Albrechtice nad Orlicí

Albrechtice nad Orlicí

Bačetín

Obec Bačetín a k ní přičleněná osada Sudín se nachází v podhůří Orlických hor. Název Bačetín vznikl údajně od příjmení jakéhosi „Bačaty“, který měl v prostoru dnešní křižovatky u školky rozsáhlý dvorec a v blízkém Sudíně velký ovčín. Významnou stavbou obce je mateřská škola v Bačetíně a malebná kaplička sv. Anny v Sudíně.  Bačetín s osadou Sudín spojuje naučná stezka Celestina Matějů.


OÚ: Bačetín 100, 518 01 Dobruška
Tel.: +420 602 168 415, ou@bacetin.cz,
www.bacetin.cz

Bačetín

Bílý Újezd

Orlické hory střeží malebnou obec Bílý Újezd se vsí Hroška, Masty a Roudné. Nejstarší osídlení na území obce se díky archeologickým nálezům datuje již od mladší doby kamenné. Ve 13. století začal význam Bílého Újezda růst, jelikož se nacházel na obchodní stezce do Kladska, dodnes důležité spojnici východních Čech s Polskem. Bílý Újezd na sebe už z dáli upozorňoval svou vysokou zvonicí, do jejíž střechy je dodnes zaseknutá sekyrka opředená řadou pověstí. První zmínky o Hrošce pocházejí ze 14. století, její historie je spjata s nedalekou usedlostí Ostrov, dříve obklopenou řadou rybníků. V údolí Zlatého potoka (nyní Dědiny) severně od Bílého Újezda se nachází vesnička Masty, která je díky postavě Mančinky zmíněna v knize Babička od Boženy Němcové. V okolí Zlatého potoka se kdysi také těžila železná ruda, což byla pravděpodobně příčina založení osady Roudné. Pro sportovní a rekreační účely bylo vybudováno v centru Bílého Újezda víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které je dnes doplněno ještě o dětské hřiště. Celý areál je hojně využívaný širokou veřejností, hlavně z řad dětí a mládeže. Populární jsou též pravidelné letní diskotéky pod širým nebem v areálu koupaliště Hroška. Jako balzám na duši pak působí hučící padající voda Zlatého potoka na splavu v Mastech.

OÚ: Bílý Újezd 42, 518 01 Dobruška
Tel.: +420 494 666 111, oubu@wo.cz,
www.bilyujezd.cz

Bílý ÚjezdBílý ÚjezdBílý Újezd

Bolehošť

Bolehošť

Častolovice

Častolovice byly založeny patrně ve 13. století některým z pánů z Drslavic užívajícím jméno Častolov (Čeněk, Časta). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342. Barokní kostel sv. Víta byl dokončen v roce 1775 a stojí na místě bývalého dřevěného kostela sv. Kateřiny. Nepřehlédnutelnou dominantou městyse je renesanční zámek s anglickým parkem, minizoo a oborou. Na hřbitově je možné spatřit kapli sv. Máří Magdalény ze 16. století. V budově radnice můžete zavítat do galerie významného malíře Antonína Hudečka a navštívit Muzeum Častolovicka. V roce 2017 byla dokončena Historická naučná stezka. Je dlouhá 3,6 km, obsahuje 10 zastavení, která seznámí návštěvníky s přebohatou historií Častolovic. Výchozím bodem je volnočasový areál AFK Častolovice, končí na dětském hřišti u mateřské školy. V jižní části Častolovic se nachází významná technická památka - náhon Alba. Je dlouhý 17,65 km. Začíná v Častolovicích a končí v Třebechovicích pod Orebem, kde se vlévá do řeky Dědiny. Jeho stáří nelze přesně určit, ale počátky výstavby můžeme spatřovat ve 14. století. Podél toku náhonu Alba vede turisticky zajímavá cyklostezka, která je součástí nadregionální dálkové trasy č. 14 vedoucí z Libereckého kraje přes Jičín, Hradec Králové, Častolovice, Kostelec nad Orlicí a Potštejn na Moravu, s napojením do Pardubického kraje.

ÚM: Masarykova 10,
517 50 Častolovice
Tel.: +420 494 323 911,
e-podatelna@ou-castolovice.cz,
www.ou-castolovice.cz

Častolovice Častolovice

Častolovice

 

Renesanční zámek je obydlen a otevřen návštěvníkům i různým společenským akcí. K zámku přiléhá anglický park se zvěřincem.

 

Interiéry zámku Častolovice s freskami, kazetovými stropy a sbírkami obrazů a zbraní dokumentují životní styl a bytovou kulturu rodu Sternbergů v průběhu čtyř staletí. Na návštěvníky čeká také rozsáhlý park s jezírkem, minizoo, obora s bílými daňky a zámecká cukrárna.

Stálá expozice zámku je umístěna do dvaceti místností, které jsou zařízeny historickým nábytkem od dob renesance až po biedermeier. Dekorační látky, množství osobních předmětů, fotografií a květin dávají návštěvníkům pocit, jakoby právě odešli jeho obyvatelé.

Sbírka obrazů je známa především originály Karla Škréty, Lucase van Valckenborga a J. H. Schönfelda. Bývalá jídelna, zvaná Tobiáška, je zdobena obrazovou galerií českých panovníků v životní velikosti. Strop je složen z dřevěných kazet s biblickými obrazy z Tobiášova života.

Arkádová chodba s množstvím květin, které svou přítomností a vůní nádherně doplňují atmosféru celého zámku, návštěvníky uvede do nejznámějšího Rytířského sálu. Jeho rozloha 300 m2 s původním renesančním kazetovým stropem, je chloubou častolovického zámku.

Tobiášův sál byl v minulosti používán jako slavnostní jídelna. I dnes slouží pro ty nejdůležitější návštěvy. Naposledy se tu setkali prezidenti Vyšehradské čtyřky. Sál je známý nejenom svým malovaným kazetovým stropem, který zobrazuje biblický příběh Tobiáše, ale též svou sbírkou portrétů českých panovníků.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Častolovice

Čermná nad Orlicí

Čermná nad Orlicí vznikla v roce 1960 sloučením dříve samostatných obcí – Malá Čermná a Velká Čermná. Od roku 1958 k Malé Čermné patří Korunka a v roce 1975 se připojila dříve taktéž samostatná obec Číčová. Čermnou nad Orlicí tak v současnosti tvoří čtyři místní části. Obcí protéká Tichá Orlice, která utváří nejen charakteristický ráz krajiny a přírody, ale nabízí i širokou možnost rybolovu, koupání a stále více se rozvíjející vodní turistiky. Turistika je zde podporována nově vzniklými cyklotrasami propojujících obec s okolím. V zimě okolí láká běžkaře. Celou obec obklopují borové lesy, které jsou vyhlášeným rájem houbařů. Dominantu obce představuje památný dub nacházející se v Malé Čermné.

OÚ: Velká Čermná 6, 517 25 Čermná nad Orlicí
Tel.: +420 494 388 130, obec@cermna-n-orl.cz, www.cermna-n-orl.cz

Čermná nad OrlicíČermná nad Orlicí

Černíkovice

Obec Černíkovice s místní částí Domašín naleznete v blízkosti okresního města Rychnova nad Kněžnou. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1354. K hlavním dominantám Černíkovic se řadí kamenný kostel Povýšení sv. Kříže a zámek v empírovém slohu se zámeckým parkem. Malebnost obce dotvářejí roubené chalupy lidové architektury. Občané i návštěvníci mohou okolí obce využít ke sportovním aktivitám.

OÚ: Černíkovice 55, 517 04 Černíkovice
Tel.: +420 494 384 124,
obec.cernikovice@tiscali.cz, www.cernikovice.cz

Černíkovice

České Meziříčí

Obec se nachází ve zvlněné rovině na řece Dědině. Vznikla v bažinaté a lesnaté krajině koncem 13. století u brodu přes Zlatý potok na odbočce důležité kladsko-polské zemské stezky. Dominantou obce je barokní kostel sv. Kateřiny, vedle kterého stojí cenná socha Panny Marie (Immaculata). V roce 1871 zde byl založen velký cukrovar, který funguje dodnes. O sportovní a kulturní vyžití v obci se stará bezpočet organizací.

