Fotbalové hřiště

Hasičárna

Hřbitov

Obecní úřad

Průmyslová zóna

Radnice