou moc nad svým okolím. Stávala zde 
románská trojlodní bazilika sv. Jana Křtitele (z 12. století) se třemi apsidami. Když byl roku 1420 vypálen a pobořen husity, mniši odešli do kláštera sv. Jana pod Skalou a zdejší klášter již nikdy nebyl obnoven.
 
Velmi významnou součástí hospodářského zázemí kláštera byla 
keramická dílna, kde se vyráběly různé produkty z pálené hlíny (podlahové dlaždice zdobené reliéfy, reliéfní keramické desky k obkládání stěn, střešní krytina, nádoby aj.). Dílna byla funkční již před rokem 1130 a skončila svoji činnost kolem poloviny 13. století. Hlínu mniši těžili na protějším břehu Vltavy. Další důležitou částí kláštera bylo skriptorium. O jeho existenci se sice nedochovaly přímé zprávy, zato ale existuje několik děl z jeho produkce - latinský rukopis Řehořových dialogů (11. - 12. stol.) s českými a staroslovanskými meziřádkovými glosami. Glosy psal asi mnich sázavského kláštera, který v roce 1097 po vyhnání slovanských mnichů ze Sázavy hledal útočiště na Ostrově.
 
Naproti ostrovu, 
na levém břehu Vltavy, stojí kostel sv. Kiliána. Kostel, zasvěcený jako jediný v ČR tomuto patronovi, byl vystavěn zřejmě brzy po založení kláštera na Ostrově.
 
Na ostrov se nedá dostat 
ničím jiným než lodí nebo člunem. Prohlédnout si jej však můžete i na dálku, a to ze silnice před kostelem sv. Kiliána na levém břehu Vltavy nebo z pravého břehu Vltavy ze svahu, na němž stávalo někdejší klášterní městečko Sekanka.

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.mestysdavle.cz

 

 

Základy Ostrovského kláštera

Zámek Brandýs nad Labem

Zámek Brandýs nad Labem

Zámek Hostivice

Zámek Hostivice

Zámek Hradištko

Zámek Hradištko

Zámek Kostelec nad Černými lesy

Zámek Kostelec nad Černými lesy

Zámek Mníšek pod Brdy

Zámek Mníšek pod Brdy

Zámek Průhonice a Průhonický park

Zámek Průhonice a Průhonický park

Zámek Průhonice a Průhonický park

Průhonický zámek několik kilometrů jihovýchodně od Prahy je otevřen veřejnosti pouze částečně. Zpřístupněna je zde expozice Průhonický zámek a park - dílo přírody a lidského ducha, pamětní síň zakladatele parku Arnošta Emanuela hraběte Silva Taroucy. Ostatní prostory využívá Akademie věd ČR.

V části západního křídla zámku, které je přístupné z Malého nádvoří, můžete navštívit stálou expozici s názvem „Průhonický zámek a park – dílo přírody a lidského ducha“ věnovanou zakladateliPrůhonického parku hraběti Taroucovi.

Součástí expozice jsou informace o historii průhonického panství, o portugalském rodu Silva -Tarouca a jeho působení v Čechách, o přestavbě zámku, jeho tvůrcích a především o založení zdejšího rozsáhlého krajinářského parku. Je zde zdokumentováno období jeho budování, hlavní myšlenky tvůrce i další významný počin v oblasti dendrologie – založení Dendrologické společnosti.

Mimo to zde lze využít Rytířský sál, který slouží jako konferenční centrum. Pečlivě rekonstruované historické sály a salóny jsou vybaveny potřebnou prezentační technikou a připojením k internetu. Rytířksý sál je také často využíván k romanticky laděným svatebním obřadům. Zámek také často využívají filmaři - roku 1984 se v tomto romantickém prostředí například natáčela známá pohádka S čerty nejsou žerty.

 

 

 

Pohádková příroda pouze pár kilometrů od hranic hlavního města - to je Průhonický zámecký park, ve kterém byla natočena řada pohádek. Jeden z největších přírodně krajinářských parků v Evropě s rozlohou 240 hektarů se nachází v členitém údolí meandrující říčky Botič.

Park je ideální místem pro relaxaci i romantickou procházku. Do Průhonického parku se vydejte rozhodně koncem května, když kvetou rododendrony. Do parku se, ale můžete vypravit v kterémkoli ročním období a vždy budete mít na co se dívat. Mimo významu umělecko-historického je park cenný i dendrologicky, jako sbírka domácích a cizokrajných dřevin – okolo 1600 druhů. Výjimečná je sbírka rododendronů čítající okolo 8000 kusů ve 100 druzích a kultivarech.

Nejkrásnější je park ale opravdu na jaře, kdy kvete velké množství zajímavých rostlin. Své kouzlo má také v zimě, kdy je příroda pokryta sněhovou přikrývkou a vodopády jsou zamrzlé. Vstup do parku je možný nejen hlavním vchodem u zámku, ale i vchodem ze silnice směrem na Dobřejovice, která rozděluje park na dvě části.

Průhonický park má nejenom umělecko-historický význam. Park je v posledních letech útočištěm četných rostlinných i živočišných druhů. Na jeho území jsou zachovaná cenná lesní a luční společenstva. K Průhonickému parku patří také cenné genofondové sbírky a dendrotéka – sbírka šišek.

