Bačkovice

Bačkovice patří mezi nejstarší obce v regionu Třebíčsko a první písemná zmínka pochází z roku 1294. Své jméno dostala pravděpodobně podle obživy obyvatel – chovu ovcí. Památkami jsou kaple Cyrila a Metoděje, boží muka a pamětní deska k 80. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka. Zajímavostí je, že se cestě z Bačkovic do Dešné říkalo úmrlčí, jelikož se po ní jezdilo na dešanský hřbitov.

 

OÚ: Bačkovice 19, 675 32 Třebelovice

Tel.: +420 606 176 940, obec.backovice@tiscali.cz

www.obecbackovice.cz

Bačkovice

Blatnice

Obec Blatnice leží v regionu Třebíčsko asi 3 km od města Jaroměřice nad Rokytnou. První písemná zmínka pochází z roku 1046, což Blatnici řadí mezi nejstarší obce v regionu. Dokazují to také četné archeologické nálezy keramiky či kamenných nástrojů. Své jméno dostala dle místa u kalné vody či blátivého místa. Blatnice se může pochlubit množstvím památek, z nichž jmenujme barokní kapličku sv. Jana Nepomuckého, u silnice stojící železný kříž z roku 1900 a pomník padlých z I. světové války. Aktivními spolky obce jsou sbor dobrovolných hasičů, SK Blatnice a Myslivecký spolek Blatnice. Roku 2007 získala Blatnice svůj obecní znak a vlajku.

 

OÚ: Blatnice 132, 675 51

Tel.: +420 568 440 595, ou.blatnice@razdva.cz

www.obec-blatnice.cz

Blatnice Blatnice

Budišov

Historie městyse Budišov sahá do 12. století, kdy je datována první písemná zmínka o obci, název Budischow je doložen k roku 1298. V Budišově můžete navštívit zámek, kde se nachází největší veřejnosti zpřístupněná sbírka preparovaných živočichů, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda. Mezi další památky, které se v obci nacházejí, patří množství soch, zřícenina větrného mlýna na vrcholu zvaném Věterák a kapličky a kříže v krajině. V Budišově se nachází základní a mateřská škola, sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Budišov, Ochotnický divadelní soubor Budišov, fotbalový klub FC Budišov-Nárameč, Český svaz chovatelů a Český svaz včelařů – ZO Budišov a spolek Budišovské ženy a jejich příznivci.

 

ÚM: Budišov 360, 675 03

Tel.: +420 568 875 101, obec@mestysbudisov.cz, www.mestysbudisov.cz

Budišov Budišov

Budkov

Historie obce zasahuje až do období laténského, což dokládají archeologické nálezy, mezi něž se řadí také nálezy z doby pravěku v podobě kamenné sekerky. Prvním majitelem obce byl Jan z Budkova a v průběhu let se zde vystřídalo několik majitelů. V roce 1353, což je první zmínka o obci, zde stávala vodní tvrz, jež byla v letech 1545—1555 přestavěna do podoby renesančního zámku. Dnes je zámek obklopen 12ha anglickým parkem s rybníkem a slouží jako dětský domov. Další památkou obce je barokní kostel sv. Martina, kde se nachází krypta rodu Berchtoldů. V areálu hřbitova najdete kapli zasvěcenou sv. Janu a sv. Pavlu a jednu hrobku posledních majitelů rodu Salmů. Na schodišti ke kostelu stojí sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandera. Za zmínku také stojí barokní sýpka, pomník padlým v 1. a 2. světové válce, socha sv. Antonína z Padovy a kašna u zámku.

 

OÚ: Budkov 82, 675 42

Tel.: +420 568 443 121, obec.budkov@iol.cz, www.budkov.cz

BudkovBudkov

Cidlina

Obec Cidlina se nachází jihozápadně od města Třebíč. První zmínka o obci je již z přelomu 12. a 13. století. Mezi nejstarší dochované památky patří kaplička, kamenný kříž na návsi a zvonička. V centru obce je otevřena od roku 2016 nová relaxační a odpočinková zahrada. Okolí obce můžeme nazvat královstvím pramenů, studánek a mokřadů, kdy nejznámější je Karlova studánka. V přírodní rezervaci Blatná hráz pak můžeme vidět jedno z posledních velkých nalezišť bledule jarní na Třebíčsku.

 

OÚ: Cidlina 35, 675 44

Tel.: +420 773 095 633, obec.cidlina@gmail.com, www.obec-cidlina.cz

Cidlina

Čáslavice

Ve vzdálenosti 13 km jihozápadně od Třebíče leží v Jevišovické pahorkatině obec Čáslavice. Rozloha katastrálního území je 1019 ha, nadmořská výška středu obce činí 510 m. Svým původem patří k nejstarším moravským osadám. První dochovaná zmínka pochází z roku 1240. Již v té době měly Čáslavice faru a kostel, tudíž musely stát na půdě královské. Obec Čáslavice je bohatá na památky. Patří mezi ně hrad Sádek, kostel sv. Martina, dále pak socha sv. Jana Nepomuckého, kaplička u hradu Sádek a také rodný dům Bedřicha Václavka, kde je dnes zřízen OÚ. Druhým významným rodákem je Bedřich Fučík, literární kritik a pozdější ředitel Melantrichu. V obci se nachází úplná základní škola. Obec Čáslavice je napojena na síť cyklostezek a těší se na vaši návštěvu.

 

OÚ: Čáslavice 23, 675 24

Tel.: +420 568 883 424, ou.caslavice@iol.cz, www.caslavice.cz

ČáslaviceČáslavice

Častohostice

Častohostice leží v regionu Třebíčska v nadmořské výšce 415 m. Nejstarší osídlení je doloženo již v době kamenné dle archeologických nálezů, jenže jsou dnes uloženy v muzeu v Brně. Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1498, kdy patřila pod bítovské panství náležijící rodu Lichtenburků. V roce 1674 po třicetileté válce byl v osadě panský dvůr. Hlavní dominantou Častohostic je kostel sv. Barbory pocházející z 15. století, další památkou je socha sv. Jana Nepomuckého. Aktivním spolkem je sbor dobrovolných hasičů. V roce 2010 získaly Častohostice ocenění v soutěži Vesnice Vysočiny za příkladnou péči o historické památky.

 

 

OÚ: Častohostice 3, 676 02

Tel.: +420 568 453 007, castohostice@volny.cz, www.castohostice.cz

Častohostice Častohostice

ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany s instalovaným elektrickým výkonem 2 040 MW se nachází asi 30 km jihovýchodně od Třebíče. První reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu 1985, poslední čtvrtý blok v červenci 1987. Elektrárna pokrývá přibližně 20 % spotřeby elektřiny v ČR. V areálu elektrárny se nachází také sklad použitého jaderného paliva a úložiště radioaktivního odpadu. Elektrárna prochází neustálou modernizací, tak aby její bloky mohly být bezpečně provozovány až do roku 2035.

 

www.cez.cz/dukovany

www.facebook.com/ICDukovany

www.aktivnizona.cz

Infocentrum Dukovany, Dalešice

Tel.: +420 561 105 519, infocentrum.edu@cez.cz

ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany

ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany s instalovaným elektrickým výkonem 2 040 MW se nachází asi 30 km jihovýchodně od Třebíče. První reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu 1985, poslední čtvrtý blok v červenci 1987. Elektrárna pokrývá přibližně 20 % spotřeby elektřiny v ČR. V areálu elektrárny se nachází také sklad použitého jaderného paliva a úložiště radioaktivního odpadu. Elektrárna prochází neustálou modernizací, tak aby její bloky mohly být bezpečně provozovány až do roku 2035.

 

www.cez.cz/dukovany

www.facebook.com/ICDukovany

www.aktivnizona.cz

Infocentrum Dukovany, Dalešice

Tel.: +420 561 105 519, infocentrum.edu@cez.cz

ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany

Číměř

Jen 10 km od Třebíče, v těsné blízkosti Dalešické přehrady plné romantických zátok a skalisek, se nachází Číměř. Obec s pouhými 200 obyvateli, avšak s tak bohatým společenským životem, že by jí mohlo závidět leckteré město. Navštívit ji můžete i vy, a to nejlépe na kole – přes obec totiž vede cyklotrasa 5107, která vzápětí klesá do hlubokého údolí Dalešické přehrady, okolo níž vás dovede až k Dalešickému pivovaru, tolik známému z filmových Postřižin. Nebude-li se v Číměři zrovna konat nějaká akce, můžete si alespoň prohlédnout zdejší kapli Nejsvětějšího Srdce Páně, vychutnat si výbornou pizzu ve zdejším Společenském centru a vaše děti si mohou zaskotačit na nově zbudovaných prolézačkách. Obec, o níž první zmínka pochází z roku 1465, se na vás už nyní těší.

 

OÚ: Číměř 50, 675 01

Tel.: +420 568 888 652, ou@cimer.cz, www.cimer.cz

Číměř Číměř

Dalešice

Dalešice jsou členem mikroregionu Hrotovicko a mikroregionu Horácko. Historie městyse se datuje do 12. století. V centru obce stojí budova barokního zámku, vedle zámku je kostel sv. Petra a Pavla, jehož počátky spadají do konce 12. století. Na návrší u hřbitova je kaple sv. Kříže, postavená v empírovém slohu. Počátkem 17. století zde byl postaven pivovar, kde se vařilo tradiční dalešické pivo. Jeho provoz byl v roce 1977 ukončen. Pivovar se přesto stal slavným díky natáčení filmu Postřižiny dle novely Bohumila Hrabala. V roce 2001 začala rekonstrukce celého objektu. Po skončení renovace se zde opět vaří pivo a pivovar se těší velkému zájmu turistů a návštěvníků. Nedaleká Dalešická přehrada na řece Jihlavě je rájem rybářů, turistů i rekreantů. Od roku 2007 je zde provozována lodní doprava.

 

ÚM: Dalešice 87, 675 54

Tel.: +420 568 860 670, obec.dalesice@quick.cz, www.obecdalesice.cz

Dalešice Dalešice

Dalešická přehrada

Vodní dílo Dalešice je přečerpávací vodní nádrží ležící na řece Jihlavě, jihovýchodně od města Třebíč, na katastru obce Kramolín. Tato přehrada byla postavena v letech 1970 až 1978 a její součástí je také dolní nádrž Mohelno. Objemově patří k největším nádržím na Moravě a její maximální hloubka (85,5 m) je největší v České republice. Unikátní je také 100 m vysoká sypaná hráz, která je nejvyšší v České republice a druhou nejvyšší sypanou hrází v Evropě.

Hlavním účelem přehrady je zdroj technologické vody pro jadernou elektrárnu Dukovany, jež se čerpá z vodní nádrže Mohelno, dále výroba elektrické energie, dlouhodobé vyrovnávání průtoku v řece, snižování povodňové špičky v dolním toku, sedimentace nečistot a také rekreační využití. Nádrž průtočné vodní elektrárny Mohelno slouží nejen k vyrovnání odtoku z přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, ale je i spodní nádrží pro čerpání. Je rezervoárem pro odběr chladící vody jadernou elektrárnou Dukovany a slouží k ředění jejích odpadních vod. Přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice můžete blíže poznat během exkurze s profesionálním průvodcem, která je zcela zdarma a trvá asi dvě hodiny.

Během téměř dvouhodinové exkurze zhlédnete film o vodních elektrárnách, prohlédnete si modely a navštívit můžete také provozní prostory elektrárny. Okolí vodní nádrže Dalešice přímo vybízí z rekreaci, nachází se zde hodně soukromých chat a několik kempů. Po hladině Dalešické přehrady se plaví loď Horácko, a to během celého roku, neboť hladina Dalešické přehrady nezamrzá. Kapacita lodi je 115 míst k sezení, na palubě je k dispozici bar, cykloturisté mohou využít také přepravu kol.

Dalešická přehrada je také ideálním místem pro rybolov, což dokazuje velké množství rybářů na jejích březích, postupem času se tato vodní nádrž stala útočištěm pro některé ohrožené druhy zvířat, mj. čápy, volavky, labutě, orly, divoké kačeny aj. Na Dalešické přehradě je zřícenina hradu Kozlov, který se nachází na ostrově nedaleko Kozlan a Náměště nad Oslavou. Během plavby na lodi Horácko uvidíte tuto památku nejlépe. Hrad, sloužící jako výspa ochránců třebíčského kláštera, měl být postaven někdy v polovině 14. století, později sloužil jako sídlo loupeživých rytířů a z tohoto důvodu byl na přání zemských stavů v roce 1466 rozbořen. Do dnešních dnů se dochovaly pouze příkopy, základní zdi a torzo věže. Z vrcholu Kozlova je krásný pohled na přehradu a lesy, jimiž jsou okolní vysoké stráně zarostlé. Dalešická přehrada a její okolí nabízí krásná místa k výletům, na které můžete vyrazit pěšky, na kole, autem či lodí. Veškeré informace k lodní dopravě, možnosti ubytování, rybolovu, občerstvení, tipy na výlety atd. naleznete na  internetových stránkách: www.dalesickaprehrada.cz

Dalešická přehrada

Dešov

Vesnice s obdélným návesním prostorem středověkého původu leží v mírném údolí stejnojmenného potoka. První písemná zmínka o osídlení je z roku 1345. V té době obce Velký Dešov a Malý Dešov patřily k blízkému hradu Bítovu, se kterým sdílely osud dalších pět staletí. V roce 1960 došlo ke sloučení obou vsí a vznikla obec Dešov. Její část byla v roce 1995 díky zachovalé historické zástavbě a lidové architektuře jihozápadní Moravy prohlášena „vesnickou památkovou rezervací“. V místní části Velký Dešov stojí několik selských stavení se štíty v barokním stylu, s bohatou štukovou výzdobou fasád a zdobenými vjezdovými vraty. Mezi další architektonické dominanty patří barokní kaple Panny Marie Bolestné z roku 1781 uprostřed velkodešovské návsi a kaple sv. Josefa v Malém Dešově z první poloviny 19. století. Na rodném domě č. p. 9 je umístěna pamětní deska novináře a spoluzakladatele československých legií během první světové války v Itálii, pana Antonína Pešla. V parku ve Velkém Dešově byl roku 1946 odhalen památník na počest našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, který přetrval bez úhony na svém místě dodnes. Jihozápadně od obce se rozprostírá krásná přírodní scenérie skalnatého a hlubinného údolí řeky Želetavky a Bihanky. V katastru obce se nachází přírodní památka „Černá blata“ – přirozená bučina s bohatým bylinným porostem, dále přírodní rezervace „Suchá hora“ (571 m n. m.) – unikátní lesní kultura, a také chráněné krajinné území „Kotnice“ – pastvina s jezírkem, kde se vyskytují význačné teplomilné druhy flóry a fauny. V současnosti má obec přes 420 obyvatel a žije bohatým kulturním a společenským životem, dodržuje se zde i mnoho starých zvyků a tradic.

 

OÚ: Dešov 147, 675 33

Tel.: +420 568 443 337, ou-desov@volny.cz, www.desov.cz

Dešov Dešov Dešov

Dolní Vilémovice

Dolní Vilémovice leží asi 10 km od města Třebíč a jsou součástí ekologického mikroregionu Rokytná a MAS Podhorácko. První písemná zmínka se datuje do roku 1294, avšak okolí obce bylo pravděpodobně osídleno dříve. V průběhu let se zde vystřídalo několik rodů, z nichž nejvýznamnější byl rod Valdštejnů. Památkami Dolních Vilémovic jsou kaple sv. Floriána z roku 1894 a rodný dům Jana Kubiše, příslušníka československé zahraniční armády ve Velké Británii, jenž je znám jako jeden z účastníků atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. V jeho rodném domě je umístěna stálá expozice Vojenského historického ústavu Praha o životě Jana Kubiše.

 

OÚ: Dolní Vilémovice 142, 675 52

Tel.: +420 568 862 160, +420 724 189 755

starostka@obecdolnivilemovice.cz

www.obecdolnivilemovice.cz

Dolní VilémoviceDolní Vilémovice

Domamil

Existence obce Domamil se datuje již do roku 1190 a dnešní obec leží v nadmořské výšce 495 m v okresu Třebíč. Zajímavostmi obce jsou kostel sv. Prokopa, boží muka, hospoda se sýpkou a venkovská usedlost č. 4, v obci je ekoškola s ukázkovou přírodní zahradou. Osobností obce je katolický kněz a vězeň komunistického režimu Václav Razík. V roce 2011 se Domamil stala Vesnicí roku Vysočiny.

