Bohuslavice

Obec leží 6 km od Konice a území náleží k okraji Drahanské vrchoviny. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1288. Zajímavostí je farní kostel zasvěcený sv. Bartoloměji, se kterým je spojena také tradiční bartolomějská pouť, konající se v srpnu. Aktivním spolkem Bohuslavic je sbor dobrovolných hasičů. Již přes 100 let každoročně přilétávají do obce hnízdit čápi.

 

OÚ: Bohuslavice 25, 798 56 Bohuslavice

Tel.: +420 582 383 696, ou-bohuslavice@volny.cz

www.obec-bohuslavice.cz

Bohuslavice

Botanická zahrada

Botanická zahrada byla založena městem a byla zaměřena na prezentaci regionální flóry (Kosíř, Předina, Grygov, Hněvotínské skály). Prostějovská botanická zahrada je překrásná na jaře, v létě i na podzim. Vstup je zdarma.
Botanická zahrada nabízí systematický přehled bylin. Roste zde 1500 rostlin ze 105 čeledí a menší počet dřevin. Zahrada je pojmenována po svém zachránci. Petr Albrecht zachránil zdejší botanickou zahradu již za komunismu, kdy měla být zlikvidována kvůli rozšiřování kasáren.
(zdroj: www.kudyznudy.cz)
Botanická zahrada

Bouzov

Bouzov

Brodek u Konice

Obec je nejvýše položenou na Konicku, leží ve výšce 613 m n. m. a svůj název získala od slova brod. První písemná zmínka se datuje do roku 1575, kdy vladykové Brodek prodali opatu kláštera premonstrátského. Dominantami obce jsou kostel sv. Petra a Pavla, kaplička a velké množství křížů rozesetých po území. Aktivně zde působí spolky TJ Brodek u Konice a sbor dobrovolných hasičů.

 

OÚ: Brodek u Konice 187, 798 46 Brodek u Konice

Tel.: +420 582 391 125 ou.brodek@worldonline.cz

www.brodek-u-konice.cz

Brodek u Konice

Brodek u Prostějova

Brodek u Prostějova se společně s k němu náležející osadou Sněhotice nachází na rozhraní Hané a Českomoravské vrchoviny a poprvé se připomíná roku 1334. Rozkvět obce započal již ve 14. století, díky němuž byla jmenována městysem. Díky své poloze byl často navštěvován mnoha hodnostáři z řad jak královských, tak církve. Zajímavostí je, že na místním zámku sídlil v roce 1866 korunní princ Bedřich, později jmenovány císařem. Místní zámek je dodnes chloubou a do své dnešní podoby byl přestavěn po roce 1707. Dříve měl také obrovskou sbírku obrazů, nábytku a cennou knihovnu. Místní kostel Povýšení sv. Kříže stojí ve středu obce a byl postaven roku 1726. Městys se i v dnešní době přirozeně vyvíjí a rozhodně vám má co nabídnout.

 

ÚM: Císařská 39, 798 07 Brodek u Prostějova

Tel.: +420 582 370 319, mestys@brodek.cz,

www.brodek.cz

Brodek u ProstějovaBrodek u Prostějova

Březsko

Březsko leží 3 km severně od města Konice a terén obce je členitý. Nejvyšším bodem je vrch při silnici na Hvozd s nadmořskou výškou 555 m n. m. Součástí je místní část Michnov. Přes 300 let byla obec součástí konického panství a v minulosti se zde těžila železná ruda. Památkou je kaple sv. Cyrila a Metoděje, dva mramorové kříže, budova obecního úřadu a pomník padlým v 1. světové válce.

 

OÚ: Březsko 12, 798 52 Konice

Tel.: +420 582 396 034, email: obec.brezsko@volny.cz, obec@obecbrezsko.cz,

www.obecbrezsko.cz

Březsko

Budětsko

Obec leží v okrese Prostějov a náleží k ní dvě osady – Slavíkov a Zavadilka. Prvně se obec připomíná roku 1378. Budětsko se může pochlubit velkým množstvím památek, z nichž jmenujme kapli sv. Anny, kapličku Matky Boží v Budětsku, kaple ve Slavíkově a v Zavadilce a několik pomníků – pomník padlých či pomník obětem fašismu. Dalšími památkami jsou boží muka, několik křížů a socha Panny Marie.

 

OÚ: Budětsko 146, 798 52 Konice

Tel.: +420 582 396 579, budetsko@quick.cz

www.obecbudetsko.cz

Budětsko

Čehovice

První písemná zmínka se objevuje v roce 1299, od roku 1358 patřila obec ke šternberskému hradu a v průběhu let byla zmíněna např. pod názvy Czichowicz či Čihovice. Roku 1503 se mohly Čehovice pochlubit erbem a pečetí. Po začátku 30leté války byla obec vypálena a poté znovu vystavěna 1 km od původního místa, blíž k říčce Vřesůvce. Původní místo dnes již připomíná pouze kaple sv. Prokopa.

 

OÚ: Čehovice 93, 798 21 Bedihošť

Tel.: +420 582 368 513, email: cehovice@cehovice.cz,

www.cehovice.cz

Čehovice

Čechy pod Kosířem

Klasicistní zámek Čechy pod Kosířem je obklopený přírodně krajinářským parkem o rozloze 21,5 hektaru, který patří k nejcennějším objektům historické zeleně na Moravě, je spjat se šlechtickým rodem Silva-Tarouca. Přítelem uměnímilovné hraběcí rodiny byl slavný český malíř Josef Mánes, který Čechy pod Kosířem pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 1849–1870.

Zámek byl pro veřejnost slavnostně otevřen 2. dubna 2016 v 9.00.

(zdroj: www.zamekcechy.cz)

Čechy pod Kosířem

Čechy pod Kosířem

Čechy pod Kosířem leží na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny a samotný vrch Velký Kosíř je se svou výškou 442,8 m n. m. jednou z dominant obce. První zmínky o obci pochází z počátku 12. století, i když vznikla pravděpodobně již roku 1131. Obec je pro svou bohatou historii a památky vyhledávaným místem turistů. Dominantou obce je bezesporu zámek, původně tvrz obklopená rybníky. Na zámku přebýval Josef Mánes, jehož tvorbu a život toto místo významně ovlivnilo. V zámecké zahradě stojí tzv. Mánesův pavilon. Sakrální památky zastupuje kostel sv. Jana Křtitele, kaplička sv. Floriána a kaple sv. Josefa. Před kostelem najdete také sochy sv. Petra a Pavla a na návsi sochu sv. Jana Nepomuckého. V obci se nachází muzeum kočárů a hasičské muzeum. Rovněž zde působí sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, klub seniorů a Junák.

 

OÚ: nám. Svobody 289, 798 58 Čechy pod Kosířem

Tel.: +420 582 373 726, ou@cechypk.cz,

www.cechypk.cz

Čechy pod KosířemČechy pod KosířemČechy pod Kosířem

Červená věž

Zámecký park v Čechách pod Kosířem, rozkládající se na ploše 21,5 ha, patří mezi nejcennější romantické krajinářské realizace v České republice. Na jeho tvorbě se významnou měrou podílel původem portugalský hraběcí rod Silva-Tarouca, proslulý dlouhou tradicí zájmu o zahradní tvorbu. Objekt je také významný častými pobyty  malíře Josefa Mánese mezi lety 1849–1871, který mohl koncepci parku významně ovlivnit.

