Dům služeb, pošta

Fotbalové hřiště

Hřbitov

Jízdárna

Kostel sv. Zdislavy

Mateřská škola

Obecní úřad

Přírodní koupaliště, sportovní areál

Základní škola