 

OÚ: Domamil 135, 675 43

Tel.: +420 568 446 023, ou-domamil@volny.cz, www.domamil.eu

Domamil

Dukovany

Informační centrum Jaderné elektrárny Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany, Dukovany 269

Informační centrum

675 50 Dukovany

Tel.: +420 561 105 519

infocentrum.edu@cez.cz

www.cez.cz

Dukovany

Když se řekne Dukovany, každý si vybaví jadernou elektrárnu. To ale není vše. Historie obce sahá až do 13. století, v minulosti se obci říkalo Děkovany, ale i Tokovany. Roku 1279 se objevuje první písemná zmínka spjatá s kostelíčkem v Tokovanech, tedy Dukovanech. Roku 1298 se objevuje Alšík z Tokowan jako držitel hradu Rabstein. A právě historie hradu Rabštejn je silně spjata i s historií obce Dukovany. Dnes se z  hradu dochovalo jen několik nevelkých částí. Zřícenina je ale volně přístupná a vydat se k  ní můžete buď z  Dukovan vzdálených 4 km, nebo od jaderné elektrárny po dvoukilometrové zelené turistické značce. V Dukovanech dále najdeme zachovalý zámek s  rozsáhlým anglickým parkem a kostel sv. Václava. Kromě elektrárny je další dominantou vodní nádrž Dalešice, která elektrárnu zásobuje vodou. Mezi kulturní památky obce patří bezesporu zámek v Dukovanech, k němuž také náleží rozsáhlý anglický park. Dominantou obce je kostel sv. Václava. Roku 1689 byla v Dukovanech postavena i kaplička Nejsvětější Trojice. Původně měla i věžové hodiny, aby robotáři věděli, kdy mají vyjíždět do polí. Z okolí je nutné upozornit na hrad Rabštejn. Ten se v dávných dobách tyčil nad řekou Jihlavou na skalisku. Dnes už z něj zbyla pouze zřícenina, která je lidem volně přístupná. Nejznámější stavbou Dukovan je jaderná elektrárna, které muselo před její výstavbou ustoupit několik vesnic – jmenovitě Skryje, Lipňany a Heřmanovice. Na těchto místech jsou dodnes zachovány kapličky a ve Skryjích stojí pomník padlým v 1. světové válce. V Dukovanech dnes také působí spousta zájmových sdružení a spolků jako TJ Sokol Dukovany, sbor dobrovolných hasičů, fotbalový oddíl SFK Dukovany 2001, myslivecké sdružení, rybářský spolek, Český svaz chovatelů, jezdecký klub. Obec také nezapomíná na nejstarší spoluobčany, pro které je zde k dispozici klub seniorů. V obci také naleznete mateřskou a základní školu, obecní knihovnu a kino. V procesu výstavby je také multifunkční sportovní hala.

 

OÚ: Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Tel.: +420 568 865 038, starosta@obecdukovany.cz, www.obecdukovany.cz

DukovanyDukovanyDukovany

Ekotechnické centrum Alternátor

Vítejte v Alternátoru, jediném science-centru na Vysočině, kde se pobaví děti i dospělí! Jeho chloubou je unikátní projekční koule, tzv. Science on a Sphere, vědecko-technické zařízení, jichž v Evropě najdeme pouze osm. Alternátor ho získal z amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA), který na něm zobrazuje přírodní nebo vesmírné úkazy. Koule přebírá také data z NASA, dokáže zobrazit aktuální stav počasí či zemětřesení kdekoli na Zemi a řadu dalších jevů. Expozice Alternátoru jsou zaměřeny zejména na výrobu energie – a to jak na její historii, tak současnost a samozřejmě i budoucnost. Nejvýznamnější část je věnována výrobě „zelené“ energie, a to hlavně z biomasy. Když je pěkné počasí, můžete si v létě opéct špekáčky na sluneční peci, děti určitě nevynechají prolézačku vyrobenou z vrtule obří větrné elektrárny. Nechybějí ani dočasné výstavy, na nichž se můžete setkat například s modely z Lega, Merkuru, vystřihovánek časopisu ABC aj.

 

Tomáše Bati 1083, Třebíč

Tel.: +420 724 567 958, info@alternator.cz

www.alternator.cz

Ekotechnické centrum AlternátorEkotechnické centrum Alternátor

Ekotechnické centrum Alternátor

Vítejte v Alternátoru, jediném science-centru na Vysočině, kde se pobaví děti i dospělí! Jeho chloubou je unikátní projekční koule, tzv. Science on a Sphere, vědecko-technické zařízení, jichž v Evropě najdeme pouze osm. Alternátor ho získal z amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA), který na něm zobrazuje přírodní nebo vesmírné úkazy. Koule přebírá také data z NASA, dokáže zobrazit aktuální stav počasí či zemětřesení kdekoli na Zemi a řadu dalších jevů. Expozice Alternátoru jsou zaměřeny zejména na výrobu energie – a to jak na její historii, tak současnost a samozřejmě i budoucnost. Nejvýznamnější část je věnována výrobě „zelené“ energie, a to hlavně z biomasy. Když je pěkné počasí, můžete si v létě opéct špekáčky na sluneční peci, děti určitě nevynechají prolézačku vyrobenou z vrtule obří větrné elektrárny. Nechybějí ani dočasné výstavy, na nichž se můžete setkat například s modely z Lega, Merkuru, vystřihovánek časopisu ABC aj.

 

Tomáše Bati 1083, Třebíč

Tel.: +420 724 567 958, info@alternator.cz

www.alternator.cz

Ekotechnické centrum AlternátorEkotechnické centrum Alternátor

Hartvíkovice

Obec se nachází jihovýchodně od města Třebíč, v bezprostřední blízkosti vodní nádrže Dalešice, která je vyhledávána převážně rybáři. V letních měsících je v provozu Autokemp Wilsonka a celoročně lodní doprava. Dějiny obce úzce souvisí s osudy třebíčského benediktinského kláštera, založeného v roce 1101 přemyslovskými knížaty. Významnou památkou obce je kostel sv. Jiljí připomínaný již v roce 1340, původně gotický. Hartvíkovice patřily mezi významnější vsi, neboť byly centrem farnosti. Na strmém břehu nad řekou Jihlavou se dochovaly zbytky zříceniny hradu Kokštejna (Kufštejna), který sloužil k ochraně klášterních statků, nyní Wilsonova skála.

 

OÚ: Hartvíkovice 31, 675 76

Tel.: +420 568 645 620, obec@hartvikovice.cz

www.hartvikovice.cz

Hartvíkovice Hartvíkovice

Heraltice

Historie Heraltice sahá do 12. století, kdy byly farní osadou stojící na prastaré silnice spojující Vídeň a Prahu. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1256 ve spojitosti s purkrabím Znojemským, Radoslavem z Heraltic. Svou polohou a významem se postupně osada rozrostla na městečko, které bylo po generace ve vlastnictví vladyckého rodu z Heraltic. Městečko bylo zasaženo husitskými a uherskými válkami v 15. stol., kdy došlo k jeho velkému úpadku. Dominantou městyse je kostel sv. Jiljí, do 14. století také zasahuje zmínka o místní faře a dochovala se rovněž obecní pečeť. Aktivním spolkem je sbor dobrovolných hasičů, jenž zde zřizuje Hasičské muzeum otevřené v roce 2004. Dalším spolkem je fotbalový klub a je zde i místní knihovna. Přírodní památky zde zastupuje Kamenný vrch s výskytem hořečku českého, jenž je chráněn. Roku 2007 byl Heralticím navrácen status městyse. V okolí městyse se nachází kvalitní zdroj pitné vody pro třebíčskou oblast.

 

ÚM: Heraltice 78, 675 21

Tel.: +420 724 178 939, mestys@heraltice.cz, www.heraltice.cz

HeralticeHeraltice

Hodov

Historie obce Hodov se datuje do roku 1349, kdy náležela panství tasovskému. Tohoto roku prodal Jan z Tasova část obce Beneši z Velkého Meziříčí, čímž se stala součástí meziříčského panství. Velký rozvoj obec zaznamenala především v 19. století, kdy se vyvíjela do dnešní podoby. Nejvýznamnější památkou Hodova je místní kaple, postavená roku 1818. Zajímavostí je, že vevnitř stojí socha sv. Jana Nepomuckého a kaple byla zřejmě stavěna okolo stojící sochy až do dnešní podoby. Zvon z kapličky také v dobách válek posloužil pro vojenské účely a dnešní zvon kapli zdobící byl v roce 1927 posvěcen. Kaple je zapsána na seznamu kulturních památek. Zajímavostí sochy je, že je postavena v životní velikosti. Občanskou vybavenost charakterizuje prodejna smíšeného zboží, pošta, základní škola a kulturní dům.

 

OÚ: Hodov 54, 675 04

Tel.: +420 564 103 506, ou.hodov@horacko.cz, www.hodov.cz

HodovHodov

Horní Újezd

8 km jihozápadně od města Třebíč se rozprostírá obec Horní Újezd a jejím katastrem prochází rozvodí mezi řekou Rokytnou a Štěpánovickým potokem. Dominantou viditelnou již z dálky je kostel sv. Petra a Pavla a z návrší se vám naskytne rozhled do krajiny až k pohoří v Alpách. Zajímavostí je výskyt bramboříku nachového a jaterníku podléška u Újezdského mlýna.

 

OÚ: Horní Újezd 3, 675 22

Tel.: +420 568 883 718, obec@horni-ujezd.cz, www.horni-ujezd.cz

Horní Újezd

Hotel Joseph 1699 ****

Hotel je součástí malebných uliček třebíčské židovské čtvrti v centru města, zařazené spolu se židovským hřbitovem a křesťanskou bazilikou sv. Prokopa do kulturního dědictví UNESCO. V celém areálu nenajdete dva stejné pokoje. Jejich uspořádání je dáno stavebními dispozicemi vzájemně propleteného shluku historických budov ve svahu nad městem, které se utvářely po staletí a nedávnou rekonstrukcí nebyl narušen jejich ráz ani uspořádání. Genius loci místa je neopakovatelné. Nejstarší části budov hotelu pocházejí ze 17. století, letopočet v názvu připomíná dle dochovaných písemností rok, kdy byl kompletně přestavěn. Na přelomu 19. a 20. století sloužil jako chudobinec třebíčské židovské obce a jako chudobinec na adrese Blahoslavova 23 je uváděn v turistických průvodcích. V přízemí v nejstarší části budov se dochovala židovská rituální lázeň mikve ze 17. století. Uvnitř hotelu jsou ze všech stran chráněné terasy s překrásným výhledem na Třebíč vybízející k posezení a lehkému občerstvení. Parkování je zajištěno na vlastním parkovišti u hotelu, případně lze využít  tří garážových stání přímo v objektu. Pro pohodu hostů je v hotelu k dispozici i  sauna a infrasauna, WiFi na každém pokoji.

 

Atmosféra hotelu se nedá popsat, tu musíte zažít.

 

Skalní 85/8, 674 01 Třebíč

Tel.: +420 561 200 540, +420 602 721 776, recepce@joseph1699.cz, www.joseph1699.cz  

Hotel Joseph 1699 ****Hotel Joseph 1699 ****

Hotel Joseph 1699 ****

Hotel je součástí malebných uliček třebíčské židovské čtvrti v centru města, zařazené spolu se židovským hřbitovem a křesťanskou bazilikou sv. Prokopa do kulturního dědictví UNESCO. V celém areálu nenajdete dva stejné pokoje. Jejich uspořádání je dáno stavebními dispozicemi vzájemně propleteného shluku historických budov ve svahu nad městem, které se utvářely po staletí a nedávnou rekonstrukcí nebyl narušen jejich ráz ani uspořádání. Genius loci místa je neopakovatelné. Nejstarší části budov hotelu pocházejí ze 17. století, letopočet v názvu připomíná dle dochovaných písemností rok, kdy byl kompletně přestavěn. Na přelomu 19. a 20. století sloužil jako chudobinec třebíčské židovské obce a jako chudobinec na adrese Blahoslavova 23 je uváděn v turistických průvodcích. V přízemí v nejstarší části budov se dochovala židovská rituální lázeň mikve ze 17. století. Uvnitř hotelu jsou ze všech stran chráněné terasy s překrásným výhledem na Třebíč vybízející k posezení a lehkému občerstvení. Parkování je zajištěno na vlastním parkovišti u hotelu, případně lze využít  tří garážových stání přímo v objektu. Pro pohodu hostů je v hotelu k dispozici i  sauna a infrasauna, WiFi na každém pokoji.

 

Atmosféra hotelu se nedá popsat, tu musíte zažít.

 

Skalní 85/8, 674 01 Třebíč

Tel.: +420 561 200 540, +420 602 721 776, recepce@joseph1699.cz, www.joseph1699.cz  

Hotel Joseph 1699 ****Hotel Joseph 1699 ****

Hotel*** Restaurant Na Statku

Firma Oslavan, a. s. byla založena v roce 1991 a sídlí v areálu budov Bítešská 13 - dříve patřících k  zámku v Náměšti nad Oslavou. Již od svého vzniku se věnuje prodeji a servisu speciální zemědělské techniky určené pro vinohradnictví a sadařství. Společnost získala obchodní zastoupení předních evropských výrobců vinohradnické a ovocnářské techniky s širokým sortimentem pro velkopěstitele, malopěstitele i zahrádkáře. V roce 2008 firma Oslavan zrekonstruovala bývalou konírnu na stylovou restauraci s každodenním provozem, ve které je podávána klasická česká kuchyně a místní Horácké speciality. Restaurace má kapacitu 70 míst, od jara do podzimu je k dispozici také zastřešená zahrádka s kapacitou 50 míst. V roce 2014 byl oficiálně otevřen hotel s kapacitou 60 lůžek. K dispozici jsou také 2 konferenční místnosti vhodné pro pořádání různých oslav, akcí a školení. Parkování je zdarma v uzavřeném osvětleném nádvoří areálu, kde je k dispozici také dětské hřiště z akátového dřeva, pískoviště, minigolfové hřiště, kuželky a nově vybudované wellness se 3 druhy saun – finskou, parní a tepidáriem. Minigolfové hřiště je postaveno podle přísné normy pro udělení licence světové Minigolfové federace. Na ploše hřiště bylo nainstalováno 18 drah, které byly vybrány z 25 možných variant tak, aby byla hra zajímavá. Vaše děti mohou dále v areálu navštívit zookoutek v naší zahradě s domácími zvířaty. Pro rodiče je zde k dispozici posezení pod pergolou s možností občerstvení v přilehlé recepci.

 

Těšíme se na vaši návštěvu.

 

Bítešská 13, Náměšť n. Oslavou 675 71

Tel.: +420 568 623 409, +420 734 447 622, hotel@oslavan.cz

www.restauracenastatku.eu

Hotel*** Restaurant Na StatkuHotel*** Restaurant Na StatkuHotel*** Restaurant Na Statku

Hotel*** Restaurant Na Statku

Firma Oslavan, a. s. byla založena v roce 1991 a sídlí v areálu budov Bítešská 13 - dříve patřících k  zámku v Náměšti nad Oslavou. Již od svého vzniku se věnuje prodeji a servisu speciální zemědělské techniky určené pro vinohradnictví a sadařství. Společnost získala obchodní zastoupení předních evropských výrobců vinohradnické a ovocnářské techniky s širokým sortimentem pro velkopěstitele, malopěstitele i zahrádkáře. V roce 2008 firma Oslavan zrekonstruovala bývalou konírnu na stylovou restauraci s každodenním provozem, ve které je podávána klasická česká kuchyně a místní Horácké speciality. Restaurace má kapacitu 70 míst, od jara do podzimu je k dispozici také zastřešená zahrádka s kapacitou 50 míst. V roce 2014 byl oficiálně otevřen hotel s kapacitou 60 lůžek. K dispozici jsou také 2 konferenční místnosti vhodné pro pořádání různých oslav, akcí a školení. Parkování je zdarma v uzavřeném osvětleném nádvoří areálu, kde je k dispozici také dětské hřiště z akátového dřeva, pískoviště, minigolfové hřiště, kuželky a nově vybudované wellness se 3 druhy saun – finskou, parní a tepidáriem. Minigolfové hřiště je postaveno podle přísné normy pro udělení licence světové Minigolfové federace. Na ploše hřiště bylo nainstalováno 18 drah, které byly vybrány z 25 možných variant tak, aby byla hra zajímavá. Vaše děti mohou dále v areálu navštívit zookoutek v naší zahradě s domácími zvířaty. Pro rodiče je zde k dispozici posezení pod pergolou s možností občerstvení v přilehlé recepci.

 

Těšíme se na vaši návštěvu.

 

Bítešská 13, Náměšť n. Oslavou 675 71

Tel.: +420 568 623 409, +420 734 447 622, hotel@oslavan.cz

www.restauracenastatku.eu

Hotel*** Restaurant Na StatkuHotel*** Restaurant Na Statku

Hroznatín

Hroznatín je starodávnou obcí ležící v okrese Třebíč. První písemná zmínka se datuje roku 1365 pod názvem Hroznetyn. Své jméno dostala dle vlastníka vsi, jistého Hroznaty. Právě roku 1365 věnoval Jan z Meziříčí své manželce Anně ze Šternberka ves Hroznatín. Hroznatín je rodištěm československého prezidenta a armárdního generála Ludvíka Svobody, jenž během 2. světové války vedl československý armádní sbor na východní frontě. Zajímavostí je, že první kaplička zde stojící byla na začátku 70. let 20. století zbořena a její základy sloužily jako okraje pískoviště. Na jejím původním místě dnes stojí zvonička, jež byla slavnostně otevřena v roce 2000. U Hroznatína byl postaven vodojem ve tvaru jehlanu.

