Broková střelnice MS Doubrava

Hřbitov

Hřiště SK Slavoj

Kostel Navštívení Panny Marie

Obecní úřad

Požární zbrojnice

Sv. Antonín