OÚ: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí
Tel.: +420 494 661 121, info@ceskemezirici.cz, www.ceskemezirici.cz

České Meziříčí

Dobré

Obec Dobré se nachází východně od města Dobruška. Její části jsou Hlinné, Chmeliště, Kamenice, Rovné a Šediviny. V malebném Dobrém žije 868 obyvatel. Vznik a vývoj obce patří do období kolonizace lesů v druhé polovině 12. a 13. století. Kdo byl zakladatelem obce, není známo. Spolehlivé zprávy jsou z roku 1367 a 1392, „kdy byl Vítem, opatem svatopolským, dosazen ke kostelu v Dobrém řádový mnich Vavřinec, a to po zemřelém faráři Janovi“ (prof. J. Doberský). Významnou dominantou je kostel sv. Petra a Pavla, který se tyčí u nedalekého hřbitova. Kostel byl zbudovaný v letech 1738–40 na místě původního dřevěného kostela z počátku 14. stol. Ubytovat se návštěvníci obce mohou v Prázově boudě, která má také svůj historický význam. V 70. letech 19. století byla na jejím místě postavena chalupa, která později sloužila jako šenk. Časem pak začala být Prázova hospoda skutečně vyhlášenou. Současní majitelé, provozovatelé a obyvatelé Prázovy boudy v jedné osobě se snaží ze všech sil, aby obnovili nejen celý penzion, ale především dobré jméno věhlasné horské Prázovy boudy. Významné krajinné prvky vybízí k turistice každého příznivce. Navštívit mohou Šintákův les s charakteristickou květenou, rašelinné louky U Prázovky, bažiny, výslunnou stráň a skalní výchozy Živina. V obci Dobré si na své přijde každý nadšenec historie i přírodních krás.


OÚ: Dobré 150, 517 93 Dobré
Tel.: +420 494 664 101,
obec.dobre@tiscali.cz,
www.obecdobre.cz

Dobré Dobré Dobré

Dobřany

Obec Dobřany se rozkládá kolem údolí tvořeného Dobřanským potokem na jihozápadním svahu horského hřbetu Chřiby. První písemná zmínka je z roku 1361. K nejvýznamnějším stavbám v obci patří barokní kostel sv. Mikuláše, roubená fara a v západní části vsi zbytky kdysi rozsáhlého hradu. Dobřany jsou známé hlavně autokrosovými
a motokrosovými závody.OÚ: Dobřany 90, 518 01 Dobruška
Tel.: +420 494 665 523,
obecdobrany@volny.cz,
www.obecdobrany.cz

Dobřany

Doudleby nad Orlicí

 

 

Do městečka v podhůří Orlických hor, které se rozkládá na březích Divoké Orlice, láká výletníky překrásný renesanční zámek. Můžete si prohlédnout expozice Přírodovědného muzea, navštívit netradiční zvěřinec anebo si užít farmářské a řemeslné trhy, které se tu pravidelně pořádají.

 

Doudleby a jejich starodávný zámek

Městečko na březích Divoké Orlice, které svůj název odvozuje od dávného slovanského kmene Doudlebů, koupil v roce 1562 společně s litickým panstvím Mikuláš z Bubna a nechal tu vybudovat nevelký renesanční zámek. Unikátní je především sgrafitová výzdoba, pokrývající všechna vnější i vnitřní průčelí, a také fakt, že kromě let 1948–1993 zámek patří rodu Bubnů nepřetržitě. Doudleby znáte i z filmu, režisér Juraj Jakubisko zámek využil jako jednu z kulis k historickému filmu Bathory.
 

Na zámek za zvířátky a na trhy

Na zámku si kromě interiérů prohlédnete komorní zámecký park a Přírodovědné muzeum, které sídlí v bývalé zámecké sýpce. Kromě sbírek s řadou brouků, motýlů a zkamenělin zve k návštěvě i podkrovní galerie a blízký Babiččin dvoreček. V netradičním zvěřinci zejména děti poznají zvířata, která dřív žila na venkovských statcích. Do Doudleb se můžete vypravit v době, kdy se konají farmářské a řemeslné trhy, často spojené s muzikou, vernisážemi výstav a dalšími akcemi.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Doudleby nad Orlicí

Hrad Litice nad Orlicí

Hrad Litice nad Orlicí

Hrad Potštejn

Hrad Potštejn

Hrad Potštejn

 

Městečku Potštejn, které proslulo pověstí o pohádkovém pokladu, vévodí zřícenina kdysi majestátního hradu. Hrad byl v historii dobyt jen jednou – samotným Karlem IV. (ačkoli Karel tenkrát ještě nebyl král).

 

Poklad tu údajně schoval odbojný rytíř Mikuláš, který se ve 14. století živil loupením po okolí. Poklad pak hledal ve zpustlém hradu hrabě Chamaré a hledal tak usilovně, až hrad poddoloval.

Osudy hraběte Chamaré inspirovaly dokonce spisovatele Aloise Jiráska k sepsání románu Poklad. Příběh hledání pokladu byl i zfilmován. Hrabě totiž hledal neuvěřitelných pětatřicet let. Jedna z pověstí říká, že opravdu našli podivné dveře k pokladu. Objevil se však na nich nápis: Ještě není čas! Pak se ozval děsivý řev, kopáči vzali nohy na ramena a hrabě nechal dveře zazdít. Ale kdo ví, možná v některé z tajných chodeb odpočívá poklad dodnes.

 

 

Zřícenina středověkého hradu získala nedávno novou střechu, turisty zde přivítá naučná stezka i zajímavé akce. V areálu hradu se nachází kaple sv. Jana Nepomuckého (1766), poslední zastavení křížové cesty "Boží hrob" (1754) a pamětní deska Jiráskova "Pokladu". Ve vstupní čtvrté bráně je expozice dokumentující historii hradu.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Hrad Potštejn

Hřibiny-Ledská

Obec Hřibiny-Ledská vznikla v roce 1991 a tvoří ji čtyři místní části Hřibiny, Paseky, Velká Ledská a Malá Ledská. Každá část má svoji historii a o každé z nich pochází první zmínka z jiné doby. Pamětihodnosti v obci: v Hřibinách kaplička z roku 1735 a kříž u čp. 19 z roku 1848, u kterého stojí 2 památné lípy; ve Velké Ledské kamenný kříž ke cti ledecké z roku 1833 a hasičská zbrojnice z roku 1884; Podlíský mlýn na řece Bělé.


OÚ: Hřibiny 11, 517 41 Hřibiny-Ledská
Tel.: + 420 494 323 822, ou.hribiny@tiscali.cz,
www.hribiny-ledska.cz

Hřibiny-Ledská

CHKO Orlické hory

Javornice

Obec Javornice leží pod Orlickými horami podél Javornického potoka v délce šesti kilometrů. Mezi místní části patří Jaroslav, Javornice a Přím. Na katastrální rozloze 1841 ha bylo k 1. 1. 2017 trvale hlášeno 1022 obyvatel. Nejvyšším bodem Javornice je Jahodová hora s 505 m n. m. Nejstarším dokladem o existenci Javornice je starý popis Pražské diecese sepsaný pod dohledem arcibiskupa Arnošta z Pardubic mezi lety 1344–1355. Dominantu obce tvoří pozdně barokní kostel zasvěcený sv. Jiří z let 1785–1787. Trvale je zde otevřen Památník Marie a Vojtěcha Sedláčkových, jehož součástí je pamětní síň etnografa a dlouholetého kronikáře obce Javornice Josefa Korejze Blatinského.