 

OÚ: Hroznatín 4, 675 05 Rudíkov

Tel.: +420 607 557 854, hroznatin.obec@seznam.cz, www.hroznatin.cz

HroznatínHroznatín

Chlístov

Chlístov, za starých dob také Chlustov (i Chlistovice), založil muž jménem Chlust. Nad obcí se vypíná zvonovitá Kobylí Hlava. Pod Kobylí Hlavou, směrem k obci, je vybudovaný turistický přístřešek, který zve k posezení. V obci můžete vidět pomník padlým, věnovaný obětem světové války. V katastru obce Chlístov se nachází pramen řeky Rokytné, přímo v obci jsou dva menší rybníky. V okolí obce se nachází víceúčelová vodní nádrž, vhodná ke koupání a rekreaci. V obci se také nachází sportovní hřiště se zázemím. Hlavní dominantou obce Chlístov je kaple sv. Cyrila a Metoděje. V kapli jsou pravidelně slouženy mše svaté, od roku 2013 se stalo tradicí sloužit slavnostní pouťovou mši na již zmiňovaném sportovním hřišti.

 

OÚ: Chlístov 11, 675 22

Tel.: +420 568 870 603, ou.chlistov@tiscali.cz, www.chlistov.org

ChlístovChlístov

Chlum

Obec Chlum se rozkládá ve výšce 540 metrů nad mořem, 17 kilometrů severozápadně od okresního města Třebíč. Obec má 155 obyvatel. První písemná zmínka o obci je již z roku 1101, kdy Chlum náležel třebíčskému klášteru. V obci se nachází farní kostel sv. Václava, jehož zakladatelem byl třebíčský opat, a to kolem roku 1300, dále bývalá škola, která v roce 2013 prošla rekonstrukcí a ve které se nachází nyní obecní úřad a místní knihovna. Zvláštností zde je technická památka větrné čerpadlo vody „větrák“ z r. 1913. K obci náleží samoty Pavlovce, Leština a Chaloupky. Obec ve spolupráci s místními složkami, Sborem dobrovolných hasičů Chlum a Mysliveckým spolkem Chlum během roku pořádá řadu akcí – hasičský ples, masopustní průvod, svatováclavskou pouť, dětskou diskotéku, koncerty, taneční zábavy, degustace vín, divadelní představení,, poznávací výlety a další. Katastrem obce prochází cyklostezka Jihlava–Třebíč–Raabs.

 

OÚ: Chlum 38, 675 07

Tel.: +420 568 881 160, info@obecchlum.cz, www.obecchlum.cz

ChlumChlum

Jakubov

Počátky Jakubova jsou nejasné, avšak ví se, že jméno obce je spojeno se zasvěcením místního kostela sv. Jakubu Staršímu. Mezi památky patří již zmiňovaný kostel sv. Jakuba Staršího, socha sv. Tekly a památník Osvobození půdy. Jakubov se může také pochlubit množstvím aktivních spolků, mezi něž patří sbor dobrovolných hasičů, tělovýchovná jednota, myslivecký spolek, dramatický soubor Kubík či mažoretky. Do společenského života se zapojuje i mateřská a základní škola. Většina obyvatel Jakubova se během roku zapojuje do několika desítek kulturních, sportovních a společenských akcí. Známé jsou také pohádkové postavy z balíků slámy nebo betlém ze sena v životní velikosti. V roce 2005 Jakubov zvítězil v krajském kole soutěže Vesnice roku a stal se Vesnicí Vysočiny 2005.

 

OÚ: Jakubov 155, 675 44

Tel.: +420 568 422 035, obec@jakubov.cz, www.jakubov.cz

Jakubov Jakubov

Jaroměřice nad Rokytnou

Turistické informační centrum - Špitál

F. V. Míči 726, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Tel.: +420 775 547 522

mks@jaromericenr.cz

www.jaromericenr.cz

Jaroměřice nad Rokytnou

Jaroměřice nad Rokytnou jsou známy hlavně díky zámeckému baroknímu areálu ve stylu francouzského Versailles, který kromě budovy zámku zahrnuje chrám sv. Markéty a rozsáhlý zámecký park. Mezi další významné památky patří také špitál s kaplí sv. Kateřiny či sousoší Nejsvětější Trojice. Veřejnosti přístupné je také Muzeum Otokara Březiny, mapující život tohoto významného českého básníka, který v Jaroměřicích nad Rokytnou od roku 1901 žil.

 

MěÚ: nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice n. R.

Tel.: +420 568 408 011, mesto@jaromericenr.cz, www.jaromericenr.cz

Jaroměřice nad Rokytnou

Jemnice

Turistické informační centrum Jemnice

Husova 2, 675 31  Jemnice

Tel.: +420 721 508 737

tic@mesto-jemnice.cz

www.mesto-jemnice.cz

Jemnice

První písemná zmínka o Jemnici je z roku 1226. Samotný název města je odvozen od slova „jamníci“, tzn. horníci, kteří zde dolovali v primitivních jámách (šachtách) vzácné rudy. Město bylo založeno jako královský majetek na místě pohraničního hradu. V roce 1227 vydal český král Přemysl Otakar I. příkaz k opevnění sídla. Dodnes je zachována značná část hradeb spolu se třemi baštami a dvěma barbakány. Bohatou historii Jemnice připomíná 98 kulturních památek zapsaných ve státním seznamu. Hlavní dominantou města Jemnice je kostel sv. Stanislava se štíhlou věží svítící daleko do kraje. Její elegantní silueta vítá jako první návštěvníky z celého okolí. Neméně významný je i dvoupatrový čtyřkřídlý zámek s rozsáhlým parkem. K dalším významným památkám v Jemnici patří gotický kostel sv. Víta s podzemními prostory, které byly v roce 2007 uznány za kulturní památku. Hned vedle kostela stojí památná lípa o stáří asi 800 let. V Podolí můžete navštívit kostel sv. Jakuba ze 14. století s románskou válcovou věží, pozůstatkem původní rotundy z 12. století. V Jemnici byla i jedna z nejstarších židovských obcí v českých zemích. Písemně je poprvé připomínána v roce 1336. V červnu, vždy po sv. Vítu, se v Jemnici koná Barchan, slavnost s tak trochu podivným názvem. Traduje se, že patří mezi nejstarší v Čechách a na Moravě. Prokazatelné je však pouze to, že se uskutečnila už v roce 1713. Průběh oslav se měnil podle vkusu měšťanů. Nikdy se ovšem nezměnilo jádro celé slavnosti, kterým je běh čtyř poslů. Po celou dobu pak město žije jarmarkem a pouťovými atrakcemi. Připraven je také bohatý historický a kulturní program a tradiční nedělní pouť ke kostelu sv. Víta.

 

Turistické informační centrum Jemnice

Husova 2, 675 31 Jemnice

Tel.: +420 721 508 737, tic@mesto-jemnice.cz, www.tic.jemnice.cz

JemniceJemniceJemnice

Kamenná

První písemná zmínka o obci je z roku 1349. Součástí obce Kamenná je také místní část Klementice. Nejvyšší místo katastru je 485 m n. m. V Kamenné najdete kapličku sv. Jana Nepomuckého, pomník padlým ve světové válce, po krajině rozsetých třináct křížů, areál víceúčelové vodní nádrže. Zajímavou památkou jsou také sluneční hodiny zhotovené místními kameníky. Okraj katastru lemuje krásné údolí řeky Oslavy. Klementice se mohou pochlubit kapličkou zasvěcenou svaté Rodině, smírčím kamenem, pomníkem padlých ve světové válce a rybníkem plným raků. Veřejný život v obci zpestřují svou činností sbor dobrovolných hasičů, jenž se pravidelně účastní soutěží v hasičském sportu, Myslivecký spolek Kamenná a spolek Kameňáci.

 

OÚ: Kamenná 70, 675 03

Tel.: +420 702 496 767, ou.kamenna@tiscali.cz, www.kamenna-tr.cz

KamennáKamenná

Kojatín

Obec Kojatín se nachází 2,5 km jižně od městyse Budišov, je obklopena atraktivní krajinou s lesy, rybníky, loukami a klidným prostředím. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1104, kdy v obci stávala na dosud neznámém místě tvrz. Jméno vesnice je odvozeno od zakladatele Kojaty. K obci náleží místní část nazvaná Spálený Dvůr, která leží 1 km severně od obce. V obci působí místní sbor dobrovolných hasičů, který se stará o kulturní a sportovní dění v obci, jako jsou například hasičské soutěže. Ke sportovním účelům je možné využít víceúčelové hřiště s umělým trávníkem, které se nachází ve sportovním areálu. V obci se také nacházejí dva rybníky, které slouží pro rekreaci a odpočinek.

 

OÚ: Kojatín 38, 675 03

Tel.: +420 724 176 425, ou.kojatin@horacko.cz, www.kojatin.cz

Kojatín Kojatín

Koněšín

Zemědělská obec Koněšín se nachází asi 14 km východně od Třebíče na levém břehu údolní nádrže Dalešice. Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1101 v zakládací listině třebíčského kláštera jako o trhové vsi. Ve středověku ležela obec na významné obchodní cestě. Nachází se zde barokní kostel sv. Bartoloměje ze 17. století a rozsáhlá soustava podzemních chodeb, tzv. lochů. Obec Koněšín se v současnosti vyznačuje velmi pestrým společenským děním. Turisté mohou navštívit letecké muzeum, keramické dílny, lodní dopravu, sportovní a ubytovací areál Borovinka s jeho patronem Koněšínským Vendelínem a využít mnoho dalších služeb v obci.

 

OÚ: Koněšín 145, 675 02 Koněšín

Tel.: +420 601 581 525,

podatelna@obeckonesin.cz

www.obeckonesin.cz 

KoněšínKoněšín

Kostníky

Obec leží asi 7 km od Jemnice v nadmořské výšce 452 metrů a její součástí jsou samoty Kopka, Kláskův mlýn a Rajmundský mlýn na řece Bihance. Své jméno obec dostala dle pojmenování pro pevný a odolný jako kost. Dominantou je kostelík Narození Panny Marie, dvoje boží muka a kaplička. První písemnou zmínku o ní naleznete v roce 1345. Přírodní památkou je lokalita Suché skály s vegetací borů, sutí a skal.

 

OÚ: Kostníky 29, 675 32 Třebelovice

Tel.: +420 602 549 705, ou.kostniky@seznam.cz, www.kostniky.cz

Kostníky

Kouty

Obec Kouty leží 13 kilometrů severozápadně od Třebíče. Malebná vesnice se nachází v kopcovité části Vysočiny a svou historií sahá až do 1. poloviny 13. století. Obec má pravidelný tvar s dvěma řadami obytných domů postavených kolem silnice probíhající obcí. Dříve zemědělská víska, nyní krásná obec s veškerou občanskou vybaveností, plná života. Rozprostírá se mezi kopci a kopečky zahalenými do závoje hustých lesů, je obklopena rozlehlými poli a kvetoucími loukami. Upravená náves vonící lipami, parky a vodní plochy lemované všemi odstíny zeleně, zvelebená obydlí, čilý ruch a dobrosrdeční lidé, to vše dává vzkvétající obci osobitý ráz a půvab. V obci je pošta, prodejna, restaurace, koupaliště, 5 km západně od obce se nachází obec Bransouze s vlakovou zastávkou.

 

OÚ: Kouty 11, 675 08 Kouty u Třebíče

Tel.: +420 568 881 228, info@obeckouty.cz, www.obeckouty.cz

KoutyKouty

Kožichovice

Kožichovice leží v oblasti Třebíčská kotlina asi 3 km jihovýchodně od města Třebíč. Nejstarší historie obce souvisí se založením benediktinského kláštera v Třebíči roku 1104. Oblast je známá především jako významné naleziště vltavínů. Přírodní dominantou je rybník s potokem, který dává obci rekreační ráz. Kulturními památkami jsou kaple s oltářem Cyrila a Metoděje, socha sv. Jana Nepomuckého, pomník obětem 1. světové války a rodný dům či busta Matyáše Žďárského, zakladatele alpského lyžování.

 

OÚ: Kožichovice 36, 674 01

Tel.: +420 568 845 369, oukozichovice@volny.cz, www.kozichovice.cz

Kožichovice

Krahulov

Ves, dříve zvaná Craluhow a Kralohof, prvně připomínána roku 1307, byla původně samostatným zemským statkem s tvrzí neznámého stáří, zničenou pravděpodobně za vpádu Matyáše Korvína na Moravu. Od roku 1499 spadala do brtnického panství. V obci se nachází původně farní, románský kostel sv. Petra v okovech, zbytky valů po tvrzi a nedaleko obce smírčí kámen.

 

OÚ: Krahulov 41, 675 21

Tel.: +420 568 870 733, ou.krahulov@quick.cz, www.krahulov.cz

Krahulov

Kralice nad Oslavou

Kralice nad Oslavou včetně místní části Horní Lhotice - malebná obec na úpatí Českomoravské vrchoviny 33 km západně od Brna a 4 km východně od Náměště nad Oslavou, kdysi sídlo bratrské tiskárny, z níž vzešla památná Bible kralická, která má v obci Památník Bible kralické.

 

OÚ: Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, 675 73 Kralice nad Oslavou

Tel.: +420 568 643 634, kralice@volny.cz, www.kralicenosl.cz  

Kralice nad Oslavou

Kramolín

Obec Kramolín má v současné době okolo 120 obyvatel. Jižně od obce se nachází přečerpávací vodní elektrárna Dalešice. První písemnou zmínku naleznete v roce 1368. Do roku 1919 byla součástí obce Kladeruby nad Oslavou, v letech 1949—1960 patřila do okresu Velká Bíteš. Památkou obce je hradisko na Dřínové hoře, na návsi stojící zvonička a rozhledna Babylon, která je zajímavým tipem na výlet. Nedaleko obce se nachází památník paradesantní skupiny Spelter. Občanská vybavenost čítá obecní úřad, poštu, víceúčelové hřiště, klidovou zónu a obchod s pohostinstvím. Také hasiči zde mají postavenou svou hasičskou zbrojnici. Zajímavostí je, že se zde natáčel film režiséra Jiřího Menzela Kdo hledá zlaté dno z výstavby přehrady.

 

OÚ: Kramolín 10, 675 77

Tel.: +420 568 645 206, obec.kramolin@seznam.cz,

www.obeckramolin.cz

Kramolín Kramolín

Láz

Po obou stranách Syrovického potoka, 5 km od Moravských Budějovic, leží obec Láz. Historie obce se datuje do roku 1498, kdy zde původně stával dvůr Lazce, až do roku 1510 patřící k bítovskému panství, díky němuž nakonec získala obec i své jméno. Významným rodákem obce je sochař a grafik Josef Kapinus, jenž se kromě výtvarné činnosti věnoval také vlastivědě a byl jedním z autorů Jaroměřického památníku. Pamětihodnostmi jsou na návsi stojící dřevěná zvonička, poklona u silnice do Nových Syrovic a pamětní deska odhalená na počest obětí 2. světové války. Spolkem v obci působícím je především sbor dobrovolných hasičů, založený roku 1934. Z 18. Století se dochovala pečeť, jež ve svém poli nese radlici ostřím vlevo a se dvěma růžičkami.

 

OÚ: Láz 13, 675 41

Tel.: +420 724 192 140, urad@obec-laz.cz, www.obec-laz.cz

Láz Láz

Lesonice

Lesonice se poprvé připomínají roku 1190, kdy byly zapsány v zakládací listině louckého kláštera. Obec vznikla sloučením s Horními Lesonicemi. V průběhu let se zde vystřídalo několik panujících vrchností. Obec si také prošla nepříznivými roky, kdy byly důsledně vymáhány robotní povinnosti, což vedlo k velkému povstání a bylo zatčeno 20 poddaných. Na památku této vzpoury zde byla odhalena pamětní deska. Nejvýznamnější památkou obce je původně tvrz, v 16. století přebudovaná na renesanční zámek. Ten byl později zbořen a vznikly zde dva klasicistické zámky. Dnes zde najdete Muzeum lidových kapel. Mezi aktivní spolky v obci patří FK Podhorácko 2015, TJ Sokol, Klub seniorek, SDH, ČSZ  Lesonice, Lesonická ochotnická společnost a myslivecký spolek, jež se spolu s obcí starají o kulturní a sportovní život v obci.

 

OÚ: Lesonice 117, 675 44

Tel.: +420 601 325 909, obec@lesonice.cz, www.lesonice.cz

Lesonice

Lomy

Obec leží 15 km západně od Moravských Budějovic a 8 km severně od Jemnice. První písemná zmínka se datuje do roku 1373. Provoz a život v samotné obci vyzařují naprostý klid a pohodu na každém kroku. V obci je vystavěno přírodní koupaliště, v jehož areálu se nachází také sportovně-kulturní zařízení s rozsáhlou parkovací plochou. Mimo rekreaci slouží též jako zázemí pro pořádání společenských akcí. Tyto akce pořádá nejvýznamnější složka v obci, kterou představuje sbor dobrovolných hasičů. Dominantami obce jsou kaple svatých Jana a Pavla postavená v roce 1806, pomník padlým odbojářům a pomník padlým v 1. světové válce.

