Fotbalové a dětské hřiště

Hasičská zbrojnice

Kaplička

Mateřská školka

Obecní úřad

Sběrný dvůr

Škola