Bývalá měšťanská škola, dnes kancelář ZD

Farma Sotona

Hasičská zbrojnice

Komunitní centrum

Kostel Nalezení sv. Kříže

Mikšíkův statek

Myslivcova lípa

Obecní úřad, pošta

Obchod

Přírodní areál za školou, hřiště

Roubená polygonální stodola ze 17. století

Statek u Ležáků

Statek Vojnarka

Zakladní škola a Mateřská škola

Zvonice

Žroutova stodola