OÚ: Javornice 3, 517 11 Javornice
Tel.: +420 494 545 135, obec@obecjavornice.cz, www.javornice.cz

JavorniceJavornice

Kolowratský zámek, muzeum a galerie

Kolowratský zámek, muzeum a galerie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

V Neratově v Orlických horách najdete unikátní kostel se skleněnou střechou. Víska Neratov byla založena koncem 15. století jako osada sklářů. Zanedlouho poté zde vyrostl jednoduchý dřevěný kostelík.
Neratov je od 60. let 17. století známým poutním místem, kdy zde rokytnický farář nechal podle svého snu vyřezat milostnou sošku Panny Marie.

V roce 1723 se na místě dřevěného kostelíka začal stavět nový barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie, který byl zřejmě vybudován podle plánů G. B. Alliprandiho. Kostel 10. května 1945 na konci 2. světové války vyhořel, když byl zasažen protitankovou střelou vypálenou vojákem Rudé armády. Požárem byla zničena střecha, dřevěné schodiště, hodinový stroj a zvon. Koncem roku 1957 spadly promáčené klenby a kostel byl navržen na demolici. K demolici díky nedostatku finančních prostředků nedošlo a kostel byl v roce 1989 zapsán na seznam kulturních památek.

Od roku 1990 se v kostele pořádaly bohoslužby nejdříve pod "otevřeným nebem", v současnosti je již kostel zastřešen částečně prosklenou střechou.
(zdroj: www.kudyznudy.cz)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 29, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel.: +420 494 337 261
E-mail: rrtic@kostelecno.cz
Web: www.rtic.cz

Letovisko Studánka

Letovisko Studánka

Letovisko Studánka

V letovisku Studánka se snoubí příroda, zdraví, komfort, relaxace, možnost aktivního odpočinku a gastronomické zážitky. Hotel je situován za branami města Rychnov nad Kněžnou, města s bohatou historií i současným společenským životem. V klidném, romantickém prostředí, s výhledem do zeleně.

Pohádkové místo sloužilo již od 17. století k lázeňským a rekreačním účelům a uspokojí i požadavky dnešní moderní společnosti. Svou architekturou zapadá nově vystavěný hotel do krásného přírodního prostředí a nabízí již v minulosti ceněné trumfy - léčivou vodu, okolní přírodu, příznivé klimatické podnebí, ale i moderní možnosti relaxace s využitím nejmodernějších wellness technologií. Můžete relaxovat v bazénu a vířivce, absolvovat zkrášlovací procedury a masáže nebo vyrazit pěšky do přírody, na koně, brusle či výlet za krásami a památkami tohoto kraje.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Letovisko Studánka

Liberk

Šest kilometrů severovýchodně od města Rychnov nad Kněžnou leží malebná obec Liberk. Obec je složena z šesti částí, a to Bělá, Hláska, Liberk, Prorubky, Rampuše
a Uhřínov. První písemná zmínka o Liberku pochází z roku 1310, a je tak nejstarší částí, kterou zdobí kostel sv. Petra a Pavla. Dochovaný dřevěný kostel se zvonicí a farou je cennou památkou lidové architektury. Unikátní komplex je právem na seznamu národních kulturních památek. První zmínka o Hlásce je z roku 1356. Původní dřevěnou kapli v Hlásce nahradila kaple zděná. Po úpravách byla vysvěcena na kapli Nanebevzetí Panny Marie. Obec Bělá byla založena ve 14. století majiteli hradu Rychmberk u Liberka. Přestavbou pohřební kaple v Bělé byl vybudován kostel sv. Jana Nepomuckého. V sousedství kostela stojí dřevěná zvonice a kamenný kříž. Obec Prorubky je poprvé zmiňována roku 1495. Dominantou Prorubek je z dálky viditelná kaplička. Dva její původní zvony byly ve světových válkách zabaveny. První zmínky o obci Rampuše se datují od roku 1544. Nejznámější a nejslavnější místní rodačkou byla služtička Kristýna zvaná Rampepurda z románu Karla Poláčka „Bylo nás pět“. Podle obce byl pojmenován také duch a patron Orlických hor – Rampušák. Nejstarší dějiny Uhřínova a okolních osad souvisejí se vznikem hradu Skuhrova. Dominantou obce je kamenný kostel sv. Vavřince.

OÚ: Liberk 70, 517 12 Liberk
Tel.: +420 494 545 129,
starosta@obec-liberk.cz,
www.obec-liberk.cz

LiberkLiberk

Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí se nachází nedaleko soutoku řek Divoká a Tichá Orlice, zčásti v přírodním parku Orlice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1396. V obci se nachází mateřská škola, základní škola, knihovna, hasiči. Působí zde také velké množství
spolků a sdružení. Tradiční kulturní akce zpestřují místní život obyvatelům a návštěvníkům.

OÚ: Lípa nad Orlicí 23, 517 21 Týniště nad Orlicí
Tel: +420 494 371 416, lipa@nadorlici.cz,
www.lipanadorlici.cz

Lípa nad Orlicí

Litice nad Orlicí

 

V půvabné krajině východních Čech, v místech, kde si proklestila dravá voda Divoké Orlice uprostřed rozlehlých lesů cestu v hlubokém zákrutu, se na vrcholku nevysokého pahorku vypíná hrad Litice.

 

Hrad Litice je nejzachovalejší ukázkou hradní architektury na Orlickoústecku. Nachází se na skalnatém ostrohu nad meandrem Divoké Orlice.

Hradní kopec, na kterém Litice stojí, je přírodní památkou. Návštěvník může při samostatné prohlídce (případně s průvodcem) vystoupat na hradní věž s výhledem na Kralický Sněžník a na žulové lomy na Litickém Chlumu. V hradním paláci je výstava archeologických nálezů a dobových fotografií a pohlednic. Výlet na hrad je vhodný pro pěší turisty i cyklisty, kteří mohou pro cestu do Litic využít šest kilometrů dlouhou stezku, která vede Přírodním parkem Orlice z Potštejna.

 

Pro návštěvníky bývá připravena lukostřílna; člověk si může zkusit střílet z kuše a vrhat gotickou sekerou. Nechybí šermířská a divadelní představení, ukázky dobových řemesel a stánky s občerstvením.

V dnešní době je celý hrad Litice dílem přestavby Jiřího z Poděbrad z roku 1468, jak hlásá nápis na vstupní bráně. Celý hrad byl postaven podle jednotného plánu v nepříliš velkém časovém rozmezí a letopočet 1468 na vstupní bráně označuje patrně již úplné dokončení stavby.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Litice nad Orlicí

Lukavice

Obec Lukavice se rozkládá v povodí řeky Kněžny a Lukavického potoka. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1364. V II. polovině 18. a v 19. století zde probíhala hornická činnost – těžba železných rud na různých místech obce, jejíž pozůstatky jsou dochovány do dnešních časů. V této době obec zaznamenala nárůst osídlení trvale žijících obyvatel a rozmach zemědělské výroby. V roce 1783 byl postaven kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je nejvýznamnější kulturní památkou. Ze stejné doby pochází i stavba márnice a fary. Další významnou historickou stavbou je škola z roku 1888. Současný ráz obce tvoří především zemědělská výroba. O kulturní, společenský a sportovní život obce se stará několik organizací. Mezi významné kulturní akce pravidelně se opakující patří Setkání rodáků a přátel Lukavice, jež má téměř 30letou tradici, oslavy výročí založení SDH, oslavy výročí založení MS a TJ Lukavice, každoroční pořádání školních besídek, divadel, plesů, tanečních zábav a divadelních představení v kulturním domě. K využití volného času slouží fotbalové, tenisové, volejbalové hřiště s odděleným dětským hřištěm, přírodní krásy povodí Kněžny, které vybízejí k turistice a pěším procházkám. Významnou krajinnou oblastí obce je Opukový lom Lukavice s teplomilnými bylinnými a keřovými porosty, svahovou loukou s výskytem chráněných druhů rostlin.


