Kaplička Na Spině

Kaplička Na Spině

Kostel sv. Cyrila a Metoděje a dřevěná zvonice

Mateřská škola a obecní knihovna

Obecní úřad, kulturní dům a kamenné koule

Sportovní areál Na Sahaře

Základní škola a tělocvična