 

OÚ: Lomy 45, 675 31 Jemnice

Tel.: +420 568 451 028,

obec_lomy@volny.cz

www.obec–lomy.cz

LomyLomyLomy

Loukovice

První písemná zmínka o obci Loukovice pochází z roku 1346. Roku 1900 byly Loukovice odděleny od Čáslavic a byla zde postavena budova školy. Dle kroniky obec v průběhu několika let postihly velké bouřky s krupobitím, které napáchaly četné škody. V obci je několik spolků, z nichž nejaktivnějším je sbor dobrovolných hasičů, jenž byl založen roku 1942. Od roku 2010 zde funguje spolek rybářů, tradici v obci má také nohejbal a chov koní. Hned u dvou různých chovatelů lze dohodnout projížďky na koních. Obec Loukovice se dostává do povědomí i díky automobilovým závodům, tzv. „plecháčům“, které jsou pořádány na místním okruhu. Pamětihodností obce je kaplička za kulturním domem. Znak obce tvoří lvice jako symbol Česka, trubka a radlice (symboly lovu a pěstění).

 

OÚ: Loukovice 43, 675 22

Tel.: +420 724 136 088, ou.loukovice@seznam.cz, www.loukovice.cz

Loukovice

Markvartice

Markvartice jsou starobylou obcí založenou ve 13. století díky kolonizaci kraje rodem Heralticů z Heraltic. První písemnou zmínku o ní najdete v zemských deskách z roku 1371. Ve starověku protínala blízké okolí obce Haberská obchodní stezka, jež vedla přes Markvartice a končila v Lovětíně. Patronem Markvartic je sv. Jan Křtitel. Občany Markvartic je využíván kulturní dům a areál Skalka. Obec je spravována místním obecním úřadem a je zřizovatelem mateřské školy. Památkami obce jsou boží muka a zvonička. Pro sportovní vyžití zde slouží víceúčelové sportovní hřiště, hasičský areál a pro chvíle odpočinku posezení u rybníka Témil a na lavičkách v okolí obce.

 

OÚ: Markvartice 67, 675 22

Tel.: +420 568 870 520, ou.markvartice@email.cz

www.obec-markvartice.cz

MarkvarticeMarkvartice

Moravské Budějovice

Turistické informační centrum MKS Beseda

Purcnerova 62, 676 02  Moravské Budějovice

Tel.:  +420 568 421 322

tic@besedamb.cz

www.infomb.cz

Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice je přirozeným centrem jihozápadní Moravy a vstupní branou do oblasti Podyjí. Je důležitým hospodářským, sociálním, sportovním a kulturním centrem. Ve městě je krásné letní koupaliště, krytý zimní stadion, tenisový areál a fotbalové hřiště. Celkem 18 kulturních památek dotváří osobitý ráz města. Mezi nejvýznamnější z nich patří kostel sv. Jiljí, zámek s muzeem řemesel a unikátním objektem tzv. masných krámů.

 

MěÚ: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Tel.: +420 568 408 311, mesto@mbudejovice.cz, www.mbudejovice.cz

Moravské Budějovice

Muzeum Jemnice

Muzeum Jemnice

Muzeum Jemnice

Muzeum sídlí na náměstí v měšťanském domě, původně patřícím manželům Dusíkovým. V zadní části zůstala zachována stáj a hospodářské budovy z přelomu 19. a 20. století. Nabízí dvě stálé expozice, dlouhodobou výstavu o historii zpracování čaje.

 

Stálé expozice:

 • Dějiny města Jemnice

 • Dolování nerostných surovin na jihozápadní Moravě

V roce 2008 při příležitosti 50. výročí od založení továrny na zpracování čaje, byla společně se společností Jemča a. s. otevřena dlouhodobá výstava, která mapuje zdejší historii zpracování čaje. Turisté se mohou dozvědět mnoho zajímavostí a prohlédnout si krásné fotografie i stroje, které v minulosti sloužili k balení čajů. Při objevování světa čaje zapojí návštěvníci i další ze smyslů – čichové buňky potěší voňavé čaje a přísady, využívané při výrobě různých oblíbených příchutí.

 

(zdroj: www.kudyznudy.cz

www.mesto-jemnice.cz

Muzeum Jemnice

Muzeum Vysočiny, Zámek Třebíč

Muzeum Vysočiny, Zámek Třebíč

Muzeum Vysočiny, Zámek Třebíč

Původně benediktinský klášter později přestavěn na renesanční zámek stojí v severozápadní části Třebíče, nad levým břehem řeky Jihlavy. Třebíčský zámek s bazilikou tvoří dobře viditelnou dominantu města.

 

Klášter v Třebíči založili benediktýni roku 1101. Kolem poloviny 13. století nahradila původní sakrální stavbu protáhlá trojlodní bazilika se zajímavým závěrem s rozetovými okny a sloupkovým portálem ukrytým v zaklenuté předsíni. Klášterní kostel byl obnoven v letech 1725-1737 podle projektu Františka M. Kaňky a znovu restaurován K. Hilbertem v letech 1924-1935. Budovy kláštera byly již v 16. století upraveny na zámek, později za Valdštejnů barokně upravený. V zámku se v současnosti  nachází muzeum Vysočiny, které zahájilo po tříleté rekonstrukci znovu provoz na konci listopadu 2013.


Návštěvníci si zde prohlédnou nové stálé interaktivní expozice:

 • I. Svět neživé přírody - vedle z evropského hlediska výjimečné kolekce moravských vltavínů jsou zdeprezentovány v republikovém měřítku neopomenutelné nerosty pegmatitů, nerosty „tropických zvětralin“ a nerosty křemenných žil.

 • II. Svět portálů a bran - klášterní expozice, která nabízí ucelený pohled na dějiny benediktinského a kapucínského řádu v Třebíči, stejně jako na architektonické dědictví v Třebíči, jehož část má statut památky UNESCO.

 • III. Valdštejnové na Třebíči - zámecká expozice, která vám dovolí procházet šlechtickými interiéry, včetně dětského pokoje či bohaté knihovny. Součástí expozice je rovněž zcela mimořádná sbírka dýmek.

 • IV. Lidé. Místa. Osudy. - expozice představuje v nových souvislostech příběhy lidí a míst Vysočiny napříč staletími.


V muzeu také naleznete obnovený Kamenný sál, výstavní sály, vstupní vestibul, zázemí pro odpočinek a občerstvení a rekonstruován bude i prostor nádvoří. Z oken zámku bude možné pozorovat Třebíč dalekohledem.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.visittrebic.eu

www.zamek-trebic.cz

 

Muzeum Vysočiny, Zámek Třebíč

Myslibořice

Obec Myslibořice leží v jihovýchodní části okresu Třebíč, mezi městy Hrotovice a Jaroměřice nad Rokytnou a je součástí ekologického mikroregionu Rokytná. Katastrální výměra obce je 1 123 ha a nachází se v nadmořské výšce 483 m. Myslibořice jsou prastarou osadou založenou Mysliborem již kolem roku 1222, první písemná zmínka o obci je datována kolem roku 1271. V obci se aktuálně nachází devítiletá základní škola, mateřská škola, knihovna, kostel sv. Lukáše, zámek, ve kterém je Domov odpočinku provozovaný Diakonií ČCE. Ze spolků v obci funguje sbor dobrovolných hasičů, TJ Myslibořice, tým hokejistů a myslivecký spolek. V roce 2012 obec získala v soutěži Vesnice roku Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí.

 

OÚ: Myslibořice 14, 675 60

Tel.: +420 568 864 323, obec@mysliborice.cz, www.mysliborice.cz

MyslibořiceMyslibořice

Naloučany

Obec usazená na lukách levého břehu řeky Oslavy - odtud pojmenování obce z dobového názvu „Na lúčí“. První písemná zmínka se objevuje v roce 1238, kdy byla obec majetkem tišnovského kláštera Porta Coeli. Nejstarší památkou je kostel sv. Jakuba Staršího z roku 1437 se sochou Panny Marie Lurdské, najdete zde také kapličku sv. Anny, pomník padlým v 1. sv. válce, dva mlýny či dva smírčí kameny. Působí zde sbor dobrovolných hasičů.

 

OÚ: Naloučany 29, 675 71

Tel.: +420 568 627 824, +420 725 101 396

naloucany@naloucany.cz, www.naloucany.cz

Naloučany

Náměšť nad Oslavou

Informační centrum Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám. 100, 675 71  Náměšť nad Oslavou

Tel.: +420 568 620 493

info@namestnosl.cz

www.mks-namest.cz

Nárameč

Obec Nárameč se nachází v regionu Třebíčska a od města Třebíč je vzdálena 9 km severovýchodně. První zmínka o ní se datuje do roku 1104, kdy se knížata Oldřich a Litold pokusila připravit o trůn Bořivoje II. Rok 1468 byl ve znamení postavení náramečské tvrze z důvodu obrany kvůli procházení vojsk Matyáše Korvína. Díky purkrechtnímu registru bylo v roce 1787 zavedeno číslování domů. Tradiční obživou bylo po dlouhá léta mlynářství a místní mlýn byl napájen z malého rybníčku s názvem Stávek, avšak to bylo zrušeno roku 1762. Roku 1864 zde byla postavena škola a přes rok ji navštěvovalo na 86 dětí. Roku 1909 byla postavena škola nová se dvěma třídami, kabinetem a žákovskou knihovnou. Pamětihodností obce je kamenná tvrz, jež dnes slouží jako obyvatelný dům a v roce 1690 ji opravila rodina Tůmových. V centru obce stojí v 18. století postavená kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, u které najdete nejstarší náramečský kříž. Náramečským vojákům padlým v 1. světové válce je zde postaven pomník, jenž byl odhalen roku 1920 a roku 1977 byl přemístěn do návesního parku. Znak obce je odvozen od pečetě, na které je vyobrazena věž, z jejíhož cimbuří vyrůstá strom s uťatou rukou, jež byla znakem vladyků z Náramče. Turisté dozajista ocení dvě pěší turistické stezky, z nichž jedna vede k troskám hradu Dub a druhá do Hroznatína.

 

OÚ: Nárameč 7, 675 03

Tel.: +420 568 875 426, posta@naramec.cz, www.naramec.cz

Nárameč Nárameč Nárameč

Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step – Mohelno

Národní přírodní rezervací Mohelenská hadcová step nás provede naučná stezka doplněná směrovými značkami a tabulemi s mapou a výkladem. Začíná i končí na parkovišti jihozápadně od obce Mohelno, kde si můžeme zakoupit i tištěného průvodce. Přímo na začátku naučné stezky stojí mohyla z doby železné, připomínající dřívější osídlení. Stezka má deset tematických zastávek, každý z panelů popisuje bezprostřední okolí zastávky, biotop a další zajímavosti. Trasa je středně náročná, neboť na ní dochází ke značnému převýšení.

(zdroj: www.region-vysocina.cz)

www.mohelno-obec.cz

 

Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step – Mohelno

Nový Telečkov

První písemná zmínka o obci ležící 20 km severně od města Třebíč pochází z roku 1236 a náležela oslavanskému panství. Dominantou je z roku 1832 kaplička Panny Marie s několika solitéry vzrostlé zeleně, stojící ve středu obce. V blízkosti obce se nachází koupaliště a díky své poloze v chráněné krajinné oblasti Třebíčsko je rájem pro turisty, cyklisty a milovníky houbaření.

 

OÚ: Nový Telečkov 12, 675 05

Tel.: +420 564 403 056, novy.teleckov@volny.cz, www.novyteleckov.cz

Nový Telečkov

Ocmanice

Název obce Ocmanice je odvozen od osobního jména Uzman a leží 3,8 km od města Náměšť nad Oslavou. První zmínka o Ocmanicích je v zemských deskách brněnských z r. 1366. V držení ji měli v průběhu let především zemané z Vanče. Obec má svůj obecní prapor a znak, na kterém je vyobrazen býk jako symbol zdejších pánů. Návsi Ocmanic dominuje místní zvonička, padlým v 1. světové válce je zde věnován pomník a roku 2004 zde byla postavena rozhledna. Z rozhledny je velmi dobře viditelný také zdejší památkový krajinný útvar s názvem Haukwitzova alej rozkládající se kolem Plackého dvora. Okolí Stružského mlýna podél cesty k Náměšti je vyhlášeno přírodní památkou Natura 2000 s rostoucími konikleci.

 

OÚ: Ocmanice 47, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Tel.: +420 725 101 402, obec@ocmanice.cz, www.ocmanice.cz

OcmaniceOcmanice

Okarec

Obec Okarec se nachází 17 km východně od Třebíče a 7 km západně od Náměště nad Oslavou. Její nadmořská výška je 417 m a rozloha katastru je 432 ha. První písemná zmínka pochází z roku 1104. Hekartice je původní název obce, který se zmiňuje v  zakládací listině kláštera Třebíčského. V obci a kolem obce se nachází několik rybníků. Vedle návsi rybník Poulík s rozlohou 2,7 ha, za obcí rybníky Netušil – 19 ha, Čikovec – 3,5 ha a rybník Bahno. Na návsi stojí kaplička zasvěcená Panně Marii. Obec a její okolí jsou vhodným místem pro rybaření, koupání, houbaření, pěší turistiku a cykloturistiku. Přes obec vede cyklotrasa č. 1506. Asi  1 km severně od obce je motorest - restaurace Na Vyhlídce s daňčí farmou.

 

OÚ: Okarec 35, 675 02

Tel.: +420 568 623 235, obec.okarec@seznam.cz, www.okarec.cz

OkarecOkarec

Okříšky

Městys na úpatí Českomoravské vrchoviny je významnou železniční křižovatkou. Okříšské nádraží je vhodným startovním či cílovým bodem turistických a cykloturistických putování Podhoráckem. V Okříškách najdou turisté občerstvení v několika restauracích, síť obchodů a služeb. K aktivnímu pohybu lze využít víceúčelové sportovní hřiště ve fotbalovém areálu a několik dětských hřišť, přírodní koupání se zázemím nabízí rybník Pilný. Pro zájemce o památky je zde barokně zrekonstruovaný zámek (sídlo úřadu městyse) s renesančními sgrafity (na Moravě unikátní motiv mořských panen) a sousední kostel Jména Panny Marie. Okříšky jsou místem s bohatým společenským životem, po celý rok se zde konají desítky kulturních a sportovních akcí. Namátkou jmenujme tři zámecké jarmarky (velikonoční, pouťový a adventní) s kulturním programem, tradiční ruční stavění máje, fotbalový Memoriál Štěpána Maruše, Okříšský folklorní festiválek, hasičský závod TFA, Okříšská lávka na rybníku Pilný, letní kino, Bramborobraní, rockový festival Okříšky fest, celoroční sportovní soutěž Okříšský univerzál. Kalendář akcí a vše další, co vás o Okříškách zajímá, najdete na webových stránkách městyse, dvakrát vyhodnocených v soutěži Zlatý erb jako nejlepší obecní web České republiky.

 

 

ÚM: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky

Tel.: +420 568 839 251, okrisky@okrisky.cz

www.okrisky.cz

OkříškyOkříškyOkříšky

Opatov

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1086. V roce 1234 byl v obci postaven kostel a fara, roku 1487 získává obec nového majitele, když je od bratrů Trpišových odkoupena Hynkem z Valdštejna. Během následujících let zažívá obec rozkvět, což vyúsťuje v roce 1540 k povýšení na městys. Po Bílé hoře se stává obec společně s dalšími 32 obcemi majetkem Collalta, který byl císařem odměněn za věrné služby při potlačování odbojných českých stavů. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse. V minulosti se na území Opatova těžilo zlato a bylo zde rozšířeno sklářství. Z pamětihodností se v Opatově nachází kostel sv. Bartoloměje, pravoslavný kostel sv. Jáchyma, sv. Anny, kaple sv. Anny, socha sv. Jana Nepomuckého, pomník osvobození z roku 1938, dům čp. 23 a přírodní rezervace Opatovské zákopy, kde je důvodem ochrany zachování přirozených rašelinných luk na prameništích. Ze spolků v Opatově funguje Ochotnické divadlo Opatov, TJ Sokol Opatov, sbor dobrovolných hasičů, FK Opatov, Český svaz ochránců přírody, myslivecké sdružení a ZO Českého zahrádkářského svazu. V okolí Opatova jsou krásné a bohaté lesy a mnoho rybníků, z nichž nejznámější je Zlatomlýn, Jinšov a Vidlák, u kterého je autocamping.

 

ÚM: Opatov 149, 675 28 Opatov

Tel.: +420 568 884 134,

opatov@opatov.cz

www.opatov.cz

OpatovOpatovOpatov

Oslavička

Obec Oslavička je poprvé zmíněna v roce 1360, kdy Vít z Oslavičky věnoval své manželce Markétě lán s lesy a pastvinami. Dříve zde bylo tradiční obživou díky své poloze zemědělství. Oslavička je členem mikroregionu Horácko. Památkami obce jsou zvonička Narození Panny Marie, pomník věnovaný partyzánům, starý dub U Dvora a stromořadí podél cesty k Majerově hájence.