OÚ: Lukavice 190, 516 03 Lukavice
Tel.: +420 494 542 137, obec.lukavice@tiscali.cz, www.lukavice.cz

LukaviceLukavice

Masarykova chata

Svojí polohou, dostupností i nadmořskou výškou je Šerlich ideálním výchozím místem k nejzajímavějším místům Orlických hor - na Velkou Deštnou, do národní přírodní rezervace Bukačka, k Šerlišskému mlýnu, dále na Sedloňovský černý kříž, nebo na Vrchmezí.

Původně zde bývala horská osada Šerlich, vzniklá kolonizací patrně koncem 17. století. Roku 1844 tu stálo 10 roubených chalup patřících pod obec Sedloňov. V čp. 318 se v zimě vyučovalo, v létě docházely děti do školy v Deštném. Původní obyvatelé se živili dřevorubectvím, uhlířstvím, tkalcovstvím a pastevectvím, kromě toho též pašeráctvím (cukerin, petrolej, textil). Na nákup se chodívalo do Grunwaldu (dnes Zielenec, v Polsku).

Chatu postavil roku 1925 Klub českých turistů v Hradci Králové podle projektu arch. B. Fuchse. Roku 1935 byla na Šerlichu zřízena i meteorologická stanice a před chatou byla odhalena busta prezidenta T. G. Masaryka od Leoše Kubíčka. Dřevořezby jeho bratra Josefa zdobí uprostřed jídelny masivní sloup, na němž je z jedné strany znak Hradce Králové (lev s písmenem G) a z druhé strany Strom života se znakem KČST. Pod stropem trůní basreliéf vousatého horala od Ludvíka Goebela z r. 1941 - dodatečně byl označen za Rampušáka, dobrého ducha hor. 21. 9. 1938 byla Masarykova chata přepadena nacisty z Freikorpsu, pokus o vypálení naštěstí nevyšel. Němci chatu přejmenovali na Hitlerbaude a v průběhu války zde byly ubytovávány rodiny fašistických pohlavárů, zotavovali se tu ranění piloti, bylo tu i středisko Hitlerjugend. Chatu osvobodila až Sovětská armáda v květnu 1945.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

 

Masarykova chata

Masarykova chata, Šerlich

Masarykova chata, Šerlich

Mokré

Obec Mokré se nachází na úpatí Orlických hor. Obec se po roce 1990 osamostatnila a za téměř 30 let se neuvěřitelně změnila. V dnešní době je známá především svým kulturním a společenským životem. Kulturu v obci zajišťuje knihovna U Mokřinky s dlouholetou tradicí. Obec a knihovna obdržely za svoji aktivitu mnoho cen v soutěžích Vesnice roku, Strom roku, Knihovna roku, Zlatý erb, v dobrovolnické činnosti a dalších.

OÚ: Mokré 12, 517 71 České Meziříčí
Tel.: +420 494 661 294, +420 601 339 859, posta@obecmokre.cz, www.obecmokre.cz

Mokré

Muzeum a galerie Orlických hor

Počátky muzea jsou těsně spjaty s Muzejním spolkem Pelcl založeným v roce 1892 v Rychnově nad Kněžnou. K tomuto základu se postupně přidávaly muzejní sbírky z ostatních měst rychnovského okresu. Dnes je muzeum moderní organizací spravující rozsáhlý sbírkový fond, provádějící humanitní i přírodovědný výzkum regionu a pořádající množství výstav a kulturních programů. Široké veřejnosti muzeum nabízí obsáhlý badatelský servis (zpřístupnění sbírek a odborná metodická pomoc, zodpovídání odborných dotazů), realizaci záchranných archeologických výzkumů či pravidelné odborné publikace. Kromě svého hlavního sídla v Rychnově nad Kněžnou provozuje muzeum několik poboček. V prostorách rychnovského zámku je to Orlická galerie nabízející pohled na regionální výtvarnou tvorbu 19. a 20. století. Pobočka Muzeum krajky ve Vamberku je unikátní expozicí zaměřenou na světo- známý fenomén Vambereckého krajkářství. V Rokytnici v Orlických horách se nachází pobočka Sýpka – Muzeum Orlických hor – moderní interaktivní expozice věnovaná přírodě i historii regionu, která byla vyznamenána prestižním národním oceněním Gloria musealis.

Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: +420 494 534 450, moh@moh.cz,
www.moh.cz

Muzeum a galerie Orlických horMuzeum a galerie Orlických horMuzeum a galerie Orlických horMuzeum a galerie Orlických hor

Muzeum a Tvrz Hanička

Muzeum a Tvrz Hanička

Muzeum a Tvrz Hanička

Dělostřelecká pevnost Hanička patří do systému předválečného opevnění budovaného ve 30. letech především proti Německu. Své dívčí jméno pevnost dostala podle osady nacházející se v okolí.
Skládala se ze šesti bojových objektů v podzemí propojených stovkami metrů chodeb a sálů. Mohutné sály mohly pojmout značné množství zásob, což mělo umožnit posádce bojovat i v případě obklíčení po dobu několika měsíců. Po stránce stavební byla v roce 1938 Hanička dokončena, nicméně většina vnitřního zařízení zde chyběla. V roce 1938 byla bez boje předána zástupcům Wermachtu, která si zde pak zkouší zde odolnost našich objektů a zároveň účinnost německých dělostřeleckých granátů. Odstřel pancéřových zvonu ze stropnic objektů národním podnikem Kovošrot po válce poškodil Haničku mnohem více než Němci za celých 6 let okupace.

V roce 1975 je Hanička zabrána tehdejším Federálním ministerstvem vnitra a v jejím podzemí začal vznikat novodobý kryt 20. století pod krycím názvem Kahan. Podzemí bylo upraveno a vybaveno moderní technologií, která měla zabezpečit přežití několika vyvoleným. Práce zde pokračovaly až do roku 1993, kdy se definitivně zastavily. Podzemí může návštěvníkovi ukázat moderní plně vybavený úkryt, povrchové objekty a část vstupní expozice nás pak vrací o řadu desítek let zpět do doby, kdy naši dědové a pradědové se zbraní v ruce očekávali v těchto pevnostech nepřítele. V roce 2006 byla Hanička vyhlášena kulturní památkou.

V expozici je možné zhlédnout zbraně používané naší armádou v roce 1938 i po druhé světové válce. Součástí je i malá sbírka munice a uniforem z obou období našich dějin. Do podzemí v hloubce od 20 do 36 metrů pod úrovní terénu se sejde po 98 schodech. Všechny chodby, šachty a sály jsou původní, jen vybavení pochází z novodobé přestavby. Uvidíte zde energetický velín, odkud by bylo dispečerem a jeho pomocníkem celé podzemí řízeno. Dalším stanovištěm jsou kasárenské sály, rozdělené na jednotlivé místnosti určené jako ubikace a kanceláře. V pátém sále se nachází zcela unikátní úpravna vody, která měla být schopna vodu nejen vyčistit, ale zbavit ji i veškerých kontaminačních látek. Nachází se zde také novodobá ošetřovna a sál jídelny. Je zde k vidění i sociální zařízení.
(zdroj: www.kudyznudy.cz)
Muzeum a Tvrz Hanička

Muzeum hraček

Muzeum hraček

Muzeum hraček

 

Rychnovské muzeum hraček přibližuje unikátní panenky i stavebnice. Desítky historických panenek, spoustu cínových vojáčků, ale i roztodivné stavebnice, miniaturní parní stroje či pokojíčky pro panenky mohou obdivovat návštěvníci Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou.

 

Muzeum hraček je v budově bývalé radnice na rychnovském náměstí. Expozice ve třech místnostech se postupně rozšiřuje.

Prohlídka Muzea hraček trvá přibližně tři čtvrtě hodiny. Pro školky, školy a zájmové skupiny je také přizpůsoben výklad. Součástí muzea je i malá expozice věnována Magdaleně Dobromile Rettigové, která v této budově žila v letech 1824 - 1834 a zde také dopsala svoji proslulou kuchařku.