Park založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca a najdete v něm kromě lesu s cizokrajnými dřevinami také volné louky či rozlehlé Alpinum (vybudované na skalnatých partiích nad Botičem). Pro toulky parkem, který se nachází v nadmořské výšce 280-342 m, návštěvníkům slouží 40 km upravených cest.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.pruhonickypark.cz 

Zámek Průhonice a Průhonický park

Zámek Roztoky

Zámek Roztoky

Zámek Řitka

Zámek Řitka

Zbuzany

Obec se nachází v těsném sousedství hlavního města Prahy, přibližně 13 km od centra Prahy. Jižní hranice katastru leží v chráněné krajinné oblasti Český kras. Kombinace dobré dopravní dostupnosti

a polohy v blízkém zázemí Prahy činí z obce atraktivní místo pro bydlení. V obci se nachází multifunkční sál s knihovnou, mateřská škola, dům služeb, obchod, kavárna, vinotéka, pohostinství na fotbalovém hřišti a další služby.

 

OÚ: Na Návsi 1, Zbuzany, 252 25 pošta Jinočany

Tel.: +420 257 960 062, obec@zbuzany.eu, www.zbuzany.eu

Zbuzany

Zlatá

Zlatá

Zlenice (Hláska)

Přesné založení hradu Zlenice, lidově též zvaného Hláska, je dosud zahaleno tajemstvím. Hrad byl postaven zřejmě někdy na počátku 14. století a v 15. století byl dobyt a zničen.

Hrad Zlenice, řečený Hláska se nalézá nad řekou Sázavou asi 4 km po červené turistické značce ze zastávky vlaku Hvězdonice nebo Čtyřkoly.

Jméno Zlenice se poprvé připomíná roku 1318, kdy se uvádí Oldřich ze Zlenic. Hrad dostal název podle zaniklé osady Zlenice, která ležela na druhém břehu Sázavy. Vznik hradu dnešní podoby lze však s určitostí zařadit do 1. pol. 14. století. Historie stavby dál příliš známá není. Jisté je pouze to, že už v roce 1465 byl hrad zbořený a opuštěný. Pravděpodobně byl dobit a zbořen v době válek Jiřího z Poděbrad. Ze zlenického hradu zůstala dnes jen zřícenina, která se podle dominantního zbytku věže obecně nazývá Hláska.

Zřícenina je udržována díky členům Sdružení Zlenice a Klubu přátel hradu Zlenice. Na hradě se konají také nepravidelné akce zaměřené na historii tohoto místa. Známý je rovněž i román Radovana Šimáčka, Zločin na Zlenicích hradě, který byl později zfilmován. Navíc má hrad Zlenice jedno zajímavé specifikum - známý český malíř Josef Lada jeho siluetu několikrát použil coby kulisu při tvorbě svých známých "vodnických" scén.

Nyní je zde postaven
 nový dřevěný most, který zlepšil přístup do jádra hradu. Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR jej ocenil jako třetí nejlepší tesařské dílo roku 2014.

Okolí zříceniny je díky soutoku řeky Sázavy s Mnichovickým potokem velmi romantické a doslova dává zapomenout všem všedním starostem. U jezu se v létě můžete osvěžit - nachází se tu "plovárna" a nechybí samozřejmě ani občerstvení - buď přímo u plovárny tzv. "Baštírna", nebo restaurace na druhém břehu, kam se kromě plavání dostanete i přívozem.

Návštěvu zříceniny doporučujeme spojit s výletem na kole z nedalekých Hrusic a poté krásnou cestou podél řeky Sázavy až do Stříbrné Skalice. Pěšky se ke hradu lze dostat například od vlakové zastávky Senohraby po žluté značce (cca 2 km).

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.zlenice.cz

 

 

Zlenice (Hláska)

Zřícenina hradu Jenštejn

Zřícenina hradu Jenštejn

Zřícenina hradu Okoř

Zřícenina hradu Okoř

Zřícenina hradu Říčany

Zřícenina hradu Říčany

Zřícenina hradu Zlenice (Hláska) – Senohraby

Zřícenina hradu Zlenice (Hláska)  – Senohraby

Železniční viadukt Žampach – Jílové u Prahy

Železniční viadukt Žampach – Jílové u Prahy

Železničný viadukt Žampach

Kamenný most na Žampachu je dle některých zdrojů nejvyšší kamenný železniční most v České republice, podle jiných pramenů dokonce v Evropě. Nachází se na trati "Posázavského pacifiku" mezi stanicemi Jílové u Prahy a Luka pod Medníkem.

V Žampachu, nedaleko Kamenného Přívozu, asi 3 km jižně od Jílového stojí náš vůbec nejvyšší kamenný viadukt (je jen o jeden metr nižší než pražský Nuselský most), zbudovaný v letech 1898-1899.

Most 
postavený ze žuly má sedm oblouků a jeho rozpětí činí 12,5 metrů. Nejvyšší z nich se nachází 41 metrů nad roklí zvanou Kocour a nad potokem Studený. První vlak tudy projel 1. května 1900. Pracovali na něm dělníci z celé Evropy, zejména Italové. Most nikdy nebyl opravován, přestože přes něj denně projede okolo třiceti vlaků. Pod viaduktem se můžete projít kdykoli anebo se po něm projet "Posázavským pacifikem".

Pokud se chcete 
po starém mostě projet, stejně jako to dělali od 20. let minulého století čeští trampové, nasedněte na do vlaku na trati Vrané nad Vltavou – Čerčany. Po mostě projedete mezi stanicemi Luka pod Medníkem a Jílové u Prahy. 

(Zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.jilove.cz

 

Železničný viadukt Žampach