 

OÚ: Oslavička 39, 675 05

Tel.: +420 776 294 592, +420 564 409 324

ou.oslavicka@seznam.cz, www.oslavicka.cz

Oslavička

Pálovice

Obec Pálovice se nachází 3 km jihozápadně od Jemnice. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1349. V té době byla známá pod názvem Paulowitz. Obec v roce 1456 připadla jemnickému panství a od tohoto roku po většinu své historie sdílela jeho osudy. V období okolo roku 1900 zde stával velkostatek a lihovar. Náves zdobí kaplička sv. Jana Nepomuckého. Není to ale jediná památka Pálovic. Mezi další patří kaplička na rozcestí (směr Panenská, Ostojkovice), 8 křížů u příjezdových cest k obci a u kaple a venkovská usedlost č. p. 3. V roce 2016 se v obci konal první sraz rodáků. Obec každoročně pořádá „Pálovickou neckyádu“ a další kulturní a společenské akce zaměřené především na děti.

 

OÚ: Pálovice 35, 675 31

Tel.: +420 568 451 311, palovice@seznam.cz, www.palovice.cz

Pálovice Pálovice

Památník Bible kralické

Památník Bible kralické

Památník Bible kralické

Útočiště tajné bratrské tiskárny, bohatství kralické minulosti a řada originálních dokladů tiskařského řemesla, mj. také originálních literek a drobných pomůcek, objevených v unikátním množství během archeologického průzkumu tvrziště. Památník patří do sbírek Moravského zemského muzea v Brně.

 

Památník Bible kralické se nachází v budově v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1578-1620 nalezla útočiště tajná bratrská tiskárna. Ta zde tiskla nejenom knihy náboženského charakteru (tj. bibli či bratrské kancionály), ale také nejrůznější světská díla a učebnice. Jejím nejvýznamnějším produktem však přesto zůstává šestidílná tzv. Bible kralická, náležící nejen k vrcholům tiskařského umění v našich zemích, ale kvalitou svého projevu především k pokladům českého jazyka, který přispěl k jeho uchování a rozvíjení v pozdějších dobách protireformace a exilu. Přímo v expozici se nachází rekonstrukce funkčního tiskařského lisu, na kterém jsou zhotovovány faksimile některých stran kralických tisků.

Památník navrhl přední český architekt a urbanista prof. architekta Bohuslav Fuchs jako místo důstojného uložení bohatých materiálů z výzkumu kralické tvrze a ze sbírek Muzejního spolku. Současně byla v horním sále Památníku otevřena stálá expozice, jejíž autorkou byla PhDr. Vlasta Fialová CSc., dlouholetá vedoucí zdejších archeologických výzkumů. Expozice ukazuje především bohatství kralické minulosti, zvláště jejího nejslavnějšího období - činnosti bratrské tiskárny - ve světle zdejších archeologických výzkumů.

Dolní sál Památníku sloužil nejdříve k depozitárním účelům, ale již 6. září 1970 u příležitosti 300. výročí smrti J. A. Komenského, zde byla otevřena výstava J. A. Komenský a tiskárna. Od září 2009 zde je otevřena expozice
 Labyrint života Jana Amose Komenského. Formou životní poutě seznamuje expozice s významnými osobnostmi evropského prostoru konce 16. a především následujícího 17. století, kteří zasáhli do životních osudů Komenského a významně ovlivnili nejen jeho život, ale především život a nahlížení skutečnosti svých současníků. Expozice kombinuje písemnou, obrazovou a trojrozměrnou výpověď k dané době a jednotlivým osobnostem, jejich významu a přínosu k osudu J. A. K. Na osobách Komenského současníků autoři demonstrují celoživotní pouť jedné z jejích předních postav české historie do Pantheonu evropských velikánů a jeho přínos tolik diskutovanému evropskému kulturnímu odkazu. 

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.mzm.cz

www.bible-kralicka.cz

www.kralicenosl.cz

 

Památník Bible kralické

Police

Obec Police se nachází asi 6 km jihovýchodně od města Jemnice, první písemná zmínka o obci se datuje do roku 1343. Dominantou je goticko-renesanční zámek z 16. stol. Obec zřizuje základní a mateřskou školu a obecní knihovnu. Aktivně zde působí několik spolků - sbor dobrovolných hasičů, fotbalový klub FC Police, rybářský spolek, myslivecký spolek, svaz včelařů a klub maminek. Obec je součástí MAS o. p. s. Jemnicko a Jemnického mikroregionu. Nejvýznamnější kulturní akcí jsou rodácké sjezdy, a to již od roku 1964.

 

OÚ: Police 1, 675 34 Police u Jemnice

Tel.: +420 568 445 056, urad@obec-police.cz , www.obec-police.cz  

Police

Pozďatín

Obec Pozďatín se nachází 14 km východně od města Třebíč v Kraji Vysočina. Obec leží v nadmořské výšce 464 m s nejvyšším vrcholem Pyšelská hora (510 m). Uprostřed obce je dominantou kaple Panny Marie s charakteristickou cibulovitou věží. Na území obce žije 168 obyvatel. Pozďatín obklopuje nádherná příroda, pole, louky a lesy. V těsné blízkosti se nachází velké množství rybníků, které slouží kromě rybolovu také k rekreaci. 

 

OÚ: Pozďatín 75, 675 03

Tel.: +420 724 225 112, infoobecpozdatin@seznam.cz, www.pozdatin.cz

Pozďatín

Přeckov

Obec Přeckov leží v malebném přírodním parku Třebíčsko s terénem s mnoha balvanitými ostrůvky. Milovníci turistiky uvítají žlutou turistickou trasu z Trnavy do Hroznatína a Uhřínova. První písemná zmínka se datuje do roku 1306. Z počátku 19. století zde pochází kaplička, dalšími památkami jsou boží muka a kříže rozeseté v celém katastru obce. V obci působí sbor dobrovolných hasičů, od roku 2000 se v obci pravidelně po 5 letech koná sraz rodáků.

 

OÚ: Přeckov 5, 675 05 Rudíkov

Tel.: +420 568 878 187, info@preckov.cz, www.preckov.cz

Přeckov

Předín

Obec Předín se nachází na horním toku říčky Brtnice v nadmořské výšce 610– 650 m, uprostřed pomyslné spojnice silnice I/23 mezi městy Třebíč a Telč, jejichž památky jsou zařazeny do světového dědictví UNESCO. Kdy byl Předín založen, se nedá přesně určit. První písemná zmínka pochází z r. 1353. V té době náležel několika panstvím a od 16. století byl součástí statku brtnického. Od 60. let minulého století patří k Předínu i místní část Hory. Po celé minulé století bylo hlavním zdrojem obživy místních občanů knoflíkářství, které ve své době významně přispělo k rozvoji obce. Jako stálá vzpomínka na toto období bylo zřízeno malé knoflíkářské muzeum. V současné době má Předín téměř úplnou infrastrukturu a občanskou vybavenost. Mezi kulturní památky patří kostel sv. Václava s původní románskou věží, socha sv. Jana Nepomuckého, boží muka nad Předínem. Za zmínku rovněž stojí i dřevěná zvonička v místní části Hory. Předínem probíhá cyklotrasa č. 5216, která navazuje na další cyklotrasy a je vedena v bezprostřední blízkosti nově vybudovaného turistického cíle rozhledny MAŘENKA, umístěné na stejnojmenném vrchu 711 m n. m., která byla vybudována v rámci mikroregionu Podhůří a slavnostně otevřena na podzim roku 2012. V okolí Předína je řada lesních komplexů vhodných k turistice, procházkám a houbaření.

 

OÚ: Předín 243, 675 27

Tel.: +420 568 884 377, ou.predin@tiscali.cz

www.predin.cz

Předín Předín Předín

Přední synagoga, Židovská čtvrť Zámostí – Třebíč (UNESCO)

Přední synagoga, Židovská čtvrť Zámostí  – Třebíč (UNESCO)

Přední synagoga, Židovská čtvrť Zámostí – Třebíč (UNESCO)

Je unikátním souborem 123 dochovaných domů. Mezi ně patří například 2 synagogy, židovské muzeum, budova židovské radnice, rabinátu, dále pak chudobinec, nemocnice a dvě školy. Židovská čtvrť je volně přístupná.

 

Všechny tři třebíčské památky UNESCO propojuje naučná stezka „Po stopách opatů a rabínů“, která vám poodhalí něco ze života obou náboženských komunit, které po staletí v Třebíči žily v těsném sousedství. Návštěvníci zde mohou navštívit Zadní synagogu a Dům Seligmanna Bauera. Skupiny od 5 osob mohou využít i průvodcovské služby na dvou okruzích, podmínkou je zamluvení dva dny předem. Okruh 1 zahrnuje Zadní synagogu a prohlídku židovské čtvrti s průvodcem. Okruh 2 je rozšířen o prohlídku židovského hřbitova.

První zmínka o židovském osídlení v Třebíči se objevuje v roce 1338 v tzv. norimberském martyrologiu. Z tohoto dokumentu je patrné, že se na území tehdejší Třebíče zdržovali židé. Nejednalo se však o nijak rozsáhlou komunitu, nebo dokonce o ghetto, ale o několik rodin žijících na různých místech ve městě. Během staletí probíhalo zcela přirozené osídlování městské části Podklášteří, kde se židovská čtvrť nachází dnes. O ghettu, v pravém smyslu slova, můžeme hovořit až od roku 1723, kdy přišel zákon o tom, že židé musí žít povinně v ghettech.

Je třeba připomenout, že na území Třebíče nikdy nedocházelo k řízené represi vůči zdejším židům. Ba právě naopak. důkazem toho může být skutečnost, že když výše zmíněný zákon přišel, křesťané, žíjící na území židovské čtvrti, si "pouze" vyměnili domy s židy, žijícími mimo brány ghetta. Tato křesťanská tolerance pak byla jedním z důvodů, které vedly k zapsání čtvrti na seznam UNESCO. Po roce 1850 začal probíhat odsun obyvatel v důsledku reforem, které umožnily židům volné stěhování. Zdejší židé odcházeli za obchodem do větších měst. Za druhé světové války došlo k jejich deportaci do terezínského ghetta a následně do různých koncentračních táborů, hlavně do Osvětimi. Jen několik málo lidí se vrátilo zpět. Původní židovská komunita však již nebyla obnovena.

Židovské muzeum v Třebíči se nachází ve zrekonstruovaném Domě Selingmanna Bauera vedle synagogy. Muzeum představuje život pravé židovské rodiny a fungování její domácnosti. V expozici se nachází židovský obchod, ukázka židovského bydlení s místem, kde vařili majitelé obchodu, dále historický vstup na ženskou galerii synagogy a moderní přednáškové prostory.

Židovská čtvrť byla společně s židovským hřbitovem zapsána na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 2003.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.mesto-trebic.cz

www.visittrebic.eu

 

Přední synagoga, Židovská čtvrť Zámostí  – Třebíč (UNESCO)

Přibyslavice

Přibyslavice jsou velmi starou osadou. První písemná zmínka o obci je z počátku 13. století. V obci trvale žije přes 800 obyvatel, ze služeb se v obci nachází pohostinství, obchod či zdravotnictví. K pozoruhodným pamětihodnostem obce patří starobylý kostel sv. Anny a poutní kostel Narození Panny Marie se zázračným obrazem Matky Boží. Obec je známá papírenskou výrobou, zemědělstvím a různými řemesly.

 

OÚ: Na Návsi 40, 675 21

Tel.: +420 568 870 178, obec@pribyslavice.cz, www.pribyslavice.cz

Přibyslavice

Pyšel

První písemná zmínka se datuje do roku 1349. Uprostřed obce stojí zachovalá vodní tvrz, jež je dnes v soukromých rukách. Zdejší kostel sv. Barbory byl postaven a vysvěcen v roce 1788, kousek od něj stojí budova fary se zachovalou mansardovou střechou. Nad obcí na kopci Stráž se nachází poutní kaplička Panny Marie s jeskyňkou. V okolí obce také najdete tři smírčí kameny. Na řece Oslavě stojí Vanečský (Dobrovolného) mlýn.

 

OÚ: Pyšel 120, 675 51

Tel.: +420 606 049 255, starostka@pysel.cz, www.pysel.cz

Pyšel

Rácovice

Obec Rácovice leží 8,5 km od Jemnice a protéká jí říčka Bihanka. První písemná zmínka se datuje roku 1354. Z období Ráce pochází také unikátní podzemní chodby, jež nejsou dodnes plně prozkoumány. Pamětihodností obce je bezesporu socha sv. Jana Nepomuckého, jež se řadí mezi největší na Moravě. Další památkou je kaplička sv. Cyrila a Metoděje postavená roku 1901 a sýpka patřící ke dvoru u rybníka. Rybník je využíván ke sportovnímu rybolovu. V obci se nachází víceúčelové hřiště, sloužící široké veřejnosti - např. červnové turnaje v malé kopané. Je zde rovněž památný strom, starobylá lípa. Místního občana Viktora Nováčka inspirovala k napsání písně “Pod tou naší starou lípou”. V obci se dodržují lidové tradice jako velikonoční pomlázka, stavění máje či vánoční koledování. Nejvýznamnější je ovšem tradiční cyrilometodějská pouť, která se koná vždy 5. července. Zajímavostí je, že se u rácovické železniční zastávky natáčel film Stůj, nebo se netrefím.

 

OÚ: Rácovice 45, 675 32

Tel.: +420 602 178 041, racovice@email.cz, www.racovice.cz

RácoviceRácovice

Radkovice u Budče

Radkovice u Budče se nacházejí v nadmořské výšce 591 m, první zmínka o obci je z roku 1360, kdy byla součástí obce Budkov. Posléze ji vlastnil markrabě Jošt, který v roce 1398 prodal nejen Budkov a nás, ale i spoustu jiných obcí Petrovi z Kravař. Uprostřed návsi stojí malá opravená kaplička a poblíž ní kamenný kříž.

 

OÚ: Radkovice u Budče 14, 380 01 p. Dačice

Tel.: +420 720 158 352, obec_radkovice@volny.cz,

www.radkoviceubudce.cz

Radkovice u Budče

Radošov

Radošov je nejsevernější obcí třebíčského okresu. Jméno obci podle staré pověsti dal zeman Radoš, který se zde usadil se sličnou dcerou bohatého vladyky. V lesích asi pět kilometrů severovýchodně od vesnice se nachází hraniční kámen, u kterého se stýkají okresy třebíčský, jihlavský a žďárský. Obec se nachází v nadmořské výšce 581 m a výměra katastru je 6,39 km2. Přesný letopočet založení Radošova není znám, ale dá se předpokládat, že k osidlování tohoto území došlo ve dvanáctém století. První písemná zmínka pochází z roku 1365. Obec měla odedávna převážně zemědělský charakter, její obyvatelé se zabývali pěstováním zemědělských plodin a chovem dobytka. V blízkosti vesnice se nachází rybník Vavrovec, který se v letním období stává oblíbeným odpočinkovým cílem pro lidi z širokého okolí.

 

OÚ: Radošov 38, 675 07 Čechtín

Tel.: +420 601 097 027, obecradosov@seznam.cz, www.obecradosov.cz

RadošovRadošov

Rohy

Obec Rohy se nachází v Českomoravské vrchovině, v nadmořské výšce 473 m První písemná zmínka o obci je datována do roku 1377 v souvislosti s darováním obce Janu III. staršímu. Dochovanou dominantou obce je kaple zasvěcená Nejsvětějšímu Srdci Páně. Bývalá škola nyní slouží jako kulturní dům a obecní úřad, u které je víceúčelové sportovní hřiště. V malé rázovité vesnici působí sbor dobrovolných hasičů.

 

OÚ: Rohy 52, 675 05

Tel.: +420 724 187 481, ou.rohy@email.cz, www.obecrohy.cz

Rohy

Rouchovany

Obec Rouchovany se nachází v okrese Třebíč, obcí prochází silnice druhé třídy II/396, II/399 a cyklistická trasa 401. Název obce pochází pravděpodobně ze slova ruchati, jež bylo základem pozdějších názvů obce (Ruchov, Rohowan, Rouchowan, Rouchovany). V období 4000 let př. n. l. se na dvou lokalitách v katastru obce usídlil lid s moravskou malovanou keramikou. V pozdější době vzniká v místě dnešních Rouchovan vymýcením lesa osada podkovovité podoby. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1243. Rouchovany jsou součástí mikroregionu Hrotovicko, z pamětihodností se v obci nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie, Rouchovanská madona, barokní fara z 18. století, Rouchovanská věž a socha sv. Jana Nepomuckého. V obci se nachází mateřská a úplná základní škola, která je spádovou školou pro okolní obce. Obec provozuje rekreační areál s koupalištěm a autokempinkem. Celoročně lze využít sportovní halu a v místní sokolovně je v provozu fitness. Nově bylo zrekonstruováno veřejné víceúčelové hřiště, které bude v létě sloužit tartanovým umělým povrchem pro míčové sporty a v zimě je plocha doplněna ledem pro veřejné bruslení a hokej. Nechybí zde potřebné zázemí s prostornými šatnami se sociálním zařízením a nezbytnými sprchami. Rouchovany patří mezi málo obcí na Vysočině, které každoročně drží tradiční krojované hody a zájem mladých lidí je stále velký. V Rouchovanech po dlouhá léta pracuje několik sdružení a společenských organizací, které svojí činností přispívají k bohatému kulturnímu životu.