Chloubou muzea, které nabízí pohled na hračky z let 1880 až 1980, je 120 centimetrů vysoká panenka vyrobená kolem roku 1890.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Muzeum hraček

Muzeum krajky

Muzeum krajky

Muzeum krajky

 

Krajkářská škola ve Vamberku působila od roku 1889. Expozice muzea obsahuje krajky především paličkované, ale zastoupeny jsou i krajky hotovené jinými technologiemi. Po dlouhé rekonstrukci je muzeum znovu otevřeno od května 2014.

 

Muzeum krajky Vamberk nabízí návštěvníkům jedinečnou expozici, která ozřejmuje vývoj české krajky od 18. století až do současné doby. Představuje staré lidové krajky, vývoj krajkářství pod vlivem odborného školství od konce 19. století, je zde zastoupena tvorba zakladatelských osobností české moderní krajky a práce jejich žákyň, především v souborech krajkových děl, která reprezentovala stát na světových výstavách EXPO Brusel 1958 a EXPO Montreal 1967.

Samostatnou část expozice tvoří soubor unikátních děl českých umělců současné doby. Součástí expozice je i interaktivní dílna, kde se návštěvník bude moci pomocí videoprojekce seznámit s různými výrobními technikami a procesem vzniku krajky

 

 

 

Vedle stálé expozice nabízí Muzeum krajky každoročně také tématické výstavy, věnované krajkám historickým nebo tvorbě významných osobností. V budově Muzea krajky je také prodejna Martina, kde je možné zakoupit paličkované krajky a veškeré potřeby pro krajkářky - podvinky, podušky, paličky, špendlíky atd.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Muzeum krajky

Muzeum lokálky

Muzeum lokálky

Muzeum lokálky

 

 

 

 

 

 

 

Železniční muzeum se nachází v budově původní výtopny parních lokomotiv z roku 1906 v Rokytnici v Orlických horách. Budova je vyhlášena kulturní památkou ČR.

Muzeum představuje historii místní dráhy Doudleby - Vamberk - Rokytnice a historii železnice v regionu Orlických hor.

Dominantou expozice je parní lokomotiva 328.011 z r.1956, dále fotografie, dokumenty a trojrozměrné exponáty. K vidění je také modelová železnice. Muzeum nabízí prodej upomínkových předmětů (propagačních materiálů s železniční tématikou).

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Muzeum lokálky

Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Nový zámek Kostelec nad Orlicí

 

Nový zámek v Kostelci nad Orlicí, patřící rodině Kinských, je místem pro poznání, zábavu i odpočinek. Empírový zámek v anglickém parku nabízí prohlídkový okruh Život v biedermeieru, výstavy v Galerii Kinský, koncerty a festivaly. V jeho areálu najdete také dětské hřiště a oblíbenou Toniovu kavárnu.

Nový zámek v Kostelci nad Orlicí, ležící nedaleko Hradec Králové, vás určitě zaujme. Byl postaven v empírovém stylu v letech 1829-1833 pro hraběte Josefa Kinského a rodina Kinských v něm žila až do roku 1948. V roce 1949 byl převzat do státní správy a sídlil v něm Výzkumný ústav pro chov prasat. V roce 1992 byl zámek rodině Kinských vrácen v havarijním stavu.

Josef Kinský, otec současného majitele Františka Kinského, však nenechal rodové hnízdo spadnout a navzdory svému vysokému věku zahájil jeho rozsáhlou rekonstrukci.   Opravy trvaly až do roku 2008 a poté se začal zámek postupně otevírat veřejnosti. 

V současnosti můžete v zámku navštívit zámeckou expozici s názvem Život v biedermeieru a seznámit se s životním stylem šlechty v 1. polovině 19. století, ale hlavně s osudy rodiny Kinských. A pokud budete mít štěstí, můžete v areálu zámku potkat současného majitele, pana Františka Kinského. 

Nový zámek není jen místem pro návraty do historie, ale je také místem, kde se můžete seznámit se současným uměním. V 1. poschodí zámku najdete výstavní Galerii Kinský, kde probíhají po celou sezonu výstavy v rámci akce Zámecké kulturní léto. V přízemí zámku se pak můžete do minulosti vrátit a navštívit muzejní expozici města Kostelec nad Orlicí a jeho okolí.
 
Zámek obklopuje rozsáhlý anglický park, který nabízí klid a možnost odpočinku po celý rok.  Celé území parku rozkládající se na více než 30 hektarech je přírodní rezervací.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Ohnišov

Přibližně 25 minut autem od Rychnova nad Kněžnou leží obec Ohnišov. První písemná zmínka o obci Ohnišov pochází z roku 1360. Obec se pyšní dvěma dominantami. Jednou z nich je Základní škola a Mateřská škola Ohnišov, kterou navrhl architekt Jindřich Freiwald. Vyučování bylo zahájeno v roce 1932. V centru obce se nachází kostel
sv. Cyrila a Metoděje, který vlastní obec Ohnišov a který byl postaven v roce 1895.


OÚ: Ohnišov 172, 517 84 Ohnišov
Tel.: +420 732 385 030,
obec@ohnisov.cz, www.ohnisov.cz

Ohnišov

Opočno

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
Tel.: +420 494 668 111
E-mail: infocentrum@opocno.cz
Web: www.opocno.cz

Opočno

 

Areál opočenského zámku je jedinečným souborem památek, dokládajících způsob života, vkus i myšlení části české společnosti v průběhu pěti století. V zámku, obklopeném přírodně krajinářským parkem, jsou dochovány historické interiéry s bohatými sbírkami obrazů a zbraní.

Opočenské expozice lákají především rozsáhlou sbírkou historických zbraní. Zhlédnout lze práce renomovaných puškařů (Poser, Lebeda, Novotný, Procházka aj.), plátové zbroje šlechtické i žoldnéřské, kordy toledské či solingenské produkce, muškety, renesanční pistole, kolekci popravčích mečů, zbraně japonské, indické, indonéské, barmské a dalších mimoevropských kultur.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Opočno

Osičina

 

Rozhledna Osičina stojí na stejnojmenném kopci v nadmořské výšce 416 m., jež se zvedá severně nad osadou Vojenice. Představuje nejvyšší bod nad zalesněným údolím, známým pod jménem Dřížna. Přibližně osm kilometrů odtud leží Opočno.

Rozhledna je telekomunikační stožár určený pro mobilní telefony. Za jasného počasí nabízí výhledy na Orlické Hory, Králický Sněžník, polské stolové hory, Adršpašsko a Krkonoše, k jihu na Železné hory, Kunětickou horu a daleké rovinaté polabí. Kromě toho je Osičina příjemným místem odpočinku pro turisty a cyklisty, kteří mouhou využít zdejšího občerstvení s chlazenými i teplými nápoji.

Místo je dostupné jak autem ze silnice spojující obce Vojenice a Záhornice, tak na kole po značené místní cyklostezce. Pěšky lze dojít na rozhlednu po mnoha značených turistických trasách.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Osičina

Poutní místo Homol

Poutní místo Homol

Poutní místo Homol

 

Víte, kde jsou schody, které vedou do nebe? Leží blízko hradu Potštejna, nedaleko Kostelce nad Orlicí. Ve skutečnosti nevedou až do nebe, ale k poutnímu kostelu Panny Marie Bolestné na vrch Homole, dominantu zdejšího kraje.

Nedaleko města Kostelce nad Orlicí leží poutní místo vystavěné na kopci Homole. Původně zde prý stával hrad, který dobyl sám Karel IV. při bojovém tažení proti Mikulášovi z Potštejna. Na konci 17. století tu vyrostl, díky hraběnce Terezii Eleonoře Ugarte, poutní areál. Jádrem celého komplexu je raně barokní kostel Panny Marie Bolestné, kolem kterého se rozprostírá hřbitov. Hraběnka, vdova po španělském generálovi Ugarte, cítila povinnost přivést v době vrcholící rekatolizace také své poddané na „správnou víru“, proto se rozhodla vybudovat na svém panství (v Borovnici) svatyni, která by se stala poutním místem.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Poutní místo Homol

Přepychy

V takzvané Orlické tabuli se nachází obec Přepychy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1355, k roku 1848 obec náleží opočenskému panství. Přepychy se chlubí několika pamětihodnostmi. Mezi nejvýznamnější patří původně gotický kostel sv. Prokopa, který byl později renesančně přestavěn. V údolí Dřízna ve středu lesa se nachází mnoho krás. Najdeme tu kapli Panny Marie Lurdské. Základní kámen na stavbu byl položen přepyšským farářem Josefem Deylem na Pondělí velikonoční, dne 22. dubna 1889. Od kapličky vede křížová cesta, která je dlouhá přibližně jeden kilometr. Jednotlivá zastavení tvoří bohatě zdobené
výklenkové kapličky. K turistice vybízí krásná příroda v okolí obce, která je
velkým lákadlem pro návštěvníky.

