Cekov

Obec Cekov (440 m n. m.) se rozkládá v oblasti rozvodí dvou potoků – Zbirožského a Holoubkovského. Nejstarší historický záznam o Cekově pochází z roku 1273. Cekov ležel při zemské stezce spojující Prahu s Plzní, kolem roku 1908 byly na poli poblíž něj nalezeny pražské groše Václava II. a Jana Lucemburského. Na návsi stojí za zhlédnutí kaplička z 18. století, která byla v roce 1880 osázena lipami na památku zasnoubení rakouského následníka Rudolfa s princeznou Stefanií. Vedle kapličky je památník obětem obou světových válek. Další chloubou je Cekovský rybník o rozloze asi 42 ha, který je druhým největším v rokycanském okrese, jeho břehy jsou bohatě osidlovány stěhovavým ptactvem. Cekovský rybník je potůčkem propojen se soustavou Kařezských rybníků, ze kterých vytéká Zbirožský potok. Podél potoka vede jedna z nejvyhledávanějších turistických tras regionu přes Skryjská jezírka do obce Skryje. Při troše štěstí lze na polích nalézt tzv. rokycanské kuličky. Jde o křemičité pecky o průměru cca 3–10 cm, které v sobě skrývají zkamenělinu trilobita či jiné obyvatele mělkých moří středního ordoviku (prvohory).

Cekov

Drahoňův Újezd

První zmínka se váže k placení desátku ze zdejšího kostela a pochází z roku 1352. V držení panství rodu z Drahoňova Újezdu bylo několik tvrzí v regionu. Dějiny obce jsou bohaté, což potvrzuje i mnoho památkově chráněných objektů. Na návsi stojící farní kostel sv. Jakuba a přilehlá fara, dále zemědělské usedlosti a obytná stavení. Z biosféry se v obci nachází památný strom, od roku 1999 chráněná lípa srdčitá s obvodem kmene necelých 6 metrů, a přírodní památkou jsou také jalovce na Světovině. Nelze opomenout ani starý Rudův mlýn, pocházející pravděpodobně z 16. století. Pod návsí se rozkládá rozsáhlá chatová oblast, kde se slévá Koželužka se Sebečickým potokem. V obci je vybudovaný sportovně-technický areál, ve kterém se nachází hřiště, hasičské cvičiště či střelnice. V okolí obce se nachází Čertova skála a Světovina. Z Čertovy skály je krásný výhled jižním a jihozápadním směrem. Skála je z buližníkového suku a je vysoká 565,7 m. Světovina je o něco nižší (560 m). Tato skála je také oblíbená u horolezců.

Drahoňův Újezd

Kařez

Obec Kařez leží ve výšce 442 m n. m. a žije zde kolem 630 obyvatel. První historická zmínka se datuje z roku 1281. Od pradávna se obcí táhla zemská stezka mezi Prahou a Bavorskem. V Kařeze pobývalo mnoho známých osobností, např. operní pěvkyně M. Gärtnerová a hlavně zde bydlel každým rokem o prázdninách i se svou rodinou prof. akademik Jaroslav Heyrovský, nositel Nobelovy ceny v oboru polarografie. Dominantou obce je kostel sv. Jana Nepomuckého. Nelze opomenout ani Kařezské rybníky, které jsou přírodní památkou pro mokřadní pobřežní porost a významné hnízdiště ptáků. V posledním desetiletí se tvář obce výrazně změnila. Přispěla k tomu přívětivá lokace pro mladé rodiny mezi Prahou a Plzní. Před stávající obecní sokolovnou bylo vybudováno velké víceúčelové hřiště, značně využívané jak místními obyvateli, tak i přespolními. Jedním z největších projektů byla kompletní rekonstrukce celé sokolovny. Po jejím dokončení je sokolovna využívána všemi věkovými kategoriemi pro kulturní, sportovní a společenské dění v obci. Ke Kařezu patří části Borek, Pětidomí a Malý Újezd, rozprostírající se za železnicí.