(zdroj: www.zamekcechy.cz)

Červená věž

Doloplazy

Obci Doloplazy dominuje soubor zámku v parkem. Původně renesanční zámek, přestavěný v r. 1729 v barokní podobě, vyhořel v roce 1904. V r. 1905 započato se stavbou nového zámku v historizujícím slohu německé vily. Přilehlé zámecké budovy, střecha zámku i nádvoří byly v nedávných letech zrekonstruovány, provedena byla i revitalizace zámeckého anglického parku. Opraveny  byly i kapličky  Cyrila a Metoděje a Andělů strážných, také boží muka v polích má nový kabát. Restaurovány byly  sochy před kaplí, upraveno přilehlé prostranství. 

(zdroj: www.obecdoloplazy.cz)

Doloplazy

Doloplazy

Obec Doloplazy se nachází v široké příkopové propadlině Hornomoravského úvalu a náleží k ní část Poličky. Ráz obce je urbanistický a industriální díky železnici a závodu betonářské výroby. První písemná zmínka se datuje do roku 1354, ale nejstarší osídlení pochází již z dob neolitu. Velký rozvoj obec zaznamenala hlavně v 19. století, kdy byl založen cukrovar a později byla vystavěna železnice. Dominantou obce je budova zámku, k níž se váže pověst o hraběnce, jež nechtěla stárnout, proto uzavřela dohodu s čerty a věnovala jim po smrti svou duši a dodnes tuto legendu připomínají tři sochy v zámeckém parku, jež jsou úlekem zkamenělí čerti i hraběnka. Dnes se v budově zámku nachází lékařská ordinace, obecní úřad a MAS. V Doloplazech působí místní spolky, které se snaží zachovávat tradice a tradičními akcemi jsou např. novoroční výšlap do Želče, závod na kole, adventní a velikonoční výstavy či Mikuláš.

 

OÚ: Doloplazy 15, 798 26

Tel.: +420 582 388 261, oudoloplazy@email.cz,

www.obecdoloplazy.cz

Doloplazy

Dzbel

První písemná zmínka o obci se datuje do roku 1351 v zemských deskách olomouckých a tehdy byla největší vesnicí, své jméno dostala dle slova dzbel, což je sedlo mezi lesnatými stráněmi či strouha. Tehdejší obyvatelé se živili především zemědělstvím. Za nádražím stojí kaple sv. Anny, v obci je také kaplička Panny Marie, dva kříže a přírodní památkou je návrší Na Kozénku u vápencového lomu.

 

OÚ: Dzbel 23, 798 53 Jesenec

Tel.: +420 582 396 917, dzbel@volny.cz

www.obecdzbel.cz

Dzbel

Expozice historických zemědělských strojů a nářadí

Expozice vznikla z historických zemědělských stojů a nářadí v objektu bývalého lihovaru v Tištíně.

Zřizovatelem a provozovatelem je Agrodružstvo Tištín, které se snaží průběžně rozšiřovat a obohacovat počet historických exponátů, které v minulosti byly součástí života na vesnici a s nimiž se bohužel dnes můžeme setkat pouze v muzeích.

Návštěva bývalého lihovaru v Tištíně může být příjemným zpestřením cykloturistického výletu okolím Mikroregionu Němčicko, kam obec Tištín spadá.

Expozice zemědělského muzea je přístupná po předchozím telefonickém kontaktu :

Agrodružstvo Tištín - telefon 582 388 154 nebo 582 154 404

www.agrodruzstvotistin.cz

(zdroj: www.turistika.cz)

Expozice historických zemědělských strojů a nářadí

Hačky

Obec se nachází v severovýchodní části Drahanské vrchoviny a je známa již v dobách 14. století. První písemná zmínka se datuje do roku 1318. Unikátní památkou obce je bezpochyby větrný mlýn, jenž byl postaven roku 1865, po vyhoření byl znova postaven roku 1923 a dnes je trvale obydlen. Mezi dalšími památkami jmenujme pomník rodákům Antonínu Žváčkovi a Ladislavu Vychodilovi, tři kříže a kapličku Panny Marie na návsi.

 

OÚ: Hačky, 798 55 Hvozd

Tel.: +420 582 383 478, email: obec@hacky.cz, ouhacky@seznam.cz,

www.hacky.cz

Hačky

Hasičská muzeum a Muzeum kočárů

Hasičské muzeum v Čechách pod Kosířem charakterizuje vývoj hasičské techniky v nejstarší továrně na hasičské stříkačky v tehdejším Rakousku-Uhersku, založené v r.1820. Muzeum, které patří svým druhem k největším na Moravě, stojí v místech, kde se nacházela jedna z výrobních hal tehdejší slavné továrny na hasičské stříkačky.
Jeho exponáty a jejich vzájemné souvislosti daleko překračují rámec běžné sbírky  hasičského vybavení, či síň tradic místního hasičského spolku. Dokumentují rozvoj a problémy podnikání, období expanze i krachu, invenci autorů některých technických řešení i patentů, a také kvalitu práce v dílnách. 
Vystavené exponáty ukazují vývoj hasičské techniky od výroby těch nejjednodušších, ručně poháněných strojů, dále stříkaček tažených koňským spřežením až po moderní výkonné stroje s odstředivými čerpadly s pohonem benzínovými motory. Muzeum také dokumentuje řemeslnou zručnost dnes již zašlých řemesel, jakými byly mosazník, mědikovec, kolář, řemenář, helmař, kotlář, provázník, slaměnkář, košíkář…, které stály na počátku vzniku těchto unikátních strojů.
Technickou pozoruhodností jsou koňmi tažené pístové stříkačky s velkým výkonem. Jedna z takovýchto stříkaček po opuštění výrobní haly hasila v roce 1881 Národní divadlo v Praze.
O dobré kvalitě stříkaček firmy Smekal svědčí i skutečnost, že byly žádány nejen hasiči v zemích celé Evropy, ale i v Egyptě a Číně.
Na realizaci muzea hasičské techniky měl významný podíl místní hasičský sbor za vydatné finanční a materiálové pomoci a všemožné podpory vedení obce. Pro veřejnost bylo hasičské muzeum otevřeno 5. července roku 2000 a pro obrovský zájem hasičů i veřejnosti bylo v polovině roku 2005 rozšířeno o další novou výstavní halu.

(zdroj: www.cechypk.cz)


Hasičská muzeum a Muzeum kočárů

Hluchov

Hluchov leží západně od oblasti Hané v území mezi Hornomoravským úvalem a Českomoravskou vrchovinou. První písemná zmínka pochází z roku 1131. Najdete zde barokní zámek, přestavěný z původní tvrze v 18. století, dnes sloužící jako budova občanské vybavenosti. Na návsi stojí kaplička Panny Marie a směrem na Kostelec na Hané najdete roku 1761 postavený barokní kamenný kříž.

 

OÚ: Hluchov 2, 798 41 Kostelec na Hané

Tel.: +420 582 378 138, ou@hluchov.cz

www.hluchov.cz

Hluchov

Hvězdárna

Hvězdárna se nachází uprostřed Kolářových sadů v západní části Prostějova. Byla postavena roku 1961.

Vlastní transportovatelné astronomické dalekohledy vybavené příslušenstvím pro bezpečné denní pozorování Slunce a samozřejmě i pro večerní pozorování Měsíce, planet, hvězd, galaxií, umělých kosmických stanic apod. Hvězdárna se věnuje i vzdělávací činnosti, pořádá přednášky nejlepších odborníků z oboru, výstavy, filmové, hudební i literární večery a bohatou klubovou činnost. Na hvězdárně rovněž pracuje automatická meteorologická stanice.