OÚ: Přepychy 5, 517 32 Přepychy
Tel.: +420 494 628 111, prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz

Přepychy

Radniční věž

 

 

Expozice hrdelního práva se nachází v mezipatře radniční věže v Dobrušce. Hrdelní právo bylo středověkou výsadou města. Uvidíte zde kopie popravčích a mučicích nástrojů.

 

Výstavka v mezipatře připomene středověkou výsadu Dobrušky - hrdelní právo. Uvidíte zde kopie popravčích a mučicích nástrojů, dozvíte se, jak vypadá palečnice a španělská bota či kde byla v Dobrušce popraviště. Tuto éru připomíná i popravčí zvonek na vnější straně severní stěny věže.

Na schodišti si při odpočinkových zastávkách můžete prohlédnout obrázky z historie radnice i města od lidového kronikáře 19. století Aloise Beera či hodinový stroj. Z 45 m vysokého ochozu je pěkná vyhlídka na Orlické hory a Podorlicko, při zvláště jasném počasí i na Krkonoše.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Radniční věž

Radniční věž Dobruška

Radniční věž Dobruška

Rokytnice v Orlických horách

Náměstí T. G. Masaryka 68, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: +420 736 752 200
E-mail: info-service@rokytnice.cz
Web: www.info.rokytnice.cz

Rozhledna Anna

Rozhledna Anna

Rozhledna Anna

Na Anenském vrchu v Orlických horách opět stojí rozhledna. Naposledy se tam lidé mohli kochat výhledem do krajiny v roce 1937, kdy k vyhlídkové věži náležela i kaple.
Oblast Anenského vrchu v Orlických horách je oblíbeným cílem mnoha turistů, kterým doposud chyběl skutečně kvalitní výhled na přilehlé i vzdálenější okolí. Nová rozhledna, ojedinělá v celých Orlických horách, tak tuto chybičku na kráse turistům vynahradí. Až do roku 1937 zde stávala kaple s malou rozhlednou, ale obě stavby musely ve 30. letech minulého století, v době krátce před začátkem 2. světové války, ustoupit budování těžkého opevnění, které je v dnešní době pro návštěvníky Orlických hor také velkým lákadlem. Samotné bunkry Arnošt a Anna zde dodnes také stojí. 
 
Rozhledna měří 17 m a stojí ve výšce 991 m nad mořem. Nová rozhledna je postavena z několika druhů dřeva – na sloupy byly použity vybrané modříny z okolí Rychnova nad Kněžnou. Podlahy odpočinkových plošin rozhledny tvoří dřevo dubové a zábradlí je zhotoveno z borovice. Nejlépe se k ní dostanete po červené turistické značce z parkoviště na Mezivrší nebo z parkoviště na Panském poli u tvrze Hanička.
 
Rozhledna, která je celoročně volně přístupná, dostala jméno Anna, protože stojí na Anenském vrchu a svatá Anna je patronkou Orlických hor.
(zdroj: www.kudyznudy.cz)
Rozhledna Anna

Rozhledna Osičina

Rozhledna Osičina

Rozhledna Skuhrov nad Bělou

Rozhledna Skuhrov nad Bělou

Rozhledna Vrbice

Rozhledna Vrbice

Rybná nad Zdobnicí

Obec Rybná nad Zdobnicí, dříve Německá Rybná, leží v jihovýchodní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou. Nikdy však nešlo o obec s německou národností. Přívlastek „Německá“ ukazuje na to, že obec byla místem osazeným na tzv. právu německém. První písemná zmínka pochází z roku 1354. Významnou osobností byl děkan Jan Selichar, který do obce přišel v roce 1908. Výtvarná díla slavných umělců, kteří zde pobývali, mohou návštěvníci a obyvatelé obdivovat v dnešní Galerii děkana Selichara, která je umístěná v budově obecního úřadu v Rybné. Mezi historické dominanty obce patří kostel sv. Jakuba, Masarykova vila, několik křížů, smírčí kříž a kaplička. Nedaleké Orlické hory nabízí turistům krásu
přírody, kde najdou mnoho způsobů sportovního vyžití.

OÚ: Rybná nad Zdobnicí 150, 517 55
Tel.: +420 494 594 168, obec@rybna.cz, www.obec.rybna.cz

Rybná nad Zdobnicí

Rychnov nad Kněžnou

Staré náměstí 68, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: +420 494 539 028
E-mail: mic@kulturark.cz
Web: www.rychnovsko.info

Rychnov nad Kněžnou

 

Spolu s průčelím kostela Nejsvětější Trojice patří zámek v Rychnově nad Kněžnou k největším a nejkrásnějším barokním celkům v Čechách. Autorem této ojedinělé architektonické kompozice je slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel.

V zámku v Rychnově n. K. je přístupná zámecká obrazárna, kde naleznete skvosty českého a světového malířství od poloviny 15. století. Vedle stěžejních jmen evropského umění (Jordaens, Pacher, Hinz), jsou zde hojně zastoupeni i nejvýznamnější malíři českého baroka (Škréta, Vocásek, Hartmann). Kolowratská sbírka obrazů patří k několika ojedinělým rodovým souborům, které si ve svém jádru zachovaly charakter původních zámeckých obrazáren.

Zastoupena je i sbírka střelných zbraní z 18. století, vše doplněno původním stylovým nábytkem rodu Kolowratů, porcelánem, sbírkou zbraní a také sklem z kolowratských skláren.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Rychnov nad Kněžnou

Rychnovsko - zajímavosti regionu

Vítejte v Královéhradeckém kraji v podhůří Orlických hor, ve světě spisovatele Karla Poláčka a jeho nejznámější knížky Bylo nás pět.

Kde se psala historie rodu kolowratů
Centrem zdejšího regionu je krásné městečko ležící na řece Kněžná, Rychnov. Zdejší zámek patřící rodu Kolowratů Krakowských je jednou z nejkrásnějších perel české barokní architektury. Není divu, nezapomenutelnou podobu mu vtiskl jeden z nejlepších barokních stavitelů Jan Blažej Santini. Dnes zde sídlí muzeum a galerie se zámeckou obrazárnou. Pokud obrazy nejsou váš šálek čaje, zavítejte s dětmi do Muzea hraček, království panenek, cínových vojáčků i stavebnic. Najdete jej v budově bývalé rychnovské radnice. Kromě Kolowratských se nesmazatelně do historie města zapsala i zdejší židovská komunita. Zanechala tu po sobě židovský hřbitov a synagogu, kde dnes sídlí Regionální židovské muzeum Podorlicka. Velká část expozice je věnována životu a dílu humoristy Karla Poláčka, který se v roce 1892 narodil do rychnovské židovské rodiny. Do stejného prostředí pak zasadil i příběhy pětice chlapců, kterou připomíná pamětní deska v Panské ulici.

Od starých dob železnice až po dnešní zábavu
Z Rychnova pokračujte do Rokytnice v Orlických horách. Velkým lákadlem pro rodiny s dětmi je zdejší interaktivní muzeum, které vzniklo z bývalé sýpky a zábavnou formou seznamuje návštěvníky s tradičními řemesly. Milovníci vojenské historie zase ocení dělostřeleckou tvrz Hanička a nadšenci do železnice Muzeum lokálky na nádraží, kam přijíždí vlak po unikátní jednokolejné trati z Doudleb nad Orlicí.

