Autobusová zastávka

Fotbalové hřiště

Hasičská zbrojnice

Kaple sv. Jana Křtitele, hřbitov

Lékař, služby

Lyžařský areál

Obecní úřad

Obchod

Obchody, pošta

Památková zóna lidové architektury

Pohostinství

Restaurace, penzion

Základní a mateřská škola

Železniční stanice