Dětské hřiště

Hotel Na Pláži

Hradčanské stěny

Informační centrum

Jízdárna Houska

Kaplička

Lesní správa Břehyně

Pomník neznámého vojína

Víceúčelové hřiště

ZOO Koutek