Adresa: Kolářovy sady 3348, Prostějov 796 01

Tel.: +420 582 344 130
Fax: +420 582 332 046
E-mail: hvezdarna@hvezdarnapv.cz
Web: http://www.hvezdarnapv.cz

(zdroj: www.prostejov.eu)

 

 

Hvězdárna

Hvozd

Obec Hvozd se nachází v okrese Prostějov a náleží k ní části Klužínek, Otročkov a Vojtěchov. První písemná zmínka pochází z roku 1279. Významnou památkou je Odrážkův mlýn, postavený pravděpodobně roku 1545, jenž fungoval až do 1. světové války. Najdete zde také kapličku a boží muka. V obci působí FC Hvozd, Jeskyňáři, myslivecké sdružení a ve všech jejích třech částech SDH.

 

OÚ: Hvozd 90, 798 55

Tel.: +420 582 383 125, obec@hvozd.cz

www.hvozd.cz

Hvozd

Jesenec

Obec je vzdálena asi 28 km od města Prostějov a své jméno dostala podle stromů – jasanů, lidově zvaných jeseny. Místními částmi jsou Měrotínek, Drahy a Špice. První písemná zmínka v listinách pochází z roku 1351. Výraznou dominantou obce je komplex zámku a kostela zasvěceného sv. Liborovi, jemuž je zde zasvěcena i socha. V Jesenci končí Kladecká naučná stezka, která vede od Šubířova.

 

OÚ: Jesenec 117, 798 53

Tel.: +420 582 396 923, oujesenec@c-mail.cz

www.jesenec.cz

Jesenec

Jeskyně Průchodnice

Přírodní park Kladecko

Oblast severně od Konice, uzavřená hranicemi okresu, ceněná především pro zachovaný krajinný ráz s velkou druhovou pestrostí a výskytem vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů.

Jižní částí přírodního parku je vedena značená naučná stezka v délce 8 km. Návštěvníci se na 11 tabulích seznámí s historií i přírodou kraje. Naučná stezka začíná v Nectavském údolí u zastávky Šubířov.

V přírodním parku se nachází několik maloplošných chráněných území:

  • Na Kozénku - travnaté návrší se suchomilnou vegetací a sasankou lesní,
  • U nádrže - lokalita rašelinního charakteru s chráněnými mokřadními rostlinami a živočichy,
  • Rudka - smíšený les na vápencovém bradle s chráněnými bylinnými druhy,
  • Skalky - skalnaté návrší s původním lesním porostem,
  • Průchodnice - vápencový krasový skalní útvar uprostřed bukového porostu, louky a pastviny s vzácnými a chráněnými druhy rostlin a živočichů,
  • Taramka - zbytky původní květnaté bučiny Konické vrchoviny s teplomilnějšími druhy.
(zdroj: www.konice.cz)
Jeskyně Průchodnice

Keltské oppidum Hradiště

Dějiny obce Malé Hradisko a jeho nejbližšího okolí sahají hluboko do dávné minulosti. První historicky doložené osídlení v katastru obce je datováno do prvního století před naším letopočtem. Ve čtvrtém  století před naší érou pronikly ze západních zemí na území Čech a Moravy početné keltské kmeny. Jedním z nejvýznamnějších starověkých měst na území Čech a Moravy bylo Staré Hradisko. Svou rozlohou  a počtem obyvatel patřilo k mohutným starověkým městským sídlištím Existovalo v 1. století př.n.l. a rozkládalo se ve východní části katastru nynější obce Malé Hradisko.

(zdroj: www.malehradisko.cz)

Keltské oppidum Hradiště

Keltské sídliště

Na rozhraní katastrů města Němčice nad Hanou a sousední obce Víceměřice , tedy konkrétně na trati Zadní dlátko a Kratiny na ploše cca 35 ha je poměrně dlouho (r. 1892 první nález) odbornou veřejností registrováno méně významné archeologické naleziště časově spadající do mladší doby železné, tzv. latenského období.

Teprve sběratelským úsilím amatérských nadšenců o archeologii byly postupem času získány povrchovým sběrem i nekeramické nálezy (železné, bronzové spony nebo jejich zlomky) a 424 evidovaných mincí.

Tyto nálezy mění pohled na archeologické naleziště v Němčicích. Němčice byly podle nejnovějších nálezů významným obchodním a výrobním centrem Keltů nadregionálního charakteru, neboť leží v blízkosti „jantarové stezky“. Lokalita leží mezi dvěma keltskými oppidii, kterými byly Hostýn a Malé Hradisko. A právě Malé Hradisko na němčické osídlení časově navazuje.

Prokáže-li se budoucím plánovaným archeologickým výzkumem existence opevnění, jednalo by se o mimořádný archeologický objev a to kelstské oppidium, rozšiřující stávající počet doložených osmi oppidií na území České republiky na devět.

www.vicemerice.cz

(zdroj: www.turistika.cz)

Keltské sídliště

Kladky

Kladky se nacházejí v okrese Prostějov a zahrnují osady Ošikov, Trpín a samotu Bělá. První písemná zmínka se uvádí v listinách v roce 1320. Dříve patřila k lénu olomouckého biskupa. Nejvýznamnější památkou je kostel zasvěcený sv. Cyrilu a Metodějovi, jenž pochází z roku 1871. Na místním hřbitově stojí pamětní kříž. V obci se nachází oblíbený Lyžařský areál Kladky.

 

OÚ: Kladky 19, 798 54 Kladky

Tel.: +420 582 383 424, obec.kladky@volny.cz

www.obeckladky.cz

Kladky

Konice

Konice leží v severozápadní části prostějovského okresu v mírně zvlněné krajině Drahanské vrchoviny, kde se malebně střídají pole a louky s lesy. Okolí Konice láká k nenáročným procházkám, např. k rybníkům pod Konicí, na Skalky, na Střelnici, do Zaloučí, na Březský vrch a dalších míst. V letním období poskytují okolní lesy množství hub, malin a ostružin. Jediné koupaliště je v nedaleké obci Stražisko, vzdálené 6 km. V zimě bývá v provozu lyžařský vlek v Kladkách (asi 8 km od Konice), zvlněný terén je v zimě hojně využíván běžkaři. Konice je východiskem pro pěší turistiku i pro cykloturistiku (kolo lze přepravit do Konice vlakem). V okolí Konice najdete i vhodné ubytování.

(zdroj: www.konice.cz)

Konice

Konice

Město je historickým a společenským centrem mikroregionu Konicko a leží v oblasti Drahanské vrchoviny. Historicky první zmínku najdete v roce 1200, kdy zde na místě dnešního zámku stávala tvrz. Dnešní zámek nabízí expozice lidových řemesel či kulturní vystoupení a sídlí zde informační centrum. Dalšími památkami jsou chrám Narození Panny Marie, kaple Panny Marie či socha sv. Jana Nepomuckého.

 

MěÚ: Masarykovo náměstí 27, 798 52 Konice

Tel.: +420 582 401 411, podatelna@konice.cz

www.konice.cz

Konice

Kostel povýšení sv. Kříže

Společně s klášterem Augustiniánů jej roku 1391 založil na místě staršího zničeného kostela Petr z Kravař. Původně gotický kostel byl později barokně upraven, přestavbu projektoval italský architekt Giovanni Pietro Tencalla. 

V presbytáři nad hlavním oltářem je k vidění původní síťová a hvězdicová žebrová klenba. Kromě bohatě zdobených bočních barokních oltářů a kazatelny jsou původní i lavice. Milovník moderny zde nalezne pozoruhodná díla jako fresky od Jano Köhlera, cyklus Křížové cesty od Františka Bílka z roku 1905 a zdařilé novogotické secesní okenní vitráže.