 

OÚ: Rouchovany 35, 675 57 Rouchovany

Tel.: +420 568 865 220, obec@rouchovany.cz

www.rouchovany.cz

RouchovanyRouchovanyRouchovany

Rozhledna Babylon – Kladeruby nad Oslavou

Rozhledna Babylon – Kladeruby nad Oslavou

Rozhledna Babylon – Kladeruby nad Oslavou

Rozhledna Babylon u Náměstě nad Oslavou je jedna z nejstarších a nejkrásnějších rozhleden u nás s velmi zajímavým architektonickým řešením a freskami se znameními zvěrokruhu ve vyhlídkovém patře rozhledny.

Rozhlednu postavili v roce 1831 a pyšní se tím, že je druhá nejstarší u nás. Pokyn ke stavbě dal majitel místního panství hrabě Jindřich Vilém Haugwitz. Původně měla sloužit k zeměměřičským účelům, ale hrabě si přál, aby stavba byla nejen účelná i pohledná. Rozhledna v empírovém stylu, řadící se k nejkrásnějším stavbám tohoto druhu, se stala novou dominantou parku u loveckého zámečku Vlčí kopec. Původně měla dokonce 40 metrů, než byla za prusko-rakouské války poničena dělostřelectvem, tak, že její horní část musela být upravena.

Uvnitř věže je i dnes původních 
105 dubových točitých schodů, po kterých se vystoupá na vyhlídkové místnosti, která je 18 metrů nad zemí. Její strop je vyzdoben freskami na nichž jsou motivy ze zvěrokruhu. Z vyhlídky si můžete vychutnat nádherné rozhledy do malebné krajiny Vysočiny, či pohled na Jadernou elektrárnu Dukovany a okolní obce. Při dobré viditelnosti je možné zahlédnout i Pavlovské vrchy, které jsou vzdáleny vzdušnou čarou asi šedesát kilometrů a při výjimečně dobrých podmínkách lze zahlédnout dokonce Bílé Karpaty i vrcholky Alp a Vídeň.

Rozhledna je snadno dostupná z 
příjezdové silnice z Kramolína do Mohelna, kde je asi kilometr za Kramolínem odbočka vpravo, která vás zhruba po půl kilometru zavede až k rozhledně. 

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.kladerubynadoslavou.cz

 

 

 

Rozhledna Babylon – Kladeruby nad Oslavou

Rozhledna Mařenka – Štěměchy

Rozhledna Mařenka – Štěměchy

Rozhledna Mařenka – Štěměchy

Mařenka je nejvyšší vrch v okrese Třebíč s nadmořskou výškou 711 m n.m. V roce 2012 zde byla zpřístupněna nová, asi 30 metrů vysoká vyhlídková věž se stejným názvem - Mařenka.

Své jméno získala po dívce Marianě (Mařence), kterou loupežníci v r. 1689 zamordovali nedaleko od místa, kde leží smírčí kámen s křížem. Původní rozhledna, která stejně tak sloužila poutníkům k výhledu do širokého a dalekého okolí, byla dřevěná a spadla při bouřce.

Novou věž tvoří 
devítimetrový podstavec obložený kamenem, na něm stojí kovové schodiště doplněné dřevěnými prvky. Na vrchol věže vás vyvede konstrukčně vydařené schodiště s nízkými nášlapy a 156 schody. Vstup na rozhlednu je zdarma

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.stemechy.cz

 

Rozhledna Mařenka – Štěměchy

Rozhledna Na Pekelném kopci – Mastník

Rozhledna Na Pekelném kopci – Mastník

Rozhledna Na Pekelném kopci – Mastník

Nová rozhledna na Pekelném kopci poblíž Třebíče je zhotovena z modřínového dřeva a měří 26,5 metru. Uvnitř konstrukce se nachází točité ocelové schodiště a na vrcholu je vyhlídková terasa. Při dobré viditelnosti lze zahlédnout i vrcholky Alp.

Nosnou konstrukci rozhledny tvoří střídající se čtverce ze dřeva. Pekelný kopec je spojen s třebíčskou bazilikou pověstí, která se váže ke zkrocení ďábla svatým Prokopem. Proto v sobě rozhledna spojuje několik symbolik najednou. Podle pověsti svatý Prokop přemohl ďábla a odhodil ho z míst, kde dnes stojí v Třebíči bazilika, ďábel sám pak dopadl právě na Pekelný kopec.

Hroty vystupující po bocích
 připomínají rohy. Kromě souvislostí s bazilikou svatého Prokopa má v sobě rozhledna zakomponován i prvek z židovské kultury - hroty při pohledu z vrchu totiž vytváří židovskou hvězdu. Půdorys rozhledny je šesticípá Davidova hvězda, která symbolizuje rovnováhu.

U rozhledny si můžete
 posedět v dřevěném přístřešku nebo na několika lavičkách

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.obecmastnik.cz

 

Rozhledna Na Pekelném kopci – Mastník

Rozhledna Ocmanice

Rozhledna Ocmanice

Rozhledna Ocmanice

Rozhledna u Ocmanic Na jihozápadní straně nad obcí je postavena na vodojemu rozhledna. Byla zbudována v roce 2004. O realizaci se podělila obec Ocmanice, mikroregion Náměšťsko a dotace z POV. Celková cena je 420.000,- Kč. Rozhledna je vysoká celkem 15,25 m. Výška k podlaží rozhledny je 6,2 m. Je položena v nadmořské výšce 428,8 m n. m. 

 

(zdroj: www.ocmanice.cz)

Rozhledna Ocmanice

Rozhledna Vodojem Kostelíček – Třebíč

Rozhledna Vodojem Kostelíček – Třebíč

Rozhledna Vodojem Kostelíček – Třebíč

Nová rozhledna v Třebíči vznikla ze starého vodojemu Kostelíček. Kromě krásné vyhlídky čeká uvnitř návštěvníky také expozice, věnovaná historii vodárenství. 

(zdroj: www.trebic.cz)

 

 

Rozhledna Vodojem Kostelíček – Třebíč

Rudíkov

Obec Rudíkov leží mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí a první písemná zmínka se datuje do roku 1234. Svůj název dostala od stříbrné rudy, jež se zde údajně těžila. Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla a boží muka, jež jsou chráněnou památkou. Po prezidentu Ludvíku Svobodovi je zde pojmenována škola. Obec obklopují lesy, jež přímo vybízejí k houbaření, a v zimě je perfektním místem pro běžky. Příznivci cykloturistiky také dozajista ocení místní cyklostezky. Občanská vybavenost čítá prodejnu potravin, tři restaurace a čerpací stanici s občerstvením. Tradici zde také mají kulturní akce jako pouť na Petra a Pavla, den dětí, pálení čarodějnic, stezka odvahy či pouštění draků. V létě se také můžete osvěžit v rybníku na Herádce.

 

OÚ: Rudíkov 2, 675 05

Tel.: +420 568 878 184, ou.rudikov@rudikov.cz, www.rudikov.cz

Rudíkov Rudíkov

Římov

První písemná zmínka o obci  pochází z r. 1257. V katastru se nachází místní část Vísky a také Outdoor Resort Březová. Římov je členem mikroregionu Podhůří Mařenky, který v r. 2012 postavil na této hoře novou rozhlednu. Kulturními památkami jsou sochy

sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Aktivně zde působí sbor dobrovolných hasičů a oddíl stolního tenisu.

 

OÚ: Římov 1, 675 22 Stařeč

Tel.: +420 568 883 260, +420 724 187 477,

ourimov@seznam.cz, www.obecrimov.cz

Římov

Sedlec

Obec Sedlec se nachází v okrese Třebíč, asi 9 km od Náměště nad Oslavou. V bezprostřední blízkosti obce je vojenské letiště. První písemná zmínka o obci je v zakládací listině benediktínského kláštera v Třebíči. Klášter byl založen v roce 1101 a v soupise obcí náležejících klášteru je i naše obec. V současnosti má naše obec 230 trvale hlášených obyvatel a na území obce je dobudována kompletní infrastruktura včetně mateřské školy, obchodu a pohostinství. Na území katastru obce se nachází několik památek. Novogotický altán Gloriet nabízí jedinečnou vyhlídku na boční strž řeky Oslavy zvanou Divoká rokle. Drobná architektura této stavby byla zpestřením rozsáhlého parku rozprostírajícího se kolem zámečku Vlčí kopec, který nechal v letech 1829–1830 vystavět hrabě náměšťského panství Jindřich Vilém III. Haugwitz. Východně od Sedlece, na ostrohu nad řekou Oslavou, jsou dosud viditelné rozvaliny hradu nazývaného Sedlecký hrad. Postaven byl manem třebíčského kláštera kolem roku 1357. Rozbořen byl na příkaz Moravského zemského sněmu po roce 1444. Ke hradu se váže jistá legenda, která má spojitost se třemi kříži, které ji připomínají dodnes. Byly postaveny jako smírná oběť tragické události, která se odehrála za doby posledního majitele Sedleckého hradu. Na cestě podél malebné řeky Oslavy je možno spatřit tajemný Čertův most klenoucí se nad potokem Hučák, ten pramení v obci Sedlec.

 

 

OÚ: Sedlec 96, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Tel.: +420 568 620 309, obec.sedlec@email.cz, www.obecsedlec.cz

Sedlec Sedlec Sedlec

Slavičky

Obec se nachází 7 km východně od města Třebíč a skládá se ze 4 místních částí – Slavičky, Okrašovice, Pozďátky a Dobrá Voda. Historie obce spadá do období 12. století. Sama obec Slavičky byla z historického hlediska dlouhou dobu součástí třebíčského panství. Patrně historicky nejcennějším objektem na území obce je smírčí kámen umístěný v současné době před obecním úřadem. V obci se nachází sídlo obecního úřadu Slavičky. Jedná se o polyfunkční budovu, kde kromě obecního úřadu je místní knihovna, společenský sál a hasičská zbrojnice. Okrašovice mají své jméno odvozeno od osobního jména Okraš. Přírodní zajímavostí, která upoutávala pozornost místních lidí i návštěvníků patrně již před rokem 1700, jsou sirnaté prameny (studna v domě č. 17). Nachází se zde také kaskáda rybníků, které jsou využívány pro chov ryb. I místní část Pozďátky má svůj název odvozen od osobního jména, a to Pozďata nebo Pozděta. V obci se nachází několik křížů a na návsi stojí turistická odpočívka se zvoničkou zasvěcená patronovi všech poutníků svatému Kryštofovi. Osada Dobrá Voda nese svůj název podle pramene sirnato-železité vody ve studánce. Nacházely se zde lázně, které bývaly tradičním výletním místem nejen Třebíčanů, ale i zahraničních hostů. Léčil se zde především revmatismus. Osadu zdobí kaplička Panny Marie Sedmibolestné, v roce 2015 byla vedle ní postavena turistická odpočívka s informačním panelem.

 

OÚ: Slavičky 29,

675 01 Vladislav

Tel.: +420 568 888 492, slavicky@seznam.cz

www.slavicky.cz

Slavičky Slavičky Slavičky Slavičky

Smrk

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1104. Roku 1556 obec prodal Vratislav z Valdštejna Oldřichovi z Lomnice na Meziříčí a Náměšti. V roce 1850 byla v obci postavena nová kaple, v roce 1903 k ní byla postavena nová věž a byla vysvěcena P. Arnoštem Tvarůžkem z Vladislavi. V roce 1997 byla kaple přestavěna a rozšířena. Základní kámen pro účely této rekonstrukce posvětil dne 27. 4. 1997 při svojí návštěvě Prahy papež Jan Pavel II. V obci působí spolek Sboru dobrovolných hasičů Smrk, založený roku 1905, fotbalový oddíl FC Smrk, z. s., založený v roce 1966, a spolek žen Smrčanky z. s., založený v roce 2015. V letních měsících slouží k rekreaci obecní rybník Přibyl a kouzelná příroda v okolí obce. Příchozí či projíždějící mohou využít služeb místní prodejny smíšeného zboží a dvou hospůdek.

 

OÚ: Smrk 30, 675 01 Vladislav

Tel.: +420 568 888 224, smrk@obce.cz, www.obec-smrk.cz

SmrkSmrk

Stropešín

Obec je situována na pravém břehu Dalešické přehrady a její osídlení sahá již do dob starší doby kamenné. První písemná zmínka se datuje do roku 1125. Památkou obce je místní kaplička a chalupa s doškovou střechou. Občanskou vybavenost tvoří kulturní dům se sálem a požární zbrojnicí, dětské hřiště, hřiště pro kopanou, veterinární ambulance, prodejna smíšeného zboží a hospůdka U Svobodů.

 

OÚ: Stropešín 3, 675 55

Tel.: +420 725 101 445, obec.stropesin@quick.cz, www.stropesin.cz

Stropešín

Střítež

Cretes - to je původní jméno dnešní Stříteže, obce ležící asi 1 km jižně od města Třebíč. První písemnou zmínku najdete v listině benediktinského kláštera v Třebíči z roku 1104. Obci dominuje kostel sv. Marka s obrazem malíře Václava Hartmanna na hlavním oltáři, kolem kostela ležící hřbitov s kostnicí a barokní kaplí a zvonička stojící na návsi.

 

OÚ: Střítež 34, 674 01 Třebíč

Tel.: +420 568 844 337, info@stritez.eu, www.stritez.eu

Střítež

Studenec

Studenec leží 17 km východně od města Třebíč, na sever od údolí řeky Jihlavy, ve východní části okresu Třebíč. První písemná zmínka se datuje do roku 1104. K  vybavení obce patří základní a mateřská škola, kulturně-sportovní areál a kaple sv. Václava. O bohatý kulturní a společenský život se v obci starají místní spolky a organizace. V současnosti v obci žije 579 obyvatel.

 

OÚ: Studenec 160, 675 02

Tel.: +420 568 627 921, info@obecstudenec.cz

www.obecstudenec.cz

Studenec

Studnice

Počátky obce se datují do roku 1366, kdy byla součástí statku Vaněč. Název vznikl dle polohy obce a je odvozen od staroslovanského „studeň“, což znamená studený. Na návsi obce najdete kromě dvou vodních nádrží také kapličku sv. Floriána se zvonem zasvěceným Panně Marii, obecní úřad a hasičskou zbrojnici. Spolky ve Studnici zastupuje sbor dobrovolných hasičů a rybářský spolek.

 

OÚ: Studnice 2, 675 03

Tel.: +420 724 881 442, ou.studnice@centrum.cz,

www.studnice-tr.cz

Studnice

Svatoslav

Obec Svatoslav se nachází na Českomoravské vrchovině, asi 15 km severozápadně od Třebíče, první zmínku o obci pochází z roku 1290. Na návsi je od roku 2006 postavená kaple sv. Benedikta, která v témže roce byla oceněna cenou Stavba Vysočiny. Pro využití volného času je v obci k dispozici dětské hřiště, posilovna, knihovna či kulturní dům. Ve sportovním areálu se nachází  fotbalové hřiště, tréninková dráha pro hasiče a tenisový kurt.

 

OÚ: Svatoslav 29, 675 07 Čechtín

Tel.: +420 568 886 169, obec.svatoslav@quick.cz,

www.obecsvatoslav.cz 

Svatoslav

Štěměchy

Nejstarší písemná zmínka o Štěměchách pochází z roku 1279 ve spojitosti s jistým Cuzkrajem ze Štěměch. V katastru obce leží nejvyšší bod Třebíčska – hora Mařenka s výškou 711 m n. m., na jejímž vrcholu se nachází rozhledna. Ve 14. století zde stávala tvrz, která tvořila základ tehdejšího osídlení. Zbytky tvrze s vodním příkopem jsou zde stále patrné, místo dnes slouží jako výletiště a dějiště oslav s názvem Štěměšské historické slavnosti. Uprostřed obce se nachází kaplička zasvěcená r. 1863 svatému Janu Nepomuckému, na západním okraji směrem k Předínu stojí boží muka, jejichž původ nelze přesně doložit. Směrem k hoře Mařence možno najít smírčí kámen s letopočtem 1689, který připomíná vraždu dívky, podle níž byla hora pojmenována. K obci patří také osada Dašov, kde najdete dva mlýny, ve kterých se nachází Muzeum mlynářství a venkovského života.

