Fotbalové hřiště

Hasičský areál

Hřbitov

Kaple Bolestné Panny Marie

Kaple sv. Jana Sarkandera

Knihovna

Kostel Božského Srdce Páně

Kostel Božského Srdce Páně

Mateřská škola

Muzeum

Obecní úřad

Obecní úřad

Přírodní památka Jezero

Vodní plocha Bahňák

Vodní plocha Húštík

Vodní plocha Húštík

Základní škola