Adresa: Filipcovo nám. 20/4, Prostějov 796 01

Tel.: +420 734 684 784
E-mail: faprostejov-psk@ado.cz
Web: http://www.prostejovfarnost.mzf.cz

(zdroj: www.prostejov.eu)

 

Kostel povýšení sv. Kříže

Krakovec

Zámek v Krakovci je kompletně zrekonstruován. Pohled na něj je možný pouze přes nádhernou kamennou zídku z obce. Tvrz v Krakovci je doložena k roku 1397. Upravena byla v pozdní gotice a tvoří východní a severní křídlo dnešního zámku. Zástřizlové přestavěli tvrz roku 1613 na renesanční zámek, přistavěno bylo západní a jižní křídlo.

Pro více informací o zámku navštivte: http://www.turistika.cz/mista/krakovec-mistni-cast-laskova

(zdroj: www.regionhana.cz)

 

Krakovec

Kralice na Hané

Městys se nachází 5 km východně od Prostějova a svůj název dostal patrně od slova král, jelikož na území dnešních Kralic bydleli tzv. králíci, kteří byli lidem usedlým na královském statku. Ke Kralicím patří dnes již s Kralicemi spojená část Vítonice a místní části Kraličky a Háj. První písemná zmínka o městysi pochází z roku 1225, kdy byla zapsána v listině markraběte Vladislava II. Ozdobami Kralic jsou bezpochyby kostel Nanebevzetí Panny Marie, boží muka, několik soch zasvěcených například svatému Petru, Pavlovi, Antonínu Paduánskému či archandělu Michaelovi a andělu strážnému a sousoší sv. Jana Nepomuckého. Kralice se mohou pochlubit množstvím zájmových spolků a klubů zde působících. Mezi ně patří sbor dobrovolných hasičů s aktivní účastí na okresních soutěžích a pomocí se sběrem kovového odpadu a úklidem obce, TJ Sokol, která každý rok pořádá tradiční akce jako pálení čarodějnic, dětský den či šibřinky, a unikátní, roku 1971 založený Hanácký soubor písní a tanců KLAS, jenž patří mezi přední soubory a každoročně se účastní folklorních festivalů jak v Česku, tak v zahraničí. V Kralicích působí fotbalové mužstvo v krajském přeboru Olomouckého kraje s bohatou mládežnickou základnou. Sportovci a turisté dozajista ocení cyklostezku, jež vede z Kralic do Prostějova, a připravované cyklostezky z Kralic do Bedihoště a z Kralic do Hrubčic.

 

ÚM: Masarykovo náměstí 41, 798 12 Kralice na Hané

Tel.: +420 582 368 925, mestys@kralicenahane.cz,

www.kralicenahane.cz

Kralice na HanéKralice na HanéKralice na Hané

Krumsín

Obec Krumsín se nachází v okrese Prostějov. Své jméno dostala dle staročeského „krmsa“ (od slovesa krmiti) - krmitel. Postupem času se jméno ustálilo na dnešním Krumsín. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, kdy koupil Ješek z Boskovic poplužní dvůr od Mecha z Krumsína. Během let se zde vystřídalo ještě několik majitelů. Osudy Krumsína pak byly natrvalo spojeny s osudy plumlovského panství. Dříve zde stával kostel, jenž byl roku 1865 zbourán. Nový kostel zasvěcený sv. Bartoloměji byl postaven v letech 1866–1867 v novorománském stylu a má tři oltáře. Před kostelem stojí také kříž, jenž je zapsán na seznamu kulturních památek. Obec dnes využívá prapor a znak obce, jenž byl požehnán olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.

 

OÚ: Krumsín 2, 798 03 Krumsín

Tel.: +420 582 393 623, email: podatelna@krumsin.cz

www.krumsin.cz

KrumsínKrumsín

Laškov

Laškov je vzdálen 17 km od města Prostějov a své jméno má pravděpodobně odvozeno od osobního jména Lašek-Lech. První písemný zápis se datuje do roku 1349 v zemských deskách olomouckého kraje. Obec má historii spojenou především s rodem vladyků z Opatovic. Dominantami jsou především barokní zámek Laškov a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Osobností Laškova je novinář Josef Otčenášek.

 

OÚ: Laškov 1, 798 57 Laškov

Tel.: +420 582 378 821, oulaskov@volny.cz

www.laskov.cz

Laškov

Lázně Skalka

Obec Skalka leží 8 km od Prostějova a je známá svými lázněmi, které využívají místní minerální vody. Chemické složení alkalicko-sirnatých vod je unikátní, obsažený sylvin nemohou nabídnout žádné české lázně, nachází se pouze v Itálii a Rakousku. Minerální prameny jsou pojmenovány PRAMEN JAN, PRAMEN SVATOPLUK, PRAMEN CYRIL A METODĚJ a PRAMEN JULINKA.

(zdroj: www.lazneskalka.cz)

Lázně Skalka

Lešany

Obec se nachází v okrese Prostějov a první historická zmínka pochází z roku 1215, kdy se stává majetkem hradišťského kláštera. Lešany se mohou pochlubit velkým množstvím kulturních památek, mezi které se řadí zvonice, kostel Nejsvětější Trojice a kaple sv. Františka Xaverského a také památný strom Lešanský jírovec. V katastru je dále rozeseto 9 křížů, u zvonice najdete pomník věnovaný obětem 1. a 2. světové války.

 

OÚ: Lešany 111, 798 42 Lešany

Tel.: +420 582 373 189, obeclesany@volny.cz

www.obeclesany.cz

Lešany

Lipová

Obec se skládá ze 3 místních částí – Lipová, Hrochov a Seč a svůj název dostala dle zde hojně se vyskytujících lipových stromů. První písemná zmínka pochází z roku 1379. Kaplička v obci stojící je zasvěcena Panně Marii Bolestné. V údolí říčky Okluky se nachází vodní mlýn, později sloužící jako dětská ozdravovna. Západně za obcí se nachází zmenšenina středověkého hradu nazývaná Špacírštajn.

 

OÚ: Lipová 160, 798 45 Suchdol u Prostějova

Tel.: +420 582 391 433, info@obec-lipova.cz

www.obec-lipova.cz

Lipová

Ludmírov

Obec má 5 místních částí a je poprvé zmíněna roku 1382. V dobách minulých byla velmi zasažena husitskými vojsky a 1. světovou válkou. Ludmírov se může pochlubit různými zajímavostmi, mezi které patří např. památný dub, který roste na hranici katastru Ludmírov a Kladky. Pověst říká, že pod tímto stromem spal Jan Žižka. Dále jsou to boží muka či vápencový útvar Průchodnice v katastru obce.

 

OÚ: Ludmírov 56, 798 55 Hvozd u Prostějova

Tel.: +420 582 383 130, ouludmirov@volny.cz

www.ludmirov.cz

Ludmírov

Malé Hradisko

Obec leží na východním okraji Drahanské vrchoviny a její součástí je osada Okluky. První písemný zápis je v zemských deskách olomouckých a pochází z roku 1358. Významnou památkou je keltské oppidum Staré Hradisko, barokní socha sv. Jana Nepomuckého, bývalý větrný mlýn v Brance či kaplička v osadě Okluky. Součástí katastru je část přírodní rezervace zvaná Bučina u Suché louky.

 

OÚ: Malé Hradisko 60, 798 49

Tel.: +420 724 861 118, starostamh@seznam.cz,

www.malehradisko.cz

Malé Hradisko

Mostkovice

Obec Mostkovice se nachází v okrese Prostějov. První písemná zpráva pochází z roku 1131, kdy je obec zapsána v soupisu majetku olomouckého biskupa Jindřicha Zíka. Ve 12. a 13. století patřila pod klášter v Olomouci. Kulturními památkami jsou kostel Nanebevzetí Panny Marie, památník padlých v 1. světové válce, postavený z kamene použitého na stavbu přehrady, či kaplička na návsi místní části Stichovice. Obec si velmi zakládá na kulturním, společenském a sportovním životě. Katastrem obce se táhne nádrž Plumlovské přehrady, která je oblíbenou destinací pro rekreaci a aktivní odpočinek. V letní sezóně nabízí obec ubytování v Autocampu Přehrada. Ve sportovním areálu pod hrází je možné zahrát si minigolf a plážový volejbal.

