AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA „KŘIŽOVATKA“

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA JANOVIČKY

BOHEMIA RINGS

DOSTIHOVÉ CENTRUM, SOCHA PERUÁNA

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

HŘBITOV ZÁMRSK

HŘBITOV ZÁMRSK

KAPLE PANNY MARIE JANOVIČKY

KAPLE PANNY MARIE JANOVIČKY

KOSTEL SV. MARTINA (ZVON Z ROKU 1596, ZVONICE A SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO)

KOSTEL SV. MARTINA (ZVON Z ROKU 1596, ZVONICE A SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO)

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁMRSK

NEROSTY.CZ

OBECNÍ HOSPODA V PODSKALÍ

OBECNÍ PRODEJNA

OBECNÍ ÚŘAD

PILA ZÁMRSK

POMNÍK BONDYOVÝCH

POMNÍK OBĚTEM I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POŠTA, KNIHOVNA

SMACK FOOD SERVICE

ŠKROBÁRNA

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁMRSK

ZÁMECKÝ PARK (ŠESTIKMENNÁ LÍPA „STROM ROKU 2004“)

ZÁMEK

ZÁMEK