 

OÚ: Štěměchy 43, 675 27 Předín, Tel.: +420 606 764 312, +420 777 594 132, ou.stemechy@tiscali.cz, www.stemechy.cz

ŠtěměchyŠtěměchy

Tasov

První zmínka o obci se datuje roku 1233. Při archeologických pracích byly u fary objeveny základy středověké rotundy. Chrámová stavba kostela sv. Petra a Pavla ze 14. století byla v letech 1728–1730 přestavěna. Zřícenina středověkého hradu Dub existujícího v období mezi 13. a 15. stoletím leží nad meandrem řeky Oslavy. Dokladem feudálního sídla je zřícenina tvrze Hrádek. V Tasově se v roce 1860 narodil český archeolog, geolog, paleontolog, krasolog a učitel Jan Knies. Navštívit můžete Literární památník Vysočiny a vilu významného básníka, spisovatele a kněze Jakuba Demla. Živé dění v obci zajišťují organizace - hasiči, Sokol, myslivci, zahrádkáři, Červený kříž, komunitní škola. Mezi vyhlášené akce patří Tasovský vejšlap, Tasovský tábor Skalka, Memoriál Pavla Stokláska, petropavlovská pouť a jiné.

 

OÚ: Tasov 240, 675 79 Tasov

Tel.: +420 566 547 159, obec@tasov-tr.cz, www.tasov-tr.cz

TasovTasov

Telč

Informační centrum Městského úřadu Telč

náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56  Telč

Tel.: +420 567 112 407

info@telc.eu

www.telc.eu

Trnava

Obec leží v chráněné oblasti přírodního parku Třebíčsko, první písemná zmínka o obci pochází z roku 1101. Dříve ležela na křižovatce obchodních cest, což dokládají nálezy bronzových předmětů. Působivou dominantou je kostel sv. Petra a Pavla, budova školy z roku 1889 a nedaleko obce najdete přírodní památku Kobylinec s výskytem koniklece velkokvětého. Aktivní je sbor dobrovolných hasičů, který se pravidelně zúčastňuje soutěží v požárním sportu.

 

OÚ: Trnava 32, 674 01 Třebíč

Tel.: +420 568 823 522, ou.trnava.@seznam.cz, www.obectrnava.cz

Trnava

Třebenice

K obci Třebenice jsou přidruženy dvě osady - Plešice a Chroustov. První písemná zmínka o obci pravděpodobně pochází z roku 1406. V obci se nachází mateřská škola a knihovna, obchod s potravinami, pohostinství a restaurace s možností ubytování na fotbalovém hřišti. Ze zájmových činností v obci funguje sbor dobrovolných hasičů, svaz žen, svaz mladých („Omladina“), TJ Sokol a myslivecké sdružení.

 

OÚ: Třebenice na Moravě, Třebenice 58, 675 52 Lipník u Hrotovic

Tel.: +420 568 863 390, www.obectrebenice.cz

Třebenice

Třebíč

Turistické informační centrum Národní dům

Národní dům, Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč

Tel.: +420 568 610 021, +420 568 847 070, +420 775 707 503

info@mkstrebic.cz

www.visittrebic.eu

Třebíč

Malebné historické město Třebíč se nachází uprostřed krásné a čisté přírody v Kraji Vysočina. Se svými 36 000 obyvateli je jeho druhým největším městem. Je důležitým hospodářským, kulturním i turistickým centrem regionu. Třebíč se rozkládá na obou březích řeky Jihlavy a počátky města jsou spjaty se založením benediktinského kláštera roku 1101. Díky bohaté historii města mohou návštěvníci obdivovat mnoho cenných památek, z nichž ty nejvýznamnější jsou zapsány na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť s židovským hřbitovem. Symboly křesťanské a židovské kultury byly na prestižní seznam zapsány díky vzájemnému soužití a toleranci obyvatel. Třebíčské památky se staly 12. památkou UNESCO v České republice a 3. v Kraji Vysočina. Třebíčské památky UNESCO propojuje naučná stezka „Po stopách opatů a rabínů“. Stezka poodhaluje něco ze života obou náboženských komunit, které po staletí v Třebíči žily v těsném sousedství, a seznámí návštěvníky s nejzajímavějšími místy, židovskými synagogami i křesťanskou bazilikou. Bazilika sv. Prokopa je řazena ke skvostům středověkého stavitelství evropského významu a obsahuje řadu výjimečných stavebních prvků, například mohutné arkády nesoucí nízkou galerii, osmidílnou klenbu nad kněžištěm a mnišským chórem či gotickou kryptu, která patří k nejcennějším částem baziliky. Židovská čtvrť v Třebíči patří mezi nejzachovalejší v Evropě. V úzkých uličkách židovského města můžete obdivovat unikátní ghetto, které připomíná bohatou historii židovské obce v Třebíči. Významná je především Zadní synagoga a Dům Seligmanna Bauera, který nabízí návštěvu typického bydlení židovské rodiny v meziválečném období. V Galerii Ladislava Nováka v židovské čtvrti se pak nachází Pamětní síň Antonína Kaliny. Stálá expozice je věnována významnému třebíčskému rodákovi, který zachránil více než 900 židovských chlapců z koncentračního tábora Buchenwald. Židovský hřbitov v Třebíči je jedním z největších a nejzachovalejších v České republice. Na rozloze 11 722 m2 je pohřbeno přibližně 11 000 lidí a dochovalo se 3 000 náhrobků. Historické objekty v Třebíči ožívají díky množství kulturních a společenských akcí, jako je Oživené židovské město, festival židovské kultury Šamajim, Svatoprokopská pouť, historické Slavnosti Tří kápí a mnoho dalších. Třebíč však nejsou jen památky UNESCO, nacházejí se tu také další zajímavosti, např. městská věž, jejíž věžní hodiny patří k největším v Evropě, či Karlovo náměstí, které se svou velikostí řadí k nejrozlehlejším v Evropě, Malovaný dům se sgrafitovou výzdobou, Muzeum Vysočiny Třebíč s expozicí mineralogickou, zámeckou, klášterní a muzejní nebo interaktivní expozice Cesty časem, která je určená především dětem. Světovým unikátem je expozice Franta. Jedná se o stálou expozici děl třebíčského rodáka Františka Mertla. Jeho díla jsou součástí šedesáti významných veřejných sbírek prakticky po celém světě. Mezi další zajímavosti, které můžete v Třebíči navštívit, patří také Aquapark Laguna. Sportovní areál s řadou atrakcí zahrnuje plavecký bazén, zábavní a relaxační část. Vodní radovánky v létě si užijete také na Polance. Venkovní koupaliště nabízí 3 bazény a tobogan. Třebíčsko je proslulé svou krásnou a čistou přírodou a řadí se k ekologicky nejčistším oblastem v České republice. Pro milovníky přírody a aktivního odpočinku se zde pěší turistika a cykloturistika stává nevšedním zážitkem.

 

MěÚ: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Tel.: +420 568 896 111, epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz, www.trebiczije.cz

TřebíčTřebíčTřebíč

Třebíčsko - zajímavosti regionu

Region Třebíčsko se rozkládá v jihovýchodní části Kraje Vysočina. Krajským městem Vysočiny je Jihlava, na stejnojmenné řece o 35 km dále jihovýchodním směrem leží druhé největší město zdejšího kraje – město Třebíč.

Právě v Třebíči vznikla v průběhu historie unikátní mozaika architektury, která vykrystalizovala ze soužití obyvatel odlišného náboženského vyznání. Kde jinde žili Židé a křesťané v míru vedle sebe několik staletí a kde se vystřídalo hned několik církevních řádů? Odpověď již znáte. V Třebíči, rodném městě Miroslava Donutila, zažijete neopakovatelný genius loci, a to především v židovské čtvrti, která se díky své unikátnosti dostala i na seznam UNESCO. Snaha zabránit dalšímu rozšiřování ghetta způsobila, že lidé stavěli své příbytky, kde mohli, a výsledkem je židovské město se 123 rozmanitými domky a křivolakými uličkami. Poté můžete pokračovat na návštěvu kamenné Masarykovy vyhlídky na návrší Hrádek nebo k zámku s bazilikou sv. Prokopa. V zámeckých komnatách dnes sídlí Muzeum Vysočiny.

Neodmyslitelně spjata s Třebíčí je Jaderná elektrárna Dukovany vzdálená 30 km. Ta leží v blízkosti přečerpávací nádrže Dalešice, která vznikla na řece Jihlavě v 80. letech minulého století. Součástí Dalešic je vodní nádrž Mohelno, v jejíž blízkosti se nachází národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. Díky svému podloží, které se skládá převážně z hadce, tmavozelené horniny akumulující teplo, se zde vyskytuje specifická fauna a flóra.

Od Dalešic lze severozápadním směrem pokračovat k řece Oslavě, v jejíž blízkosti najdete hned několik rozhleden a vyhlídek. Za zmínku stojí vyhlídková plošina Kalimeta, která je součástí hotelu v nedalekých Kuroslepích, či rozhledna Babylon v katastru obce Kladeruby nad Oslavou, která je ve vlastnictví obce Kramolín. Odtud už je to jen kousek do Náměště nad Oslavou a na stejnojmenný zámek. Ten byl postaven původně jako gotický hrad, ale v 16. století byl moravskými pány ze Žerotína přestavěn na renesanční sídlo. V této téměř nezměněné podobě se dochoval až dodnes.

Dále proti proudu se nachází rozhledna Ocmanice, a pokud se ve stejnojmenné obci dáte severozápadním směrem, dorazíte do Pyšela. V jeho centru si nelze nevšimnout výjimečně zachovalé věže z původní gotické tvrze ze 14. století. Zastihne-li vás déšť, schovejte se v budišovském zámku. Zde jsou vystaveny nejstarší vycpaniny zoologického depozitáře Moravského zemského muzea, v jehož správě je i Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Právě zde v minulosti našla útočiště tajná tiskárna jednoty bratrské.

Z Budišova přes vyhlídkovou věž v Rudíkově se lze vrátit zpět do Třebíče a odtud pokračovat směrem do Jaroměřic nad Rokytnou a Moravských Budějovic. Budějovický zámek vznikl přestavbou původní radnice a několika měšťanských domů a dnes v něm sídlí muzeum. Pokud se však vydáte na zámek v Jaroměřicích, ocitnete se ve skutečné zámecké pohádce, kde hlavní roli hraje tento významný barokní skvost.

Na závěr můžeme v kraji živé a divoké třebíčské přírody protkané malebnými rybníčky doporučit muzeum v Jemnici nebo rozhlednu Mařenka a rozhlednu na Pekelném kopci. Každopádně ať se vydáte kamkoliv, nebudete litovat, protože ještě dlouho potom budete na Třebíčsko s láskou vzpomínat.

Třebíčsko - zajímavosti regionuTřebíčsko - zajímavosti regionuTřebíčsko - zajímavosti regionuTřebíčsko - zajímavosti regionuTřebíčsko - zajímavosti regionuTřebíčsko - zajímavosti regionu

Třesov

Obec Třesov leží asi 20 km východně od města Třebíč. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1464. Nejvýznamnější památkou Třesova je bezpochyby kaplička sv. Jana Nepomuckého postavená roku 1857, stojící uprostřed obce, najdete zde také sochu postavenou k dvacátému výročí založení republiky z roku 1938. V místní hasičské zbrojnici působí sbor hasičů, kteří pořádají mnoho kulturních a společenských akcí v obci jako např. pouťovou zábavu, Třesovskou lávku či rybářské závody. Myslivecký spolek pořádá myslivecký výlet pro děti a mysliveckou zábavu pro dospělé, provádí také výsadbu remízů a ovocných alejí, o které následně pečuje. Díky své výhodné poloze u Dalešické vodní nádrže poskytne příjemné místo pro rekreaci, letní osvěžení a k provozování vodních sportů.

 

OÚ: Třesov 6, 675 02

Tel.: +420 725 101 458, obectresov@volny.cz, www.tresov.cz

TřesovTřesov

Tvrz Pyšel

Tvrz Pyšel

Tvrz Pyšel

Pyšelská tvrz – uprostřed obce si zajisté každý povšimne velmi zachovalé věže vodní tvrze ze 14. století. Od roku 1764 je tvrz v držení rodu Tasovských i v současnosti je v soukromém majetku a využívána k soukromým účelům.

(zdroj: www.pysel.cz)

 

Tvrz Pyšel

Valdíkov

Valdíkov je malou obcí ležící východním směrem od města Třebíč a rozkládá se v předhůří České vrchoviny. Obec má dvě místní části – Doubravu a Opatský mlýn. Dominantním prvkem obce je Valdíkovský rybník se svou rozlohou 16,7 ha a Opatský rybník s rozlohou 12,9 ha. Prvopočátky obce sahají do 12. století, do roku 1101, ze kterého pochází první písemná zmínka o obci. V současné době zdejším obyvatelům slouží knihovna, společenská místnost, ze zájmových organizací je v obci funkční sbor dobrovolných hasičů. Katastrem také prochází několik cyklotras, jež byly zbudovány obcemi a regionem Horácko, jehož je obec členem. V lese zvaném Doubrava se rozkládá lesní velkoškolka WOTAN FOREST České Budějovice a v blízkosti obce provozovna drůbežářských závodů.

 

OÚ: Valdíkov 8, 675 03

Tel.: +420 605 504 050, ou.valdikov@seznam.cz, www.valdikov.cz

ValdíkovValdíkov

Vladislav

Do dnešní podoby se městys Vladislav vyvinul z prastaré osady, která vznikla z osady Brodek v místě brodu přes řeku Jihlavu ve 12. století. Obživou tehdejších obyvatel bylo především chytání ryb a pomoc obchodním karavanám, které se musely přebrodit přes řeku. Přes obec totiž vedla obchodní stezka spojující Brno s hradištěm Mohelno. Vladislav byla po vpádu Kumánů roku 1304 vypálena spolu s okolními obcemi a po založení benediktinského kláštera v Třebíči k němu byla přidělena. Dnešní Vladislav má tři místní části – Vladislav, Hostákov a Střížov. Hostákov se rozprostírá v mělkém údolí a má v katastru několik rybníků, v minulosti náležel k benediktinskému klášteru. Památkou Hostákova je výklenková kaplička stojící na návsi. Střížov oficiálně do majetku kláštera nepatřil, avšak s ním má spjatou svou historii, což dokazuje vysvěcení kostela sv. Jiljí, jenž byl oblíbeným světcem právě benediktinů. Osobností městysu je P. František Diviš, jenž byl ve Vladislavi farářem, později děkanem a přisuzoval se mu i titul národní buditel. Jeho působištěm byl kostel Nejsvětější Trojice, jenž je postaven v románském stylu, později upraven do stylu pozdní gotiky. Před kostelem také najdete sochu sv. Jana Nepomuckého. Ke kostelu patřila i místní lokálka, později fara, kde působil první kaplan Antonín Sláma. K historii městysu se vážou i místní spolky, mezi které patří TJ Vladislav, Sokol Vladislav a sbory dobrovolných hasičů ve Vladislavi, Hostákově a Střížově.

 

ÚM: Vladislav 76, 675 01

Tel.: +420 568 888 107, ouvladislav@cbox.cz

www.mestysvladislav.cz

Vladislav Vladislav Vladislav

Vlčatín

Vlčatín se nachází v okrese Třebíč a protéká jím řeka Oslavička. Obcí probíhá železniční trať z Křižanova přes Velké Meziříčí do Studence. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1296, v tu dobu byl Vlčatín součástí okareckého panství. Roku 1417 patřila obec Vlčkovi z Okárce, roku 1447 byla převedena do majetku Mikuláši Neprovi z Vojslavic. Od roku 1887 je obec opět samostatná. Od roku 1893 se v obci vede kronika. Nad vesnicí na východ se tyčí Vlčatínský vrch a Telecký vrch. Severozápadně od obce najdete kopec s názvem Hradisko, kde dříve stával dřevěný hrad, z nějž se do dnešní doby dochoval pouze val kvůli vypálení a poboření vojsky Jana Žižky z Trocnova. Ve výpočtu památek bychom také neměli opomenout kapličku Nanebevzetí Panny Marie z roku 1910 a pomník k úmrtí Jana Zahradníčka, českého básníka, novináře a překladatele.

 

OÚ: Vlčatín 1, 675 05

Tel.: +420 724 189 570, ou.vlcatin@seznam.cz, www.vlcatin.cz

VlčatínVlčatín

Vodní nádrž Dalešice

Vodní nádrž Dalešice

Vodní nádrž Dalešice

Víte, že u nás máme hrad, který stojí na nepřístupném ostrově uprostřed jezera? Pokud jste trochu dobrodružné povahy, podnikněte výlet na Vysočinu k přehradě Dalešice. Budete-li mít štěstí, podaří se vám na tento hrad dostat suchou nohou...

1. července 2007 zahájila svoji činnost slavnostním posvěcením a pokřtěním lodní doprava na Dalešické přehradě. K lodním zastávkám se dostanete po vyznačených cykloturistických trasách.