 

OÚ: Prostějovská 197/79, 798 02 Mostkovice

Tel.: +420 582 362 562, emial: obec@mostkovice.cz

www.mostkovice.cz

MostkoviceMostkovice

Muzeum a galerie v Prostějově

Stavba bývalé radnice, dnes Muzeum Prostějovska, byla dokončena roku 1530. Honosný portál, zhotovený italskými kameníky, symbolizoval tehdejší rozkvět města i prestiž purkmistra a konšelů.  Město i radnice hodně utrpěly za třicetileté války a další velkou ranou byl rovněž požár města roku 1697. Oficiální otevření muzea na místě staré renesanční radnice proběhlo 17. září 1905. Mezi stálé expozice patří: Jiří Wolker, Hodiny, Historie a další.

V roce 1994 získalo muzeum dvě budovy bývalého židovského ghetta v ulici Uprkova 18 a Hradební 23. Po rekonstrukci zde byly pod názvem Špalíček zpřístupněny nové moderní výstavní prostory.


Adresa: nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov 796 01

Tel.: +420 582 330 991
Fax: +420 582 344 798
E-mail: muzeumpv@muzeumpv.cz
Web: http://www.muzeumpv.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Zádrapa

(zdroj: www.prostejov.eu)


Muzeum a galerie v Prostějově

Muzeum řemesel Konicka

V přízemí konického zámku najdete ojedinělou expozici zvyků a řemesel s ukázkami vzácných exponátů. Za nejvzácnější je považován nejstarší věžní hodinový stroj na Konicku. Seznámit se zde můžete s řadou řemesel, která mají na Konicku dlouholetou tradici, jako např. pivovarnictví, mlynářství, kovářství, vahařství, tkalcovství, krejčovství a řada jiných. Přijeďte obdivovat zručnost a vynalézavost našich předků a zavzpomínat si na staré dobré časy.

(zdroj: www.muzeumkonice.cz)

Muzeum řemesel Konicka

Muzeum techniky

 

Zájmovou činností muzea je sbírání technických předmětů související s místní lokalitou. Muzeum se soustřeďuje na vojenskou a historickou techniku, dřevozpracující techniku, speleologii a těžbu hornin. Do budoucna v areálu plánují zřídit expozici. V současnosti u zde můžete vidět vidovou hlásku (tzv. špak), největší rámovou pilu (katr) v provozu v ČR a s tím klasickou pilařskou technologii. Původní pomník po Sovětské armádě, podzemní úkryt KVS. Z techniky jsou k vidění vozidla PRAGA V3S, UAZ 469, ARO M461, služební motocykly ČSLA a SNB VB, buldozer T130, polní kuchyně PK-24 a další.

Podzemní úkrytu KVS je přístupný, nutné s sebou vzít svítilnu (baterku). 

V případě zájmu lze po dohodě zajistit jízdní ukázku, svezení či zapůjčení některých druhů techniky s obsluhou.

Při dostatěčné sněhové pokrývce doporučujeme nevšední zažitek - svezení v ruském buldozeru (na objednání). Buldozer lze využít i při stavebních pracích, při mimořádných událostích nebo při sněhové kalamitě k prohrnutí cest a vyproštění vozidel.  

Polní kuchyni lze zapůjčit  s obsluhou na Vaši akci.  

Otevírací doba pro veřejnost je nepravidelná, návštěvu je třeba předem objednat. Muzeum bývá otevřeno v rámci jednorázových akcí. Muzeum lze objednat i pro uspořádání Vaší akce.

 KONTAKT:  +420 605 737 262      info@pilanakopci.cz

V areálu je venkovní posezení, lze zajistit drobné občerstvení, vojenský stan, polní kuchyni, vojenské vozidlo atd.

 

(zdroj: www.pilanakopci.cz)

Muzeum techniky

Náměšť na Hané

Niva

Obec Niva leží západně od města Prostějov a protéká jí potok Bílá Voda. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1347, avšak byla pravděpodobně založena již okolo roku 1260. Místní obyvatelé se v dřívějších dobách živili především zemědělstvím. Dnešní obec vám z pamětihodností může nabídnout zvonici a výklenkovou kapličku s krucifixem. Mezi přírodní památky se řadí Nivské louky.

 

OÚ: Niva 61, 798 61 Drahany

Tel.: +420 582 395 132, obecniva@quick.cz

www.obecniva.cz

Niva

Obora Bělecký rybník

V roce 2009 byla nedaleko Běleckého Mlýna (asi 10 minut chůze) otevřena vlastní obora, která se rozkládá na ploše 102 ha. V oboře je chován jelen Dybovského a daněk skvrnitý. Pro hosty je do obory zajištěn bezproblémový přístup, na přání je zajištěn průvodce, který návštěvníky zasvětí do života a zvyků chovaných zvířat.

(zdroj: www.beleckymlyn.cz)

Obora Bělecký rybník

Ohrozim

Obec leží západním směrem od města Prostějova a první písemné zprávy se datují do roku 1131. Dominantou je kostel sv. Václava z roku 1853, jenž je postaven v novorománském stylu. Oltář v kostele byl vysvěcen roku 1905 olomouckým arcibiskupem, který do něj vložil ostatky sv. Jana Sarkandra. Nad obcí směrem na obec Vícov se rozkládá přírodní památka Horka o rozloze 1,9 ha. Nachází se tu jezírko zatopeného lomu, které je biotopem pro populaci chráněného čolka velkého. Lokalita je vedena v seznamu významných evropských chráněných lokalit NATURA 2000. V místě památky se rovněž nachází eneolitické mohylové pohřebiště.

 

OÚ: Ohrozim 31, 798 03 Plumlov

Tel.: +420 582 393 238, ou.ohrozim@seznam.cz

www.ohrozim.cz

OhrozimOhrozim

Ochoz

Obec Ochoz své jméno dostala od starořeckého slova o-chod-ja (kus pozemku k osídlení, který lze obejít). První zmínka o obci je z roku 1351, ve znaku měla obilný snop k připomenutí hlavní obživy obyvatel – zemědělství. K pamětihodnostem patří kaple sv. Václava na návsi a kaple sv. Libora u cesty ke Konici. Unikátem je pramen Ochozské kyselky ve východní části katastru obce v údolí říčky Pilavky.

 

OÚ: Ochoz 75, 798 52 Konice

Tel.: +420 582 396 844, obec@obecochoz.cz

www.obecochoz.cz

Ochoz

Otaslavice

Zřícenina hradu ve stejnojmenné obci na okraji Drahanské vrchoviny u Prostějova. Dochovala se věž tzv. dolního hradu, zatímco z horního hradu, stojícího v sousedství a zcela pohlceného novodobou zástavbou, se nedochovaly žádné pozůstatky. První zmínky o hradě pochází z r. 1377, za husitských válek r. 1423 nebo 1424 byl dobyt, pobořen a zřejmě již ponechán osudu. Horní hrad pravděpodobně vznikl kolem r. 1330 a doba jeho zániku je stejná jako u dolního hradu.

www.otaslavice.cz

(zdroj: www.hrady-zriceniny.cz)

Otaslavice

Otinoves

Obec se nachází v okrese Prostějov a původní název obce byl Ottenschlag. V roce 1347, ze kterého pochází první písemná zmínka, byla obec v držení Beneše z Kravař a Strážnice. Obecními památkami jsou kříž a socha stojící před budovou obecního úřadu. K obci patří tradiční výroba přírodních plísňových sýrů Niva, vyráběných firmou Mlékárna Otinoves s. r. o.

