Antukový kurt

Dětské hřiště

Fotbalové hřiště

Hájovna

Hasičská zbrojnice

Hřiště na Trávníku

Kaplička

Kříž na konci obce

Kříž na návsi

Kulturní dům

Obecní úřad

Obchod

Pohostinství

Pomník obětem 1. a 2. světové války

Pomník osvobození

Staré nádraží

Základní a mateřská škola

Zdravotní středisko (dům služeb)

Železniční zastávka