Bývalý hřbitov

Čapadla

Hájenka Městské lesy

Hřiště

Chatová oblast Jih (U Zadňáku)

Chatová oblast Spolkovice

Kaplička

Obecní rybník

Obecní úřad

Památník Obětem válek, násilí a bezpráví

Strakovský rybník