 

OÚ: Otinoves 177, 798 61 Drahany

Tel.: +420 582 395 026, otinoves@iol.cz

www.obecotinoves.cz

Otinoves

Plumlov

 

Zámek Plumlov se nachází ve městě Plumlově, které leží 8 km od Prostějova na úpatí Drahanské vrchoviny. Plumlov je střediskem rekreační oblasti Plumlovská přehrada. Dostupnost je autobusem z Prostějova. Vede sem také pěší stezka či cyklostezka kolem přehrady. V místě je dostatečná možnost ubytování. V dosahu je spousta dalších zajímavých turistických míst.
(zdroj: www.plumlov-zamek.cz)
Plumlov

Plumlov

Město Plumlov leží na rozhraní Drahanské vrchoviny a je střediskem rekreační oblasti okolo Plumlovské přehrady. Má 4 místní části - Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry. Historie je od 13. století spjata s rody pánů z Pernštejna, Kravař a Lichtenštejna. Díky pánům z Pernštejna nastal rozmach hospodářství a v té době byl také postaven místní kostel Nejsvětější Trojice. Rod Lichtenštejnů zde postavil zámek. Město během let trpělo nájezdy nepřátel a požáry. Kromě již zmíněného zámku a kostela zde najdete mnoho památek, jež stojí za zhlédnutí. Ve městě stojí čtyři historické sochy: sv. Jana Nepomuckého, sv. Petra z Alcantery, sv. Antonína a sv. Floriána. Pod zámkem leží Podhradský rybník s mlýnem, jenž naposledy mlel na přelomu 19. a 20. století. Mlýn dnes slouží jako penzion. Na svých cestách se nezapomeňte zastavit pro suvenýr do místního informačního centra.

 

MěÚ: Rudé armády 302, 798 03 Plumlov

Tel.: +420 582 393 217, podatelna@mestoplumlov.cz

www.mestoplumlov.cz

PlumlovPlumlov

Polomí

Obec se rozkládá u severního cípu Drahanské vrchoviny a své jméno dostala dle lesních polomů. Nejstarší zmínka se datuje do roku 1301. Významným rodákem je kněz, biskupský rada a archivář František Jedlička. V 18. století byla postavena zvonice sv. Martina. Další památkou jsou dvě lípy svobody, připomínající výročí vzniku Československa, dále kříž a boží muka. V obci aktivně působí SDH.

 

OÚ: Polomí 20, 798 55 Hvozd

Tel.: +420 582 383 052, obec@polomi.cz

www.polomi.cz

Polomí

Prostějov

Prostějov, nacházející se v samém srdci Hané, je městem historických památek, moderní architektury, kultury, sportu a také rodištěm básníka Jiřího Wolkera. Centrum je tvořeno náměstím T. G. Masaryka lichoběžníkového tvaru s parkovou úpravou. Měšťanské domy s domovními znameními, které ho obklopují, mají renesanční nebo barokní jádra, ale vzhled průčelí pochází převážně z 19. a 20. století. Nad měšťanskými domy se tyčí 66 m vysoká věž nové radnice, která byla postavena ve stylu zvaném historismus. Její plány vypracoval profesor Karel Hugo Kepka a dodnes patří mezi skvosty architektury počátku 20. století. Budova staré radnice, v níž se nyní nachází Muzeum a galerie v Prostějovsko, leží na druhém konci náměstí T. G. Masaryka a sousedí s kostelem Povýšení sv. Kříže. V těsné blízkosti centra města se nachází i další významné dominanty jako čtyřkřídlý renesanční zámek s informačním centrem pro turisty, secesní Národní dům a divadlo od architekta Jana Kotěry či kostely sv. Petra a Pavla, sv. Cyrila a Metoděje, případně sv. Jana Nepomuckého. Mezi nejvýznamnější kulturní události roku ve městě patří Prostějovské léto s pravidelnými akcemi pro děti, koncerty či filmovými projekcemi a zářijové Hanácké slavnosti, nabízející vystoupení folklorních souborů z Hané a lidový jarmark. Kromě toho se zde koná i tradiční přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkerův Prostějov. Kultura je v Prostějově vyvažována také mnoha možnostmi sportovního vyžití. Kromě husté sítě stále přibývajících cyklostezek se zde nachází i sportovní areály všeho druhu jako zimní stadion, městské lázně, aquapark, tenisové kurty, fotbalová hřiště, víceúčelová hřiště a mnoho dalších. Ke sportovnímu vyžití i odpočinku lze využít také lesopark Hloučela, který tvoří souvislý pás přírodní zeleně na okraji města Prostějova. Slouží jako biokoridor pro rostliny a živočichy a zároveň jako odpočinková zóna pro obyvatele města. Další možnost trávení volného času v přírodě poskytují Kolářovy, Smetanovy a Spitznerovy sady, které tvoří pomyslnou oázu klidu v každodenním ruchu města. Nedaleko Spitznerových sadů se nachází poslední ostrov zeleně ve městě, a sice Botanická zahrada Petra Albrechta, kde je možné obdivovat nejrůznější druhy vzácných rostlin.

 

Regionální informační centrum, Pernštýnské nám. 8, 796 01 Prostějov

Tel.: +420 582 329 723, informace@prostejov.eu

www.prostejov.eu

ProstějovProstějovProstějov

Prostějovičky

Prostějovičky se rozkládají na úpatí Drahanské vrchoviny, jihozápadním směrem od Prostějova. První spolehlivá zmínka o obci pochází z roku 1347 a její právní postavení je zaznamenáno v listině Petra z Rožmberka. Nejvýznamnější událostí v životě obce se v roce 1854 stalo zbudování kaple sv. Anny, která byla poté v roce 1870 rozšířena o přístavbu sakristie a kůru. Kolem roku 1985 vybudovali dobrovolní hasiči výletní místo zvané Zahrádky, které je ke kulturním účelům využíváno dodnes. Pro aktivní obyvatele obce bylo v roce 2011 zbudováno víceúčelové sportoviště využitelné pro četné druhy sportů. Dnešní Prostějovičky jsou moderní obcí se standardní občanskou vybaveností a nejen v důsledku této skutečnosti se postupně zvyšuje i počet obyvatel.

 

OÚ: Prostějovičky 67, 798 03 Plumlov

Tel.: +420 588 002 279, info@prostejovicky.cz,

www.prostejovicky.cz

 

ProstějovičkyProstějovičky

Protivanov

Protivanov je v písemných pramenech poprvé uváděn roku 1505 jako majetek pánů z Boskovic. Dominantou obce je farní kostel Narození Panny Marie z roku 1772. Okolní příroda získala díky výskytu vzácného a chráněného hořečku českého a motýla modráska bahenního statut přírodní rezervace. V katastru obce se nachází nejvyšší bod Drahanské vrchoviny Skalky (725 m n. m.).

 

ÚM: Náměstí č. 32, 798 48 Protivanov

Tel.: +420 582 399 135,

starosta@protivanov.com

www.protivanov.com

Protivanov

Radniční věž

Radniční věž byla zpřístupněna veřejnosti v roce 2011. Naleznete zde expozice z historie a současnosti radnice, hodinový stroj a orloj, který je jedním z pouhých čtyř v celé republice. Nejcennějším artiklem radniční věže je však bezesporu úžasný výhled na Prostějov a široké okolí. Každá výšková úroveň věže umožní měnící se výhled na město. Hlavní vnitřní vyhlídka je umístěna do 9. nadzemního podlaží ve výšce 46 m. Poslední zprostředkovaný výhled na město zajišťují čtyři web kamery otočené do čtyř směrů, které jsou umístěny v lucerně věže.