Kařez

Kařízek

Obec Kařízek leží na západním svahu Kařízecké hory (567 m) a je druhou nejvýše položenou obcí mikroregionu (510 m n. m.). Své kouzlo má obec v širokém výhledu do krajiny, kdy je vidět Radyně u Plzně či rozhledna Na Kotli u Rokycan. Za hezkého počasí se dohlédne k samotným hranicím s Německem, a to na Čerchov. První zmínka je z roku 1398. Kdysi zde stávala tvrz s vodním příkopem, zmiňovaná v ustavující listině kláštera ostrovského z roku 1263. Tvrz se rozkládala na pahorku o průměru asi 23 m mezi horním a dolním rybníčkem. Příkop bylo možné napustit vodou z rybníčků. Ještě koncem minulého století byly patrny pozůstatky příkopu. Nyní zbyly pouze rybníčky. Necelé dva kilometry severovýchodně (směrem na Újezd) se nachází partyzánský bunkr, který vznikl v roce 1943. Skrývalo se zde 9 podbrdských partyzánů. Bunkr objevilo gestapo 11. ledna 1944, všechny partyzány a jejich spolupracovníky popravilo. Řada obyvatel z okolí byla uvězněna. U bunkru je postaven památník podbrdským partyzánům. V minulosti byla obec připojena ke Kařezu, ovšem od roku 1993 je samostatnou obcí.

Kařízek

Lhota pod Radčem

Lokalita je poprvé připomínána roku 1352, kdy je uváděn zdejší kostel. Obec Lhota pod Radčem (498 m n. m.) je situovaná na jihovýchodním svahu zalesněného hřebenu Radeč (721 m n. m.), který je nejvyšším vrcholem okresu a Křivoklátské vrchoviny. Dalšími vrcholy jsou Brno, Čihátko a Na Prkénce. Na vrcholu se nachází vysílač a ve východní části hřebene vyčnívá nad okolní lesy holý skalní ostroh, označovaný jako Hrad. Ve středověku na něm stával hrad Mitrvald. V jeho okolí byly nalezeny halíře z doby lucemburské a zbytky hrnců, které zvíkovecký farář zařadil do doby pohanské. Kromě valu a příkopu se z něj nedochovaly žádné pozůstatky zástavby. Ze skalnatého vrcholu je daleký rozhled na křivoklátské lesy a za dobré viditelnosti můžeme spatřit i České středohoří a Krušné hory. Cesta z Holoubkova na Radeč (tehdy Rač) byla jednou z prvních čtyř tras vyznačených v roce 1889 Klubem českých turistů. Na návsi se nachází mnoho zachovalých dřevěných stavení lidové architektury, díky nimž je zařazena do vesnické památkové zóny. Dominantou je gotický kostel sv. Filipa a Jakuba, u kterého se nachází malebné koupaliště.

Lhota  pod Radčem

Líšná

Název obce je odvozen od slova líštný znamenající lískový. První zmínka o Líšné je kolem roku 1539, a řadí se tak k nejmladším obcím z regionu a okresu. Ovšem starší je nedaleká zhruba 1,5 km severozápadně ležící dnes již zřícenina hradu Řebřík. Založen byl ve 13. století. Hrad byl také v držení krále Václava IV. Z hradu se dnes zachovaly pouze dva příkopy, základy zdí a jámy po sklepech. Nedaleko zříceniny se nachází kostel sv. Petra a Pavla, který je v roce 1348 uváděn jako farní. Do vnitřních zdí kostela byly přemístěny náhrobní kameny rodu Protivců z 16. století. Vedle stojí dřevěná zvonice, která je chráněnou památkou. Obec je také vhodným výchozím bodem pro návštěvu hradů Točník a Žebrák, které jsou vzdálené zhruba 8 km. Líšná je nejvýše položenou obcí mikroregionu (525 m n. m.) a díky této poloze si můžete vychutnávat výhledy na zbirožský zámek, berounskou kotlinu či Brdy. Malebná náves obce přilákala již několikrát filmaře a v minulosti i slavného malíře Mikoláše Alše, který v místní hájovně trávil část svého mládí.

Líšná

Mikroregion Zbirožsko

Region uspokojí turisty a cykloturisty bohatou sítí tras. Stezky jsou vedené půvabnými lesy kolem skal, pastvin, rybníků i bystřin. Malebné jsou i jednotlivé vesničky, které jsou plné lidové architektury.

