Fotbalové hřiště

Hřbitov

Kostel sv. Apolináře

Kulturní informační středisko

Městská policie

Městský úřad

Polabské muzeum Poděbrady

Policie ČR

Psychiatrická léčebna

Vlaková stanice

Základní škola