Vyhlídka z radniční věže

Kapacita návštěvníků věže je stanovena maximálně na 13 osob, proto doporučujeme skupinu objednat u pracovnic informační služby na bezplatné telefonní lince 800 900 001, e-mail: informace@prostejov.eu, osobně vedle budovy radnice nám. T. G. Masaryka 12 nebo v Regionálním informačním centru, Pernštýnské nám. 8 - budova zámku, východní křídlo. Prohlídky radniční věže jsou ZDARMA.

Provozní doba radniční věže

pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
úterý a čtvrtek 8:00 – 16:00 hod.
pátek  8:00 – 14:00 hod.
Každou celou hodinu na předchozí objednávku, poslední prohlídka hodinu před koncem pracovní doby.

Provozní doba radniční věže - červenec a srpen

pondělí až čtvrtek 9:00, 10:00 a 13:00, 14:00 hod.
pátek 9:00, 10:00 a 13:00 hod.
sobota, neděle 13:00, 14:00, 15:00 hod.

 (zdroj: www.prostejov.eu)

Radniční věž

Raková u Konice

Raková leží 7 km severovýchodně od města Konice a klade velmi vysoký důraz na dodržování tradic a zvyků, mezi něž se řadí stavění a kácení májky s bohatým hudebním doprovodem. Prvně se připomíná roku 1276. Dominantou Rakové je kaple sv. Anny, rybník na návsi, dva kříže a kromě obecního úřadu zde najdete také mateřskou školu a hasičskou zbrojnici, v níž má základnu sbor dobrovolných hasičů.

OÚ: Raková u Konice 34, 798 75 Laškov

Tel.: +420 582 383 454, ou@rakova.cz

www.rakova.cz

Raková u Konice

Rakůvka

Rakůvka je poprvé připomínána roku 1353, kdy byla darována Adamu Bočkovi z Rakové. Rod ji vlastnil až do 15. století. Významným spolkem Rakůvky je sbor dobrovolných hasičů, jenž obec reprezentuje na soutěžích. Významnou památkou je kaple Nanebevzetí Panny Marie s křížem před ní stojícím, kříž u silnice na Ochoz a sad na návsi. Obec využívá svůj vlastní znak a prapor.

 

OÚ: Rakůvka 29, 798 75 Laškov

Tel.: +420 582 383 637, rakuvka@seznam.cz,

www.rakuvka.cz

Rakůvka

Regionální informační centrum Prostějov

Adresa: Pernštýnské nám. 176/8, 796 01  Prostějov

E-mail: informace@prostejov.eu

Telefon:+420 582 329 723

https://www.prostejov.eu/cs/volny-cas/regionalni-informacni-centrum/

 

 


Regionální muzeum Dobromilice

Regionální muzeum v Dobromilicích se nachází v nově zrekonstruované budově původního sídla hraběnky Michaely Karolíny Rudolfiny Desfours - Walderode. Stáří budovy se odhaduje na 220 let. 

Hraběnka Michaela koupila půllán čís. 126 v roce 1897 a obývala ho se svým manželem (Arturem Desfours - Walderode držitelem statků na Dřínově) a dětmi. Hraběnka Michaela byla rozená Bukůvková z Bukůvky a byla dcerou Michala z Bukůvky, který byl držitelem velkostatku a zámku Dobromilice až do r. 1870, kdy zámek prodal. 

Rekonstrukce této historické budovy proběhla v roce 2015 s dotací ROP.  Regionální muzeum, které se nachází v přízemí budovy bylo slavnostně otevřeno 11. února 2016. V současnosti se budova využívá také k výstavám, přednáškám, besedám a kulturním akcím. 

(zdroj: www.dobromilice.cz)

 

 

Regionální muzeum Dobromilice

Seloutky

První zmínka o obci pochází z roku 1325. Zdejší barokní kaplička Nanebevzetí Panny Marie pochází z roku 1802. Zvláštností kaple je stříbrný pozlacený renesanční kalich. Je z roku 1538, neznámého původu. Je na něm vyryta ženská hlava a hlavy Ferdinanda I. a sultána Solimana. V současné době je vystaven v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Za kaplí stojí pískovcový kříž z r. 1867 na památku na choleru zemřelých manželů Svobodových. Vedle něj stojí soška Panny Marie Lurdské z r. 1895. Nad obcí na mírném svahu pod Všetičkovou skálou stojí kaplička svatého Šebestiána, patrona válečných invalidů a ochránce proti moru. Dle pověsti byla postavena ve 30. letech 19. století jako poděkování za ochranu obyvatel Seloutek před morovou nákazou, neboť v té době zemřelo v Určicích několik desítek osob, zatímco v Seloutkách téměř žádná.

 

OÚ: Seloutky 58, 798 04 Určice

Tel.: +420 582 357 772, seloutky@volny.cz,

www.seloutky.cz

SeloutkySeloutky

Skřípov

Obec Skřípov vznikla jako malá osada v období husitských válek a původ jména je neznámý. Původně byla osada německá. Dominantou Skřípova je kostel zasvěcený Nanebevstoupení Páně roku 1792, soubor čtyř kaplí s největší z nich, kapličkou Panny Marie a dva kamenné kříže. Od roku 1990 je samostatnou obcí. Na okraji obce se nachází přírodní památka Skřípovský mokřad.

 

OÚ: Skřípov 169, 798 52 Konice

Tel.: +420 582 396 283, skripov@volny.cz

www.ou-skripov.cz

Skřípov

Srbce

První zmínka o obci se datuje do roku 1141. Vlastníci Srbec se v průběhu let často střídali a majiteli byla především drobná šlechta. Památkou je dřevěná zvonice na návsi a Kamenný kříž. Vystavěná Boží muka a zrekonstruovaná socha Panny Marie na hranici s Dřínovem. Ze Srbec pochází kněz Antonín Přecechtěl (č. p. 12) zakladatel košíkařství a železnice v Morkovicích a akademik Antonín Přecechtěl (č. p. 6), zakladatel otolaryngologie.

 

OÚ: Srbce 2, 798 27 Němčice nad Hanou

Tel.: +420 582 388 059, obec@srbce.cz

www.srbce.cz

Srbce

Stínava

Stínava je malá podhorská vesnice usazená na úpatí Drahanské vrchoviny. Kostel Povýšení svatého Kříže ze 12. století je jednou z nejstarších staveb na Prostějovsku. V kapli na území obce je studánka s pramenem, ve které voda v zimě nezamrzá a v létě nevysychá. Traduje se, že voda v kapličce má léčivou moc a na své pouti za pohany zde odpočívali a křtili Cyril s Metodějem. Obec Stínava v roce 2016 navíc obnovila zapomenutou stezku nad náhonem vrchního mlýna, která vede podél říčky Okluky, pod silničním mostem až k tůním. Tady si můžete odpočinout, pozorovat kačenky a nabrat nové síly na další putování okolím Stínavy.

 

OÚ: Stínava 20, 798 03 Plumlov

obec@stinava.cz,

www.stinava.cz

StínavaStínava

Stražisko

Obec leží asi 17 km severozápadně od města Prostějov a protéká jí říčka Romže. Dělí se na 3 části: Malny, Růžov a Stražisko. První písemná zmínka pochází z roku 1326, kdy zde byl hrad Grünberg. Stražisko je velmi oblíbenou lokalitou pro rekreaci s možností cyklistiky a turistiky. Kulturními památkami jsou kostel archandělů strážných, křížová cesta, kaple sv. Gottharda či vila akademika Otto Wichterleho.