Krajka hradů a zámků
Do tamního renesančního zámku chodí turisté obdivovat krásnou sgrafitovou výzdobu. Máte-li místo vlaku raději kolo, vydejte se po cyklostezce z Kostelce nad Orlicí, která vede přes Doudleby až do Potštejna. Výlet tak můžete spojit s návštěvou empírového zámku v Kostelci a zakončit jej na zřícenině hradu Potštejn nebo na blízkém hradě v Liticích. Po cestě zpět si zajeďte do krajkářského městečka Vamberk a místního Muzea krajky. Nesmíme zapomenout také na další zámecká lákadla Rychnovska, jako jsou Častolovice či státní zámek Opočno. Ten je umístěn v nádherném krajinářském parku a vyhlášen je především sbírkou zbraní. Odtud je to pak přes Dobrušku, kde můžete vystoupat na radniční věž, už jen kousek k tajemným hvozdům Orlických hor.

Krásy regionu na dosah
Dochované přírodní krásy zdejší chráněné krajinné oblasti můžete obdivovat hned z několika rozhleden, jako jsou Vrbice, Osičina či Skuhrov nad Bělou. Nejlákavější je však bezpochyby ta umístěná na Velké Deštné, nejvyšším orlickém vrcholu. Ideálním výchozím místem pro jeho návštěvu je Masarykova chata na Šerlichu. U rozhledny Anny si pak nenechte ujít unikátní neratovský kostel Nanebevzetí Panny Marie se skleněnou střechou. A pokud je to k nebi pro vás stále daleko, vystoupejte po schodech do nebe. Ty sice nevedou až k Pánu Bohu,  ale jsou součástí krásného poutního místa Homole u Potštejna. Jste z těch možností unavení a sotva pletete nohama? Postarají se o vás na zpáteční cestě ve spa resortu Studánka. Vyvěrá tu několik léčivých pramenů a ty už zařídí, abyste na Rychnovsko vzpomínali s láskou. Stejně jako my.

Rychnovsko - zajímavosti regionuRychnovsko - zajímavosti regionuRychnovsko - zajímavosti regionuRychnovsko - zajímavosti regionuRychnovsko - zajímavosti regionuRychnovsko - zajímavosti regionu

Říčky v Orlických horách

Obec Říčky v Orlických horách leží na západním výběžku Orlických hor, dílem na výšinách, dílem v údolí a kotlinách, které zde vyhloubily početné potoky a potůčky. Od mnoha říček dostala svůj název také obec Říčky. První zmínka o obci pochází zhruba z poloviny 16. století, kdy nese označení dřevorubecká osada. Obec tak jako i jiné obce v Sudetech prošla vývojem, který lze v některých obdobích nazvat bouřlivým. Dřevěná kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici byla dostavěna v roce 1787. V tomto roce byla dostavěna i škola. Do té doby děti docházely do školy v Nebeské Rybné. Roku 1790 je pak položen základní kámen kamenného kostela, dostavěného r. 1792, zasvěceného opět Nejsvětější Trojici. Byl osazen třemi zvony, z nichž dva byly zasvěceny svatému Josefu a Bartolomějovi. Třetí zvon jméno neměl. Zima v Říčkách nabízí výborné podmínky pro běžecké i sjezdové lyžování. Přímo v obci se nachází moderní lyžařský areál Ski centrum Říčky se čtyřsedačkovou lanovkou, snowparkem a dalšími službami, kde si každý přijde na své. Pro běžecké lyžování jsou v okolí Říček desítky rolbou upravovaných běžeckých tratí s různými stupni náročnosti. V letním období obec nabízí spoustu možností k turistice, cykloturistice, vycházkám a odpočinku na čerstvém vzduchu. Krásnou přírodu, lesy a louky, pěknou lidovou architekturu. To vše Říčky nabízí.

OÚ: Říčky v Orlických horách 2,
517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: +420 724 187 334, +420 603 492 062,
ou.ricky@obecricky.cz, www.obecricky.cz

Říčky v Orlických horáchŘíčky v Orlických horáchŘíčky v Orlických horách

Skanzen Villa Nova

Skanzen Villa Nova

Skanzen Villa Nova

 

Archeologické muzeum v přírodě Villa Nova se nachází v malebné oblasti Orlických hor na cestě mezi Rychnovem nad Kněžnou a Deštným v Orlických horách. Archeoskanzen Villa Nova se snaží přiblížit středověkou kolonizační vesnici.

 

Archeoskanzen Villa Nova se snaží přiblížit středověkou kolonizační vesnici. Osídlení, které se soustřeďovalo převážně v úrodných údolích řek se postupně začalo šířit i do vyšších, již ne tak výhodných poloh. Docházelo k masivnímu odlesňování a v nově vyklučených prostorech se zakládala města a vesnice. Jejich lokátoři však vždy museli dbát na to, aby na zvoleném místě byl dostatek vody a potřebných surovin.

Návštěvou skanzenu se vrátíte v čase minimálně o sedm set let, do období vlády Přemyslovců. Život ve skanzenu začíná prohlídkou stavení napůl zahloubených v zemi - polozemnicích. Roubená polozemnice je rekonstruována podle nálezu z lokality Mariánská louka v Děčíně a časově spadá do konce 13. století. Stavení ve skanzenu jsou postavena podle proncipu experimentální archeologie, tj podle archeologických nálezů, k opracování se používají repliky pravěkých nástrojů. Stavělo se z vepřovic, cihel z ušlapané hlíny usešených na slunci. Mimo obytných domků jsou tu k vidění různé středověké stavby od chlebových pecí, přes stodolu, až po kovárnu.

Skanzen je volně přístupný po celý rok. Pokud máte zájem o prohlídku s průvodcem, zavítejte do Uhřínova od května do října přes víkend, o prázdninách je otevřeno každý den. Přes léto se zde koná řada kulturních akcí.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Skuhrov nad Bělou

Skuhrov nad Bělou 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou
Tel.: +420 494 598 248
E-mail: info.skuhrov@seznam.cz
Web: www.skuhrov.cz

Skuhrov nad Bělou

Hrad Skuhrov se vypínal na skalnatém, ze tří stran nepřístupném výběžku a měl za úkol střežit obchodní stezku do Kladska. Ze dvou skromných zbytků zřícenin lze odhadovat, že se hrad skládal ze dvou souvislých částí. Spojení se světem zajišťovala obchodní stezka do Kladska, kterou hrad střežil. Na místě zříceniny byla postavena dřevěná rozhledna, ze které je výhled na obec a malebné údolí řeky Bělé. Rozhledna dosahuje výšky 9 metrů, druhá vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 6 metrů.

(zdroj: www.mojeorlickehory.cz)

Skuhrov nad Bělou

Slatina nad Zdobnicí

Na půli cesty mezi Vamberkem a Žamberkem leží obec Slatina nad Zdobnicí. Ve Slatině návštěvníci naleznou mnoho zajímavých objektů. Lze mezi ně zařadit kostel, barokní faru a milovník umění jistě ocení galerii, v níž najde obrazy mnoha známých malířských mistrů, kteří tvořili svá díla také v našem kraji. Turistům lze doporučit mimo jiné například procházku údolím řeky Zdobnice i kapličku sv. Anny s lahodným pramenem.

OÚ: Slatina nad Zdobnicí 198, 517 56
Slatina nad Zdobnicí, tel.: +420 494 594 266, obec@slatinanz.cz, www.slatinanz.cz

Slatina nad Zdobnicí

Sýpka - Muzeum Orlických hor

Interaktivní muzeum přírody a řemesel Sýpka v Rokytnici v Orlických horách, které vzniklo v objektu bývalé sýpky, je zaměřeno především na děti. Ty se mohou v muzeu brodit potokem, vidět zblízka čápa černého nebo třeba vyrábět lubové krabičky a perličkové vánoční ozdoby.