Východní část regionu je součástí biosférické rezervace UNESCO.

Celý region a zejména jeho západní část zaznamenal velký rozmach v 70. letech 19. století, kdy zde chtěl vybudovat Dr. Bethel Henry Strousberg, přezdívaný Železný baron, „český Manchester“.

Dominantou regionu je zbirožský zámek, původně raně gotický hrad, později přestavěný na novorenesanční zámek. Je nazýván též „hrad tří císařů“ – Karla IV., Zikmunda a Rudolfa II. Zámek je celoročně otevřen je zde k vidění nejhlubší ručně kopaná studna v Evropě, která je opředena mnoha zajímavostmi, dále jedna z nejstarších kaplí v Čechách a už z dálky viditelná samostatně stojící hlásná věž. Uprostřed náměstí, na místě bývalého rodného domu zbirožského rodáka J. V. Sládka, lze navštívit Muzeum J. V. Sládka mapující život známého básníka. V jedné budově naleznete další Městské muzeum Zbiroh orientující se na regionální stopy dějin. Obě muzea jsou otevřena celoročně. Ve městě se dále nachází Expozice požární ochrany, která nabízí návštěvníkům náhled do historie vzniku a vývoje dobrovolné a profesionální požární ochrany. Expozice je největší muzeum profesionálních hasičů v ČR. Pro veřejnost je otevřené od května do konce září. 

Bližší informace a turistické trasy najdete v Informačním centru mikroregionu Zbirožsko, Masarykovo nám. 624, 338 08 Zbiroh

Ostrovec-Lhotka

Obě obce se nacházejí v údolí Mlečického a Zbirožského potoka. Název Ostrovec údajně vychází z polohy, kterou zaujímá mezi potoky a údolími, připomínající ostrov. První zmínka je z roku 1115, kdy byla ves darována knížetem Vladislavem. V obci stávala tvrz se dvorem, po které dnes zbyla jen studna a roubená zvonička na návsi. První zmínka o Lhotce je z roku 1362. Ve vsi bývala skelná huť a malý zámeček (kolem roku 1737) z tesaných dřev s pavlačí a věžičkou, ten však zcela shořel roku 1888. Obce v průměrné výšce 395 m n. m. odděluje pahorek (415 m n. m.). K turistickým atrakcím patří nepochybně údolí Zbirožského potoka, na něm ležící Skryjská jezírka, či východně ležící buková rezervace Kohoutov. Raritou je roubený Zímův mlýn na Zbirožském potoce, zvaný „klepáč“, který byl postaven v 2. polovině 18. století. Jedná se o celodřevěný vodní mlýn se šindelovou střechou. Mlýn je unikátní technickou památkou. Nesmíme opomenout ani krásnou barokní kapli sv. Vojtěcha. Kaple je situována uprostřed travnaté mýtiny, kterou obklopují staleté duby a buky.

Ostrovec-Lhotka

Plískov

Obec leží v nadmořské výšce 460 m a první písemný záznam o Plískově bychom našli v roce 1384, kdy ho vlastnil Jan z Drahoňova Újezdu. Název obce vznikl pravděpodobně z příjmení prvního osadníka Plíška, a znamená tedy Plískovu ves. I Plískov je spojen se slavným jménem. Pobýval zde hudební skladatel dechové hudby Josef Poncar. Návsi vévodí zrekonstruovaná kaplička z roku 1849, která je kulturní památkou společně s rybníčkem, ve kterém můžete vidět i vodníka. Dále se v obci nachází 3 duby s obvodem kmenů od 265 do 530 cm, které jsou pro svůj vzrůst památkově chráněny, 4 historická roubená stavení a koupaliště. Necelý kilometr od obce se nachází tvrziště Rovný v údolí potůčku Koželužky. Jedná se o zaniklý sídlištní komplex tvořený vesnicí, tvrzí, mlýnem a hospodářským dvorem. První zmínka o tvrzi je z roku 1367. Tvrz zanikla nejspíše v roce 1433. Na konci 15. století se Rovný stal součástí libštejnského panství a v roce 1540 zůstává pouze mlýn. Na počátku 16. století byla vesnice opět obnovena, ovšem definitivní zánik přišel při třicetileté válce. Areál je chráněnou kulturní památkou ČR.

