Dětské hřiště

Fotbalové hřiště

Hřbitov

Obecní úřad a restaurace

Vodojem