Centrum Uherské Hradiště

Jarošov Rybníky

Mateřská škola

Městský úřad Staré Město

Přístav St. Město

Sv. Michal Archanděl

sv. Rochus

Základní škola 1

Základní škola 2

Základní umělecká škola