 

OÚ: Stražisko 1, 798 44

Tel.: +420 582 376 520, strazisko@volny.cz

www.obecstrazisko.cz

Stražisko

Suchdol

Obec leží asi 6 km od města Konice a jejími místními částmi jsou Jednov a Labutice. První písemná zmínka se datuje do roku 1379. V obci najdete poutní kostel Navštívení Panny Marie se studánkou a Mariánskou zahradou, větrný mlýn, kapli sv. Jana Nepomuckého, kapli sv. Anny a kapli sv. Štěpána. K občanské vybavenosti patří kromě obecního úřadu mateřská škola, ordinace lékaře, dva obchody, hospoda a pošta.

 

OÚ: Jednov 38, 798 45 Suchdol

Tel.: +420 582 391 431, obecsuchdol@volny.cz,

www.obec-suchdol.cz

Suchdol

Štátula

Jižním směrem od obce Vitčice a u západního okraje Vitčického lesa stojí dřevěná rozhledna Štátula. Rozhledna byla otevřena v roce 2001 a je volně přístupná veřejnosti. Štátula dosahuje vášky 8 metrů a je z ní krásný výhled na oblast Drahanské vrchoviny, na Chřiby a Vyškovsko. K rozhledně dojdeme po lesní cestě Vitčickýcm lesem jižním směrem z obce Vitčice a nebo východním směrem z obce Srbce po polni cestě. Nedaleko rozhledny vede značená trasa lokální cyklostezky.

www.vranovicekelcice.cz

(zdroj: www.turistika.cz)

Turistické informační centrum Konice

Adresa: Kostelní 46, 798 52  Konice

E-mail:kultura@konice.cz

Telefon:+420 739 333 721

www.mekskonice.cz


Turistické informační centrum Němčice nad Hanou

Adresa: Palackého nám. 25, 798 27  Němčice nad Hanou

E-mail: knihovna.nemcice@seznam.cz

Telefon:+420 582 386 440

www.nemcicenh.cz

 


Turistické informační centrum Plumlov

Adresa: Zámek 99, 798 03  Plumlov

E-mail: zamek.plumlov@seznam.cz

Telefon:+420 588 882 662

http://www.icka.cz/ic/turisticke-informacni-centrum-plumlov


Tvorovice

Historie obce sahá až do 10. století, avšak první písemný záznam najdeme až roku 1367 v zemských deskách, kdy je vlastníkem obce Martin z Tvorovic. Významnou památkou je kaple sv. Bartoloměje z roku 1883, jež dnes stojí ve středu obce. Osobnostmi Tvorovic jsou fyzik, matematik a pedagog Bartoloměj Navrátil a jeden ze zakladatelů Sokola v Kojetíně František Olšaník.

 

OÚ: Tvorovice 51, 798 23 Klenovice na Hané

Tel.: +420 582 384 772, tvorovice@tvorovice.cz,

www.tvorovice.cz

Tvorovice

Velký Kosíř

Rozhledna stojí na vrcholu Velkého Kosíře (442 m n. m) a vedou na ni stezky ze všech okolních vesnic.

Pro veřejnost byla otevřena 22. 6. 2013. Jedná se o dřevěnou stavbu ve tvaru komolého kužele s betonovým soklem, ve kterém je umístěno zázemí pro provoz - WC, pokladna, občerstvení a prodejna suvenýrů.

Dřevěné schodiště je kryto plechovými stěnami a střechou. Vyhlídková plošina leží ve výšce 25 metrů.

Vedle rozhledny je dřevěný přístřešek s ohništěm, kde si můžete za každého počasí odpočinout a opéct špekáčky.

 

(zdroj: www.rozhledna-kosir.cz)

Velký Kosíř

Větrný mlýn

V obci Přemyslovice, v části Za Humny (okres Prostějov), je dochovaný větrný mlýn z r.1884. Tento mlýn je však na tomto místě již druhou stavbou. Tou první býval dřevěný mlýn beraního typu, který do Přemyslovic dovezli roku 1841 z Plumlova. Ten byl v roce 1883 přesunut o 60 m z pozemku obce na pozemek mlynáře. Tento přesun provedlo 55 mužů na válcových kládách. Za odměnu dostali putnu slivovice a sedm kop tvarůžků. Do rána však mlýn shořel. Mlynáře to nezlomilo a příští rok postavil nový větrný mlýn, kamenný, holandského typu. V této podobě zůstal dodnes zachován. Sloužil k mletí do roku 1945. Od roku 1952 byl využit jako obydlí a stal se součástí zdejšího JZD. Postupně chátral. V roce 1956 byla opravena střecha za přispění památkářů (použito 2800 šindelů). Roku 1965 byl mlýn prohlášen státní technickou památkou.

(zdroj: www.turistika.cz)

Větrný mlýn

Vícov

Vícov leží na úpatí Drahanské vrchoviny a své jméno dostal pravděpodobně dle slova „viec“, což je kmen slova více. Avšak podle historického dokladu Vícov dostal jméno po zakladateli vesnice, jenž se jmenoval Viec. První osídlení spadá do období 12. století, kdy zde stála dřevěná tvrz. Nejdéle panujícím rodem zde byl rod Lichtenštejnů. Dominantou Vícova je bezpochyby kostel sv. Floriána z roku 1749, u kterého najdete kamenný kříž. Dalšími památkami jsou boží muka u silnice na Plumlov, pomník před lípou svobody a zřícenina Ježova hradu, jenž byl postaven na místě původní dřevěné tvrze a je obestřen pověstí o černé paní, jež chodí po hradní stezce a zametá. Místní příroda s lesy je hojně navštěvována nejen houbaři, ale i turisty, rovněž si návštěvníci mohou v moderním sportovním areálu TJ SOKOL Vícov v blízkosti lesa zahrát i minigolf.

 

OÚ: Vícov 46, 798 03 Plumlov

Tel.: +420 582 376 859, obecvicov@seznam.cz,

www.vicov.cz

VícovVícov

Zámek Prostějov

Prostějovský zámek patří mezi nejvýznamnější historické stavby města a je spojen s moravským šlechtickým rodem Pernštejnů.

První zmínky se objevují ve dvacátých letech 16. století. Předchůdcem zámku byla tvrz.  Původně bohatě zdobený kamenný portál je dnes na tzv. Onšově domě na nám. T. G. Masaryka č. 24. Pod vrstvami omítek byla nalezena hodnotná výzdoba interiérů. Nesmazatelnou stopu zde zanechal Vratislav z Pernštejna, který nechal zhotovit pískovcový portál a arkádové nádvoří, které však padlo za oběť třicetileté válce. 

Dalším vlastníkem zámku se stal rod Lichtenštejnů. Roku 1643, za švédské okupace, byl zámek vypálen. Po pouze nejnutnějších opravách byl využíván jako sýpka, skladiště, ubikace pro vojáky, či vězení. V roce 1893 koupil zámek úvěrní spolek Záložna a zastavárna, který budovu opravil a zrekonstruoval. Fasádu nechal ozdobit moderním sgrafitem od Jano Köhlera.  Hlavními motivy se stal hanácký lid a legendární historické náměty, doplněné heraldickými prvky a slunečními hodinami. 

V současné době je vlastníkem zámku město Prostějov, které se snaží o obnovu provozu v tomto historickém objektu. Můžete zde najít Regionální informační centrum či Domovní správu Prostějov.

Adresa: Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov 796 01

Tel.: +420 582 329 723

(zdroj: www.prostejov.eu)

Zámek Prostějov