Plískov

Sirá

Obec Sirá (496 m n. m.) je další z obcí s krásným výhledem do dálky. Je situovaná na severovýchodním úpatí Sirské hory (592 m n. m.), díky níž je součástí Radečsko – Křivoklátské vrchoviny. První zmínka je z roku 1462. Vznik jména obce má hned tři teorie. První je dle místa vzniku, tedy na nehostinném, syrovém místě. Druhá se váže ke jménu místního rychtáře. Nejpravděpodobnější verzí je odvození od slova sirý, tj. opuštěný. Váže se k opuštěnému místu, které bylo vybráno pro vznik obce. V roce 1833 se zde narodil Josef Hrabák. Byl jedním z výrazných představitelů české vědy a techniky 19. a počátku 20. století, zejména v oboru hornictví a hutnictví. Byl také pravděpodobně přítomen při založení Klubu českých turistů v Praze v roce 1888 a o rok později spoluzakládal Klub českých turistů v Příbrami. Jeho díla jsou uložena v archivu Národního technického muzea v Praze. Nejstarší památkou v obci je zvon z roku 1770, který byl z místní kapličky přenesen na nově postavený obecní úřad. Za zmínku stojí i dochovaný dřevěný statek, který je asi 200 let starý. Odpočinout si můžete v novém sportovním zázemí, kde se dá i posedět.

Sirá

Týček

Obec Týček leží 471 m n. m. na okraji CHKO Křivoklátsko, která je zapsaná v UNESCO jako biosférická rezervace v rámci programu Mab – člověk a biosféra (Man and biosphere) pro své vysoké přírodní hodnoty. V minulosti patřila ves Rožmberkům, první zmínka je z roku 1336. Z památek v horní části návsi stojí kaplička, ke které přiléhá hasičská zbrojnice. Samotnou náves lemují statky v čele se štítově orientovanými domy a roubené chalupy, z nichž nejstarší pochází ze 17. století a řadí se mezi chráněné kulturní památky, zejména pak patrový pavlačový dům. Tento dům zachytil také básník J. V. Sládek a snímek je uložen v Městském muzeu ve Zbiroze. Další kaplička se nachází ve stráni na okraji obce směrem na Zbiroh. 1. světovou válku připomíná pomník. Významnou osobností je Antonín Dvořák, účastník protifašistického odboje, spisovatel a místní patriot. V letních měsících je v provozu koupaliště, které se nachází v západní části obce. Z vrcholů se v blízkosti nachází Babí skála (532 m), Horka (489 m) a Holý vrch (572 m).Týček

Zbiroh

Město Zbiroh leží 452 m n. m. a rozkládá se na východním svahu zámeckého vrchu vytvořeného z buližníku. První písemný doklad je z roku 1230 v záznamu z listin kláštera v Plasích. Zbiroh byl vždy kulturním střediskem regionu. Narodili se zde významní básníci Josef Palivec, Josef Václav Sládek a Karel Vokáč. Žily zde a nacházely inspiraci pro svá díla i další slavné osobnosti. Hudební skladatel Václav Vačkář s jeho známou skladbou „Vzpomínka na Zbiroh“, Fráňa Šrámek, Adolf Branald a nejde opomenout světově známého malíře Alfonse Muchu, autora Slovanské epopeje, kterou tvořil právě na zámku Zbiroh. Město Zbiroh se skládá z několika částí. Jablečna, Přísednice, Třebnušky, Chotětína a Zbiroha. Zhruba 2,5 km za Jablečnem se při údolí Zbirožského potoka nachází Sládkova lesní studánka, uváděná jako křišťálová studánka, která inspirovala básníka J. V. Sládka při složení básně „Studánka“. Ve městě naleznete Muzeum J. V. Sládka a Městské muzeum Zbiroh. V horní části náměstí stojí kostel sv. Mikuláše z 2. poloviny 14. století, dále zámek Zbiroh a Expozice požární ochrany.Zbiroh