Interaktivní muzejní expozici v Rokytnici ocení především dětští návštěvníci. Nabízí totiž kromě poznání také spoustu zábavy. Děti zde mohou tvořit, nebo také pozorovat desítky druhů ptáků v "korunách" stromů – jedná se o třípatrový model lesního biotopu. Na stromě umístěném ve voliéře je k vidění 55 druhů ptáků, kteří se v Orlických horách vyskytují.

V muzeu se můžete zaposlouchat do dvou desítek zvuků, prohlédnout si fotky a vyřešit kvízy. Vše najdete v infokiosku, jehož ovládání je zcela intuitivní. Podmalbu, vánoční ozdoby nebo třeba lubové krabičky si pak děti vezmou domů. Herních prvků je tu spousta. Vystaveny jsou také exponáty přibližující historická řemesla, například výrobu skleněných ozdob či betlémů.

Starší turisty pak jistě zaujme moderní interiér, ve kterém dominuje dřevo, sklo a ocel. Jedinečný je systém pronikání světla do budovy prostřednictvím proskleného světlíku v hřebenu střechy a skleněných podlah v jednotlivých poschodích. V prvním patře muzea je připravena interaktivní podlaha. Jakmile se ni vstoupí, spustí se a pod nohama vám v tu chvíli začne téci potok, v němž plavou ryby. K vidění jsou i modely mlýna či hutí.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Sýpka - Muzeum Orlických hor

Sýpka - Muzeum Orllických hor

Sýpka - Muzeum Orllických hor

Týniště nad Orlicí

Město se nachází v zajímavém přírodním prostředí borových lesů s přírodními koupališti nedaleko Rychnova nad Kněžnou. Společně s přilehlými vesnicemi Křivice, Petrovice, Petrovičky, Rašovice a Štěpánovsko má 6 331 obyvatel. Pro borové lesy, které město obklopují, bývá Týniště nad Orlicí označováno jako „město v lesích“. První písemná zmínka je doložena z roku 1361. Jeho název vznikl ze slova „týn“, které znamenalo opevněný hrádek na vyvýšeném místě. Jednou z významných staveb města je vodárenská věž, která jsou v letní sezoně otevřená jako muzeum. Dalšími zajímavostmi města je kostel sv. Mikuláše s farou, mariánský sloup se sochou Panny Marie a kamennou balustrádou, popř. návštěvníci města mohou využít síť malebných cyklostezek k projížďkám po okolí. Milovníci vodních sportů najdou jednoznačně vyžití na přilehlé vodácké řece Orlici.

MěÚ: Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
Tel.: +420 494 337 300, podatelna@tyniste.cz, www.tyniste.cz

Týniště nad OrlicíTýniště nad Orlicí

Velká Deštná

Velká Deštná

Velká Deštná

Velká Deštná je plochým hřbetem cca 3 km východně od Deštného v Orlických horách a zároveň je nejvyšší horou Orlických hor (1115 m n.m.), které se dříve říkalo Sedmihradská hora.
Na vrcholu Velké Deštné stávala dřevěná rozhledna ve tvaru pyramidy, která roku 2003 prošla rekonstrukcí a v roce 2010 byla ze dne na den stržena a rozřezána. Velká Deštná tak zatím zůstává bez vyhlídkové stavby. (Již dříve se objevovaly snahy o vybudování "klasické" rozhledny, ať už z kamene nebo kovu, pro komplikace při jednáních s majitelem pozemku Janem Kolowratem Krakovským však nikdy nebyla žádná stavba realizována).
 
Pod vrcholem při Jiráskově horské cestě naleznete skromnou boudu horské služby. Uvnitř se ukrývá malý bufet, kde se lze o víkendech posilnit čajem, kávou, svařákem, sušenkami a dalšími pochutinami. Přístřešek samotný je otevřený po celý rok a dá se zde kdykoliv schovat před nepřízní počasí. Přibližně půl kilometru pod vrcholem u zelené turistické značky, která vede do Luisina Údolí, je malá studánka s výbornou vodou a nádherným výhledem do kraje.
 
Na Velkou Deštnou se můžete vydat jak pěšky, tak na kole. Hora je přístupná z autobusových zastávek Deštná, Šerlich a Masarykova chata. Nejpohodlněji a s nejmenším převýšením Velkou Deštnou zdoláte po červené Jiráskově horské cestě ze Šerlichu. Poctivé stoupání se vším všudy vede na nejvyšší vrchol Orlických hor z Bedřichovky, nebo ze Zákoutí v Deštném s malým odpočinkem v Luisině Údolí.
(zdroj: www.kudyznudy.cz)
Velká Deštná

Vrbice

Obec Vrbice se nachází na úpatí podhůří Orlických hor. K rozhledně, ze které lze shlédnout široké okolí, se návštěvníci dostanou po červené turistické značce z Kostelce nad Orlicí. Dále cesta vede směrem na Potštejn okolo zvoničky, kolem lesoparku Olšinky, kde je možnost odpočinku a  posezení. Poslední zastávkou v obci Vrbice je lesní studánka se zastřešeným altánkem.


OÚ: Vrbice č. p. 14, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel.: +420 721 640 484, vrbice@seznam.cz, www.vrbice.info

Vrbice

Vrbice

 

Turisticky atraktivní cíl poblíž Kostelce nad Orlicí na červeně značené turistické trase Dr. Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského, na cyklostezce č. 4321 a naučné stezce mikroregionu Brodec.

 

Rozhledna je pěkná dřevěná stavba s točitým ocelovým schodištěm. Je vysoká 30 metrů a vyhlídkové plošiny jsou ve výškách 11 a 25,5 metrů. Z rozhledny je krásný výhled na Kunětickou horu, okolí Pardubic a Hradce Králové, na Sněžku a vrcholky Orlických hor a Jeseníků.

Obec Vrbice byla v roce 2004 vyhlášena vesnicí roku v Královéhradeckém kraji. V bezprostřední blízkosti se nachází nově vybudovaný rodinný penzion s restaurací a letní terasou (otevřen v dubnu 2010) s celodenním stravováním a ubytovací kapacitou dvoulůžkových pokojů a čtyřlůžkových apartmánů. Přízemí penzionu je bezbariérové.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Vrbice

Zámek Častolovice

Zámek Častolovice

Zámek Doudleby

Zámek Doudleby

Zámek Opočno

Zámek Opočno

Žďár nad Orlicí

Mezi městy Borohrádek a Týniště nad Orlicí leží malebná obec Žďár nad Orlicí. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342. Osou regionu je přírodní park Orlice, který svou krásnou přírodou láká k cyklotoulkám a rekreaci. Díky dopravní dostupnosti a na poměry malé obce dobré občanské vybavenosti je Žďár nad Orlicí i atraktivním místem pro trvalé bydlení.


OÚ: Žďár nad Orlicí 133,
517 23 Žďár nad Orlicí
Tel.: +420 494 371 516, zdar@wo.cz, www.zdarnadorlici.cz

Žďár nad Orlicí

Židovské muzeum Podorlicka a památník Karla Poláčka

Židovské muzeum Podorlicka a památník Karla Poláčka

Židovské muzeum Podorlicka a památník Karla Poláčka

 

Regionální židovské muzeum Podorlicka - Památník Karla Poláčka v synagoze Rychnov nad Kněžnou dokumentuje historii židovství v Podorlicku a zároveň přibližuje život rychnovského rodáka, spisovatele a humoristy Karla Poláčka.

V jedné z rychnovských židovských rodin se v roce 1892 narodil budoucí spisovatel a novinář Karel Poláček, autor knihy Bylo nás pět. Expozice v bývalé synagoze připomíná jeho život a dílo, mapuje rovněž dějiny židovských komunit, které se v minulosti nacházely na několika místech v Podorlicku.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Židovské muzeum Podorlicka a památník Karla Poláčka

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov

Hřbitov pocházející z roku 1617 obsahuje nejstarší čitelné náhrobky až z doby jeho založení.

(zdroj: www.mojeorlickehory.cz)

Židovský hřbitov