Na požádání vám zajistí 
program výletu včetně stravy a dopravy na Dalešickou přehradu a její okolí. Vodní dílo Dalešice na středním toku řeky Jihlavy zahrnuje dvě nádrže - hlavní nádrž u Kramolína a vyrovnávací nádrž u Mohelna. Bylo vybudováno pro tyto účely:
 

 • přečerpávací vodní elektrárna

 • zásobování atomové elektrárny u Dukovan vodou z vyrovnávací nádrže

 • zajištění vody pro závlahu pozemků

 • zásobování průmyslovou vodou

 • ochrana před povodněmi

 • zlepšení hygienických poměrů na toku

 • turistika a rekreace při zachování nezastavěné přírody na velké části


Okolí přehrady je velmi malebné a romantické. Koryto lemují příkré stráně, které jsou místy až 100 metrů vysoké. Krásu přehrady zvyšují zříceniny dvou středověkých hrádků, Kozlova a Holoubka. Zejména z vrcholu Kozlova je krásný pohled jednak přímo na přehradu, která tvoří veliké zákruty, jednak na okolní lesy, jimiž jsou vysoké stráně zarostlé. Přehrada je dnes především rájem rybářů, kteří zde mohou v poklidu odpočívat. Přehrada se stala útočištěm také pro některé ohrožené druhy zvířat, mj. čápy, volavky, labutě, orly, divoké kačeny aj.

V posledních letech dochází k rozvoji cykloturistiky - v mikroregionu Horácko i v sousedních mikroregionech byly zřízeny značené cyklotrasy a v každé obci se nachází informační panel s mapou cyklotras. Příruční mapa cyklotras celého Třebíčska i Náměšťska je v prodeji.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.dalesickaprehrada.cz

Vodní nádrž Dalešice

Vyhlídková plošina Kalimeta – Kuroslepy

Vyhlídková plošina Kalimeta – Kuroslepy

Vyhlídková plošina Kalimeta – Kuroslepy

Unikátní kruhová stavba hotelu a hudební restaurace Kalimeta je umístěna nad obcí Kuroslepy (okres Třebíč, kraj Vysočina). 

Kalimeta je obklopena lesy národní přírodní památky - přírodní rezervace Údolí soutoku řek Oslavy a Chvojnice.

 

KALIMETA - centrum vzdělávání a relaxace - je určena pro pořádání vzdělávácích programů, tedy seminářů, školení, teambuilding, workshop atp.

 

Po pracovním vzdělávacím programu pak místo nabízí desítky pozoruhodností v přírodní rezervaci jako hrady, zámky, zříceniny, památky, stepy, atp. Večer také můžete spočinout v relaxačním centrum wellness hotelu KALIMETA a užít si finské sauny, solné sauny, vířivého bazénu nebo masáží.

(zdroj: www.kalimeta.cz)

 

Vyhlídková plošina Kalimeta – Kuroslepy

Vyhlídková věž Rudíkov

 Obec Rudíkov leží mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí a první písemná zmínka se datuje do roku 1234. Svůj název dostala od stříbrné rudy, jež se zde údajně těžila. Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla a boží muka, jež jsou chráněnou památkou. Po prezidentu Ludvíku Svobodovi je zde pojmenována škola. Obec obklopují lesy, jež přímo vybízejí k houbaření, a v zimě je perfektním místem pro běžky. Příznivci cykloturistiky také dozajista ocení místní cyklostezky. Občanská vybavenost čítá prodejnu potravin, tři restaurace a čerpací stanici s občerstvením. Tradici zde také mají kulturní akce jako pouť na Petra a Pavla, den dětí, pálení čarodějnic, stezka odvahy či pouštění draků. V létě se také můžete osvěžit v rybníku na Herádce.

www.rudikov.cz

 

 

Vyhlídková věž Rudíkov

Vyhlídková věž Rudíkov

Vyhlídková věž Rudíkov

Zahrádka

Obec tvoří dvě místní části - Zahrádka a Častotice. Krajina v jejím okolí, bohatá na lesy a rybníky, poskytuje ideální prostor pro relaxaci. První písemná zmínka se objevuje roku 1353. Centrum obce zdobí dominanta kapličky sv. Cyrila a Metoděje stojící na břehu rybníka Vesník. Na společenském životě obce se aktivně podílí sbor dobrovolných hasičů, myslivecký spolek a rybářský spolek.

 

OÚ: Zahrádka 6, 675 71

Tel.: +420 724 565 193, ou.zahradka@seznam.cz, www.obec-zahradka.cz

Zahrádka

Zámek Budišov

Zámek Budišov

Zámek Budišov

Renesanční, barokně přestavěný zámek Budišov, nalezneme ve stejnojmenné obci přibližně s 1187 obyvateli, jež leží na rozvodí řek Oslavy a Jihlavky, okres Třebíč, kraj Vysočina. První zmínky o Budišově pochází z roku 1194. Na místě dnešního zámku stávala od 13. století vodní tvrz, jejímiž majiteli byli páni z Lomnice. V 70. letech 16. stol. nechal tvrz přestavět Václav Berka z Dubé na renesanční zámek. Vznikla tak stavba uzavřeného půdorysu s pravoúhlým nádvořím vyzdobeným arkádami. Dnešní podobu dala zámku honosná přestavba v barokním stylu za hrabat Paarů ve 20. letech 18. století.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.mzm.cz

Zámek Budišov

Zámek Dukovany

Malebný zámeček si jako své letní sídlo nechala v roce 1790 vystavět hraběnka Marie Brigita Malbaile-Canalová. Dominantou hlavní budovy jsou dva sály s původními freskami. Kromě expozice zámeckého bydlení, která je přístupná veřejnosti, se zde nacházejí také sály a salonky pro svatby, oslavy a další společenské akce. Přímo v bočním křídle zámku funguje celoročně stylová restaurace a pension. V letních měsících si užijete příjemné posezení na venkovní zahrádce ve stínu košatého stromu s výhledem do přilehlého anglického parku. V zimě je potom nejútulněji u proskleného krbu. Zámecká kuchyně nabízí tradiční česká jídla v moderním provedení. Ochutnejte poctivý guláš nebo třeba bramborové šišky.

 

Dukovany 1, Dukovany

Tel.: +420 739 348 915, info@zamekdukovany.cz

www.zamekdukovany.cz

Zámek DukovanyZámek Dukovany

Zámek Dukovany

Malebný zámeček si jako své letní sídlo nechala v roce 1790 vystavět hraběnka Marie Brigita Malbaile-Canalová. Dominantou hlavní budovy jsou dva sály s původními freskami. Kromě expozice zámeckého bydlení, která je přístupná veřejnosti, se zde nacházejí také sály a salonky pro svatby, oslavy a další společenské akce. Přímo v bočním křídle zámku funguje celoročně stylová restaurace a pension. V letních měsících si užijete příjemné posezení na venkovní zahrádce ve stínu košatého stromu s výhledem do přilehlého anglického parku. V zimě je potom nejútulněji u proskleného krbu. Zámecká kuchyně nabízí tradiční česká jídla v moderním provedení. Ochutnejte poctivý guláš nebo třeba bramborové šišky.

 

Dukovany 1, Dukovany

Tel.: +420 739 348 915, info@zamekdukovany.cz

www.zamekdukovany.cz

Zámek Dukovany

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Barokní zámek v Jaroměřicích se řadí k nejmohutnějším stavbám první poloviny 18. století u nás i v Evropě. Reprezentační prostory zámku si zčásti zachovaly svou původní podobu, zčásti jsou volně instalovány v duchu šlechtického životního stylu 18. a 19. století.

 

Ve své nejslavnější době byly Jaroměřice nad Rokytnou centrem kulturního života, který zde organizoval Jan Adam Questenberk. Jaroměřice tehdy měly velkou knihovnu, galerii, divadlo a vlastní kapelu. Kapelníkem zámecké kapely byl také známý český hudební skladatel František Václav Míča, který je autorem vůbec první české opery O založení města Jaroměřic. U zámku vznikla francouzská zahrada, která za řekou Rokytnou přechází v anglický park. Ten je  volně přístupný veřejnosti. Využívá se ke konání různých kulturních akcí, z nichž nejvýznamnější je Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského. Také v zámecké expozici najdete, mimo jiné dobové hudební nástroje a další předměty související s bohatým hudebním životem.
 

Prohlídkové okruhy zámkem

Hraběcí apartmán (trasa A)
Prohlídka zahrnuje 
Sál předků, tři hudební salónky, modrý salón s obrazárnou, pracovnu hraběnky, zlatý přijímací salón, jídelnu, pracovnu hraběte, taneční sálčínský kabinet, ložnici hraběte a v přízemí sala terrenu s přilehlými římskými lázněmi. Místnosti jsou zařízeny ve stylu barokního šlechtického sídla.

Hostinské pokoje a kuchyně (trasa B)
Prohlídka zahrnuje přijímací salón, 
jídelnu, denní dětský pokoj, pánský salón, dámský salónek, zámeckou portrétní obrazárnu, přípravnu a kuchyni. V místnostech je nainstalovaná sezonní výstava o stolování. Hostinské pokoje a kuchyně Prohlídka s průvodcem trvá přibližně 25 minut. Maximální počet ve skupině je 25 osob.

Součástí trasy je také dlouhodobá výstava 
zámek s vůní benzinu mapující počátek 20. století a tehdejší novinku nejen pro příslušníky šlechty – automobily. Na prohlídku bude lákat plechový veterán, šlapací auta pro děti i zámecká autodílna. Jedinečná výstava bude od května do října 2016.

Hračky z půdy (trasa D)
Výstava 
starožitných hraček je volně přístupná, bez průvodce a čekání na prohlídku. Můžete vidět starožitné panenky včetně jejich cestovních kufříků a veškerého vybavení na cesty, plyšové medvědykočárky, pokojíčky, kuchyňky, parní stroje, stavebnice, vláčky a další. Celkem si prohlédnete přes 200 exponátů.

Chrám sv. Markéty (trasa C)
Prohlídka barokního 
interiéru chrámu sv. Markéty. Prohlídka s průvodcem trvá přibližně 30 minut. Maximální počet osob ve skupině je 40.
 

Z historie hradu a zámku

Původně středověkou tvrz stojící na skále chránily z jižní strany bažiny říčky Rokytné. Renesanční podobu získal zámek koncem 15. století, kdy vznikl také základ zahrady, která tenkrát dosahovala jen k říčce. O dnešní barokní vzhled zámku se zasloužil poslední z rodu Questenberků, Jan Adam. Z ideální podoby se podařilo realizovat jen část.

I tak je ale 
zámek pro svou rozlehlost i výzdobu jednou z nejcennějších kulturních památek. Součástí projektu barokní přestavby zámku bylo i založení zámecké zahrady na pravém břehu Rokytné. Francouzsko-anglický park měří asi 9ha, z toho asi 8 ha právě na pravém břehu. Voda z říčky Rokytné byla použita tak, aby mohla v parku cíleně vzniknout dvě slepá říční ramena vytvářející z části zahrady umělý ostrov. Při úpravě zámku došlo také k odrubání skal, takže už nejsou patrné. Vedle zámeckých budov se rozkládá část zahrady ve francouzském stylu a na druhé straně říčky Rokytné pak pokračuje rozsáhlá část parku anglického.

(zdroj: www.kudyznudy.cz

www.zamek-jaromerice.cz

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Zámek Moravské Budějovice

Zámek Moravské Budějovice

Zámek Moravské Budějovice

Podobně jako Berouny, Krumlovy a Třebové i Budějovice známe ve variantě České a Moravské. Nejde o vynález moderní doby, městečko na císařské silnici z Prahy do Vídně se takhle označovalo už v 15. století, a to kvůli jednoznačnému odlišení od mladších, později založených Českých Budějovic.

 

Co musíte vidět v Moravských Budějovicích

Zámek Moravských Budějovicích se od podobných staveb v jiných městech liší jedním zajímavým detailem: vznikl totiž přestavbou renesanční radnice a několika měšťanských domů. Dnes v něm sídlí muzeum, kde jedna z expozic dokumentuje zaniklá a zanikající městská řemeslavenkovská řemesla našla domov v pitoreskních Masných krámech. Za vidění stojí také část hradeb s Klášterní branou, panorama města dotváří kostel sv. Jiljí a samostatně stojící kaple sv. Michala, původně románská rotunda.
 

Unikátní geologická rarita

Pro někoho je kousek skály pod moravskobudějovickou farou jen divně pokroucený kus kamene, jiní však dobře vědí, že jde o vzácný geologický útvar zvaný pararaulová vrása. Vznikla před 600 až 800 milióny let a řadí se mezi geologické rarity; podobnou jinde v Česku zkrátka nespatříte. Jedním z prvních, kdo jí věnoval pozornost, byl Jaroslav Palliardi, věhlasný archeolog, politik a mecenáš, jehož vědecká práce se stala základem středoevropské archeologie.
 

Koupání, vyjížďky na koních a zámek

Ačkoli v okolí Moravských Budějovic objevíte řadu rybníků, i v letních měsících vyzkoušejte místní koupaliště; nabízí tři bazény, tobogan, saunu a veškeré sportovní vybavení. Využití nachází rovněž krytý zimní stadiontenisový areálfotbalové hřiště a bowling. V blízkých Lažínkách objevíte Appaloosa Ranč, kde chovají koně indiánského plemene appaloosa, v Česku téměř neznámé. K výletům za poznáním láká impozantní barokní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou.

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.muzeum.mbudejovice.cz

 

Zámek Moravské Budějovice

Zámek Náměšť nad Oslavou

Zámek Náměšť nad Oslavou

Zámek Náměšť nad Oslavou

Zámek v Náměšti nad Oslavou, postavený na levém břehu řeky Oslavy, patří mezi významné doklady renesančního stavitelství na Moravě. Původní hrad ze 13. st. byl moravskými pány ze Žerotína přebudován v létech 1565-1578 na honosné renesanční sídlo, které se zachovalo v téměř nezměněné podobě dodnes.

Součástí areálu jsou budovy tzv. „Vlašského dvora“ v předzámčí, anglický park a malá francouzská zahrada. V roce 1752 jej koupili Haugwitzové a zůstali tu až do roku 1945. Tehdy byl zámek na základě tzv. Benešových dekretů zkonfiskován zemským národním výborem v Brně, aby se následně stal letním sídlem prezidenta republiky na Moravě. Prezident republiky, Dr. Edward Beneš, zde pobyl jen krátce v letech 1946 a 1947. V roce 2001 byl areál zámku prohlášen Národní kulturní památkou. Interiéry zámku nabízejí unikátní expozice gobelínů, cenných obrazů či historického nábytku, zámecká kaple je pozoruhodná svoji architekturou i barokním mobiliářem, knihovna bohatým knižním fondem i štukovou klenbou s ojedinělou freskovou výzdobou a vnitřní nádvoří pak zdobenými renesančními arkádami.

Od 
června roku 2013 je na zámku připravena nová prohlídková trasa - Apartmán hraběte Haugwitze. Trasa představí prostory bývalého bytu majitele panství a přiblíží životní styl na začátku dvacátého století. Trasa zahrnuje zahrnuje předpokoj, malou jídelnu, hudební salon, ložnici a pracovnu hraběte Jindřicha, klubový a kulečníkový salon. Hraběcí apartmán je zařízen podle dochovaných archivních materiálů. Autenticitu místností podtrhuje vystavený původní mobiliář, který byl uložen v zámeckém depozitáři.

Prostory zdobí stolní i užitkové sklo a porcelán, množství drobnějších předmětů osobního charakteru, například psací či 
kuřácké náčiní, rodinné fotografie, sportovní trofeje, ale také ložní prádlo s hraběcím erbem či vybavení koupelny. K vidění je také nádherný kulečníkový stůl, který si Haugwitzové přivezli v 19. století z Ruska. Kromě několika kusů nábytku (stůl, židle, bufet) nechal zámek zrestaurovat také vídeňské rolety do oken

(zdroj: www.kudyznudy.cz)

www.zamek-namest.cz

 

 

Zámek Náměšť nad Oslavou

Želetava

Díky své poloze a nepřístupnosti byla krajina městysu Želetava osídlena až později. První písemně doložená zpráva pochází z roku 1303 v souvislosti se založením kostela zasvěceného sv. Michaelovi. Prvním majitelem byl pravděpodobně Oldřich ze Želetavy, jenž poté prodal Želetavu Benešovi z Weitmille. Želetava byla známa velmi čilým obchodem a kutáním kovů, což jí vyneslo roku 1370 povýšení na městečko s vlastní pečetí a trhovým právem. V průběhu let stihlo Želetavu několik pohrom a neštěstí, z nichž jmenujme vyloupení místního kostela vojáky po bitvě na Bílé hoře a v letech 1842 a 1882 ji postihly dva zničující požáry. Právě již zmíněný kostel sv. Michaela je působivou dominantou městysu. V 16. století byl upraven do renesančního stylu a poté ještě několikrát přestavěn. Na místě původního hrádku s dvorcem dnes stojí kaple sv. Kateřiny Alexandrijské, jež byla dle legendy křesťanskou mučednicí, avšak spíše se předpokládá, že se jedná o smyšlenou postavu. Kolem kaple se také rozprostírá místní hřbitov. Na místním náměstí se nachází mariánský sloup na památku morové rány v letech 1713—1715, kdy se takovéto sloupy stavěly jako poděkování za ukončení moru a jsou dodnes jedním z nejnápadnějších prvků období baroka. Osobnostmi Želetavy jsou básník, překladatel a historik umění PhDr. Antonín Bartušek a československý poslanec a politik František Staněk.

 

ÚM: nám. Míru 1, 675 26

Tel.: +420 568 455 100, info@obeczeletava.cz

www.mestyszeletava.cz

Želetava Želetava Želetava